Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Cumhuriyet Balosu' • İstanbul-HaberServisi- Cumhurbaşkanı Sule\man Demırel \e Başbakan Mesut Yflmaz oncekı gece Kenan Evren Eğıtım. Kultür ve Doğayı Koruma \akfi tarafından Ceylan Intercontınental'de duzenlenen ' Cumhunyet Balosu na katıldı Genelkurmay ıkıncı başkanı Orgeneral Çevik Bır, Denız Ku\\etlen Komutanı Oramıral Salım Denışoğlu, 1 Ordu Komutanı Orgeneral Atılla Ateş"ın de katıldığı gecede Kenan Evren"ın "Ataturk" tablosu acık arttırma ıle 105 mılvar lıra>a Alı Şen ıle Alı Balkaner'e satıldı um:ag öjjrencileri • ANKARA (Cumhumet Burosu) - Lğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Eğıtım Programı'nın uçuncu donem oğrencılen mezun oldu De\ let Bakanı Cav ıt Kavak'ın da hazır bulunduğu torende 10 ogrencı sertıfıka alırken donem boyunca derslere katkıda bulunan çok savıda oğretım u\esı iletışımcı ve gazetecıve de teşekkur belgesı \enldı Bilim Şenliği'mn süresi uzatıldı • İstanbul Haber Servisi - tTb Taşkışla Kampusu'nda duzenlenen istanbul Bılım Şenlığı. yoğun ılgı nedenıyle 24 Mayıs'a dek uzatıldı Şenlıgı lOgunde 13 bın ogrencı ve 7 bın >etışkın gezdı 224 okul da şenlıgı zıyaret ettı Şekere zam • 4NKARA(AA)- Şeker satış fıyatlan. bugunden geçerlı olmak uzere yuzde 10 oranında arttınldı Buna gore. 50 kılogramlık polıpropılen torbadakı krıstal şeker 154 bın. aynı gramajdakı kup şeker 168 bın 500 lira. 25 kılogram kolıde 1 kılogramlık paketlı kutu şeker ıse 177 bın 650 bın lıradan sanlacak ~~ ! Teslim olan 13 yaşındaki PKK'li Muhsin umutsuzluğun resmini çiziyor Kaybolan gelecek MLSTAFA BALBAY KULP- Dı>arbakır"ın Kulp ıl- çesınde. bolgede duzenlenen ope- rasjonlarsırasındateslımolan 13 >aşındakı Muhsin e sorular yo- neltırken anlatmakta en çok zor- landığımız sozcuk "getecek" ıdı Uçüncu sorudan sonra "Haaa" dıyen Muhsin. once boş boş bak- tı, ardından, "Okumak istiyo- runT dedı Kulp'a helıkopterle ulaştık 16 bın kılometrekarelık alanı kapsa- yan operasyonda gorev alan 7 Kolordu Komutanlıgı'na bağlı bırlıklenn arasından geçıp. teslım olanlann bulunduğu bolume ulaş- tık 7 Kolordu Komutanı Korge- neral Vaşar Buvukanıfın kısa açıklamalanndan sonra teslım olanlarlabırsuresohbetettık Fe- rit İşçin. Salih Koç, Fettah Kara- taş ve Emer Tekin'den sonra bır çocuğu aynca getırdıler 13 > aşın- da Geçen yıl ılkokul dorduncu sınıftayken dağa çıkmış O gunu şoyle anlatıyor " Kvimize geldiler. Y ann şurada olacaksın dediler. Korkrum ghtim. Bir yıldır dağda>ım. Bana getir- götür işleri yaprınvoriardı." Bundan sonrakı konuşma şoy- le devam ettı -Dağda ne yaptm' "Mağaralar vardı... Orada ba- na söjlenenJeri \aptim_. Soba ya- kıvordum, yemek yapıvordum...'' -Şımdı ne du>unuyorsun' "Neym " -Bundan sonra geleceğın ıçın ne duşunuyorsun9 "O_one>?" -Yanı ne yapmak ısterdın"1 Dı- velımdagagıtmedın Nevapmak ısterdın1 -Okumak..." -Pekı dort yıl okumuşsun Okuldan aklında ne kaldı' "Hiçbir şe>_." -Oğreimenîn K.ımdı1 "Oğretmen yoktu ki..." -Kaç kardeşsın' "Benden başka be$... İkfti An- kara'da, ikisi babamla. biri ceza- evinde." Gunevdoğu aılelennın sıradan gorunumu Kutp'un dık yokuşunu çıktık llçe merkezınde okuldan dagılan çocuklarlakonuşuvoruz Kımı «e- lamı bıle guçlukle venp geçıyor Kımı bız yanaşmadan "Hoşgel- diniz" dıyor Guleryuzlu bır ortaokul oğren- cısı Ip gıbı sallanan kra\atı ma\ı ceketının ıçınde kaybolup gıtmış Ceket belkı de ıkı ağabeyını daha buyuttu Sorduk -Okula devam edecek mısın9 'Murat Operas>onu' Divarbakır, Bingöl, Bitiis üçgeninde sürmor. (Fotoğraf MLSTAFA BALBAY) -Ne olmak ıstıvorsun0 "BeJedhe binasında bilgisayar gordıim. Onun muhcndisi olaca- ğım™" -Bılgısayar muhendısı yanı9 "Evetondaıu." Guneydogu'nun hangı bolgesı- ne gıtsenız eğıtım sorunu karşını- zaçıkanlardanoluyor Sureklıpu- suda Iyı tımın görevı bır yere kadar lyı eğıtım ıse sorun olmaya de- vam edıyor Okula gıdenle gıtme- >en ya da okulunda oğretmen olanla olmayan çocuk arasındakı aynm neredeyse sıyahla beyaz ka- dar net Operasyon 17 terörist öldürüldü Yurt Haberleri Senisi - Guney- doğu"nun çeşıtlı kesımlennde sur- durulen operasyonlarda çıkan ça- tışmalarda 17 terorıst olduruldu TPAO'nun Batman Bolge Mudur- lugu'ne aıt Raman-3 petrol kam- pına oncekı gece teronstler tara- fından tacız ateşı acıldı Olağanustu Hal Bolge Valılı- ğı nden yapılan açıklamaya gore, Dıyarbakır. Bıngol ve Bıtlıs uçge- nınde gerçekleştınlen "Murat Operasjonu 1 *. hava desteklı ola- rak tum hızıyla suruyor 40 bın as- kenn katıldığı. son yıllann en bu- vuk operasyonunun dunku bolu- munde 11 teronst daha olduruldu Askerı yetkılıler bolgede bır haf- ladır surdurulen operasyonlarda olu ve sağ ele geçınlen terorıst sa- yısının 55"e yukseldığını, operas- yonların bolge PKK'lılerden te- mızlenene kadar sureceğını bıldır- dıler Kuzey Irak'tan eylem ıçın Tur- kıye've sızmaya çalışan 6 teronst oiduruldu. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Karatepe ve Erdoğan Kaysen'nın eskı Refah Partılı Beledıye Başkanı Sayın Şukru Karatepe, yakla- şık bır haftadır cezaevınde Ne dıyelım, Allah kurtarsın Atalanmız, "Sayılıgun ça- buk geçer" demışler ama, bunu bır de o sayılı gunlen yaşayanlara sormak gerek Sayın Karatepe, kendısı ıçın hazırla- nan ozel bır bolumde cezasını çekıyor- muş Doğrusu da buydu Veıçerdeoldu- ğu surede bırkaç yenı krtabın hazıriığını yapacakmış Çokıyıeder Daha once ka- teme aldığı krtaplardan bırkaçını okumuş- tum Kafasında "devlet nosyonu" olan bır bılım ınsanının ızlenımını venyordu. Ne ışı vardı sıyasette9 Ne ışı vardı Refah Partısı'nde? Ancak, anlayabıldığım ka- danyla, bunlar bırkaç kışılıklı oluyorlar. Bır yanda hukukçu kışılıklen var, ote yanda "sondurulmesıne ızın vermedıklen bır kınle" beslenen laık cumhunyet duşrnan- lığı 199610 Kasımı'nda yaptığı konuşma- yı televızyon ızlerken duyduğumda, tuy- lenm urpermıştı Gene de devır onların devn Dortayla"s/y;rd/" Kazaraboylebır konuşmayı Dıyarbakır Beledıye Başka- nı'yken Mehdi Zana yapsaydı, mueb- bet yerdı Fakat kımı "lıberal" ve "ozgurfukçu" ve de "sûperzekâlı" yazarlanmız, bu ce- zayı bıle çok buldular Bır demokrasıde halkın seçtığı bır beledıye başkanına, boyle ceza venlemezmış Boyle bır tu- tum, demokrasıye yakışrnazmış Pekı hukukçu bırbeledrye başkanına, oyle ko- nuşmalar pek mı yakışıyor? Aynı başkan, "İstanbul Kanatlanmın Aitında" fılmının Kaysen'de oynatılması- nı engellemıştı Ne bıçım bır demokrası anlayışı ıdı bu"7 Eğer re)im demokrası ıse film yasaklanamaz Beğenen gıder, be- ğenmeyen gıtmez Beğenmeyenlenn bu- nu dıle getırme haklan olduğu gıbı, be- ğenenlenn de ovmeye haklan vardır Eskı Refah'ın beledıye başkanlan, mahkemeye duştuklen zaman, "maz- lum" bırer demokrat kesılıyorlar Oysakı kottukta otururken, akıllanna demokrası falan gelmıyor Aynı şey, Sıncan Beledı- ye Başkanfyla ılgıh davada da oldu Ku- dus Gecesı'yle ılgılı davada yargılanır- ken, demokrat bır melek gıbıydı Ancak aynı başkan, Sıncan'da ıçkı satışını bırol- çude engellerken, hıç de demokrat go- runmuyordu Benzer şeylerı, istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkûmıyetı çerçevesınde ortaya çıkan tartışmalarda da gozluyo- ruz Oncelıkle şunu soyleyeyım kı, Sayın Erdoğan'a hıçbır "antıpatım" yok Eskı Refahlı olmasının dışında, pek bır kusu- runudagormedım Beledıye olanaklany- la bınlerce oğrencıye burs vermesını ve kendıne mılıtan bır kadro oluşturmak ıs- temesını zaman zaman eleştırdım ve ge- ne de eleştırınm Ama o burs vendıklen de bızım çocuklanmız Yaşamda nası! bır tavır takınacakları ılerde bellı olur Bu- nun dışında hafif "kabadayı"'tavn ve Ka- sımpaşa "uslubu" hoşuma bıle gıdıyor Hatta orneğın Şehır Tıyatrolan'ndakı sa- natçı arkadaşlanmıza tanıdığı ozgurluk, bızım sosyal demokrat "arslanlarımıza' bıle ornek olabılecek duzeyde Pekı boyle olumlu ozellıkler de taşıyor dıye, bır beledıye başkanı bır suç ışler- se cezalandırılmayacak mı' Dokunul- mazlıklan mı var bunların9 "Sûperzekâ- lı" kımı yazarlanmıza gore bu tur ınsan- ların cezasını halk sandıkta verırmış Doğrudur Halk kotu bır başkanı yenıden seçmeyerek sandıkta cezalandınr Ama Sayın Erdoğan ıyı ya da kotu başkan ol- duğu ıçın yargılanmadı kı Yargılanma ne- denı, yaptığı "munasebetsız" bır konuş- ma Ne beledıye ıle ılgısı var ne de Istan- bul'la Yaptığı konuşmada, Ziya Gökalp'ın bır şıırını okuduğu ıddıa edılıyor Ben, bendekı krtaplara baktım ve bu şıırı bu- lamadım Alparslan'm Bızans impara- toru'na hıtaben yaptığı bır konuşmanın aktarılmasıymış Benım bıldığım Alpars- lan zamanmda ne "kışla" vardı, ne de "sungu" Bunlan Zıya Gokalp yakıştırmış olabılır ama bu derecede ozensız olabı- leceğını de sanmıyorum Aslında her şey bır yana, bu yargılama- larda ve verılen kararlarda, salt "hukuk" açısından değerlendırmeleregınşmek de fazlaanlamlıdeğıl Sorun, devletın duze- nmı ve "kuruluş felsefesım" değıştırmek ısteyenlerle buna ızın vermeyeceklennı açıklayanlar arasındakı çatışma Bu du- zenı, şu ya da bu bıçımde değıştırmek ıs- teyenler, "Bır demokrasıde ulus ıradesı her şeyı değıştırebılır" dıyorlar, ızın ver- meyeceklennı açıklayanlar da "Devlet- lenn kuruluş felsefelen değıştınlemez" dıyorlar "Hele bırdemokrasıde, demok- rasıyı ortadan kaldırma ozgurtuğu yok- tur" Ve bu nedenle islam şenatı duzenı ısteyenlere aman vermıyorlar Zaten Re- fah da bu nedenle kapatılmadı mı? Fakat bazılan hıç akıllanmayacak gıbı gorunuyor Hem anayasada, hem de Sı- yasal Partıler Yasası nda, "Kapatılan bır partının devamı nıtelığınde partı kurula- maz"derken, bızım "Faz//ef//°(') sıyaset- çılenmız, bunlan hıç gormezden gelıyor- lar Kımı toplantılarda, "Hocam, Fazılet Partısı'nı de Refah Partısı gıbı kapatıriar mı" dıye soranlara, "Bılemem ama Fazılet Partılıler bunun ıçın çok çalışıyor- lar" yanıtını venyorum Bekieyeceğız ve goreceğız f II i ıtS de BUGÜN r ffELEVİZYON |S İ N E M Oyuncular George C. Scott Peter Callagher Catherine Zeta Jones Eva Marie Saint Tim Curry Marilu Henner Yönetmen Robert Liebermn kaLıteiı frtmier ıçın lofiru ekranhasımz MEFO K U L L A R I MEF OKULLARI BURS VERİYOR MEF OKULLARf/'Herşeyin ölçüsü insandır" ve "Her şey insan ıçmdir" anlayışıyla, toplumsal değişim dinamiklerinin en başında yeralan bilimsel teknolojik gelişimin gereklerine göre 21 yuzyılın insanını yetiştirmek üzere kuruldu Ulusal ve uluslararası duzeyde kendini kabul ettiren MEF OKULLARI tarafından Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim ARlKAN'ın öngörmesiyle, Buyuk Onder Ataturk'un belırttiği gibi, "ulusumuzun çağdaş uygarhk duzeyine, hatta uzerine çıkması ıçın," çalışmayı ve başarmayı yaşam felsefesı edinmiş genç yeteneklere burs verilecektir Bu amaçia, MEF Lisesi, Lise Hazırhk, Lise I ve Lise H, sınıflanna bıitün Türkiye'den burslu oğrenci ahnacaktır. fstanbul dışından gelen öğrencılere, parasız yatıli okuma olanaklan sağlanacaktır. MEF OKULLARI, çağdaş iletişim ve bilişim teknolojisi ile donatılmıştır Bu temeldefizik,kimya, biyoloji büim alanlannda eğitim laboratuvarlan ile oğrencilerin ilgilerini ve eğilimlerini esas alan eğitim-öğretim ortamlan hazırlanmıştır Aynca öğrenciiere bu ortamda bilimsel yeterlikler kazandırılırken, onlan ileri teknolojilerle tanıştırarak bir yaşam biçimine donuştürmeleri için Model Gemı, Model Uçak, Model Robot atolyeleri oluşturulmuştur Okulumuz, seçkin bilim insanlan ve oğretmenlerin gozetimı ve yonlendiricilliğinde ulusal ve uluslararası nitelikteki yanşmalara oğrenci hazırlamaktadır L Başvurular ve daha aynntılı bilgi için, Iutfen Sayın Dursune EROL'u arayınız (Dahilihat 150) MEF EĞİTİM KAMPÜSÜ Ambarlıdere Mevkıı, Dereboyu Cad 80840 Ortakoy-lstanbul Tel (O212)287 69 00-10hat Faks (0212) 287 08 22 1 Romanlarınız ve ansiklopedılerınız yerinızden alınır. Tel: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog