Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ " 16 SPOR Ligde son 2 haftaya girilirken 'demeç savaşlan' spor dünyasını tedirgin etti Futbolda centflmenlîk çağrısıSpor Servisi - Futbol dünyasi, 'centil- menlik' istiyor. Türkiye liglerindeki bü- yük çekişmenin bitimine sadece dakika- lar kala gerek şampiyonluk \e gerek kü- mede kalma mücadelesi veren ekiplenn yönetici. teknik adam ve taraftarlan ara- smda yaşanan 'demeçsavaşlan'spor dün- yasında tedirginlık varattı. Görsel ve ya- zılı medyanın da. 'çok konuşan' futbol çevrelenne, destek veren tavrı. sporu spor olmaktan çıkanp 'savaş' kımliğine taşırken 'sağduyulu' futbolseverler. lig- lerin son virajında, t *sakinleşettm'> çağn- sında bulundu. Yeni bir Kayseri-Sıvas olayı yaşamak ıstemeyen Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. UEFA Başkanlık seçi- mi içın İrlanda'da bulunan ve hafta boyu yaşanan 'demeç' savaşlanndan uzak ka- İan Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve Asbaşkan Hadi Türkmen, ya- rınki maçlar öncesi. futbol dünyasına çağnda bulunup. "Sakin,sağduyulu ola- lnn" derlerken. hem şampiyonluk. hem • Görsel ve yazılı medyanın. 'çok konuşan' futbol çevrelenne destek veren tavrı, sporu spor olmaktan çıkanp 'savaş' kimliğine taşırken 'sağduyulıT futbolse\erler, Hglerin son virajında, "sakinleşelim" çağnsında bulundu. de kümede kalma hesaplan ıçındekı ta- kımlann başkan. yönetici \e futbolcula- rına. "toplumu centilmenliğe davet edici demeçler verin" u> ansında bulundular. Kulüplerden geri adun Haftalardır. birbtrlerinı suçlayan \e or- talığı kızıştıran demeçler veren kulüp başkanlan, 33. haftaya ginlirken geri adım attılar. Galatasaray Yönetim Kuru- lu, maçlarbitene kadar açıklama yapma- ma karan alırken. Fenerbahçelı yönetici- ler de, lig bitene kadar susacaklannı açık- ladılar. Kümede kalma mücadelesi veren Şekerspor. Kayserispor. Gaziantepspor ve Antalyaspor'dan da özellikle maç ön- cesi. taraftarlan 'kışkırtıcı' açıklama yap- mamaları istendi. 2. ve 3. ligde de sorun aynı l-.lıg, kuşkusuz Türk futbolunun 'vit- rini'. Medyanın gösterdiğı ılgı nedeniy- le yaşanan her olay anında kamuoyuna yansıyor. Ancak 2. hele 3. ligde durum bi- raz farklı. Saha \e tribündeki kavgalar çoğu kez "gözleınciler'tarafından bile gö- rülmüyor. Görülenler ise, 'can güvenliğT endişe- si ile yazUmıyor. Diyarbakır. Şanlıurfa, Sılopı, Batman ve Yüksekova'da yaşa- nanlar hâlâ zihınlerde. Futbol liglerinin sonuna gelindiği şu günlerde. 'sıcak' böl- gelerde özellikle düşme ve şampiyonlu- ğu ilgilendıren maçlaröncesi lçişleri Ba- kanlığı devıeye girip, 'güvenlik'uyansın- da bulunurken, federasyon da bölge tem- silcilikleri aracıhğıyla yöneticileri 'sağ- duvTiva'davet etti. Transfer ile ilgili herkesin görevini yaptığını belirten Toshack 6 Karan Nikiforov verecek' • Galli hoca, Rus futbolcunun hem dörtlü defans bloğunda hem de defansın önünde orta sahaya yönelik oynayabileceğini söyledi. ASENAÖZKAN Beşiktaş Teknik DirektörüJohn Ben- jamin Toshack. Rus futbolcu INikifo- rov'un transferi ile ilgili herkesin bir şeyler yaptığını belirterek "Karan Nikiforov verecek" dedi. İZMÎR TAKIMLARI RÖVANŞI ALDI Tuborg ve K Yaka durumu eşitledi Tuborg: 80 Galatasaray: 74 SALON:.4wfu>A HAKEMLER: Memduh Öget (7), Tolga Şahın (7) TVBORG:Emir(7)17. Serkan (7)27, Ne- dım (7)17. Mrsiç (7)9, Johnson (8)10, Ah- met 4) G.SARAY: Stewart (7)15. Orhun (6)11. Kerem (5)12. Nwostı (5)18. Teoman (3). Yiğit (5)9. Gökhan (5)9 İLKYAR1:37- 32 (Tuborg) İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Basketbol Erkekler Birinci Lıg Play-Off maçında Tuborg, Galatasaray'ı 80-74 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Karşıyaka: 71 Beşiktas: 67 S\LOS:Atarürk HAKEMLER: Haluk Yeşiloğlu (4). Emin Mağulkoç (41 KARŞIYAKA: Levenı (5)8. Gilmore (5)12. Arda (7)12. Rohinsan (8)23. Cenk (3)2. Kava (7)9. Konıv (7)5. Musıafa (3) BEŞİKTAS: Cenk (3)5. Turabi (7)13. Thompson (7)22. yi'oolridge (6) 15. Onur (4)4. Erdem (3)2. Rüçhan (3)4. N'ihat (3)2 İLKYARI: 34-34 İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Basketbol Erkekler Birinci Lig Play-Off maçında Karşıvaka. Beşiktas'ı 71-67 maglup ederek skoru 2-2'ye taşıdı. HENTBOL FEDERASYO1NL ASBAŞKAM EYİ BOĞLL 'Sözler lafta kalmasın' DENİZDERİNSLl Hentboi camıası önümüz- deki sezona yeniliklerle gır- mek içın herkesten yardım bekliyor. Hentboi Federasvonu As- başkanı Erdal Eyüboğlu. dü- zenlediğı basm toplantısında salon konusuvia yola çıktık- lannı belirterek *Bize veri- len so/lcrin. sözde değil icra- atta olmasını istivoruz. Her- kes bir şev ler \apacağız diyor ama korkanm hiçbir şey ol- mayacak. Olacak tek bir şey varsa o da salon sorunu çö- zülmediği takdirde ligmaç- lanna cıkılmavacağıdır. Bize gercktiğinde Abdi lpckçi'yi \erebileceklerini sö>Imoriar. Hentboi, Bağlarbaşı'nda G Ö R Ü Ş / H VLtT DERİNGÖR Koltuk Sarası Millet olarak bir türlü ortak yaşayamıyoruz. Ön- ce öpüşüp. birbınmıze sarılıyoruz, balayı yaşıyo- ruz, ama kısa bir süre sonra birbinmizin gözîerinı oymaya çalışıyoruz. Siyasette de öyle olmuyor mu? Ne umutlarla gelmışti bu iktıdar. Şımdi tam anlarnıyla bir ıstakoz sepetine döndü. Ülke me- selesi falan. buna kulakasmayın. Önemli olan kol- tuk. Ah bu koltuk yok mu? Insan bir kere bu kol- tuk sarasınayakalanmasın. Ne yaptığını, ne söy- lediğini bılebilır. Işte Fenerbahçe. Iki ay önceki seçimler bir ko- alisyongetirdi. "Fenerbahçe, demokratikleşiyor" diye sevinmiştik. Aziz Yıldınm başkanlığı kaza- nırken Vefa Küçük'ün listesı Azız Yıldınm'ın altı- na girmişti. Onlar da ılk günlerde birbirieriyle sa- nlıp öpüşmüşler, mutlu günler vaat etmışlertiı. A- ma iki ay geçmedi. Yine birbırierıne gırdiler Yeral- tı mücadelelen bütün şiddetiyle devam ediyor. Vefa Küçük'ün listesine gırerken Fenerbahçe'ye 4 milyon dolar hibe edeceklerinı söyleyen yöne- ticiler, şımdi bu mıktan ödemek istemiyorlar. Pe- ki neden gelmişlerdi iktidara? Bunu anlamak mümkün değil. Oysa Fenerbahçe Kulübü, borç sarmalı içınde. 4 trilyon bütçe açıklan var. Böyle bir portre için- de Fenerbahçe hem borçlarını ödeyecek hem te- sisleşmeye gidecek hem cari harcamalarını kar- şılayacak hem de büyüktransferlere girişecek. Bu nasıl olacak. Sadece Yıldınm'ın şimdilik kulübe verdiğı 1 trilyon yeterli mi? Yönetıme girenlerin bu yükü beraberce kaldırmaları gerekmez mi? Aziz Yıldınm, ne kadar dayanabilir. Değil Aziz Yıldınm. bu yükü hiç kımse çekemez. "Fenerbah- çe'yi seviyorvz" diyorlar; bu nasıl sevmek. Ali Şen'i 'diktatör, kavgacı, politıkacı' diye eleş- tırdik. Şımdi onun tam negatrfi, kulübe başkan ol- du. Nevar ki onun ıçin de söylenmedik sözler kal- mıyor. Bir sürü ayak oyunu ve engellemeler yapı- lıyor. Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Fenerbahçe'nin çağdaşlaşması, şirketleşmesi çoğu kımseyi ilgilendirmiyor Var mı. yok mu kol- tuk. Kaybedince insanlann bütün dünyalan kara- nyor. Ne yaptıklarını bilmiyor. Zaman zaman Galatasaray'ı yahut Beşiktaş'ı eleştırıyoruz. Kendımizi onlardan daha üstün gör- meye çalışıyoruz. Böyle gıderse kendımizi onlar- la mukayese etmek yerine Çemişkezek Kulü- bü'yle kıyaslama olanaklanmız kalmayacak. FIFA'dan F. Bahçe'ye uyarı HİLMİTLRK.4Y FlFAdan Fenerbahçe Kulübü- ne Sabin İlie'nin ödenmeyen transfer alacağı için uyan yazısı geldi. SezonbaşındaRumenku- lübünden transfer ettikleri ve bonsenisbedelmi. 'taksit'lever- meyi kararlaştırdıklan Sabin İlie'nin Kocaelispor'a gitmesin- den sonra 275 bin dolarlık çeki gecıktıren San-Lacivertlilere Romanya Futbol Federasyo- nu ndan sonra FIFA da uyanda bulundu. Futbol Federasyonu'na konu ile ilgili faks çeken FIFA. borcun ödenmemesi halinde Sa- bin llie'nin 'serbest' kalarak Ro- manya'va dönme durumunun olduğunu bildirdi. Kocaelispor Kulübü de bu gelişmeler üzeri- ne Fenerbahçe'yi sıkıştınrken yöneticiler konunun çözümlene- ceğini söylediler. FIFA. Sabin llie ile ilgili ödemenin son tari- hini de 5 Mayıs olarak bildirdi. Fenerbahçe Muhasip Üyesi C'stün Akmen. Fenerbahçe'nin zor durumda kalmaması için fe- dakârlıkta bulunacaklannı aç\k- larken başkan Azb Vıldınnı'm. "Bugüne kadar trüyona yakın para verdim. Hiç olmazsa bu borcu diğer yöneticiler ödesin" dediği deöğrenildi. Ronaldo'ya af SporServisi- Italya'da Juven- tus'a 1-0 yenıldikleri maç son- rası hakem Cecaira'vı eleştıren lnter'in yıldızı Ronaldo'ya ve- rilen 2 maçlık ceza, Hukuk K.omıtesi"nce iptal edildi. Eşi ve çocuklanyla birlikte pazartesi günü Is- tanbul'a gelecek olan Rus futbokunun ailesi de burayı beğenirse transferi kabul edecek. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Toshack, "Nikiforov ile her konuda anlaştık. Ancak ailesinin de İstan- bul'u görmesini istiyor. Gelecek hafta büyük bir ihtimalk kendisini Beşiktaşlı >apacak imza>ı ata- cak. Ama ûnza atılmadan hiçbir şey kesin "" değUdir"dedi Nikiforov'un her türlü sisteme uyacak bir futbolcu olduğunu belirten Galli hoca. Rus futbolcunun hem dörtlü defans blo- ğunda hem de defansın önünde orta saha- ya yönelik oynayabileceğini söyledi. Futbol Federasyonu'nun yabancı oyun- cu konusunda bir an önce karar vermesi ge- rektiğini belirten JohnToshack. "•Federas- yon bir an önce karannı versin ki biz de ona göre transfer çalışmalanmıa sürdürelim. Şu anda Galatasarav "ın 3, Fenerbahçe'nin İ'si Türk statüsünde olmak ikere 4 vaban- ctsı bulunu\or. Bu belirsizlik bir an önce gi- derilsin" diyerek federasyona mesaj gön- derdi. Kendısinin I ay ceza aldığında iti- raz ettiklerinı. ama Tahkim Kurulu'nun 1 hafta sonra toplandığına işaret eden Tos- hack. "Hikmet ve Amokachi'nin cezalan- na itiraz ettik. Bu kez de bayram diye bir hafta sonra toplandılar" diyerek Tahkim Kurulu'nun. Galatasaray'ın itirazı üzerine aynı gün toplandığını sövledi. Recep, Seba ile görüştü Beşiktaş'tan aynlmak isteyen AK Eren ve Galli çalıştırıcının gözden çıkardığı Recep, dün Akaretler'deki kulüp bınasında Baş- kan Süleyman Seba ile görüştü. Toplantı sonrasında kulübü sınirli bir şekilde terk e- den iki futbolcuva Seba'nın "Sabırlı olun ve basına demeç vermejin"dediğı öörenil- di. Öte yandan Italya'nın Milan takımının veteranlan bugün FulyaTesisleri'nde Be- şiktaş'ın veteranlan ile bir dostluk maçı yapacak. doğmuştur ve oradaıt koptu- ğu anda büyük v-ara ahr"de- di Başbakanlık Kupası Hentbolde Başbakanlık Kupası bugün sahibini bulu- yor. YKM ile Anadolu Cni- versitesi'nin Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki mücade- lesi saat 13.30'dabaşlayacak. NEYMİŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Ağzı Olan Konuşur Aklı Olan Susar Her önüne gelen ağzına gelen her şeyi söyler- se buna demokrasi mi denir, yoksa provokasyon mu? Ligin sonuna geldik gibi. Şunun şurasında 2 hafta kaldı. Bugüne dek konuşan konuştu, ko- nuştukça da hem sporu batağa soktular, hem de kendilerini rezil ettiler. 2 hafta kalmışken, gerçek sporseverler sussunlar. Yandaş; ancak fanatik olmayanlar provokasyona gelmesinler, 'fanatik kalem'\ere aldırmasınlar. Fenerli yandaş kalemler, Galatasaraylı yandaş kalemlerle kıyasıya bir söz-yazı düellosuna giriş- tiler. Sözüm ona, 'ben böyleyim sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin' der gibi topluma ve özel- likle de yandaşlanna moral ve mesaj verenler hiç olmazsa şu iki hafta sussunlar, kalemlerini cep- lerine soksunlar. Çünkü sadece birinci ligde de- ğil, 2. ve 3. liglerde de ortalık kızışmış durumda. Ustelik sadece şampiyonluk değil, kümede kal- rna mücadelesi de veriliyor. Lütfen ve de lütfen, 2 hafta sıkın dişlerinizi, fe- satlığı ve tetikçiliği bir yana bırakın, bu yanşı ka- zasız belasız atlatmaya çaltşalım. Anlaşıldı mı a- caba? Atletizm Birinci Ligi'nde 46 takımın mücadele etmesi federasyonu harekete gccirdi. Artan takım sayısı karşısmda yeni arayışlar başladı Atletizmde 3. lige doğru ARİF KIZILYALIN Atletızme heyecan geldi. Bu yıla kadar 8-10 takımın ka- tılımiyla gerçekleşen Türkiye Kulüplerarası Atletizm Birin- ci Lıgi'ne. toplam 46 takımın mücadele etmesi. Atletizm Fe- derasyonu'nu 2. ve 3. lig ıçin harekete geçirdi. Geçen ay sonunda Anka- ra'da gerçekleşen Kulüplera- rası Atletizm Birinci Ligi ilk kademesine 'rekor' sayıdaku- lübün katılması üzerine 2. ve 3. lig ıçin altyapı çalışmalan- nabaşlayan Atletizm Federas- yonu, bugüne kadar hatırlan- mayan birçok bölgeye milyar- lık malzeme yardımında bu- lundu. Tokat. Aydın, Kayseri, Erzincan. Elazığ, Sıvas başta olmak üzere birçok kentte ku- lüpler atletizm şubesi açtı. 8takınüıl.lig Türk atletizmini yaygınlaş- tırırken kaliteyi de ön planda tutmak istediklenni söyleyen Federasyon Başkanı Fikret Çetinkava. statünün yıl basjn- da belirlenmesi nedeniyle 1998'de 2. lig uygulamasını başlatamayacaklannı açıklar- ken "Önümüzdeki yıldan iti- baren 2. lig ve 3. ligi başlataca- ğız. Eskiden 6-7 takımla koşu- lan atletizm birinci ligine bu yıl toplam 46 kulüp istirak etti. Bugüne kadar kulüplerarası hiçbir müsabakaya gelmeyen Sakarva'dan, Erzincan'dan Türkiye şampiyonasına ikiser takım katıldı. BunlarTürk at- letizminin harekete geçtiğini gösterir.Artık. atletizm5-6 bü- yük kentin tekelinde kalmaya- cak. Erzincan'dan,Afyon *dan, lsparta'dan. Bolu'dan kısaca dört bir yerden atletierbu spo- ru bir yerteregetirmeye çalısa- cak" d'edi. ' Beşiktas uyanıyor Yıllardır yıldızlar kategori- sinin dışında pek bir varlık gösteremeyen Beşiktas da şampiyonluğa oynayacak A ta- kımlar için kollan sıvadı. Ce- lalAras'ın şube sorumhıluğu- na getirilmesi ile canlanan Beşiktaş'ın gelecek yıl ıçin ilk 4"ü zorlayacağı belirtiliyor. Erzurum Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu'ndan mesaj 'Doğunıın sesi olacağız' ASLANYILDIZ Binncı lige çıkmayı bugün oyna- yacağı Zeytınburnu maçından ala- cağı bir puan ile garantılemek iste- yen Erzurumspor, Istanbul'da şam- piyonluk turu atmaya hazırlanıyor. Zeytinburnu maçınm hazırlıkla- rını dün Florya Metın Oktay Tesis- lerinde y aptığı tek antrenmanla ta- mamlayarak kampa giren Erzu- rumspor' un teknik direktörü Sadi TekeÜoğlu, Erzurum'da gerçekleşti- remediğimiz şampiyonluk turunu. Istanbul'da Zeytinburnuspor'u ye- nerek atacaklannı söyledi. fc Asansör takım olma>ı/' Tekelioğlu, birinci ligde asansör takım olmayacaklarını, Doğu'nun sesi olacaklannı belirterek "Ortaya ko>duğumuz futbolla tüm Türki- ve'nin takdirini topladık. Bu takdir- İe şampivon olmak bize gurur ve mutluluk verivor. Bu başannın bir sansolmadığını 1. ligde göstereceğiz'' dedi. Büyük takımı büyük yapan taraf- tar olduğunu belirten Tekeiioğlu. "Birinci ligde zorluk çekeceğimize inanmıvorum.Çünkü deplasman di- ye bir derdimiz olmayacak. Er/u- nım nüfusuna bağtı 3 mihon insan Istanbul. Ankara. Bursa.Cİaziantep. Erzurumspor, Zeytinburnu maçı İzntir gibi büyük kentlerde vaşıyor. Bu sc/on Beşiktas. 5-6 bin seyirciye ovnarken Erzurumspor'un seyircisi 15 binin altına düşmedi"dedi. 'Satacak futbolcu muz yok' Mevcutkadroyu güçlendirecekle- rini belirten Tekelioğlu, Coşkun a yapılan transfer teklıflerinin normal olduğunu söyledi. Tekelioğlu, sözle- için hanrlıklannı tamamladı. rini şöyle noktaladı: "Ancak biz hiç- bir futbokumuzu satmayacağız. Kadrotnuzda sadece Coşkun değil hepsi kaliteli, çahşkan futbolcular- dır. Ne yazık ki ülkemizde bonservis bedeiinin yüksek olması nedenrvle özellikle Doğu blokundan oyuncu transfer edeceğiz. Yurtiçinden ise ikinci veya üçüncü ligden futbolcu transfer edeceğiz.'' BİNİCİLİK / ZERRtN BİLtMER FORD'un sponsorluğunda Kemer'de gerçekleşen müsa- bakalar oldukça başanlı geçti. Bu yarışmanın 1 'incısı; Gary Young, 2'incisi; Isken- der Pişak, 3'üncüsü ise; Dr. Avni Atabek'ti. Hem Is- kender Pişak, hem de Avni Atabek yeni aldıkları atla- rı ile oldukça iyi performans sergileyip, kış sezonu bo- yunca Ford ve Daewoo müsabakalarında ilk 3 dere- ceyi paylaştılar, Kaliteli atlar ve tecrübelı binicilerin beraberliği, genelde hep iyi sonuçlar vermiştir. Tabii artık iyi bir seviyeye gelmiş olan binicilere bu atlar çok şeyler katmaktadır. Ancak yeni yetişen binicilere bu tecrübeli ve kaliteli atlar parkurda çok yardımcı olmak- la birlikte, bir tembellik de kazandırabihrler! Atına güvenen genç binici, pek fazla efor sarfetme- den yarışta dereceye girebilir. Ya da başkalannın bi- tirebilecegi düşüncesi içinde olacağından, kendisin- den bir şeyler katmaz ve kendisini zorlamaz, sonuç- ta da istemeden bir tembellik başlar. Bölge Yarışmaları Eskiden yarış yerındeki Ingiliz atlanna binerekyetişen genç bi- nicilerin sarfettikleri eforu şimdi daha farklı ırdeliyorum. Onlan büyümüş olarak izledi- ğımde, eyere oturuş ve atlan kavrayış stillerinden şim- diki genç binicilerimizden çok daha üstün görüyo- rum. Yani onların gençlik kasetlerini izlediğim için bu farkı rahat gözlemleyebiliyorum. Bütün bunlara kar- şın açılan kulüplerle de binıciliğin iyi bir yerlere doğ- ru gitmesi bana gurur veriyor. 7 Mayıs Perşembe günü Istanbul Bölge Şampiyo- nası Atlıspor Maslak Tesisleri'nde başlıyor. Pazar günü bitecek olan bu müsabakalar, yıldız, genç, yo- ung riders, yetışkin, usta ve bayanlar olmak üzere 6 kategoride koşulacaktır. Bütün Istanbul bölgesi kulüp- lerinin lisansiye bınicilerinin katılacağı bu müsabaka- larda yanşmacılara şimdiden başanlar diler, yaz se- zonunun açılışının bu ilk müsabakalarında atlann ayaklannın düz basmasını temenni ederim. GALATASARAY Defans kriziSporSer>isi-Galatasaray,ya- nnki Istanbulspor maçı için ge- riye saymaya başlarken, teknik direktör FatihTerim,cezası Tah- kim Kurulu tarafından onayla- nan Rumen oyuncu Filipes- cu'nun alternatifinı aramaya başladı. Bülenfin beklenmedik sakatlığının ardından son hafta- larda üstün bir performans ya- kalayan Filipescu'nun yokluğu nedeniyle G .Saray defansta kriz yaşarken Filipescu'nun yerine K.Hakanın oynaması bekleni- yor. Sol kanatta görev yapan oyuncuyu defansa çekip orta alandaki boşluga da Osman ya da Suat'ı çekmeyi planlayan te- rim'in, Vedat'ı ise ilk 11 *de oy- natmayı düşünmediği öğrenil- di. Bu arada dünkü antrenman- da sakatlanan Mehmet Gönüla- çar da çalışmayı yanda bıraktı. Gunün icinden • Hentbolda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nı Trabzon 24 Şubat'ı 32-27 yenen Beşiktas kazandı. • A-l Bayanlar \bleybol Ligi plav - off finalinın ilk maçında Vakıfbank. Eczacıbaşı'nı 3-1 yendı ve seriyi 2-1 yaptı. • A Milli Bayan Basketbol Ta- kımı. Uluslararası Romanya Ba- yanlar Basketbol Turnuvasf nda- ki ilk maçındaYunanistan'ı 74-72 \endi. Mılliler bugün 18.30'da ev sahibi Romanya ile oynayacak. • Türkiye3.FutbolLigi'ndemü- cadele eden Bursa Merinoss- por'un genç futbolcusu Bülent Arabacı (23) trafik kazası sonu- cu öldü. Kocaelisporlu Evren'ın kardeşi Serkan da ağır yaralandı. B İstanbulspor'da sakathğı ge- çen Emre'nın Galatasarav maçın- da forma giyeceğı bildınldi. • At vanşlannda 2-2-3-1-5-6 kombinesinı bılenler 9 milyon 512 bin 750 TL kazandı. T) Samsun rahat kazandı Saınsuıı: 2 Bursa: 0 STAT:/9.Werw ^ > HAKEMLER: Mehmet Ça- Z vun (6). Kamil Derıop (6), • Havati Ünal (6) v- SA.VISLNSPOR: Allum (6).' Imdat (7)(Dk. 70 Hakkı 5). . Sabri (4). Cihaıı (6). Ercan (7). Giirhan (6)(Dk. 59 Rıfal ' 5). Mehmet (7), Yav. (7). Cenk (7). Serfum (7). Serdar (6)(Dk. 65 Murat 6) BURSASPOR:$e#ıo/d>, Me- .\ııt (3). C'nal (3). Turan (3). Selim (3). Mustafa (4). tliev (4). Deni: (4). Murat (3)(Dk. 57Berkan 3). Vidolov (3). Po- • len (4)(Dk 79 Gökhan 2) GOLLER:DJt. 30 Serdar. Dk. 45 En an SARI KARTLAR: Mehmet (Samsun). Deni:. Selim (Bur- . ERÇİN CİĞERİM v SAMSL'N - Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 33. haf- tasının açılış maçında Sam- sun. Bursa'yı 2-0 yendi. Trabzonspor » Ankaragücü ^ SporServisi-Türkiye birin- ci futbol Itginde 33. hafta iki karşılaşmayla devam ediyor. Sampıvonluk şansını kay- bettikten sonra prestij maçla- nna çıkan Trabzonspor. Avni , Aker Stadı'nda Ankaragü- cü'nü ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın ha- kemi Serdar Çakır. Maç Cl- NE 5 ekranlanndan naklen yayımlanacak. Ligden düş- •• mesı kesinleşen tek takım ~ olan Vanspor. ligın rahat ta- - kımlanndan Gençlerbirlıği , karşısına çıkıyor. Ankara 19 Mayıs Stadf ndaki karşılas- ' manın hakemı Hasan Başde- mir. Karşılaşmasaat 16.3O"da başlayacak. Yılmaz 4. oldu Spor Servisi - Alman- - ya'nın Riesa kentınde dü- zenlenen Avrupa Haher Şampiyonası'nda dün pod- yuma çıkan 77 kılo haltercı- miz MehmetYılmaz. kopar- mada 4.. silkmede 6.. top- lamda ise 5. oldu. Cünün Programı FUTBOL 1. Lig: (19 Mayıs) 16.30 Gençlerbirliğı - Vans- por. (Avni Aker) 19.00 Trab- zonspor - Ankaragücü. 2. Lig: (Zeytinburnu) 12.00 Zeytınburnu - Erzurumspor. BASKETBOL (Bursa Ata- türk) 17.00 Oyak Renault - Türk Telekom PTT. (Korrya 100. Yıl) 16.15 Kombassan Konya - Darüşşafaka. VOLEYBOL (Burhan Felek) 15.00 Galatasaray - Emlak- bank (E). (Akattar) 17.00 Is- tanbul B.Ş.Bld. - Netaş (E) HENTBOL (Ankara Ata- türk) 13.30 YKM - Anadolu Cniv. (Başbakanlık Kupası). YELKEN (Ataköy Açıklan) 11.00 Türkiye Açıkdeniz Ya- nş Kulübü Yat Yanşlan. (Caddebostan Kalamış Par- kunı) 10.00 Optımıst Laserll Bırinciliğı. SLALT1 (Burhan Fetek Ka- palı Yüzme Havuzu) 10.00 Teşvik yanşlan. ATLETİZM (Burhan Felek Ekrem KoçakAtlerizm Saha- sı) 14.00 Bahar Kupası. , TV'de spor TRT 112.00Zeytinburnu-Er-t zurumspor (naklen) !"î TRT 3 13.30 Anadolu Üı»=» versitesi-YKM, 2130 Depor- * tivo-Valencia lspanya Futbol Ligi. » CINE 5 19.00 Trabzonspor-* Ankaragücü (naklen). • Interstar 15.00 Galatasaray-î Emlakbank (naklen). • l.KOŞl1 :F:Atol(4), P:Ge-; lınhanım(5). SpeedStar(6), • 5. Balpetek(8). I 2. KOŞU: F: Adılım (1), P: • Kayabev (6). PP: El Angelol (4). S: DreamBoy(3). ^ 3. KOŞU: F: Günaycan (3).- P: Erdem (6), PP: Bay Tomy ; (10). S: Nunşık(8). 4. KOŞU: F: BinbaStar(l),; P: Karabeyhan (29. PP: Sam- Holme(8). S:Nevres(6). ', 5.KOŞL':F: Sarsala(n,P:* Sessiz Sultan (4), PP: Miss, Alıen (3), S: Uğurhatun {!).' 6. KOŞU: F: Ginza (4), P y Nurtaç (7), PP: Gelinkız(6VÎ S: lbocan (1). SS: Erbaba? 15). f f 7.KOŞU: F: Erbeyım(3). P;* Babasan 2 (7). PP: Nurseda* (8), S:Sedoş(6). Günün İkilisi: 5. Koşu: 1(4 *• Tabela Bahis: 4. 7. 6. 1. 5. •'. ALTILI GANYAN 1 3 1 6 2 10 8 8 2-1 1 4 3 7 7 8 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog