Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyeİ kitap kulübü KÎTAP benzersizjijji keşfeyarar. ÇınartM*5SoK Çmart tşhaıt No.2 KaT (SabaıaIşMetkezı Attas)AdanaTet (322)3631211Fafcs (322)3631215 Cumhuri CumhuriYet kitap kulübü Çeıipi duşüncelere dinginlikve incelik "^ppAŞYAYINLARrnda. a ± i a d Mo 39/41 (34334)Cagak)ğlu/Sstantxıl Te!(2i 2)514 01 96 Faxs (212)514 01 96 74. YIL SAYI: 26505 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-7997; 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ Birlik, mücadele ve dayanışma gününde işçiler alanlan doldurdu Coşkıılıı 1Mayıs• / Mayıs Işçi Bayramı büyüh kentlerde düzenlenen mitingleHekutlandu İstanbul'dakikutlama, konfederasyon başkanlarının 1977yılında Taksim'de yaşamlannı yitirenlerin anısına Kazancı Yokuşu 'rta karanfıller bırakmasıyla başladu Çağlayan Meydanı 'nda gerçekleştirilen mitinge katılan on binler sloganlar atarak demokrasi' istemlerini dile getirdL • Z Sayfada İZLENÎMLER Bayram gibi bir bayram• Yanıtsız, can sıkıcı sorularla gittik; ayaklanmızı sürüye sürüye döndük. Görevli olmasak alandan aynlan sonuncu kişi olurduk. Bayram gibi kutlanan bir bayramın tadıru sonuna kadar çıkartırdık. Bu salt bızim yargımız değil. • Bizim kuşaktan da eski kuşaklardan başlayıp henüz bıyığı terlememiş delikanlılara, Mayıs güneşinde ergenlikJi alınlan terlemiş gencecik kızlara kadar kuşaklar buluştu ve bayram etti. Yüzlerde bir bayram sevinci, gözlerde "Demek ki isteyince oluyormuş" bilinci. AYDM BKtodi yiOSt • 7. Sayfada • Ankara 'da da 20 bin kişi 1 Mayıs 'ı kutiatnak için meydanları doldurdu. Gar önünde toplanan grup saat 11.00'de slogan atarak Abdi İpekçi Parkı'nageldi Sıhhiye Köprüsü 'ne giden gruplara, yurttaşlar da alkışlar ve ıslıklarla destek verdi. Saat 14.00 'te miting başladu Halaylarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayan emekçiler miting alanını bayram yerine döndürdüler. • İzmir Cumhuriyet Alanı 'ndaki miting ve kutlama töreni Atatürk heykeli önünde, İstiklal ve 1 Mayıs Enternasyonal Marşı 'nm okunmasıyla başladu Adana 'daki mitingde bir konuşmacının Atatürk 'ten söz etmesi üzerine HADEP'lilerden "yuh " sesleriyükseldi. Diyarbakır'da valiliğin izin vermemesine karşın toplanan 2 bin kişi Türkce ve Kürtçe slogan attu • 6. Sayfada NOTLAR İSTANBUL Polis copladı çok sayıda gözaltı • Istanbul'da Çağlavan Meydanı'nda düzenlenen mıtınge alınmayan radıkal sol gruplarla polis arasında çatışma çıktı Olaylarda 100'üaşkın kişi yaralanırken 300 kişi gözaltına alındı. • Pıyalepaşa Bulvarı üstünde müdahale edılen gruptan bazı kışıler, Şark Kahvesı'ndekı Petek Süpermarket önünde kasa \e tahta parçalanyla bankat kurdu. Tahtalan tutuşturan grup, olay yenne gelen güvenlik kuvvetlerıne de taş attı. • Güvenlik kuvvetlennın göstericilen kovaladığı sırada MHP Okmeydanı Temsılcılığrne gıren bir kışı ülkücüler tarafından döv ülerek camdan sarkıtıldı Ülkücüler, olayı gorüntülemek ısteyen basın mensuplarına da saldırdılar • 7. Sayfada DÜTVYA Yeniden mücadele gımu • Artan ışsızlık ve ekonomık durgunluk ışçı bavramına bu \ıl daha mılıtan bırkımlık kazandırdı Sevınçve şıddet ıç ıçevdı. Almanyada Neo Nazılerın mitıngini engellemek ısteyen solcu göstencılerle polis çatıştı Güney Korede polis ışçılen dağıtmava çalışınca olaylar çıktı. • 9. Sayfada Habar ve fOtoğPatlar: NYŞE YUNHM, AÜ Bt, UĞUR GÜNYÜZ, HJmCE TUNCBt, KBİBM1GA2, ALPffi TURGUT, KAAN SAGANAK, BAHŞ DOSTBt, OLCAY AYDtH, HASAN AYDÜ, MBOH AK, NECATİ HVGN, OZAN YAYMAN. Boşluk doluyor • 1 Mayıs'ı Türkiye'de öcü olmaktan çıkanp anlamına uygun. içini doldurarak kutlamak sanıldığından çok daha zor. Daha öncekıler gibi 1 Mayıs 1998 de Türkiye'nin yerleşmemiş demokrasisinin; örgütsüz, dışlanmış. kendine yabancılaşmış emeğin; değerler, kafa karmaşasınm tipik bir aynası oldu. ŞÜKRAN SONBTm yaa» • 6. Sayfada Dünya Kadın Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde 3 Türkün sorulan karşısmda zor durumda kaldı Tansu CfllerH ABD^de terlettîlerKadın lidertere >önelttiği soru- lariaÇiflerigüç durumda bıra- kanŞantai Za- kaıi daha önce de Ankara"daki şeriatçı gösteri- >i Atatürk res- mi\k prolesto etmişti. • ABD'de düzenlenen Dünya Kadın Liderler Zırvesf nde kendısinı '"demokrası kahramanı ve radikal lslamın önünü kesen kışı" olarak tanıtan Çıller'ın keyfı kaçtı. Zırvenın ıkincı gününde düzenlenen panel sırasında söz alan 3 Türkün. Refah Partısf yle kurduğu ortaklık. ABD"dekı malvarlığıyla ılgılı sorulan \ r e eleştınlen Tansu Çiller'i sarstı. AHMETYEŞİLTEPE FUAT KOZLUKLU BOSTON - D\ P Genel Başkanı Tansu Çiller, geçen hafta geldığı "ikinci \atanı" ABD'de. perşembe gunüne dek Amerıkalılara süreklıu Ben Tiirki>e''de demokrasinin ge- lişmesi için büyiikçabalar sarfediyo- rum. Refah Partisi'nin radikalleş- mesini ben önledim. Onları merke- ze çektim" ıddiasında bulundu Ve hemen ardından da "'medja baronlan" dedığı med\ a patronlan- na çattı ve "açık" bir bıç\mde ordu- yu "sivil demokrasinin yerieşipgeliş- mesininönündekiengel" olarak gös- terdı Kendısmı "mışıl nuşıT dinleven ABD'lılereanlattıklannın "nezaket çerçevesinde"alkışlanmasından bu- yük mutluluk du> an Çıller'ın sevın- cı oncekı gun sona erdı Tansu Çıl- ler. oncekı gun "shasi konulara küçttk vaşlanndan itibaren büyiik ilgi duv duğunu. aktif sKasi vaşama ise tesa- • diifkr sonucu girdiğini" anlattı "Bu şans eseri oldu" dıyen Çiller. "14 yaşındayken ekonomiden sorum- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Jürkiye'de1968 •1968 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanın insan tarafından sömürülmesine, ezilmesine; bunun yarattığı insani değerlerdeki aşmmaya ve çürumeye başkaldırı yılı oldu. •Gençlik, "özgürlük, eşitlik, barış, kardeşlik ve savaşsız bir dünya" istemlerini haykırdı. Yüruyüş, boykot ve işgallerle düzeni sarstı. •Bizim 68 kuşağı olarak tanımlanan gençlik hareketi uluslararası 68 gençlik hareketlerinden etkilendi ve o dönemde ivme kazandı. Haşmet Atahan 68'liler Birliği Vakû Başkanı yazdı. Dünyada 1968 •Statukoya başkaldırı yılı oldu 1968. 1968, dünyada bir nesle şeklini veren yıl oldu. Günumuzde sosyologlar, 68'i yaratanların, İkinci Dünya Savaşı sonrası doğmuş kuşağın yerleşik, donuk ve belirlenmiş dünyaya, yaşama biçimine başkaldırdığı konusunda birleşiyor. Yann Cumhuriyet 'te 12 yaşında dağa çıktı unutan 'terörist'• Adı Muhsın. 13 yaşında. Geçen yıl ılkokul dördüncü sınıftayken dağa çıkmış Bölgede düzenlenen operasyonlar sırasında teslım olan Muhsın'e sorular yoneltırken anlatmakta en çok zorlandığımız sözcük "gelecek" oluyor... Ancak üçüncü sorudan sonra durumu kavrayan Muhsın'ın \ anıtı tek "Okumak ıstıyorum " MUSTAfA BALfiAY'm Güneydoğu İZİCnfelllePİ • 3. Sayfada Yılmaz'dan Avrupa y ya Atina uyarısı • Başbakan Mesut Yılmaz. Atına'da PKK bürosunun açılmasına destek veren, Türkıye'ye meydan okuyan ve bu örgütü resmen tanı>an Yunanıstan'a tavır koymalan konusunda müttefiklenni de uyardı. Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Ismet Sezgin de, PKK'nin Atına'da büro açmasına izin verilmesıne tepkı göstererek "Bu, dostluğa, komşuluğa ve müttefikliğe sığmaz" dedı. • 4. Sayfada BORSA ODun 4231 Oncekı 4195 DOLAR ODun 25O.3OO Oncekı 250.000 ! MARK IODun 14O.6OO oncekı 139.6OO ALTIN Dun 2.48O.0OO Oncekı 2.510.000 GUNCEL CUINEYT ARCAYUREK Uzlaşı! DSP lıderı Ecevit "uzlaşı ıçınde sıyaset" ıstiyor. Ne çare; galıba sıyasette uzlaşıyı, önce oneri sahı- bı Bülent Ecevit ıstemıyor. Baykal'ın son dayatmalanna, karşı dayatma ıçerık- lı sert yanıtlar vererek uzlaşma ıstemedığını sergıle- yen Ecevit degıl mı? MArkasıSa.l7,Sü. l'de Evrim olgusuna en önemli kanıt Darvvin'in arkasından bir iz takibi ve Kos adasındaki salyangozların ilginç öyküsü... Kültür yapıst ve ruhsal sorun Bireylerin akıl/ruh sağlığı, ıçinden çıktığı ve sosyalleşmesini borçlu olduğu kültüre bağlıdır. Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi var mı? Çok ilginç bir jeolojik olay ve Nuh'un gemisi... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte.. ım. GUNDEM MLSTAFA BALBAY Sıra Kini Durdurmakta... Ankara'dan Guneydoğu'yayaptlan uçak yolculukla- rının klasikgorunumu.. Yarı çorak, engebelı OrtaAna- dolu coğrafyası Ovalarda hafif yeşıllık. Kaysen'ye doğ- ru kartı tepeler, ardından Fırat ve kollan... Fırat. toprakla bir kus bir banşık... Tepelenn, denn yar- lann arasından kıvnla kıvrıla, selamsız sabahsız gıdışi ınsana huzun venyor. Çıplak tepeler, ardında kıraç ova MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog