Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

V YENİ YENİLİKLERE YOLCULUK'98 API KREDİ'DEN 15MAY1S1998CUMA > • • • • • • • •! »••••» 4 . * > • • • • • •"* !•» ••• »1 TURKIYE ELECEG1NE • • • ••< . . . • • • • • • ( « • • •••••« • • • • •••< >•••••• İZMET. • • • # « . • • • • • • • c : : : : : : * • • • • • • • < •*••#< ı • • • » • ••••••• • • • • % • ••< tîtîlİÎÎİ. d T E L E R D M KU RUM LA RA t'V B Ü Y Ü K D E ĞİŞ İ M B A Ş L 1 Y 0 R YAPI KREDI'YLE ARANIZDAKI ÖZEL BİLGİSAYAR H ATTI Yapı Kredı, "KOB!" (kuçuk ve orta boy ışletmeler) adıyla anılan kurumlan "YABİ", yanı "Yarının Büyük lşletmeleri" değerlendırmesıyle ele almakta, onlara bu bakış açısıyla hızmet uretmektedır. Çunku, Yapı Kredı, "YABI 'lenn buyumesının, Turkıye'nın buyumesı anlamına geldığı ınancındadır Yanı. Yapı Kredı ıçın, 'YABİ lere hızmet,Turkıye'nın geleceğıne hızmettır. Yapı Kredı, "YABl"lenn ıhtiyaç ve beklentılerını yenıden belırleyerek, yepyenı bır hızmet gelıştırdı TELEROM TELEROM, "YABl"ienn "Yapı Kredı'yle aralarındakı ozel bılgısayar hattı"dır TELEROM sayesınde "YABl"ler, bankacılık ışlemlerını bılgısayarlanndan gerçekleştırecekler, bankayla olan ılışkılennde olağanustu bır kolaylığa kavuşacaklardır Çunku TELEROM. "YABl"ler ıçın cıddı bır "altyapfdır. Turk bankacılıgı buyuk bır değışım n eşığınde Yapı Kredı bu bjjUk değışımı gerçekeşt 'mek ıçın yıllardır surdurduğu oluşurr surecını tamamlıyor Bu oluşumla ınsan teknolojı butunleşmesı maksımurp uyum noktasına ulaştınlıyor verımlıiık en yaksek se/ıyeye çıkanlıyor Yapı Kredı den hızmet alacak Kitle er ve bu kıtlelerın ıtıtıyaç ve bekient lerı yenıden betrlenıyor Bu venler ışıtjında hızmet cnslerı hızmet ozellıklen .e ruzmet venl ş bıçımlen yenıder saptanıyor Hızmetle" yenılenıyor Yapı Kred der ivz.net alacak nsanlann. beKlertılenne daha jygun Iızrreten kend lerıne daha uyumlu koşulla r la alma seçenekerı genşletılıyor Kısacası Yapı Kredı ven tabanı Yap Kredı den hızmet alacak kıtlelerın ıhtıyaçlar ia da^anan bır oluşumun sonucunda "Muşterı Endekslı Hızmet Gemşlıgı" aulayışıyla yenıden yapılanıyor Bu bjyuk degişımın sureklılığını saglayacak attyapınm oluşmasında be>ın gorevı ustlenecek Yapı Kredı Bılgı Çağı Bankacılık Ussu", faalıyete geçır Idı Hızmetlerın kalıtesı degışıyor Hızmetıerın suran degış yor H zmetlenn çeşıtlılıgı degışıyor Bılgı akşyontemlen degışıyor Şube yapıları degışıyor Hıztıet kanalları degışıyor Buyuk degışım başlıyor Bu buyuK degışım Yapt Kred gerçekleştıriior Çunku anlayış farKlı kultur farklı felsefe farklı TELEROM, EKONOMİK VE GÜVENLİDİR. TELEROM dan ışlem yaparken, bılgısayarın Yapı Kredı yle bağlantısının sureklı açık olmasına gerekyoktur Kullanıcı, ışlemı once bılgısayannda, zaman kaygısı duymadan. ınceleyerek ve duşunerek hazırlayabılır Ardından. kuruma ozel hattan, modemle Yapı Kredı'ye bağlanır ve tam bır guvenlık ıçınde ışlemını tamamlar. Boylece kurum, hem ıletışım masraflarından tasarruf eder hem daha planlı ve daha verımlı çalışır. TELEROM KULLANICILARI, YAPI KREDİ'NİN SÜREKLİ DESTEĞİ ALT1NDADIR. Yapı Kredı, "YABl"len, once TELEROM'un kutlanımı hakkında bılgılendırır, sonra hem teknık destek hem bankacılık desteğı verır TELEROM Yardım Masası, daıma "YABl"lenn hızmetındedır "YABl"ler, TELEROM Yardım Masası'nı arayarak ya da Yapı Kredı ye gelerek, TELEROM dan yararlanmaya başlayabıhrler TELEROM. Yapı Kredı anlayışının, kulturunun. felsefesının getırdıgı bır yenılıktır. Yapı Kredı'de yenılıkler bıtmez... YABİ ler TELEROM sayesınde şubeye gıtmeden. telefon etmeden. faks çekmeden. gunun 24 saatı Yapı Kredı den hızlı ve guvenlı hızmet alırlar • YABİ ler, TELEROM u netvvork uzennden bırden fazla bılgtsayarda kullanabılırler • Yapı Kredı yle YABİ arasındakı ozel bılgısayar hattına başka hıç kımsenın gırememesı ve ayrıca TELEROM kullamcılannın yetkı ve onay sevıyelerıne gore ışlem sınırlamalan konması sayesınde tum ışlemlerını tam bır guvenlık ıçınde gerçekleştınrler • Tum hesap hareketlennı TELEROM dan yararlanmaya başladıkları tarıhe kadar genye donup ızleyebılırler • Yapı Kredı Şubelen arasında dövız havalesı dahıl, tum havalelerını yapabılırler TELEROM YABİ lenn kıra aıdat taksıt gıbı duzenlı odemelennı otomatık olarak gerçekleştırır • Sureklı gonderdıklerı havalelerı, tek bır ışlemle gerçekleştırebılırler • Beklenen ödemenın yapılıp yapılmadığını anında gorebılırler • Dığer bankalardak, hesaplara Turk Urası havale (EFT) yapabılırler • Çek senet takıbı yapabılırler • Yapı Kredı dovız kurlannı o^renebılırler • Elektronık posta sayesınde Yapı Kredı Şubelen yle ve TELEROM dan yararlanan dığer kurumlarla haberleşebüırler • TELEROM dan alınan ekstrelerı dekont yenne kullanabılırler TELEROM YARDIM MASASI Te! 444 0 447 (Turkije iın her yennöen şebır ıçı f yatna a-ayatulırsın z ] (0262) 647 47 47 • E Posta telerom@ykb conr Yapı Kredı şlmdilık Istanbul lımlr ve Ankara da sunduğu TELEROM hızmetlnı pek yakında tûm Türkıye de yaygınlaştıracaktır Burası Yapı Kredi. Fark burada. YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" PENCERE Tuhal Bip Durum!.. Insan toplumu bır arada yaşamanın duzenını kurmak zorundaydı Devlet bu zorunluktan doğdu Geçmıştekı devlet modellen tanhe gomulduler Parlamenter demokratık sıstemı ongoren devlet çağımızda en geçerlı model sayılıyor Uygartık henuz bu aşamada Modelde bır cumhurbaşkanı (ya da meşrutı kral) devletı, başbakan sıyasal ıktıdarı sımgelıyor Dev letın memuru, asken polısı var Seçımle ıktıdara geçen sıyasal partı (ya da partıler ortaklığı) yone- tımden soaımludur Devlet orgutu sıyasal ıktıda- rın yetkı ve sorumluluğu altında çalışır Ulkede olanbıten her şeyden pariamentoya hesap vere- cek olan hukumettır • Bızde bu mekanızmanın çıvısı çıktı Hukumetı bır yana bırakmıştz olanbıtenden dev- letı sorumlu tutuyoruz Öyle bır noktaya gelındı kı faılı meçhul cınayet- lerden hukumet sorumlu degıl Devlet sorumlu1 Parlamenter demokratık rejımm bu durumda ış- lerlığı kalmıyor Çunku deviet ıle sıyasal ıktıdar ay- nmı yapılmayan bır rejımde parlamenter demok- rası yoktur Bu olgu tarıhte 18'ıncı yuzyıldan on- cekı donemde yaşanmıştır gunumuzde ıse ancak dıktatorluklerde geçerlıdır Sozum ona hukumet de şıkâyetçı Kımden'? Devletten • Gelelım muhalefete Yalnız hukumet değıl muhalefet de çıkmazda Muhalefetın ağırlığı dıncılerde odaklanıyor par- lamenter demokrasının temelı ıse laıklığe dayanı- yor Muhalefet kesımınde Dogru Yol Partısı nın bır onemı ve ağırlığı yok1 Çunku dıncı partının kuy- ruğunatakılmadan ıktıdara tırmanması olanaksız Dıncı partı yapılacak bır seçımde yıne bınncı par- tı olsa bıle ıktıdara geçebılır mp Geçmışte bu deneyım yaşandı Hıç kımse laıklığı koruma ışlevını yalnız orduya bağlamasm 1 Halk çoğunluğu bır dıncı partının yuzde 20 oyla ulkeyı ele geçırmesım engelleyecek herturiu eylemın arkasına yığılacaktır • Bır de ne ıktıdar ne muhalefet olan ama, hu- kumetı dışardan destekleyen partı var CHP Ne deve, ne kuş 1 Ne yapacağını bılmıyor CHR yukarı tukurse bı- yık, aşagı tukurse sakal' Hukumetı destekleme- ye elı varmıyor hukumetı yıksa dıncılerle ışbıriığı- ne gırmış olacak tanhıne kara leke duşurecek CHP "Bır Tereddudun Romanı* " • Hukumet çıkmazda, muhalefet çıkmazda, hu- kumetı dışardan destekleyen partı çıkmazda Bunalım buna denır ama aşılacak Geleceğımızden yıne de umutluyuz iyımserlı- ğımız halkın laık cumhunyet yolundakı karariilı- ğıyla ulkenın sağlıklı ve çağdaş guçlennden kay- naklanıyor 19 MAYIS BAYRAMPNI KARŞILAMAK ÜZERE Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernegı nden Kadıkov Beledı>esı'nın katkılan>la Bır Konuşma "21 tNCl\ÜZYlL-\GtRERKEN TURKIYE İlhan Selçuk BORLSAN OD\ ORKESTRASI KONSERİ Şef Saım Akçıl Eşsız Bır Çokseslı Gençlık KorObU Konserı K\D1K.O\ ANADOLL LİSESİ KOROSL Şef. Ke\sudar Sever Pnano Ekın Çoraklı Tarıh. 18 Mo»ıs 7998 Pazartesı Saat 18M \er kadtköy Beledıyesı EılendırmeSalonu/Hasanpaşa Ç\DD GENEL MERKEZİ \E TLM ŞLBELERtNDEN TEPKİ VE DUYLRL Turkıyemızde. > argısız ınfazlara bır yenısı eklenerek A.kın Bırdal vurulmuştur Hukuk de\ letı ıçmde boyle cınayetler asla kabul edı- lemez' ÇYDD Genel Merkezı ve tum şubelen olarak, ulkemız geleceğmı karartan bu ve benzen şıddet ureten olaylann gerçek ka\ na- ğma mılerek derhal kurutulmasını ıstıyor, olayı şıddetle kını\or. IHD'ye geçmış olsun dıyoruz KINAMA NSAN HAKLARI DERNEGI GENEL BAŞKL\NI AKIN BtRD\UA YA.PILAN HAÎN SALDIRI\ I BARI$A, DOSTLUGA SEVGİYE VE DEMOKRASIYE K\RŞI \APILMl§ A.LÇAKÇ4 VE AŞAĞILIK BİR SALDIR1 OLARAK GORL^OR VE ŞtDDETLE KINIYORUZ H\RİT\ \ E K.4DASTRO MÜHENDİSLERI ODASI Anadolu Unnersıtesı oğrencı kımlığımı pasomu huvıvetımı kaybettım Hukumsuzdur T4YFL\ 4T4L4) Okul kımlığımı ka\bettım Hukumsuzdur MEUSEŞLŞLT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog