Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 MAYIS 1998 CUMA 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Gönüllii... 10.30 Interstar Güldürü /TJs Hipodromda seyıslik yapan babasıyla birlikte \Z/ yaşayan genç delikanlı. mahalleh tarafından siirekli hor görülmektedir. Ancak günün birinde at yarışından yüklü miktarda para kazanmasıyla her- kesin sevgilisi haline gelecektir. Yön: Semih Evin. Oyn: llyas Salman. Ayşen Gruda. Münır Özkul. Yaak Oldu_. 11.00 Show TV Duygusal Aynı kadını seven iki kardeşin öyküsünü ko- nu alan fılmin yönetmenliğini Nejat Saydam üstlenmiş. Başrollerinde Nuray Belbükek ve Ka- dir tnanır yer alıyor (1974). Büyük Koz 12.00 TRT 3 Macera /Ç\ (Hotshot)- Profesyonel fııtbolculann sporya- \Z/ ^amlannı konu alan fılmin yönetmenliğini Rıck Kıng üstlenmiş. Başrollerini Billy Warlock, Jım Young. David Groh paylaşıyor. Pisi Pisi 15.05 TRT 1 Duygusal Fotoğrafçılık yapan Sinan. birşirketin kendi- sinden fotomodelhk yapabilecek bırkızın fo- toğrafını istemesı üzerine önceden çekmiş oldugu tbtoğraflar arasından en çok begendigini gönderir. Avşin adındaki bir kıza ait olan fotoğraf, şirket yöneticileri tarafından çok begenilince Sinan. Ay- şin'i bularak onu ikna etmeye ugraşır. Fakat bu o kadar kolay olmayacaktır. Yönetmen: Zeki Ök- ten Oyuncular: Kadir İnanır, Müjde Ar. Bedel 16.00 interstar Dram ©Fakir bir mahallede yaşayanlar. tüm umutla- nnı aynı mahallede yaşayan avukat delikanlı- ya bağlamıştır Çünkü mahalleli, dişinden tıma- ğından arttırdığı parayı bankereyatırmıştır, banker de paralan alıp kaçmıştır. Delikanlı. mahalleliyi mahkemede savunacaktır. Yön: Melih Gülgen. Oyn Kadır inanır. Ekrem Bora. BaharÖztan. Melek... 16.15 Show TV Duygusal ©İlışki kurdugu kadın yüzünden asıl sevdığı- ni kaybedıp. tek başına kalan bir fabrika iş- çısinın öyküsü. Yönetmen: Şahin Gök. Oyuncu- lar: Gökhan Güney. Bahar Öztan (1985). Hit the Deck 20.00 HBB Macera /fN (Hit the Deck)- San Francisco sahillerinege- \Z/ len üç romantik denizcinin burada yaşadığı olayları konu alan filmin başrollerinde Tony Mar- tin. Jane Powell. Debbie Reynolds yer alıyor. Fil- mi Roy Ro\vlandyönetmiş(1955 ABD. 112dk). 21.00 / Kanal E / Küçük... Aynntı yanda Ölüm Oyunu 21.45 Show TV Macera /fT\ (Guardian System) - Bılgisayar programcılı- ' ö ' ğı \ apan Mike ve arkadaşları yeni bir program üzerinde çalışmaktadır. Bu program. tüm bilgisayar- ların güvenlik kodlarını aşabilen \e bilgileri gözler önüne serebilen bir sistemdir. Fakat bu iş, zaman- la onların başına büyük belalar açacaktır. Yönet- men: Jonathan Heap. Oyn: Rob Lowe. Sofıa Shinas. Fıriama Gangster 23.20 atv Güldürü ©(The Godson) - Bir zamanlar çok güçlü olan \e fırtına gibı esen Calzone ailesi yavaş yavaş çökmeye başlamıştır. Aılenin küçük oglu Guisep- pfc, hiç mızacına uymasa da Calzone ailesinin başı- ria geçmeye zorlanmıştır. Aile reisi bunun ciddı bir problem oldugunu düşünmektedir. Çünkü "Guppy", yalan söylemek. ihanet etmek \ e adam öldürmek içm uvgun bin değıldir. Yön: Robert Hoge. Oyn: Rod- ne\ Dangerfield. Dom DeLuıse. Kevin McDonald. Trainspotting 24.00 Show TV Dram ©(Trainspotting) - Uyuşturucu bagımlılığını yaşam bıçımı haline getirmiş. dış dünyayla bağlannı koparmış gençlerin yaşamlannı konu alan filmi Dannv Bovle vönetmiş. Başrollerinde Ewan McGregor. Ewen Brenner yer alıyor (1995 Ingiltere. 93 dk). Korku Gecesi 2 00.20 İnterstar Korku srs (Fright Mght 2) - Fiimde: Peter Vincent ve vc/ C'harlie Brew ster'ın gecenin kana susayan ya- ratıklanna açtıklan sa\ aşı sürdürmek için geri dön- meleriylegelişenolaylaranlatılıyor. Yön: Tommy Lee \Vallece. Oyn: Roddy McDouall. William Ragsdale. Julie Carmen (1989 ABD. 104 dk). 00.30 / Kana! D / Kurşun... Aynntı yanda thtiras 02.30 interstar Gerilim •Oı (Ambition) - Yönetmenliğini Scott D. Golds- \zs tein'ın üstlendığı. başrollenni ise Lou Dıamond Phillıps ve Clancv Broun'un paylaştığı fılmde; bir yazarın azılı bir katıli tanımak amacıyla ona yakın- laşması ve ögrendiklerıni kıtaba aktarmasıyla geli- şenolavlaranlatı)ıyor(1991 ABD. lOOdk). Eldhen 03.05 TRT 1 Macera /Oı (The Glo\e) - Sum, parasal sorunlan olan bir ' O ' ödül avcısıdır. Gardiyanlarsendikası. kendi- lerine üv e olan bir kişiyi demir bir eldivenle dö- ven suçlunun yakalanması için 20 bin dolarödül verileceğını açıklar. Bunun üzerine Sam. suçlu- nun peşıne düşer. Yön: Ross Hagen. Oyn: Joan Blondell. Jack Carter (1978 ABD. 91 dk). C^) Yabancı Oizleyin Orta Değmez RADYO CLMHLRIYET'TE BUGÜN ©5 A D Y O Cumhurfyet O7.4 06.00 Türkulerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Seslı Gazete (Umit Zılelı-Mustafa Balbay) 09.30 Gazetecınin Sesi (Türkıye Gazeteciler Ce- mıyetı) 12.05 Anado- lu'nun Sesi (Mehmet Fa- raç) 14.05 Diyalog(Ab- dülkadir Yücelman) 15.05 Sinema Rehberı (Mehmet Açar) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 YalçınBa- yer'leSözünÖzü 19.30 Rota insan (Cenk De- mırkıran) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Baba- can) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ayiin Şengün) 22.00 Sihirh Flüt (Yekta Kara) 23.30 ArsenGür- zap'la Başucu Kitapla- rı 24.00 Gecenin Gün- lüğü (Nazhcan) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). • Saat 13.00'te ve 18.00'de ana haber, her saat başı da haber bül- teni yayına girecek. • 08.00 Şesli Gazete: ÜmitZileli, Mustafa Balbay ve Kadri Özen hafta içi her sabah günlük gazete- lerde yer alan haberler ve sıyasi gelışmelerle din- leyıcılenne seslenecekler. •15.05 Sinema Rehberi: Yerli ve yabancı filmle- re yakın plandan bir bakış. eleştirilerden kısa not- lar ve Turk sınemasıyla ılgılı yeni gelişmeler, Meh- met Açar'ın 'Sinema Rehberı'nde. •22.00 Sihirli Flüt: Opera sanattnın en seçkin ya- pıtlarını ve bestecılerin yaşamlarından kesitlerle bırçok eserın öyküsünü Yekta Kara'nın hazırlayıp sunduğu Sıhırli Flüt' programında bulabılirsiniz. 'Kurşun Yağmuru', Denzel Washington ve John Lithgovv'un oyunlanyla değerlenen bir çalışma Ölümü anlamsızlaştıran intikamTV Servisi - Russell Mulcahv filmi •"Kurşun Yağmuru" (Ricoc- het) ya da Türkiye sinemalarında gösterime girdiği adıyla "Suçlu Kim?", "filn) noir" (kara fılm) türünün son yıllardaki ilginç ömek- lerinden bıri olarak ekranlara geli- yor bu akşam. Öykü. fılmin hemen başlarında ikı insanı karşı karşıya getiriyor. Biri genç bır polis Nick Styles (VVas- hington). diğen ise azılı bir "infaz- cı" olan Blake'tir (Lithgovv) Genç polisin akıllıca bir "oyun"'la katili altetmesıni izlerken bunun amatör bir kameraman tarafından görüntü- lendiğini gözlemliyoruz. Böylece genç polisin önünde. medyanın da "itisi'"yle bölge savcılığına kadar yükselebilecegi basamaklar beliri- yor. Onun tüm olayları medya tara- fından yakından izlenmekte ve anın- da izlevicive aktarılmaktadır. Önce Kanal D 00.30 Kurşun Yağmuru - Rıcochet / Yönetmen: Russell Mulcahy / Senaryo: Fred Dekker, Menno Meyies / Görüntü: Peter Levy / Müzik: Alan Silvestri / Oyuncular: Denzel VVashington, John Lithgovv, Ice-T, Kevin Pollak, Lindsay VVagner / 1991 ABD yapımı, 97 dakika. dedektıf olan "sıradan" polisimız. bölge savcıyardımcıi ığına kadar yük- selmiş \ e bölge s.a\ cılıgına adaylığı- nı kovmuştur. Bu arada evlenıp ıki çocuk babası da olan "kahramanı- mız". dürüst. iyiahlaklı \e iyilıkse- \er bir insan olarak tanınmıştır. Madalyonun öteki yüzündeki azı- !ı katilimiz ise. cezaev indekı günle- rinde bu adamın dünyasını "karart- ma" umuduyla yaşamaktadır. Med- yanın şişirdigi bu balonu söndürme- ye. ötesinde yok etmeye kararlıdır. Ve sonunda "illegal'" bır yolla ce- zaevindençıkar. Adamınınpeşınde- dir. AıleMni rahatsizeder. dahası ya- kın çevresinden birarkadaşını öldü- rür. Öldürmek onun için sıradan bir ıştir. Styles'ıkaçınrveonun"rezil" olabılnıesı. gözden düşmesı için elin- den geleni yapar. Bol miktarda uyoış- turucu \ erir. bir fahişey le cinsel iliş- kiye sokarak video fılmini çeker ve sonunda onu "sersefil" biçimdeso- kağa bırakır. Medyanın yücelttiği savcı yardımcısı. şimdi medyanın önünde bir yemdır. Blake de bunun farkındadırveonun "hiç" olması için medyayı *onuna kadar kullanır... "Kurşun Yağmuru". medya- nın o sefil gücü üzerine söz seyie- yen. başanlı bir yapıt. Başlangıçta bol kanlı bir fılm beklerken, ilerle- yen dakikalarda bunun ince zekâ ürünü bir pian olduğunu gözlemli- yoruz. Bu planın son ana değin tı- kır tıkır işlediğını de belırteFim. "Highlander-fskoçyalı" filmle- nnden tanıdığımız yönetmen Rus- sell Mulcahy. oldukça "işbilir" bir biçemle kotardıfı "Kurşun Yağ- muru"nda. Denzel Washington ve özellikle son yıllann en başanlı oyun- cularından diyebıleceğimiz "irikı- >ım"John Lithgow'unyapımlabü- tünleşen oyunlanndan da yararlana- rak etkili bir sonuca ulaşıyor. Ölümün anlamsızlaştığı. "inti- kam'* olgusunun başka bir bıçim- de sergilendiği, titreşimleri derine ta- şıyabilen, etki sınırlannı genişleten bir film "Kurşun Yağmuru". tz- lemeye çalışın! FlashTV 20.45 'Medya ve özürlüler' TV Servisi - Gazetemiz yazarlanndan Oral Çalış- İar'ın hazırlayıp sundugu "Bizim Medva"da bu haf- ta "Medyanın özürliilere yaklaşımı" konusu ele alı- nıyor. Programa konuk ola- rak Altı Nokta Körler Der- negi Genel Sekreteri Ha- san Tatar ile Sakatlar Der- neği Genel Başkanı Musta- fa Coşkun katılıyor. Yönetmen Roger Corman, tek mekânda geçen yapımı iki günde çekti Yoldan çıkan canavar bitkiler TRT 2 22.30 Tandora'nın Umudu' TV Servisi - "Pando- ra'nın Lmudu" programı- nı Nilgün Bubikoğlu sunu- yor. "Çocuk ve ebeveyn iliş- kisi"nin ele alınacağı prog- rama konuk olarak psikolog Özlem Mesçioğlu ile tiyat- ro sanatçıları Yonca Cev- her, Tuna Arman ve Zu- hal Yalçın katılıyor. Progra- mırıyapımveyönetimını De- met Şahinkayalistreni'yor. NTV' 18.10 'Gece Gündüz' TV Ser\isi - Sunuculuğu- nu Pınar Demirkapı nın üst- lendıf i kültür-sanat programı "Gece-Gündüz"ün bu ak- şamki bölümünde Türkıye'ye gelen ünlü topluluk Deep Purple. Sadrı Alışık Tiyatro- su'ndasahnelenen "Herke- sin Bildiği Sırlar" adlı oyun. lzmır Devlet Senfonı Orkest- rası'nın piyanist Meh\eş Emeç ve flüt sanatçısı Şefî- ka Kutluer'le vereceği kon- ser hakkında yapılan röpor- tajlarekrana selıvor. Kanal E 21.00 Filmin başrol oyuncusu Jack Nicholson'ın " • ^ j kompozisyonundan alabildiğine güç alan yönetmen Ro- ger Corman, traji-komik bir yapıta imzasını atmış. FiashT\7 22.00 'Kent Gündemi' 'Sivil Belediyecilik' kavramı üzerine TV Servisi - "Kent Gündemi"nde bu hafta son yıllann "Habitat söylemi" ıçinde ortaya çıkan "Sivil Belediyecilik" kavTamı tartışmaya açıhyor. Gazetemiz yazarlanndan. Yüksek MımarOktay Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu programa tartışmacı olarak yerel yönetimlerle ortak kamu hizmetıni savunan sağhk meslek odalarmdan Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanı Mehmet Domaç ile belediyelerin sivil toplum kuruluşlarınca denetlenmesini isteyen Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbiiz Çapan katılıyor. Küçük Korku Dükkânı - Lıttle Shop of Horrors / Yönetmen: Roger Corman / Senaryo: Charles B. Grrffrths / Görüntü: Arch Dalzell / Müzik: Fred Katz / Oyuncular: Jonathan Haze, Jack Nicholson, Jackie Joseph, Mel VVelles, Myrtle Vail, Dick Miller, Leola VVendorff / 1960 ABD yapımı, 70 dakika. tehlıkeli boyutlara getirir- ler. Bu arada müşteriler ve dükkân sahibı de olaylara bıryerinden bulaşarak du- rumu krıtikleştırirler... Yine bu kuşakta geçen hafta izlediğimiz Francis Ford Coppola filmi "De- mentia 13"ün(l%3)ya- pımcısı olarak karşımıza çıkan Roger Corman. bu kez bizzat yönetmenlıge soyunmuş- tki gün gibi kı- sa bır sürede çektigi fil- minde. tek mekânın deza- vantajlarını birçırpıdage- çiştırip ortaya 70 dakıka- lıkbir "beyin ftrünasr* çı- karan Corman. JackNic- helson'ın "mazoşist 1 " • kompozisyonundan da ala- bildifine güç alarak traji- komik bir yapıta imzasını atmış. Düşük bütçeli olmanın getirdigi kimi "zayıflık- lar" filmi zaman zaman zedeliyor. ancak bütüne baktıgımızda özellikle ka- rakterlere yaşarlık katan ovuncuların başarısı ve Corman'ın işbilır anlatı- mıyla tempo sorunu olma- yan bir yapımla karşı kar- şıya kalıyoruz. "Küçük Korku Dük- kânı", sinema tarihinde izleme şartsına kavuşmanın zor olduğu yapımlardan. Bu akşam elinize geçen fırsatı ne yapıp edip deger- lendirin deriz... MURAT OZER Kanal E'nin cuma ak- şamlan sinema yazan Bur- cak Evren"in sunumuyla ekrana getirdigi kuşağın filmlerı. sınema sanatmın "gizli kalmış" köşelen- nı açığa çıkaıma işlevinı başarıyla yerine getiriyor. Bu haftanın filmi. kültle- rin sınemacısı Roger Cor- man'ın ünlü filmi "Kü- çük Korku Dükkânı" . Öykü bır çiçekçı dük- kânındageçer. Burada ça- lışan genç bır adam (Ha- ze). insan yiyen bitkiler ye- tıştirerek ortalıgı karıştır- maktadır. Ancak "yoldan çıkan" bu "can alıcı" bit- kiler, olayı gıderek daha HBB 22.451 'Mozaik' TV Servisi - Tartışma programı •".Yfozaik"ın bu haftakı konukları Avrupa Sendıkalar Konfederas- yonu'na üyelik hazırhgın- da olan Türk-lş Genel Baş- kanı Bayram Meral, Hak-tş Genel Başkanı Sa- limUsluveTlSK Başka- nı Refik Baydur. Sela- hattin Sadıkoğlu'nun ha- zırlayıp sundugu program- da Avrupalılaşmanın aşa- malan anlatılacak. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Yayıncılıkta Düpüstlük TRT'nın INTsi var, AVRASYA'sı var. Avrupalardan, Asyalardan ızlenebilıyor. Avrupa'da hangı ülkede ote- legitseniz, kablolu televizyonlardan TRT-INT'yi izliyor- sunuz. Ama Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'daki 27 ilde TRT'yi görmek olanaklı değil. Şimdi diyeceksınız ki, "Amma da taktın bu işe!Gün- lerdir, 27 ilde TRTTelevizyonu'nun izlenemedığini ya- zıp duruyorsun". Doğru, hakkınız var. Ama bu işin be- nim yaşamımda çok önemli bır yeri var. Daha TRT ku- rulmadan önce, Ankara Radyosu'nda çalıştığım gün- lerde orada burada görevli olarak katıldığım toplantı- larda, yetkililer radyolarımızın Türkiye'nin her yanın- dan izlenememesinden yakınıp dururlar, sanki sorum- lu benmişim gibi eleştiriler yaparlardı. Ogünlerde komşu ülkelenn ve uzaktakilerin radyo- lan ise Türkiye'nin her yöresinden bangır bangır du- yulurdu. Bunlann arasında yabancı radyolann yaptığı Türkçe yayınlar da vardı. Hatta bizim radyolanmız o günlerdeki çeşitli olaylann haberlerini ya hiç vermedi- ği ya da eksik ve çarpıtarak yayımladığı için, merakl/- sı Türkiye hakkındaki haberieri yabancı radyolardan almayaçalışırdı. Demem o ki. radyolarınızın ve televızyonlarınızın tüm ülkenizden ızlenebilir duruma getirılmesi elbette önemlidir. Bu önemli gelişme teknik ve teknolojik alt- yapının kurulması sayesmde elde edılir. Sonra "içe- rik" önem kazanır. Türkiye'nin her yöresine erıştikten sonra, oralara nasıl bir "içerik"\e ulasacaksınız? Pro- pagandayla mı? Yoksa yörelerın gereksınimlerine. beklentilerine, özlemlerıne, duygulanna ve düşünce- lerine uygun yayınlar yaparak oralarda yaşayan m- sanlann bır adım daha ileri gitmesine mi yardımcı ola- caksınız? Türkiye yayıncılığında (TRT'de) bu işin ge- liştiğine ınanmak biraz zor. Bunun suçunu da tümden TRTde aramak yanlış dur. Baskı altında tutulan TRTnın demokratik biryayıncılığı uygulamaya koymasını bek- leyemezsiniz. Ne var ki, propagandaya meraklı ve güdümlü bir dev- let yayıncılığına karşın yine de 27 ile TRT yayınlarının erişememesı devlet adına büyük bır olumsuzluktur. Ma- dem propaganda ile bu işı götürmekten başka çare düşünemıyorsun, o zaman 27 ile de radyo-TV yayın- larını götürmeyi sağlaman gerekmez miydi? Sahı, acaba TRT'nin radyolan Türkiye'nin her ya- nından ızlenebiliyor mu? Hani, ınsanın usuna bu so- ru da gelmıyor değil. Çünkü TRT radyolannın "üçün- cü programı "nı daha Ankara'dan bile doğru dürüst iz- leyemiyoruz da... Bir de bu araştırılırsa, acaba ortaya nasıl bir görünüm çıkar? Eğer 27 ilden TRT Televizyonu'nu ızlemek olanak- lı değilse, acaba TRT radyolannı aynı illerde dinleye- bilir misiniz? Dinleyemezseniz, vay halimize. Yok dın- leyebiliyorsak, acaba o yörelere ne gıbı yayınlar yapı- lıyor? llle de "Propaganda yayınlan mı" dıye sormak istemıyorum. Ama acaba Doğu ve Güneydoğu'da iz- lenebilen TRT radyoiannm içeriklerı Türkiye'nin batı- sında yaşayanlara uygun olarak hazırianmış olanlar mı? Radyo ve TV yayın alanlanm salt teknik ve teknolo- jik bakımlardan genışletmek yetmiyor. Yayıncılığın ge- reklerini de yerine getirerek merkezde hazırianmış iz- lenceterle beraber yerinde hazırianmış yayınlarla da hız- meti dürüstçe geliştirmek gerekir. Yeni bir sinema kitabı: Bernhard Rolof ve Georg SeeBlen, "Kalbin Pomografisi-Melodram Sineması- nın Tarihi ve Mitolojısi", Alan Yayıncılık. Istanbul. 1938. NT\7 22.05! 'Belgesel' 'Yaşadığımız Yüzyıl' TV Servisi - Tekrar bölümJeriyle yayımlanan belgesel program "Yaşa- dığımız V üzy ıl"da dün- yadaki çevre hareketleri ekrana geliyor. Bölümün özeti şöyle: 20. yüzyılda doğal ya- şam, gelişen teknoloji ve dizginlenemez iktisadi büyümenin daha önce gö- rülmemiş boyutta saldı- nsına uğradı. Çevreye verilen zarar- lardan insanlar da etkin- lendiler. Japonya, yük- selen refah düzeyinin su. hava ve toprak üzerinde aynı tür etkiler bıraktıgı Avrupa'nın izinden gi- dıyordu. VeherikisideABDile aralanndaki farkı kapat- mak için ugraşıyordu. Nükleer serpinti endişe- si doğunca. bilim adam- ları hiç zaman kaybet- meden ne yaptıklannı bıl- diklen konusunda insan- lara temınat verdi. An- cak bilimsel gelişmeye duyulan güven çok ya- kında sarsıntıya uğraya- caktı. Tv PROGRAMLARI •mmj~\ 05.40 Bu Toprağın Sesi (Tekrar) 06.30 Sa- W\ I bah Haberieri (Canlı) 09.00 Çocuk SaatiJTek- L J rar) 10.00 Haberter 10.05 Oğleden Once (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Oğleden On- ce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dizı: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Dünya Mutfaklarından 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden ıCanlı) 15.00 Haberter 15.05 Yerli Fılm: Pisi Pisi 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Fıl- min Devamı 16.30 Muzik Pınarı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Türk Sılahlı Kuvvetler Saati 19.00 Atatürk llke ve inkılapları 19.15 Dizi: Bizim Mahalle 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberler 21.00 TSM Radyo Sanatçıları Konsen 22.15 Dızı: Osmancık 23.10 Sesler ve Yorumlar 24.00 Gunun Getırdıklen 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 03.05 Yaban- cı Film: Eldiven 04.25 Muzık Pınarı 04.45 Belgesel 05.45 Bir Dilden Bir Telden (0 312 428 22 30). 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Islam ve İnsan 20.05 Kur- tuluş Savaşı'nda Ilk Kurşun 20.40 Akşa- ma Doğru (Canlı)21.25 Beni Görmek De- mek 22.00 Gece Büttenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Pandoranın Umudu 23.30 Festıvallerden 00.30 Dizı: Ruth Rendell Öyküleri. (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Büyük Koz 13.40 Türkü Turkü Türkıyem 14.50 Bel- gesel 15.15 Geçmişe Özlem 15.45 Belgesel 16.10 VeSuare 17.00 Konser 19.00 Belgesel 19.50 Genç Haber 20.00 Yarına Ooğru Gençlerle 20.40 Albüm 21.15 Savaş ve Anılar 22.10 Gece Başlarken. 08.00 MEB Açıkoğretim Lısesı Ders Prog- ramı 10.00 Anadolu Ünıversıtesı Açıkoğre- tım Fakültesı Ders Programı 13.00 MEB Açı- koğretim Lısesı Ders Programı 14.50 At Ya- rışlan (Canlı) 17.40 MEB Açıkoğretim Lisesı Ders Programı 19.00 Anadolu Ünıversıtesı Açıkoğretim Fa- kültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.40 Öğrendıkçe 06.30 Sabah Haberieri 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 Oğ- leden Once 11.00 Haberler 11.05 Oğleden Once 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Dünya Mutfaklarından 14.00 Haber- ler 14.05 Yaşamın Içinden 15.00 Haberler 15.05 Si- zın İçin 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istanbul'dan 17.00 Çocuk Haber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Haber- ler 18.30 Yörelerimiz Türkülerımiz 19.00 Akşama Doğ- ru 19.45 ingılizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Ha- berleri 20.00 Haberler 21.00 TSM Radyo Sanatçıları Konsen 22.20 Apron 22.45 İkı Nesıl 24.00 Günün Ge- tırdiklen 00.35 Gece Baştarken (Canlı) 03.10 Yaban- cı Film: 30. Basamak 04.45 Pop 10 05.15 Belgesel: Görüntüler 05.45 Bir Dilden Bir Telden. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dızi: Bitmeyen Aşk 10.15 Dızı. Jarzan 11.00 Yerli Film: Yazık Oldu Yannlara 13.00 Çız- gı Film: Çıko 13.30 Çızgı Fılm Küçük Denız Kızı 14.00 Çızgı Fılnr Guhver'ın Seruvenlerı 14.30 Dızı: Hangımız Eşek 15.30 Buyuk Küçuk Demeden 16.15 Yerli Film: Melek Yüzlüm 18.00 Oi- zı Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Ruzgârı 20.00 Galatasaray - Beşıktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası 20.45 Show Haber 21.00 Cumhurbaşkanlığı Ku- pası (2. Yarı) 21.45 Yabancı Film: Ölüm Oyunu 23.30 Haber Hatîı 24.00 Yabancı Film: Trainspotting 02.00 Tutiı Frutti. (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgı Fıım 09.30 Müzik Sepe- tı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Fılm 11.30 Sabah Neşe- sı (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Yerli Film: idamhk 1d10Çızgı Film 1&45 Uç Aşağı Beş Yukarı 17.15 Ara Ha- berler 17.25 Alo Olımpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zenturk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.30 Rana Elık'le Sıcak Gundem 20.00Arka Pencere 20.10 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 Spormarket 21.50 VIP. 22.30 Cevız Kabuğu 03.00 Yaban- cı Film: Kanlı Meydan 05.20 Yabancı Fılm: Yaşamak Korkusu 07.05 Çızgı Fılm (0 212 284 31 50). 7 M 04.35 Kultür - Eğitım p ^ * | 07.20 Yabancı Fılm: Hıt- J V |e r Yaşıyor'09.15 Ya- bancı Fılm' Son Amerıka Kahramanı 10.55 Yabancı Fılm: El Dıablo 12.45 Yabancı Fılm. Androıd 14.20 Yaban- cı Fılm: Yabanı Gogen 16.20 Yaban- cı Fılm: Kardeşler ve Sevgıhler 18.00 Ülkerspor-Fenerbahçe Karşılaşması (Canlı-Şıfresiz) 19.30 Cıne5 Ajanda 19.40 Komplo 21.15 Yabancı Film: GörevımızTehlıke23.10 Yabancı Fılm: Asrın Suçu 00.45 Yabancı Film: Sana Doyamıyorum 02.20 Yabancı Film: Radyo Sex 03.25 San Francisco (0 212 225 55 55). ^ t »«v«. 07.00 Gune Başlarken ^ P * İ v 09.00 Haber 09^0 Lı- ~ festyle 09.30 Haber Özetı 09.35 Ekonomı, Gündemdekı- ler. Dünya Gözüyle Anadolu (Tekrar) 12.00 Gunün içınden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün. Yurtta Bugun. Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Ge- ce Gundüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.05 Dünya Kupası'na Doğru Fransa'98 22.05 Belgesel: Yaşadığımız Yüzyıl 23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 Uyanma Z a m a n ı 0&30Sabah Shovvu 10 J0 Mega H.OOJess 13.30 Mert 14.30Videone 15.00 Pınar 16.30 VVİIson Top News 17.00 Burçin 18.00 Videos 18.30 Partiye Ka- tıl 19.30 Video 19.45 Ha- berter 20.00 Top 20 21.00 Haberler 21.05 Men-e- Men 22^0 Videone 23.00 Cem Ceminay 00.30 Me- ga 01.15 Dans Zamanı 03.30 Türk HalkveSanat Müziği (0212288 75 75). 09.00 Haber Bülteni 09.35 EkoStart 10.10 Para Raporu 11.35 Son DüzJuk 12.35 Dunya Modası 13.00 Ha- ber Bülteni 13.35 Seans Arası 14.10 Para Rapo- ru 14.35 Sektör Sohbet- lerı 15.10 Para Raporu 15.35 Pryasalar16.10Pa- ra Raporu 16.35 Eko Fi- nish 17.10 Kahve Molası 18.10 Dünya Lısteleri 18.35 Hedef Ünıversıte 19.35 Dünya Modası 2ÛJO0 Haber Bülteni 21JÎ0 Yabancı Film: Küçük Korku Dükkânı 23.10 Sı- yah Beyaz 00.30 Haber Bülteni (02122825100). M _ 4 . _ _ 07.00 ctv'de C t V Sabahce.30 Yoga ve Sız 09.00 Muzık 11.10Dizi.Teh- lıke Koyu 11.35 Dızı: Tatlı Ikız- ler 12.10 Belgesel 13.20 Ma- gazın Dunyası 13.40ŞakaTı- mi 14.10 Çızgı Otesı (Canlı) 16.00 Haber 16.10 Dizı: Gızlı Hayatlar 17.10 Dızı: Sokak Kanunu 18.00 Günce 19.00 Dızı: iki Kışılık Dunya 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Hüzünlü Şarkı 22.00 Müzik 22.30 Dızı Navarro 24.00 Gece Bultenı 00.30 Ya- bancı Film: Lady Chateriy 1 (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberieri Sk ¥ 1 1 09.00 Klınık 09.40 Süper • * • w Ordekler 10.10 Kara Kanat 10.40 Ayşe Ozgun Talk Show 12.00 Sü- per Baba 13.00 Gün Ortası 13.30 Super Ordekler 14.00 Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dizı: Şeytanın Gözyaşları 19.00 Yanşma: Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haberlen 21.00 Dızi: Babaevı 22.10 Di- zı: llışkıler 23.20 Yabancı Film: Fıriama Gangster24.00 Gece Haberlen 00.05 Fil- min Devamı 01.15 Yabancı Film: Gök- teki Ateş 03.10 Müzıklı Dakıkalar 04.00 Habercı (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Di- _ zı: Manuela 10.00 Yerli Film: Ne Şeker Şey 11.30 Huzura Doğ- nj 12.00 Haberler 12.15Hanımelı 14.05 Sıyaset Vıtrinı 15.05 Çızgi Film 16.05 Dızı: Sevgıh Isabel 17.00 Haberler 17.30 Tek mı? Çıft mı? 18.30 Dızı: Bızım Ku- aıntu Ailes/ 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Izzet-ı Ikram (Canlı) 22.00 Haber- ler 22.20 Yabancı Film: Uzay Polisi 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Fılm: Zulu 02.05 Belgesel: Kaptan Couste- au 03.00 Dizı: Manuela 03.30 Müzik 04.30 Dızi: Sevgılı Isabel 05.05 Dizı: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Kahramanlar Yarışıyor09.30Taş Dev- ri 10.00 Sevımli Kahramanlar 10.30 Küçuk Melekler 11.30 Farklı Bır Gun13.00 Haber 13.10 Sen HerŞeyı Düşünürsün 13.50 Yerli Film: Kır Çiçeği 15.5OAyı Yogı 16.20 Casper 17.00 Şırınler 17.30 Bayanlar Voleybol Karşılaşması 18.10Çılgın Be- diş 19.00 Ana Haber 19.55 Gunün Yorumu 20.00 Ga- latasaray-Beşıkiaş Cumhurbaşkanlığı Kupası Karş,- laşması 22.00 Huysuz ve Tatlı Kadın 23.15 Laf Lafı Açı- yor 00.20 Haber Saati 00.30 Yabancı Film: Kurşun Yağmuru 02.00 Türk Halk Müziği 02.30 Sıgaranın Zararları. (0212215 51 11). k ^ 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Mega Ta- nıtım 09.30 Esmeralda 10.30 Yerli Film: Gönüllü Kahraman 12.30 Hayalet Avcı- ları 13.00 Gün Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Film: Bedel 17.40 Şehnaz Tango (Tek- rar) 18.40 Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Aynalı Tahır 21.50Delı Dıva- ne 23.00 Teksoy Görevde 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Korku Gecesi -2 02.30 Yabancı Film: Ihtiras 04.10 Yabancı Film: Borsacriar 06.00 Zirve Defterı .(0 212 448 80 00). 06.30 Aerobık 07.30 Bugün 10.00 Ha- berler 10.10 Polıtıka Gündemi 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsım (Devam) 12.30 Aırport 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Megarispons 16.35 Belgesel 17.00 Robocop 17.25 Süper 2018.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Hit the Deck 22.00 Onda On Haber 22.45 Mo- zaik (Canlı) 24.00 Haberler00.30 Megarispons 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00/. 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: SıyahTilki H.OOTür- külerımiz 12.00 GerçekKesit 13.00 Anka- ra Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'ia 19.00 Yanşma: 5-10-1519.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.45 Bizim Med- ya 22.00 Kent Gündemi 23.00 23. Saat 24.00 Ger- çek Kesit 01.00 Yıldo İle (0 212 256 82 82). 07.05 Dıyanet Saatı 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 SusamSokağı 10.35 Bır- likte Söyleyelim 11.05 Dtzı: Cahıde 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Yörelerimiz Turkülenmız 14.00 Sizın için Seçtıklenmız 14.30 Haberler ve Hava Du- rumu 14.45 PerdeArkası 16.00 BırSevgıOrtamı 16.30 Bir Dilden Bir Telden 17.30 Karalama Defterı 18.00 Gide Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog