Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12MAYIS1998SAL1 8 DIŞ HABERLER KAVŞAK OZGEN ACAR Türkiye Terör Kuşağında Komşu Hedefi ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık "Uluslararası Terör Raporu "nu açıkladı. 7 ülke (Küba, Kuzey Kore, Sudan, Libya, Suriye, Iran, Irak); "devlet" olarak terörü destekliyor, Yunanistan ise göz yumuyor. Komşulannın desteklediği terörün Türkiye'yı kuşattığı anlaşılıyor. Rapora göre Dev-Sol uzantılan, yeniden su üzerine çıkarken Islami terör artıyor, PKK ise geriliyor. Türkıye'ye yönelik terör örgütlerini şöyle özetleyebiliriz: (DHKP/C): Devnmci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi. Türk hükümeti, ABD askeri ve ticari kuruluşlanna saldınlarla yeniden su üstüne çıkmaya başladı. Üçü de hafif "LAW" roketleri ile Türk emniyetine saldırıda bulundu. Türk polisinin etkin çalışmaları sonucu, örgütün eskiden suikast amacıyla kullandığı el silahlan yerine deneyimsiz üyelerince kullanılmak amacıyla bu tür roketleri yeglediği anlaşılıyor. Türk Halk Kurtuluş Ordusu/Cephesi'nden bölünen bir hizip olarak Marksıst ve ABD-NATO karşıtı olarak ortaya çıktı. 1980'den bu yana, silahlı eylemler, soygunlar ve askeri kişilere karşı eylemleri ile biliniyor. 1990'da Körfez Savaşı'ndan sonra yabancılara karşı eyleme de başladı. Ikı ABD askeri müteahhidini öldürdü, bir Amerikah subayı yaraladı. Gücü ve yabancı destekçileri bilinmiyor. Ozellikle Istanbul, Ankara, Izmir, Adana'da eylem yapıyor. (TKEP/L): Türk Komünist Emekçi Partisi/Leninist. 5 Ekim'de Istanbul'da ABD Konsolosluğu'na koyduğu iki bombayı, polis, patlamadan önledi. llk kez ABD kurumlarını hedefliyor. (VASAT): Islami köktencilerden, Gaziantep'te bir kitap fuannda el bombası patlattı. Hizbullah ve İBDA/C: Türkiye'de gün geçtikte artan Islami terör olaylarını yaratanların başında Türk Hizbullah'ı ile Islami Büyük Doğu Akıncılar/Cephesi (İBDA/C) geliyor. (PKK): Son yıllarda kırsaldan kentsel eyıemlere geçen Marksist- Leninist grup, ozellikle Türk kökenli Kürtlerden oluşuyor. Amaç, Türkiye'nin güney doğusunda bağımsız bir Kürt devleti kurmak. Suriye, Irak, Iran'dan sığınma olanağı ve mütevazı destekler sağlıyor. 1997'de, TSK'nin Kuzey Irak'taki yuvalarına yönelik asken hareketlerinden sonra eylemleri bir önceki yıla kıyasla azaldı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Türkiye'nin turizm gelırlerıne darbe vuracak saldınlar tehdidi gerçekleşmedi. Öcalan, dört yıllık yasağı kaldınlması için Almanya topraklannda herhangi bir eylem yapmayacağına söz verdi. Almanya'da şiddet olayları önemli ölçüde azalırken gösteriler sakin geçtı. Alman Federal Yargıcı, Ocak 1998'de PKK'nin artık terörist örgüt olmadığını, içişleri Bakanı ise yasaklanmış kriminal örgüt olduğunu açıkladı. Yunanıstan'da PKK, yaygın bir sempatı ile desteklenıyor. Hatta 157 pariamenter imzaladıklan bir ortak bildinyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Yunanistan'a resmen ziyarete davet ettı. Iran, PKK'nin kendi topraklannda üstlenmesine karşı bir şey yapmıyor. Suriye ise en azından Âpo'nun konuşlanmasına göz yumuyor. (GYAB): 20 Haziran'da Brüksel'de Türk Büyükelçiğine konulan bombayı "Gourken Yanıkyan Askeri Birliği" üstlendi. 1980'lerdekı Ermeni ASALA terör örgütünün bir kapalı adı. ASALA'nm yeniden harekete geçtiği, bireysel kişilerin marifeti olup olmadığı, hatta PKK'nin bu adı kendi amaçlan için kulianıp kullanmadığı belirlenemedi. 17 Kastm: Yunanistan'da 20 yıldır eylem yapan ve gücü belirienemeyen, ABD ve NATO'nun yanı sıra bu ülkedeki Türklere karşı eylemler yapan örgüt. 06 CD KULİSİ Kuznetsov-Pappis-Lebedev Rus Büyükçelisi Vadim Goreviç Kuznetsov üzgün. Çünkü, Moskova'ya dönüyor. Bir Türkiye Güzellik Kraliçesi ile yaşadığı aşk ile de başkentte ünlenen selefi AJbert Çernişev, Moskova'ya döndüğünde bakan yardımcılığına yükselmişti. Kuznetsov'u bakalım hangi görev bekliyor? Kuznetsov'u üzen bir başka neden ise Karadeniz'den Rusya'ya göndermeye hazırtanırken yeni Mercedes'ınin bayramda Türkiye'de bir trafik kazasında hasar görmesi. Büyükelçi, bir başka nedenle de üzgün. Ankara'ya VVashıngton'dan gelmişti. Orada Rus Büyükelçiliği'nin 2. adamıydı. ABD Dışişlerı'nde girişım yapacağı zaman ya da kendisi bakanlığıa çağnldığında muhatabı Mark R. Parris idi. Kuznetsov. bu görevden sonra Ankara'ya atanırken Parris de Beyaz Saray'da güvenlik konusunda önemli bir göreve terfi etmışti. Yazgı, yıllarca sonra iki diplomatı Ankara'da büyükçelçi olarak buluşturdu. Eğer abartılmıyorsa, en önemli iki ülkenin bu iki büyükelçisinin -tıpkı poker oyunculan gibi- yüzlerindeki mimiklerden ne demek ıstedıklenni sezecek kadar birbirlerini tanıdıkları söyleniyor. Ne yazık ki Kuznetsov, Ankara diplomasi arenasında istemeyerek Parris'i yalnız bırakıyor. Kuznetsov'un yerine; çağdaş Türkiye hakkında hiç bilgisi olmayan, ancak Balkanlar'da Osmanlı mirası ve politikasının sonuçlarını öğrenmiş, 60 yaşındaki bir kurdun Ankara'ya atandığı söyleniyor. Balkanlar'da savaşla-barışın yan yana yaşandığı Yugoslavya'daki "Birleşmiş Mılletler Barış Heyetınde Rus Temsilcisi" Alexandr Lebedev, Ankara'ya büyükelçi olarak geliyor. Ruslar, "Lütfen, Rus liderterinden Lebed ile yeni büyükelçi Lebedev'i kanştırmayın. Büyükelçinin soyadında bir 'ev' hecesi fazla" diyorlar. Lebedev'in Moskova'da Türkiye'yi daha iyi tanıması için dosyalar üzerinde "ev ödew"ne çalıştığı bildiriliyor. SÖZCÜKLERİN KÖKENİ Euro-Avru-Yavru Tarhşması "Euro". Yunan mitolojisinden bütün dillere göre "Europe" yani Türkçedekı Avrupa sözcüğünün ılk iki hecesidir. Europe, Finike kralının güzel kızıdır. Ikı kıta kızın kendilerine verilmesıni ıster. Çapkın Tanrı Zeus. boğa kılığına girer ve kaçırdığı kızla Girit'te sevışır. Bugün bu krtanın Europe (Avrupa) adını taşıması bundandır. Avrupa Birliği'nin para bırimi "Euro" bugün için 1.1005 dolar olarak belirlendi. "Euro", Avrupa'da çeşitlı bıçımlerde yazılıp, ülkelerin kendi dil uyumlanna göre çok degişik biçimlerde söyleniyor. Bizde de "Euro "ya ne diyecegiz tartışması başladı. Bu soruya yanıt aramadan, gelin öteki ülkelerin ne dediklerine önce bir bakalım: Almanya-Avusturya: OY-ro Fransa-Belçika: Yüro Belçika Flamanlan: UR-rrro Ingiltere-lrianda: Yur-o Danimarka: EV-ro Isveç: ER-ro Yunanca: Ef-ro Portekiz: Eyr-o Kalya AY-oo-ro (müzikal) Ispanya: ay-OO-ro Herkes kendi dilinde söyledığine göre Türkçede de "Avru" dememiz en dogrusu olmaz mı? Ingilizce "dollar" sözcüöünü Türçke nasıl "dolar" yazıp "dolar" okuyorsak; "Eı/ro"yu da "Avru" yazıp "Avru" okumak gerekrnez mi? Üstelik "Avru" biranlamda "yavru"dur. Dolann yavrusu olarak kapıtalizmin ıkıncı kalesı Avrupa Bırliği'nde dogmuş bir yavru değil mı? Sonradan doğmuş, ama boynuz gıbi kulağı geçmiştir. Boynuz gücünü Zeus'un boğa boynuzlanndan alıyor olmalı ki dolardan yüzde 10 oranında daha değerlıdir. Türkçedeki bir başka olgu ise "Deuisch Mark'a, Alman Markı denılmesıdir. üra, Türkçeye liret üzennden girdiği halde Türkçede Italyan Lireti'dir, Italyan ürası degildir. Kuşkusuz "Avru" yazıp "Avru" diyeceğız bu yeni "yavru'ya... Internet Ah Bu Erkekler! • Psikiyatristler, neden erkeklerde, kadınlara kıyasla daha çabuk sonuca giderter? - Çocukluklanna inmeleri zaman almaz, çünkü hâlâ çocukturlar! • Erkekler neden patlamış mısıra benzerler? - Sizi tatmin ederler, ama kısa bir süre için! • Erkekler neden TV reklamlanna benzerler? - Soyledıklerine ınanılmaz da! • Erkekler neden mutfak mikserine benzerler? - Bir tanesine gereksınim var, ama ne ise yaradığına emin değılsınızdir. • Erkekler, ne zaman mum ışığında romantik bir yemek düşünürler? - Sadece elektrikler söndüğünde! • Bir erkeğin gerçek hediyesi ile günah çıkarma hediyesi arastndaki fark nasıl anlaşılır? - Gunah çıkarma hediyesi daha güzeldir! Alıntıları E-Posta: oacar(â superonline.com Fax 0312. 468 15 79 Hindistan'ın milliyetçi başbakanı Atal Behari Vacpayi icraata hızlı başladı Uc niildeer denemeDış HaberlerServisi-Uluslararası camiaya meydan okuyan Hındıstan. yeraltında üç ay- n nükleer deneme yaptiğını bıldirdı. Hindıs- tan'ın bu nükleer denemelennin Rıchter öl- çeğine göre 4.7 şiddetinde birdeprem ayann- da sarsıntıya yol açtığı belirtildi. Hindu milliyetçisi Başbakan Atal Behari Vacpayi düzenlediği basın toplantısında, ül- kenin kuzeyindeki Racastan eyaleti sınırlan ıçınde dün üç yeraltı nükleer denemesı yap- tıklanni söyledi. Vacpayi. yapılan ölçümler- de denemeler sırasında atmosfere radyasyon yayılmadığının da ortaya çıktığını söyledi. Nükleer denemeleri yapan bilim adamlan ve • 4.7 şiddetinde sarsıntıya yol açan yeraltı nükleer denemelerinden sonra bir açıklama yapan Vacpayi, atmosfere radyasyon yayılmadığını iddia etti. Pakistan, denemenin silahlanma yanşını hızlandıracağını bildirdi. mühendisleri kutladığını söyleyen Hındıstan Başbakanı. bunlann bomba denemesı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Baş- bakan. bunlann 1974 yılı Mayısayındayapı- lan benzer sınırlı denemeler olduğunu söyle- mekleyetındı. Hindistan'ın nükleer denemelen, kom^u- su Pakistan tarafından şiddetle kınandı. Pa- kıstan Dışışlen Bakanı GoharEyüp Han Hın- distan'ın bu eylemı ile Pakıstan"ı da silahlan- ma yanşının ıçıne çektığıni söyledi. Eyüp Han. ~Başbakan Navaz Şenf ülkeye döner dönraez kabinesini toplayarak Pakistan'ın bu nükleer denemelere vcreceği yanıd görüşe- cek" dedı. ABD yönetimideHındıstan'ın nükleer de- nemeler yapmasmasert tepki gösterdi. Dışiş- len Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ger- çekleştırdiği üç nükleer denemeden dolayı Hındistan'a vaptınmlaruygulanabileceğı bil- dirildi. Yaptmmlara ılışkın tasannın hazırla- nıp Kongre'de de onaylanması durumunda. Washington yönetımı ınsani yardım dışında Hmdistan'a tüm yardımları kesecek, IMF ve Dünya Bankası 'ndan Hındistan'a verilen borç- larda ABD'nin katkısı sona erecek. Bunlann yanı sıra tüm ABD bankalannın Hindıstan'a kredı vermesı yasaklanacak. Teknoloji ih- racatına yönelik bir ABD ambargosunun da devreye girmesı bekleniyor. Yolsuzlukla suçlanan Pakistan eski başbakanı hakkında kefaletsiz tutuklama kararı BenazirButto tutuklanacak• Yurtdışında bulunan Benazir Butto'nun ülkesine döner dönmez havaalanında tutuklanabileceği bildiriliyor. Pakistan'daHıristiyanlara taşlı saldırı Dış Haberler Servisi - Pakistan"da. Katolık bir pıs- koposun, Muhammed'e *hakaret"ettığı gerekçesiy- le bir Hıristiyanın ölüm cezasına çarptınlmasını pro- testo etmek için ıntıhar etmesı üzerine, ülkede fark- lı dinsel gruplar arasındakı gerginlik tırmanmaya başladı. PiskoposJohn Joseph'inkendısıniöldürdü- ğu Faysalabad kentinde önceki gün hıristiyanlann dü- zenlediği olaylı gösteriden sonra dün de polisle ls- lamcı militanlar arasında çattşma çıktı. Müslüman nüfusun genel gre\ çağnsıyla yaşamı felce uğrattı- ğı Faysalabad'da, polisın, taşlı sopalı gostencileri göz yaşartıcı bomba ile dağıttığı kaydedildı. Ülke- deki Hınstiyan nüfus, Pakıstan'dayürürlükteolan "İs- lamiyet'ehakarefle ilgili yasalann çok ağır cezalar öngördüğünü belırterek. sözkonusuyasalanndeğiş- mesi için kampanya başlatmıştı. Ancak kampanya- ya şiddetle karşı çıkan Islamcı militanlar. dün Hıris- tiyanlann yaşadığı bölgelere taşlı saldınlar düzenledı. KARAÇİ(AFP)-Pa- kistan'ın Sind eyaleti Yüksek Mahkemesı. başbakanlığı dönemin- de ıdan yolsuzluklara kanştığı ıddıasıy la hak- kında açılan davanın dünkü duruşmasına ka- tılrnayan es>ki başbakan Benazir Butto hakkın- da tutuklama karan çı- kardı. Sınd Yuksek Mah- keme Hâkimı Gaus Mııhammed. But- to'nun davavekılı Rıza Rabbani'nın. "Butto yurtdışında olduğu için mahkeme tarihini ögrenemedi" şeklindekı ge- rekçcj ı geri çe\ irdı ve dünkü duruş- maya katılmayan Butto hakkında ke- faletsiz tutuklama karan verdi. Avukatlar. Butto'nun mahkeme karan gereğınce ülkesine gen döner dönmez havaalanında tutuklanabi- leceğını söylediler. Rabbanı. But- to'nun Pakıstan'adönüşündetutuk- lanmaması için gereklı mahkeme ka- rannın çıkması amacıyla başvuru- larda bulunacağını açıkladı. But- to'nun suçlu bulunması halınde 7 yıl hapıs cezası alabileceği ve parla- mentodaki sandalyesini kaybedebı- leceğı kaydedilıyor Benazir Butto'nun li- den olduğu Pakistan Halk Partısi (PPP) tarafından yapılan açıklamada ise, genel başkanlarının ha- len Kanada, ABD ve ln- gıltere'yi kapsayan bir gezide olduğu belirtile- rek. bu hafta ülkeye dö- neceği kaydedıldı. Bu ara- da. Butto hakkında tu- tuklama karan veren hâ- kımın eski başbakan hak- kında geçen ay kefaletli tutuklama karan çıkardı- ğı, ancak Butto'nun du- ruşmaya katılması üzeri- ne davayı mayıs ayı başına ertele- meyi kabul ettiği belirtildi. Benazir Butto'nun başbakanlığın- dakı uç yıllık hükümet, görevin kö- tüye kullanılması ve yolsuzluk dava- lan yüzünden 1996 yılında feshedil- mışti Halen başbakanlık koltuğun- da oturan NavazŞerif tarafından ku- rulan Sorumluluk Bürosu, Butto'nun başbakanlığı döneminde yandaşlan- nı Pakistan Hava Yollan'nda (PIA) ışe yerleştırerek görevini kötüye kul- landığı gerekçesiyle Yüksek Mahke- me'de dava açmıştı Butto ise söz konusu suçlamalan reddederek, bun- lann sıyasi rakiplerinin oyunu oldu- ğunu ılen sünnüştü. Holbrooke, Kosova'da taraflar ile yaptığı görüşmeden sonra düşüncelerini açıkladı: w Durum olağanüstü tehlikeli'Dış Haberler Servisi - Bosna ba- nşının mıman. ABD'li diplomat Richard Holbrooke, Kosova soru- nuyla ilgili olarak bölgede taraf- larla yaptığı görüşmelerin ardın- dan, Kosova'da durumun "obğanüs- tü tehRkeK" olduğunu söyledi. Belgrad'da Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan MDoseviç ile Pi- riştine'de de Kosovalı Amavutlann lideri İbrahim Rugova ile görüş- tükten sonra Tiran'a geçerek, Ar- navutluk Başbakanı FatosNanoıle bir araya gelen Holbrooke. gazete- cilere yaptığı açıklamada, Koso- va'da durumun tehlikeli olduğu ko- nusunda üç liderin görüş birliği Macaristan ıçinde olmalanna karşın, bundan sonra yapılması gerekenler konu- sunda bir sonuca varamadıklanm belırtti. Arna\ utluk gezisinin ama- cının. "Tiran yönetimi ve Rugo- va'nın Kosmasonınunabanşcıçö- züm aranması vönünde verdikleri taahhütk'h destekkmek" olduğu- nu belırten Holbrooke, bunun ABD için son derece önemli olduğunu vurguladı. Amav utluk Başbakanı Nano da Holbrooke ilegörüşmesimn ardın- dan yaptığı açıklamada, Tiran'ın, Kosova sorununa görüşmeleryoluy- la bulunacak çözümden yana ol- duğunu yineledi. Yugoslavya Dev- let Başkanı Milosev ıç ile görüşme- sınin ardından Mılosevıç'ın "so- nınun çözümüiçin uluslararaa an- bulucu Ktemedigini'" açık bir şe- kilde dile getırdiğini anlatan Holb- rooke. sorunun nasıl çözüleceğı ko- nusunda "hiçbir fikri olmadığını" söylemışti. Çaüşmalar sürüyor Sırp polısı ile Kosovalı Amavut- lar arasındakı çatışmalann Koso- va'nın başkentı Pnştıne'nın 12 km. batısınakadaryaklaitığıbildınldi. Görgu tanıklan. yaklaşık 30 kişi- lik ağır sılahlarla donanmış Sırp polisinin, zırhh personel taşıyıcıla- n ile Prıştıne-Peç karayolunda dün sabah yoğun önlemler aldığını an- latıyorlar. Pnştıne Havaalanı'na çok yakın mesafedeki karayolun- da. keskin Sırp nişancılannm, yo- lun her ıkı tarafındakı yüksek yer- lerde mevzilendikleri, karayolunun batısında bir Sırp polis konvoyunun yoğun ateş altında kaldığı bildiri- liyor. Priştine-Peç karayolu. geçen cuma günü. bağımsızlık yanlısı si- lahlı Arnav utlann Sırp polisine sal- dırarak 6sını yaralamalanndan son- ra trafiğe kapatılmıştı. Söz konu- su karayolu üzerinde aralıklarla sü- ren çatışmalarda her iki taraftan da kayıplann olduğu bildirilirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında kesin bil- gi edınılemiyor. Radikalleşme korkusu Kosovalı Amavutlann liderle- nnden Mahmut BakaDt Belgrad yönetimi ilebirdıyalogkurulama- rruş olmasından dolayı aynlıkçı Ar- navutlararasındaki sertlik yanlıla- nnın artabıleceğınden endişeduy- duğunu söyledi. Bugün Kosova'nm en etkin kışiliklerinden olan eski ko- münist lıder Bakalli. "Acele ede- rek bir diyalog başlatamazsak İb- rahim Rugova'nın savunduğu kri- zebanşcı çözüm bulma doktrininin çökmesinden korkuyonım" dedi. Sağ, solu yakalıyor BLDAPEŞTE (Ajanslar) - Macans- tan'da önceki gün (pazar) yapılan genel seçimlerde. iktidardakı Sosyalist Parti (SP) oylann yüzde 70'ınin sayıldığı bu aşamada, birinci parti olma konumunu sürdürürken. sağ oylann arttığı görüldü. MacarUlusalSeçımKurulu'ndanya- pılan açıklamaya göre Başbakan Gyu- la Horn'un Sosyalist Partısi. binncı par- ti konumunu pekiştirmiş durumda, yüz- de 32'lik oy oranını koruyor. SP'nın, oylann yüzde 70'inin sayıldığı bu aşa- mada kazandığı oylar yüzde 32.29'u gösteriyor. Merkez Sağ Macar Yurttaşlar Parti- si Fdeesz, ikinci parti konumuyla oyla- nnı biraz daha arttırarak yüzde 27.82'ye çtkanrken, sağ kanat partısi Küçük Çıft- çileroylann yüzde 14.1 l'ınıalmışbu- lunuyor. Koalısyon hükümetınin küçük ortağı Ozgür Demokratlar ise 7.77'de kal- dı. Barajı geçemeyebilir diye bakılan aşı- n sağcı parti "Macar Adalet ve Havat Partia". oylar sayıldıkça yüzde 4'lerden kurtularak, parlamentoya girme barajı olan yüzde 5'i geçmeyı başanp, yüzde 5.41'etırmandı. Aşınsol uçtaki Emek- çiler (veya Emek) Partisi ise yüzde 4.24'te takılı kalmış görünüyor. Seçimlerin ikinci turunun 24 Mayıs'ta düzenleneceği Macanstan'da. nispi tem- sil sistemiyle karma seçım dizgesi uy- gulanıyor. İsrail İsci Partisi 'Köktendinciler askerlik yapsın' Endonezya'ıun kurucusu Sukarno'nun \aa da Başkan'a karşı. Suharto sıkışıyorDış HaberlerServiâ -Endonezya 'da, şubat ayından beri süren öğrenci hare- ketine destek veren tslamcı Muham- mediyeörgütü lideri AmienReis'ın de aralarmda bulunduğu başhca muhalif çevreler, mart ayında yapılan ve Dev- let Başkanı Suharto'nun bu göreve 7. kez seçildiği oylamanm Halk îstişare Meclisi tarafından iptal edilmesi çağ- nsında bulundular. Muhalefet tarafından basına yapılan açıklamada. Devlet Başkan Yardım- cısı Başaruddin YusufHabibi nın de bu göreve gehnesi için yapılan oylamanın iptali istendı. 39 ımzah muhalefet bıl- dirisinde, öğrenciler tarafından başla- tılan reform kampanyası ile koordi- nasyon komitesi kurülduğu da açık- landı. Açıklamada,"Eğer Halk tstişa- re Meclisi halkınistckvi'çtkariannager- çek anlamda sav gı gösterecekse, Dev- let Başkanı Suharto ve Yardınıcısı Ha- bCbi'nin seçimini iptal ermesi gerekir" denildı. Muhalefet açıklamasını im- zalayanlar arasında. Suharto tarafından iktidardan uzaklaştınlan ülkenin ilk devlet başkamnın kızı Megav>atiSukar- noputri de bulunuyor. 28 milyonu aş- km Endonezyalı Müslümanm lideri olan Amıen Reıs. "Endonezya'nın bu- gün içiode bulunduğu kriz bir ckono- ınik kriz değil, güven kriadir"dedı. KLDÜS (AFP) - İsrailde muhalefetteki tşçi Partisi lı- den Ehud Barak, din eğitı- mi gördükleri gerekçesiyle askerlikten muaf tutulan ki- şılenn de zorunlu askerlik görevine tabı tutulması için parlamentoya yasa tasansı sundu. İsrail Başbakanı Bemamin Netamahu, koalısyonu oluj- turan aşın dıncı partılerin tep- kisınden çekindiğı için Barak tarafından parlamentoya su- nulan tasanya karşı çıktı ve meselenın halk tarafından oluşturulacak bir jünde ele almacağını açıkladî. tşçı Par- tısi lıden Ehud Barak, İsrail Radyosu'na yaptığı açıkla- mada. •'Ülkemizi savunma görevideşşikkesimler arasın- da eşitçe pav laşılmalıdır" de- di. İşçi Partısi tarafından ha- zırlanan yasa tasansı, ilahıyat fakültelennde eğıtım gördük- leri gerekçesiyle askerlikten muaf tutulanların sayısının her yıl 700 kişiyle sınırlandı- nlmasını öngörüyor. İsrailde yılda yaklaşık 2 bın 800 kı- şının, aldıklan dıni eğitımın bir yaşam biçımı olduğunu ve en az yedı yıl sürdüğünu gerekçe göstererek askerlik yapmadığı belirtıliyor. Askerlikten muaf tutulan ilahıyat öğrencilerinın birço- ğunun dev let yardımı alma- sı, ülkedeki aşın dincilerle laık kesim arasındaki gergin- lığin de artmasına yol açıyor. İşçi Partisi lideri Barak, aşı- n dincilerin askere gittikten sonra çalışma hayatına da gi- receklerini, böylelikle için- de yaşadıklan yoksulluktan da kurtulacaklannı savunuyor. Bu arada. Netanyahu'nun başbakanlığındaki koalisyon hükümetınin ortağı aşın din- cı partiler, Barak tarafından dün parlamentoya sunulan yasa tasansının yasa haline gelmesını önleyeceklennı be- lirttiler. Koalisyonu oluşturan laik partiler, tasanya destek vere- ceklenni açıklarken, Başba- kan Netanyahu olası bir hü- kümet krizinı önlemek ama- cıyla tasannın öncelikle ko- misyon tarafından ele alına- cağını açıkladı. Ancak parla- mentoda dört sandalyesı bu- lunan koalisyon ortağı Bırle- şik Tevrat Musevilik Partisi, söz konusu komisyonun ku- rulması halinde bile hükü- metten çekıleceğmi bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog