Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

12 MAY1S 1998 SALI CUMHURİYET HABERLER Basın açıklamasına mıidahale • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)ÖDP,SÎP.HADEP ve EMEP Ankara ıl örgütlerinin. son günlerde artan ülkücüfaşist saldınlan kmamak amacıyla yapmayı kararlaştırdıklan basın açıklamasına polis müdahale etti. Yeni Karamürsel Mağazası önünde yapılması planlanan basın açıklaması için toplanmaya başlayan gruplan meydana sokmayan emniyet güçlen. yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına ahnanlann 40'ının SİP üyesi olduklan belirtildi. SAYFA STKB, ülkücü kuruluşlann son zamanlarda artan saldırganlıklannın önlenmesini istedi ' Yasalar ödünsiiz uygulansın' İstanbul Haber Servisi Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği (STKB).YÖK'ününiversiteöğrenci kimliklerine başörtüsüz fotoğraf yapıştırılması uygulamasıyla şeriatçı yurt ve okullann denetimine başlanmasını çok olumlu bulduklannı belirterek anayasa ve yasalann ödünsüz uygulanması çağnsı yaptı. ÇYDD Genel Başkanı Prof' Dr. Türkan Saylan da ilkögretim okullarına Kuran kurslan ve Kuranıkerim derslerinin konması önerisinin TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndan geri çekilmesini istedi. 206 sivil toplum kuruluşundan oluşan STKB Girişim Kurulu. Prof. Dr. Türkan Saylan, Cazanfer Uğu Deri tepkisî • 206 sivil toplum kuruluşundan oluşan STKB Girişim Kurulu, Türkiye'nin son dönemdeki en önemli kazanımı olan 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin ANAP, DYP, FP ve MHP oylanyla yeniden sömürüye açıldığını vurguladı. raL Haşmet Atahan. Öner Vağcı ortak imzasıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada. YÖK'ün başörtüsüz fotoğraf uygulamasıyla şerıatçı yurt ve okullann denetimine başlanmasının çok olumlu bulunduğu ve desteklendiği beltrtilerek şu görüşlere yer verildi: " İ lkemizin bir hukuk devleti olabilmesi için. anayasa ve yasalann ödünsüz uygulanması gerekir. Oy sa laik düzeni koruyan tüm yasalann. yıllardır askıya alınmasıyla bu karmaşaya ulaşılmışnr. STKB, son zamanlarda. MHP'lilerin ülkücü" ve 'Milli Gençlik Teşkilatf nitelikleriyle. einay ederle sonuçlanan saldırganlıkJannın da derhal önlenmesini. demokrasiyi tehdit eden saldın yuvalarının kapatılması gerektiğini vurgulamaktadır." ÇYDD Genel Merkezi vetümşubeleri adına bir açıklama yapan ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr. Türkan Saylan. Türkiye'nin son dönemdeki en önemli kazanımı olan 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin ANAP. DYP. FP ve MHP oylanyla yeniden sömürüye açıldığını vurguladı. Saylan'ın açıklaması şöyle: "Bu partilerin oylanyla ilkögretim okullarına Kuran kurslan ve Kuranıkerim derslerinin konması Meclis Milli Eğitim Komisyonu'na getirilmiştir. Laik düzeni yıkmak için politikacılann yeniden radikal dincilerle işbirtiği yaparak din sömürüsüne başlamalannı kınıyoruz. İlköğretimde zaten din dersi aİan çocuklanmmn geleceğini. politik oyunlarla yozlaşhrmamalannı, arka babçe saymamalannı ve yasa Medyaya güven arüyor • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ege Cnıversıtesi lletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Anabilim Dalı'nın lzmir'de gerçekleştirdiği anketten "medyaya güven" çıktı. Yard. Doç. Oğuzhan Kavaklı bilgi toplumunun medyaya yüklediği görevler başanldıkça gazete. televizyon ve radyolara duyulan giivenin arttığinı söyledi. önerisini derhal geri çekmelerini istiyoruz" Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 1. sınıflar için dün yapılacak olan "protez" dersi sınavına, kılık ve kıyafet genelgesi uyannca başörtülü ve sakallı öğrenciler alınmadı. Okul dışında toplanarak çeşitli gruplann da destek vermesiyle protesto gösterisine başlayan öğrencilere polis müdahale etti. Olayda 2 öğrenciyle bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. 3 öğrenci de gözaltına alındı. Türbanlı öğrenciler. IÜ Diş Hekimliği Fakültesi önünde oturma eylemi başlattı. THK uçuş eğitimlerini durdurdu • THK Genel Başkanı Atilla Taçoy, kurban derilerini toplama yetkisinin ellerinden alınmasıyla ilgili olarak bazı girişimlerde bulunacaklannı ve hükümetin karannı yeniden gözden geçirmesini istedi. Taçoy, hüküme karannın ; siyasi olduğunu söyledi. ANK4RA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetin, kurban derilerini toplama yetkisini elinden almasıyla en önemli gelir kaynagını yitiren Türk Hava Kurıımu (THK), birçok ildeki uçuş eğitimJerine son verdi. THK Genel Başkanı Atilla Taçoy. bazı girişimlerde bulunacaklannı. ancak hükümetin karannı yeniden gözden geçirmesini beklediklerini belirtti. Taçoy, hükümetin ani kararnamesiyle ilgili olarak protestolannı sürdürduklerini bıldirdi. Taçoy, hükümetin karannın siyasi olduğunu öne sürerken en büyük gelir kaynaklannın ellerinden alınmasının. kurumun çalışmalannda aksakhklara yol açtığını; birçok yenndeki eğitim •programlanmn iptal edildığini, karan uçuş programına katılan ögrencilerin de tepkiyle karşıladığını söyledi. Yalnızca Etimesgut ve Inönü'deki çalışmalann sürdüğünü belirten Taçoy, giderleri azaltmak zorunda olduklannı. iptal edilen yerlerdeki çalışmalan merkeze yönlendirdiklerini anlattı. Taçoy, hükümetin karannı yeniden gözden geçirmemesi durumunda. kurumun elindeki malvarhğını değerlendirme yoluna gideceğini bildirdi. Son iki hükümet döneminde Dünya Hava Oyunlan için kuruma maddi ve manevi destek sözü verilmesine karşın en küçük rjay aynlmadığını belirten Taçoy, "Ustune üstlük bir de kurumun en önemli getir kaynagını elinden akhiar" dedi. THK, kararnameye ilk tepkisini 3 Mayıs Pazar günü Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 63. y, idönümünde vermişti. Tesis binasına siyah bayraklar asıiırken paraşütçüler de atlayışlannı her yıl olduğu gibi Türk bayrağı ile değil, siyah flamalar ile gerçekleştirmişti. Siyah bayraklar hâlâ kurum binasında asılı duruyor. 16 Mart davası Manisa davası bugün • İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Manisalı gençlerle ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nceeksik soruşturma nedeniyle bozulan davaya Izmir DGM'de bugün devam edılecek. Bugün ikinci kez yapılacak yargılamada mahkeme heyeti dosyadaki eksik belgelerle Manisa Sulh Ceza Mahkemesi'nden istediği sanıklarla ilgili dava dosyasını incelemeye alacak. Sanıkların avukatları, mahkeme heyetinın Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin verdiği karara uyacağını umduklarını söylediler. 'Katliam önceden ihbar edildi' İstanbul Haber Senisi istanbul Üniversitesi önünde 16 Mart 1978"de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili dönemin Isanbul Emniyet Müdürlüğü Birinci Şube Müdürü Süreyya San. "Dinamit o gün polislerin gözü önünde anlmışnr. Bu olayın dünü. bugünü yok: yann da atılabilir" dedi. İstanbul 6. AğırCeza Mahkemesi'ndeki duruşmaya davayla ilgili yeni tanıklar gelmesi nedeniyle daha önce duruşmadan çekildiklerini açıklayan avukatlardan sadece Cem Alptekin müdahil olarak katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Birinci Şube Müdürü Süreyya San. kendisinin hakkında da bu olayla "göreviihmar davası açıldığını anımsatarak 4 ayn yerde hâkim karşısma çıktığını ve hepsindenberaatettiğini söyledi. 16 Mart 1978'den önce kendilerıne okul önünde dinamit atılacağı yolunda ihbar geldiğini ve yetkili yerlere haber verdiğinı kaydeden San şöyle konuştu: "Ancak buna rağmen olay yerinde bomba ahlması engellenememiş ve olay meydana gelmiştir. Kanatime göre bu işin aksamasında sorumluluk varsa birinci derecedeki emniyet müdürü ve birlikte tahkikatı yürüftükleri cumhurivet savcüığı olabilir. Olayla ilgili belgeler arşivlerde vardı. harta bombanın piminin fotoğran bile çekilmişti. Biz detaylı bir biçimde olayın üzerine gfttik." Daha sonra tanık olarak dinlenen Mustafa Aydın ise olay tarihinde Laleli Talat Otel'de görevli olduğunu söyleyerek katliamla ilgisi bulunan Sıddık Polat m otelde kaldığını söyledi. Müdahil avukat Cem Alptekin de tanık Süreyya San'ın. avukat Hüseyin Yarsuvat'm. Lokman Kondakçı ile dönemin Içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in dinlenmesi ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kuüu Savaş tarafından hazırlandığı öne sürülen raporun istenmesini talep etti. Kutlu Savaş tarafından hazırlandiğı öne sürülen raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti Kondakçı ile Güneş'in dinlenmesine gerek olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi. Türkiyem Partisi kuruMu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eski Müstakil Esnaf ve Sanatkârlar Demeği Başkanı Durmuş Ali Ekber başkanlığındaki Türkiyem Partisi dün kuruldu. Parti kuruculanndan Fehmi Özdemir. Hamdi Erkan. Yaşar Türkkorur, Kuzeyme Güzin Göçmen. Sayinur Danışmant. Şerafettin Tatar ve Hasan Eser. tçişleri BakanlığYna geterek partinin kuruluş dilekçesini Genel Sekreter Ali Bilir'e verdiler. Türkiyem Partisi kendisine amblem olarak san fon üzerinde, Türkiye haritası bulunan ve 05.00'i gösteren bir saati seçti. 'Kaçak balık avcüığı önlensin' Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifleri Birligi Başkanı Emin Yurtseven. hükümetin yanlış politikaları \ ii/ünden balık avcılığının yapılanıa/ hale geldiğini öne sürdii. Türkiye'de 500 bin balıkçı bulunduğunu. bunlann çoğunun balıkçılık konusunda yeteıii bilgi ve sahip olmadığını savunan Yurtseven. Denizcilik Bakanlığı kurularak balık avcılığı konusunda ülke politikası oluşturulması gerektiğini söyledj. Rumeli Su l riinleri Derneği Başkanı Naınık Kemal Cerçek. bilinçsiz balık avcılığının sektöre kan kaybettirdiğini belirtti. Kaçak avcılığa uygulanan ce/alann arttınlmasını isteyen Cerçek. "Kaçak balıkçılık günden güne çoğalmaktadır. Avlanma vasagının olduğu mayıs, haziran. temmuz ve ağustos aylanndaki kaçak avcılık nedeniyle balıkçılığımız büyük kıvıma uğruvor" dedi. Cerçek, Karadeni/'de 266 balık çeşidinden sadece 2025 tanesinin kaldığını da sözlerine ekledi. Japx>nya'ya ihraç edilen orkinoslann küçülmesinden yakınan balıkçılar, "Eskiden orkinosiann kilosu bir tona ulaşırdı. En küçük orkinos 100 kilo getirdi. Şimdild orkinoslar 2530 kilo geliyor. Bu, yanlış avlanmaktan kavnaklanıyor 7 ' dediler. (Fotoğraf: M E H M E T " D E M İ R K A Y A ) 'Bağımsızlık Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yapılan panelde küreselleşme dayatmalan ele alındı 6 Kaçınlan çocuk bulundu • tstanbul Haber Servisi Kendisini bir çocuk bezi firmasının temsilcisi olarak tanıtan Fethiye Gülüm Bodur tarafından 13 gün önce annesi kandınlarak kaçınlan 36 günluk Emin Gayip. dün Fatih'te polis tarafından bir eve düzenlenen operasyon sonucu sağ olarak bulundu. THY seferinde İstanbul Haber Servisi Türk Hava Yollan (THY) yurtdışmdan (Avrupa) gelecek Eskişehir yolcularına İstanbul/Eskışehir arası bağlantı sağlamak amacıyla cuma günkü Eskişehir seferlerini perşembe gününe kaydırarak akşam saatlerine aldı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, yenı sefer tarifesi 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek. değişikfik • ADD Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak. "küreselleşme" kisvesi altında Türkiye'de çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini belirtti. İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2. Dünya Savaşrndan sonra Türkiye'nin 'Küçük Amerika' haline getirilmek istendiğini söyledi. Kemalizm9 2 1 . yüzydın ideolojisi olacak İstanbul Haber Servisi Yeni Dünya Düzeni \ e küreselleşme rüzgârlarının ulus devlct ve bağımsızlık üzerindeki baskılanna karşın. 21. yüzyılın ideoiojisınin Kemalızm olduöu vurgulandı. Türkiye'nin de gelecek yüzyıla cumhuriyet devrimi kazanımlannı geliştırerek gireceği belirtildi. Boğaziçi Cniversitesi Atatürkçü Düşünce Kıılübü'nce düzenlenen "Bağımsızlık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ~2000'li V ıllarda Yeniden Kuvayı Milliye" konulu panelde küreselleşme dayatmalan ele alındı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak. "küreselleşme" kisvesi altında Türkiye'de çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini belirterek "Türkiye'de 1980'den sonra Yeni Dünya Düzeni pnlitikası uyannca sosyal devleti savunan Atatürkçü kalkınma modeli bir kenara itildi" dedi. Işçi Partisi lideri Doğu Perinçek de Kemalist devrimin büyük bir birikime sahip olduğunun altını çızerek "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Küçük Amerika' haline getirilmek istendi. ama bu süreç bitti. 21. yüzyıla cumhuriyet devrimi rotasında bir Türkiye ile giriyonız" dedi. Milliaskeri güv enlik konseptinin değiştiğini ve irticanın baş düşnıan ilan cdildiâini belirten Perinçek. "Türkiye'desağbitmiştir. Bunun en büyük ömeğL Erbakan" ın veÇiller'iniktidar olduğu bir dönemdesağın düşman ilan edilmesidir. Bugün Türkiye'de cumhuriyet devriminin ordusu vardır" diye konuştu. Aydınlanma 1923 Grubu'nca İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "21. YüzyıkJa Kemalizm" konulu sempozyumda da Avrasya'nın 21. yüzyılda dünyanın en önemli jeopolitik noktası haline geleceği belinilerek sosyalızmin duraklama geçirdiği bölgede tek öncü ıdeolojınin "Kemalizm" olduğu v urgulandı. MÜ Öğretim Üyesi Dr. HalidePek. bugün ulus devletlerin karşı karşıya kaldığı "küreselleşme" sorunuyla mücadele etmek için Türkiye'nin ve az gelişmiş diğer ülkelerin tek yolunun Atatürk'ün ortaya koyduğu model olduğunu savundu. Prof. Dr. Ergun Aybars ise Atatürk'ün sosyalist ya da Atatürk'ün gerçekleştirdiği aydınlanma devriminin demokratik olınasmın beklenmemesi gerektiğine, tüm devnmlenn otoriter yapıda gerçekleştirildiğine dikkat çekti. AraştırTnacıyazarErolMütercimler ise yakın gelecekte Rusya ve Israil'in bölgenin en önemli iki ülkesi konumuna geleceğini belirterek Türkiye'nin elindeki kartları iyi oynamaması halinde 2035 yılına kadar 6 parçaya bölüneceğini savladı. Prof. Dr. İsnıail Duman da Türkiye'yi saran altın madeni şirketlerini örnek göstererek dünyada ulus devletlenn MAI'yle (ÇokTaraflı Yatınm Anlaşması)tamamen çökertilmek istendiğini ifade etti. 9 Gazetemiz yazan Prof. Dr Toktamış Ateş ise "Türkiye'ninyıkılacağındankorkanlar ya da umut besleyenler boş yere bu duygulara kapılıvoriar. Bu ülkede bizler de vanz"dedi. Yazanmız Prof. Dr. Emre Kongar da konuşmasında Sevr'in tarih akışında normal bir sonuç olduğunu. ancak Lozan'm tarihin tersine çevrilmesi anlamını taşıdığını belirterek Atatürk'ün büyük bir mucizenin sahibi olduğunvı vurguladı. Kongar, "Atatürk demokrat değüdi" diyenleri "Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettiğinde bilgisayar kullanmıvordu" sözüyle yanıtladı. Kemalizm ideolojisinin "En hakiki mürşit ilimdir" sözünden ibaret olduğunu söyledi. Prof. Dr. Anıl Çeçen ise 21. yüzytlda Avrasyanın ön plana çıkacağına dikkat çekti. Çeçen, bölgenin tek güçlü durumdaki ideolojisinin Kemalizm olduğunu kaydetti. Ö ğ r e n c i l e r i b ı c a k l a y a n ü l k ü c ü l e r t e s h i s e d i l d i 'Okul M ü d ü r ü Polat11 bıcaklayıp t e s l i m o l d u m Yaralama olayında bir tahliye İmam Arayıcı, eşini yalanladı İstanbul Haber Senisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde geçen kasım ayında Kemal Sansözen ile Cevahir Demiryakan adlı ögrencilerin yaralanmasından sonra gözaltma alınan ve "eğitim veöğrenim hakkını engeUemek" ve "Bir kimseye hayati tehlike yaratacak şekilde cismen zarar vermek" suçlanndan dava açılan biri tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı. istanbul 3. ağır Ceza lu 18 ülkücüniin yargılanmasına dün başlandı. Mahkemesi'nde görülen duruşmada önlemlerine karşın 2 grup arasında turuklu sanık Ömer Fanık Öz tahliye gerginlik yaşanması üzerine polis. edilirken mahkeme heyeti. haklannda gruplan adlıye dışma çıkararak aralagıyabi tutuklama karan bulunan 3 kirında güvenlik şendi oluşturdu. şinin tutuksuz yargılanmasına karar Dünkü duruşmaya tutuklu sanık verdi. Duruşma nedeniyle çıkan olayÖmer Faruk Öz. gıyabi tutuklu olarak larda arkadaşlan yaralanan sol görüşaranan Şeref Sancaklı. Faik Gazioğlu lü öğrenciler ile birgrup ülkücü sabah ve Sevinç Kelekçi ile tutuksuz olarak saatlerinden itibaren adliyede toplanyargılanan 12 kişi katıldı. Gıyabi tumaya başladı. Polisin geniş güvenlik tuklu olarak aranan Abdullah Sezgin ile hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan Güven Hizarcı ise duruşmaya gelmedi Mahkeme heyeti duruşmaya ilk kez katılan gıyabi tutuklu samklartn ifadesini aldıktan sonra. Sarısözen'in yaralanmasına tanık olan Emine Koc'ıı dinledi. Koç ifadesinde Öz ile Vredat Odabaşı'nın Sarısözen'i yaraladıklarını belirtti ve sanıkları teşhis etti. Koç'un ardından söz alan Öz'ün avukatı Fıkret Kadıoğlu delillerin toplanmış olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti Ömer Faruk Öz'ün tutuksuz yargılanmak üzere tahiiyesine ve 3 gıyabi tutuklu sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Sezgin hakkındaki gıyabi tutukluluk karannın devamına karar veren mahkeme heyeti. dosyadaki eksikükleriıı giderilmesı ve tanıklann dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İstanbul Haber Servisi Sekiz yıllık kesintisiz eğitim için toplanan parayı vermemek için Vasıf Çınar İlkögretim Okulu Müdürü Fevzi Polat ı bıçaklayarak öldürdiiğü öne sürülen imam Hacı Ömer Arayıcı'nın idam istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. AğırCeza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ilk kez katılan tutuklu sanık Arayıcı. savunmasında eşiyle aralannda geçimsizlik olduğunu belirtti. Evlerine gelen bazı telefonlara eşinin garip yanıtlar verdiğini ifade eden Arayıcı, bu nedenle şüphelenerek telefonlara kadın sesiyle yanıt verdiğini kaydetti. Telefonlara kadın sesiyle yanıt verdiği zaman karşısmdaki kişinin kendisim eşi zannederek u Seni seviyorum. Okula gel buluşalım" dediğini savlayan Arayıcı. telefonla arayan kişinin Polat olduğunu belirlediğini söyledi. Bunun üzerine Polat'la görüşmek için okula gittiğini anlatan Arayıcı, okul müdürünün görüşme sırasında kendisine "Eşinle evlenmevi düşünüyorum. Seninle aynlıp benimle evlenecek" dediğini öne sürdü. Bunun üzerine müdürle aralannda kavga çıktığını belirten Arayıcı. bıçağını rasgele salladığmı kaydetti. Daha sonra odadan çıktığını anlatan Arayıcı. müdürün yaralanmış olduğu kanısma vardığını bu nedenle de karakola teslim olduğunu ileri sürdü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Adliyelerdeki pul parası • tstanbul Haber Servisi Mahkemelenn pul parası bulamadıkları için sanık ve tanıkları tebligatla değil, polis marifetiyle duruşmalara getirmeye başladıklan yolundaki iddialann gerçeği yansıtmadığmı belirten istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici dün yaptığı açıklamada, " 1997 yılında pul sıkmtısı çekilmedi*i gibi. 1998 yılına 31 milyar lıralık pul stoku ilegirilmiştir" dedi. İmanı Hacı Ömer Arayıcı dünkü duruşmada. eşiyle anlaşamadığını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog