Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

IR HARIKA! 1. PEŞİN ALIRSAM Uno. Şahin. Doğan ve Kartal için: Tam 650 litre benzin tutanna eşit 117 Milyon avantaj. Tipo ve Tempra için: Tam 1 yıllık kasko tutarına eşit fıyat avantajı. TAKSİTLE ALIRSAM Tüm modeller için: % O faizle 6 ay vade îthal otomobil ve ticari araçlar dahil tüm modeller için, özel Koçfınans Tüketici Kredisi ile çok cazip kredi seçenekleri. VADE AYLIK FAIZ (Ay) (Net) 6 18 24 %0.0<h %2.90 %3.90 %4.90 ÖRNEK GERİ ÖDEME PLANI | ŞAHİN 1.4 | UNO S Anahtar Teslim Maliyeti" Peşinat Bakrye Vade Aylık Net Faiz Aylık Taksit 2.105.151.900 605.151.900 1.500.000.000 6Ay %0.00 250.000.000 2.252.899.950 752.899.950 1300.000.000 24 Ay %4.90 115.517.802 i • Behmkn farz oranian tvm vadtUr ıçtn 1 5 \ftlyar Turi Ltrast na kadar krtdt tuiarian ıçtx geçeritdtr DaMa ymJcsek tutardah JhtdıUr tçn fatz oranian m Tofaf Ftat A na Bayt ve Yetküt Satuılart mdan âgmreâı/tr '• Araçiann anaktar trshm maltvetlertntn kesapiax*tast*da tavstye cdtlem peraktnde satiffiyatian aas ahnmtfttr Knahtar taltm malnetı ptaka ruhsat masraflantuİa* doİayt farkhhkgostenötlrr 3. HAZIRAN VEYA TEMMUZ'DA ALIRSAM tthal hariç tüm modeller için: Sadece %20 ön ödemeyle Haziran'da; sadece %25 ön ödemeyle Temmuz'da teslim.* Kalan tutarı Koçfınans kredisiyle • Teslimden 2 ay sonra tek ödeme ile vade farksız • Veya diişük vade farkları ile ödeyebilirsiniz. 6 ay %4.00 (2 ayı ödemesiz, 4 eşit taksitle) 9 ay %5.00 (2 ayı ödemesiz, 7 eşit taksitle) 12 ay %5.50 (2 ayı ödemesiz, 10 eşit taksitle) Sözkonusu kredilerin tümü 1.5 milyar TL'na kadar kredi tutarları için geçerlidir. Daha yüksek kredi tutarları için geçerli olan oranian Tofaş-Fıat bayilerinden öğrenebilirsiniz. * On odeme, tacsıye edtlen KDV dahılfıyat uzennden hesaplanacak, vergıler tesltm strastnda odenecektır. Üstelik tüm modellerde NİSAN fiyatian Bu fireat smırlı savıda otomobil ve model ıçın gcçcriıdır 1 lıcrc benzm 180 000 TL üzcnndcn hcsaplanmışar Kasko fiyariannda Şarfc Sıgorta T A Ş nın ck tcmınacsız sıgorta pcşın pnm bcdellen csas alınmışur kampanya surcsıncc bayılenmız Cumartcsj \e Pazar gunlcn dc hızmccınızdcdır Otomobıllcnmızın fiyatian ve daha a^rıntılı bılgı ıçın, Turkı^e nın her vcnnden ucretsız Tofaş 24 Hata nj (0 800 211 42 AZ) arayın Koç 12MAYIS1998SALI PENCERE Cumhuriyet Marşı Bır gun Nadir Nadi ye sormuştum - Abidin Daver nasıl bır adamdı 7 "Çok lyı bırınsandı" dedıkten sonra, Nadır Bey benı şaşırtan bır şey soyledı. "- Bayrak Yasası'nı çıkartan adamdır, bu yolda bır kampanya açmıştı " • Abıdın Daver, Cumhunyet'te uzun yıllarçalışmış, denızcılığe merak sarıp bu yolda uzmanlaştığı ıçın "stvıl amıral" dıye anıiıyor olumunden sonra adı 'Denızcılık Bankası' şıleplerınden bırıne venlıyor, Nadır Nadı'nın altını çızdığı hızmetı ılgınç. 1930'lu yıllar Cumhunyet devletı kurulmuş, ama, kımsede bayrak bılıncı yok, otede berıde kıriı yırtık, buruşuk bayraklar dalgalanıyor ay ile yıldızın orantılan da degışık Daver 4 Mart 1933'te "Hem Nalına, Hem Mıhına" koşesınde bır yazıy- la bu olguyu vurguluyor "Uzun yıllar bayrağını sevmekten, oz dılını kul- lanmaktan engellenen ve mıllı marş yerıne zalım padışahın 'çok yaşamasını' dıleyen dualarla do- lu, sozu ve ezgısı bayağı olan bırhavayı dınleme- ye mecbur olan mılletı mazur gormek mumkun- dür Bu durumun surmesıne, bundan sonra ızın vermek ve hoşgoruyle karşılamak hukumet ıçın kabahat olmuştur." 23 Nısan 1933'te Abıdın Daver bayrak uzerıne bır yazı daha yazıyor 23 Nısan Bayramı gunu, Istanbul sokaklann- da dolaşırken gorduğum yuzlerce bayrak, kımse- nın bayrak sevgı ve saygısına kulak asmadığını ıs- pat ettı." • 'Mıllı Turk Talebe Bırlığı' Daver'ın bayrak kam- panyasına katılıyor, basında destek verenler çıkı- yor, sonuçta ancak 29 Mayıs 1938 de Meclıs'ten Bayrak Yasası çıkıyor, demek kı Cumhunyet'ın ılanından 15 yıl sonra • Bır ulkenın yaşamında kımı zaman kuçuk gıbı gorunen ışler yapılır, ozunde buyuktur o ış, yıllar geçtıkten sonra anlamı daha çok anlaşılır Son gunlerde, gurultusuz patırtısız, boyle bır ış yapıldı "10'uncu Yıl Marşı"nı Kultur Bakanhğı "Cumhunyet Marşı" olarak benımsedı Neden'? Sorunun yanıtı Doğan Hızlan'da vurgulanıyor Cumhurıyet'ın 75 ıncı yılındayız bu amaçla bır marş bestelenmesı ıstenıyor, ama kolay mı? "50'ncı Yıl Marşı"nı kımse anımsıyor mu? Bu kez de olu bır marş mı bestelenecek 9 Oysa son donemde Turkıye bır değışımı yaşı- yor, duğunde, dernekte, torende, nışanda, balo- da, her turlu toplantıda, ınsanlar, nedenlı neden- sız coşkuya kapılıp başlıyorlar "10'uncu Yıl Mar- şı "nı soylemeye "Çıktık açık alınla. " Soyleyenler yalnız Cumhurıyet'ın 10'uncu yılını yaşamış kışıler değıl, marş, yalnız yaşlı yurekler- de değıl, taze yureklerde de ruzgârlanıyor Dogan Hızlan bu coşkuyu yakaladığı ıçın "10'un- cu Yıl Marşı "nın "Cumhunyet Marşı" olmasını onerdı, medyada destek gordu, onerı resmen be- nımsendı • , • Kımı beste geçmışten geleceğe seslenır Kımı zaman bu beste, bır senfonı olabılır, ya da bır konçerto, veya sonat Kımı zaman bır marş "Cumhunyet Marşı" geçmışten bugunesesle- nıyor, dalga dalga toplumun benlığını sanyor ge- leceğe doğru JJc». İFMC KlklM.İKLKRİ 23. İKTtS\TÇIL\R TLRKhE'N^ DİIN4MİKLERİ 13-14-15-16 MAYIS 1998 (Prof Dr Sebrı llgentr 4ıuuna~} I Gun Saal 11 00 M Mavıs 1*98 I L Ikt Fak B e w u l 14 00 İKTtSAT OĞRETtsINDE DEfilŞİM SUNL5 -\lpav Bıber Talal OHIOTI Munır Kuiluaia Kemal Memdaroğtu AÇILIS Sulevman Deraırcl OTURLMB^K IzzCTtmOmier PANELISTLER BILDİRİLER Okm Sınanoilu Kava Ardn, (frof Dr )ukselt1kn AHISMO. ) Fual Fnran Gullen Kazgan Hasan Kırmanotlu 2 GunSaal 10 00 14 Mavıs The Marmara Olelı Taksım Saal i-. r«. EkOOMlk DlNtMtKLER \E MIHTFMEL AÇIIIML4R SLNUi Rfşat Ozsoğuk OTIRUMB\ŞK Erdc^m Alkın OTL"RUMB\SK Itl Z f T IBILDtRlLER ZafcrTunaı Mervcm Kctra> S P\NELIsTLER Vakup kcprnek > ıldmm Kcv Isnıei (^/*_an tProf Dr Cavıl Orhan Tutengll lımmo. j 3 Gun Saaı 10 pn h V(a>ı. 1998 The Mannara Oielı TakMm SaatUnO T T R k h E D I N 1 4 M N >EREsİNDE AÇILI5 OTLRUMBAŞK PAVELİSTLER Ortıan Guvenen Erol Manısalı iuknı ElekdaJ Jan Marcou Fahrenın \ajcı DOL\ŞIM1VESOMÇL*RI Fendun Ercın OTURUM BA$K Osman Bıreen PANELİSTLER Havn kLzanoğl Menh Pava Osman ülagav (Prof Dr /Ais küçûkömer Anmııa. ) Zekenva Yıldınm 4 Gun Saaı 10 UO 16 Mavu 199S The Mannara Oıelı TakMiıı Saat 14 00 TTRkt\EDElNS\> AÇFLIS Mub«ccel Kıra\ P\NELİSTIER OTLRLMB^İK FethıNau BILDIRİLER MuratOAiıksd Senter DIMM ^lu Etkınlıltienmız ucretsızdır Tavlan ^kkavan Avnur İHaaûglu Ismet Ozel Şınn Tekdı Ergun TuA^an KÜLTÜR • SANAT 293 19 71 |3 HAT) AKADEMILILER Saat:9 30 -18 30 Balo Sk 37 Beyoğlu Tel 245 02 29 Fax 251 33 41 ısııır (iıciisı ARTIN DEMIRCI Resim Sergisi 25 Nısan - 21 Mayıs 98 Paarfm lanç h«rj» 1100-19 00 n s açıMır Isftlal Cd Bhamıa Pısaıı Ho 206 K. 2 D 203 Baoiltı IsanBul W a r ,0212) 24515 08 Kültür ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) 1 A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog