Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın > onetmenı Orhan Erinç • Genel Ya>ın Koordınatoru HıkmetÇe- tınkava 0 Yazıışlen Muduru Ibrahım \ ıldız • Sorumlu Mudur Fikret Ilkız 0 Haber Merkezı Mudunı Hakan Kara 0 Gor>el Y onetmen Fikret Eser Dv, Haberler Şınası Danışoglu # kıhbarat Cengız \ ıldırım 0 Ekonomı Mehmet Saraç 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor Vfrdulkadır \ ücelman 0 Mak.ıleler Samı karaoren 0 Duzchme \bduilah \ azıa 0 F<jtogral Erdoğan kostoğlu 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 'ı urt Haberlen Mehmet Farsrç Yavın Kurulu llhan Selçuk (Başkanı Orhan Ennç, Okta> Kurtboke Hıkmet Çetınkava. Şukran Soner, Ergun Balcı, Ibrahım V ıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balbav Hakan Kara "\nkaraTemMİciM Mustafa Balbav Maturk Bulvan No 125 Kat4 Bakanlıklar-•\nkaraTel 4195020(7hat). Faks 4195027 0 Izmır Termılcısı Serdar Ktnk, H Zıva Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4419117 • 4.dana TemMİcısı Çetın \ igenoğlu. inonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 361 12 1* Muesbese Muduru Lstün Akmeo 9 Koordınator \hmet kornlsan • Muhasebe Büknt \aıer«ldaK: Hıse\n Gurer • Ijleme Öndcr (,'elık • Bılgı Ulem Naıl Inal 0 Bı!^a\ar Sıstem Mürûvet ÇderVSatı^ FazrirtKuza \ Ba^kanı Erduran Işıtman C • Voneıım kurulu Oenel Mudur Gülbın C Koordınator Reha Genel Mudur •> ardımcısı SodaÇoban Tel M4 (T si 5I19S8O M184fXW>l Faks M18463 Yavımlatan >e Basan > enı Oun Haber \jansı Basm \e >3vıncıiık A ^ Turk«.aği Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Isl PK 346 Istanbul Tel (0 :12ı M2 0< 0< ı20 hall Faks (O212ıM 12MAVIS1998 Imsak3 57. Guneş 5 43 Oğlel3 08 Ikındı 17 00 Akşam 20 18 YatM 21 57 'Erguvan Festivali'98' • İstanbul Haber Servisi - Boğazn,ı Lnıversıtesı Mensupları Sosyal Dayanışrna ve Yardımlaşma Vakfı'nın(BLMVAK) duzenledığı "Erguvan Festrvalı 98" dun başladı Boğazıçı Lnıversıtesı Kuzey Yerleşkesı'nde başlayan festıval kapsamında. ' Unıversıte'98 I Gençlık Fuan" açıldı Göz sağlığı taraması • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Mıllı Eğıtım Mudurluğu Ozel Eğıtım Rehberlık Bolumu'nun onculuğünde, 118-Y Lıons \ onetım Çevresı Goz Nurunu Koruma Komıtesı ve Gonne Engellıler Dayanışma Derneğı'nın işbırlığıyle yapılan goz sağlığı taramasında emeğı geçenlere torenle plaket \enldı Çveneburi etkinlikleri • istanbul Haber Servisi - Çveneburi dergtei tarafından "Gurcu muzığı" konulu dınletılı bır konferans duzenlenecek Sunuşunu lberva Özkan'ın yapacağı konteransın konuğu Bayar Şahın 22 Mayıs'ta Taksım BİLS\K tayapılacak dınleiılı konferans saat 18 30'da başlayacak Tiiplü fidan üretimi • VHJĞLM\A)-Orman Bakanlığı'nca Muğla'nın Koyceğız ılçesı yak'ınlanndakı Gokova Orman FıdanlıgYnda uygulanan "Turkıye- Fınlandıya Tuplu Fıdan Lretım Projesf'nden olumlu sonuç alındıgı bıldınldı Muğla Orman Fıdanlık Muduru, Orman Yuksek Muhendısı Sevım Gezgın, 1993 vılındadeneme uretımıne başlanan projeyle tıdanlıktakı 4 serada yılda 2 nıılyon tuplu fidan uretıldığını ve Marmans'te 1996 vılında çıkan orman yangıninda tahrıp olan 7 bın hektar ormanlık alanın 2 bın hektarma tuplu fıdan dıkımı yapıldığını ve yuzde 99 ba^arı sağlandığını bıldırdı İÜDBTden tepki • İstanbul Haber Servisi - istanbul (jnıversıtesı Oğrencılen Derneğı ne uye (lUDER)ogrencıler, rektorluğun genel kurullannı unıversıte yerleşkesınde gerçekleştırmelenne ızın vermemesıne tepkı gosterdıler Yetişkin eğitimi • İstanbul Haber Servisi - Bırleşmış Mılletler Yetışkın Eğıtım Haftasf ılk kez bu yıl 13-19 Mayıstanhlerı arasında tum dunyada kutlanacak "Yaşam boyu ve sureklı eğıtım" ılkesınden hareketle dunyada 20O0'lı yılların anahtan olarak kabul edılen vetışkın eğıtımının onemını on plana çıkarmak amacıyla İstanbul Mıllı Eğıtım Mudurlugu Yaygın Eğıtım Bolumu çeşıtlı etkınlıkler duzenleyecek YTÜ'de atama • istanbul Haber Servisi - \ ıldız Teknık Unıversıtesı (YTU)bunyesınde açılan Sanat ve Tasanm Fakultesrnın kurucu dekanlığına Prof Dr Mehmet Bayhan atandı YTU'den dun yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası çalışmalanyla tanınan Bayhan'ın. Turkıve'de fotoğraf dalında profesor tınvanı alan ılk oğretım uyesı sıfatı taşıdığı belırtıldı Sayıları 100 bine ulaşan ikinci konutlar doğayı kemiriyor, yeşili yok ediyor B<Nİrııın 9 da 'beyaz' kirliliği1 u, yanmadanın kronik sorunu. Yanına elektrik kesintilenni de eklemeyi unutmamalı Bodrum Beledıye Başkanı Tuğrul Acar, Ankara tarafından "20 bin nüfiıslu bir ilçe" olarak görüldükleri sürece sorunlannın bitmeyeceğini belirterek "Biz altyapı sorununu, altyapı da Bodrum'u kaldıracak güçte değil" diyor. -1- MERİH AK TUDIZM DO&YASI B BODRLM - -İld âşık bile birbirini unutur/ Bodrum'dan başka bır şev düşünülmez Bod- rum'da_" "Bodrum'a Hoşgekliniz" tabelasını geçerken mırıldanmamak elde mı bu şarkıyı9 Olumsuzluklanna karşın buyusuyle gelenle- n kendısıne âşık eden Bodrum Halikarnas Ba- ukçısı'nın kentı Şımdılerde sungeravcılıgı ya- pılmasa, dağlanndan çıçek toplanmasa ve ente- İektueilenn mekânı olmasa da Bodrum yıne do- lup taşıyor Bodrum'da herkes Kurban Ba>ramı nı konu- şuyorhâlâ Eskı bırdostun."*Etetüstüne>di'" ta- nımlaması durumu anlatıyor Sokaklarda tek tuk vabancı tunst goze çarpı- yor bugunlerde Barlar. lokantalar dukkânlar. moteller, oteller. pansıyonlar. kısacası her geçım mekânı olağanusru bır hazırlık sürecınde lnşa- atlar. boya, badana, onanm sezonun tela^lı tra- fiğını vansıtıyor Gü>a 1 Mayıs'ta ınşaat vasağı başlamış. kımın umrunda Bodrum'un ıçı de dı- şı da ınşaat makınelenyle dolu Yollar genışle- tılıyor, kaldınmlaryenılenıyor Bevaz temızlığı anlatır Ö>sa burada. bır ol- çüde kırlılığı Yanmadavı yutan beyaz Bodrum evlen doğayı kemınyor, yeşılı yok ediyor tkın- cıkonutlannsayısı lOObıneulaşmış Saldınacı- masızca surduruluyor Insanlar yılda ancak bır ay kalabıleceklen mekânlar ıçın para dokuyor Bodrum çılgınlığm adı >a hemen akla barlar gelıyor Bazı barlardakı uyuşturucu, kaçak ıçkı trafığı ıçın bakalım bu sezon neleryapılacak' Sar- kık bıyıklı mafya tosuncuklannın korumasın- dakı mekânlardakı olumsuzluklara haksızlık- lara ıtıraz edenlenn ne hale getırıldığı gazete ar- şıvlennde vennı almı^ >en gelmışken Halikar- nas Dısko'nun onundekı kaçak ıskelenın mah- keme kararlanna karşın ancak bır bolumunun yı- kılabıldığını de anımsatalım Beledıye Başkanı Tuğrui Acarmahkeme karannı uygulamayakalk- tıdabaşınagelmeyenkalmadı Ankara"dandev reye gıren yetkılı ve etkılıler valılığı. dolayısıy- la polıs gücunü de devreye sokarak zabıtalann onune durdular ve Halıkamas'ın sahıbı yatınm- eı, memleket ekonomısme katkıda bulunan ışa- damını kolladılar Mahkeme karan mı dedınız ANAP'tan geçen ay ıstıfa eden Başkan Acar Ankara'dan "20 bin nufuslu bir Uce" olarak go- rulduklen surece sorunlarm bırmeyeceğını sov- lüyor Iller Bankası'ndan aldıklan payın da vet- medığını vurguluvor lşınozetı şoyle "BizalKa- pı sorununu. altvapı da Bodrum'u kaldıracak güçte değiL" Dertler sürecek Su, yanmadanın kronik sorunu Yanınaelekt- nk kesmtılennı de eklemeyi unutmayın Anla- şılan bu yıl da aynı dertler surecek Acar'dan dınlevelım "HeryazkazıyoruzBodnım'a. Bu- nun bir koonfinasyonu vapılmalı. PTT gelhor ka- nyor, biz kaavoruz. TEDAŞ kazıyor. Turkivç'nin odrum'da şu anda 50 bın yatak var. 2000 yılında 100 binlik kapasiteye ulaşılacak. 158 turistik tesis ınşaat halınde. 50 bin yatağı çok ucuza ancak pazarlayabilenler 100 bin yatağı nasıl satacaklar? Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Mete Can'a göre "Ucuz daha da ucuz olacak galıba." TUĞRUL ACAR Sayılan her geçen gün artan ikinci konutlar Bodrum'un güzelliğini gölgeKvoriar. Antnıa sisttıııı k.uı nıa> < an \azhk sheler denizi Idr- letme\e de\-am ediyorlar. Akla şu sonı gelivor: Yoksa yüzebilmek için tekne turiarı mı duzenlenecek? (Fotoğraflar MERlH AK) sorunu bu. Turistik beldelerde başkana vetki ve- rilmcli. İller Bankası ihaleleri en çok kırana ve- ri\or. En çok kıran aslında divor ki. ben en geç \een kötüsünü yapacağım. Bodrum ve yanma- dının aJrvapı sonınunun çoziimu için Sayın Bas- bakan'a 5^ trihon liralık bir dosya sunduk. Bu para geürse3-4 yıl içındealrvapı sorununu tama- men çozeriz." Kaçak yapılarda çaresizllk Kaçak y apılar ıçın elden bır şey gelmıyor, ger- çekten bır çaresızlık söz konusu Sağa sola ba- kıp ya da tekne gezısınde karadakı manzarayı go- rup şu onerıde bulunmak çok mu radıkal bırço- zum olacak acaba "Bodrum'u, yanmadavı hiç olmazsa bu halde dondurun.." Bodrum un otellerı Sııuf ***** **** *** Apart Tatıl Kövu Pansivon Toplam Sa\ısı 4 11 42 59 7 2 13 32 162 Oda 839 1114 3140 2013 122 36 2684 704 10652 Yatak 1734 3058 6522 4315 244 115 6012 1439 23439 Bunca olumsuzluklan sıraladıktan sonra bu ıl- gıyı nasıl açıklamalı Bodrum Otelciler Derne- ğı Başkan Yardımcısı Mete Can'a gore"Bolgü- neş, daha tcmiz deniz, az nıtubet.bol eğlence, ka- fa dinlemek için sakin koylar." Sakın koylan bulmak zor Oyleyse ılgının aslı "bol eğlence" olmalı, hatta "boTdan da ote kımı zaman çılgın- lık boyutuna varan eğlence Yanmadada şu anda 50 bın yatak var 2000 yı- lında 100 bınlık kapasiteye ulaşılacak 158 tu- nstık tesıs ınşaat halınde 50 bın yatağı ancak çok ucuza pazarlayabilenler 100 bın yatağı nasıl sa- tacaklar 9 Can bu konudakı goruşlennı de şoyle anlatıyor "HizmetsektörunderakibimizYuna- nistan'dan daha iyiyiz. Halkımız candan. Bun- lar artüanmız. Eksdere gelince ozellikle zengin tunstlerdolaşmakister. Tesısinındışınaçıktığm- da toz-duman. ınşaat Çok yıidızlı otcl ama tek \ıldi7İı çev rv. O zaman da fiyat duşecek. Fivatın duşmesı ulkeve az dov u girmesı demek. Yataksa- yısı 100 bine vannca ne olacağını biz de bilmiyo- nız. Lcuz daha da ucuz olacak gaüba." Balık çiftlikleri sorunu Turkıye Seyahat Acentalan Bırlığı Bodrum Yö- netım Kurulu Genel Sekreten ^liGüler Bodrum ıçın ıkı konu uzennde ısrarla duruyor Bınncısı yapımı bır süre once tamamlanan havaalanı, ıkıncısı çevre kırlılığıne yol açan balık çıflıkle- n Havaalanının Bodrum'un vuzunu guldurece- ğını soyluyor Kaçak balık çıflıklen ıse çıldırta- cak derecede buyuk bır dert ona gore "Koylan kapabyoriar. Tekneler giremivor. Koylar kurta- nlmtşbo)g«?)crgibı. Sılahlı kışıler kjmseyi içeri sok- muyor. Bu uvgulama surerse, koylanmıza veri- len Mavi Bavraklar tek tek elden gidecek.J' Konuştuğumuz vetkılıler doğrulamıyor ama her konuda kendımızı baltalamamızm ornekle- n say say bıtmıyor Valılık bu kez antma sıstem- lerını kurmayan, ışletmeyen tesıslere engel ola- cakmış Bılıyoruzkı benzeraçıklamalarherye- nı sezonun oncesınde yınelendı durdu Sonra mı 0 Bıldığınız gıbı Kımı çok yıidızlı tesıslerde bile tunstler tuvaletlennde bıraktıklany la denız- de yûz yuze geldı Saltrunstlerdeğılelbet Ant- ma sıstemı kurmayan bınlerce yazlık sıtenın sa- kınlen de Aklımıza şu gelıyor Yoksa gelecek- te vuzebılmek ıçın tekne turlan mı duzenlene- cek 1 Bodrum kımılenne göre o eskı Bodrum değıl belkı Ama adı çıkmış bır kere Hem herkesın ayn bır Bodrum'u yok mu sankı, tunzm broşur- lennde ılk sayfada yer alan yabancılann Bod- rum'u, âşıklann. kaçaklann, kaçkınlann bez- ginlenn. yorgunların. gençlerın, geçkınlenn, yal- nızlann, arayanlann. arananlann. acı çekenlenn, sıkılanların. keyfi yennde olanlann Bodrum'u Yarın: Marmaris Raftingde Türkbaşarısı 2. Alanya Uluslararası Rafting Triatlonu Türk sporculannuı başansı ik bhti. \lan>a Bekdhesi'nin katkılan ve İGS'nin sponsorluğu ile gercekleştirilen 2. RaitingTriatlonu'na 5 ülkeden 100 sporcu katddı. Dim Çavi uzerinde 3 kilomctrv rafting, ardından 13 kilometre dağ bisikleti ve 5 kilometTe koşudan oluşan yanşmada birinciliği Alam alı triatlet Hasan Kandemir kazandı. Bayanlar kategorisinde de İstanbul'dan Pınar Arpınar rakiplerini geride bıraktı. \ağışlı bir hav ada ve Toroslar'dan gelen kar sulan ile akıntısı güçlenen Dun Çayı'nda yapılan vanşmalan çok sayıda yurttaş da izledL (Fotoğraf MEHMET SVCh) 'Ikinci konut yapımı durdurulmalı' Bodrum Beledıye Başkanı Tuğrul Acar. ıkıncı konutlardan oldukça şıkâyetçı Bu konuda Ankara'dan yardım ıstıyor ama buradan da yapılması yönunde gelen baskılarla karşılaşıyor Kış aylannda Bodrum'a yeterlı hızmetı verdıklennı belırten Acar, yaz aylannda 250-300 bın kışının akınına uğradıklan donemde çaresız kaldıklannı da ısrarla vurguluyor Acar şunlan soyluyor "İkinci konut yapımı mutlaka durmalı. Bodrum'da turizm ve inşaat sektoru yanşıyor. Turizmin onde olması gerekivor ama böyle değiL İkinci konutlann kente büyıik zaran var. İnsanların bazı kanuni hakları var. Bir şey yapamıyoruz. Ama bundan sonra Bodrum imara açılmasın diyoruz. 4 yıldır ikinci konuta yer açmadık. Buna karşın Ankara1dan yeterli destek alamadık. Burada yap-sat biıyiık rant oluşturdu. L'zerimizde buvıik baskılar oluşuvor. Direnivonız. Ama hazıne arazileri biliyorsunuz satıldı. Bunlar plansız alan. Onunıu/dcki vıllarda buralan alanlar izin isteyecekler. Biz doğayı korumak istiyoruz. Bodrum Yanmadası doğal arkeolojik alan ya da milli park ilan edilsin. İkinci konut ya da yeni turizm tesisleri artık yapılmasın..." Acar, Bodrum'da kayıt dışı ekonomının yoğunluğuna da dıkkat çekıyor Acar'a gore Bodrum'da topjanması gereken vergının ancak yuzde 75 ı toplanabılıyor Acarbu konuda da. "Bodrum Vergi Dairesi yetersiz. 3 kişhle vergi denetimi yapmak çok zor. Bu yuzden bıiyük vergi kaçaklan oluyor" dıvor Devlet Bakanı işılay Saygın 'Zina yasası bu hafta çıkacak' ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosiı) - Kadın ve aı- leden sorumlu De\ let Ba- kanı Işıldy Saygın "zina su- çu" konusunda 135 gundur suren yasal boşluğun bu hafta ıçınde kesınlıkle gı- denleceğını soyledı Say- gın, yaklaşık 1 aydır hıç- hır yasa çıkaramavan TBMM'nın zına tasan»ı- nı bu hafta ıçınde çıkara- cağını belırttı Saygın, zına konusun- da 27 Aralık 1997tanhın- den ben gıdenlemeyen ya- sal boşluğa, bu hafta ıçın- de son venleceğını öne sur- du TBMM'demıllervekjl- lennın devamsızlığı nede- nıyle uzun suredır hıçbır yasa çıkanlamamasına kar- şın oldukça emın konuşan Saygın \asaningecıkme- sınm. "daha onemli yasa- iarın çıkanlmasından" kaynaklandığını soyledı Saygın, aıle ile ılgılı ça- lışmalannda uyuşturucu ile mucadelenın çok önern- lı yer tuttuğunu belırtır- ken, bu konuda herkesın dahaduyarlı olması gerek- tığını soyledı Lyuşturucuya başlama yaşının 13'eındığını kay- deden Saygın, ozel tele- v ızyortlan, uyuşturucu. şıd- det v e mustehcenlık konu- lannda duyarlı olmamak- la suçladı Çocuklann te- levızyonlardakı şıddet ıçe- ren yav ınlardan psıkolojık olarak çok etkılendığını vurgulayan Saygın aıle- lerden kendılenne yoğun şıkâyet geldığını, bunu on- lemek uzere de RTUK ile ışbırlığıne gınldığinı an- lattı Savgın, "Kanalsayı- sı artnkça tehlike de artı- VTor" dedı e-posta : tan (a prizma. net. tr 15 Mayıs 'a kadar tüm Bosch lar mart fiyatlarıyla, pesin fiyatına taksitle ! BOSC doğru seçim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog