Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

12MAYIS1998SALI CUMHURİYET SAYFA 15 Cennette mekân Dünyada mekân, ahirette iman sözünü bır kenara bırakıp cennette mekânınız olsun ister misınız? Isterseniz, buyrun Istanbul'un varoşlanndan Kurtköy-Sultanbeyli yoluna. Yoldaki tabelaya göre "cennette mekân" sahibi olmanın yolu cami inşaatına yardım etmekten geçıyor: "Altınoluk Camıi yardımlannızı bekler. Cennette mekânınız olsun. 398 48 98." Cennette mekân dağıtan cami inşaatı derneğinin başkanı Hasan Çalış, evinde değilmiş; kaç paraya kaç metrekare yer ayırttığını öğrenemedık! Sultanbeylı ve çevresınde şeriatçılann nasıl örgutlendığını sağır sultan bıle duydu... Istanbul Valisi'nden duymak isteriz; cennette mekân karşıhğı yardımlaria inşa edilen bu caminin ruhsatı var mı? ö M U R I L I K AĞAsı olan konuşuyor! Ömur E Kurum Bektronik posta: Deniz.Som©raksn«tcom Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Ileri teknolojıde yatınm fakırıymışız... "Gen teknolofide ise cöplük zenainiviz!" stanbul'dakı bır muzayedede ıkı Fransız ışa- damı 14.Luis'nın ıkı muhrunu alsa ve bun- lan "devlet muhru"1 olduğu gerekçesıyte dev- lete bağışlamak ıstese ve de Fransa Kul- tur Bakanı da âlây-ı vâlâ ıle Louvre Muzesı'nde tö- ren duzenleyıp "devlet muhru"nu kurtaran ışadam- lannı odullendırseydı Bugun Fransa'dakı Kultur Ba- kanı ıstıfa etmek durumunda olacaktı Neyse kı Turkıye'de bu tur skandallar bakan ıs- tıfa ettırmedığı ıçın bızım Kultur Bakanı Istemihan Talay, koltuğunda rahat oturabılır, telaşa gerek yok1 Evet Nezih ve Zeynel Abidin bıraderier tara- fından Parıs'tekı muzayededen satın alınıp torenle Topkapı Sarayı Muzesı'ne konan Abdülhamit'ın muhurlerındekı katakullı sonunda anlaşıldı... Bunlar "devlet muhru" değıl, Abdülhamit'ın ozel eşyalarında kullandığı ozel damgalan çıktı! Açıklama, geçenlerde duzenlenen bır panelde tanh araştırmacısı Necdet Sakaoğlu'ndan geldı. Sa- Muhur skandalı kaoğlu, daha sonra sorularımızı yanıtladı "Muhur uzmanı degılım ama çalışmalarım sırasın- da padışahların ferman ve muhurlerını yakından gormuş bırıyım Padışah adına yazılan onemlı belgelere yanı fer- manlara tuğra çekılırdı. Fermanlarda muhur kulla- nılmazdı. Padışahların altın muhrune, muhrı huma- yun denılır ve sadrazam, hazıne kethudası, Hazne- dar usta gıbı. padışahın yetkısını temsıl eden go- revlılere venlırdı Padışah, muhru gerı aldığında o kışı gorevınden azledılmış demektı. Padışahın ken- dısı ıçın de zumrutten bır muhur hazırlanırdı Muh- n humayun, mahdut ışlemlerde kullanılırdı Tanzımat'tan sonra Sadrazamlar, kendı Sadaret muhurlerını kullanmaya başladılar Keçecizade Fu- at Paşa'nın muhru humayun yerıne kendı adına kazıttığı 'Sadrazam Mehmed Fuat' muhru bunlar- dandır Abdülhamit'ın muhurlerınegelınce. Muzayededen satın alınan muhurler 'devlet muhru' degıldır Za- ten Osmanlı'da 'devlet muhru' yoktu Bunlar Yıldız Sarayı'nda padışahın ozel eşyalarını belırlemek ıçın kullanılan muhurler olmalıdır Ozelhkle Latın harfle- nyle "A H " kazınmış bır muhurle Osmanlı Sultanı'nın devlet ışlerını yurutmesı soz konusu olamaz Bu muhre 'devlet muhru' denmesı uzucudur Parıs'ten getırılenle aynı bır muhur Kadıkoy'dekı kıtapçı Lüt- fü Seymen'ın çekmecesınde durmaktadır Bu mu- hurde, eskı yazıyla 'Yıldız Kutuphanesı' yazar" Evet, "devletın namusunu kurtaran" muhurlerle, Abdülhamit'ın ozel eşyaları damgalanıyordu Şımdı sırada Abdülhamit'ın ozel lazımlığı var1 Hem de arkası "A H." muhurlu.. Bulup getırene Kultur Bakanlığı'ndan madalya! SESSİZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Yıne yanlış numara çevırdık, Bu ulkede başka numaralar çevıreceksın arkadaş' Şile Milli Eğitim Mudupü'nün evinde Sekız yıllık kesıntısız eğıtım tartışmaları sırasında verdığı demeçlerle Şıle'nın sekız yıla hazır olmadığını soyleyerek dıncılere destek veren Şıle Mıllı Eğıtım Muduru Abdullah Gokalp hakkında bır oğretmen şıkâyette bulunuyor 8 Ekım1997'deMılh Eğıtım Bakanlığı Personel Genel Mudurluğu ne verdığı şıkâyet dılekçesınde oğretmen oğrencılerı Anıtkabır'e goturduğu ıçın hakkında soruşturma açıldığını bıldırıyor Şıle Mıllı Eğıtım Muduru Abdullah Gokalp'le ılgılı 29 konuyu ıçeren şıkâyet dılekçesı gereğının yapılması ıçın Ankara'dan Istanbul'a gonderılıyor Istanbul Mıllı Eğıtım Mudurluğu de şıkâyet konularını araştırmak uzere muhakkık tayın edıyor Istanbul Mıllı Eğıtım Mudur Yardımcısı Nurettın Göncü, muhakkık sıfatıyla Şıle'ye gıdıp konuyu ıncelıyor Incelenen konular epey kapsamlı Şıle uzak yer Muhakkık Şıle'de yatmak durumunda kalıyor Muhakkık, Şıle'de kala kala Şıle Mıllı Eğıtım Muduru Abdullah Gokalp'ın evinde kalıyor1 Lısede mudurken bır soruşturma sonucu gorevden alınıp oğretmen olarak başka bır lıseye atanan ve Naci Akay ın Istanbul Mıllı Eğıtım Mudurluğu sırasında Şıle'ye Mıllı Eğıtım Muduru yapılan Abdullah Gokalp'ın, evinde ağırladığı muhakkıkın vereceğı rapor merakla beklenıyor 1 AYDINLANMA ATEŞİ îletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Cumok'lar olarakfaşist saldınlarla kurulan oyuna gelmeyeceğiz' Ilk desteğı tstanbul Cumok tan alan Çamlık llkoğretım Okulu oğ- rencılen 'gerçek bir öğrenim ju- vası'na kavuşmak ıçın yardımlannı- zıbekhyor Eğitim-Sen "1 Hazıran 1997"deFıratNehn"n- -dffkaybettıgimız. oğretmen arkmia- şımız H. Hüseyin Sertçelik anısına kendı adını taşıvan Aşagı 'larbaşı Ko- yu llkoğretım ılkokulu'na kutupha- ne yaptınlmıştır 1 Hazıran'daaçılışı yapılacak kutüphanemıze kıtap des- tegınızı beklıyoruz " İstanbul Cumok "1)Son gunlerde PKK lı Şemdin Sakık çevresindekı sıs buluru ıle de mokrası ve ınsan haklan savunucu- su aydınlann karalanmak ıstedığını bunun 12 Evlul hukukunun bıle ge- nsınde kalan bır anlayışın ve Susur- luk"un 'derin devlet' soruştuımala- nnı gundemden çıkarma ıstegının bır bıçımı olduğunu bılıyoruz Her şey çok açık ortada ıken suçlular salıve- nlıyor ve resmı desteklı ulkuculer yenıden kıyıma başlatıiıyor Cu- mok'lar olarak Susurluk'u unutturma- yacağımızı \e faşıst saldınlarla ku- rulan oyuna gelmeyeceğımızı duy u- ruyoruz 2) Internet gorüntumuzu v e radyo- muzu çok sevdık' "Radyo Cumhu- riyefe ve butun çalışanlanna yayın yasammda başanlar 3) Bu hafta 14 Mayıs saat 19 00 "da, Hasanpaşa'dakı (Beledıye'nın karşı- sı, 0.216.4180921) Yurttaşlık Bılın- cını Gelıştınne Demeğı'nde, Serpil Kirpikçi vonetımındetoplanıyoruz' Giresun Halkevi Aksu Kultur-Sanat Dergısı ıle "Ataturk İlkelerinın Korunmasın- da Gençlığın Görevleri' konulu (pro- fesvonel olmayan herkese açık) bır kompozısvon yanşması duzenledık • Eserler en çok üç sayfaylaşınırlı ola- cak, •Bırzarfıçmdekı başvurudılekçesı- nevanşmacmınadı adresı vetelefo- nuyazıhp bırfotoğraf özgeçmışve kcmpozısyondan yedı ornekle şah- ser ya da postayla baş,vurulacak •"Vanşmacımn açık adı kompozısvon baslığının hemen altında ve ılk say- faca belırtılecektır. • Rumuz veya takma adla katılanlar degerlendırme dısi bırakılacaklar • Ba^vurular en geç 19 Mayıs'a ka- da Sultan Selim Mahallesi Bük- lün Sok. No:15 adresmdekı Gıre- suı Halkevı ne yapılacaktır' Marmaris ÇYDD '2 Mayıs'ta Genel Başkan \ar- dıncımız Prof Dr Necla Arat'ı ko- nıx konuşmacı olarak ağırladık Prof Aaî 'Cumhuriyet'in Kadın Hak- lan Devrimi ve'2000'e Doğru Ka- dnlanmız' başlıkh konuşmasında Vtstafa kemal'ın çağdaşlaşma pro- jeinde kadının rolune ne denlı önem v&dığmı \urguladiktan sonra Cum- hınyet'ıngelenekseldensıynlıpge- leeğı savunan devnmcı yaklaşımıy- lakadınlanmıza çağdaş ve venı bır kunlık kazandırdığını. bırev olarak one çıkanlmalannı gızlenmış. bas- tmlmış veteneklennı gosterme ola- naklannı sagladığını ozelhkle temel ılkelerden laıklığin kabulu ıle bırlık- te butun meslek. sanat ve bılım dal- lannın kadınlanmıza açıldığını anlat- tı \ral toplantıda son kıtabı *Sus- mavan Yazjlar'ı da ımzaladı " Okulu 'kovumuzÇamlık ta.çevrekoy- lenn de ınerkez okulu olan llkoğre- tım okulumuzda4 \e5 sinıflardabı- îe zorla okuyabılen \e okudugunu anla>ama>an çocuklanmız çok Koruma Derneğımızı kurduk Oku- lumuza okul oncesı ve 1 'ıncı 2 ncı ve 3 uncu sınıflar ıçın bır bına. kıtap- lık ve sporalanı hazırlayarak gerçek bır oğrenım yuvası olmak ıstıvoruz Projemızın bınncı aşamasının eden ıkı buçuk mıl>ar Ilk desteğımız Is- tanbul Cumok adına Erol Gev ran dan 200 mılyon lıra olarak geldı Yalnız olmadığımız duv gusuv la gujendık Hesap No Çamlık tlkoğretım Oku- lu Koruma Derneğı / Selçuk Zira- at Bankası / 30440/430-9 " Bursa Cumok "Lludag2 \erleşım Planı konu- sunda Idare Mahkemesrnde açılan ıp- tal davasına Bursa Cumok olarak ta- rafolduk A\nca. bu konu ıle ılgılı başlatılan ımza kampanvaMna katıl- dık Uludag-Keles 1 Murat llkoğre- tım Okulu vetkılılenvle Bursa Mıllı Eğıtım tl Mudurluğu negıderek hem venı ıl muduru ıle tanıştık. hem de okul ıle ılgılı bazı sorunlan ve ısteklen aktardık Keles'tekıdostlanmızlama- yıs av ı sonunda Kocayav la ya pıknık duzenleme karan aldık Bursa Cumok vaz avlannda da beraberlıgını sur- durecek Bırlıkte olmamızı gerektı- renortakdeğerlenmızvar Savıcaaz da olsak. kendımızı baskı grubu ola- rak aoruvoruz Haklıvız çunku bız halkîz " Malat>a ADD " 23 \ısanda Malatva Yetıştırme Yurdu'nda bulunan 6-12 y aş grubun- dakı kımsesız çocuklara muzık-eğ- lence programı duzenlenmış yapılan bılgı yanşmasında dereceye gıren gruplara Atatürk'un Autuk'u arma- ğan edılmıştır Avnca 19 Mavısta Malatya Öğretmenev ı'nde "Gençlik Şöleni' duzenlıyoruz " Karşıyaka / İzmir Cumok Hocalann hocası Ord Prof Hıf- zı Veldet Yelidedeoğlu nunkarşıva- ka-Bostanlı parkındakı bustunun 3 kezkınldığı gerekçesı ıle Buyukşehır Beledıvesı gorevlılen tarafından ve- nnden sokülup alındığı uzun zaman geçmesine karşın venı^ının venne kon- madığıgorulmuştur Durumunavdın- lığa kavuşması ıçın bır grup arkada- ^ımızgorevlendırılmış başka heykel- lenn de bovandığî v e kınldıgı saptan- mıştır Hevkel duşmanlığıyapanzıh- nıyetın temsılcılen herkesçe bılınmek- tedır Güvenhk guçlennın gereklı on- lemlen almasını beklıyoruz Izmırlı hemşehnlenmızı bu konuda duy ariı ol- maya ve vetkılıler nezdınde gereklı tepkıy ı gostermeve çağırıyoruz HAYVANLAR ISMHL GÎLGEÇ ÇİZGİLİK hÂMİL MASARACI HARBİ SEMÎH PORO\ BULUT BEBEK NVRAYÇIFTÇİ i hi par-timizin > g i e i < MIRMIRLAR LĞURDUK\K — ENf TARİHTE BUGUN MVMTAZARIIUL\ 12 Mayıs jelecek haftadan ıtıbaren salı gûnlen bu köşede yayımlanacak "Okur Vlektuplan" ıçın yanm sayfayı geçmeyen yazılannızı 0.212.513 85 >5nolufaksaveyaCunihunyetGazetesı • 'OkurMektuplan' ' Turko- •agı Cad 39/41 34334 Istanbul adresme gonderebılırsınjz İMH.VON9OO8IHTON UÇAtUARlN ÇO6UMMĞUNU POU6- LAS DC4-", BERLIHABLUKASiNlN ŞONU. 194-9'DA BUGUH.SOVVETLER&MUSl'NtN BlRYN. SUR£M 8ERLIN ASLUKASI SON A £t?CH E OUH- YA SAVAŞINDAAİ YENIK Ç1KAN AlMANYA'N/N8AŞ. a K£MTI GALlP ÜUC£l£K TAKAF/MOAN PAYLA- ŞIUAlŞTI. AMERIKA,EiJFLA£YOULA DEĞE&Nt TAAAAMEN YITlRMlÇ REıCHSUARK'lN YEKtHE, YENI AIMAM MAKKLAKI (p*4) BAST1RIP, BUN- LAfilN KUUAUUMASINI lsrEyıHC£,SOYYETt£R $IDPETl£ K4/e$/ Ç/K/P geHCIM'l ABLUKAYA ALMIŞIARDI 31B GUN SuSEN ABLUİCADA , KEMT, YALNIZCA HAVAPAN YOLLANAN YAÜ- DtMLABLA YAŞAYABiLM/ŞT/.A&D,lN<KL7Ee£ VB FBANSA, UÇ£R OAKHCA ABA IL£ YOUA- &KIA&I KABGO UÇAKlAg/YLA, GÖIZuLMGpıK. KOPeÛSU OLUŞTUIZAAaÇLAISPt. GÖRÜŞ Yrd. Doç. Dr. RANA YİĞİT«•> Güç ve Hemşirelik Hemşırelerın, sağhk sektorundeçahşanlarara- sında genış bır grubu oluşturmalarına karşın sağ- lık alanında ve her duzeydekı sağhk hızmetlerı ko- nusunda polıtıkaların oluşturulmasında yer al- madıkları bılınmektedır Hemşırelerın guç sahıbı olma ve guç kullanma- da en şansh grup oldukları ınkâr edılemez bır gerçektır Çunku, toplumun her duzeyde, her yaşta, her ortamda hemşirelik hızmetlenne ge- reksınımı vardır Hemşirelik mesleğının, bıreyın en doğal ve vazgeçılmez hakkı olan sağhkla ılgı- lı oluşu hemşırelığı vazgeçılmez kılmaktadır Hem- şırelerın gorevlennı ıstendık duzeyde yerıne ge- tırememe durumlarında ulkede sağhk ve hasta- hkla ılgılı gostergelerde tyıleşmeler olmadığını gosteren ornekler vardır Aıle planlaması hızmet- lennın lyı yurutulemedığı durumlarda nufus pat- laması, Ana-Çocuk Sağlığı hızmetlennın tyı yu- rutulemedığı durumlarda anne-bebek olumlerı- nın artması ve bunların neden olduğu sosyal ve ekonomık sıkıntılar bu orneklerden yalnızca bır- kaçıdır Bu ornekler hemşırelerın uzmanlıktan ge- len buyuk bır guce sahıp olduklarını ve sunduk- ları hızmetın vazgeçılmez olduğunu gostermek- tedır Gunumuzde sağhk hızmetlennın değışımı hız- lı olmaktadır Değışım gunumuz hemşırehğının ayrılmaz bır parçasıdır Hemşirelik ve hemşıreler değışım surecının bır parçası olup, bazen değı- şımı etkılemekte, bazen de değışımden etkılen- mektedırler Dunya Sağhk Orgutu Avrupa bolge- sınde yaklaşık olarak 5 mılyon ınsanın hemşıre olarak çalıştığını behrtmektedır Çok değışık eğı-, tım duzeylerınden gelen bu ınsanlar her turlu sağ- hk ortamında çalışmakta, gerek meslekı gerek- se kışısel yaşamlarında nufusun her kesımıyle ılışkı ıçınde bulunmaktadırlar Hemşıreler ıster çalışmalarım organıze etme yollarını ıncelerken. ıster evde bır aıleye yardım ederken, ıster bır dı- abetık hastaya yaşam bıçımını değıştırmeyı oğ- retırken, kısacası, çalıştıkları her yerde ve hemea hemen yaptıkları her ışte aktıf olarak değışımın ıçınde yer almaktadırlar Hemşirelik hızmetlerı ulkenın sağhk sıstemı ve sağhk polıtıkalarıyla yakından ılgılıdır Gelışmış ulkelerde hemşıreler hem ulusal duzeyde hem de hukumet duzeyınde sağhk polıtıkalarının oluştu- rulmasında ve sağhk sorunlarının çozumunde anahtar rol oynayan meslek grupları arasında yer almaktadırlar Ulkemızde de son yıllarda sağhk polıtıkalarının oluşturulmasında bıreysel duzeyde katılımların olduğu gorulmekle bırlıkte, bu konuda etkın bır rol oynadıklarını gosteren somut verılere rastlan- mamaktadır Oysa hemşırelerın bakım ılkelerıne ınanmaları ve hohstık goruşu benımsemelerı her turlu karar alma surecıne katılmalannda sağhk sıstemıne onemlı yarartar sağlayacaktır Sağlığın yukseltıl- mesı ve bu konu ıle ılgılı programların gehştırıl- mesı ve sağhk kaynaklarının kullanılmasıyla ılgı- lı karar almaBureande hemşıreler dengeoluştu- rabıhrler Hemşıreler çalıştıkları kurumlarda ve hukumetlerde mesleğın ve toplumun bır uyesı olarak pohtıkalarda etkılı olabılecek hemşirelik goruşunu ıletmelıdırler Boylesıne onemlı konumda olan hemşırelerın, ulke ve meslek yararına olacak şekılde guçlerını bırleştırmelerı gerekır Bu da ancak meslekı or- gutlenmeyle olur Geçmışte ulkemızde çok az hemşıre meslekı orgutlenmede yer almıştır Oy- sa meslekte otonomı prestıj ve guç kazanmayı sağlayacak meslekı orgutlenmede çok daha faz- la hemşırenın katılımına gereksınım vardır Çun- ku çok guçlu meslekı orgutlere sahıp olan ulke- lerde hemşıreler çok onemlı haklar elde etmek- tedırler Örneğın Amerıka'da "Amenkan Hemşı- reler Bırtığı" sayesınde kendı yararlarına yasalar çıkartacak ve hemşırelerın ış saatlerı, çalışma koşulları ve ucretlerını duzenleyecek guçlu mes- lekı orgute sahıptırter Hemşirelik 21 yuzyılı karşılayacaksa bu onem- lı pozısyonu çok lyı kullanarak topluma ve ken- dıne karşı sorumluluklannı yennegetırmek ıçın sağ- hk alanında ulke yararına alınacak kararlarda ak- tıf rol almalıdır Bunun yolu da butun gelışmış mesleklerde olduğu gıbı etkılı meslekı orgutlen- medır <*) Mersırt Unı\ersuesı Sağlık îukiekokulu BULMACA SEDAT Y4ŞAYAS 1 2 3SOLDA1S SA- ĞA: 1/ Uçgen katlanıp buku- lerek ba^a bağ- lananvemenı 2/ Anlann çıkar- dığı bır tur sal- 4 gı Vapım 3/ Sıcılya. Sardın- yaveKıbns'tan sonra Akde nız'ın dordun- ' cu buyuk adası g 4/Bursa'nınbır ılçesı Butun 9 kutsal Hınt me- tınlennın başında ve so- nunda y melenen mıstık hece 5/Eskı dılde ek- mek Tıp dılınde cu- 3 zamhastalığınavenlen A ad 6/ Kopek Erkek keçı II Sınır nışanı Yagı çıkanlan bır cıns fasulve 8/ Bır etkınlı- ğın geçıcı olarakdurdu- 8 rulduğu sure llkçağ- g da kendı \ asaiany la yo- netılen bır ya da bırkaç kennen oluşan dev let 9/ Gonul- lu ve karşılıksız yapılan Gozlen gormeyen YLKARIDAN ÂŞAĞ1YA: 1/ Ozel bırn'okta uzennde belırtılen göruş ' Semaya set çektı — ufıganım "(Ka- racaoğlan) 2/Pamuk yun gıbı ş.evlen eğırmekte kulla- nılan araç tnsanın varadılış ozellığı 3/ Bır nıantarla, bır suyosununun ortak yaşamasiyla ortaya çıkan bıtkı- lenn genel adı Habeş soylusu 4/ Ilaç olarak kullanı- lan madde Tantal elementının sımgesı 5/ Bır elektnk devre»ındekı akımı, ba»ka bır devreden geçen akımda- kı değısıklıkleraracılığıvladenetleyenaygıt Bırnota,' 6/Okumayıoğrenmeguçluğu 7/Bırtembıh»ozu Ad- nva Denızı nde kullanılan buvuk ve çok hafıf gondol 8/ Muzıkte armonı kurallanna gore ust uste bındırılmış sesler Hayvan vıveceğı 9/ Balık avHamakta ya da vukı taşımakta kullanılan buvuk kavık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog