Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

12MAYIS1998SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 ŞİRkETLERDEIN • EGS Grubu'nun. mağaza >e marketler zinciri oluşturmak uzere kurduğu EGS Perdama (perakende. dağıtun ve mağazacılık) şirketi 6. mağazasını Profüo Iş Merkezi'nde açtı. 'Nokta Citv' adı> la hizmet verecek mağaza 4 bin metrekarelik net saüş alanına sahip. • McDONALD S\e VValtDısney ışbırlığıyle mayıs ayı boyunca McDonalds'da 600 bın lıralık Ozel Çocuk Monusu Happy Meal ıle bırlıkte 4 parçalık Mıkı Fare oyuncak setınden surpnz hedıyeler venlıyor • BRITISH AIR\VAYS, 1998 yaz dönemi için ha/jrİadıgı >eni tatil broşunı Discoeries'i çıkardı. Bir havavolu şirketinin, Turkhe pazanna ozel olarak hazuiadığı ilk broşur olduğu kavdedilen Discoveries, İngiltere, İskoçya, ABD \e Kanada'da tatileilerin gitmek istedikleri şehirleri kapsavan esnek tur olanaklan sunuvor. •MICROSOFT. otomatık vırus taraması yapan \e gereksız dosyalan temızleyebılen, sıkıştırma yapabılen programlan ıle VVındovvs Plus98'ıWındows'98Te bıriıkte pıvasaya sunuyor • OMOMATİK, yeni fornıülüyle ek kineç çözücu kullanmaya gerek bırakmaz hale getirilirken, Turkiye çapında dağıtılacak 500 bin broşurle su sertliğinin olçülmesini sağlayan ozel şeritleri tuketiciye ulaştıracak. Rize'deki törende yaş çay taban fiyatlannı açıklayan Bakan'a sert tepki geldi Çay üreticisi Aşık'ı yuhaladı ÖMER ŞA> RİZE - 1998 Doğu Karadenız Yaş Çay Kampanyası. Rıze de duzenlenen törenle açıldı Açılışı yapan Devlet Bakanı Eyup Aşık. yaş çay taban fiyatını duşuk bulan ure- tıcıler tarafından yuhalandı Çay tşletmelen Genel Mudurluğu onun- de duzenlenen torende konuşan De\let Ba- kanı Aşık. bu yılı enflasyonla mucadele yı- lı olarak ılan ettıklennı kaydederek, tanm urünlenne yuzde 60 ın altında zam v erecek- lennı belırttı Aşık bu > ılkı enflasyon hede- fının de yüzde 50 olduğunu vurguladı Konuşmasında Çay-Kur'un durumu \e çalışmalan hakkında bılgıler veren Devlet Bakanı Eyup Aşık, kurumun depolarında stok bulunmadığını \ e tanhınde ılk kez ure- tıcısıne avans odeyen Çay-Kur'un kasasm- da da 14 tnlyon hra parası bulunduğunu soy- ledı Çay-Kur'un bu yılkı hedefının 600 bın ton yaş çay alıp 120 bın ton kuru çay uret- • Çay tşletmelen Genel Müdürlüğü onunde toplanan yaklaşık 2 bın üretıcı, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın daha önce verdığı yüzde 65 sözünde dahı duramaması ve YPK'nın önerdığı yüzde 64'lük artışı dahı gerçekleştırmemesını manfetmış gıbı göstermesıne anlam veremedıklennı kaydettıler mek olduğunu da sozlenne ekleyen Bakan Aşık. "Ödemeleri peşin sisteme getirecegiz. Alımyerlerimiz. fabrikalanmız ve ambaıia- nmız kapanmayacak. Tüm fabrikalanmız modernize edilmiş haldegünde6 bin 700ton yaş çay işleyeeeğiz'" dedı Ozel sektorü de Çay-Kur'un ödeme sıs- temıne uyması ıçın uyardığım kaydeden Ba- kan A.şık "Çay-Kurzararetmhor. Üretöği çaya maliyetini de ekleyerek sahvor ve kâr ediyor. Bu durumda ozel sektor de zarar et- mez. Çayı zamamnda alıp bizim odeme pla- nınuzı tzkyip üreticinin parasını zamanında ödemezlerse çayın hepsini alınz"' dedı Eyup Aşık, "MiUethniz enflasyonla yaşa- maya alışmış. Kansından avnlıyor enflas- yondan aynlmıvor. Biz >atağımızı ayn ser- dik. bu yıl aynlacağız" vorumunu vaptı Ortalama yüzde 63.8 arüş Yaş çay taban fıyatlanna ortalama > uzde 63 8 oranında yapılan artışı az bulan çay uretıcılen kursudekı Devlet Bakanı Aşık'ı yuhalayarak, protesto etmeye başlayınca Bakan, sehpa uzenne çıkarak konuşma > ap- tığı kursuden ınerek genel mudurluk bına- sına gırdı Uretıcı demeklen \ e demokratık kıtle orgutlennın temsılcılen, yapılacak de- ğerlendırmenın ardından kıtlesel protesto eylemlenne gıdebıleceklennı belırttıler Çay üreticisi Bakan'a ateş püskürdu. ÇIFTÇI DOSTU /SADULLAHUSUMÎ RİZE - Doğu Karadenız Bol- gesı'nde geçımını çay uretımın- den sağlayan 600 bıne yakın ın- sanımız, ne yazık kı bu yıl da umduğunu bulamadı Rızelı Mesut Yılmaz hukumetı, malı- yetı 106 bın lırayı geçen "yaş çay"a 82 bın lıra alım fiyatı ver- dı En azından 140 bın hra bek- leyen yuz bınlerce çay uretıcısı, açıklanan duşuk fıyata buyuk tepkı gosterdı Her yıl ozel sek- tore kurban edıldıklennı ılert su- ren zıraat odalan yonetıcılen ve uretıcıler, hukumetı şıddetle protesto ettıler Bu arada, en sert tepkı de Turkiye Zıraat Mu- hendıslerı Odası'ndan geldı Genel Başkan Prof Gürol Er- gin, "Çay uretıcılennın bu yıl da açlığa mahkûm edıldıklennı" soyledı 1 . Başbakan Mesut Yılmaz ın bır hafta once yaptığı Doğu Ka- radenız gezısı sırasında "yaş çay yaprağı"r\\n alım fiyatını açıklamaktan kaçınması Ayn- ca, bolge zıraat odası başkan- lannın goruşme talebını kabul etmemesı uretıcıler arasında kuşku yaratmıştı Bu arada Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın da, çay alım fıyatlan ıle ılgılı çelışkı- lı açıklamalar yapması kuşkula- Doğu Karadenizli Açlığa Mahkûm n daha da arttırmıştı . Hukumetın yaş çaya bekle- nenın altında fiyat vermesı, Tur- kıye'nın dığer bolgelennde de tepkılere yol açtı Zıra, 1998 yı- lının ılk taban fiyatı çaya venlı- yordu Çaya venlen fiyat, huku- metın bundan sonra ızleyeceğı urun alım polrtıkası ıçın de olçu olacaktı Nıtekım, 1998 yılında tanm urünlenne venlecek taban fıyatlann enflasyonun altında kalacağı daha şımdıden bellı ol- du Memur, ışçı ve emeklı aylık- lannda da aynı ucret polrtıkası ızlenmıştı Yuz bınlerce memur, ışçı ve emeklı bu yuzden Turkı- ye'nın çeşıtlı bolgelennden An- kara'ya gelerek uyan mrtınglerı ve yuruyuşler yapmak zorunda kalmıştı Ancak, buna rağmen Yılmaz hukumetının katı tutu- munu değıştırmek mumkun olamamıştı... Üreticiye haksızlık Hukumetın ızledığını ıddıaet- tığı enflasyon hedefi gerçekçı olamazdı Çunku, hukumet yuzde 50'ye duşureceğını ısrar- la belırttığı donemde bıle, enf- lasyon yuzde 70'lerden yuzde 101'lere kadar çıkmıştı. Bır ay sonra da butun gayretlere ve alınan tum onlemlere rağmen enflasyon sadece bır puan ge- nlemıştı Hele, hedeflenen enflasyon rakamına gore, tanm urunlerı- nın fiyatlannı tesprl etmek bu- yuk haksızlıktı Zıra, tanm urun- lerının malıyet hesabı, ancak geçmış yıllara donuk yapılabılır- dı. Enflasyon gerçekten yuzde 50'ye duşmuş olsa bıle, bır on- cekı yılın malıyet hesaplannı et- kılemesı mumkun olamazdı Son 15 ıle 20 yılın fiyat ortala- masını alarak yapılacak tespıt, gerçeklere uygun olabtlırdı Nı- tekım, 12 Eylul darbesınden sonra, sadece bır oncekı yıla gore yapılan fiyat tespıtlennın hepsı ters sonuçlar verdı Bu yanlışlann faturasını hep bera- ber odedık Hâlâ da odemeye devam edıyoruz Ozel sektor firmalan buyuk çapta haksız ka- zançlar sağlarken, Turk tanmı da, Turk çıftçısı de çoktu Ulke ekonomıkknzesuruklendı Da- ha da kotusu, tanm urunlennde ıhracatçı olarak bıhnen Turkiye, artık ıthalatçı ulke halıne geldı 1980 yılından sonra, sanayı urunlennın fıyatlan fuze gıbı yukselırken tanm urunlennde- kı fiyat artışları kaplumbağa hı- zı ıle surdu Bır sure sonra, ta- nm urunlerıne venlen fıyatlar maltyetın çok altında kaldı 199O'lı yıllara geldığımızde, urunlere yapılan zam oranları tamamen çıftçımızın aleyhıne dondu Omeğın, 1979 yılında bır kılo çaya venlen taban fiyat 14 lıra 50 kuruştu Buna karşı- lık uretıcı bır kılo gubreyı 110 kuruşa alabılıyordu Şımdı bır kılo çaya venlen fi- yat 82 bın lıra Gubre fıyatlan ıse 80 bın lıraya dayandı Orta- lama fiyat 55 bın lıra cıvannda 1980 yılından bu yana gubrede- kı artış 50 bın katı bulmuş Çay dakı artış ıse, yenı venlen fı- yatla 5400 kat olabılmış 1979 yılında uretıcı bır kılo yaş çay sattığı zaman, karşılığında 14 kılo gubre alabılıyormuş Yenı venlen fıyatla uretıcı ancak bır buçuk kılo gubre alabılecek Çay uretıcısının 1979 yılındakı alım gucune ulaşabılmesı ıçın 1998 yılı urunu çay alım fıyatı- nın 900 bın lıra olması gerekır- dı Yılmaz hukumetı yuz bınler- ce çay uretıcısıne gerçekten buyuk haksızlık ettı Yaş çaya, malıyetının altında fiyat verdı Boylece bır kez daha uretıcının hakkı olan paralar, ozel sekto- run kasalarına akacak Turkiye Zıraat Muhendıslen Odası Genel Başkanı Prof Gu- rol Ergın'ın çay fıyatlan ıle ılgılı açıklaması şoyle "Hukumetın tarıma ve çıftçı- ye bakışının 54 hukumetten farklı olmadığı, açıklanan çay fı- yatlan ıle de ortaya çıktı 1997 yılında bekledığını bulamayan çay uretıcısı, 1998 yılında daha buyuk duş kınklığına uğradı Yaklaşık 200 bın aıle açıklanan çay fiyatı ıle yenıden açlığa mahkûm edıldı Boylece huku- metın Turk tanmını gozden çı- kardığı, çıftçının dertlennı umursamadığı ortaya çıktı Zı- raat Muhendıslen Odası olarak çay fıyatınm, malıyehn altında olduğunu belırtıyor, hukumetı çıftçıyı penşan eden karanndan oturu protesto edıyoruz " ANTALYA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK 49 NOLU ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo 1998/80 Macaklı \apı ve Kredı Bankası AŞ Vekılı Av Melıke Alpan Borçlu 1 Denızelı \ Ş Saray Mah Kızlarpınan Cad No lOAlanya 2 Mehmet Alı "Venıacun Aynı adres Borç mıktan 416 065 037 TL borcunuzu. 12 01 1998 tanhındentahsılekadarvılhk yuzde 240 te- merrut faızı faızın yüzde 5 gıder vergısı. yüzde 10 avu- katlık ucretı ve bu ucretın yuzde 5 gıder vergısı ve takıp gıderlerı ıle bıriıkte ödenmesı Takıp mesnedı Alacaklı bankanm bıreysel bankacı- lık bınmı nezdınde açılan 4553-5910-00İ9-6643 nolu kredı kartı hesabı kredı kartı ü>elık sozleşme&ı. kat ıh- tarnamesı hesap ozetlen Yukandakı adı ve adresı yazılı borçlu hakkında yapı- lan ıcra takıbınde, borçlunun bılınen adresıne çıkanlan ornek 49 nolu odeme emn, adresten taşındığından ıs- men tanınmadıgmdan bahısle bıla teblığ ıade edılmış. vapılan adres araştırmasından da netıce alınamadığın- dan odeme emnnın borçluva 7201 sayılı Teblıgat Ka- nunu'nun 29-30 ve 31 maddelen gereğınce ılanen teb- lığıne karar venlmıştır Kanunı surelere 1 gün ılavesı ıle yukandakı yazılı borç ve masraflannı ılanın gazetede ya>ın tanhmden ıtıbaren (14) gun ıçınde ödemenız. borcun tamamına ve- va bır kismına veya alacaklının takıbat ıcrası hakkında bır ıtırazmız varsa. senet altmdakı ımza sıze aıt değılse vıne bu (14) gun ıçınde aynca ve açıkçabıldırmenız, ak- ii halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmuş sa- >ılacağı ımzayı reddettığınız takdırde mercı onünde >a- pılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uvmazsanız vakı ıtırazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca ıtırazınızı vazılı veva sozlü olarak ıcra daıresıne (14) gun ıçınde bıldırmedıgınız takdırde aynı müddet ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız aksı halde hapısle tazyık olunacağınız hıç mal beyanın- da bulunmazsanız veya hakıkate avkın be>anda buiu- nursanız. hapısle cezalandmlacağınız. borç odenmez veya ıtıraz edılmezse cebn ıcraya devam edılecegı takı- be ıtıraz ettığınız takdırde, ıtırazla bırlıkte teblıg gıder- lennı ödemenız ıhtar ve teblığ olunur (Ic ifK 60) Basın 19008 ANTALYA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK 49 NOLU ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo 1998/66 Macaklı Vapı ve Kredı Bankası AŞ Vekılı \\ Melıke Alpan Borçlu 1 \hmet llhan Kunş, Çağlayan Mah 2008 Sok No 19 2 Bannaklar ANTALYA 2- Hıdayet Kunş. Aynı adres Borç mıktan 191 291 482 TL borcunuzu, 12 01 1998 tanhınden tahsıle kadar yıllık yüzde 240 temerrüt faızı, faızın yuzde 5 gıder vergısı. yuzde 10 avukatlık ucretı ve bu ucretı vuzde 5 gıder vergısı ve takıp gıderlerı ıle bır- iıkte ödenmesı Takıp mesnedı Alacaklı bankanın bırevsel bankacılık bınmı nezdınde açılan 4506-3450-0281-8185 nolu kre- dı kartı hesabı. kredı kartı üyelık sözleşmesı, kat ıhtar- namesı, hesap ozetlen Yukandakı adı ve adresı yazılı borçlu hakkında yapı- lan ıcra takıbınde, borçlunun bılınen adresıne çıkanlan örnek 49 nolu ödeme emn adresten taşındığmdan ıs- men tanınmadıgmdan bahısle bıla teblığ ıade edılmış. yapılan adres araştırmasından da netıce alınamadığın- dan. odeme emnnın borçluva 7201 sayılı Teblıgat Kanu- nu nun 29-30 ve 31 maddelen gereğınce ılanen tebhğı- ne karar venlmıştır Kanunı surelere 7 gün ılavesı ıle yukandakı yazılı borç ve masraflannı ılanın gazetede yayın tanhınden ıtıbaren (14) gun ıçınde ödemenız. borcun tamamına veya bır kısmına veya alacaklının takıbat ıcrası hakkında bır ıtıra- zmız varsa. senet altmdakı ımza sıze aıt değılse yıne bu (14) gün ıçınde aynca ve açıkça bıldırmenız, aksı halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacağı, ımzayı reddettığınız takdırde mercı onunde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vakı ıtı- razınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca ıtı- razınızı yazılı veya sozlu olarak ıcra daıresıne (14) gün ıçınde bıldırmedıgınız takdırde aynı müddet ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız, aksı halde hapısle tazyık olunacağınız. hıç mal beyanında bulun- mazsanız veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız, ha- pısle cezalandinlacağınız, borç odenmez veya ıtıraz edıl- mezse cebn ıcraya devam edılecegı, takıbe ıtıraz ettığı- nız takdırde. ıtırazla bıriıkte teblığ gıderlennı ödemenız ıhtar ve teblıS olunur (lc İfK 60) Basın 19007 ANTALYA 4.İCR4 MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK 49 NOLU ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo 1997 4405 Alacaklı Yapı ve Kredı Bankası AŞ Vekılı Av Melıke Alpan Borçlu Yıldınm Kurtoğlu Katya Tunzm A Ş Oba Göl Mevkıı Katya Otel Alanya Borç mıktan 1 266 437 951 TL borcunuzu. 18 12 1997 tanhınden tahsıle kadar yıllık yuzde 240 temerrüt faızı faızın yuzde 5 gıder vergısı, yuzde 10 avukatlık ucretı ve bu ucretın yüzde 5 gıder vergısı ve takıp gı- derlen ıle bıriıkte ödenmesı Takıp mesnedı Alacaklı bankanın bıreysel bankacılık bınmı nezdınde açılan 4921 -3050- 0016-9400 nolu kredı kartı hesabı. kredı kartı uyelık sözleşmesı, kat ıhtarnamesı. hesap ozetlen Yukandakı adı ve adresı yazılı borçlu hakkında yapılan ıcra takıbınde borçlunun bılınen adresıne çıkanlan ornek 49 nolu odeme emn. adresten taşındığından ısmen tamnmadığından bahısle bıla teblığ ıade edılmış yapılan adres araştır- masından da netıce alınamadığından, odeme emnnın borçluya 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 29-30 ve 31 maddelen gereğınce ılanen teblığme karar venlmıştır Kanunı surelere 7 gun ılavesı ıle yukandakı yazılı borç ve masraflannı ıla- nın gazetede yayın tanhınden ıtıbaren (14) gun ıçınde ödemenız borcun tamamına veya bır kısmına veya alacaklının ta- kıbat ıcrası hakkında bır ıtırazmız varsa, senet altmdakı ımza Mze aıt değılse yıne bu (14) gun ıçınde aynca ve açıkça bıl- dırmenız aksı halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacağı. ımzayı reddettığınız takdırde mercı onünde \apılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uvmazsanız vakı ıtırazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca ıtı- razınızı yazılı veya sözlu olarak ıcra daıresıne (14) gun ıçınde bıldırmedıgınız takdırde. aynı müddet ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız aksı halde hapısle tazy ık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmazsanız veya ha- kıkate avkın beyanda bulunursanız. hapısle eezalandınlacağınız, borç odenmez veya ıtıraz edılmezse cebn ıcraya devam edılecefiı. takıbe ıtıraz ettığınız takdırde, ıtırazla bıriıkte teblığ gıderlennı ödemenız ıhtar ve teblığ olunur (lc İfK 60) Basın 19009 Profılo-Olıvettı CRF 3108 T model 53549 sen no'lu odeme kaydedıcı cıhazın ruhsatı kaybolmuştur Hukumsuzdur FEVZIBOZDOĞAN Ehlıyetımı kaybettım Hukumsuzdur ABDLLUE\4FTOKT4Ş ARDAHAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1993 73 Davacı Hazıne tarafından davalılar Zekıye Vatancı ve arkadaşlan aleyhıne mah- kememıze açılan kadastro tespıtının ıptalı ve tescıl davaMnın yapılıp bıtınlen açık duruşmalan sonunda Mahkememızce venlen karar \argıtav 17 Hukuk Daıresı BaşkanlığVnın 2S 2 1998tanhve 1998'839-670 sayılı karan ıleonanmışolduğundan asağıdaısım- len yazılı davalılar adreslennde bulunamadıklanndan Yargıtay ılamı teblıg edıle- memıştır Bu şahıslar aleyhıne aşağıda ada, parsel ve koyu yazılı şerhle ılgılı olarak Arda- han DefterdarlığVnca kadastro tespıtının ıptalı ve tescıl davası karara çıkmış olup venlen karar Yargıtay 17 Hukuk Daıresı Başkanlığı'nca onanmış olduğundan. Teblıgatın 7201 S K 'nın 31 maddesı gereğınce yayımlanma tanhınden ıtıbaren 7 gun once ılan yapılmış sayılacağı ve Yargıtay ılamı yenne kaım olunacağı ılanen teblığ olunur 1 T 3 1998 Mahallesi Mevkii Kaptanpaşa Mah Kışla Çad EsasNo: Adı Sovadı 1993 73 Zekıye Vatan 1993/73 Fatma Zehre Vatan 1993/73 Osman Nun Vatan 1993/73 Mehmet Emm Vatan 1993/73 HunyeTurkalp 1993/73 MelıkeArman 1993/73 Nacıye Vatan 1993/73 Ah Ergun Vatan 1993/73 Mustafa Asım Vatan Ada 156 156 156 156 156 156 156 156 156 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Basın 12456 İŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Nasıl Durdurmalı? Bırsuru olumsuz, umutsuz gelışme arasında Cu martesı Annelerı pek çok anlamda lyımserlıgımın sımgesı olarak her hafta sonu Galatasaray da top- lanıyoriardı Gerçı polısle çatışma yaşanmadıkça medyanın ılgısını çekemıyorlardı ama varlıkları 12 Eylul surecınden çıkışın, demokratıkleşmeye doğ- ru emekieme olçusunde de olsa bır yol ahşın kanı- tı gıbıydıler Kayıp çocuklarını arayan, devlet teroru veışken- ceyı protesto etmek uzere toplanan acılı annelerın varlığı, demokrasıye yol alışın lyımserlıgın sımgesı nasıl mı olabılıyor'? Tabıı kı ışkence, devlet teroru, kayıplar varken bunlann ağıza alınamamasına gore sadece anne- ler olçeğınde de kalsa, hesap sorulmaya başlan- ması, bu gerçeğe katlanılabılmesı bır aşama Kımılen kayıp annelerının devletın ımajını pres- tıjını sarsmak uzere kullanıldıklarına, hatta PKK'ye bıle araç olduklarına ınanabılırler Bu yargılarına cıddı kanıtlar bıle bulabılırler Ancak kotu amaçlı kullanma, kayıplar gerçeğını, bu gerçeğın ıçındekı trajedıyı, bu olguya karşı savaşım verılmesı gere ğını ortadan kaldırabılır mı'' Geçen cumartesı polısın Cumartesı Annelen'ne şıddet uygulaması ve bundan sonra gosterılerıne ızın venlmeyeceğını ılan etmesı uzenne annelerden gelen tepkılere, soylemlenndekı yalınlığa dıkkat et- tınız mı' "Bız de gosten yapmak ıstemıyoruz Her hafta oraya gıtmeye meraklı değılız Çocuklanmızı bul- sunlar eylemden vazgeçelım " 12 Eylul'un toplumu sılındır gıbı ezıp geçmesının ardından, sıvıl ıktıdarlann gelmesı Turkiye de 12 Eylul duzenının ortadan kalktığı anlamına gelmıyor- du Tam tersıne 12 Eylul daha oncekı darbelerden farklı olarak anayasa ve yasalara getırdığı yasak- larla, sıvıl ıktıdarlar donemınde yasaklı duzenının devamını sağlayacak koşulları yaratmıştı En onemlısı de yasaklar yasalarla sınırlı kalmıyor be- yınlere, bılınçaltına kazılanlan ıle orgutlenmelerde- kı buyuk tahnbatlarıyla asıl duzenın devamını sağ- lıyorlardı. 12 Eylul duzenı asıl 12 Eylul sonrası sıvıl ıktıdar- lara, devlet ıçındekı çetelere vurgunculara herya- pılanın yanına kâr kalacağı, hak-hukuk dışı ınsan haklarını tumu ıle yok sayan uygulamalar ıçın ıste- nılen keyfı ortamı yaratmış bulunuyordu Ozalızm yukselen değerler azgınlaşan çeteler, vurgun du- zenı mafya, rejımı de tehdıt altına alan şerıatın guç- lenmesını, ırkçılığın (Turkçuluk ve Kurtçuluk) ola- rak palazjanmasını getırdı Bugunlere gelındı Cumartesı Annelen belkı en sımgesel eylemle en tabulu bır alanda, hukuk devletıne geçışte onemlı bır ışlev yapabılecektı Her hafta sonu bır başka ka- yıp gencın, gençlenn oykusunu one çıkararak top-, lanan anneler, tabıı kı geçerlı devlet duzenını sar- sacak bır gundemı kamuoyuna taşıyorlardı Tabıı kı soyledıklerı cıddıye alınsa hukuk devletı onun- dekı temel engelleraşılacak, devlet ıçınde varolan çeteleşme ıle bıriıkte ışkencenın ortadan kalkma- sını sağlayacak onemlı adımlar atılabılecektı Cumartesı Annelerı'nın acıları kullanılarak devlet yıprablıyor, PKK propagandası mı yapılıyor 7 Dev let gucunun, ıstıhbaratının elı kolu baglı degıl ya Gerçekten ışkencede devlet terorunde oldurul- memış, PKK'nın mılıtanı gençler de kullanılıyorsa, sahtekârlık yapılıyorsa, belge ve bılgısı ıle açıkla nır Bu anlamda devletın ıstıhbarat guçlerının hazır- ladığı dosyalar ortaya çıkarılır Bır yandan hukuk devletıne geçış ıçın hukuk dışı devlet uygulamala- nnın, ışkencenın, faılı meçhulun hesabı verılır Dı- ğer yandan da PKK başka çıkarlar devletı yıprat- ma adına atılan ıftıraların da hesabı sorulur Turkıye'nın hukuk devletıne geçışın demokrası- ye doğru adımlar atılışının bır başka yolu olabılır mı kı' Evet tam da bu anlamda "HABİTAT'tan bu ya- na Cumartesı Annelerıne dokunulmuyor Devlete yonelık ıftıralara, belgelı, bılgılı savunmalar gelıyor Bırsure sonra haklı suçlamalara yonelık hesap ver- me de başlayabılır Daha doğrusu devlet gucu ken' dı ıçındekı hukuk dışılıkla savaşımı başlatabılır " dı- ye sevınıyor, umutlanıyorduk kı Surpnz bır uygu- lama geldı Polıs nerede ıse durup dururken Cu- martesı Annelen'nın uzerıne yurudu Cumartesı Annelen ıçın yasak geldı Yasak, Cumartesı Annelerıne mı ? Hıç de değıl. Yasak, Turkıye'nın hukuk devletıne dogru yol alma çabasına, demokratıkleşmesıne ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 202 Davacı Botaş AŞ Genel Mûdürluğu tarafından Emıne Kaçar aleyhıne açılan Çan Helvacı koyu 2 pafta 315 parsel nolu taşınmazın 150 m2'sının 375 000 TL bedel karşılığında ıstımlak kanununun P maddesı gereğınce ırtıfak hakkı tesısı davasinın yapılan açık yargılaması sı- rasında dava dılekçesı Çan Helvacı köyunden Osman kı- zı Sabnye Caner ıle Osman oglu Ahmet Kaçar'a teblığ edılememış olup ılanen teblığıne karar venldığınden, Adı geçenlenn 29 5 1998 günü saat 14 00'te mahkeme- mız salonunda hazır bulunması veya bır vekıl gonder- mesı, aksı halde yokluklannda karar venleceğı teblığ ye- nne kaım olmak üzere ılan olunur 13 2 1998 Basın 18488 AYDENTEPE ASLIYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1997/82 Karar No 1997 137 Davacı DŞİ Genel Mudürlüğu vekılı Av Hıkmet Be- kar'ın davalılar Gulsun Eraslan, Ruhade Eraslan. Nıhat Eraslan, Necla Eraslan ve Alı Rıza Eraslan aleyhıne mahkememıze açmış olduğu hukmen tescıl davasının yapılan açık vargılaması sonunda venlen karar ozetı aşa- ğıya çıkanlmıştır Mahkememızce verılen 30 07 1997 tarıhve W 82 esas 199^ 137 karar sayılı açılan tescıl davasının kabul ü ıle Avdıntepe ılçesı Çayırkopru ko- yundekavıtlı 16480 m2 vuzolçumunde. 118 parsel nolu ve DSİ projesınde 18 no'lu parsel olan ve mulkıyetı da- valılara aıt olan taşınmazdan 2700 m2'lık bolumunun davalılar adına olan tapusunun ıptalı ıle davacı DŞİ Ge- nel Mudurluğu adına tapuya tescılıne, 3 800 000 TL ve- kâlet ucretının ve 6 750 / 000 TL yargılama gıdennın davalılardan tahsılı ıle davacıya verılmesıne karar verıl- mış olup yargılama birasında davalılar adına ılanen teb- lıgat yapılmiş olduğundan karar ozetının de ılan yapıl- ması uygun gorulmü^ olduğundan. Yukanda kısaca ozetlenen karann davalılar Gulsun Eraslan Ruhade Eraslan, Nıhat Eraslan Necla Eraslan ve Alı Rıza Eras- lan adına davetıve yerıne kaım olmak üzere ılanına, ılan tanhınden bır hafta sonra teblığ edılmış s>ay ılacağı, ayrı- ca yasal sure ıçınde temyız talebınde bulunulmadığında karann kesınleştınlerek tescıl ışlemının yapılacağı husu- su gazete ıle ılanen teblığ olunur Basın 17207 Bin KOBİ bin ihracatcı şansını kaçırmayın Enflasyon düşüyor ama pazar fiyatları artıyor Kent içinde ama kentten uzak yaşam MB: Teknik olarak EURO'ya \ Paranı: yön veren der HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog