Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12MAYIS1998SALI 10 EKONOMI Cumhuriyet Aitınt <b D o l a r (serbest piyasa satış) 252.000 251.200 4Mayıs 5 11 BORSA HmıSatft X Jktara Çnento A K HMCBVB1I(I1 W M M Ç I M B V C ! « K p Ç « * VttTMg •9 Mcn M JIMIFBBV 311 Aragrn IQ Akı C'5*atert*JX fti tttaVftiMl H) toto&BjrBnaaiTO BMMCff GMaalnctll W toıMıjMtı 61 frıMrttf B M M 329 Mff^^Znr* BIMMNZU KMTM BltaMi BUbıitta BIKıTıLM 33* * « £ Mknf [K* BacE«îrOTk K lntaTdni HMFıafaNaı MfcafTtM MknTıSa Wtagrtta.il»; D4S6na [M9 BBH M05JC3I O S O t o m Y s E n l 95ı Bcnsar 052 Bousa 1 *aBr r BMÇM M hmÇiMMi (65 Bu^rynvoUı 056 Bımeang » * > K7 fenA tt taM&ln Nbma'mfe MCMS SI GKtaıSM BMK M C M M I G M KÇrsa 366 îatt* **®s Sens K ÇMBBI H nnta •71 (iBnaBılH ın CMI KIMSH •n tntolıttl •73 M B V I RJ BMBJ|M| ffi hMtfftal 07" DPTTÜİ tn 0MIMBB| «fcfM 082 DffirYaLOıt M tauil&H M MiMtn 08; »ra MtnM •"tanşbt 368 Eaaaş ( « M i s M ş T H n 09ı. Eac t * RI OnTılı* Kijtlmtt »bfitiSr «EgtGıte H EMVGMI 097 EgePraftTc «EgeSero tBESflO* lUlşl «bta • inşalnla •VBÛıİRHRt 106 BtSDsfCA «EiMTMIhl HCFaraFnn 11* Fsıs A*nryu!T tÜ FttnFtatt^L ffiflMM 114 Ft*n YBVII 115 Sgc D # GMS UaC 116 T Garrtı Banto ffî 6 H 1 B ( H m Gott ff "Flıı ria» Î22 Gotö-Vear '2* (Ure Frrkatr ffi 6aWfcfrt T2IHBUK 13C tezTMar Tjga 1JI •tBbNaaTi «hbıteı • Î33 hasHottng 91 İMfÎBHi t£ tetı «Thtautı», 137 "teBms B 13BTt;BnsC (1- İKMl ;•« 11M 9«0 !.Î7S I M 1179 lıW 7« •ık :« 11.» 6'DCC İ M İ M !*•155» !»* m iıw u>S ü 1179 :*aoc nm •32 ••:« !7M I M «11 I M Î İ S eooo BJ« " t D O C ftM ' " 5 3 1 1 7 9 i t M <N İM IM ıa • 4 0 0 e 2 0 2 5 • ı 2 5 0 1 2 5 t 5ÜC S79 51M 3 3 C C 320 1 1 9 1 ' M "M S M I M ' M <S 2İR İ3] *C-2CC I M 1179 4M M M 1779 "M ) H SM I M 15250 5600 I M tM S I VM •*2 15.1» 1İ79 ••*£ 7Jİ 12J51 S20C ııa •925Î » M 13,91 41M 3*5OC uaoc &9I 'Î"5C <35C T 930 17» enc İB.» SM «.» 17M ÎIM :IM 2i 3M "«M •ss !«C 13 XC U79 M79 İ1I 1E6Î İIM tfSK SJ: Iss7İ9I 7M 179 «91 "50C İIM S.» S.7I 7MJI nxc 3i aoc 139TlsBrtası<ını<i8SJO13CC M U M P M l M2 laırDmÇdı tCötom 145 Katffl» 146 Ka\ 147 lıcfMllf 14 lıdGA MtaoUM 151 DN 152 « « » » t a m ISIIamllaSa* 155 l û ^ *r^ılc tSlria jH B^pf^Bjn KlfeUk Sfenmltapt MM W IMmı*«*çiı» 166 MeoesBo* 5 mMttlaat* ITItotıta j?i lytetas 177 BBTH 173 W*vö P*1 aajtt 1H B M İ & M B I 177 Us9t«1 IHHkK ITÇUusEE'rsrıı 111 ImİMn ISNeta; 1S4 setHsön; l85NeT.ra- »IkalM IC0MB «MlOMaUl İla 91*981 SM 2*3C 2«C ÎIEC a QCC 2"üC0 «JO 9JM TfjSI B M 3 M n» •:ÎH UM • 3 ^ 1791 12İ5C 2C750 m 11*9 İ M 1I7S MM 99X tiB S80C • 71 •90C S M liOOC 130C ÎIM 34 003 1179 • S5Ü ıss; 19 E30C •sxc 1* İ M 175 M ! » 11» • 2 2 5 0 110» •7 55u SEANS) "25C 'na ;a :a İ M 1179 i * • "5C 791 2M !İS :İX 1191 « I \X£ İ M İM '55C İTM IS 91 n» 11M ısTM 11M 2"J3C M79 • ""5 "İS 7TM ZM I1« IM 1J9 2153 C300 MM "5:ûC » M ""5i 11M M M (M SM 2M :•1375C 2.25 ÜJK 12XC 1E*5C n*9 S1M •-"« E-3 11*9 *M 1S79I I1« 7M ıa151 UMC 323ÛC TM İIM I N 79M tıa I I I ıa S.M U9 •;2SÛ 530C İM 1B S.» !7M •*x na n,m ı:*sc 791 t!» •*ı 1279 •ss SSM HSM «ija 36jûû na•2.300 «15C •300 17» <"XC IC» "500 SM ıiM «ooo tırs 151 İM oOK 2350C IM t » tiR 621 " " i ia1191 SJ> İ7M 16*51 '"'. J'H ız HM İ B 179 ııa İtM s« U50C •'.*• IM Is :'io 11M 5.300 25ZS 13 M nmİ M ^50 7711 İ M •E500 :50C 19j!9 tSJM ffiHO XM 7M :M 11M nm IM %m I M S M na 2SXC sa •325 1'SK nm m İM 119 11» 22S3 «500 191 26»: 1.M •ızc 11251 S9M SN S» İ M !*5I •1253 10*5 '5753 -250C -25C NM İIM oBS B3C t!M 779 17! 59 LM 1M m •1*53 7M HM SJ9 71M VK ın ıa SM SM 'EOOC : itx IW 1J7S İW SM '75C %a Kja -755 İ M nm 5«C U9I 13 "K HM SM « M 36EO0 1*2S TLM •300C <«: 610C ııa * o o c 1(791 "60C I M «IM «50C t79 1179 ıa 3 i 2("5C SM İ M 1515 3*X '125C 2791 KM SM •Tl ÜM 1*2.300 • ~&G 31500 1İ7S r<» *M I M 1179 7500 17M SM 45500 I M l.« 11NMYB1H8 : s iî sk 9«X 2M HM SJ9 (M •:oı 7.M !.M •6253 53O0 IİM « M ECOtC U N tM 35a IİM nm !M tlül I M 2791 12 M 2'XC BM 130C "25C 27M 2M 12i ta <J9 2,'sC «.500 MM 2630C 37 M "50 11M aa saSM 1J9 !79 2J25 '5İ50 •2Û0D •E500 » M S2M j"5C KO n a*t« •ı15"» i « "» U9 1275 '«H 55000 721 14M sa 7HM tıa 171 m SM M9 1525C 5600 I I I 1.K 11i nm • i 1S.79 İIM •oı 791 HM 52X na •325C SIM •*m12 M 3" OCC '40CC » M •2500 »'H 7XS 1775 <"XC « M "5JC İ M <ia «530C ıa 1 1 M İ M 3"Ö3 23 "53 SN I M ısaIK 1330C na 1SM SM 365C 9.M 1675OC 803 3 OOC ısa !7M 7M IEI tıa "50C na sa U5CC SM tlM 17MM'1MM119IM a..:c 2"5CC aaî2EK 2JS3 EXÖ] "İ0Û 2C"5O ı'53 İ M &M l i » M t*aı 1250C 14 91 >• 35OC 1791 asM 120CC 2C5a " 1 l « H79 t « 1H !IM 180C IBS 'SCC SM • 7 1 [ Ü5M 70OC l « 3J50 iı m ni9 1350 235C B.SH I M !3tt T:"S İM İİM İM I77M m1191 12.000 110» '75J0C JOÛOC SM 2*5C 2 « 62CC e-ı 215OC 430: 6 M ÜM 1«M t M ÎIM 351 1 M SM 3K »m SSM 2i OOC "22C ITfl I1M Sül 1İÎS vm3100 m32» SM SJ9 D M M 12500 l « : « HM TI2Sİ 2J325 29S3 S M G*Ûtö I M E İ O C ius 118 ısa 3 7 5 C B9I 1 B S Ü I N 1!M 12O0C -33 180000 33CCOÜ 27ÖC 3 HM 2350 :35a 31X 1X0 21X0 i15C 1 1 M 27M TlM nm 1tM 12 750 1 7 S i SM " 3 0 3 HM SSM ! 2 2 0 2 0 " 5 3 " 1 0 t ın 1 1 M S9I İ B 27M 3 9 0 0 ust "8CC ıa tüM 12O0C L« 330C 1lü 3iKC ııa 1S5C 285C 1 1 M B90CC ua •ECCC 118 UR rs SM « M Î B 1191 •2XC 113CC 1*7 SX •3e:oc <1SM 96CC0L «•tıtı ı x ıİ4K.M 111179 33 P !2" WM.M İ K M 3E0OO 132C C*" İSSM Î2S€COC 1S21I1N SWM •KCOC 7VB i(H.a xm f*7|122 7K1II !SM 1SUSM « M K M «3XC :32230C IH7M İM H7M S1IB 9SB 15J0C 55'OOC 171H jj'COCC •3IM ' J'OOC 1WM İIM SHH SMM a.177M 714UM i2Z 3S 2'8" OOO « 3 OOO 590 OOC nxc 1İS.II 121M 9K3OC •S6530C Ü I M 7.91M B M 171M 1MM 117IM 22 K M IÎ1ISİ J'".5O «xe 1IBM HM 7Ü4M 2JH.47Î HtM 2WM ISJSM 7E7» 21IM 3526 XC '!"£O3 <11M •an ItTitM 214M •3SCO3 I W M ««a E-5OT 511M 1KLM 32X3000 71 » M :"M 11H7M (ftl •«• "«OOC jsiio: 27M.M 73B.0OC 23j 4 0 OOD 11E73ÛOCC litM ;;ox 91» E1H İ M 9.M ^""51*2 2KM 2JS2M «TlM 665 OCC 25'» 1.I1M 1«SH «171» :>*xc 2a L*5 DOC ! K » SM «111» •22 XC 117X0 25*::o3 606 30(1 3 SSM 71M «7M "snm •'«m 200 OOC 2U7M 4JCM 3tLTT SM.M ıtta Moct Tıjıl 2'1S 11 a 3492 248 3*1271 21117 İ19 : u 7JK ! H ÎX. : J * 8 1U77 WM E-« a*İ M "."66 İ î ısa 21 tK Î773 iı m ua rui 12N 2"3«3 SM X' ro7 !M ııs ııa ın 2'&3 «i-5 BU7 2 5 S 4 E Ü.M 1 1 M s«m I K SM 2S 211 • 4 0 5 3 2Bİ • 5 2 ' 7 ' 2 2 2 2 • 6 5 M awi l « :"K gr 1 1 7 » 7 1 7 2 7 5 7 ! 1915 İ3S 7M U8 m1*0" 9 2 . - 1 9 7 1 S 2 MM Sl« 7 H J 7 ] 1 1 4 1 7 159 303 SH4 157 ! 6 5 6 'İT I H 1 » S*' 77 tt * "r~ 15» ««4 -113 1 » 12JK 5196 iım 134'S 57 5H 14172 1191 3 ""E t4 y a.M 12 V <2H ECSJ 1*14 1&'X~ KİM "59' sn41M »5S« 1723 1191 IMI 3 *2 22 825 sa1571 l.SC -* %£ S.B1 H.K S» 3K4 57H2 •S"C 3'âa ıss* 2741 '122 ın:1IİU "İC KW SM U952 S7fl 11 «i S12H2KM •soa '".285 Bb1 C İ K M isroa 1EES « •2"5CIX •Mm İ.TV. aiH.su SKM M2M I M M 11K M ü'ixc US4M ıniM 39C1C H72IM HM 262D0C6 "f '000 MJCC 3 « M S7M 12«M 1İ.HC5 ı r i 5»:JX J71J22R1 1 363» S771M IfliM 3 1 S21Sf ':362Î'5 iriM 9.CKS3O İ M M 2'OOC I1SIM SİJOC 336i OOC 721M "L11D5ÛC 2M 3525 3CC 2S5HCC llltM iRta mnı !1BW ttttlM S.M *5İOJ 769 0X 2*8931 343 6So 2"E5C 3 aa2663 23J "S88 «a va*22H »93 iı sa 13Î2S KM S«S 3('l »a SIR2 •2 > 2CS"i * 53 ıss1I.H 1411 1121 »773 !3K IX S71İ I M ü 271 S7_ ırs 11» H3*3 11» 1363 2395 1 8 £135 I M 5*39 155*-. 11H !J45 i "y 1İ4İ iTite m11*11 2J3O3 " 0 5 3 •*S6'i BORSA ff MMHÇMKİIJA) XC J oara Grwtc ıB mmtâmm •V İBaUÇaVft|tl IK JkpjÇBKBB M MBIHI m JBMMII Hî ta^PBBMM (13 JİB IK ttrtHBBiı r( tatsi Tıhte îii ttnaDha V* 2* AlarK: SffA '1' *»t)WO2 CMdıCa 025 AoeaDfîcnt nfcfcf. 0 IHjtiBBİT>raı H tate 13' •KtadOLtSUZJ 23J ı kav 3bm 133 JHnTıtf 334 JjlaVcîrp ,3: torw Yat Or :3t B ^ ^3ç Baöas ı^*ı W 1 * 5 1 * 1 9 * M trjrtffffftairjgiTi &C 3duÇrwtc Me BcssaTc 5ar C4" Sossa Tc Sai "Yffi M h a O5û9orwaVapErc Klhna »IraÇiBBaı ,-. c . Boor - w * K ImtoifTf Brt j ö Scy^an Takstı 0« >föJ IBÇeiHAt K3 CSnUÇriiİHMM ]fi 3^a*ıî^T 065 Jmsa 06c yScD HnîScrns 06 ^ r ü © 1 n Ceytaş ÎAsn I73totwl RltatM T: Denre** >er* 31 DeroCar Z"" Dffnoû 31 DSTTTÛO ı>enı 3SC û^aat ÎKOervîaLOrt K 0 | B M > Y H B B BV M M I B M I M K Hbf 08* Ecacûaş bç 088 f-fTrir*^ -ao 389 t ^ a c t ^ ^ a ı r ^% EgeSrnn IS Es Ht^ıEBİttı J95 Ex ADS HS Ettttrbnp C9"EgBPwTc C96 c ge5eni( MEBT«pt X ErBıSgoria )1 EreArOaı •EErtu •j4Er5vesBotjSar 136 & B S De 7 ** Ç«İı 3' Esc*» 3€ EserScnOMr S t?.T3i V 3îrm Ot 1H FMbFtBV î " %c%nn^jn '13 z T&g&t • i = ^ 3 ^ *" aDflTT 15 -^^(âffiMac iKT&Mıtata " 9 jatas mcMfctti 1İ' ûKaşÇrBHC i f i •BBİ-Tia' 124 GİRratİİMT) IH GaBtpfi 1' jJ«S SOCTİ 12! ISrnS fiEdmli 19 tapMviifta 1 3' hasbteeer 135 rıasfhnans 133teHMa«l 134 I t t t F t a B 1 3İ 1(19*8 ît'lşflanösA, ij 1 Î it iHbs (n 131T slnkBijD (2. SEANS) hctfc 21a 2a İ M 2.M na aa 6»; iaooo "500 2Ü0C 1129 SM İIM •5O3OC • M İ M C 69CC İ M :a•6XC 25 XC 2.M '"200 54X 2*500 '2000 2" OCC BM ıa ııa 2*303 :ooc ıa 4 50 M9 esı3J30C 26X0 3*XC ııa •xc SÜM 535C 5 « 355C 2*5C HM 2£^ 'S2S I2M t5Ct 2ia S!M a na"'X 7600 1T50C 6400 719 ıa22*5 1US0 93000 "ÎOO •»ooo 52S TCCOO 1B253 S"X ıa SM ;s 1525C 560C 4tX 1925 6'X 28 OOC ı *0C «aH M IİM 'SCC •2sr 5^X '125: nsSSDO 3450C CM I7M •1J1C sa'250C rsc 7M 1 **! *7at •650CO 7600 6X0 »•ooo Iİ500 "5" •0.500 I40C 11« 3*5t SM 6600 •550 S4C0 1 1 M rsı •5C0C sa :&: tC7S9 aoc » M 1S9 2"30C *4X i!5C ııa 7M '6*5C 5503 44ü S.M COÛC E50CK M B !7» •3S"lsBar(usKj-x.S5,COûK MIMthkı '41 IjtsmmCraı^ 12 fritDenrÇfl* Ijteıam *44 Ksair fcrtıa '45Katcrar 46 Ks 147lnHi| ^ Kâfı* jda '5lbmbsSı4lta i;im 1S2UMIN|| tSDnOalaiı 54 fcHr^Gda 1S6 İMnÇflHk 'SMB Ştoytaş S; <39. T WSİİ -İH**nfTCM ı^ _KKâj*ç £3 Uanans %tyJWS •5i MaknaTsr teKM 18 laMpvTmtBjM IC? Brt|ffl tJaaatl 171 tttfftıfaiı t-MEÖŞ 17)HfJ mfcw ÎT5 ImaraBaiıftd "S M a * Crenc 11 IstoMUiN 1W HHMBBJ T Orucsa «IİM •°' O ı P r a r e F t t ü r r o "9E Paraar t S taPnMı M tapnUı aa265C 235C 310C 8D0C 21 m 4'5C na2" OCC TCİOC aa1U9 «a17 Si •:<oo 1M ı a325MC •1250 20*50 710C I7İ "OCC :5«K S5 vmIM 2a "İK 53C ıa 27SM 12M I M ıa'330C MM V25C 1BSC 2N 3-ÜOC H.M 5600 LM 1ECCC 25 930: ^S '/tl"5 t Ü C C C « M 3OS3 T5O3 IİM 1 1 M ma E» 2ta "30 İM 2M )1M aa E X 99CC "4CC :350 tıa sa ııa •J"xC S1B ı a :SX «a 2.a ;"5C 25 SC II* •3H 27000 11500 S5CC SM ıa 1129 2" 10 '900 119 1B50 J53 za 42İO0 3CJ0C :sjoc SSR 11 a C"5C S9M :XC ;30C 23OC 2*0C ııa 2XC 15XC 12 M 162S a i S2M "fcC IM tıa "OOC 7SK I55MC B30C 7a ıa225C •400C 9100C "K •3*s£ '.'X 72Ö.0CC 1*500 EOCC ıa İ M 43CK •5000 5«X 40X '38 EXC 27500 1575 ısa ısa naT 4X 12 500 5XC •3250 » M 56M 34 000 11 Si VM •."M aa'25X 4JC 7M 1750 44 OCC '62 5X "400 57K «SOC 45J3OÛ •*23 1C25Ö "403 ıa I M 640: 83CC 12 a nM •4"5C sa 360C rccc i«j,si ı a ıa 2*XC "20C 4""X tm 791 <52X 34ÜC um 57i ÎSCC L na 1 5 0 C !M 2 4 7 5 Î M aa 53ÜC •:ix **tc *3SC ııaSM 1 1 M İ.-OC CM SM "IC ıa I H •EİS3 "^500 " İ J T S •C30C •«X 21000 '2DO0 T50C aa1 Sİ n a 2"50C 23CC I M 4'5C *asc 229 43 XC 35 XC 265OC !"50C «a • xc S71M 1-50 54O0 3CK 2*50 i4a 205Î '5sX 12.M '6'îC 2ia SIM ı30C a I2.M *20C *60C •6C0CC o40C 7M 4a £300 •4.JO0 93JO0 r 300 •4000 î4X 733000 13İC0 3XC I N İ M 496C 15750 560C 4100 '51 İ2& 26.500 •*03 1İS» na1 1 9 1 7 6 0 0 • 2 " 5 C 5 İ O 0 •rs ııa5 S 3 0 C 3 5 J 0 C 4 2 9 1 İ M 1 4 X C 2791 12 "5C 4IS 1W 803 4--O3 •6"5û3 "603 580C 4'OOC 46ÜCC •75C U7K 345C ıa233CC S19 6*0C •tsC IEO3 na 3)X s«3"S" 5İ3CC I7IM 19CC 1191 1N !"5CC "İC »St 1 1 M 7M •"000 • 631 «Si SM '.'X MMiaM TM SM 2500 İÎ5 5Ü0 "İOO 2 0 . 7 5 0 4 I X İtM 26 SCC * ^ X C ası ııa u a 17 M 540C ıaİIM İ1CJ» 12000 2CCO3 "OO 191 •C50C •40C '90C vmIM !29 "3C 5TC ıa 2719İ I2.M ıa ıa •oo*c MM '0"3C • aöc 2N 30 îX oa943C S.M "5*5C i:*: 31X C 365C 315CC \VM 29S H5CC na1 1 M 1 7 S M » M ani2.T0 2«C İ300 5,000 2-ûOO 420." HM 2" [03 74C0O3 SM tıa ııattM 55K I N İtM 323OOC 12İ5C 20 '5C *30C ÎIM •• DCC 5500 •35C aaİ M 2 » "SOC 5300 4.M » M na İ M »9i M2S 1675 İM 3'GCC ı a"COO 129 •E250 •125 33D0 ":~53 32JO3 wa 53S "1"S 12 M 11 a « S i na •'25C IM ıa SM aa c2X S30C "MC 2302 ııaSM ııa•33 K QM HM İ9CC ıa ıa16 XC 29 OOC 2.N ' 3 " X !3CC 2"5CC •15CC 2" OCC S » ISS na 2 ' 5 1 •900 ıa4'S 43»; 2a 42.500 34X0 26.D0 3'XC «a •xc aa 1X0 İ40C 235C 2*5C ua 1ı25C ua16.5X ııa sıa* X'" a 12a "100 ?J00 '5" 503 63OC TM I M 2250 14250 32.000 7 - 00 1400C 5200 TOOOO 182S S6O3 ı.a İ M 480C 15000 360C 405C •325 6<X 28 OOC •TC ııa ua na '40C •25OC 50CC •325C «a5'OCC 34 OCC ea ıa 27a 2İI ıa1 *5C 15 OCC •65 XC "5CC 5BCC 4C5CC 455OC •725 •:2S1 :*oc im * I H ~S19 Ö5DC 1525 3400 tıa nM 14 TC SM :&o* ^:o. 171M n* IM 2MC "3)3 4 "5: n M 7a 16 "5£ 550C «sa SM •cocc [ aa aa aa260C :3K 8100 3300 2 1 » 415C I4.M 2*XC "30 OOC ıtji na uaİ M 54CC ıa41M 31taOC 1220 2C5O0 iıOC itM •1300 5«C 1.32: 27 S i 1 » 2M "40. 57M IM M M 12a İ M ıa 14 sa -003 •JK 2N 3050C > M 9ÜC İ2B 16 OOC 1 C*5 9'0C 3*X 32 OCC 1B.Sİ 30IX aX 12a tıa tcsa 11IUTB1888 » M 1 07g XC İ M M 1SB2M E7M ıma 1334İS 36254 *40 n4"42ifa 447t3X ai72M •SIM 12 « M 9W.CC 121ta nasa "3K3J İ K M 11USM EZ'651 '29 "K 7UKM 11603': '213OC '336 OOC 586 OOC - 3 8 5 İ 2 ' 2IİM ı a ı ııııa :394XC 206 OOC N.M 56C0CC 1396.000 IM '£54 000 4*8203 SE520O3 E'2003 2«a sseocc 1111a 1E-00O3 3i80^*" '7'2XC 2E5JXC ıalK TH XC 1jft,BBİ I*21M SIM L ' 2 E X C 1 1 1 1 ü 7«a 26SSOOO C25.000 "81.000 245J00 S K M • 171M "0311-0 3465.375 326.300 i 39410 213500 413TC '944538 2'ÎJOO :*"X0 SWM 1 » M 22000 2*67000 •*tox 596100 4955CM 2*«Î7OX :33sm 4496 co: « » M Mİ11M 21171M 13*3OC "19 OOC 28230 OOC 28S2240C HM '5326XC 1369 OOC 1I7S1M 4HM "Etta '«IM E480O3 E2 549 OCC 1BCIM 4390 OOS 485 XC '2«80C -jrsooc 4Î230C -6CCC 24.J20» 33"6XC '594 OOC 130'OCC 1.241a »*:xc 4 5li M •8 "*Q.3CCı 9-1GB 420300 ISHSSi ıiiM 4-occ BJIIM 3"XC i2*î3CC İMM 5236 I C 1.NM SI9IM 777BM 17I7M 2 5100C 5*50 OOC N22129 1 1 * ! * 4»»: 21M TiMTa I K M 17940*53 «36-tOC 4 74ŞI3O] 406 003 E3CS25S = 6653*6 «tl72tl 2ze»: 3S325* •1İ7M SMM I7İ1M iBta "36' 3K S S M B B«ıa 2'3OC 3461XC 6 34ıOCC 2-50CC SM.M 296 OCC 39= I C 5836*138 1M.M 11SM S2im9S :22E5CC 425.3CC UMM [ IJ7IM H753» U2K.M SMBI 34EEXl ISKM 233C-İCI] S4EI0 14 M M 526 » 3 1İ7IM ^000 afi3M 50EıXC " 6 8 308 3316J0C 2 3*6 OOC •34CJ0C i a M 9*39300 305 30C IH M • « M ' " " r1f]tl 2192 - 25C I M 2441 na a*£ £4 •:K 23CS 11* sn;1U4I 4"tc" İ1«1 192 r£" 4W 1J2Î •6.312 2£.*65 2J41 'G.15" İTE2 2*«' '1516 25.39" SS1 1Î11 1197 2"X" '909 ıa 4'0C 3398 2a 42.5C4 3424 26*32 37259 12 M *: E " s&a 5C^ S390 2368 2724 14 M •24 15223 1211! '6506 n»SJ'B j"05 mti ın "0*4 "545 157527 6336 7a 44S 22*2 U250 S'466 "15S 11397 5252 725557 11275 ! « ıaSH 48ÎÎ 15İ8E :5'4 4*55 • ^ 6.10E 2EÛ63 16T «a «227 1122 "492 •2546 = 2*3 '3488 ItlB 56."-: 34 2K CM 17172 .649 71» 12:' 4'S I M ' "*3 45i"3 •55686 "49" 5*99 «5 -1 45388 '"26 ".38 34OC na22882 SM 656' ' i3i 8336 I2.B •7Ü •4 "5i ssn364: 1" 3*5 «ffi "r 31K IS» 2'2S ' 3 4 ' 4-EC iı.as 7JB tm \m4 3*1 * S7IC3 2î!7t 27 M4 2545 2.3E3 ' > 2İJ4S 4154 B-i 2E^E3 *2£"bi 1W ti'ft 11M J7 522 ; ; c İ M »*9 31s333 12286 2S3-: 7 " 6 171 •C6* 5 * SS 2717! 111 !2M "342 5 "32 I7X 20157 U4J ıa•"2»5 Ma -tz. •m m30 ea tm 9 ~ ıa 1*7° 11 X 9138 358* 31İ74 Iİ.I7S 3X0 '1:16 12JI4 11M ii a- (serbest piyasa satış) 141.250 140.850 142.000 142.000 ^ ^ - M 9 M B v ^ M B « M k _ J ^Tt^ 141.900 ^41.500 4Mayıs 5 11 Gecetik faizler (%) 84 84 81 4Mayıs S 11 Borsada geçen hafta I I Işlem hacmı O"BMBC* 4266 4259 Borsa 1*= <n 4Mayts 5 11 Endeks ikinci seansta toparlanırken, faiz oranlan önemli oranda düştü Borsa keyifsiz başladıEkonomiServisi-l!) Bankası'nage- len satı^laria bınncı s«ansı duşuşle ka- patan Ibtanbul Menkul Kıvmetler Borsası ıkınci seansta toparlandı Bı- nncı seansta taban olan 1$ C, endek- sın de 18 puan duşmesinde etkılı ol- du Ikıncı seans yukselışe geçen bor- sada. kamu \e holdıng hısselen de de- ğer kazandı Bono faızı v üzde 91-92 duzey ıne kadar genlerken. gecelık repo faızı yûzde 65'lere kadar genledı Borsa haftaya düşüşie başlarken Iş • Borsa birincı seansta Iş Bankası hisselerinde yapılan yoğun satışlarla genlerken. ikinci seansta kamu ve holdıng hısselerıne gelen alımlarla 44 puan yükseldi. Bankası C hısselerıne gelen satışlar endeksın du^uşunde onemlı rol oy- nadı. Gune 31 bin lıradan başlavan iş Bankası C hıssesı >oğun satışlar- la bınncı seansı 27 bm 500 lıradan tamamladı Hıssenın bınncı seansta değer ka>bı vuzde 11 29 olarak ger- çekleştı Gelen satişlann etkısıyle bı- leşık endeks de bınncı seansta 18 puanhk düşme oldu tkıncı seansta ıse kamu. holdıng ve ı> 1 bilanço açık- layan hısselere gelen alımlarla to- parlanan borsada endeks 44 puan yükselerek günü 4254 puandan ta- mamladı. Para pıyasasmda ıse dün faız oranlannda önemli oranda düşüş ya- s.andı Gecelık repo ıse yuzde 65 "he- re kadar genledi Faız düşüşu. bono- lann fonlamasında repoları tekrar cazıp hale getırınce Tiırk bankalan- nın bono talebı arttı. Alımlarla bır- hkte geçen hafta yılhk büeşık faızı yüzde 94 olan 4 Kasım vadelı bono dün yüzde 91 düzeyıne kadar gen- lerken. V Ocak 1999 vadelı bono- nun faız oranı yuzde 93 98e düştü Dov ız pıyasasmda dolar-marktan oluşan sepet devalüasyonunun av lık ^ d e 3 5-3 6 düzeymde tutulması pı- yasanın döv ız satıs,lanm da arttırdı îş Bankası'ndan sermaye arttınmıEkonomi Servisi - Iş Ban- kası sermaye arttırdı Banka sermaye arttıumını nakıt \e ıç kaynaklardan karşılaya- cak Ârttınm sonrası banka- nın 50 tnlvon 664 mıl\ar lı- ra olan sermavesi 126 tnl- yon 909 mıl>ar lırava çıka- nldı Banka, sermaye artışı- nın I9tnlyon6l mılvar250 mılvon lırasınm nakıt karşı- lig.il 5"? tnlyon 183 mılyar 750 mılvon lırasınm ıç kay- naklardan karşılanacağını açıkladı IşBankası'nınser- YATIRIM FONLARI 11 MAYIS1998 Gunluk DetJ % jedılı A Tıp« Katma Fon > Î H A I H S ATİPİFONUR IsBanlı HısHfon liBınlı I t İS Bi.H Mota FW stm A Tipı « l U r OlMUpOtîışeF Garanlı • lıpı Kaıma Fgn 3 t A t i D i l F ınA'jıtfaafotı YKY ATi3i Ka^ma Fon VW A Ttaı TekM Set F YKY A Tıa< Malı KuruEnl F rKUIıgıtfetjlSaf n c i A r & d fcsf i a W H i i s e o t > s b a n k A T t p ! K a r m a F o r [ h ş b » n » • Tıpı B r t ı r t e n F " rt«Tllta nsM«De|!9tnfw ÇU S gtrrta A Tıpı Öegîslıer Zfaat4 7iöt(wtslıWren HaiFırî P k t e l U 9 ba ^tş SueKamaFon fjtFım-2 Ka»ırTa Demıt F00-. tenni MlnkUıcD^skdıFo 7e*5tl>Tp Hıs«Ton A'sSTp Kaıra c ıi Ata A T a. Hısse Seneaı F K t i A J O ^ F Itabait Kamu F«i foctjiıH'SaFor ââıal A Tıpı Oetsken Far TEBDeJışkaiA F.Bfe-maA 1B U fefiDar^ATıpı VîtrıM F! rta< S I ı t DeSışliM Fonj Setsr»tıct DaıskHl Oİart ıjken Hi F ıa:,bîSı*7 scres Mıoı Ecıa:,b ttscres 19«214, 11S724 205851 2801b 29998 13465 İ3082 2081850 709235 ,351136 8"ft« I a 5 11254 17bP U5& 13612 ıa»to 64091M I7J6863 565814 235-215 295688 2594434 I2185C9 140T 506*1 68546 35456 198865 189215 811982 m313542 70997 .56832 H2760 3384ü 858166 2?9" I 13 33786 69'70; '.2325 30 T 847 61215 20108 6 P"E96 İ53SK »084 "'14; " 4 b " 3« 15° 161 D90 05ı 054 0 75 0« 089 Vâ 068 045 057 044 165 008 135 '36 0 2Û 0<2 076 0Î5 ıl 3! 0 64 060 025 133 179 051 014 078 0 39 « 0 79 004 »22 087 İM 146 nı c* 129 038 045 069 054 0 0 If2 3 3" .43 T)ı»ak»Tıpı ItTBiFıır 1 NunriFon i ıy« U ı c Hısst for Atta A Tıpı D t ^ F Evsır For Yaîıniîi F p Deeışter Fonıj î acrlerft7ıpı luina Fon S t t A O M t e F Ha»S«3rtJ(&i) EGS A Tİ0! Kaina For EGSYat I TıpıtomaFon EGS igcrta t Detoken Fw mitaınıtarmaT MBfalırınıDetalraAF Honste™ Imlij xlfeF fc^niAT.jD BTIPtFONLM (şBant M F v kBank Ta&m M K. Faau l;B3HkTa'ivıl«eBımFaı Intertunk B Tıpı Oe£ıâen IrtırtanlıBTınlıtelîöiı lıtısatBTif Iınvl Bonc Ittısat B Tıpı Degi5*en F Garantı B ! pı Tah^ Fıjn SanntıBTıpıLıMFjp Ga'antıBTj naiıafon ûarant M K Dejıster Fjn [ k B i O j[skarBpiOejŞttr, Esbank B T<(wftsrmaFon YfflBTımUutFon TKB 8 Tt»i Oetrşiıen Fon TKBB lıpı Tıtmllom Fon YKB 8 Tıp Yî6 M Knjm F YKY B THH Utıt Fon i W B T T t H Fjtı»H»»Fwı d a ı l «BcooFanu VaklDeiısMFon »aktYjSancıMtrMFonı »aklUıtfıi Vakf BTnıKan-tB Far Dijtank 6 "ıpı Dejısin > Y r t l S T D e t k YJSJrtaüMB FnansBTıpıTafml Bono Fıians B Tıpı OSte F " T ^ îrraat B Iıt : B T 1.54J 32İ31 S3998 2827! 33744 3146ı 30807 32415 24604 40775 31290 21T0 21245 21898 13974 12336 12315 214»2 İ533J 11 [3 U2B6 43I3J5' JUÎ80 J8M9 1 147163! 1815162 »03790 22'152S 2563024 5404398 1"37963 ll'I65O İ351Û* 3H1IC6 965» 4466176 3317972 1627973 14'0021 25021 2Î5Î" 8345695 1630302 1M9Z01 164 5 4031968 (75636 7S54b 2351635 1511*5 1374117 3 3! 114 3:9 3 W 1C3 161 Ü96 C"6 038 084 065 0 78 î!) 195 095 093 Zr-aj' Fjn 4 Ha» F»n 1 HalkFon-2 PsmukB Tıpı lık ıtFt» farmjkBIıpıDejsktn'jn Emlakbjnı TainHono Fmı Fjpiakiark Değıster Ftr EnlaktafliLnıtTjr SoınetDeJıjtoıFon 9 m n Taiml Bono Fom EgeFon-1 talkmms 8 Tıp< Oe£tşken F OmrFon-2 0en»Ya1 BTıpıfcjışteı TanjFonl TamFon2 Tuıttjnt"ıınt Tahvıl« Bora F] l5KS6Tıc t M ş ^ f o c Elıton TSKBB Tıp De« ^ _ . AUunkBTıpıDektaF «UunkBTıpıTaM-Boııa TeWılB tıpı Lıkıt Fon leksblBTİcOejısimFın «aBTıpıfaliriBoııoF i p BTatml-tom S T D ^ 0 5 0 70 0 70 011 1313 046 0 55 048 063 05? KTatmmBTıo lepraı B Tıj» D K R F M - 1 IsMar B rrgt f3b3nc- Mer Affa B Tıpı DetıslKn Fonu YalrmıFBDetıslıatFon Tacırtn B Tı»fcfışkpıF Barmdır B THH Deî^iien F OsİMnkTatw>l-BowFonu EGSBTifnTalm BOMFM ABNAmnıDeMıerFıın T^eYatıniıîSeiskaıB'" VmartBarkBTıtıDsteı YtbkB7pıüe|ısttrF rk 8 Tıpı föfışter «8805 1179905 1S123K 123393C 1)6'»51 6501'4 2130*84 9C3794 18520 18183 992429 1254728 »72544 136)5 1309395 513«i 1164419 44599 472990 226999 279591 221369 34523 13393 351*56 44010 125029 15579 77428 23392 81708 38(79 22704 22790 133325 31974 3 ^ 54875 5995' İ4882 4B622 26131 140C1 27900 11190 23416 24143 21365 17339 18.06 11065 15363 1321' 3tC 0J6 145 S » 554 065 0 92 056 0 71 0 53 054 051 0 70 0 74 073 0 55 Û53 167 5 01 3 53 3 58 0*3 J48 3 27 068 0 53 C52 ceı 556 0 58 053 057 036 041 04« 0 51 fj50 0 25 174 071 0 51 058 047 05C 04C 0 45 043 0 25 0 71 103 064 0 5? 152 06, 0 70 0 42 Ü54 BORSA »ISMS««<)I *S -<-x tHPaİı «PttıMTnı 19 hıvB 29 f v M 20ı Pırar'Jn 2K hMı 233 PıtTecM 2M ÇKPnlstab ssKn»t 206 l>m W tafiM&Kf ?1( S t M T f f K Ü 3 $aca"C H*Jru Î1Î Sta^kr'SaİH * J Sarxj»saı 215 îırt»fceCan n r $BBnBB nı süv ;<9Senens ZZIIff-JGfMkll C1 {•BDDBIMM ffi SnnftBtMts 2T3 "3: 'aü'r v mmmm ZS TîıTMn 2aitMM iT'ta 228 ".AtevsVJy BİTnUB* 21 Tlittmnlsln :r !aK« 232 "^as -Tomooı Fas 2SMt*ToHl SlklBİFi.li J»l»nlF»ln, S? iitBAktMiıı 21TS0 23g Tj x jeT* CctüT 1 !C IwnWs îrttfi ITCM ı 14; r j f - a İMlmFtMkit :45 ^ « s 246 A ^ T M S ^ O I 24" ^naianUnrier 2İ UifcCMb 249 JşjtS&3rt< k javıaraSaaı 251 ^FmalK( 25" rfati] 25j ^ a ^ 254 .es» 255 »afcfYsm 256 t*ıfCwnr«rtoil 5 7 1 1 > | l * 259 i£a£ 26' (*>fc*« Bartas 2£I fao tşrf V 3i Cr 20 TaılnlıU Ort ıTn S4%a (1- Dvttı lusunı; .-, I M 22M IM «at'SK 1M E5CC iısa 9 M « U '4M I N •T)0 ıa'625i SH 1925Î 1175C SM 39CC 2M I M '4=0C 11 Sİ 14 sa ııa."1 11)9 sıa ım ııa39 Mu a a 'TlM ı 5\ « M SM 4.78 !5İ ıs1,325 9'I 43X zaIİ7S 39 XC 650031 •3250 •120 ıa100C I2.5J3 3.950 •1*50 59OC 38 XC 33OC a ooc na•'25 sceoo '6.500 •CTO 'jö ı M ıa SEANS) En toı» -SX I M 22*9 " 9 ısa'5500 Ifil E6O. UM HM "s 30: 7M )*•!50C 119 S Î5C SM '925i • 50C SM 9 1 2H I M 12 M 14 a «a."X s ıa !İ7S IİM 23 3CC ü 24 a 171M ' S3C 158 S7İ <aI M 1 » ! * 7 5 3 0 0 0 " ı 3 5 û 2N vn3 3 d C 6 5 3 X C 1 5 2 5 C 1 4 X t I M 12 750 42.5CC 3850 13250 5900 36500 3-50 16503 ra•103 47500 '65fK 10 SOC •8": Pİ ısa BÖLGESELPAZAR 1 3C wrO->îr • Nıi)mÇ4iiM KEm 505H*Sqcıta MümtH rnpMRmL GOZALTI H'IMEMmt»! KDlfl» '4C0L İ M 1Sİ KM '5"? IBS •ı-« **ox )7I 1» ÜM •5">: IM tllR PAZARt İW 15251 003 &nsr =aslar»ıa2"«» 9SH 004 &Ta-3eştidc KSKSt '900 2175 SI» iı m 2'K Er f ' 5 ' "ni3M IM «a ıa690C 15 a 71M İCJCL 'îli İM *-5X 3.OI iTC İM "9TX 2XC İ M ;xcİ M !M •4'S! na tsa iî a . ^ »sa ssa219 tta ıaÜM 17*91 •"50 HM SM 4N !M 212$ 2S9 •3CC 2N IBS 4CLÛ 1 'sa66CIO0 '5503 •4503 I M 13İ0C 4«5X 4000 13 "K 6IX 385OC 33K 2S50C tLM • 3C 49 OCC •8*K •o*"c 9C; H I M : - • , I M SM ' M 155i -^X 1S9 r ~% SM TlM 3=30. • » İ M = TC ÎS9 •Li t a i"2îö " *=û İ M '•'s: 2N I M 4 JJL 12 a tsa 11M "X 1191 ssaIU VIM 2 M x i ıaSM t*SM tsa sıaI M ıa2M !I75 31X 335C 2 * I M 33 XC 7M 55CÜCC 1529 '1251 I M tıxc 42.İC 3850 'Î5CC 5900 370OO İ2M 20000 «a112! 48.500 15 SOC 1075C •30C rıI M SEANS "JC 1191 IM S7M tXC 1N 11M i * 1İ2» rı 0 2201 "4*03 1*1 1 1 i)M •5"5C I N <tsa £900 1SND 0 0 21H 1NUYB1998 l«n loea - 'C 11 «SSM « M 1I72M ÜM OT l]|§ vmZ7S3MI Ifaj I K M 2425X5 171» M UCSCXC 12 » a 53*3-se •3'!4CC H S 9 M _;: ız I11IM H M 121M 1471M II3IM vXC 19IM I K M : « ı1 çj M mm1 rîd * -; -^ M M » M '311W 7144M 44»« 'İKM .760003 . 392 3GC 17n M I1SIM ÎI.71M 30B0C 4i2 aoc " S1 XC 215 2B 341001 .a*"oc 4585 OCC 152" OCC 23-EOCC 358I0CC •EC40OS •C4401S na22 E 3452 4-2*3 300 682.3X *6 881 *" J 733 İ C SIM « M • ; E ; 119 nff 7B1 ıs a •3523 İ M 6"! uai TlM 7B3 1741 3645 3M 8Vs i * •9» 14 SJ77 •32 2SI ıs«4 "*2 12M 15 « 1!7I imSM 2321 MH7 :-6£" ıa25131 1735» *t^ «'« SJB7 47S l**l •«5 11*2 s 136 2TJ7 192 73 "£. l"» 652222 15 3T 1422' I H L'Û4 42;* 1 3884 •.487 5984 !*196 3225 '98*5 1701 4821E '364' 10*14 396 »1 I d 11MAYB1998 24 M «551» 1SM -33OC ma 1TM 3- İ H )7İ * r* ım 11211 11IUYS1998 iı m c leiM 6 S3" 11H7 2147 BORSA (2. SEANS) mfimn \ThuU 1SH>wB 3^3 ?yw 121 ParxT5*sı J f ^ajt pşjnaj b 2 SaDa* 1 ^awc». " S a c a r " o r a ^ 21ISlh«I aı l i ^t,yı Î15 îtit __ -"AV; 3et C^ riS*!! J7J S H K PlaaİJI W. Şfflı tİHttHtl Es > Tjbcr: 16 '*s5bar« !3r ırt-im'fla- 231 Twa TSL Tptu OBIBBMM Fafe 753 jrfas 0 ü TccTS 235 Toff» "acfttro 3'-f TrStvHCar 31TSO SS TM Dcmr Nav 2«T*s I- TLTTSIJ "-»sî? JC T i n 2Ü îj--JS ^an-jıjı 2««MMp 51 iaBİ^mc( S I M 254 lâıp 25: v"akJ Taarn 256 •j.t 1 3wner*ıJ> SifteıMa 2HTw 2H t«*x 26 v -pHra3Ba«39 2«»ra 2. SEANS K Vw)ms(esn MSımı *34S-*(rls. ÎO5lfl*Sajta 9Krtı ım I M -2000 ' M 15İO0 1950C 3553 6TC 153CC *030C 39 XC 791 İM ıa3fcC ııa62CC ııa*"C ua9"! "35. la B75I 525Î 11M 15CC 5S0C ".35C 5IC aa:3C 2SM 1 7 S M na40.500 5 * 0 0 4 İ C 0 9T0 ! 4 7 5 tm I N "X T-JOC ŞM H M «a143. :?C0 :ccc 42M I N iısa :5O3 17M C20: 33 00C I M •% usîi iısa 13 "5C 9CC 7 * 9'C İ60C "JOCr ıa ıa E"0OC •5*50 •053 :v REPO PİYASASI Meoaık aclent cxı 56 -rııty " 00 69 7 Er 11*51 ) • 2250 7> 1525ı 35C 6.30 4*î sa <n 98031 7Ü 171 191 İ45ı 1129 1!* Sİ 3 5CX -35ı ıa '»1229 '4*3 tm 53C n* 5> iTsa na4C50I 569 4 S 3401 • a*ı 24T 111 m260 a na"30 Na 1SBI 4 t ^ 5EÛ •20O CSİ )B tıa 57» 323 1001 ',!» 1 tM «a:53 3* 381 3O "4X( ıa 191 66 M 5 "5İ H 3-5. Gur uk ıStopajsc) l e p c "«ıs 14 Gıırwfc ı^tnnaıh) Rpnn Hi7(l ^ 7 Gurtı* Repo %69 C« '«GtfMFBpcO Eı » a 2173 1M 24 OCC ıa5*50 '5*513 36ÇC E.3JC 3XC 3'3X I M I N !M 3S0C nM SCC nsa"*5C ıia sîCfl :xcİ M •4 "53 ua 11a 27OC 1C75C 5500 2425 13000 21M S40C 27M 12.M 5900 5CCC STX 2*25 LM IM 129 '925 HM "SCC HM ısa•4*5£ 39CC 130CC ua ıat!.a tûCC ı a3.3CO 9*î '15£ S2M ııa13CC 1325 900 İ90C "5XC 1191 IİM 67 OCC1 15*50 1J» C5O0 ALTIN Cu-ırutyet Reşa- 24ayaıah •lartüras. 11MAYB1988 İKU) a» I M I 3 0 C ıa1 5 2 5 C ' 9 5 0 C 35OC 63OC •500C =9 OOC 38 OOC TM I N 1M :5oo 1İM 6200 na' 5X ııa96OC 390C !M 45OC wa•:XC 1129 :*oc •Ç5O3 2350 1*50 aa"303 77251 I İ M SM «150C :SCC 47X 350C 2XC 2a ıa ıa2.EO3 '850 aa"400 Ma 1SSİ 4JS 6.900 CM İ M tıa İ90C ra32X 1SD00 •ıs"2b SIM ııa•C-03 903 900 aeoo U«t 1SSS2 I2B2JH 30 600 ınta5"6.300 57 303 6304*50 2C255.00C 314300 Z547544 2837 XC 47I4M 4WM ıaM51217X0 (icrnı '3345 OOj I7IU42 a *:xcj 12 M M t33E.636 2*35 000 IKM "O630C 1S2TM ÎI:SK 3 SSM 28 OOC S303CO5 2969000 13133 -06 39CCCC 21HM "4ES0O3 •': mm 1 US.M S1II7M •"20OO3 TXC —J30C ~ -*86 1 X ısauı 11S37M . 1 1 1 ! * 2351 OCC 2456 OCC 'Tieıa S5OE2*t ma2.81 M :"Q9XC 5861300 5S4'X 7ua ntaa 1*HM •452.300 1.7TM 2'230C 2 5 İ 3 3 " 7CM 27E3Sİ 2.S1M 406 DCC 2'5C0CC 4T30C0 l£»t Tıpt S3S İ M 21333 '5.456 13649 351" 543: 14964 6925' 993*S 7711 ıaI7!7 35CC 1I.K t'S4 «77S "540 SM 3 "4 2312 ıa'4 a H711 1522 n n2 7 0 0 « 4 8 2 5 4 0 8 2 İ 7 4 '6JS4- 2 1 9 1 6 J 9 4 2 1 7 2 7 tTun 11771 4CL83! 5§94 4İ43 95*2 995 2S2f 1227 414 2E4c S8C 17i "3S N741 ISÜ 4425 65": '2681 OiTI IJI 11« 17SI7 3225 13522 11553 "2C 99! IİM "S54 8K 11MAY81998 '4 OOC ııa IM *JX 15*53 '000 1025C 430CO » M ERii 2CİJ90 tj*03 1420JXO 52.000 "4 S2 11121 1» 66CEC 15.750 1018 •149! '6000000 '6200000 •BOOOÖIO '9200OOC' ı 2 O T C 2 -a(< 217 uoocc 50C0 240COO0 16ÛOQO:C 16600OB ma>e artiijina ılışkın dıinkü gazetelerde ver alan ılanına gore. banka ortaklannın. el- lenndekı \, B \e C grubu hıs- se senetlennın her bın kar- şılığında.(O 375)adetyenı ıh- raç edılen 5 tertıp C grubu hısse senedınden satın alma \ e (1 125) adet de bedelsız pay alma hakları bulunuyor Sermaye artışı ıle bırlıkte yatınmcılar yeni pay alma haklannı, 15-29 Ma>ıs 1998 tanhlerı arasında kullanabı- lecek Banka bır payın nomı- nal değennı de 40 bın lıra olarak belırledı Yenı pay almak ıstemeyen hıssedarlar. yenı pay alma kuponunu. bu hakkı kulla- nım süresı ıçınde satabıle- cek Bedelsız pay alma hak- kı ıse herhangı bır sureyle sınırlı tutulmadı işlemler. Iş Bankası'nın ıllcrdekı bazı şubelerınden gerçekle^tınlebılecek Öte yandan, geçen çan>amba gu- nu sona eren Iş Bankası hi5>- selennın halka arzında, tak- sıtle banka hıssesı alan yatı- nmcılann. sermaye artışın- dan kaynaklanan yenı pay alma haklannın kullanım esaslanna göre. bedelsız ser- maye artımından kaynakla- nan hısse senetlen T t> Ban- kası adına Takasbank'ta \ed- dı emın hesabında saklana- cak ve tasarmfsahıplen yu- kümlüluklerını tam yerıne getırmeden. bedelsız hısse senetlen uzennde hıçbır ta- sarrufta bulunamavacak MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABO Dolan 1 AİTTian Markı 1 Avxıstralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Drahmısı 1 Betçıka Frangt 1 Danımarka Kronu 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Flofinı 1 Ingılız Sterlını 1 Surıye ürası 11rlanda ürası 1 Ispanyol Pezetası 1 Rumen Leyı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 11ran Rıyalı 100 itatyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı OÖVİ2 ALJŞ 250,250 141,120 158,510 20,073 6,827 37.039 42,038 45,970 124.990 409,580 354.740 1.655 32,694 168,610 14,220 1887 174 410 812,410 276 610 6 827 33 673 1372 66 924 SATIŞ 251460 141 800 159 550 20152 6.870 37 221 42,279 46,670 125 760 411720 356 520 1.669 33.034 169.700 14,377 1,900 175 200 823,110 279.070 6.870 33,900 1.384 67,045 12MAYIS1998 EFEKTİF AUŞ 249,950 140,950 157,290 20,023 787 6,810 36,902 64,774 41,933 45.800 300,390 124,680 409,090 2,691 351 190 1 649 20 32,573 168 190 AA 14,149 1 875 50 173 330 792.260 6.742 33 548 1 355 66 087 SATIŞ 252.090 142.080 161,150 20.202 809 6.887 37.362 68,096 42,385 46 847 338,730 126,070 412,750 4,037 360,090 1675 30 33160 170120 C7 0/ 14 468 1912 75 176 300 843 850 6956 34 029 1 401 67 883 ÇAPRAZ KURLARI 1 ABD Dolan 1 7733 Alman Markı 1 5760 Avustratya Dolan 12 478 Avusturya Şılını 36 600 Belçifca Frangı 6 7558 Danimarka Kronu 5 9477 Fransız Frangı 5.3880 Fın Markkası 1 9996 Hollanda Florını 150 65 Ispanyol Pezetası 7 6122 Isveç Kronu 1 4818 Isviçre Frangı 1749 00 lialyan Lireti 132 38 14353 36 600 7 4176 181 74 3 7506 1 Kuveyt D • 1 Sterhn 1 lılanda L. 1ECU: 1 SOR. 1SDR: Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyali 3 2733 ABD Doları 1 6373 ABD Doları 1 4178 ABO Dolan 1 1098 ABO Doları 1 3476 ABD Doları 338 870 TL Bakan Erez'den 'sumen' uyarısı • Ekonomi Servisi - Sanayı ve Tıcaret Bakanı Yalım Erez, "Mukemmelığe Doğru Yolculuk Projesi' kapsamında. bakanlığa bağlı bırımlerde sumen \e kul tablası kullanımını yasakladı. Bağlı bınmlere gondenlen yazıda, ışı gecıktırme \e>a ışı unutma anlamında da kullanılan "sumenaltı" felsefesının >ok olması anlamında hıçbır masada sumen bulundurulmay acağı kavdedıldi Telekomda devlerin evliligi • NEV\ YORK(\A)- Telekom aianında ıkı dev şırketın. ABD"lı SBC Communıcatıon Inc. \e Mıdvvest Baby Bell Amentech'ın bırleşme karan verdığı bıldınldı. Bırleşmenın hısse degennınöl mılyar dolar olduğu ve sektörde en büyük. tüm sektorler arasında da ıkıncı büyuk şırket evlılıgı olduğu bıldınldı Bu arada Daımler- Benz'ın Chrysler'den sonra Nıssan'la da ortaklığa hazırlandıgi açıklandı Tirtcefden uyduylaletişim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turkcell. Indıum L L.C. ıle ımzaladığı sozleşmey le 64 ulkede 104 şebekeyle surdurduğü uluslararası dolasjım ağının sınırlarını. 780 kılometre uzaklıkta konutnlanan 67 uyduyla sağlanan global ıletışım kapsamında genışletecek Ancak. sıstemın kullanılabilmesi ıçın uydu ve GSM uyumlu farklı bır telefon gerekıyor Aktaş Elektrik İnternefte Ekonomi Servisi - Elektnk, mayıs ayından ıtıbaren lntemet'te wv."\v.aktaselektnk com adresınde. kurum hakkındakı genel bılgılerı, \ezne yerlen ve onenler bolümİen ıle Internet kullanıcısının hızmetınde Tüpkbank'ta atama • Ekonomi Servisi - Turkbank Genel Vlüdür Yardımcılıklarına Turgut Arıkan. Ülfet Cınbış ve Galıp Altıay atandılar Arıkan daha önce Iş Bankası ve Emlakbank'ın. Cınbış vc Altıav da EmUkbank'ın Genel Mudur \ardimciligi eorev ınde bulundular. SERBEST DÖVtZ 11 MAYIS 1998 CİNSİ ALIŞ SATIŞ ABOOolan AJman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollapda Flonm ingtllız Sterlm SArabftjalr Avusturya Şınrı 1001ta! Lıretı 2516OC 1416OC 16930C 42100 12520C 41050C 662O0 20050 14350 252000 142000 170000 «300 125800 413000 56800 20150 14500 TOPRAKBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Bankamız Olağanüstü Cenel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 1998 Perşembe gunu Saat lO.OO'da Banka'nın Buyukdere Cad. No:23 Şişli-istanbul adresindeki Genel Mudurlük toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın Ortaklanmızın toplantıya gelmelerini rica ederiz. GÜNDEM 1 - Genel Kurul Başkanı ve Divan'ın seçimı 2- Banka Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nın değiştirilerek Banka sermayesinin 12.500 OOO.OOO.OOO.- (Onikitrilyonbeşyuzmilyar) TL'ndan 21.075.000.000.000.- (Yirmibırtnlyonyetmışbeşmılyar) TL'na çıkarılması hakkında karar verilmesı 3- Banka Ana Sozte^mesı'nde Halka Arz için 6,8,9,10,11,13,14,21,22,24,43,44,48,49 ve 50'nci maddelerde yapılması gerekli değişiklikler 4- Olağanustu Genel Kurul tutanağının imzalanması ıçın Başkanlık Dıvanı'na yetki verılmesi. Yonetim Kurulu Başkanı Dr. A.Mahfi EĞİLMEZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog