Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAP ADANASERGİ SALONUNDA... Çnart Mah_ 5 Sok. Çınaiı Işhanı No2 Kat1 (Sabancı Iş Merkezl Ması) Adaia Tel:(322V3631211 F*s:(322)36312 15 Cumhuriyet CumhurİYet kitap kulübü Çelişkili (isüncelere dinginlik ve incelik ' ÇAĞDAIYÂY^LARrd 75. YIL SAYI: 26514 / 15QO0O TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1997) 11 MAYIS 1998 PAZARTESİ Avrasya zirvesine giden Demirere Aliyev'den petrol boru hattı desteği Tek yol Bakû-Ceyhan rf • Ekonomik Işbirliği Örgütü'nün 5. zirve toplantısında ağırlıklı gündem enerji. Demirel. Almatı yolunda uğradığı Bakû'de Haydar Aliyev'in 75. doğum gününü kutladı ve toplantı öncesi önemli bir destek aldı. Demirel, 1992 yılmda Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerini kapsamına alarak 10 üyeden oluşan bir bölgesel ekonomik işbirliğı kuruluşuna dönüşen ECO'nun, bugün 300 milyonluk pazan temsil eden etkili bir konuma geldiğini söyledi. • Başkanhk sarayında düzenlenen 75. doğum günü töreninde bir konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Hazar petrolünün geçeceği en iyi yolun Bakû-Gürcistan-Türkiye- Ceyhan olduğunu belirterek "Bir kez daha vurguluyorum: Her üç ülke, bu yıl içinde Hazar petrolleri için takvimi belirlesin" dedi. Aliyev. "Atatürk'ün devamı" diye andığı Cumhurbaşkanı Demirel'e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu. AYŞESAYIN BAKl! / ALMATI - Azerbaycan da Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 75. doğum günü kutlamalanna katılan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Aliyev'in Bakü-Ceyhan için verdiği destek sözûnden aldıgı moralle ağır- lıklı gündemini enerji konusunun oluşturduğu Ekonomik Işbirliği Ör- gütü"nün(ECO)5.zirvetoplantısı için Kazakistan'ın başkenti Almatı'ya geçti. Aliyev. Hazar petrolleri için Türkiye, Gürcistan ve diğer konsorsi- yum üyesi ülkelerin bir an önce hazar petrollerinin geçeceği yolla ilgili ekim ayına kadar takvim belirlenmesini is- teyerek. "Ben ve hükümetim için en itibarlı yol Bakû-Giircistan-Türkiye- Ceyhan'dır" dedı. Demirel. hareke- tınden önce havaalanında düzenledi- ği basin toplantısında. 1992 yılında Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerini kapsamına alarak 10 üyeden oluşan bir bölgesel ekonomik i^birliği kuru- luşuna dönüşen ECO'nun. bugün 3(>0 milyonluk pazan temsil eden etkili bir konuma geldiğini söyledi. Cumhur- başkanı Demirel, 5. zirve toplantısın- da. örgütün öncelikli işbirliği alanlan olarak belirlenen ticaret. ulaştırma, haberleşme ve enerji alanlannda daha önceki zirvelerden bu yana kaydedi- • Arkası Sa. 6, Sû. 3 'te C-8 zirvesinde ortak çağrı Ankara ve Atina'ya Kıbns için baskı • Zengin iilkeler ve Rusya'nm oluşturduğu ülkelerin dışişleri bakanlannın toplantısında Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbns sorunu için doğrudan görüşmelere başlanması istendi. Sonuç bildirgesinde "Kıbns'taki silah yığınağından duyulan endişe" de dile getirildi. M 8. Sayfada Yunanlı komünîstten çağrı Türkiye ABUen zararlıçıkar' ^ ,,, ,, • Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Dış tlişkiler Sorumlusu Babis Angurakis, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğinden zarar gördüğünü belirterek "Türkiye'nin AB'ye girmemesini öneririm. Hatta mantıkh olmak gerekirse, gümrük birliği de bir an önce durduruhnah" dedi. • 8. Sayfada . - ^? •:, Ortadoğu'da barış zor Hamas'tan îsraü'i vurma hazırlığı • Ortadoğu banşı için tsrail ve Filistin arasındaki görüşmeler uluslararası dözeyde ağır aksak ilerliyor. Islami Direniş Hareketi (Hamas), Arafat'ın terörle mücadele kampanyasım eleştirerek yeniden saldınya geçileceğini '.' açıkladı. Örgüt lideri Şeyh Yasin, "Yeni intihar saldırıları yolda" dedi. • 9. Sayfada Prof. Dr. Kayhan Mutlu 'Mafya demûknasi düşmanı' • Türkiye'de 1 trilyon dolar civannda bir ekonomik büyüklüğün maiyanın elinde bulunduğu bildırildı.ODTÜ Şosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Mutlu. "Bir toplumda matya ne kadar yaygınlaşmışsa o toplumda demokratiklesme o derece az olur'" dedi. • "Organize suçlar'" konusunda inceleme yapan Prof. Mutlu; bir toplumda ekonomi. politika, din. aile ve eğitim birbirine ne kadar iyi entegre edilirse o toplumun, o derece mutlu ve huzurlu olduğunu kaydetti. • 5. Sayfada DDK üyesi Ergım 'Tikanmakır rüşveüe aşıhyor'• îdaredeki tıkanmalann rüşvet ve benzeri yollarla aşıldığına dikkat çeken Ergun. "Yüzyıllann birikimi saygın kurallann, kuralsızhğa dönüştüğü gözlenmektedir" dedi. Yolsuzluklann toplumsal yaşamın bir parçası olmaya başladığını kaydeden Ergun. bazı kamusal eylem ve işlemlerde usulsüzlüğe bulaşmadan sonuca gitmenin neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı. • 5. Sayfada Birinci lig sona erdi Kayseriy Şeker ve Van düştii • Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde 1997-^8 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Galaıasaray. ligi 75 puanla tamamladı. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Vanspor'dan sonra Şekerspor ve son maçırtda istanbulspor'u 3-1 yenen Kaysrispor da 2. lige düştü. I Spor'da Güreste iki altın madalya Slovıçya'nın Bratislava kentinde sona eren Avrupa Büyükler Serbest Güreş Şamptyonasf nda Türk güreşçiler 2 altın madıiya kazanıp takım halinde Avrupa üçürcüsü oldular. 69 kiloda Yüksel Şank 130 kiloda ise Aydın Polatçı .\vroa şampiyonlueunu elde ettiler. M Spor'da Anneler GünundeSaygın'dan müjde. Yenikanun taslağı hazırlanıyor Ev kadınına güvenee Ana yüreği bu... Sakatlar Haftası kap- sanunda çeşitli etkin- likler düzenlenirken Türkiye''nin yüzde 10'unu oluşturan ö- zürlülerin. yasal hak- lanndan yarariana- madığı bclirtildi. Tür- kiye Kas Hastalıklan Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, özürlülerin haklannın pek çok ulusalve ulus- lararası mevzuatla be- lirlenmesine karşın yönetimlertarafından gözardı edildiğini vur- guladı. 17 yaşındaki özüıiü oğlu kas hasta- sı olan Emine Şekerci, "En büyük sorunu- muz mimari aksakhk- lar. Çoğu yerdeçocuk- lanmızın kakhnmdan inip çıkması bile im- kânsı/.laşabiliyor. O- kullarda rampalar yok. Ulaşım imkânı çok kısıtlı. Bir gün ço- cuklarınuzı Topkapı Sarayrna görürmüş- tük. Rampalı olduğu için arabayı içeri sok- mak istedlk Kapıdaki görevli 'Madenı yürii- yemiyorlar niye getir- dini/" dedi" şeklinde konuştu. (Fotoğraf: SAADET USLU) • Anneler Günü en içten sevgi ifadeleriyle kutlanırken kadın sorunlanyla ilgili kamu ve sivil kuruluşlarla yerel yönetimler de birçok etkinlik düzenledi. Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın da ev kadınlannın emeğinin sigortalanmasına dair kanun tasansı hazırlandığını açıkladı. İstanbul Haber Semsi - An- nelerGünü. yurttasların büyük kesımince çiçek ağırlıklı hedi- yelerle. gönül alıcı sözlerin söylendiği sade ziyaretlerle kutlanırken kadın sorunlanyla ilgili kamu ve sivil kuruluşlar- la yerel yönetimler çeşitli et- • Arkası Sa. 6,Sü.3'te MESAJLAR 4 Anne kucağında büyümek mutluluktur' • Cumhurbaşkanı Demirel, insanı insan yapan sevgi. şefkat, sadakat. fedakârlık gibi duygu ve davranışları öğreten, insanlann kişiliklerinin oluşmasını sağlayan "ilk öğretmenlerin" anneler oîduğunu kaydetti. • Demirel, "Türk toplumu. annelerimizin bu konulardaki hassasiyeti sayesindedir ki sevgi ve saygıya dayalı ilişkilere ve güçlü bağlara sahip. dirlik, düzenlik içinde ve huzurlu bir toplumdur" görüşünü dile getirdi. • 6. Sayfada KAYIT BİLE YAPT1RMAD1LAR Milletvekili çöp vergisi ödemiyor • TBMM lojmanlannda oturan 541 milletvekilinden 321'inin 'çöp vergisi' olarak bilinen çevre temizlik vergisi için kayıt yaptırmadığı belirlendi. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kılınç. milletvekillerinin, çevre temizlik vergisinin ödenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermediklerini belirterek bu konuda her türlü kolaylıgı sağladıklarını. ancak sonuç alamadıklannı söyledi. • 4. Sayfada BAKANHK PLANDAN HABERSİZ 6 Uydu kanalları özelleştirilemez' •• Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türksat uydularını özelleştirme planından haberi olmayan ve açıklamalara tepki gösteren Ulaştırma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, uydulara ilişkin ayrı bir kurum oluşturmayı düşündüklerini, böyle bir süreçte öne sürüldüğü gibi devletin ulusal ve kıt kaynağı olan uyduların satışının mümkün olmadığmı söyledi. • //. Sayfada Turizm Dosyası "Keşfettik, tükettik, terk ettik... Her keşfettiğimiz "yeşil" ve "mavi" ile sevince boğulduk. Tüketmenin "tadına" vardık. Sonra arkamıza bakmadan çekip gittik; yeni keşfedilecek yerlerin peşine düştük... Şimdi keşfedilecek çok az yerimiz kaldı. Ege'nin, Akdeniz'in en görkemli koyları, beldeleri beton kuşatmanın kıskacında. Bir zamanlar buralara yılda bir hafta oturmak için yaptırdığımız ikinci, üçüncü belki dördüncü konutlarımız kimsesizltği yaşıyor. Yine bir turizm mevsimine vardık. Gözler yeniden kıyı beldelerine, turistik merkezlere çevrildi. Yaz nüfusu kış nüfusunu ona, yirmiye katlayan beldelerde yine altyapı sorunları, kirlilik, beton ve çaresizlik var. Bodrumlular Cevat Şakir'li günleri özlüyor, Marmarisliler yok olan ormanlarına yanıyor. Cökova bağrına saplanan termik santral bacasının acısıvla kıvranıvor... Arkadaşlanmız turizmin ana kaynağı Ege ve Akdeniz'i dolaştı: Ayvalık, Foça, Çeşme'de Asuman Abacıoğlu, Kuşadası Didim ve Ölüdeniz'de Celal Yılmaz, Bodrum ve Marmaris'te Merih Ak, Göcek ve Dalyan'da Özcan Özgür, Antalya ve Alanya'da Biilent Ecevit'/'n îurizm iztenimleri.... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Merih Ak Bodrum'u anlatacak. Orta Asya'mn Ortası... ALMATI - Konu "dünyaya hükmetme" olunca. genel kabul görmüş değerlendirmedir: - Orta Asya'ya tam hâkim olan, Asya'ya hâkim olur. Asya'ya hâkim olan Avrasya'da karar verici olur. Avras- ya'ya yön veren dünyaya hâkim olur. Tarihe bakıp Cengiz Han'ı, Timur'u düşününce bu değerlendirmeye haklılık kazandıran zaman dilimlerini • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog