Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yugoslavya'ya • Dış Haberkr Servisi - Temas Grubu dun Vagoslav>a'ya yaptınm uvgulanmasını kararlaştırdı Ingiltere'nın başkentı Londra'da>apılan toplantıdaYugoslavya'va yönelık yatmmlara yasak getınlmesı karan alındı Baştan ben yaptınm uvgulamasına karşı olan Rusya karara çekınce koydu Bu arada. Sırbıstan'ın Koso\a bolgesındekı Balınça'da bır çobanla bır çocuk Sırp pohsı tarafından olduruldu Deçanı koyundekı çatışmada bır Arnavut oldurulurken K.oso\a KurtuluşOrdusu(LCK) genllan tarafından ıkı ayn, karakola duzenlenen saldınlarda bır genlla oldu, dört Sırp polıs yaralandı Kolombiya'da 29ÖIÜ • BOGOTA (Reuters) - Kolombıya'da çıkan çatışmalarda en az 25 solcu genlla ıle 4 a»kenn olduruldüğu bıldınldı Mapınpan bolgesınde persembe gununden bu yana suren çarpışmalarda aşın sağcı bırlıklere helıkopterler ve bombardıman uçaklannın eşlık ettıgı bıldınldı Bırlıkler Kolombıya Devnmcı Sılahlı Guçlen (FARC) genllalannm uslennı ateşe tuttu Endonezya'da çatışmalap • Dış Haberier Servisi - Endonezja'nın Yogyakarta kentınde öncekı günku protesto gostenlen sırasında bır kışı oldu 41 yaşındakı Mozes Gatotkaca'nın polıs tarafından do\ ulerek olduruldüğu ılen suruldu tçlennde oğrencılenn de bulunduğu bın kışılık gnıp. bmalan taşlayarak yollarda otomobıl lastıklen yaktı Uç gostencı de gozaltına alındı Rusya, Gürcistan'ı by-pass edip Türkiye'ye karada sınırdaş olmak istiyor Moskova'run garip ısramLALE SARÜBRAHİMOĞLU ANKARA-Genelkurmav Baş- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- radayı, 40 yıllık Soğuk Savaş do- nemınde Turkıye nın karşı kut- bunda yer alan Rusya'yı zıyaret et- meye hazırlanırken Moskova, Gurcıstan adına Ankara ıle sınır anlaşması ımzalanması onensını yıneledı Karadayı "nın zıyaretıne hazırhk amacıyla Ankara'ya gelen br f! Jt> asken heyetı bu yondekı ör*my] Ajıkara'yagetırdı Aynıonen Ttr- kıye'nın Moskova'dakı buyük3ı.ı- lığıne de ıletıldı Türkıye ıse. e>ul muhatabının Rus sınır bırlıkîsn- nın konuşlandığı Gurcıstan cadı- ğunu beluterek Rusya'ya dsnız- lerde sınır anlaşması yapma ı e - nsını yıneledı Rusya, yaklaşık ıkı yıl >r s;e Gurcıstan sınınnda konuşlandmı- gı asken bırlıklennın \arlığından cesaret alarak Tıflıs adına Turkıye ıle sınır anlaşması yapma onensı getırmıştı Rusya boylece SSCB dönemınde olduğu gıbı Turkı- ye'nın sınırlanna yerleşmek ıstı- yor Abhazya sorununun çözumsuz- luğunden Rusya'yı sorumlu tutan Gurcıstan, Rus sınır bırlıklennın varlığmdan duyduğu rahatsızlığı, Genelkurmay Başkanı Tumgene- Çamur hâlâ can alıyor İtaha'nın guneyinde et- kili olan ve birçok dağ kö- yünun çamur seli altında kalmasına yol açan fela- kette ölenlerin sayısı 116>a>TJkseldi. Yetkili- ler, çamur selinin, dağlar- daki ormanlann vok edil- mesinden kaynaklandığı- nı vurguJuyorlar. Sivil Sa- vunma Örgütü'nden va- pılan açıklamada, fela- ketten en fazla etkile- nen Sarno itçesinde olen- lerin sayısının 91'e yük- seldtği * bildirildi. Ça- mur seti bin 500 kişiyi ev- siz bıraku. Kayıp sayısı- nın 400'e çıkmasından korkulurken çamurun kuruması nedeniv le kur- tarma çalışmalan güç- lükle sıirdürülüvor. Ortadoğu banşına yeni darbe Dtş Haberier Servisi - ABD, yann Washıngton'da başlaması ongorulen banş zırvesının ertelendığını açıkladı CNN televızyonu dun akşam. lsra- ıl'ın, Washıngton yonetımının önerdı- g\ banş planını kabul etmemesı nede- nıyle zırvenın yann >apılmayacağını duyurdu Üst duzey bır Beyaz Saray yetkılısıyse ABD Başkanı Bill CHn- ton'ın, zırvenın bu ayın sonunda ya- pılmasını ıstedığını belırttı Israıl hukumetının oncekı gun, Baş- bakan Benyamin Netanyahu'nun zır- veye katılmayacağını aç'R-inasına karşın Netanyahu'yu son anda ıkna etme umuduyla mekık dHoTiasiM surduren <\BD'nın OrtaıİJ'gı. Özel Temsılcısı Dennis Ross dür 'N«tan\ a- huveFılıstınlıden Vaser AtnıftK'labır araya geldı Ross. Ramallah kentıruk ^raiat'la vaptığı gonışmenın ardırivia- »aptığı açıklamada, zırve konusurjaBbraıl'le Fılıstın arasında denn gorû; svnlıkla- n bulunduğunu \e bunlarr ışmanın zor olduğunu soyledı Fılıstın hukumetınden yapılan açık- lamadaysa "Banşsuredninçokmesiy- le bölgede şiddet ve kargaşa yeniden tırmanacakrır" denıldı Netanvahu, ABD'nın Israıl ın Ba- tı Şenatopraklannın yuzde I3'unden çekılmesı yonundekı onensını kabul etmıvor ABD yonetımıyse zırvenın yapılabılmesı ıçın Israıl'ın yuzde 13 planını kabul etmesını şart koşmuştu Dennis Ross, Arafat la goruşmesının ardından dun gece Kudus'te Netanya- hu'\ la son kez bır araya ğeldı ral Zurab Meparişvili'y ı gorev den alarak gösterdı Gurcıstan Savun- ma Bakanlıği'ndan oncekı gun ya- pılan açıklamada. Gurcıstan Dev- let Başkanı Eduard Şevardnad- ze'nın 9 şubatta kendısıne yapılan suıkast gınşımı ve 26 nısanda Trabzon'u zıyaretı sırasında gu- venlığının sağlanması ıçın gere- ken önlemlen almaması nedenıy- le Mepanşvılı'yı gorevden aldığı bıldınldı Karadayı'nın Rusya Ge- nelkurmay Başkanı Sergej Krvaşnin'nın davetlısı ola- rak gerçekleşecek Mosko- va zıyaretı, 40 yıllık Soğuk Savaş dönemınde ıkı ayn kutupta yer alan Türkıye ve Rusya ordulan arasındakı güvensızlığı aşıp ortuşen noktalan bulmayı amaçlı- yor Karadayrnın Rusya zı- yaretınde ele alınacak baş- lıca konular \e venlecek olası mesajlar şu başlıklar altında toplanıyor 0 Rusya. SSCB'nın da- ğılması uzerıne Ukrayna ıle Karadenız fılosunu pay- laştı Rus asken dergılenn- de yer alan makalelerde, Rusya'nın kontrolundekı Karadenız fılosunu Ukray- na ıle paylaşması sonucu bu denızdekı gucünu Tur- kıve'ye kaptırdığı goruşle- nne yer venlıyor # Karaday ı Rusya'yı zı- yaretınde meslektaşı Kı- vaşnın'e Rus ordusunun endışelennı gıdencı guven mesajlan verecek # Turkıye. bır suredır Rus yapımı S-300 fuzelen nedenıyle Rusya'yı karşı- sına alma polıtıkasından vazgecmış gorunuyor Tur- kıye'nın S-300 sorununu, ABD'ye havale ettığıne dıkkat çekılıyor # Turkıye. Rusya ıle arasında 180 mılyon dolar olan savunma sanayıı ışbır- lığını gelıştırerek ıkı ulke arasında potansıyel olan asken ışbırlığını S-300'ler ıçın bozmaması yolunda Moskova'ya telkınde bulu- nacak POLtTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Olumsuz Gelişmeter Turkıye'nın soaınlu komşulan ıle olan ılışkılennde olumsuz gelışmeler yı- ne ağır basmaya başladı "Ne zaman olumlu gelışme oldu kı" dıye sorabılırsınız Doğru. Ama olumsuz gelışmeler ıvme kaza- nıyor gıbı gelıyor bıze Son bır haftadakı gelışmelere bır goz atalım Başkan Clinton'ın Kıbns Özel Tem- sılcısı Richard Holbrooke Kıbns'tan elı boş dondu Holbrooke, Rauf Denk- taş'la goruştukten sonra yaptığı açık- lamada, KKTG Cumhurbaşkanı'nın, Rumlarla goruşme masasına oturmak ıçın KKTC'nın ayn bır devlet olarak ta- nınması ve Kıbns Rum Yonetımı'nın AB'ye (Avrupa Bıriığı) yaptığı uyelik başvurusunu gen almasını ıstedığını soyledı Holbrooke, bu ıkı koşulun kar- şılanmasının olanaksız olduğunu be- hrterek bır uzlaşma sağlanamadığını açıkladı Ancak Holbrooke objektıf bır değer- lendııme yaparak AB ıle Rumlan da eleştırdı Clinton'ın ozeltemsılcısı, Rum yonetımının adanın kuzeyınde heıtıan- gı bır denetım ya da egemenhğe sahıp olmadığını vurguladıktan sonra AB'nın de Turkıye'yı adaylık surecı ıçıne alma- yarak hata yaptığını soyledı. Hollbrooke'un bu açıklaması, gerek AB, gerekse Kıbns Rum yonetımı tara- fından sert tepkı ıle karşılandı Ozetle, şımdılık Kıbns konusunda en ufak bır olumlu gelışme ya da yumu- şama belırtısı yok Yunanıstan'ın PKK'ye Atına'da buro açma ıznı vermesı uzenne patlak veren gergınlık ıse devam edıyor Yunanıstan Dışışlerı Bakanlığı Sozcusu Konstan- ttn Bikas perşembe gunu yaptığı açık- lamada ulkesınde faalıyet gosteren bo- lucu orgut burosu bulunmadığını ıddıa ettı. Ama Ankara haklı olarak bu açık- lamayı ınandıncı bulmadı Kıbns Rum Yonetımı Dışışlerı Baka- nı Yannakıs Kasulides'ın PKK'yı teror orgutu olarak gormedıklennı soyleme- sı ıse ıplen busbutun gerdı Kıbns ve PKK konuları dış polrtıka gundemının on sıralannda yer alırken, Rusya'dan da S-300 fuzelennın Kıbns Rum kesımıne ağustos ayında gonde- nleceğı haben geldı Sonuç olarak Batı'da Yunanıstan ve Kıbns Rum kesımı ıle olan gergınlık hı- zından bır şey kaybetmeden devam edıyor ••• Guneyde Sunye ıle olan gergınlık ıse, bu ulkenın ABD Buyukelçısı Velid El Muallim'ın, Hatay'ın "Sunye'den ça- lınmış bırvılayet olduğunu" ılen sumne- sı ve Hatay'ın bır gun kendılerının ola- cağını ıma etmesı ıle yenı boyut kazan- dı. El Muallım, Arab Netvvork of Ame- nca adlı televızyona verdığı demeçte "Bız Sunye'de okullarda çocuklanmı- za, bızden çalınan Hatay vılayetı ıle ıl- gılı aynntılı eğıtım verıyoruz Hatay V as/a unutmuş değılız Her şeyın bır sı- rası vardır" şeklınde konuştu Yanı Bu- yukelçı, Golan'ın Israıl'den alınmasının ardından sıranın Hatay'a geleceğını ıma ettı. Daha once de yazdık, Sunye lıden Hafız Esad'ın 1970'te yonetımı ele ge- çırmesınden bu yana ıktıdarda olan Baas Partısı'nın tuzuğunun 7 madde- sı Turkıye'de Toros dağlarına kadar uzanan bolgeyı "Arap toprakları" ola- rak tanımlarve gen alınmasının "ulusal hedef" olduğunu belırtır Nısan ayında US News and World Report dergısınde yayımlanan bır ha- berde, Sunye'nın Bırecık barajinın sa- bote edılmesı ıçın PKK'ye destek ver- dığı belırtılıyordu Bılındığı gıbı Sun- ye'nın Yunanıstan'la da asken ışbırlığı anlaşması var • • • Son olarak doğumuzda ıse Ermenıs- tan'ın şahın Devlet Başkanı Robert Koçeryan, aşın mıllıyetçı, fanatık Turk duşmanı Taşnak Partısı'nm uç yıl ara- dan sonra yeniden faalıyete geçmesı- ne ızın verdı Taşnak Partısı, 1994 yılının sonunda donemın Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan tarafından yasadışı ılan edı- lerekkapatılmıştı Petrosyan, Taşnak'ı kapatarak Tur- kıye'ye bır jest yapmıştı Bu )est şımdı aşın mıllıyetçı ve Dağlık Karabağ'ın ba- ğımsızlığını savunan Koçeryan tarafın- dan geçersız kılınmıştır Bır noktayı daha hatırlatmak gerekı- yor Gerek Yunanıstan'ın, gerekse Sunye ıle Ermenıstan'ın arkasında Rusya bu- lunmaktadır Turkıye'nın, sıyası lıderienn kısır çe- kışmelennden kurtulup, dıkkatını dışa- nya çevırmesınde buyuk yarar var Fatih'in ardından.... ...bir yû daha geçti. Bir vıl daha onsuz yaşadık. 0 \üzden hep eksiktik biraz. Çaresizlikten içimizde )aşattık. öztan ve Oher aüeleri TEŞEKKUR Bv pass amelıyatımı başanlı bır ijekılde gerçekleştıren Op. Dr. S. Tarcan. Op. Dr. C. 4lhan. Op. Dr. t. Ka>acıoğlu. Op. Dr. M. ldiz. Op. Dr C Çakalağaoğlu. Op. Dr. V Şensoz. Dr. \. Çağıl, l zm. Dr. V. Özkul, Dr. F. Baçgal, Dr. O. Fazlıoğulları ve Dr. G. Çamur ıle hastalığım suresınce her turlu ılgı ve alakavı esırgemeven ve benı eskı sağlığıma kavuşturan Dr Sıvamı Ersek Goğüs Kalp ve Damar Cerrahı Hastanesı çahşantanna teşekkürlenmı sunanm NECDETÖZEREN ANKARA GA\T«ME\KLX SATIŞ İCRA DAtRESİ'NDEN G\YTÛMENKULÜN AÇK AKTTIRMA İLAM DosyaNo 1998 4>İŞ Satılmasına karar venlen gavnmenkulün cınsi kıvmetı adedı evsatı •\nkara >enimahalle ılçesı Ormançıftlığı mahallesı 13783ada.2no lu parselı teşkıl eden *î 101 m2 mıktanndakı arsa vasıflı taşınmaz hıssedar lar arasındakı ortaUığın gıdenlmesı ıçın uzenndekı muktesatla bırlıkte açık aıttırma suretışle satılacaktır Parsel kentsel servıs alaru ıçensınde olup ımardurumuna ılışkın teknık bılgı ve olçuler dosvada mevcut kro- kısındedır Genı> evsafı dosyada me\cut şartnameve ılışık bılırkışı rapo- runda açıklanmı^tır Takdir edflen krraıeti: 281 W 000000 TL olup >ıızde 15 KDV alıcı>a aıttır Sadş şartan: I Satış 22 6 1998 günu saat 1400-den 14 10 akadar <\dlıveMezatSalonu'ndaaçıkarttırmasuretıv le vapılacak Bu antırmada tahmın edılen kıvmetm vuzde 75 mı \e ruç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e sans masraflanm geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın ta- ahhudü bakı kalmak şartıvla 2 7 1998 gunû aviu yerde aynı saatte ıkıncı artnrmava çıkanlaeaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhüdü sakiı kalmak üzere arttırma ıla nında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu ka- dar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetımn yüzde 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacağına rûçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması \e bundan başka para>a çevırme ve pavlaştırma masraflan- nı geçmesı laamdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşe- cektır 2- Artnrmaya ıştırak edecekienn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20'sı nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temı- natmektubunuvermelenlaamdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığın- de20günügeçmemekuzeremehılvenlebılır Tellalıveresmı ıhale pulu. tapu harç ve masraflan ahcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- tpotek sahıbı alacaklılaria dıger ılgılılerm (•) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dava- nağı belgelen ıle on beş gün ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak- sı takdnde hakian tapu sıc\U ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanı, bıra- kjlacaklardır 4- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vafırmamak su- reti)le ıhalenın teshıne sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen teklıfettıkle n bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve av- nca temerrut taızınden mûteselsılen mesul olataUardır Ihale farkı ve te- merrût faıa aynca hukme hacet kalmabızm daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa öncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesin gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi ve nldığı takdırde ısteverı alıcıya bır örneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn ^artnameyı görmuş ve münderecatını kabul etmış savılacakla- n, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1998 43 I Ş savılı dosva numarasi) la mudürluğümüze başvaırmalan ılan olunur 21 4 1998(*) tlgılıler tabı- nne ırtıtak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 18144 AKSJJRAMASLİYE HlîKUK Sar I W U 8 E s a s Dat i- Cumalı > urtta!) tarafiniaa davalı Fenha YurtHsi! aleytııne açılan boşanrra Javasının vapı- lan ).T!|i j m a i i sonunda. davacriHnı davasının ka- bulu i£* Aksarav Merkez Sağhi fcoyu. cılt H2 4 sayfa t& ' «.ûtük 383 te nüfıti. Layıth Bavram ve Dılber «J«n olma 22 11 l**3 doğumlu Cu- malı r ınıas ıle Ramazan ve Krraz'dan olma Fenha Yurtıa.- IB bosanmalanna karar 'er-ıldıjı ılan olu- nur Basın 17427 Kırmızı Balık Çocukevı '.e Rulübü ANNELERGLAfLTnü Annelenn sevgı, şefkat \<ı ^û^en dolu yüreklennın değennj ' kutluyoruz. KIRMIZI BALJBK ANKARA GAYRtMENKlL SAT1Ş İCRA DAİRESİ'NDEN GAYFOMENKLXinV AÇIK ARTTIRMA İL%M Dosva No 1998 44 L Satılmasına karar venlen gavnmenkulün ciE^avıretı adedı evsatı Ankara Yenımahalleılçesı Kızılırmak mahaüiSTrdt 1'T83 adanın 1 nu- maralı parselını teşkıl eden 5031 m2 mıktanrıoaı ırsa »asıflı taşınmaz uzenndekı muktesatlarla bırlıkte hıssedarlar a-^-Jat ortaklıgın gıde- nlmesı ıçın açık arttırma »uretıv le satılacaktır »tsrfs evsafi dosv ada me\ - cut şartnameye ılışık bıhrkışı raporunda açıklarr-^r- P arsel kentsel ser vıs alanı ıçensınde olup ımar durumu hakkınca ırr lecıık bılgı ve olçu ler dosv ada mev cut krokı uzennde göstenlmışr: T ak<Br ıHunan kıv me- ti: 2S2 683 000 000 TL yüzde 1 * KDV bede L>cva aıttır Saöş şart- lan:l-Satiş 226 1998gunüsaat 14 10'd-an ^ JC'VeUiar \dhveMe- zat Salonu nda açık arttırma suretıyle vapılacaı. Bu 2-mrmada tahmın edılen kıvmetın vuzde "^ ını ve rüçhanlı alacaü^r arsj alauklan met- muunu ve satış masraflanm geçmek şartı ıle tsd/e jiunır Bovle bır be- delle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhsfci lab kalmak şartıvla 2 7 1998 gûnü avnı >erde avnı saatte ıkmcı aırBnııayaçjıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gawnMk«i en i,ok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanındc râtenleri mûddet •omm da en çok arttırana ıhale edılecektır §u kadar <t nrrma bedelının malın tahmın edılen kıvmetımn vüzde 40 ını bulmatr <t jalıs ıstevenın alaca- ğına rüçharu olan alacaklann toplammdan fazüıûrsaa te bundan başka parava çevırme ve pavlastırma masrafiannı geKirjalazıındır Bovle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dü$ecektr s _irTnava ıştırak ede- cekienn tahmın edılen kıvmetın yuzde 20 sı ~sxrtâe pev akçesı \eva bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mst j.3«nL »eraelen lazım- dır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde _' rınu geçmemek ûzere mehıl venlebılır Tellahve resmı ıhale pulu. TST hın ve nasraflan alı- cıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden r<£S7r 3 Ipotek sahıbı ala- caklılarla dığer ılgılılenn (') bu gaynmenkul xarTEdtt.i haklannı husu sıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı da /^•Jğ h: gelen ıle on beş gun ıgnde daıremıze bıldırmelen laamdır KLt Diiırderıaklantapusı- cılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç b aLiıcak ırdır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak 2Le«Me ıhalenın feshme sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıiür- beckl ıle son ıhale be- delı arasındakı farktan ve dığer zararlardan VÎ -wnca ajnerrût faızınden mûteselsılen mesul oiacaklardır Ihale farkı vEieaanM taızı aynca huk- me hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl oluro^fc. bj üti varsa oncelık- le temınat bedelınden alınacaktır ^ S.artnarR lan uihınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup rraraf venldıgı lakdırde ıs- teven alıcıva bır omeğı göndenlebılır 6- SaU« ıjarii edenlenn şartna- me>ı görmuş ve münderecatını kabul etmış srtkeakıan, başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1998 441Ş sayılı dosyanBBansı>Uımüdûrlûğumu- ze başvurmalan ılan olunur 21 4 1998 (*) llşaiactalnnne ııtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 18145 TÜMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇKAKlMiS SSÜMAYEMİZ 550 0OO 000 000 URASI NAKtT KARSUGl 550 000 000 000 URASIK KAVNAKLAR DAN KARS1ANMAK SURETMi 550 000 000 000 URADAN 1 650 000 000 000 URAYA ARTBJLMAiaAaR ARTMIAN SERMAYEYİ TEMSl EDEN HBSE SENEUERİ SERMAYE PIYASASI CURlALrNCA 13 03 1998 TARH VE 11/2M SAYI LE KA1DA AJ.INMST1R. ANCAK <AvüA AUNMA ORTAKUGlMIZIN VE HSSE SENfTiRINH ."EYA KAMUCA »EKEFfULU ANIAMINA GEJ*Z Oraklıgımız le "oılı aymtk Ngüerı nefen eahfume 27 03 1998 tanhndc Denızlı Tcaret S<*ne tesd edbns ve 3i J3 1998 tanh ve 451 ^ saylı TTSG nde ılan edtlmıs ÖHJÇ aynca Daşvunj yeriermde mcetemeye agk 1 Hakla A/z * Satı> Hakkında Bilgiier Otak jnmoır »enı pay airra tıalcannı kullanmasmdan sonra teian 3 509 000 000 tutarmdakı paytar 12 051998 le 26 05 1998 tarhien üfasmia 15 gun sureyle asağıda betotteı basvııru yenemde halka arr yotu de satilacdktır Bır payin nomndl değen 5 00C Tl oiup nommdl degenr attmda oimamak uzere IMKB de okçacak fryatîan sat 5a an edıiecektır BASVURU ŞEHJ 8u serraye artınmında pay almak suretıyte ortak otmai! steyen tasamjf sahifJefi sato sutes ıgnde SünbJ Menkul ^ "Tnetier Bof^ası nda ışiem yapmaya yettaiı bankalar ve arac Kurumlardan oiusan bof^a uyeiennden bnne Msvurmalan gerekmektBİ BASVURU YERLERİ BNANS YATIR1M A.S Nıspeoye Caddesı Akmetkez B KJes Kat 2 3 EUIef 80600 tSTANBU. Tel 212 282 17 0u Fax 212)282 22 55 Fır.ansbank A.5 nın asagıdakı subetefı OENtL MUDURUIK MENKUl KIYMEUER MD Buyukdere Caddes No 123 MeadıyekovtrANBUL Tel (312)468 45 60 Tel (212) 2^5 24 50 F » (2-2l 27 C 24 91 Denzl Subesı Saraytar Matellesı 2 Tıcar Vol No 52 DENELJ Tel 258124 04 60 Fax-(258) 241 15 90 Ankara Subes Cınnar Caddes No 1/36 Canlaya / ANKARA Tel (312)468 45 60 Fax 012)468 45 58 Izmr Şubes. Akdeno Cad No 5 Kat 4-5 Konjon 35210 2MIR Tel' (232) 489 20 00 F M (232) 483 17 07 HİSSE SENETLERİNİN TESLİM SEKÜ «ans 1ıuwn A 5 de" hısse ser«tien ortaklara annda teslım edteceklır firansbant A.S subetennden se OrtaManman ıtvaz ettık«d 3 No lu ye^ pay alma kuportan ie 4 Noiu yenı pay aıma kuponu de ariıkte 1996 y* kar payı kuponlanna tarsınk TakecHen bedellı ve bedeto hsse senetlenne dtşkın emanet maktauzu veniecektır Oftaklanmız Rnans /atmm A 5 ciçnoalcı Rnansbank A.$ surgbetennden emanet mafcbuzu karş*ğı nısse senetiennı bır hafta sonra teslım alabtjecekierdır IV MAU DURUMA UŞtON BLGIUR a bon uc yM. briancolar AKTIF (MJyon TL) 3112 1995 3112 1996 "3112 1997 DÖNEN VARLJKLAR 2690794 4719635 1405U37 A HA7JRDEGERJR 101457 3 053 44 742 B MENKLL KIYMETLER 162 562 155 649 42 567 C HSAVD TCARIALAC 1«T) 860 437 941677 5 654 076 • AUCILAR VE ALAC SEN 860 181 941 3T 8 5 653 774 2 VER.LENDEP /E TEM 256 299 302 D DIĞER KISAVD ALAC <NET> 207 008 190 284 776 539 E bTOKıAR 1297 025 3 374 818 7 352 382 ILK MADDE VE MALZEME 335 867 1 520 117 1 136 635 2 *ARI VE ARA VAMOLER 66^216 1108 862 4 771517 3 MtMULLER EMTIAJ 78212 75 112 218271 4 DIĞER STOKLAR 32162 42 413 4 266 5 VERLENS.P A.ANSUK. 183568 6C2 897 1173623 F 3IGEİ? 0ÖNEN VARLKLAR 62JO5 54 154 181031 « DURAN VARUCLAR 473146 856 810 4 458 592 A LeuN VD TİCARI ALAC NET) 25 25 25 C FNANSAL DURAN VARL ff£7) 276 820 310 182 343 108 D MADOI DURAN ^ARUKLAR 188.239 537 910 4 098 331 ' MADCHDtfANVARL'BRLrP 349 361 627 257 1099826 2 BRKMSAMORT (164492 (322 748) (S24147) 3 YAfHMAKTA OLAN YA* 12D 140 901 3 473 764 4 VERI.EN SIF A,'ANSLAFS 32S0 92 500 49 343 E MADOI OLM DURAN VARL fNETj 24 139 139 F DIĞER DURAN VAPUkUAR 8 040 8 554 16 989 "OflAM 3 163 942 5 576 445 18 509 929 PASİF (Mıtyon T , 3112 1995 3112 1996 ' 3 1 1 2 1997 1 KSA VADEU BORCLAR 2 096 '20 3 776 566 13 715 802 . A *IANbAL BCKCIAR 864 663 1802 299 7226 227 1 BANKA KREDILERI 755 755 1622 255 6 553 386 2 UZ Jü KS ANA PARA TAK VE F 5 DIĞERF1NANSALBORÇLAR 108 908 180 044 672 841 B TİCARI BORCLAR İUD 1079 469 1064 548 6 062 236 C DIĞER KISA k'ADEL BORÇLAR 45 679 783 235 35' 996 D AUNANSIPARI$AijANSLARt 191 348 3 798 t BORC v^ GIDER <ARSIUKLAR 106 718 126 137 7'545 1 UZl* .ADELBORÇLAP 176932 559341 2 577 030 A FİNANSAL BORCLAP 160 184 518 145 661 275 1 BANICA KaEDILtUl 160 184 518145 661 275 B UZUNVD T1C BORCWK(NED E BOPC vt GIOER KARS I K DcM TAZMNATI KARŞ II OZSERMAYE A. ÛDENMIS SERMAYE B EMSYCN °R»<II C YENİDEN DEC 3EGEP ART5I 1 D-JRAN .ARLKL DEĞER ART 2 I5PRAKLERDE DEGER ART D YEDE<L£R 1 YASALYEDEKLER 2 CHACANUS-1J YEDEKLER 5 MAUYET ART1S FONU 16 748 16 748 885 483 İICOOO 367 500 19C778 112 316 78462 40 805 5017 35 788 41196 41 196 1 240 538 550 000 148017 311225 232 763 78462 112012 19413 92 599 121066 121066 2 217 097 550 000 148017 530 443 4483 0 82 123 599 399 19413 211 883 6 SER EKU İST «S ve GAYR. S K. E NET DONEM KAR! (ZARARD TOftAM 181 207 3 163 942 J 119284 5 576 445 389248 18 509929 • 31 12 1997 tantn ıBban ıle duzenlenmıs Biancolar Bağmnsc Denedmden gegnrastr aynı tanhı r^ak tablolar henuz Genet Kuruca onaylanmamıştır b) Sor uc yılık gehr tablolan (VMyonTL) A. BRUT SATISLAR YURTICI 2 YURTDISI 3 DIĞER B SATI5TAN MD1RİMLER C NET SATBLAR D SA-RSIJV!»! MALİYETt () BRUT SATIŞ KARI CARAJfl) E FAAUYET GDERLEU () 2 PAZARL SATI5VEDAĞ GIO 3 GENEL YONETİM GCERLERI ESAS FAAÜYET KARI (ZARARJ1 F DtGER FAAL GEL VE KARLAR (+) 1 İŞTIRAK-BAĞU ORT TEM G£L 2 BAGU ORTAIOKLARD TEM GEL 3 FAE VE DtĞER TEMETTU GEL 4 DIGER G&KVE KARLAR G DIGER FAAL GC VE ZARARL (> H FINANSMAN GIDERLERI P 1 KSA VADEÜ BORCLANMA G» 2 UZUN VADEU BORCLANMA GIO FAALJVET KARI (ZMAFa) 1 OLAĞANUSTU GEL VE KARLAR (+) ) OLAĞANUSTU 610 VE ZARARL ( ) DONEM KAB (ZARARI) K OO VERGİVEOİĞ YASALYUKUM NET DONEM KARI (ZARARO 31 12 1995 3 573 744 914 327 2583 409 76008 3 573 744 (2 762 506) 811238 Q59141) (140647) (118494) 552 097 381032 25 306 147 751 207 975 '135 789) (511 507) '503 832) (76 76) 285 832 4 442 a 349) 287925 (106 718) 181 207 31 12 1996 5019082 1 266 723 3 469 270 283 089 (13 760) 5 005 322 (3 530 534) 1 474 738 (358653) (212 055) (146 598) 1 116085 367040 34S8 189853 173 729 (160 729) (1 072 229) (845 987 (226242) 250167 2424 (7 521) 245 070 (125 786) 119284 •31 12 1997 13608911 5 265260 8281269 62 382 (201409) 13407 502 (9424630) 3982 872 (732 146) (438 988) (293 1581 3250 726 1660499 13 307 31560 1440078 175554 (694 785) (3 852298! (3 395205) (457093) 364142 95 528 459 670 (70422) 389248 •31 12 1997 tar*« ı*an ie duzenlerımıs Gel» Tabteu Ba^rree L^netnıden geçmış» ayn tanhı mab tabUar nenuz Genel KunJca onayianmannştır S«k«n "Kjsa VadeS û$er Fnansal Bottfar- katem 31 12 1996 tanhı ıtfcanyle 180044 mlyon TL aiacak bakıye vermektedr Bu katemn tamamn EGS Dış Tıcaret A 5 ne olan ncan ıkşkıden kaynaklanan bon; o<u?urmaktatk S02 konusu bon; hacadar nedenyle bahs gecen firmadan her ay dojan KDV alacağnjan odenmelctedr Bahsı geçen Manço tanhı 31 12 I997tarihntt)anıte672 841 mlyon TL alacak bataye vemıekted» Bukalenm tamamn EGS Dış TcanS A S me olan tıcan *stjcten kaynaklanan borç olusturmalnadır S02 konusu borç. hracatlar nedenıyte bahsı geosn ftrmadaı her ay doğan KDV alaca^ndan odenmekieaV OklER HUSUSLAR 19 Ortaklarda ve «aaUerle. öcanAıcan olmayan bon;-alacak ijbsı Srtet31 12 1996tanhıtbanIleortaUar bağhortabklat ısDraklefveyupsrkeDenıletKarvetonoknayan Alacaklar Tıcan Tıcar CHm.Sıftrtın Tton Ûnvam Asa Teksfll San veTc A j Boyasan Teksd San ve Tc A.S EGSDısTıcaretAS Havsar Havtu Tek. San veTc A.$ Kutsatte« Teks San ve T t A 5 Meg=Teks San veTic A 5 Teksport Teks. San ve Tc A 5 Uslu Pazartama A.S Borçiar Tıcan Tıcar Olm 183 810 662 766 597 1328 6 365 791961 6909 5 628 6932 17989 31359 183260 19% /nnda Mega Tetefcl Sarayı vç Ttaret AS dışındalu grup sırt;etlen 1e olan «an Içkıerde «adeyı asan tıcar borç ve alacak dmaoğından soz konusu ılıskıden kaynaklanan alacak ve borçlara faz tahakkjku yapılnamısDf Sırtcetıni 996 yılmda gnjp srtettennden dar tıcan olmayan alacak ve borçlama Mega Teksa Sanayı ve Tıcaret A % den oları txan alacak ve borçjanna uygulacbgı faız ofanlan ve tanakkuk etürdıç faız tutarianna ılısxır bJaiet asağıdakı tabloda venlmıstır Snketm Tıcaret Unvan. KutsalteksAS 'BorcJ Boyasart^ (Alacak Mega A.S (BorcJ TOflAM ParaBmmı TL ABDOotan TL Fao Oranı A.Ş %8 5(aytfc) % 10 (aykk) %908(ayUO faz Tutan (Mltyon TL) 74 917 13OS2 6158 94127 Kutsalteks Teksol Sanayı « Tcaret A.5 nden otan tıcan olmayan alacaklanna 01 01 1998-3' 12 1996 donetrındeTı bazmda avlık %8 5 uzennden ^4917 mtyonrL. tutannda faıztahaklcukettınlmısiır Ancak bu tutar haalı olup soz konusu doneme ılıskın tahakkuk ettmirıesı gereken fae tutarmın 240 892 mılycm TL bu tutar uzender 1997 y«ı ıgn tahakkuk ettmlmes gereken faz tutannn 141 355 rmlyon TL ol-nas gere<rıektedır Bu konuda ılıskın gereklı duzeitme 31 12 1997 tanhı ıtiban ie yapılmstır Sırket31 12 1997 tarihı tban leortaklar baglı ortaklıklar utırakler ve grup sırtolen ıle tıcan ve «can olmayan alaca« ve bcrr ıh$kılenne ıl>skn buojler asagıdakı tabloda venlmçtır Borclar Sırketın Tıcan Unvanı Tıcan Tıcan Olm. Asa TekstJ San ve Tic A.S BoyasanTekstıl San veTcA.$ 804409 310262 EGS D5 Tıcaret A 5 320 558 672841 Havsan Havlu Teks San ve Te A S Kutsa^eks Tee ian veT< A.S 1 508184 Mega Teks San « Tc A.5 Uslj Holding A S 295 EGS Hokdmg A.S 22 022 Teksport Teks San ve Tic A.S üshj Pazanama A.Ş Alacak Tıcan Tıcan Otm. 43 113 138333 1 125 279 88 694 2 987 369 708385 38910 22 854 187 7*2 Srte- 31 12 1997 tanh. ıtiban ıle ortaHar bagk ortakMar ıstrakler ve grup sırketlenne tahakkuk enrdiğı faızıeıe ıltskın bılgıler asagdakı tabkoda ver*nı$1ır Sırketın Ttcarı Unvanı Para Bınmı Fag Ofanı Faız Tutan IMıryon TL) Uslu Hctoıng EGSAŞ TL HavsanAS TL KutsalteksAs TL Teksport A.5 TL AsaAŞ TL MeçjaAS TL TOPLAM TL TL TL TL TL TL TL % 7 (ayl*) %7(ay*) %7(aylâ) %7(ay*) %7(aytt) %7(ayK) 25 167 19 555 45 418 702 105 173421 108 296 14 538 1088.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog