Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye* kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik '•ÇAĞDÂŞYAYINLARr'nda. Türtocajı Cad Nçr 39/41 (34334CaflatoğkJ/lstanbul Tel:(212)51401 96Faks.g12)514 01 95 Cumhuriyet •A- Cumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizlijji keşfe yarar. Çınart Mah. 5 Sok. Çrnart Işban Ho2 Kat1 (Sabana k Merkezı Ari^al Adana Tet(322)3631211 F*s.f322)3631215 75. YIL SAYI: 26513 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 MAYIS 1998 PAZAR Emniyet'in 'Organize Suçlar' raporu suçlann yüzde yüz arttığmı gösteriyor 4 Mafya sektör oldu'Asıl güç sahibine ulaşılamıyor' Asayiş şube Müdüni Halil Yılmaz, mafya türü suçlarda olayın asıl güç sahibine ulaşılamadığını belirterek, "Organize suç örgütü liderleri ve elemanlannın birer kahraman haline gelmemesi, kolay zengin olma yöntemlerinin geniş bir kesim için umut olmaması, adalet duygusunun kaybolmaması için tedbirler alınmahdır" dedi. POİİS yeterSİZ Emniyet Müdürlüğü'nün hesaplaması, suçlann 1980'den bu yana her yıl arttığını ortaya koydu. lstanbul'da geçen yılın ilk 9 ayında, 188 ayrı olayda 1164 kişi gözaltına alındı. Mücadelede polisin çok geride olduğu, en yeni düzenlemeler esas alınsa bile gelişmiş ülkelere göre en az 4 yıl fark bulunduğu kaydedildi. EVtN GÖKTAŞ Vergi gelîrleri arttı • Yıhn ilk çeyreğinde deviet kasasına giren vergide yüzde 137.9. vergi cezalanndan gelen parada ise yüzde 439.2 artış oldu. Maliye bu yıhn ilk üç ayında vergi kaçakçılanna 110.3 trilyon liralık ceza kesti: 29.6 trilyon lirasını tahsil etti. ANKARA(AA)- Vergı tahsilatı- nı arttırmak için her yolu deneyen Maliye Bakanlıgı. yükümiülüklen- ni yerine getirmeyen mükelleflere ceza yagdırdı. Vergi cezalanndakı artış, vergı tahsılatındakı artışı üçe katladı. Maliye Bakanlığı venlen- ne göre bu yılın ocak-mart döne- minde tahakkuk eden vergide, ge- çen yılın aynı dönemine oranla yüz- de 124.6'hk bir artış kaydedildi. 1997'nin ilk çeyreğinde 1 katriryon 187 trilyon 554 mılyar lıra olan ver- gı tahakkuku, bu yıl 2 katrilyon 667 M Arkası Sa. 6, Sû.3'te Iktidann zaııı açmazı • Hükümet, yıhn ikinci çeyreğinde açıklayacağı maaş artışlan ve destekleme ahm fiyatlanyla en az 10 ay sürecek icraatmm yönünü belirleyecek. Bakanlar kendi memurlanmn maaşlannda iyileştirme taleplerini gündeme getiriyor. BANU SALMAN ANKARA - Siyasi gelecegini enflasyon hedefıne bağlayan hü- kümet, en geç 1999 yılında seçim yapılacagına kesin gözüyle bakıl- ması nedenıyle, 3 yıllık orta vade- İi istikrar programının rafa kalk- masının ardından memur maaş ar- tışlan ve tanmsal destekleme ahm fiyatlan beliriemesinde zor duru- ma düştü. Hükümetın, memur ve emekli maaşlannda yüzde 20-25, tanmsal destekleme ürünlerinde M Arkası Sa. 6, Sü. 7'de ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesaplamala- n, 1980 yılından ıtibaren "mafya" diye bılmen organize suçlarda sıstematık artış oldu- ğunu, bunlara kanşanlann sa- yısındada her yıl yüzde 100'e yakın artış gerçekleştiğini orta- ya koydu. Sadece lstanbul'da Organize Suç Bürosu tarafın- dan geçen yılın ilk 9 ayında, 188 ayn olayda bın 164 kişi gö- zaltına alındı. Aynı kentte 1996 yılında 19 olayda, 1 126 kişi gözaltına alınmıştı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca "Türkiye'de Organize Suçlar" konusunda hazırlanan raporda, mafya suçlanna karşı mücade- lede polisin çok gende olduğu, bu konuda en yeni düzenleme- ler esas alınsa bile gelişmış ül- kelere göre en az 4 yıl fark bu- lunduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'de çek- se- net tahsilatının artık sektör ha- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Demirel; Çetin, Yılmaz ve çoksayıda bakanla birlikte Şanlıurfa'datörenlere katıldı Güneydoğu'ya GAP bereketiDevletten GAP ÇlkarmaSI Deviet zirvesi. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önemli ayaklanndan birini oluşturan uluslararası havaalanı inşaatının temel atma töreni için Şanlıurfa'da toplandı. Halkı refaha ulaştırmak için çabalannı sürdüreceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Demirel, GAP'ın bölgeyi ve yöre halkını zenginleştireceğini belirterek "Yeni fabrikalar açılacak. Havaalanı ile bölgeden alınacak iinin dünyaya ulaştınlacak. Bölge yeşillik denizi olacak" dedi. BÖIgenİH yazgiSI değİŞecek Demirel, beraberindekilerle Karkamış ve Birecik-barajlannda incelemelerde bulunurken, GAP Uluslararası Havaalanı, Şanlıurfa içme suyu antma tesisi ve Mardin kanalı inşaatının temelini attı. Fabrika açılışlan yapan Demirel, Balıklı Göl'ü de gezdi. Yılmaz, GAP'ın, Türkiye'nin düşmanlannın hasetini çeken ancak dostlannı da sevindiren bir proje olduğunu vurgulayarak bölgenin yazgisını değiştireceklerini söyledi. • 4. Sayfada StYANÜRLE ALTIN Fransa 'dan Bergama kulisi • Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bergamalılann mücadelesıni durdurmak için Eurogold'un. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ı devreye sokarak Baykal 'dan randevu istedigini açıkladı Avukat Senih Ozay. maden alanının kamulaştınlması için Içişleri BakanlığYna başvurduklarını söyledi. • Yiyecek buJma hakkı ıçın çalışan \e Birleşmiş Milletler Örgütü'nün danışmanlığını yapan FIAN temsilcisı Petra Saurland ise Danıştay'ın Eurogold ıçın verdiği karann "her türlü övgünün üzerinde"' olduğunu belırtti • Arka Sayfada Rusya'nın garip ısran • Rusya, asker bulundurdugu Gürcistan'ı dcvre dışı bırakıp Türkiye ile Tiflis adına sınır anlaşması imzalama önerisini yinelerken Türkiye öneriyi geri çevirdi. Türkiye, asıl muhatabının Rus sınır birliklerinin konuşlandığı Gürcistan olduğunu belirterek Rusya'ya denizlerde sınır anlaşması yapma önerisini yineledi. UUfSMİBIMHİMOâJrMR • 9. Sayfada VALİLİKTEN OKULLARDA TÜRBAN UYARISI B 4. Sayfada FlYATLAR 12 KAT ŞlŞlRİLDÎ • 5. Sayfada YARGITAY ELEŞTtRİ SINIRJN1 GENİŞLETTİ • 5. Sayfada SAYISAL LOTO: 5-9-20-28-35-40 12 KİŞÎ GÖZALTLNDA - Cumartesi Anneleri'nin 156. buluşmasına polis müdahale etti, kayıp yakın- lannın da aralarında bulunduğu 12 kişiy i tartaklayarak gözaltına aldı. (Fotoğraf: HATİCE TLTNCER) Polis Ameler Günü'nü kutiadı!tstanbul Haber Servisi-Cumartesi An- neleri'nin 156. buluşmasına polis müda- hale etti, kayıp yakınlarının da aralannda bulunduğu 12 kişiyi tartaklayarak gözal- tına aldı. Gözaltına alınan kayıp yakınla- n hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüş- leri Yasası'na muhalefetten işlem yapıla- cağı ve bundan sonra eyleme müsaade edilmeyeceğıni belirtti. Cumartesi Anne- len adına yapılan açıklamada ise gözaltı- lar kmanarak haftaya daha güçlü bir şekil- de eyleme devam edıleceğı vurgulandı. Galatasaray Lisesı önündeki oturmaey- lemlerinin 3. yıldönümünde bir araya ge- len Cumartesi Anneleri'ni, meydanı ta- mamen kuşatan Cevık Kuvvet ŞuBe Mü- dürlüğü ekiplen karşıladı. Kayıp yakınla- nnı meydana sokmayacaklannı belirten polis müdürleriyle Cumartesi Anneleri arasmda tartışma çıktı. Anneler, yann (bu- gün) Anneler Günü olduğunu ve 3 yıldır sessiz oturma tylemı yaptıkiannı söyle- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Beşer-Şaşar... Cumhurbaşkanı Demirel in "Siyasetçiyi eleştirelim a- ma, siyaset kurumunu yıpratmayalım" diye başladığı, son j raları "siyasetçiyi biçerken siyaseti biçmeyın" diye sürdür- düğu konuşması, geçmışi çağnştırdığı gibi bugünün kimi olaylarını anımsatıyor. Kuşku yok, cumhurbaşkanı anayasal konumuna aykırı düşmese on yılda bir gelen darbelerin "siyaseti ve siyaset- çiyi bıçtığını" çarpıcı örneklerle ortaya koyabilır. • Arkası Sa. 6, Sü. I 'de MESAJ YAĞIYOR İnternet'te CumhuriyeCe buyukovgu • Teknolojinm gereklerini kullanarak daha geniş alanlara ulaşabilmek için lnternet sayfalannda yerini alan gazetemize dünyanın çeşitli ülkelerinden ve yurtiçinden çok sayıda kutlama mesajlan, övgüler ve öneriler geliyor. • Hafta sonu olmasına karşın lnternet üzerinden 'www.cumhuriyet.com.tr' ve 'www.cumhuriyet.com' ^-adreslenne bağlantılarda artış yaşanıyor. lnternet üzerinde açtığımız posta kutusuna ilk 2 gün 138 mekrup ulaştı. Tüm mektuplar tek tek yanıtlanıyor. • 3. Sayfada Mecüs'i çahştırma arayışı • TBMM Genel ICurulu ve komisyonlanndaki tıkanıklığın aşılabilmesi amacıyla iktidar partileri ve CHP grup yöneticilerinin yann bir araya gelmesi bekleniyor. • Görüşmede, Meclis gündeminde bekleyen 272 yasa tasan ve önerisi arasından öncelikle görüşülecek olanlarla ilgili liste gözden geçirilecek. • 7. Sayfada nnelergünün kutlu olsun... Fadime Göktepe... 9 Ocak 1996'da öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin annesi. Katillerinin bulunup yargılanması için çabalarken hep parmağındaydı oğlunun armağanı altın yüzük... Şiddetten kaçanlara... Reyhan, yaşam dönemeci olan Mor Çatı Sığınma Evi'ndeki günlerini de sevgiyle anımsıyor... Bugün Cumhuriyet 1e birlikte Turizm Dosyası Turizm son yıllarda sürekli gündemde. Sancılı bir süreç geçirse de rakiplerinin düzeyine yaklaşamasa da iilke ekonomisinde önemli bir kaynak. Her dönem olduğu gibi sorunlarla yüz yüzeyiz. Yatırımlardaki plansızlık turizmin en önemli kaynağını tahrip etti; ülke en önemli avantajı doğal ve temiz çevreyi bir ölçüde yitirdi; doğa harikası turizm cennetleri çarpık yapılaşma ve betona teslim edildi; antik kentlerin üstüne bile 5 yıldızlı, doğaya uyumsuz tesisler kuruldu. Yerliler bu tesislerin yanına bile yaklaşamazken yabancılar için Türkiye "ucuz turizm cenneti" oldu. Yataklar rekabet adına yok pahasına pazarlandı. Bu durumda önlem almak yerine ülkenin azalan doğal alanları yeni tahsislerle turizm yatırımlarına açıldı. Sektörde kara para aklayanlar ortaya çıktı. Bazı turizm beldelerinde mafya örgütlenmesi oluştu. 5 0 0 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle bu sezon 10 milyar dolarlık bir hedeften söz ediliyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Beklentilerin yanı sıra turistik beldelerimiz yeni sezona ne ölçüde hazır? Sorunlar, öneriler, çözümler, farklı yaklaşımlar neler? Sektör temsilcileri, yerel yöneticiler ne düşünüyor? Arkadaşlanmız turizmin ana kaynağı Ege'yi dolaştı: Ayvalık, Foça, Çeşme'de Asuman Abacıoğlu, Kuşadası Didim ve Ölüdeniz'de Celal Yılmaz, Bodrum ve Marmaris'te Merih Ak, Göcek ve Dalyan'da Özcan Özgür'ün turizm izlenimleri.... Salı günü Cumhuriyet 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY 78'sizlep.••• 68 kuşağı "başkaldınnın"30. yılını, yürüyüşten sempoz- yuma bir dizi etkinlikle kutluyor. O kuşağın hâlâ din olması, 1968den günümüze degişer»' len, güncelleşenleri scxgulayıp ortaya çıkarmaya gınşmesi, Türkiye'nin geleceğı açısından önemli btradım, umut, ışık... Başta Deniz Gezmiş kapaklılar olrnak üzere o döneme ilişkın kıtaplann satması, bugünkü kuşaklarla bağlann örül- mekte olduğunu gösteriyor. 68'liler de bunun ayırdında. Bunu dikkate alarak da olsa gerek, bazı'etkınliklennin adı • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog