Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 1998 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Samsun Altay ve Trabzon futbolcu fabrikası Spor Servisi - Futbolda transfer malıyetlenningünden güne ınanılmaz boyutlara ulaş- ması. bırinci lig kulüplenni altyapılanna daha fazla önem vermeye yöneltiyor. AA'nırı yaptığı araştırmaya göre. alt- yapıdan oyuncu yetiştirme ko- nusunda liderligi, lOoyuncuy- la Samsunspor elinde bulun- duruyor. Bu sezon, altyapısın- dan yetiştirdiğı oyuncularşun- lar: Ercan, tmdat,Serkan,Ce- KL\ uraLCenk, Vlehmet Sam- sunspor'u 9 futbolcuyla İzmır ekibi Altay izlıyor. Altay'ın altyapısından yetışen Serhat, Necati.Yakup.YenaL Gökmen, Aydın, Serdar, Serkan Dökme ve Serkan Karababa Siyah- Beyazlı takımın başansı için ter döküyor. Trabzonspor ise, özellikJe Özfcan Sümer'in tek- nik direktörlük yaptığı dönem- de altyapıdan yetişen oyuncu- lara kadrosunda daha fazla y- er vermeye başladı. Altyapı- dan yetişen Hami, Ogün, Okan, Selahattin, Hüseyin Gökdeniz ve Metin Aktaş for- ma giydıler. Fatihise sezon or- tasında Altay'a verildi. Galatasara>'da altyapıdan yetişen 6 futbolcunun en ilgi çekici özelligi tümünün milli takımlarda da görev yapıyor olması. San-Kırmızılılarda Büknt Suat. Tugay. Fatih \e Okan farklı dönemlerde A millı takım kadrosunda yer alırken. 18 yaşındaki Emrede defalarca yıldız ve genç millı takım formalannı giydi. Fenerbahçe'de ise bu sezon altyapıdan yetişmiş hiçbir fut- bolcunun forma gıyme şansı bulamamış olması dikkatı çe- kiyor. Beşiktaş "ta ise Nihat, Hikmet, Savaşve Aydmzaman zaman da olsa A takım forma- sını giyme ımkânı buldular. Diğer kulüplerin kad- rolannda yer alan altyapıdan yetişmiş futbolcular şöyle: A.Gücü. HakanKutnı,Mu- ratHacıoğliLİstanbul. Güven. G. Bırhgı: Ilker, Lmit Özat, Osman, Şeker: Burhan Banş, Kenan. Kürşat: Dardanel: Bir- kan, Hasan, Murat C'nür, An- talya: Tavian, Cüneyt, Bursa: Adnao Tİıran, Mesut, Murat, l naL İsmail, G Antep: Seydi Kayseri: Afoer, Ferhat, Ko- caelı: Nuri,Van: Ziya, Tunuı, Karabük: ŞevkiSedat. HENTBOL Tur Halk Bankası'nın Halk Bankası: 33 lstanbulspor: 26 SALON: Cebea HAKEMLER: Mustafa Balak (5). Orhan Kurban (5) HALK BANKASI: Memiş (5) (Hüseyin 5). Idris (3)2, Coş- kun (5)4, HalU (3)2, Emın (7)7, Murat (5)3, Cem (5)1. Tolga (7)9, Serdar (5)4, Ali Kemal (1) İSTANBLLSPOR: Yılmaz (5) (Süleyman 5). Uğur (5)3, Re- zanov (3)1, Hakan (3), Ertan (3), Emre (5)6. llhami (4)4. Egemen (7)7, Kucdlija (3)3. Melih (4)2 İLKYARI: 18-12 (Halk B.) ERDİNÇ SEZEN ANKARA - Türkıye Ku- pası rövanş karşılaşmasında Halk Bankası, tstanbulspor'u 33-26'lık skorla yenerek tur atladı. Halk Bankası'nın rak- ıbı ise Beşıktaş. Öte yandan Kılıçoğlu Top- rakspor ıle PTT 34-34 be- rabere kaiırken ıik maçı 37- 27 kazanan PTT tur atladı. Türk Telekom PTT'yi yenerek Ülker'le galibiyet sayısını eşitledi F.Bahçe zorlanmadıF.Bahçe: 90 PTT: 77 SALON: Abdı tpekçi HAKEMLER: Mehmet Ke- seratar (7), Etnın Moğolkoç O) FENERBAHÇE: Erdal (5)8, Zaza (6)10. Turner (8)24,1b- rahım (8)23. Gûray (3). Ser- dar (4). Comegys (9)25 TÜRK TELEKOM: Sedat (4), Faruk Beşok (5)6. Fanık Rasna (4)3. Kemal (6)19. Tunç (4). Winslow (7)30, U- fuk (4), Miliçeviç (5)16, Alper '(4)3 DE\HE. 44-32 (F.Bahçe) 5FAVL:Hınslow (39.04) ŞUT YTJZDESİ: F.Bahçe (35 59) (% 59). PTT (28/66) (% 42) RÎBAUNT: Fenerbahçe (39), PTT (25) ÖZGÜRÖZKÜ F.Bahçe baştan sona üs- tün oynadığı karşılaşmayı Comegys'ın 25 sayı, 20 riba- unt, 10' 15 şut yüzdesi; İbra- him'ın 9 15 şut yüzdesi. 23 sayı; Turner'ın 8.11 şut yüz- desi, 24 sayı ve 12 ribaunt- luk performansıyla kazana- rak galibiyet sayısı olarak Ülker'e yetişti. Fenerbahçe,PTT karşısında sonuca kolay ulaşü. (ALt ESER) G.Saray Meysu'yu farklı yendi G.Saray: 99 - K. Meysu: 82 SALOS-.Abdi tpekçi, HAKEMLER:RecepAnkanüı (7), ÜnsalGenç(7) G5ARAY: Orhun (7)25. Selim (5)3, Stevart (7)18, Teoman (3)2. Nwo- su (7)25. Tığit (7)14, Kerem (5)6, Mert (3)3, Bumk (3)3, Hüseyin (3) KJMEYSU: Gökhan (7)24, Yalçın (5)12, Mahir (4)4, Yılmaz (5)11, Os- man (7)15, Eray (6)6, Burçin (5)10 tLKYARI: 51-40 (G. Saray) ALt ESER G.Saray, K.Meysu'yu farklı yendi. Hakan Yavoz'un istıfa etme- siyle antrenörsüz sahaya çıkan Kayseri Meysuspor'da oyunu saha kenanndan ilk yanda Burçin, ikinci yanda Yalçın yönetti. İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN Motivasyonun Önemi F.Bahçe tahmin ettiğinden bile kolay bir galibiyet alarak olası bir eşleşmede 1 -O'iık avantajı yakaladı. Dün iyi oynayıp galibiyeti hak ettiler. Belli ki bu maça düşünce olarak iyi hazırlandıkları gibi Aziz Yıldınm'ın tribünde oluşu morallerini yükseltmiş. Başlarda pota altını savunma zaaflan vardı. Çünkü Tatü Miliçeviç'i durduramadığı gibi Comegys da tuttuğu oyuncu çem- berinden uzak oynayınca ıçeriye yeterince yardım ede- medi. Bir bakıma son Beşiktaş maçındaki gibi ikilem- de kaldı. Bu eksikliğı gıdermek için F.Bahçe'nin içeri gömülü savunma yapmaya başlaması olumluydu. Sa- vunmada çok iyi yardımlaşıp Tatü-Comegys ikılisiyle adeta duvar örerek PTT'yi çemberden uzaklaştırdılar ve amaçlanna ulaştılar. Tek eksikleri yüksek post böl- gesini iyi savunamamalanydı. Dış şuta mecbur bırak- tıklan Türk Telekom karşısında yardımlaşmalı savun- ma-ribaunt-fast-break zincinni eksıksiz uyguladılar. Bu arada Comegys'ın kendisine ikili sıkıştırma geldiği za- man içeriye kaçan kısalara çok iyi toplarçıkardtğını hat- ta kapasitesi art düzeydeki Tatü'yü bile bu paslarta çift rakamlı sayılara taşıdığını belirtelim. PTT'nin denediği alan savunmasına karşı sabırlı top çevirip, Tumer'ın penetreleri ile rakip müdafaayı yıpratmalan da akıllıcay- dı. Sonlara doğaı tam saha prese karşı guardları Er- dal'ın panik yapısından dolayı top çıkarmakta zorla- narak farkın verdiği rahatlıkla gevşediler ancak kazan- dılar. Türk Telekom maçın dörtte üçünde içeriyi kullana- mamasının ve skorerlerini devreye geçme sokmanın sı- kıntısını çekti. Yanlış uygulanan hücum setleri ve sa- vunma eksiklikleri ile geri düştükleri maçı çevırmeleri zordu. Işler iyi gitmedıği zaman çabuk oyun disiplinın- den kopuyortar. Dün takım oyunundan çok şahsi ista- tistikleri için oynayan oyunculardan kurulu bir ekip gö- rünümündeydiler. Miliçeviç'in hantal görüntüsüyle ne hücum ne de savunmada kullanamamalan, tek kalan Winslow'un da çemberden uzak kalması güçlerini dü- şürdü. Ayrıca Tunç, Alper ve Faruk gibi hem skorer hem savunmacı özellikleri sahip üç oyuncunun hü- cumda bu denli çembere bakmaması yenilgiyi hazır- layan faktörlerden birisiydi. Alan savunması denedik- lerinde boşluklar vermeleri, geriye çabuk koşamama- lan, hücum da aksayınca savunma konsantrasyonla- nnın hemen bozulması da yenilgide rol oynadı. 2. yan rakibin gevşekliğinden yararlanıp 11 -4'lük seri yakala- malan bile aksaklıkların devamı nedeniyle çıkış tren- dini devam ettirememelerine yo( açtı. Beşiktaş sevindi Beşiktaş: 93 - K.Yaka: 83 SALON: Ahmet Fetgeri HAKEMLER: Murat Biricik (7), Fuat Demir (7) BEŞİKTAŞ: Turabi (7)21. Thompson (8)28. Rüçhan'(?)f2,Woolridge(?JlT). Onur(6)9, Nihat (5)2, Cenk (5)5. Murat (4)2, Nedim (4)4, Erdem (3) KARŞJYAKA: Levent (3)2, Gilmore (6)27, Arda (3)2, Robinson (6)23, Cenk (5)5. Güven (4)6. Kaya (4)5, Koray (5)10. Umut (3), Bumk (4)3 tLKYARI: 40-33 (Beşiktaş lehine) Diğersonuçlar şöyle: Oyak Renault: 103 - İTÜ: 75,K.Konya: 71 -EmlakbankOrtaköy:51.Darüş- şafaka: 68 - Tofaş: 77. Ülkerspor yenildi Tuborg: 65 - Ülker: 61 SALON: A tatürk HAKEMLER: Fatih Söylemezoğlu (5), Ahmet Gürsel Oğu: (3) TUBORG: Emir Halim (5)10. Gazi (3). Nedim (7)16. Damir Mrsiç (7) 1'9. AntnanJohnson (6)9. Serkan (7)11 ÜLKERSPOR: Asım (7)12, Tolga (3)5. Michael Anderson (7)18, Ke\<inRankin(7)16, Haluk(5)7, Aziz Bekir (3)3, Serdar (3) İLKYARI: 50 - 26 (Ülker) • İZMİR (Cıunhuriyet Ege Biirosu) - Tuborg, ikinci sıradaki Ülkerspor'u 65-61 yenerek Avru- pa kupalanna katılma yolundakı avantajını sür- dürdü. Efes deplasmanda Antalya: 63 - Efes: 79 SALON: Atatürk HAKEMLER: Engin Kennerman (5), Tolga Şa- hin (5) ANTALYA MLRATPAŞABELEDİ YESbRadu- lovic (5)3. Kaan (3)3. Abdurnthman (5)3, Tacet- tin (7)16. Banş (7)21. Murat (7)4. Sarlija (5)13. Zeki (3) EFES PİLSEN: Mirsat (7)9. Volkan (7)11, 5e/- lers (5)2, Howard (7)24. Murat (6)12, Hüseyin (6)6. Tamer (3)2. Ufuk (7)13 tLKYARI: 36-34 (Efes Pilsen) ANTALYA (Cumhuriyet)-Basketbo! Erkekler Bırinci Ligfnde Antalya Muratpaşa Belediyesi kendi sahasında Efes Pilsen'e 79-63 yenildi. Dedektiflerfutbolcuların peşinde Kaleci Kahn başta olmak iizere Bayern Münihli futbolcular isvan ettiler. YILMAZAKAR MÜNİH - A\rupa'nın en saygın ta- kımı olarak bılinen F.C. Bayern Mü- nih. son olaylar nedeniyle büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. Kupada ve ligde alınan başansız sonuçlardan futbolculan sorumlu tutan yöneticiler, çareyı özel dedektifler kiralayıp futbol- culann özel yaşantısını ızletip filme al- dırarak çözümlemek ısteyince bir slcan- dala neden oldular. Daha önce de Meh- met Schofl ıle karşı grup oluşturan M»- rio Basier arasındaki sürtüşmeler ku- lüpte büyük bir huzursuzluk yaratmış- tı. Bu yenı dedektiflik olayı ise tüm fut- bolcufarla ıdarecileri karşı karşıya ge- tirdi. llkcezayaçarptıranlar AlraZick- ler.kaleci OtiverKahn,ChristianZiege ve Oüver Kreuzer oldu. Bu oyuncular 5'er bin mark para cezası ödeyecekler. Ancak futbolcular bu karara sert tepki gösterereködemeyeceklerini söylüyor- • Bayern Mûnih'te kupada ve jigde alınan başansız sonuçlardan futbolculan sorumlu tutan yöneticiler, çareyi özel dedektifler kiralayıp futbolcuların özel yaşantısını izletip filme aldırarak çözümlemek isteyince bir skandala neden öldular. lar ve haklannı aramak için spor mah- kemesine gideceklenni ifade ediyorlar. Özel hayatlanru filrrte aldırdıklan ıçın kişilık haklannın ihlal edildigi gerek- çesiyle ıdarecileri suçlayıp kendileri- nin haklı olduklannı, eğerbu iş daha da uzarsa kulüp değiştireceklerini ve B. Münıh'e tek kuruş transfer parası ödemeyeceklerini söylüyorlar. Bayern Münihli futbolcular, Alman lıglennde oynayan tüm futbolcu \e antrenörlerin desteğini almış durumdalar. Futbolcu- lar Derneğı de yanlannda oldugunu bil- diriyor. Buna karşın tüm şimşekleri üzerin- de toplayan ve bu işin miman Ba- yern'in menajeri olan Lü Hoeness ise "Biz bu futboİculara miKonlarca mark verdik. bunlan kontnıl etmek de bizûn hakkımız. idmanlarda bitkin görülen, maçlarda tam randunan alamadıgınuz baa futbokulan izlettigimiz doğru. on- lar da meslekJerine sa\gı göstersinler" diyor. Almanya'da hergün televizyonun s- por kanallan bu konuyu tartışırken ba- zı ünlü antrenörlerin de görüşüalınıyor. Bunlardan bınsi olan Beşiktaş'm eski antrenörü Christoph Daum, "Futbol- culan ara sıra kontrot etmek güzeL <a- kat onlara inanmak daha da güzel bir şey" diye görüşünü ıfade etti. Fenerbahçe Bariç: Puan fariayla şampiyonuz HİLMİTÜRKAY F. Bahçe'de şampiyonluk rüzgârla- n esiyor. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında puan kaptırması üzerine averajla liderliğe yükselen San-Laci- \ ertli kulüpte teknık direktör OttoBa- riç, "puan farkı" ıle şampiyon ola- caklannı iddia ettı. Kupa yorgunu Ga- latasaray'ın bu haftaki Altay maçın- da puan bırakacaf ını da öne süren Hırvat çalıştıncı, "Arük her rakibi ciddhealı\oruz.Dardaneispor'un ko- la\ bir rakipolmadığını bilhoruz.Ga- lip gelmek zorundayız. Ligi G.Sa- raj'uı I puanönündebitireceğiz.Ga- latasaray'ın pazar günü Altay karşı- sında dunımu zor. Çünkü kupa ma- çının yorgunluğuvla çıkacak. Beşik- taş maçımız hariç. 10,12.14,16. sıra- larda bulunan rakiplerie o>na> acağız. G.Saray ilk 10'un icinde \cr alanlar- laoynavacak. BLrim Beşiktaş maçımız nasıl zor geçecekse C.Saray'ın Istan- bulspor maçı da zor gececek" dedi. Bariç, antrenörün skora katkısının yüzde 20'yi geçmeyecegini ve futbol- cuların skoru etkıleyeceğini \urgula- yarak "Son sözü futbolcular söyleye- cek.Takımın >üzde80'i futbolcu. yüz- de 20"si hocadır" dedı tlker'iın ovnaması zor F. Bahçe'de sakatlıgı süren tlker'in oynamasının zorolduğu, Erolve Ta>- ftın'un ise hızla iyıleştiği bildirildı. Kubila\ ve Boliç'ın ise eski fonnlan- nı yakalamalan teknik kadroyu sevın- dırdi. Kııbilay'Ia Murat arasındaki tartışma ise büyümeden önlendi. F. Bahçe çalıştıncısı Otto Banç, Fransa 98 Dünya Kupası finallennde Avusturya'nın Kuner gazetesı adına yorumculuk yapacak. MARMARA KUPASI Körfez'de yelken bayramı KEREM KAÇARLAR Yelkencilere de bayram tatili yok. Sıcacık güneşin ısıttığı Kurban bay- rarnııu hırçok kışı tatü yaparak ge- çirirken yefkenciler, Marmara Ku- pası ıçın lzmıfte yanşacaklar. Tür- kiye Yelken Federasyonu tarafından organize edilen ve tzmitYelken Ku- lübü'nün başanlı organizasyonlan nedeniylegeçen yıl Körfez'de yapı- lan Marmara Kupası Yelken Yarışla- n, bu sezon da aynı yerde yapıhyor. Marmara Böİgesi'ndeki yelken- cilerin katılacağı yanşlar, lzmit Yel- ken Kulübü önündeki parkurda bu- gün saat 11.00'de başlayacak yanş- lar, 12 Nisan Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Optimist ile Laser (4.7, standart, radial) sı- nıflanndaki yelkencılerin mücadele edeceği yanşlara, lzmit Yelken Ku- lübü. IGSAŞ Kulübü. Çayırova Şi- şe Cam, Denız Harp Okulu, Istan- bul Yelken, Marmara Yelken, Fener- bahçe, Galatasaray, Tekirdag, Ça- nakkale, Bursa ve ıznik Yelken Ku- lübü"nden 150 kışilik sporcu ile ida- reciden oluşan bir kafîle katılıyor. lzmit Yelken Kulübü Genel Sek- reteri AtillaTunınç, Körfez'in Tür- kiye'nin yelken üstü olma yolunda büyük yol katettiğini belirterek "Körfez'deki sahil Uçeterine yelken kulübü kurnıak isti\oruz. Önümüz- deki günJerde Bahçecik'te Karşı>a- ka Yelken Kıılübu. daha sonra da Karamürsel'de bir velken kulübü açacağız. Zaten yaptığınuz başanlı organizasyonlarla bunu kanıtlıyor. Yaz sezonu boyunca da birçok yel- ken yanşı düzenleyeceğiz'' dedi. Her yıl birçok organizasyonlara ev sahipliği yapan lzmit Körfezi. bu sezonki yanşlarda da federasyonun kendilerine olan güvenini boşa çı- karmak istemivor. TENİS KULİS / IZZET ZÎYA 18 Yaşa Artık Genç Denmiyor On sekiz yaş Türkiye Klasman Tumuvası hafta başından bu yana ENKA kortlarında oynanıyor. Bu vesileyle bir gerçeğe değinmek is- tiyoruz. Uzun yıllarclan bu yana, ül- kemizde gençler kategorisinin ta- vanı on sekiz yaş olarak kabul edil- mektedır. Teniste de tumuvatar 12- 14 ve 16-18 yaş kuşaklarına göre düzenlenir. Öyle sanıyoruz ki, bu sınıflandır- manın değiştirilmesinin zamanı çoktan gelip geçmiş bulunuyor. Nitekim, uluslararası etkinliklerde, on sekiz yaş, gençliğin tavan sını- rı olarak kabul edilmıyor. Nasıl edil- sin ki; tenis dünyası on beş, on al- tı yaşında yıldızlarla dolu. Ozellik- le bayanlarda, son yıllarda durum gözler önünde. Uzun söze ne ge- rek, işte Hingis, işte Ruslann 'Lo- lıta' kızı... Uluslararası turnuvalar için Tür- kiye'ye gelenlere bakın; hepsi on beş ile on yedi yaş arasında. On dört yaşında dünya klasmanını et- kileyecek nice canavarlar var. VVTA, ATP bunlara sınır getirdi. Bü- yük profesyonel turnuvalara sok- muyorlar. Günümüzde tenise yedi sekiz yaşında başlanıyor. Bir çocuk on dört yaşına geldiği zaman, altı ye- di yıllık tenısçi oluyor. Bu, azbırsü- re değil. Bu yaşa gelınce de, ço- cuğun müsabık tenisçi olup olma- yacağı büyük bir olasılıkla anlaşı- lıyor. Eğer yeteneği ve buna ılave- ten tenisçi olma hırsı varsa yoluna devam ediyor. Yoksa bu işı bırakı- yor. Kulüplerin bu gerçeğı anlama- sı lazım. Tenis bireysel bir spordur. Takım sporian gibi çok sayıda in- sanı birden çalıştırmak lüksüne burada yer yoktur. On iki, on üç, on dört yaşınday- ken, ileride bir yerlere varamaya- cağı belli olan çocuklarla vakit har- camak 'vakit-nakittir' gerçeğine göre büyük yanılgıdır. Hele on se- kize merdiven dayamış çocuklar- la, turnuvacılık oynamak çok yer- siz, Özellikle profesyonelliğin hâkim olduğu tenis ortamında, her tenis- çi kendi adına bir firma olduğuna, paralan kulübü adına kazanmadı- ğına, kulübü temsil etmediğıne gö- re, yetişmesi için gereken maddi olanaklan da kendisi sağlamak zo- rundadır. Kısacası, tenisimizde ba- zı duvarlann yikılması ve koşulla- nn günümüz şartlanna uydurulma- sı gerekiyor. Hingis, tenisin genç yeteneğL Beşiktaş öne geçti Botaş: 80 . Beşiktaş: 87 SALON': Çukurova HAKEMLER: Haluk Çe- lık (5). Hakan Bavdar (5) BOTAŞ: Seval (5)10. Sev- gin (5)2. Dilek (5)12. Vic- kers (7) 26. Avlin (7)16, Melahat (4)4. Hülya (5)5. Selvin (5)3. Türkan (4)2 BEŞİKTAŞ: Anita (8)30, Sevilay (6)10. Elhan (5)9, Sarive (7)22. Zeynep (7)5, Esmeral (7)11, Öülşen (4), Melek (4) İLKYARI: 46-44 (Beşik- taş) 5 FAUL: 38.40 Sevgin, 39.04Seval. 39.23 Vickers (Botaş) SAVAŞKÜRKLÜ ADANA - Bayanlar Bas- ketbol 1. Ligi Play-OfTbi- nnci turunda Beşiktaş, dep- lasmanda Botaş'ı 87-80 ye- nerek rakibi karşısında 2-1 öne geçti. Diğer sonuçlar şöyle: G.Saray-TED Kolejli'ler: 68-53 (2-0). BRİSA-A. An Koleji: 85-71 (2-0), 1ÜS- BK-F.Bahçe. 66-61 (2-1). Cünün icinden • Türidye'nin öncülük et- tiği ve ilki Trabzon'da yapı- lacak olan 1. Karadeniz Oyunlan için geri sayım başladı. Oyunlann statüsü- ne son şeklinı verecek top- lantı 8 Mayıs'ta tstanbul'da yapılacak. • NBA'de, Utah Jazz'ın Golden State VVarriors'u 101 -99 yendiği maçta, müt- hiş bir performans sergile- yen Karl Malone, tam 56 sa- yı atarak kulüp rekorunu kırdı. Diger sonuçlar ise şöyle: Atlanta-New York: 92-79. Indiana-Cleveland: 82-80, Minnesota-Miami: 92-89, Chicago-Washing- ton: 103-85, Dallas-Port- land: 91 -99, Milwaukee-To- ronto: 114-105.Denver-Ho- uston: 87-104, Golden Sta- te-L'tah: 99-101, LA Clip- pers-Vancouver: 94-110, Sacramento-Phoenix: 97- 103 • Liuslararası Futfool Fe- derasyonlan Birliği (FIFA) Başkanlığı için Lennart Jo- hansson ve Sepp Blarter'in aday olduklan açıklandı. • Karşı>aka BasketbolTa- kımı Antrenörü Halil Üner, kulüpler arasındaki bütçe dengesizlığınin, Türk bas- ketbolunu yaraladığını ileri sürdü. Üner, Basketbol Fe- derasyonu'nun en kısa sü- rede alacagı bir kararla, bi- rinci ikiye bölmesı gerekti- ğini belirterek çözümün 8'er takımlı A 1 ve A 2 lig- lerinin kurulmasından geç- tiğini kaydettı. • Spor Psikolojisi Ruh ve Sinir Hastalıklan Uzmanı Doç. Dr. Ergun Başer, her hafta aldıklan sonuca göre abartılı bir şekilde övülen ya da eleştinlen futbol takımla- nnın, bünyelerinde birer s- porpsikoloğu bulundurma- lan gerektiğinı söyledi. • Bulgaristan A Milli Fut- bol Takımı Teknik Dırektö- rü Hristo Bonev. 22 Ni- san'da Fas ile oynayacakla- n özel maç için aday kadro- yu 9 kişi olarak açıkladı. Bulgaristan Futbol Federas- yonu sözcüsü, Bonev'in İcadronun diğer oyunculan- nı 15 Nisan'da oynanacak Bulgaristan Kupası yan fi- nal maçlanndan sonra belir- leyeceğini söyledi. • Dün koşulan at yarışlarında 2 - 3 - 5 - 3 - 10 - W3 kombinesıni bilen- ler 72 mılyon 322 bın 250 TL kazandı. l.KOŞl':F.Magnp(4).P:Boz- dağ(2), PP Aslaneray(l). 2. KOŞL: F- Pnv. Memorıes (1), P: Burana (4), PP: Son Star (3).S.Naki(5). 3. KOŞU: F: Sürsürü (6), P: B. Heart (7). PP: Agadayı (9). S: MoonShıne(3). 4.KOŞU:FKashmınan(5).P- S Gonzales (1). PP: Anselmo (2|.S:Kurttay(9). 5. KOŞL: F: Kırcan (7). P: Samtay (2), PP- Yurdabak (5), Emrebey (6). 6.KOŞL':FMücahitim(4),P: Hero 1 (5). PP: Hımaye (7). S: Lockton Boy (1). SS: "Wood Pecker(8). 7. KOŞL': F: Müge 6 (7). P: Hanbey (5). PP. Yağmur 15 (2), S- Hamzabey (9). GÜDÜII İkilisi. 3. Koşu. 67 Tabela Bahis: 4 5 7 1.8 ALTILI GA1N YA^ 1 6 5 7 4 7 7 2 5 S 5 7 Z 1 9 10-6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog