Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 NİSAN 1998 PERŞEMBI 14 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ İstasyon 10.30 Kanal D Duygusal /JJ\ Bir kabadayının, kaçırdıgı şarkıcı kızla yaşadı- KS* ğı aşkın anlaüldığı filmin yönetmenliğini Şerif Gören üstienmiş. Başrollerinde Cüneyt Arkın, Hül- ya Koçyiğit ve Erol Taş yer alıyor (1977). Benji 12.00 TRT 3 Macera /fjv (Benji) - Issız, terkedilmiş bir evde yaşayan se- viv vimli bir köpeğin, hergün ziyaret ettiği iki ço- cuğun kaçınlmış olduğunu anlayarak polislere haber vermesiyle gelişen olaylar anlatıhyor. Yönetmen: Joe Camp. Oyuncular: Peter Breck, Cynthia Smith. SevimlL. 15.00 Kanal D Macera (To Catch a Yeti) - Big Jake adındaki bir avcı- v i ' nın New York'ta yaşayan zengin bir adama ef- sanevi yaratık Yeti'yi bulup getirmesi gerekmekte- dir. Yardımcısı Blubber ile beraber Hiînalaya dağ- lanna giden avcı ünlü Yeti'yi bulur, ancak tahmin- lerinin aksine bu yaratık oyuncak bir ayı büyüklü- ğûndedir. Yönetmen: Bob Keen. Oyuncular Meat- loaf, Chantallese Kent, Kim Gordon, Leigh Levvis. Babam, Melelc- 16.10 TRT 1 Duygusal ©(Dad. The Angel and Me) - Annesinin bir ka- zada ölmesi üzerine ünlü bir psikolog olan ba- basıyla birlikte yaşamak zorunda kalan Sam, kendi- ni çok yalnız hissetmektedir. Babasının işleri nede- niyle kendisine yeterli zaman ayıramamasına daya- namayan küçük çocuk sonunda büyükannesinin ya- nma gitmeye karar verir. Yönetmen: Rick VVallace. Oyn: Judge Reinhold, Stephi Lineburg, Alan King. Calamitv Jane 17.05 HBB Macera (Calamiry Jane) - V'ahşi batının kahramanı ka- dın kovboy Kalamiti Jane, bar sahibi arkadaşı- na çekici bir yıldız bulma konusunda yardım eder. Bu arada vahşi Bill Hickok"un da kalbini çalmasıy- la olaylar gelişir. Yönetmen: DavidButler. Oyuncu- lar: Doris Day, Howard Keel (1953 ABD 101 dk). Dert Bende 18.00 Show TV Duygusal Küçük yaşta anne ve babasını yitiren Süreyya, amca kızı Fatma'yla aynı evde kardeş gibi bü- yümüşlerdir. Genç kızlık çağında Bülent adlı bir gençle nişanlanan Fatma, biryandan da Tank adlı de- niz yüzbaşısıyla flört etmektedir. Yönetmen: Orhan Elmas. Oyuncular: Türkan Şoray, Murat Soydan, MeralZeren(1973). Makioe 21.00 Kanal EGerilim /Ç^\ (La Machine) - Marc Lacroix, iki insan arasın- \Z/ da beyin transferi gerçekleştirmek için çabala- yan bir psikiyatristir. Sonunda, uzun süredir üzerin- de çalıştığı transfer makinesini bitirir ve ilk deneyi, akıl hastanesınde yatan ve o güne dek üç kadmı öl- dürmüş olan Michel Zyto adlı bir katille yapar. Yö- netmen: Francois Dupeyron. Oyuncular: Gerard De- pardieu, Nathalie Baye, Didier Bourdon. 22.00/Bravo! /Albay... Aynntyanda 22.15/ShowTV/SütkardeşterAynntıyanda IWsa 22.45 HBB Macera (Tulsa) - Sıfırdan başlayarak yağ imparatorlu- ğu kuran birkadınm hayatımn anlatıldığı fiimin yönetmeni Stuart Heısler. Başrollerinde Suzan Hay- ward, Robert Preston yer ahyor (1949 ABD, 90 dk). Ressamlar- 23.00 Kanal 6 Macera (Artist and Models) - Martın ve Levvis New York'a yazar ve ressam olma hayaliyle gelmiş iki arkadaştır. Günün birinde Martin, Lewis'in uyur- ken anlattıklanndan yararlanarak bir çocuk romanı yayımlar. Ancak bu romanda gizli uzay istasyonu- nun formülü de yer almaktadır. Yön: Frank Tashlin. Oyn: Dean Martın, Jerry Levvis (1955 ABD, 109 dk). 23.20/TRT 2/Sinir.. Aynntyanda Saatii Bomba 00.40 Kanal 0 Macera . (Huraan Timebomb) - Özel ajan Tim Parker, ıssız bir yazlık sinemada yasa dışı bir çeteye FBI baskını düzenlemek üzeredir. Bu çetenin bir üyesi de Kübalı Pablo Arnaz 'dır. Bir mikroçıpe kar- şılık kokainin el değiştirdiği sırada kanlı birçatışma çıkar ve Pablo tutuklanır. Yön: Mark Roper. Oyun- cular: Bryan Genesse. Joe Lara, J. Cynthia Brooks. AlevH Tepeler 00.40 Kanal 6 Macera /fN (Burning Hills) - Küçük bir kasabayı ele geçi- \^ ren Satan veadamlannın amacı tüm vadiye ha- kim olmaktır. Fakat bunun için çiftçilerle mücadele etmesi gerekecektir. Yön: Stuart Heisler. Oyuncular: Tab Hunter, Natalie Wood (1956 ABD, 94 dk). Yağmur Kaçaklan 01.001.Star Duygusal Ülkesinde ölüm cezasına çarptınlmış kaçak bir mahkûmun. intihardüşünen,dilini bilmediği bir kadınla olan ilişkisinı konu alan fiimin yönetmenli- ğini Yavuz Özkan üstlenmış. Başrollerinde Tank Akan, Aureli Toledano, Ayşegül Aldinç, Ann Zaca- rias, Selın Şaşmaz yer alıyor. Öföm Maçı 01.00 atv Macera /fN (Dead Match) - Eski bir kickboxing şampiyo- ^Cs nu olan John Larson'ın en iyi arkadaşı Nick, ya- sadışı kickboxing maçlan düzenleyen birgurubun agı- na düşmüştür. Birdaha asla dövüşmeyeceğine yemin eden John, arkadaşının özgürlüğünü elde elmek için bu karanlık dünyaya girmeye karar verir. Yön: Joe Coppoletta. Oyuncular: lan Jacklin, Martin Kove. 7T>I £7\ O Yabancı Izleyin Orta Değmez O UYDULAR RTl 11.05 Reich und Schön 11.35SunseFtBeach12.30 Familien Dueli 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mai vver da Hammert 15.00 Barbel Schafer 16.00 ItonaChristen 17.00 Hans Meiser 18.00 Soap Jeopardy 18.30UnterUns 19.00 GutenAbend 19.30 bcclusiv 19.45 RTL aktu- eli 20.10 Explosıv 20.40 GuteZeıten SchtechteZe- iten21.15Dr.Monikaündt 22.15 Balko 23.15 ImNa- men des Gesetzes 00.15 Burkes Gesetz 01.10 RTL NachtfoumaJ 01.40 Ellen 02.10 Tekrarlar «ri 11.30 Bube Dame Höng 12.00 Jörg Pilavva 13.00 Vera am Mittag 14.00 Son- ja 15.00 MacGyver 16.00 StarTrek 17.00 Bayvvatch 18.00 Jeder gegen Jeder 18.30SAT1RegionalRe- port 19.00 blitz 19.30 SAT1 Nevvsmagazın, SAT1 Spor 20.00 Gelieb- te Schvvestern 20.30 Glücksrad 21 15 Zugriff 22.15FüralleFalleSteufa- nie23.15 alphateam 00.15 Die Harakj SchmıdtShovv 01.15 Monty Python's Flying Circus 01.50 Tek- rarlar EUROgPOHT 09.30 Bisiklet Yarışları H.OOMotosikletYanşla- n 12.00 Modern Dövüş Sporlan13 00Kayak13.30 Dağ BistkJetı Yanşlan 14.00 Tenis 18.00 Bisiklet Ya- nşlan 19.00 Motorfar21.00 Sumo Güreşteri 22.00 Dö- vuş Sporian 23.00 Boks 00.00 Futbol 01.00 Mo- torlar 02.30 Kapanış. TV5 20.00 Paris Lumieres 21.00 La Marseillaise 23.35 Vincet, Francois, Paul et les auters 04.00 Telecinema 'Sütkardeşler', Türk seyirlik sanatından çizgiler taşıyan durum komedisi niteliğinde bir yapım Güldürü ağırlıklı popüler taşlama TURHAN GURKAN 1900'lü yıllann Istanbul'unda iki deniz eriyle bir süt kardeşin gülünç öyküsü. Sadık Şendil'in "Siitkardeşler" oyunuyla, Hüseyin Rahmi Gürpınar'm I9121 deki"GuIyabani" romanından karma yaparak senaryolaştırdığı "Sütkardeşler", Ertem Eğilmez güldürü ekolünün belli özelliklerini içeren popüler bir taşlama örneği. Başlan fesli, dönemin giysileriyle göriinen oyunculann tümü çok başanlı ve yerli yerine oturmuş. Kabare tiyatrosuyla Türk seyirlik sanatından çizgiler taşıyan durum komedisi türündeki popüler fılmde 1900'lerin havası yüzeysel bir geçmiş zaman dekorunda verilip, konak yaşantısı ve insanlann ilişkileri gerçekçi biçimde yansıtılmış. Osmanlı Bahriye Teşkilatı'ndan deniz en Şaban (Kemal Sunal). okurna yazma bilmediğinden süt annesi Melek Hamm'dan (Adile Naşit) gelen mektuplan asker arkadaşı Ramazan'a (Halit Akçatepe) okutmaktadır. Ramazan, mektuplardan birinden çıkan Şaban'ın yüzünü görmediği süt kardeşi Azize'nin (Hale Soygazi) resmine âşık olur. iki kafadar gemi komutanından (Şener Şen) izin alıp, Azize'yi tanımak için konağa giderler. Melek Hanım'ın mirasına göz diken bir akrabası, geceleri Gulyabani kılığında dolaşmaya başlayınca, iki kafadar bu yaratıkla ugraşmak zorunda kalır... ShowTV 22.15 Sütkardeşler - Yönetmen: Ertem Eğilmez / Senaryo: Sadık Şendil / Yapıt: Hüseyin Rahmi Gürpınar / Görüntü: Kriton Iryadis / Oyuncular: Kemal Sunal, Hale Soygazi, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Ergin Orbey, Ali Şen, Jale Ertuğ, Yasemin Esmergül, Türker Tekin / 1976, Arzu Film yapımı. TRT2 21.10 'Akşama Doğru' TV Servisi - Yönetmenli- ğini Gülseren Çarkacı'nın üstlendiği, yapım ve sunucu- Iuğunu ise Seynan Levent'in gerçekleştirdiği "Akşama Doğru", her perşembe oldu- fu gibi bu akşam da " Yaşa- sın Sanat" sloganıyla ekra- na geliyor. Programda; resim- den tiyatroya, müzikten hey- kele kadar birçok sanat da- lıyla ilgili haberleryer alıyor. NTV 21.05 'Müzik ve Tiyatro' TV Servisi - "Yalçın Do- ğan'la Güncel" programına bu hafta sanatçı Ayla Algan ile Moğollar grubundan Ca- hit Berkay ve TamerÖngür konuk oluyor. Müzik ve ti- yatro konusunun ele alındığı programda her iki sanat dalı- nın toplumla etkileşimi konu- şuluyor. Otuz yıl önce kuru- lan Moğollar grubunun Pro- test müzik, Algan'ın ise poli- tik tiyatro üzerine görüşlenni açıkladığı programda çeşitli parçalar da seslendiriliyor. KanalD 21.10 Tolis t Akademisi' TV Servisi - Yönetmenli- ğini Mark Jean'in üstlendi- ği yabancı güldürü dizisi "Po- lis Ak»demisi"nde, Matt Barlenghi, Heather Camp- bell ve Toby Proctor gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin bu akşamki bölümünün öze- ti şöyle: Bir restoranda çalı- şan Sarah Snodin, gangster Sam Ianniello'dan meslekta- şı Vic Dimozo'yu zehirler- ken çektirdifi bir fotoğrafı al- dığında çok korkar ve kendi- si için konıma ister. Seksı böl- ge savcısı Callahan, Hefilfin- ger'a Sarah'nın tanıklık et- mesini sağlayıncaya kadar akademide kalmasını önerir. Ispanya'daaşkve evlilikolgusu TRT 2 23.20 Sin'ır Krizinin Eşiğindeki Kadınlar - Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios / Yönetmen- Senaryo: Pedro Almodovar / Oyuncular: Carmen Maura, Femando Guillen, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Maria Barranco, Rossy de Palma / 1987 Ispanya yapımı, 98 dakika. tspanyol yönetmenlerden Pedro Almodovar'ın imzasını taşıyan film. zamanında büvük bir ilgi görmüşrü. TV Servisi-"Sinir Kri- zinin Eşiğindeki Kadın- lar" (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios), çağ- daş kuşak tspanyol yönet- menlerden Pedro Aimodo- var'ın, zamanında ilgiyle karşılanan bir "yaramazlı- ğı"... Sevgilisi tarafından terk edilen bir kadının çev- resinde gelişen baş döndü- rücü bir komedi. Klasik far- sın kurallannın, yaratıcı bir yaklaşım ve usta bir sinema diliyle yapılan güzel bir çe- şitlemesi. Daha önce izle- memiş olanlar için iyi bir fırsat. Almodovar, 1987 yılında "Lal ley del deseo" filmiy- le Berlın Film Festivali'nde adını duyurmuştu. Bu da bir kara güldürüydü. Ikinci fıl- mı "Sinir Krizinin Eşiğin- Geçmişten gelen albay MURAT ÖZER Fransız edebiyatının us- talanndan Honore de Bal- zac'ın romanlanndan yapı- lan uyarlamalar içinde ara- larda bir yerde duran "Al- bay Chabert" (Le Colo- nel Chabert), klasik uyarla- malanyla arası ıyı olanlar için iyi bir seçim olabilir. Hırslı birhükümet danış- manı olan Kont Ferraud'ya daha yüksek bir soyluluk unvanı önerilir. Ancak bu- nun için Kont'un zengin fa- kat "hafif bir kadm olan kansından vazgeçmesı ge- rekmektedir. Eski bir fahı- şe olan Kontes Ferraud. ba- şına geleceklerin farkında- dır ve kocasını kaybetme- mek ıçm de cazibesini kul- lanmaya kararlıdır. Bu ara- ogr firavo! 22İ00 Albay Chabert - Le Colonel Chabert / Yönetmen: Yves Angelo / Senaryo: Jean Cosmos, Yves Angelo (Honore de Balzac'ın romanından) / Görüntü: Bernard Lutic / Oyuncular: Gerard Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini, Andre Dussolier, Daniel Prevost, Claude Rich 1994 Fransa yapımı, 111 dakika. dabeklenmedikbirşekilde ortaya. Kontes'ın ılk koca- sı Albay Chabert olduğunu ıddıa eden bir yabancı çıkar. Ancak Napolyon 'un en de- ğerlı adamlanndan biri olan efsanevı komutan Chabert hakkındakı en so bilgı, res- men öldüğü yoluııdadır. Al- bayın lOyılsonraçıkıpgel- mesı, unvanını. servetini ve kansını geri istemesi. tüm dengeleri altüst edecektir. Balzac'ın romanını üze- rınde fazla bir değişiklik yapmadan beyazperdeye yansıtma savaşımı veren Angelo, güçlüoyuncukad- rosunun da yardımıyla bu ışin altından kalkmayı ba- şanyor. Bunun sonucunda "mükemmel" bir edebi- yat uyarlamasına ulaşama- sa da fınale kadar merak uyandıran bir çalışmanın altına imzasını koyuyor. deki Kadınlar" ise genç yönetmene büyük bir ün ve ticari başan getirdi. Başro- lü, sanatçının fetiş oyuncu- su Carmen Maura oynu- yor. Filmde, oldukça sıradan bir öykü anlatıhyor. Pepa'cık (Maura) evli sevgilisi tara- fından terk edilme talihsiz- liğine uğrar... Bir telefonla "yuvarlanmaya başlayan taşlar" önlerine çıkan her şeyi kınp dökecektir. Film kişilerinin durumu gitgide kötüleşirken, izleyici geliş- melere üzülmek yerine, her seferinde daha da yükselen kahkahalarla katılacaktır. "Sinir Krizinin Eşiğin- deki Kadınlar", çağdaş Is- panya toplumunda aşk, ev- lilik gibi olgulan işleyen bir yapıt. Bir Ispanyol filmi, ama Anglosakson komedi geleneğinden de çok şeyler alıyor. Fiimin hızlı, hatta çıl- gın temposu çoğu sinemase- vere, Charles Crichton'un "VVanda Adında Bir Ba- IıJı"fflmijıı anımsatacak. Almodovar 1974'ten bu yana çektiği filmlerde, sev- gi, tutku, özlem ve istek te- malannı işliyor. Bu fılmin- de, eğilim duyduğu temala- n biraz hafifleşmiş. Ancak sanatçının kanlı bir sona "güçlükle" engel olabildi- ği de gözden kaçmıyor. Fii- min sonunda Pepa'nın ayak- lan dibinde görülen kırmızı- lıklar kan değil, yere dökü- len domates çorbası artıkla- n... Yönetmen Almodora "Si- nir Krizinin Eşiğindeki Ka- dınlar" için, "Dünyanın yüksek dozda iyimserlige ibtiyacı var, ben de onun için gerçek görünmese bi- le her şeyin çok güzel ve hoş olduğu bir film yap- maya çalıştım" diyor. MEDYANOTU EMRE KONGAR 'Ayakkabının Öcreti' Ben sabah yürüyüşlerim sırasmda ve otomobil- le giderken sürekli olarak radyo dinlıyorum. Taksilere bindikçe de, sürücünün zeykine ve key- fine göre açmış olduğu radyoya, hiçbir müdahale- de bulunmadan, inene kadar, sabırla kulak veriyo- rum. 31 Mart 1998 Salı günü saat 14.25 sırasmda bir taksiye bindim. Sürücü, adı anlaşılmayan bir"... FM" istasyonu- nu açmıştı. Medyanın ve reklam sektörünün gelişmesiyle or- taya çıkan yeni sözcüklerin en çirkinlerinden ve iti- cilerinden biri "cıngıl" kelimesidir. Bu sözcük ile anlatılmak istenen, bir markanın, belli bir melodi ile desteklenmiş olan adı ya da slo- ganıdır. Işte bu istasyonun "c/np(/"ında geçen isim an- laşılmıyordu. Bütün dikkatime karşın yakalayama- dım. Ama sunucusunun adını anlayabildim: "Hop de- dikAyhan" adlı bir genç, bir ayakkabı firması tara- fından desteklenen bir yanşma programı sunuyor- du. Kendisini telefonla arayan izleyicilere, belli me- lodiler dinletiyor, bunlann adlannı soruyor ve bilen- ler de belli bir dükkândan, bir çift bedava ayakka- bı alma hakkı kazanıyordu. Bu genç sunucu, yanşmada başanlı olanlara, "ücreti 4 mityon 995 bin lira ile 6 milyon 995 bin li- ra arasında bir çift ayakkabı kazandınız" diyordu. Oysa herkesin bildiği gibi, "ücret", Türkçede bir hizmetin, yani emeğin karşılığı olarak kullanılır. Ma- lın karşılığı ise "fiyat"t\r. Aynca bu genç sunucu, kendisini arayan ve se- sini iyi duyamayan bir izleyiciye, "Sesi düzelttim, şimdi nasıl geliyor?" diye sorduktan sonra, "Şim- didaha iyi" yanıtını alınca, "Yahu ben hiçbir şeyyap- madım, sen nasıl düzeldi diyorsun" diye, aklı sıra bir de "işletme" şakası yaptı. Oysa adam işletmek, "bana inandığın için aptal- sın" mesajını vermesinden dolayı, kesinlikle gü- ven sarsıcı, bu nedenle de ticari bakımdan int/har anlamına gelen bir davranıştır. Ama bırakın Türkçeyi, insanlann sokak ortasın- da katledildiği bir ortamda, bir sunucu "ücret ile fiyatı" bırbirıne karıştırmış ya da insanları kendisi- ne inandıklan için gülünç duruma düşürmüş, "ne gam" değil mi? TRT 2 20.40İ Kopan sunuyor Tangolardan seçmeler TV Servisi-"Türk- çe Tangolar" progra- mında; Engin Ege yö- netimindeki Tango Or- kestrası'nın seslendir- diği parçalar yer alıyor. Yeşim Kopan ın sunduğu programda; "Mehtaptan güzel yü- zün", "Bir gönül rfl- yası", "Mehtaba si- tem", " N e olur sen beni sevsen", "V'ıllar geçse", "Neden sus- tun", "Benbirtango- yum", " N e d e n " ve "Gel" adlı parçalar ek- rana geliyor. t . atv 21.00 Konser atv'de ünlüler geçidi TV Servisi- Türk halk müziği yorumcusu Ibra- him Tatlıses, "Bayram ÖzelKonseri"yIeekra- na geliyor. Rasim Özte- kin ve Mehmet Güç- lü'nün parodileriyle, or- yantal Şıvga'nın da dan- sıyla katılacağı program- da Tatlıses, "Bir güzel ki", "Eyvah", "Hay- di sdyle'% "Allah cezâ- nı verecek", "Ağlıyo- rum kahrımdan", "At gitsin", "Değirmenim terse döndü", "Akde- niz akşamlan", "Bi ta- nem" ve "Yaz deme- dim kış demedim" ad- lı parçalan seslendirecek. Öte yandan saat 00.05'te başlayacak olan konser programında da ArifSağ, Belkıs Akka- le, Aşkın Nur Yengi ve Çelik ekrana gelecek. Sağ ile Akkale birlikte verecekleri konserde "Dağlar seni delik de- şik ederim", "Eyval- lah", "Hudey hudey" ve "Narağacı"adlı tür- küleri seslendirirken, Aş- kın Nur Yengi ve Çelik de popüler parçalardan örnekler sunacak. Tv PROGRAMLARI 1 D C T O 6 - 05 Açılış 06.10 Müzik Pınan 07.00 Sirk • I 08.00 Çocuk Saati'Bayram Örel'08.50 Çız- L J gı Sinema: WillyFog ile Seksen Günde Dev- n Alem 10.00 Haberfer 10.05 Öğleden önce (Canlı) 12J00 Haberler 1Z10 Dızı: La Nerta 13J» Haber 131120 Dızı 14.00 Haberler 14.05 Konser (Bayram Özel) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yabancı Film: Babam, Me- lek ve Ben 17.40 Müzik Pınan 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dunyası 19.10 Dızı: Geç Gelen Bayram 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberier ve Hava Durumu 21.00 Bay- ram özel Programı2Z2S Yerti Rlm: Enayiler Krah Mur- taza 24.00 Günün Getirdiklen 00.35 Gece Başlarken (Canh) 02.35 Kapanış (0 312 428 22 30). ° 615 A Ç |h 5 ° 6 - 20 M E B AÇiköğretim Lıseşi Ders Programlan 07.40 Anadolu Unıversi- tesı Açtköğretım Fakultesı Ders Program- lan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'derj Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Yerli Film: Aptal Aşık 20.40 Türkçe Tangolar 21.10 Akşama Doğ- ru (Bayram Özel) 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Ha- berler 22.30 Beigesei: Tıtanıc 23.20 Yabancı Rlm: Si- nir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Benji ia30Be(gesel:Bi/ım 200014.00 f Sirk 15.fX) Çızgi Sinema: VVilly Fog ile Sek- sen Günde Devn Âlem 16.10 Konser 18.00 Sihırbazlık Gosterileri 18.30 Müzik Pınan 18.50 Genç Haber 19.00 Bayram Özel Programı (Tekrar) 20.15 Magıc Moments 20.30 Dizı. Kfrmızı ve Siyah 21.00 Dunya Artıstik Patı- naj Şampiyonası (Özet) 22.30 Rock Market 23.20 Bel- gesel: Savaş Sanatlan 00.10 Kapanış. 07£8 Ac*ş08.00MEBAçıköğretim üsesı Ders Programı 10.00Anadolu Ünıversrtesı Açıkoğ- retim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açı- köğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 15.00 THM Bir Solist 15.30 TSM Bir Solıst 16.00 THM Rad- yo Sanatçılan Konseri 17.00 MEB Açıköğretim Usesi Ders Programı (Tekrar) 19.00Anadolu Üniversitesı Açı- köğretim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 06.05 Açılış 06.10 Müzik Pınan 07.00 Sirk 08.00 Çocuk Saatı (Bayram özei) 08.50 Çiz- gı Sinema: VVilly Fog ile Seksen Günde Dev- ri Alem 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 12.00 Haberier 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.20 Dızı 14.00 Haberler 14.05 Halk Kon- serlen 15.05 Sızın İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yabancı Rlm: Babam, Melek ve Ben 17.40 Mü- zik Pınan 18.00 Haberler 1ft30 Inanç Dünyası 18.55 Ak- şama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberier 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberier ve Hava Durumu 21.00 Bayram Özel Programı 22.30 Dızı: Geç Gelen Bayram 23.05 Parantez 24.00Günün GetirdikJen 00.35 Gece Baş- larken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Bayram Sabahı 08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dızı. Bıt- meyen Aşk 10.00 Yerli Rlm: Al Dudaklım 11.45 Dizi: Tarzan 12.15 Çızgı Film: Vidget 12.45 Çızgi Film: Çıko 13.15 Çızgı Film: Küçük Deniz Kızı 13.45 Dizı. Gulıver'ın Serüvenleri 14.15 Yerfi Rlm: Ben İnsan Değil miyim? 16.00 Dızı: Küçük Arka- daşım 16.30 Dızı. Power Rangers 17.00 Bayram Özel 3 18.00 Yerli Rlm: Dert Bende 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemınce Bay- ram Özel' 22.15 Yerli film: Sütkardeş- ler 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Ihtiras Mahkûmu 02.15 Belgesel: Mavı Sessızfık 02.45 Kapanış. (02/228635 351 6 07.00 Yerli Film: Şahane In- ökam 09.00 Bayram Eğlence- si 10.30 Oto TV 11.30 Sabah Biberlen 12.40 Hipodrom'da Bugün 13.00 Haberier 13.15 Bız Bize 14.30 Yanşa Doğru 17.15Ara Haberler 17.25 Yanşa Doğru 17.45 AloOlimpi- yat 18.35 Radar 19.00Ana Haber 19.40 Şpora Bakıs20.00 Mottoo21.00 Bayram Özel Eğlence Programı 22.40 Gece Bül- teni 23.00Yabancı Rlm: Ressamlarve Modeler00.40Yabancı Film:Alevfi Te- peler02.20 Gece Bülteni 02.40 Yaban- cı Film: Zafer Madalyası 04.05 Yerli Rlm: Şahane Intikam 05.30 Yabancı Film: Kasırga (0212233 02 83). 04.45 Kültür - Eğitim °7 -05 Yabancı Film: 7. Y a b a n c ı Film: Aylak Fareler 10.15 Yabancı Film: Kral George'un Delılığı 12.10 Yabancı Film: Sleepers: Kardeş Gıbiydıler 14.40 Yabancı Film: Tut Şu Bücüni 16.30 Ya- bancı Film: Su Dünyası 18.40 Cıne5 Ajanda (Şifresız) 18.55 Yabancı Film: Carrington 21.00 Cıne Sinema (Şifresiz) 21.30 Yabancı Rlm: Altın Plaklar 23.05 Gala Magazin: Dürüst Oyun (Şifresiz) 23.15 Yabancı Film: Dürüst Oyun 00.45 Dızı: Kadınlar 10 01.15 Yabancı Film: Gözetle Beni 02.45 Naturai: Adorabte 03.35 Islak ve Vahşi (0 212 225 55 55). 07.00 Haberler 07.15 Sporda Bugun 08.30 2000'in Ötesı 09.10 Lı- festyle 09.30 Dunya Gözüyle Anadolu (Tekrar) 10.10 Gündemdekiler 11.20 ü- festyle 11.30 Arduvaz 12.10 üfestyle 12.30 Mutfak Kültürü 13.20 üfestyle 13J0 2000'in Ötesı 14.10 Spor 15.10 Ke- şiflerDünyası 16.10Spor17^0Lifesty- le 17.35 Dünyada Bugün 18.10 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 ü- fesryle 19.30 Sporda Bugün 20.00 Ha- berier 2O30 Spor Gündemı 21.05 Yal- çın Doğan'la Güncel 23.05 Dunya Ku- pasına Doğru Fransa '98 24.00 Haber Bülteni(0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 Uyanma Z a m a n ı 08.30 Sabah Shovvu 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Mert 15.00 Vj Do- ğa 16.00Pınar 17.00 Bur- çin 18.00 BirNumara Seç 19.45 Haberier20.00 Şe- hırRehberi 20.30TopTen 21.00 Haberier21.15Ge- veze Shovv 23.00 Cem Cemınay Show 00.30 Mega 01.00 Play List 02.15 Video Mix 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sa- nat Müziği Programı (0212288 75 75). 09-00 H aber Bülteni 09.35 Jgrrr. Çocuklar IçmKANALl 10.10 Şarlo 10.35 Borsanın Şirkette- n1135SonDuzlük1Z35 Dünya Modası 13.00 Ha- ber Bülteni 13.35 Belge- se): Yüzyılın Önemli Ofay- lan 14.35 Sinemaskop 15.35 Şarlo 16.10 Yük- sek Devır 17.10 SporÇıl- gınlan 18.10 Iz Bırakanlar 18.35 Dünya Dondükçe 19.35 Tüketıcı 20.00 Ha- ber Bülteni 21.00 Yaban- cı Film: Makine 23.05 Dünya Dondükçe (02122825100). • 08.10 Uzay Yolu 08.40 Sk \\M HasöTembeler09.10 Su- • • •w per Fare 09.45 Ayşe Öz- gün 11.00 Yerli Rlm: Bitirim Kardeş- ler 13.00 Gün Ortası 13.30Shnookums 14.00 Kara Kanat 14JOA'dan Z'ye 17.00 Gelın - Kaynana 18.00 Şeytanın Göz- yaşlan 19.00 Süper Baba 20.00 atv Ana Haber 20.50 Spor Haberieri 21.00 Ibra- him Tatlıses Bayram Özel Konseri 23.00 Magazin Forever 24.00 Gece Haberie- ri 00.05 Konser 01.00 Yabancı Rlm: Ölüm Maçı 02.50 Müaklı Dakikalar03.40 Uzaklar 04.10 Pembe Çerçeve 04.40 Gönülden Nağmeler05.30Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerli Film: Fakir Bir Ktz Sevdim 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberier 12.15 Ha- nımelı 14.05 Şaka Şuka 15.05 Yerli Rlm: Sancağın Ordusu 17.00 Haberier 17.30 Tek mi? Çift mı? ia30 Eltiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Belgesel: Lebbeyk 20.30 Bızım Ev 21.00 Mehmetçık 22.00 Haberler 22.20 Tefsır 23.00 Dizı: Rüya- lara Gelın 24.00 Gece Bütteni 00.30 Yer- li Rlm: Mehmet Emin Tokadi Hz. 02.05 Manuela (Tekrar) 03X5 Müzik 03.30 Bel- gesel- Kaptan Cousteau 04.30 Yaban- cı Rlm: Korkunç Yüz(0212 652 25 60). 07.00 Bayram Sabahı 09.00 Taş Devri 10.30 Yerli Film: İstasyon 12.00 Farklı Brr Bay- ram 14.00 Maske 14.30 Salak ile Avanak 15.00 Yabancı Film: Sevimli Yarabgın Pe- şinete 17.00 Param Yok Memed 18.00 Ince Ince Ya- semınce 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yoru- mu 20.00 Spor Gündemı 20.10 Çarkıfelek 21.10 Polis Akademisi 22.00 Huysuz ve Tatlı Kadın 'Bayram Özel' 23.10 Beyaz Shovv 'Bayram Özel' 00.30 Haber Saati 00.40 Yabancı Film: Saatii Bomba 02.00 Turk Halk Müziği 02.20 Sıgaranın Zararian (0212215 51 11). _^_ A 07.00 Klip 07.20 Yerli Film: Ayşecik Caro- mın Içi 09.30 Denver 10.00 Hayalet Avcı- lan 10.30 Dizı: Manmar 11.15 Dızı. Evdekı- ler 12.15 Dızı: Âlem Buysa 13.00 Gun Orta- sı 13.20 Defi Murat 15.10 Denver 15.40 Dızı. Süper Yıl- dız 16.40 Yerfi Film: Ağlıyorum 18.40 Dızr Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.20 Bi Daha 20.40 bay- ram Özel Eğlencesı -3 21.50 Yerli Rlm: Canısı 23.40 Paparazzı 00.40 Gece Hattı 01.00 Yerli Film: Yağmur Kaçaklan 03.10 Müzik... Müzik... Muzık... 04.00Mız- rap 06.30 Zirve Defteri (0 212 448 80 00) 07.30Çizgi Rlmler 10.00 Haberler 10.15 Müzik Kulübü 10.30 Oyun Havaları • • • • • • 11.00Haberter 11.05 DortMevsim'Bay- ram Özel' 12.00 Haberler 12.05 Belgesel: Bursa'nın Davetı 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübu 14.00 2'den 4'e 'Bayram Özel' 16.00 Haberier 16.05 Hayvanlar Âlemi 16.30 Çızgı Film: Küçük Soytanlar 17.00 Haber- ler 17.05 Yabancı Film: CalamiryJane 18.30 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser. Musa Eroğlu 21.00 Konser: Nurdan Torun 22.00 Onda On Haber 22,45 Yabana Fîm: Tuba 24.00 HaberlerOÛ.30 2'den 4'e 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00) 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı FHm: Samson ve Delilah 10.00 Türkülenmiz 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Günde- mı 13.30 Kurdele 15.15 Serpıl Barias'la 17.00 Kurde- le 18.00 Şen Olasın Nun Bey 19.00 Dart 19.30 Flasri Haber 20.00 Bizım Bakkal 20.30 Işığa Çağn 22.30 Son Söz Sevgının 23.00 23 Saat 24.00Yıldo İle 01.00 Ya- bancı Film: Denizci Simbad (021225682 82). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Ba*ar mısınız? 11.05 Dızı: Ayaşlı ve Kıracnart 1Z0O Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Mü- zik Nostalji 13.30 Belgesel: Denizlerin Sesj 14.00 Top— rak ve Su Muhafazasının GAP'taki Yeri veÖnemi 14.15 Sizin İçin Sectiklerimız 14.30 Haberier ve Hava Duru- mu 14.45 Dıyarbakır'dan Sızierfe Müzik 15.30 Politkaı ve Yaşam 16.30 llden ile Türkülerie (Canlı) ia00 Gıde Gide GAP (Canh) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog