Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 ilk üç ay • \MsARA(AA) Yılbaşından bugune kadar geçen 3 a> lık donem ıçınde gerçekleştınlen ozelleştırme uygulamalan sonucunda 210 mılyon 700 bın dolarlık satış vapılırken bu rakamın 92 6 mılvon dolan tahsıl edıldı Satış ve devır onayı alınan 3 ışletmenın toplam 18 5 mılyon dolarlık ozelleştırmesı ıse ımza aşamasında bulunuvor Sabancı Holding globallaşıyor • İSTANBUL(AA)- Sabancı Topluluğu ndakı ust duzey yonetıcılere, gelışen uluslararası ılışkıler çerçevesınde global rekabette başan sağlayabıleceklen nıtelıkler kazandırmayı hedefleven bır proje hazırlandı "Sabancı Lıder Takımı" (SALT)adıvenlenve 150 dolayında koordınator genel mudur \ e mudur yardımcısını kapsavan projeye onumuzdekı eylul ayında başlanacak Endonezya-IMF görüşmeleri • CAKARTA (AA) - Endonezya'da Ekonomı ve Malıye nın Koordınasy onundan Sorumlu Devlet Bakanı Gınandjar Kartasasmıta Uluslararası Para Fonu (IMF) ıle ulkede ızlenen ekonomık reform paketının gozden geçınlerek yenıleştınlmesını ıçeren göruşmelenn sona erdığını \e ekonomık paketın bugun açıklanacağını soyledı YazarımızTaner Berksoy'un EKONOMİYE BAKIŞ koşesını yıllık ıznının bır bolumunu kullandığından dolayı bugun yayımlayamıyoruz SERBESTDÖVİZ 6 NİSAN 1998 CİNSİ ABODoiarı Almarı Markı Isvıçre Frang Fransız Frangı Hollanda Flon Ingılız Stertn S Arab Rıyal AL(Ş 248500 134750 163000 40200 ı 119250 412000 66000 Avusturya Şılını 19200 100 ttal Lıretı ALTIN Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezık 13600 16400000 18000000 2500000 2240000 SATIŞ 250000 135750 163500 41000 120500 420000 67000 19500 13900 16800000 19200000 2530000 2490000 Eski SPK Başkanı Karacan Islami şirketlerin 'renklerini' kendilerinin belirlediğini söyledi 4 Sonucuna da katlanırlar'GULCEMAKTAŞ Eskı Sermaye Kurulu Başkanı Aü fhsan Karacan serma\epı>asalanndamanıpula- tıf ışlemlenn azalması ıçın mutlaka kurum- sal vatınmcılann borsa>a çekılmesı gerek- tığını vurguladı tslamı sermayelı şırketler- le ılgılı olarak kımsenın onlan 'yeşiT ya da 'İslami' dı> e a> ırmadığını, bu a> nmı kendı- lennın ko>duğunu belırten Karacan, "sonu- cuna da katianmalılar" dedı Karacan bor- sanm dunu bugunu ve >annmı Cumhun- >et eanlattı -Başkanhğııuz donemınde ıcraatlannızla çok eleştinldiniz. Geçmışe baktiğı nı/da ken- dı donemınızı nasıl değerlendımorsunuz? - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Baş- kanlığı' na geldığımde Turki} e 1994 knzın- den yenı çıkmıştı Sı>ası ıstıkrarsızlık var- dı Kendı donemımı yargılamak ıçın henuz erken dı>e duşunuyorum Ancak bır kamu kurumu olarak çabuk karar \ eren. çabuk ha- reket eden \ e olaylann gensmde kalmak ye- nne onunde gıden olmayı tercıh ettık Uzun vadelıplanlaryaptık - Eski borsa başkanı ile çoğu zaman sorun- lar yaşadınız. - 'Zaman boyırtu uvuşmazkğı' en onem- lı uyuşmazlıktır Zamanla gündeme getır- mek ıstedığımız bırtakım konularda ne ka- dar haklı olduğumuzu değerlendırecekler -Türk sermayepı> asasını nasıl gorujorsu- nuz? Dunyadakj geÛşmelen \akala\abili\or mu? -Turkıvekurumlanvla sermaye pıyasa- sı araçlanvla geçış donemını çok hızlı şekıl- de yaşıyor Yatırımcıları koruma fonunu gundeme getırdığımızde ıtırazlar yuksel- mıştı Uzun sure kamuovunda tartışıldıktan • Bu şırketlen kımse 'yeşıl' ya da 'Islami' dıye ayırmıyor Aynmı kendılen yapıyor Sıyası fonksıyon yuklenen paranın rengı olur. Bu şırketlenn faalıyetlennde dınsel esaslan on plana çıkarmalan, yasalan ıhlal edıyor • Sermaye pıyasası, Merkez Bankası ve Hazıne'yı ıçme alacak yenı bır bağımsız kurul oluşturulmalıdır sonra boyle bır duzenlemeve ıhtıyaç oldu- ğuna karar venldı - Yenı SPK >asa tasansı hakkında ne dü- şünuyorsunuz? - Meclıs'ten geçen son halını gormedım Ancak edmdığım bılgıler aşağı yukan bı- zım belırledığımız teme! kurumlann ve ıl- kelenn ufak değışıklerle parlamentoya su- nulduğu yonundeydı Yatınmcılan koruma fonuyla ılgılı olarak 558 sayılı yasanın ıpta- lmden sonrakı ara donemı de kapsamasını onermıştık Pıyasanın,yasalboşluklarnede- nıyle zarara uğramış yatınmcılarla barışma- sı gerektığını duşunuyorduk Bıldığım ka- darıyla bu halıyle taslaktan çıkanlmış - Dumadakı sermaye prvasalannın duru- muyla knasladığuuz zaman Turk sermaye pıy asasını nasıl buluyorsunuz? - Dunyada malı pıyasalar butunleşmeye doğru gıdıyor Sermaye pıyasası araçlan ve pıyasalar ıç ıçe gırmış durumda Mobılıte arttı Ulkelerarasındasınırlarkalkıyor Tur- kıye de de duzenleme, denetleme v e orgut- lenme yapısının yenıden gozden geçınlme sı gerekıyor Sermaye pıyasası, Merkez Bankası'nı ve Hazıne yı ıçıne alacak yenı bır bağımsız ku- rul oluşturulmalıdır Tum malı pıyasalarla ılgılı duzenleme ve denetlemelenn bu ba- ğımsız kurul tarafından yurutulmesı gerekı- yor Yenı tasanda bunun sulandınldığını go- ruyorum - Türkıve'dc kısa sûrede böyle bir kunı- lun yaşama geçırileceğıne inanıyor musu- nuz? - Turkıye enınde sonunda buna doğru gı- decek dıye duşunuyorum Dunyadakı genel eğılım, malı pıyasalarda ıkı tane otonte bı- rakacağı yonunde Merkez Bankası para otorıtesı olarak rahat bırakılacak \ncak malı sektorün hepsım kavrayacak şekılde duzenleme \ e denetımı yapan ıkıncı bır du- zenleyıcı otonte, bu da malı pıvasalar kuru- iu olacak - Peki Hazine'nin durumu ne olur? - Hazıne Musteşarlığı, banka, kambıyo sıgortacılık ıle ılgılı bınmlenyle denetım bınmlerıyle ılgılı boyle bır malı pıyasalar 1 milyar liralık kredi için 24 aylık vadede 100 milyonu gozden çıkarmak gerekiyor Oto kredilerinde banka rekabeti TAR1KVILMAZ Bırevsel bankacılığm genışlemesıyle bırlıkte yaygınlaşan bırevsel kre- dıler, bankalar arasında kıyasıva rekabetın ya- şanmasına neden oluyor Vadelen ve faız oran- lan farklı olmasına kar- şın otomobıl sahıbı ol- mak ıstevenler, 1 mılvar liralık kredı ıçın en az 100 mılyon lırayı gozden çıkarmanız gerekıvor Ayrıca bankacıların bır de uyansı var Ikıncı elı pnm yapan arabalar ıçın kredı almak daha kolay 2000'lıvıllardabanka- lann muştenlere daha ıvı hızmet sunanlarının ay akta kalacağının bılın- cınde olmaları bıreysel bankacılığı önemlı hale getınvor Bankalar muşterının kendılennı tercıh etmesı ıçın kavnaklarını sefer- ber edıvor Tabıı kı ken- dılen de kazanmak şar- • Bankacılar 2 elde pnm yapan arabalar ıçın otomobıl kredısı almanın daha kolay olduğunu belırtıyor Bu alanda muşten kazanabılmek ıçın bankalar arasında yoğun bır rekabet yaşanıyor tıyla Yenı hızmetlersunarak dığerlennden bır adım oteye geçmek ıçın yoğun bırçaba sarfeden banka- ların en çok ılgı gören kredılennın başında oto- mobıl kredısı gelıyor En cazip Vakıfbank Vade uzadıkça faız oranlan, bankadan ban- kaya gore yûzde 0 25-0 5 adımlarla artıyor 3 ay ıle 24 ay arasında değışen «Akbank Garantı Bankası Vakıfbank Iş Bankası Ziraat Bankası Sumerbank Esbank • Finansbank Yapı Kredi Bankast Bankaların otomobil kredileri* f 3ay 750 7 50 650 - 7.25 - 710 6 75 780 * Kredı ere uyguara- 'az oranlan 6ay 750 750 6 75 725 700 710 6 75 790 9ay 7 75 750 - 750 7 20 710 6 75 800 12 ay 775 7 50 700 710 750 7 30 710 6 75 805 18 ay 800 - - 7 35 7 75 7 80 7 25 7 00 815 24ay * 3 J 760 * 800 - 800 ; 750 7 25 825 l vadelerde en cazıp kredı- yı ıse Vakıfbank venyor Uç aylık taşıt kredısınde yuzde 6 5, altı aylıkta yuzde 6 75 ve yıllık yuz- de 7 faızle kredı veren Vakıfbank'ı, bır vıllık her vadede yuzde 7 1 ıle Es- bank izlıyor Kuçuk ol- çeklı bankalarda faız oranlannın daha cazıp olduğu gozlenırken ban- kalar arasında faız oran- lan açısında fazla fark ol- madığı dıkkat çekıyor Öte yandan 18 ve 24 aylık vadeyı seçen muş- tennın 1 milyar liralık kredı ıçın aylık olarak 100-120 mılyon lırayı gozden çıkarması gere- kıyor Bankacılar otomobıl almak ıçın peşın parası yeterlı olmayan kışılenn talebının daha yoğun ol- duğunu ıfade ederken, gelen muşterının daha çok uzun vadelen tercıh ettığını belırtıvorlar Ikıncı elde pıyasası olan otomobıllere kredı venlmesının daha kolay olduğunu kaydeden ban- kacılar, ıkıncı el pıyasası ıyı olan otomobıllen al- mak ısteyen muştenlere otomobılın tamamı tuta- nnda kredı venlebıldıgı- nı vurguluyorlar Ödeme gûcü önemli Bankacılar kredı al- mak ıçın odeme gücunun önemlı olduğunu belırtır- ken, 100-150 mılyon lıra aylık kredı alacak bır kı- şmın 250-300 mılyon li- ralık bır gelınnın olması gerektığını ıfade edıyor Zaman zaman dolandın- cılann kredı ıçın gelme- sı nedenıyle odeme gu- cünun yanında, muşten- nın kefıllerının de çok önemlı olduğunu soyle- yenbankacılar kefillerle bırlıkte herbasvuru sahı- bı ıçın ıstıhbarat yapıl- madan kredı venlmedi- ğını de eklıvorlar ANKARA G 4YRİMEMOJL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKLLÜN 4ÇIK\RTTIRMAİLAM Ajıkara 22.İcra Dairesi DosyaNo 1997 10^2 Satılmasına karar venlen gavnmenkulun cınsı kı\- metı adedı e\safı -\nkara Yenımahalle Ergazı mahal- lesı Çorak mevkıı 96 sokak 52 no lu vapı kooperatıfın- de 47 numaralı dubleks evm bulunduğu vere rastlavan ve ımann 14737 ada 8 numaralı parselmı te»kıl eden 1190 m2 mıktanndakı 9 lu kagır konutlardan bodrum+ ze- mın+ 1 katı oluşturan 3 no lu 120 1190arsapavlı 3 oda. 2 salön 2 mutfak \e muştemılatından ıbaret 180 m2 kul- lanım alanlı mesken bır borçtan dolavı açık arttırma su- retıyle satılacaktır Genış evsafı dosyada mevcut sartna- meye ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdır edı- len'kıymetı 4 600 000 000 Tl olup ° o 15 KDV alıcıv a aıt tır Satış şartian: 1- Satış 26 5 1998 gun saat 14 30 dan 14 / 40'a kadar Adlive Mezat Salonu nda açık arttırma suretıvle vapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıvme- tın yuzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranm taahhudu bakı kalmak şartivla 5 6 1998 gunu aynı ver ve avnı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arrtırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok art- tıranm taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edıle- cektır Şu kadar kı arttırma bedelının malin tahmın edı- len kıymetının vuzde 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflarını geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspe tınde pey akçesı \e\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mekrubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve mas- raflan alıcıva aıttır Bınkmış vergiler satış bedelınden odenır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı tak- dırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıha- le bedelını yatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklar- dır Ihale farkı ve temerrut faızı avrıca hukme hacet kal- maksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa on- celıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şarrname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıva bırorneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gor- muş ve munderecatını kabul etmış savılacakları başka- ca bılgı almak ıstevenlenn 997 1072 savılı dosva numa- rasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 23 3 1998 (*) Ilgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 14430 GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARTTIRMA ÜAM DosyaNo 1997 532 Tal Satılmasına karar venlen gavnmenkulun cınsı, kıy- metı adedı evsafı Gebze, Danca 29LIId pafta, 771 ada 2 parselde kayıtlı 238 m2 arsa üzennde kat ırtıfak- lı bınanın 2 katında 80 238 arsa paylı (3) no lu daıredır Daıre Danca, F Çakmak Mah Cengız Topel Cad No 20 adresındedır 3 oda 1 salon mutfak, banyo ruvalet ve 1 balkonumevcutur Salon tabanı mutfak banyo, tu- valet, balkon tabanlan seramık döşelıdır Şofbenı var- dır Içı dışı sıvalı. badanalı bovalıdır 90 m2 taban alan- lı betonarme bınada daıredır Imardurumu: 1 /1000 ol- çeklı planda aynk nızam 4 kat yoldan ve komşudan 3 m çekmevapılarakTAKS0 40ınşaatyapılabılır Dege- ri: (2.000.000.000.-) TUdir. Satış sartian: 1- Satış 25 5 1998 Pazartesı gunü saat 14 00'den 14 15'e kadar Gebze lcra Mudûrluğü'nde açık arttırma suretıyle yapı- lacak Bu arttırmada tahmm edılen kıymetın yûzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hudu bakı kalmak şartıyla 4 6 1998 Perşembe gunü Gebze lcra Müdurlüğünde saat 14 00-14 15'de ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar el- de edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhu- du saklı kalmak üzere arttırma ılanında gostenlen mud- det sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bun- dan başka parava çev ırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edecekle- nn tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek uzere mehıl ven- lebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve masraf- lan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ode- nır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gayrımenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanagı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaş- madan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhalenın fes- hıne sebep olan tum ahcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer za- rarlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen me- sul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca huk- me hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılme- sı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ıste- yen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997/532 Tal sayılı dosya numarasıyla mudurlüğumü- ze başvurmalan ılan olunur 27 3 1998 (*) Ilgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıl- dır Basm 14364 GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 1997/531 Tal Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı kıy- metı adedı, evsafı Gebze ılçesı, Darıca 29Llc pafta, 646 ada, 2 parsel sayılannda kayıtlı 216 m2 mıktarlı ar- sa uzennde ınşa edılmış kat ırtıfaklı bınanın 2 katında 56216 arsa paylı 6 No'lu daıredır Daıre ıkıncı katta 90 m2 taban alanlı olup ıçınde 2 oda 1 salon antre, banyo, mutfak tuvalet ve 1 balkonu mevcuttur Banyo, tuvalet duvarlan yanya kadar fayans doşelı, oda tabanlan mar- ley döşelıdır Daırenın ıçı ve dışı sıvalı, badanalı ve bo- yalıdır Elektnğı ve suyu mevcuttur İmar durumu: 1 1000 ölçeklı ımar planında aynk nızam 3 kat TAKS 0 40 mşaat yapmay a müsaıttır Değeri: 2 000 000 000 - TL 'dır Saüş şartian: 1- Satış 25 5 1998 Pazartesı gü- nu saat 13 30'dan 13 45'e kadar Gebze lcra Müdurlü- ğü nde açık arttırma suretıvle vapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 75 ını ve ruçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflan- nı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şar- tıyla 4 6 1998 Perşembe gunu Gebze lcra Mudurluğun- de saat 13 30- 13 45'de ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gayn- menkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok art- tırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe- vırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecek- tır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıy- metın yûzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gu- nü geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınk- mış vergıler satış bedelınden odenır KDV alıcıya aıttır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gay- nmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masra- fa daır olan ıddıalannı dayanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklar- dır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hükme hacet kal- maksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark varsa on- celıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daıre- de açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şart- nameyı gormüş ve munderecatını kabul etmış sayıla- caklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997/531 Tal sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başv urmala- n ılan olunur 27 3 1998 (*) Ilgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıl- dır Basın 14366 kuruluna fızıken aktarıldığı zaman gen ka- lan görev lennı yurutecek - Vergi reformunu nasıl buluyorsunuz ? - Vergı sıstemı malı kuruluşlara pek yuk getırmıyor Bankalann endışesı. pıyasalar ve kurumlar arasında bozucu etkı yaratacak kaynaklann malı sektorün dışına kayması- nı sağlayacak vergıler Hısse senedı pıyasa- sı tamamen vergı dışı bırakılmış durumda Sıstemden halı hazırda para kazananlann, kazandıklan kazanç vergısını odemelen ge- rekıyor Dunvada vergı sıstemlerı gelırden çok tuketım ve servete doğru gıdıyor Butün dunya tasaruf sıkıntısı çekıyor Tasarruflan arttıncı. tuketımı caydırmayıcı bır sısteme doğru gidılıyor Vergı sıstemınde, basıt, tu- ketım ve servete dayanan. tasarrufu teşvık eden tek oranlı, gelır ve kurumlar vergısın- de avnı oranın uygulandığı, tahsılatın stopaj ağırhklı olduğu bır vergı sıstemıne doğru gıdılmelı Borsanın da stopaj kapsamına almması lazım - Borsada son gunlerde yenıden spekulas- yon ve manıpuLasyonlar gundeme gelmeye başladı. Bu tur olaylann çozumû ne olmaiı? - Başta borsadakı kurumsal yatınmcılan gelıştırmemız lazım Bunun ıçın de sosyal güvenlık sıstemının bırayağının ozelleştınl- mesı lazım Devlet sosyal güvenlık sıstem- lennı subv anse edeceğıne tasarruflan teşvık edıp sadece muhtaç olanı ıstısna tutarak sağlık sıstemıneağırlık vermelı Tasarrufla- n aktaracak bır ozel sıgorta sıstemıne ağır- lık venlmesı gerekıyor Bu tur kurumlar ser- maye pıyasalanna sureklı fon akışı sağlaya- cak duruma getınlmelı Pıvasaya fon akarken bu parav ı karşılayan bır de hısse senetlennın olması gerekıyor Bu sıstemı oluşturmadığınız zaman bırtakım kâğıtları aşırı değerlı hale getıımış olursunuz Bu da sıstemde ıstıkrarsızlık yaratır Bunlar gelıştığı zaman yatınm or- taklıklan ve yatınm fonlan da pıyasada ışlem görmeye başlar Boylece bıreysel ya- tınmcılarda borsadan çekıl- mış olacaklar - Sermaye pıvasalannın amacı sermavevıtabana vay- mak. Bu koşullarda bıreysel yaOnmcılann borsaya gir- mesı zorlaşmıyor mu? - Bıreysel yatınmcıların tek tek hısse senedı almala- n kadar rısklı bır şey ola- maz Oynaklığı yuksek pı- yasada kâr ımkânlan varmış gıbı gozukse de hıçbır za- man sıradan bır yatınmcının bu ışı profesyonelce yapan- lan yenmesı mumkun değıl- dır Onun ıçın, bu ışın ku- rumsal yatınmcılara kayma- sı lazım Bu da sureklı ve ıs- tıkrarlı ozel emeklıhk sıste- mınden geçer Manıpulatıf ışlemlen çabuk tespıt etmek ve hemen cezalandırmak ıçın sıstemm kendı kendını yonetebılır konumda olma- sı gerekıvor - Pekı Islami sermayeli şır- ketkrle ilgili sirin dönemi- tıizde Kombassan gundeme geldi. Boyle bır aynm var mı? - Bu şırketlen kımse 'ye- şü" ya da 'İslami' dıye ayır- mıyor Aynmı kendılen ya- pıyor Sıyası fonksıyon yuk- lenen paranın rengı olur Bu şırketlenn faalıyetlennde dınsel esaslan on plana çı- karmalan yasalan ıhlal edı- yor İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAJN SONER Vay KurbanL Istatıstıkler bıraz değıl epeyce uyduruk olabılır An- cak gıdış hakkında yetennce bılgı venyor Evet Turkı- ye nın 55 mılyon olan toplam buyuk ve kuçukbaş hay- van variığının yaklaşık yuzde onunu Kurban Bayra- mı'nda kesıp bırkaç gun ıçınde mıdemıze ındırecekmı- şız Sonrası mû Sonrası yok Halkımıza çocuklanmıza bır-ıkı gunluk et şolenı yeter de artar bıle Vetenner ve zıraatçılarımız, sıvıl toplum orgutlerı ara- cılığı ıle bayram oncesı toplumu uyarmaya çalıştılar Medya bıle cıddıye almadı, haberlerı satır aralannda kaldı Turkıye nın hayvan variığının gelecegınm korun- ması, gıderek daha buyuk tehdıt oluşturan çok yeter- sız hayvansal urunler beslenmemızın bır felakete suruk- lenmemesı ıçın kurban kesımınden vazgeçılmesı ya- karışlanna kulak asan olmadı Bulunabılen her yerde kesılen kurbanlann başında çoluk çocuk toplanan kalabalıklann önemlı bır çoğun- luğunun dağıtılacak etten pay kapmak uzere bekleşı- yor olmalan boşuna değıl Bu surpnz gelen guzel ha- vada bayram gezmelerının unutulup kurbanlar peşın- de koşturulmasını nasıl açıklıyorsunuz9 Nerede ıse aç kurtlara benzedık Çığ kanlı et parça- lan ınsanımızı ımrendırıyor Et ozlemı kurban kesımının yanı başında yakılan ateşte kavurma yapmayla gıdenl- meye çalışılıyor Apartmanları bırdenbıre, yoğun bır çığ ve kavrulmuş et kokusu kanşımı bır garıp keskın koku kaplıyor Bayram temızlığınden kadınlann parfumlerın- den bol kolonya dokulmesınden gelen bıldık guzel bay- ram kokulannı yok edıyor Son yıllann artan kent kalabalığı yoksullaşma kur- bana yonelık gorgusuzluk ıle bırlıkte ağırtık kazanan se- vımsız goruntuler Bu yıl kasapların fahış fiyatlar ıste- melerı nedenı ıle vatandaşın önemlı bır çoğunluğu ken- dı kurbanını kendısı kesmış Bılınçsız kesımler ıle hay- vanlara yapılan acımasız ışkence, her taraftan gelen kurbanlıklann acı bağırtılan, belleklerden sılınmeyecek çoğu ınsan ve hayvan haklanna aykırı goruntulerın tra- jık komık oykulenn yanı sıra hastahanelere ılk gunde u- laşmış yaralı sayısı 500'u bulmuş lnanılır gıbı değıl ama trafık kurbanlanndan sonra bır de bayramlarımızda kurban kesme kurbanları yaralıla- nnı yarartık Kurban keserken gozu çıkan amator ka- saplarımız bıle var Bız yıne kurban gerçeğınden havyansal beslenme- mız gerçeğme bır geçış yapalım 1970'hyıllarda uzun bır araştırma-ınceleme ıçın yaptığım çalışmayı anımsı- yorum O tanhlerde Turkıye hayvan varlığında dunya- da en ılen ulkelerın başında yer alıyordu Ama yıne de havyansal beslenme açısından çok ctddı sorunlarla kar- şı karşıya ıdı Çunku hayvan varlığımızı olumsuz bes- lenme koşullan, yetersız meralar ve pahalı yemler teh- dıt edıyordu Hayvanlarımız sayısal ustunluğune kar- şın, yeterlı beslenemedığı ıçın kılo et sut venmı, hav- yan urunlen kalıtesınde dunya ortalamalannın çok ge- nsınde kalıyordu Turkıye ınsanı ozellıkle çocuklarımız, pahalı hayvan urunlerı, buyuk yosulluk gerçeğı karşısında yeterlı bes- lenemıyordu Hayvan yetıştıren koylerımızde bıle ço- cuklarımıza bayramdan bayrama et çok az sut, hay- vansal urun vermemız nedenıyle çocuklarımızın gelış- melen yetersız kalıyordu Koylerde gecekondu bolge- lennde çocukların boy ve kılo gelışmelen zekâ olçum sonuçları dunya ortalamalannın gensmde kalıyordu Zengın semtlenmızde ıse dunya ortalamalannı aşıp ABD Boston standartları yakalanabılıyordu Hayvan varlığında dunyada en ılerı ulkeler duzeyın- de ıken, bılımsel araştırmalanmız bu acı gerçeklerı ver- mışken bugunlerde neler olup bıttığını vanp sız duşu- nun Turkıye de havyan varhğı alarm zıllennı çaldıracak boyutlarda duştu Yemlerın pahalılaşması mera yeter- sızlığı katlandı Nufus çok arttı Yoksullaşma gelır da- ğılımı çarpıklığı ıle hayvan urunlerı fıyatları patlamayap- tı Şımdılerde kureselleşme serbest pıyasa ekonomısı yenı dunya duzenı ıdeolojısının moda akımlan ıçınde ınsanlarımızda olup bıttığıne daır sosyal yaklaşımlar "ouV olduğundan unıversıtelenmızde bu turden bılım- sel çalışmalann yapıldığını pek duymuyorum Ama es- ki bılımsel çalışmalann verılenne dayanarak bugunun varoşlarında, eskı gecekondu bolgelerını ozlemle ara- tacak bır hayvansal urun beslenmesı eksıklığı beslen- me bozukluklanna bağlı olarak çocukların gelışmesın- de olumsuz katlamalı artılann olduğunu bılmek ıçın kâ- hın olmak gerekmıyor Yine bır Kurban Bayramı nda toplam hayvan varlığı- mızın yuzde onunu kesecek noktaya gelmışsek patla yan nufus ıle ters orantılı havyan varlığında eksılme ya- şıyor ısek, hayvansal verımde de duşmeler yaşanıyor ıse gelecek gunlerdekı hayvan urunlerı fiyatları pahalı- laşmasını varsayabılmek ıçın zekâya gerek kalmıyor Yıllar oncesınde yemeklerıne gramla et alabılen gramla yoğurt alıp kullanan yoksul aılelenmız gelecek gunlerde ne yapacak? Evet kurban kesılmesını kedı- lerle bırlıkte nerede ıse ımrenerek seyreden yoksul ın- sanlan hor gormeye kımın hakkı var^ Insanı ıle hayvanı ıle vay kı vay kurban GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM Dosva No !997 530Tal Saiılmasına karar venlen ga>Timenku]un cınsı kıymetı adedı e\safi Gebze ılçesı Danca 29LIc pafta, 646 ada, 2 par- sel sa>ilarda kavıtlı 216 m2 mıktarlı arsa uzennde kaı ımfakJı bınada zemın katta 40 2 ] 6 arsa paylı 1 no lu dukkan ıle av- m bınada zemın karta 36 216 arsa paylı 2 no lu dıddanlardır I no lu duUan 23 m2 taban alanlı (abanı çım doşelı ıç kıs- mında ahşap bolme ıkıncı bır kısmı mevcut olup ıçı \e dışı sıulıdır 2 no lu dukkan 20 m2 taban alanlı tabanı beton ıçı \cdı$ıbovahdır Her ıkı dukkanın ıçı v e dışı badanalı vebovalıdır Imar dnmrnu Aynk nızam 3 kat olup TAKS 040 dır Degerlen 1 no lu dukkan (1 000000000 ) Bır mılvar TL 2 no lu dukkan ll 000000000-) Bır mılvarTL dır S«üş şartlan 1 Satı$ 2^5 1W8 Pazartesı gunu saat 11 '0 dajı 11 4 1 » e kadar Gebze lcra Mudurlugu nde açık amırma sure- tıyle vapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın jıızde 75 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok armranm taahhudu bakı kalmak şamvla46 1998 Perşembe gunu Gebze lcra Mudurlugunde saat II 30-11 45 de ıkıncı arrtırmaya çıkanlacaktır Buamır- mada da bu mıktar eldt edılememışse gaynmenkul en çok armranm taahhudu saklı kalmak uzere artnrma ılanında goste- nlen muddet sonunda en çol artnrana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelınm maiın tahmm edılen kıvmennın yuz- de 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevınne ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşeceklır 2- Aıttır mava tştırak edeceklenn. tahmm edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspetınde pe\ akçesı \e\a bu mıktar kadar mıllı bır banka- nın temınat mektubunu vermelen lazımdır Sanş peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl \en- iebılır Teflaiıve resmı ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır K.D\ alı- cıva aıttır 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız \e masrafa daır olan ıddıalannı davanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sı- cılı ıle sabıt olmadıkva pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak sure- fıvle ıhalenın feshıne sebep olan rum ahcılar ve kefiJlen leklıf ertıklen bedel ıle son ıhale bedeh arasındakı farktan »e ât- ger zararlardan ve avnca tememıl faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale tarkı ve temerrut faızı av nca hukme ha- cet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bufark varsa öncelıkle temınal bedelınden alınacaktır ^ Şarmame ılantan- hmden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçm daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır omegı gondenle- bılır 6- Satıs^ ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecannı kabul etmış savılacaklan başkaı.a bılgı almak ıste- yenlenn 1997'530Tal sayılı dosya numarasıvla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 27 3 19981*) llgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 1436^ GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTnRMA İLAM Dos\aNo 199^3Ual Satılmasma karar venlen gaynmenkulun cınsı kıvmetı adedı evsafı Gebze ılçesı Danca29Lldparta.S60ada6par seldekayıtlı 119m2 mıktarlı arsadır ^rsaNenehatun mahallesmdedır Etrafı venı venı gelı^en konutalanı ıleçevnlıdır Boşarsadır Imjr durumu | 1000 lık ımar planında blok nızam Ikaı mşaat vapmaya müsaıttır Deien (47 6 000000 ) TL dır Sıtrç şartlan I Satış 25 5 1998 Pazartesı gunu saat 14 >0 dan 14 4^ e kadar Gebze lcra Mudurlugu nde açık arttırma suretıvle vapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde7 ^ mı ve ruçhanlı alacaklılar varsa ala caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 4 6 1998 Perşembe gunu Gebze tcra Mudurlugunde saat 14 30-14 45 de ıkıncı arttırma ya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uze re arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır $u kadar kı arttırma bedelının malın tah mın edılen kıvmetının vuzde 40 mı bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol ması ve bundan başka parava çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dusecektır 2 Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmenn vuzde 20 sı nispelınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıja aıttır Bınkmış ver gıler satış bedelınden odenır 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dıfier ılgılılenn (•) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hu- susıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanagı beleelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak sı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıha- le bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan rum alıcılar ve ketıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark varsa onıelıkle temınat bedelm den aluıacaktır 5 Şartname ılan tanhmden ıtıbaren herkesın Eorebılme»! ıvin daırede av ık olup masrafı venldığı tak dırde ısteyen alıcıva bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul et mış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997 533 Tal sayılı dosva numarasıyla mudurlugumuze başvurma- lan ılan olunur 27 3 1998 (•) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 14363
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog