Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 12 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ Yavru Oe Kâtip 10.30 Kanal D Güidürü £** Bir miras sorunu yüzünden Anadolu'daki kasa- *& basından kalkıp Istanbul'a gelen Yavru, otobüs- ten iner inmez saf yurttaşlann paralannı dolandıran açıkgöz Katip'le karşılaşır. Bu saf kişinin öyküsünü dinleyen açıkgöz Katip, sözü geçen mirastan pay kapmak için Yavru'nun peşine takılır. tki kafadann basından olmadık olaylar geçer. Yön: Feyzi Tuna. Oyn: Müjdat Gezen, Ismail Hakkı Şen (1971). Canikom 11.00 atv Duygusal /Q\ Yaşamını modellik yaparak kazanan Bahar, ha- yfs yalindeki erkeği bir türlü bulamadığı için evli- lik çağmı geide bırakmış, yaşlı teyzesi ile oturmak- tadır. Bir şirketin genel müdürü Fikret ise, patronun kızıyla nişanlı olmasına rağmen çapkınlıklanna de- vam eden bir delikanlıdır. Yollan çok farkh olan bu iki insanın, kanşan telefon hatlan yüzünden günün birinde karşılaşmalanyla olaylar gelişir. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu (1979). Şehirfi Züppeier 12.00 TRT 3 Macera srs (City Slickers) - Mitch. Ed ile Phil, çocukluk- ^Zs lanndan beri dost olan ve her firsatta birlikte ol- maya çalışan üç arkadaştır. Fakat artık yaşları ilerle- miş ve hepsi de özel hayatlannda çeşitli hayalkınk- lıklan yaşamaya başlamıştır. Bunun üzerine üç arka- daş, bunalımlannı atlatmak için, iki haftalık tatille- rini New Mexico'da sığır güderek, kovboyculuk oy- nayarak geçirmeye karar verir. Yönetmen: Ron Un- derwood. Oyuncular: Billy Cristal, Jack Palance. Büyük Yanş 15.00 Kanal D Macera (American Flyers) - Marcus, babasının ölü- münden beri erkek kardeşi David'i görmemek- tedir. Marcus, David ile aralanndaki bağı güçlendir- mek için Amerika'ya geri döner. BısıkJet yanşına meraklı olan iki kardeş, birlikte Amerika'da düzen- lenen yanşa katılırlar ve böylece büyük bir mücade- le başlar. Yön: John Badham. Oyn: Kevin Costner, David Grant, Rae Dawn Chong (1985 ABD, 114 dk). Diyet 19.30TFlT2Dram ©Köyden kente gelmiş iki çocuklu bir kadınla, aynı fâbrikada çalışan bir işçinin öyküsü. Yönet- men: Lütfi Ö. Akad. Oyuncular: Hülyakoçyiğit, Ha- kan Balamir. Erol Günaydın, Güner Sümer (1974). Çıplak Ayakh_. 20.00 HBB Macera (The Barefoot Contessa) - Madrid'de bir gece kulübünde gördüğü dansçıyı kendisiyle birlik- te Roma'ya gelmesi için ikna etmeye çalışan bir yö- netmenin yaşadıklan anlatılıyor. Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz. Oyuncular: Humphrey Bogart, Ava Gardner (1954 ABD, 128 dk). 21.00/CINE5/Kardeşler... Aynntyanda Romeo'nun Kam 21.00 Kanal E Polisiye (Romeo is Bleeding) - Her türlü yolsuzluğa bu- laşan ve mafya ile işbirliği yapan New York po- lisi Jack Grimalde'nin basından geçen olaylann an- latıldığı fılmi Peter Medak yönetmiş. Başrollerinde Gary Oldman, Lena Olin ve Anabella Sciorra yer ahyor( 1993 ABD). Maske 21.50 Interstar Fantastik ©(The Mask) - Bankada çalışan Stanley Ipkiss, günün birinde eski bir maske bulur ve tüm ya- şamı hızla değişmeye başlar. O artık, maskeyi her tak- tıgında. istediğinden de fazlasmı elde eden yenilmez ve çılgın bir kahramana dönüşmektedir. Yönetmen: Charles Russell. Oyuncular: Jim Carrey, Peter Riegert, Peter Greene (1994 ABD, 101 dk). 22.20 / TRT 1 / Parkta... Aynnt yanda Prens Yailant 22.45 HBB Macera p , (Prince Vailant) - Sürgündeki Iskandinav Kra- v3/ h'nınoğlu, işgalcilerekarşı koyabilmek için Kral Artur'dan yardım ister. Ancak ne olduğunu anlaya- madan kendini bir suikast planının içinde bulur. Yö- netmen: Henry Hathavvay. Oyuncular: James Ma- son. Janet Leigh (1954 ABD, 100 dk). Ük Kan 23.10 Kanal D Macera (First Blood) - Vietnam gazisi John Rambo sa- vaştan sonra. doğduğu kasabaya geri döner. Fa- kat kasabanın şerifi kendisinden hiç hoşlanmaz ve onu kasabadan uzaklaştırmaya çalışır. Kendisine yapı- lanlara çok içerleyen Rambo, silahlanarak ormana ka- çar ve polis teşkilanna savaş açar. Yönetmen: Ted Kotc- heff. Oyuncular: Sylvester Stallone, Richard Cren- na, Brian Dennehy (1982 ABD, 97 dk). 24.00/ShowTV/Nefes... Aynntyanda tnsan Faktörü 00.10 TRT 2 Macera (The Human Factor) - Gizli bir servis ajanı, gö- revi gereği Güney Afrika'ya gider. Buradaki gö- revi, Komünistler de dahil, her türlü insanla kaynaş- mak ve onlarla ilgili bilgileri ülkesine rapor etmek- tir. Ama birgun Güney Afrikalı bir genç kıza aşık olur ve işler kanşır. Yönetmen: Otto Preminger. Oyuncu- lar: Richard Attenborough, Nicol Williamson, Iman, Derek Jacobi, Robert Morley (1979 ABD, 115 dk). Çizginin Ötesi 00.40 atv Macera (Swept Away) - Sahil güvenlikteki tehlikeli işi- ni bırakarak sakin bir yaşam sürmeye karar ve- ren Mick Leddy, lüks teknelerde kaptanlık yapmaya başlar. Fakat Mick'in huzurlu yaşamı eski kız arka- daşı Lori'nin hayatına yeniden girmesiyle birlikte kanşır. Yönetmen: Serge Rodnunsky. Oyuncular: Roddy Piper, Tawny Kitaen, Trevor Goddard. Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yerli UYDULAR RR 11.05 Reich und Schön 11.35SunsetBeach12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal wer da Hammert 15.00 Barbel Schafer 16.00 llonaChristen 17.00 HansMeiser 18.00 Je- opardy 18.30 Unter Uns 19.00 GutenAbend 19.30 fcxclusiv 19.45 RTL Aktu- eil 20.10 Explosiv 20.40 GuteZeften Schlechte Ze- iten 21.15 Vergevvaltigt 23.05StemTV01.00RTl. Nachtjoumal 01.30 Tek- rarlar. an 12.00JörgPilawa 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 Star Trek 17.00 Baywateh 18.00 Jederge- gen Jeder 18.30 SAT 1 Regional Report 19.00 Blitz 19.30 SAT1 News- magazin, SAT1 Spor 20.00 Geliebte Schvves- tern 20.30 Glücksrad 21.15 Hallo Onkel Doc 22.15 Die Unbestechliche 00.10 Die Harald Schmidt Show 01.15 Verzweifelte Wut 03.50 Tekrarlar. EUBÜSHMT 09.30 Futt»l 11.00 CART 13.00 Motor Sporları 14.00 Motosiklet Yanşla- n 14.30 Tenis 15.00 Bini- cilik 16.00 Bisiklet Yanş- lan 18.00 Bisiklet Yanş- lan 20.00 Roller Skating 22.00 Dart 23.00 Boks 24.00 Futbol 01.00 Hız Dünyası 02.00 Motocross 02.30 Kapanış. 19.00Quiz21.00Savoir plus 22.00 Defis 23.35 Premieres loges. 'SerseriÂşıldar'filminin ABD versiyonuTV Servisi - Jean- Luc Go- dard'ın François Truffa- ut'nun bir tasansından^yola çıkarak çektiği "Serseri Aşık- lar" (A Bout De Souffle) (1959), "yeni dalga" akırru- nın ilk fiİmlerinden biriydi. Taşıdığı doğallık, tazelik ve anlatımındaki yeniliklerie ger- çekten de bir yeni dalga ürü- nüydü. Godard, kahramanı Michel Poiccard'yu (Jean-Paul Bel- mondo'yu yıldız yapan rol) ile zamanın tedirginliğini, sev- giye ve sorumluluğa yaban- cılaşmış bir gençliğin ruh ha- lini yansıtmak istemişti. "Nefes Nefese", bu kült filmin ABD versiyonu. Daha 1978'de Godard'dan bu ya- pıtın haklannı satın alan Jim McBride ve L. M. Kit Car- son, 1983 'te işe koyulmuş ve olanaksız gibi görünen bir işi başarmışlardı. Onlann filmi, sıradan ya da özenli bir ikin- ci çevirim olmaktan çok. eğ- lenceli, gerilimli, erotiknere- deyse özgün bir yapıttı. Küçük soygunlarla geçinen Jesse Lujack, Las Vegas'ta bir otomobil çalar ve Nevada çö- lünden geçerken "kazayla" bir polisi öldürür. Los Ange- les'ta saklanacak bir yer arar- ken Fransız üniversite öğren- cisi Monica Poiccard ile ta- nışır ve birbirlerine aşık olur- lar. Film, başroldeki Gere'in inanılmaz enerjik oyunundan büyük güç alıyor. Jesse'nin yaşadığı şiddet dolu dünya- da, gerçek sevgi olanaksızdır. Ama o, yine de "nefes nefe- Nefes Nefese - Breathless / Yönetmen: Jim McBride / Senaryo: L. M. Kit Carson, Jim McBride / Görüntü: Richard H. Kline / Müzik: Jack Nitzche / Oyuncular: Richard Gere, Valerie Kaprisky, Art Metrano, John P. Ryan, VVilliam Tepper/1983 ABD yapımı, 100 dakika. se" birdenemede bulunmak- tan kendini alamaz. Yapıma derinlik kazandıran unsurlar- dan biri de pop kültürü, yani rock'n-roll şarkılan ve çizgi ro- man. "Serseri Âşıklar"da Belmondo Bogart'ın hayra- nıydı. Jesse'nin idolüyse bir çizgi roman kahramanı. TRT'ye 'Ezgi'nin Günlüğü', atv'ye de 'Nilüfer' konuk oluyor Bayram ekranında 2. günTV Servisi - Özel televizyon ka- nallannın hazırladığı "zayır' bay- ram eğlencelerinin yanında dikkat çeken TRT, bugün saat 08.00'de başlayan "Bayram Hatırası" prog- ramıyla özellikle çocuklara hitap ediyor. 'Ezgi'nin Günlüğü' Yönetmenliğini Samim Şen- yüz'ün üstlendiği, sunuculuğunu ise Nil Banu Ergindeniz ile Öz- gür Başkaya'nın birlikte yaptığı programa "Ezgi'nin Günlüğü" konuk oluyor. "Tom ve Jerry" çizgi filminin yayımlanacağı prog- ramda aynca Bilkent ve Kent Ko- operatifi llköğretim Okulu öğrenci- leri de gösterileriyle ekrana geliyor. Sunuculuğunu Nilgün Doruk'un üstlendiği "Bayram Konseri" ise saat 14.05'te ekrana geliyor. Çe- kimleri Ankara Keçiören Çocuk Is- lah Evi'nde gerçekleştirilen progra- ma; Ayşe Taş, Akif Özûşen, Neşe Dilekçioğlu. Murat Göğebakan, Şahsenem ve Yalçın Odabaşı ka- tılıyor. TRT'nin bayramın ikinci günü için hazırladığı son program 21.00- 22.15 saatleri arasında yayımlana- cak olan "Bayram Özel Progra- mı". Rasim Öztekin ile Ebru Kantarcıoğlu'nun birlikte sunacak- lan programın konuklan ise Fatih Kısaparmak, Şükriye Tutkun, Edip Akbayram, Eda Özülkü, Öz- demir Erdoğan, Ayşen, Mansur, Gülen, Kubat, Songül Karlı, Mit- hat Körler ve Fedon. 'Niiüfer Konseri' Bayramın birinci günü Sibel Can konserine yer veren atv'de bu akşam ise Nilüfer konseri ekrana geliyor. Öznur Kaçmaz'ın sunacagı konser- desanatçı: "Canım", "Kar Tane- leri", "Mor Menekşe", "Melan- koli", "Haram Geceler", "Yol- cu Yolunda Gerek", "Aman", 'Söyle Buldun mu Aradığın Aş- kı Söyle" gibi parçalan seslendi- riyor. Bayramın birinci günü program akışında bayram eğlencelerine yer vermeyen Kanal D'de, bu akşam Behzat ve Süheyl Uygur kardeşle- rin birlikte sunduğu "Şahane Bay- ram" ekrana geliyor. Canlı olarak ekrana gelen programa; Nejat Uy- gur eşi Nejla Uygur'la katılırken Güllü ve Cengiz frnren de çeşitli parçalar seslendiriyor. Saat 21 .OO'de başlayacak olan programda bayram nedeniyle izleyicilere çeşitli hediye- ler de verilecek. 'Castra Castra Sh(m' Show TV'de ise Huysuz Virjin ve Gülben Ergen"in birlikte hazır- ladıklan "Castra Castra Show"un ikinci bölümü yayımlanıyor. Ikili- nin karşılıklı atışmalanyla devam eden programda Ergen "Sana Sa- n a " adlı parçasını seslendirecek. Amerikalı oyunyazarı Neil Simon 'ın beyazperdeye aktarılan oyunlanndan ilid Sahneden aktarılan yapıtları yönetmede alçakgönüllü bir başan göstermiş olan Gene Saks'ın imzasını taşıyan "Parkta Çıplak Ayak", özellikle Robert Redford ve Jane Fonda çiftinin varhğından büyük bir destek alıyor. evmg gı mutsuzluk TV Servisi - Yeni evli Co- rie ve Paul Bratter, birbirle- rine deli gibi âşıktırlar. Yeni evlerine taşıdıklan mutluluk- lannın devam edeceğini sanır- lar. Yeni komşuları Victor Valesco hem genç çiftin hem de Corie'nin annesinin haya- tını değiştirecektir... "Parkta Çıplak Ayak". ünlü Amerikalı oyun yazan Neil Simon'ın beyazperde- ye aktarılan ilk oyunlanndan biri. Neil Simon'ın Ameri- kan toplumunun orta ve üst kesimlerinden küçük insanla- n derin bir gözlem duygusu ve çağdaş bir mizah anlayışı I TRT1 22.20 Parkta Çıplak Ayak - Barefoot in the Park / Yönetmen: Gene Saks / Senaryo: Neil Simon / Görüntü: Joseph La Shelle / Müzik: Neal Hefli / Oyuncular: Robert Redford, Jane Fonda, Mildred Natvvick, Charies Boyer, Herb Edelman / 1967 ABD yapımı, 104 dakika. ile yakalayıp sahneye getiren oyunlannın ilk, dolayısıyla en taze örneklerinden biri. Filmin gerçek anlamda bir entrikası yoksa da oyuncula- nnın canlılığı ve gözlemleri- nin çarpıcılığı yapıta gerek sahnede gerekse sinemada büyük bir başan getirmiş ve oyun bizde de Dormen Ti- yatrosu'nda uzun süre oynan- mıştı. Sahneden aktanlan yapıt- lan yönetmede alçakgönüllü bir başan göstermiş olan Ge- ne Saks'ın yönettiği "Park- ta Çıplak Ayak", özellikle Robert Redford ve Jane Fonda çiftinin varhğından destek alıyor. Daha önce Art- hur Penn'in yönettiği "Ka- çaklar" filminde bir araya gelmiş olan iki oyuncu, bu filmde tüm güidürü yetenek- lerini ortayadöküyorlar. Unu- tulmaz Fransız oyuncusu Charles Boyer ve perdede- ki en başanlı "anne" rolü- nü oynayan emektar Mild- red Natvvick de oldukça ba- şanlı kompozisyonlar çizi- yor. Daha önce gerek sine- mada gerekse TV'de yer al- mış olan "Parkta Çıplak Ayak", keyifle izleyebilece- ğiniz bir eğlencelik. Kardeşler bir arada MURAT ÖZER Irlanda asıllı bağımsız Amerikan yönetmeni Ed- ward Burns'ün 25 bin do- lar gibi alabildigine düşük bir bütçeyle kotardığı ilk filmi "Kardeşler ve Sev- gililer" (The Brothers McMullen), atmosferini başanyla oluşturmuş önemli bir sinema fılmi. Alkol alıp evde terör es- tiren babalannın ölümün- den sonra üç erkek kar- deş, ailenin Long Is- land'daki evinde bir ara- ya gelir. Cenaze günü ise anne McMullen bir sürp- riz yaparak 35 yıldır yüre- ğinde sakladığı eski aş- kıyla birlikte olmak için Irlanda'ya gider. Çocuk- luklannı yaşadıklan evde birlikte kalacak olan kar- deşler, bol bol bira tüke- terek geçmişlerini, kadın- lannı, şu anda hayatlannı sarsmakta olan seçimleri- ni gündeme getirirler. Bir lisede basketbol ta- _ kımımn koçu plan b.Öyük ' kardeş Jack, çocukİuk aş- kı Molly ile sevişerek ev- lenmiştir. Öte yandan Molly'nin özgür ruhlu kız arkadaşı, Jack'i baştan çı- karmaya çalışmaktadır. Si- nemacı ortanca kardeş Barry, evliliğe karşı oldu- ğu gibi kadınlara bağlan- maktan da korkar. Ama kiralamayı düşündüğü da- ireyi son anda kapan genç kıza tutulmuştur. Dini inançlan kuvvetli, gerçek aşka inanan Katolik Pat- rick ise kardeşlerin en kü- çüğudür. Evliük öncesi se- vişmenin günah olduğu- nu düşünen Patrick, Yahu- di Suzan'la beraberdir... Sundance Film Fesü'va- li ve Deauville Amerikan Filmleri Festivali'nde Jü- I CINE5 21.00 Kardeşler ve Sevgililer - The Brothers McMullen / Yönetmen-Senaryo: Edvvard Burns / Görüntü: Dick Fisher / Müzik: Seamus Egan / Oyuncular: Jack Mulcahy, Mike McGlone, Edvvard Burns, Connie Brttton, Maxine Bahns, Elizabeth P. McKay, Shari Albert/ 1995 ABD yapımı, 118 dakika. ri Özel Ödülü alan, lstan- bul Film Festivali'nde de gösterilen "Kardeşler ve Sevgililer", aile içi iliş- kileri bir tür "sorgula- ma" mantığıyla ele alıp. kişilerin kendileriyle ve diğer bireylerle olan ça- tışmalarına bir tür "çö- züm" öneriyor. Biraz "boşvermişci" gibi gö- rünmesine karşın giderek "saglam adımlar" sunan bir yapıya ka%uşuyor bu çözüm. Etik kavramı üze- rinde de yoğunlaşan film, bunu "tutuculuk" bo- yutlanndatutup, "özgür- lükçü" bir düzleme ka- dar getirebiliyor. Yapımın dinsel çağnşımlarla yük- lü bir yapısı da var. Ancak bunu "zincirleri kır- mak" eyleminin daya- nak noktası olarak göste- riyor genç yönetmen Ed- vvard Burns. Filmin bir başka ve ağırlıklı teması da "aşk". Aşkın nelere ka- dir olduğunu belgeleyen bir görüntüsü var yapıtın. Aşkın gücünü görmezden gelen bireylerin uğradığı "tatlı" sonuçlar, keyifîi anlar yaşatıyor izleyenle- re. Bu filmden sonra Ro- bert Redford'un hamili- ğini üstlendiği daha geniş bütçeli"She'stheOne" adlı yapımı çeken Bums'ün, filmde ortanca kardeşi canlandırdığını da belirterek "Kardeşler ve Sevgililer"i sinema tut- kunlanna öneriyoruz. TRT2 21.10İ Canlı yayın Ressam İslimyeli 'Akşama Doğru'da TV Servisi - Seynan Levent'in sunduğu "Akşama Doğru"nun konuğu ressam Balkan Naci İslimyeli. Sanat- çının portresinin yer al- dığı programda sohbe- tin yanı sıra "Sanatçı kimdir, kim olmalı- dır" sorusuna da yanıt aranıyor. Canlı olarak ekrana gelen "Akşama Doğ- ru"da aynca "Kamu- oyu", "Basında Ge- çen Yıl Bugün" ve "Bosna'larOlmasın" bölümleri de ekrana ge- liyor. Programın yönet- menliğini ise Gülseren Çarkacı yapıyor. Tv PROGRAMLARI •1] 06.05 Açılış 06.10 Müzik Pınarı 07.00 Sirk 08.00 Çocuk Saati 08.50 Çızgı Sinema: Willy Fog ile Denizler Attında 20.000 Fer- sah 10.00 Haberler 10.05 öğleden Önce 12.00 Ha- berter 12.10 Dizi: La Nena 13.00 Haber 13 13.20 Di- zi 14.00 Haberier 14.05 Bayram Konseri 16.00 Ha- berier ve Borsa 16.10 Yerli Film: Adile Teyze 17.30 FB - PTT Basketbol Karşılaşması (Canlı) 19.05 Dizi: Geç Gelen Bayram 19.50 Spor Haberleri 20.00 Ha- berler ve Hava Durumu 21.00 Bayram Özel Progra- mı 22.20 Yabancı Film: Parkta Çıplak Ayak 24.00 Günün Getırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 MEB Açıkoğretim üsesi Ders Programlan 07.40 AnadoJu Üniversite- sı Açıkoğretim Fakültesi Ders Programlan 09.00 GAP TV'ye Geçış ia58 GAP TV'den Geçış 19.00Akşam Bülteni 19.30 Yerii Film: Diyet 21.10 Akşama Doğru 22.00 Gece Bülteni ve Ingılızce Haber- ler 22.30 Dünyanın En lyı Göstenlen 00.10 Yabancı Film: Insan Faktörü 02.00 Kapanış (0212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 YabancıF l l m : Şehiıii Züppeier 13.30 Belgesel: Bi- lim ve Teknolojı 14.00 Sirk 15.00 Çizgi Si- nema: VVİIIy Fog ile Denizler Altında 20.000 Fersah 16.10 Konser - Bette Middler 17.40 Sihirbazlık Gös- terileri 18.10 Stop 10 18.50 Genç Haber 19.00 Bay- ram Özel Programı 20.30 Dizi: Kırmız; ve Siyah 21.30Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası (Özet) 22.30 Gece Başlarken 00.30 Kapanış. ^ y 07.58 Açılış 08.00 MEB Açıkoğretim Lisesi mfğ- Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversitesi I_Z_J Açıkoğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıkoğretim üsesi Ders Programı (Tek- rar) 15.00 Beraber ve Solo Şarkılar 15.25 THM Bir Solist 15.45 TSM Konser 16.30 Müzik Mozaik 17.00 MEB Açıkoğretim üsesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 06.05 Açılış 06.10 Müzik Pınan 07.00 Sirk 08.00 Çocuk Saati 08.50 Çizgi Sinema: Willy Fog ile Denizler Altında 20.000 Fersah 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Haber 13 13.20 Dizi 14.00 Haberler 14.05 Halk Konserien 15.05 Si- zin lçin16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yerli Film: Adile Teyze 17.30 FB - PTT Basketbol Karşılaşma- sı (Canlı) 19.00 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Al- manca Haberier 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haber- lerve Hava Durumu 21.00 Bayram Özel Programı 2Z15 Dizi: Geç Gelen Bayram 22.55 Yerli Film: Satmışım Anasını 00.05 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Baş- larken 02.35 Telegün. 07.00 Bayram Sabahı 08.00 DIZI: Dallas 09.00 Dizi: Bitmeyen Aşk 10.00 Yerli Film: Balayı 11.45 Dizi: Tarzan 12.15 Çizgi Film: Basket Ateşi 12.45Çiko 13.15Çizgi Film: Kü- çük Deniz Kızı 13.45 Çizgi Film: Aslan Kral 14.15Yerli FMm: Aşkım GünaNm- dır 16.00 Dizi: Küçük Arkadaşım 16.30 Dizi: Power Rangers 17.00 Bayram Özel 2 18.00 Yerli Film: Afacan Kü- çük Serseri 20.00 Show Haber 21.00 Maraton 22.30 Huysuz Virjin Castra Castra Show -2 23.30 Haber Hattı 24.00 Yabancı Film: Nefes Nefese 01.45 Colpo Grosso (021228635 35). 07.00 Yerli Film: Genç Os- man 09.00 Dizi: Şeyh 10.00 Bayram Eğlencesi 11.30 Sa- bah Biberleri 12.40 Hipod- rom'da Bugün 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.30Yarışa Doğru 17.15 Ara Haberler 17.25 Yanşa Doğru (Devam) 17.45 AloOlimpiyat 18.35 Radar 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış - Hava Durumu 20.00 Mottoo 21.00 Bayram özel Eğlence Programı 22.40 Gece Bülteni 23.00 Yabancı Film: Feda- iler Fılosu 00.45 Gece Bülteni 01.05 Yabancı Film: Korkusuz Kardeşler 02.45 Yabancı Film: Klan 04.30 Yer- li Film: Genç Osman 05.05 Belge- sel: Karaip Adalan (0 212 283 02 83). 04.35 Kuttür - Eğrtim 0730 Film: Bakışlar Öldürürse 09.00 Film: Daha Hınzır İki Adam 10.45 Film: İlk Korku 13.00 Film: Gün Doğmadan 14.45 Film: Hayalet ve Karanlık 16.40 Film: Ani Ölüm 1^30 Cıne5 Ajanda (Şifresiz) 18.45 Başlama Vuruşu (Şifresiz) 19.00 Galatasaray - Beşiktaş Türkiye Kupası Finali Rövanş Karşılaşması (Canlı) 21.00 Film: Kar- deşler ve Sevgililer 22.45 Film: Sınır 00.30 Kamera Arkası (Şifresiz) 00.45 Film: Sana Doyamıyorum 02.201994'ün Playmate'i: Jenny McCarthy 03.15 Di- zi: Kadınlar 9 03.45 Playboy's Intema- tional Playmates (0 212 225 55 55j. . _ _ , 07.30 Spor, Transvvortd İ T V Sports 08.15 Sporda Bu- gün 08.30 2000'in Ötesi 09.10 Lifestyle 09.30 Dünya Gözüyle Anadolu 10.10 Gündemdekiler 11.10 Lifestyle 1130 Korumanın Başkentı Saf- ranbolu 12.30 Murfak Kültürü 13.20 ü- festyle 13.30 20Q0'in Ötesi 14.10 Spor 15.00 Tuborg - Ülker Basketbol Karşı- laşması (Canlı) 16.20 Spor 17.00 Haber- ler 17.35 Dünyada bugün 18.10 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 üfesty- le 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.05 Aklın Yolu 2Z05 2000'in Ötesi 22.30 Dünya Gözüy- le Anadolu 23.05 Dünya Kupasına Doğ- ru Fransa '98 (0212 213 03 33). 0 7 . 0 0 Uyan ma Z a m a n ı 08.30 Sabah Showu 11.00 Mega 11.30 Jess 13.00 Mert 15.00 Pınar 17.00 Burçin 18.00 Bir Numara Seç 18.45 Puma HitUst 20.00 BoggleKe- lime Avı 20.30 Videone 21.10 Men-e Men 22.30 Videone 23.00 Cem Ce- minay Show 00.30 Mega 01.00 Gece Videosu 01.30 Gece Yansı 03.30 Müzik 05.30 video Mıx (0 212288 75 75). 09.00 Haber Bülteni 09.35 „.„., Çocuklar İçinI U N A l i 10.10 Şarlo ia35 Borsanın Şirketle- ri 11.35 Son Düzlük 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.35 Belgesel: Yüzyılın Önemli Olayları 15.35 Şarlo 16.10 YüksekDe- vir 17.05 Spor Çılgınla- rı 18.10 Iz Bırakanlar 18.35 Vahşi Yaşam 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Romeo'nun Kanı 23.05 DikAçı 24.00 Haber Bül- teni (0 212 282 51 00). • 08.10 Uzay Yolu 08.40 9 V\ğ HasbıTembeler 09.10 Sü- " * ™ perFare 09.45Ayşe Özgün Talk Show 11.00 Yerli Film: Canikom 13.00 Gün Ortası 13.30 Shnookums 14.00 Kara Kanat 1430 A'dan Z'ye 17.00 Gelın - Kaynana 18.00 Şeytanın Göz- yaşlan 19.00 Süper Baba 20.00 atv Ana Haber 20.50 Spor 21.00 BöylemiOla- caktı 22.10 Çiçek Taksi 23.20 Nilüfer Konseri 24.00 Gece Haberleri 00.05 Ni- lüfer Kpnsen 00.40 Yabancı Film: Çiz- ginin Ötesi 02.30Müziklı Dakıkalar 03.40 Uzaklar 04.20 Sigara 04.40 Gönülden Nağmeler05.30 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) (0 212 655 00 00). 0a30 Dünden Bugüne09.00 Manuela 10.00 Yerii Film: Mahalleye Gelen Gelin 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.05 Şaka Şu- ka 15.05 Yerli Film: Osmanlı Bedel İs- ter 17.00 Haberier 17.30Tek mi? Çift mi? 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Belgesel: Lebbeyk 20.30 Di- zi: Erguvan Yıllan 21.00 Dizi: Dedektif Nash 22.00 Haberler2Z20 Bayram Kon- seri 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Ölüm Zinciri 02.05 Dizi: Manuela (Tekrar) 03.05 Müzik 03.30 Belgesel: Kaptan Cousteau 04.30 Yabancı Film: Kaptan Kid (0 212 652 25 60). 08.00 Gün Işıöı 07.00 Bayram Sabahı 09.00 Çizgi Sınema:TyılerCennete Gider 10.30 Yer- li Film: Yavru İle Kâtip 12.00 Farkh Bir Bay- ram 14.00 Çızgı Film: Maske 14.30 Çızgı Film: Salak ileAvanak 15.00 Yabancı Flm: BüyükYanş 17JX) Param Yok Memed 18.00 Ince Ince Yasemince 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Çarkıfelek 21.10 Şahane Bayram (Can- lı) 23.10 Yabancı Film: İlk Kan 01.10 Haber Saati 01.20 Konser 02.00 Türk Sanat Müzığı 02^0 S)gara- nınZararian 03.00 Kapanış (0212 215 51 11). 07.20Yerii Film: Ayşecik Boş Beşik 09.00 Mega Tanıtım 09.30 Çizgi Film: Denver 10.00 Hayalet Avcılan 10.30 Dizi: Marimar 11.15 Dizi: Evdekiler 1Z15 Dizi: Alem Buy- sa 13.00 Gün Ortası 13.20 Deli Murat 15.10 Çizgi Film: Denver 15.40 Dizi: SüperYıldız 16.40 Yerii Film: Ikizler 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Ha- ber 20.20 Bi Daha 20.40 Bayram Özel Eğlence -2 21.50 Yabancı Film: Maske 23.40 Gece Hattı 24.00 Yabancı Film: Kızarmış Yeşil Domatesler 02.40 Motor Sportan Dünyası 03.20 Muzık... Muzık... Müzik 04.00 Mızrap 06.30 Zirve Defteri (0212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Çizgi Film 08.30 Çizgi Filmler 10.00 Haberler 10.15Oyun Havaları 10.30 Müzik Kulübü 11.00 Ha- berler 11.05 Dört Mevsim 12.00 Haber- ler 12.05 0x1x2 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulübü 14.00 2'den 4'e 16.00 Haberler 16.05 Belgesel: Hay- vanlarÂlemi 16.25Çizgi Film: Küçük Soytanlar 17.00 Haberler 17.05 Çizgi Sinema: Öperadaki Hayalet 18.00 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Çıplak Ayaklı Kon- tes 22.00 Onda On Haber 2Z45 Yabancı Film: Prens Vailant 24.00 Haberler00.30 HülyaAbla Sizlerte 01.20 2'den 4'e (Tekrar) 03.00 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Sihirli Aşk Adası 10.00 Türküleri- miz 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Kurdele 15.15 Serpil Barlas'la 17.00 Kurdele 18.00 Şen Olasın Nuri Bey 19.00 Dart Ya- nşma 19.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.30 Yabancı Film 22.30 Son Söz Sevginin 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo İle 01.00 Yabancı Film: Kahra- manlar Filosu 03.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.05 Bu Sabah 10.05 Susam Soka- ğı 10.35 Bakar mısınız? 11.05 Bir Adam Yaratmak 12.00 Spot 12.05 Dört Mev- sim Kadın 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Belgesel 14.00 Sulu Tarımda Kullanılan Alet ve Makınalar 14.15 Si- zin İçin Seçtiklerimiz 14.30 Haberier 14.45 Dicle'den Gelen Şifa (Canlı) 15.45 Sizin İçin Seçtiklerimiz 16.15 Söyleşi 17.15 Düşünelim Konuşalım Yanşalım 18.00 Gide Gide GAP 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog