Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü Her KİTAP dunyaya bır umut sunar. KITAP, CAĞALOGLU SERGISALONUNDA... Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Caâaloğlu.1stanbul Tel (212)514 01 96Fi*s.(212)514 01 95 Cu m huriye CumhuriYet kitap kulübü uncelere dingınlıkve ıncelık AŞ YAYINLARFnda. Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğiu/lstanbul Tel (212)514 01 96 Faksgi 2)514 01 95 74. YIL SAYI: 26478 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 5 NİSAN 1998 PAZAR Mavi Akıntı proje ihalesi 15 Mayıs'ta; boru hattı Kşradeniz'in altından geçecek Rus doğalgazıgeliyor• Türk Botaş ve Rus Gasprom şırketlerinin ortaklaşa yürüttüklen proje uyannca 2000 yılının temmuz ayında Türkıye yanm mılyar metreküp, 2001 yılında 3 mılyar metreküp, 2002 yılında 6 mılyar metreküp ve 2003 yılında da 8 mılyar metreküp gaz alacak. Italyan ve Hollanda fırmalannın katılacağı ve mayıs aymda gerçekleşecek ıhale sonunda boru hatlannm döşenmesine başlanacak. • Mavı Akıntı projesı hem Rusya hem de Türkıye açısından avantajlı Rusya projeyı Ortadoğu pazanna ılk adım olarak değerlendınrken Türkıye'nın de doğalgaz maliyetının düşeceğı ve ılenkı tanhlerde yenı anlaşmalarla üçüncü ulkelere satılacak gazın transıt geçış ücretınden önemlı gelır sağlayabıleceğı belırtılıyor. OZLEMYUZAK MOSKÖVA-Rus doğalgazı- nı Karadenız'ın dennlıklenn- den Turkıye'ye ulaştıracak 'Mavi Akıntı' (Blue Stream) adı \enlen proje 15 Mayıs'ta yapılacak ıhale ıle yaşama ge- çınlıyor Italyan ve Hollanda firmalannın katılacağı ıhale sonunda başlayacak proje 2000 yılının ortalannda tamamlana- rak Rus doğalgazı Turkıye'ye pompalanacak Projenın Kara- denız bolumunun >aklaşık 2 mılyar dolara mal olacağı belır- tılıyor Türkıye \ e Rusya Federas- yonu arasında 15 Aralık 1997 tanhınde Ankara'da ımzalanan ve dunku Resmı Gazete'de ya- yımlanarak yururluğe gıren Mav ı Akıntı doğalgaz projesı- ne Rus Gasprom ve Turk Bo- MArkasıSa.6,Sü. 3'te MESUT YILMAZ BAKÛ-CEYHAN EN UYGUN HAT I 6. Sayfada ' ^ n t ı projesi hakkında Türk ve İtaryan gazetecileri bilgilendirmek amacryla birbasınge7İsidıuenle>endoğalgazdeviGasprom şirketi, projeninRusja'dakikıs- mının başlangrç noktasında olan Stavropol bölgesindeki kompresör istasyonlannı tanıttL Türkiye'ye \erilecek doğalgaz bu nokta- dan 75 atmosfer basınçja pompalanacak. Karadeniz'in dibinde 100 armosfere ulaşacak olan basınç Samsun'da 55 atmosfer olacak. DGM'ye göre Tahran yönetimi PKK'ye alternatif bir örgüt oluşturuyor Hizbullah'ın belkemiği Iran• DGM iddıanamelen ve ıstıhbarat bınmlennın raporlanna göre PKK'den daha tehlıkelı olarak gostenlen Hizbullah örgütünun, ılke olarak Israıl tarafından ışgal altında tutulan Lubnan topraklannı kurtarmayı hedefledığı, burada Iran Islam Cumhunyetı'nı esas alan şen hukumlere gore yonetılen bır Islam cumhunyetı kurmayı amaçladığı ıfade edılıyor ANKARA (Cumhuriyrt Bflrosu)- DGM iddıanamelen ve ıstıhbarat bınmlennın ra- porlannda, Turkıye'de lran benzen şenat devletı kunnayı amaçlayan Hizbullah or- gutunun, zayıflatılan PKK kadar tehlıkelı konuma geldığı belırtıldı Iddıanameler- de, Hızbullah'ın Türkıye'dekı faalıyetlen- nın de Iran'ın gudumunde olduğu belırtı- lırken. lran Dışışlen Bakanı KemaJ Har- razfnın Beyrut'takı temaslan sırasındadı- le getırdığı ıtıraflar bunun somut ornegı olarak gostenldı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelennde Hizbullah örgütüne yönelık operasyonlara hız venlırken, Dı- yarbakır DGM'nın ıddıanamelenyle Şan- lıurfa Emnıyet Mudurlügu'nce hazırlanan MArkasıSa.6,Sü.3'te Her partinin hesabı farklı Erken seçim manevraları • Seçım başkentm gündemıne yerleşınce sıyasal partıler kendılen ıçın en uygun koşulda seçıme gıdebılmek ıçın kollan sıvadı. Merkez sağdakı partıler ıkı turlu sısteme sıcak bakıyor ANAP, "DYP hden Tansu Çıller'ı yok edecek" bır yasayla seçıme gıtmeyı amaçlarken CHP'nın hedefı solun en büyük partısı olmak. Parlamento dışı partıler ıse ülke barajının düşürülmesını ve ıttıfak yolunun açılmasını îstiyor M 5. Sayfada TGC Başkanı Nail Güreli 'Cemiyet birçok 'ilk'e iıııza attı9 • Yemden büyük bır çoğunlukla Türkıye Gazetecıler Cemıyetı Başkanlığı'na seçılen Naıl Güreli, Metın Göktepe davası başta olmak üzere basının birçok sorununu takıp ettıklennı söyledı. Kamuoyu ve sıvıl toplum kuruluşlannın önemıne dıkkat çeken Güreli gazetecılenn bırlık olarak birçok meseleyı halledeceğıne ınanıyor. İ â r i M SÖyleşW • 10. Sayfada ENERJIİHALELERİ ONAYLANDI I 7. Sayfada KOŞK'TE KJBRIS ZİRVESİ • 7. Sayfada BERGAMA'NIN GOZU BAKAN'DA • Arka Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 1-4-15-33-39-42 Önemli buluntu Hitit'e yeni ışık• Çorum'da Huseyındede mevkıındekı yenı kült merkezınde eşsız kabartma vazolar ortaya çıktı Adana'da kağnı üstunde Fırtına Tannsı Tarhunda heykelı bulundu Ortaya çıkanlan eserlenn Hıtıt tanhı ve sanatına ışık tutacağı belırtılıyor ÖZGEN ACAR AMCARA - Hıtıtlenn başlangıç ve son donemlen- nın tanh ve sanatını aydınla- tan ıkı gorkemlı buluntu, ar- keolojı dunyasında buyuk yankı yarattı Bınncı buluntuyu Ço- rum'da, arkeolojı yardımcı doçentlen Dr Tunç Sipahi ve Dr Tavfıın Yddırım, ka- çak kazı kurbanı olan bır alanda v e IÖ 16-15 yy'ata- nhlenen "Eski Hitit Done- W Arkası Sa. 6, SH 4'te Hhıt Fırtına Tannsı Tarhunda'yı boğalann çektiği biraraba üze- rinde betimleyen heykel, araba üzerindeki ilk Tann heykeiL Mumcu cinayeti Velü Hüseyin 7 gizlediler • OHAL Valılığı'nın 24Ocakl997'de yurtdışına çıkanldığını bıldırdığı Mumcu suıkastı zanlılanndan Velıt Hûseyın'ın Sılopı'de ölü bulunması ve 4 yıldır bu bolgede yaşadığı yonundekı ıddıalar, devletın soruşturma konusundakı samırru olmayan yaklaşımını ortaya koydu • 7. Sayfada Kongar ve Kuban 'a ödiil • Gazetemız yazan Prof Dr. Emre Kongar "21. Yuzyılda Türkıye" Prof Dr Doğan Kuban da "Sınan'm Sanatı ve Selımıye" kıtaplanyla 1998 Aydın Doğan Odülü'nü kazandı • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kurban Derisinin Anımsattıklam. I, Ikı konu var kı, devletın onde gıden kurumlarınca önemsenıyor Laık cumhurıyete bağlılığı asla yadsınmayan med- ya bu ıkı konuya gerektığınce eğılmıyor BırsuredırTurkıye'dekı tankatlarzaman zaman ka- MArk4isıSa.6,Sü. l'de ırda hayat ve insan var... Duvar ressamı Sabahattin Şen'e gore duvar, sanatçıyı yeni duyarlılıklara taşıyor. Duvar, karşı koymacı, eleştırıcı ve duşundurucu sorunları aracısız ıletıyor.. Altın Defter bitti... Dorıs Lessıng yenı yayımlanan "Golgede Yurumek" kıtabıyla yaşamoykusunu tamamladı B D B A 0 İR Y L C R U UM A H D U M 0 Rt D L Y E A U T Belediyelerae 'Karşı-Devrim' Yerel Yönetimler Reformu'nda Ne Söyleniyor? Ne Yapılıyor? Hukumetin "Reform" paketi kimleri guçlendıriyor? Yerel yönetim demek, "valilik" demek mı?.. "Mulki idareye" bağımlı beledıyeler nasıl "demokratık" yonetilecek?.. Katılımcı yerel meclıs yerine, sadece "göruş alınan" gonulluler meclısi neyi denetleyecek?.. Oktay Ekinci'nin yazı dizisi yann Cumhuriyet te... 20001i Yıllara Doğru Türkiye Ekonomisi Türkiye, 2000'li yıllara bozulmuş bir gelır dağılımı, dengelerinı yıtırmış kamu maliyesi ve değerlerı sarsılan bir burokrası ile giriyor. Akademisyenler, işadamları, burokratlar, sıyasetçiler, sektor temsılcileri ve sivil toplum orgutleri, 2000'li yıllara doğru Türkiye ekonomısinı tartıştı. YannCumhuriyet'te. zater mı -^ yenilgi mi? Türkiyeli 68'liler, 68'liler Bırliği'nin önderliğinde 30 yıl sonra 68'i anıyor. Birlik kimi oteki etkinliklerin yanı sıra, o zamanlar çok tartışması yapılan Samsun-Ankara yürüyüşünü de almış anma programına... 30 yıl once Deniz Gezmiş yürüyüşçülerin başındaydı. Huseyin İnan, Yusuf Aslan da var mıydı yürüyüşte? Şimdi onlar Ankara Karşıyaka'da yüruyuşçulerle buluşacaklar. Cüneyt Akalın'ın yazı dizisi salı günu Cumhuriyet te Anadolu'da üniversiteli olmak Niğde, Konya Selçuk, Kırıkkale universitelerinin kampuslarından roportajlar... Anadolu'da yuksekoğrenim gerçeği, gençlerin umutları, beklentileri... Sah gunu Cumhuriyet te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bu«ün Cumhuriyet le birlikte. Enişteyle Şaibe... Bır varmış bır yokmuş Mevcut zaman ıçınde, mem- leketın bınnde, yonetıcıler ıçınde, Hazıne'yı soymak- la, bulduğunu cebe koymakla, butun ulusal değeıienn altını oymakla unlu bır aıle varmış Aılenın takmadığı tek şey anmış Bakmışlar kı bu gıdış moda, mem- leketın her yennı sarmış. Aıle uyelen kendı adlanyla değıl, ahalının yakjştırdığı mArkosıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog