Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 NİSAN 1998 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER bmal Cem Türkmenistan'da • AŞKABAT(AA)- Dışışlen Bakanı ismaıl Cem, Turkmenıstan Devlet Başkanı Saparmurat Turkmenbaşı tarafından kabul edıldı Turkmenıstan Başbakan Yardımcısı ve Dışışlen Bakanı Bons Şıhmuradov 'un davetlısı olarak oncekı gun Aşkabat'a gelen Cem, dûn Turkmenbaşı'yla gorüşruj Cem, ıkı ulke arasmdakı sıyası ve ekonomık konularla Hazar dogalgaz boru hattını goruştuklennı bıldırdı Cem "Turkmenıstan dogalgaz ıhracına çok önem venyor Bız bu doğalgazın en buyuk muştenlennden bınyız Bunun bır an once gerçekleştınlmesını ıstıyoruz" dedı Garry Adams'ın barış umudu • LONDRA (AA) - Sınn Feın lıden Garry Adams Kuzey trlanda'da bır banş anlaşmasına vanlabıleceğını bıldırdı Adams, BBC radyosuna yaptığı açıklamada. Ingıltere ve trlanda'nın tanıdığı süre ıçınde bır anlaşma olabıleceğını ve bu sûrenın geçınlmesı halınde de, bu anlaşmaya enşılebıleceğını soyledı Adams, asıl sorunun, anlaşmaya ne zaman vanlacağı olduğunu da kaydettı Iran-lpak esir • TAHRAN(AA)-tran, 1980-88 Îran-Irak savaşında esır duşen mahkumlann serbest bırakılması konusunda Irak ıle anlaştığını duyurdu Iran Dışışlen Bakanlığı sözcûsu Mahmud Muhammedı, Iran Dışışlen Bakanı ıle Iraklı meslektaşının esır değışımı konusunda anlaştıklannı açıkladı Iran'ın 5 bm 592, Irak'ın da 380 esın serbest bırakacağı belırtıldı Esır değışımı oncekı gun, Iran'ın 800, Irak'ın da 62 savaş esınnı serbest bırakmasıyla başlamıştı Türkiye-KKTC arasındaki entegrasyon adımlan dünyayı harekete geçirdi Diploıııatik çıkarmaREŞATAKAR LEFKOŞA - Avrupa Bırlığı ıle Kıbns Rum Yönetımı arasında tam uyelık göruşmelennın başlamasıy- la bırlıkte Turkıye ıle Kuzey Kıb- ns Turk Cumhunyetı arasında or- taklık kurulması \e konseyın ılk toplantısında alınan kararlarla en- tegrasyonun gûndeme getınlmesı, super güçlen harekete geçırdı SonzamanlardaKıbns sorunun- da meydanı sadece ABD'ye bırak- mamak ıçın arabuluculuk gınşım- lenne soyunan Rusya'nın Kıbns ÖzelTemsılcısı \TadenurCnuv'un, Rum lıden Glafkos Klendes \e KKTC CumhurbaşkanıRaufDenk- taş'la göruşmesının ardından, ABD'nın ıkı unlu dıplomatı devre- • Rusya'nın Kıbns ozel temsılcısı Vlademir Çızov'un ardından ABD Dışışlen Bakanlığı Kıbns Ozel Koordınatoru Thomas Mıller ıle Clmton'm Kıbns Ozel Temsılcısı Rıchard Holbrooke Lefkoşa'ya gelerek hderler arasında mekık dokudular ye gırdı MiDertavizistedi ABD Dışışlen Bakanlığı Kıbns Koordınatoru ThomasMiDer,once Rum lıden Klendes ıle bır araya geldı ve Kuzey Kıbns'a geçerek Cumhurbaşkanı Denktaş'la uzun bırgörüşmeyaptı Mıllerdahason- ra Güney Kıbns'a geçerek Klen- des'le yenıdenbır araya geldı \e ar- dından KKTC'ye donerek Denk- taş'la ıkıncı kez gorüşmeye oturdu Mıller'mdun adadakı temaslann- da Rum yönetımı lıden Glafkos Klendes ve KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş'a "iki eşit taraf olarak" mutlaka masaya oturma- lan ıçın baskı yapıldığı oğrenıldı Dıplomatık kaynaklardan edınılen bılgıye göre Mıller, Rum kesrmı lıden Klendes'ın S-300 füzelennı adaya getırmekten vazgeçmesıne karşılık KKTC Cumhurbaşkan\ Denktaş'tan "eşit statûde de> let" onkoşulundan tavız vennesını ıste- dı ABD'nın. başlartığı dıplomatık atak Rkhard Holbrooke'un surpnz zıyaretıyle kuvvetlendınldı Holb- rooke, dun akşam Kıbns'a gelerek KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve Rum lıden Klendes'le bıraraya gel- dı Denktaş'la dun akşam saatlenn- de bır araya gelen Holbrooke'un. Kıbns'ta çozümparametrelennı ye- nıden müzakere masasına koyabil- mek amacıyla taraflara yumuşat- maya çalıştıgı ve bu konuda Başkan Ctinton'dan bır mesaj getırdığı bıl- dınldı Mekık dıplomasısınıbugun de surdûrecek olan Holbrooke'un, Klendes'e, S-300 fûzelennm ada- ya getınlmemesı yonunde cıddı uyanlarda bulunduğu haber ve- nldı MOSKOVA SATIŞIN tPTAL EDtLMEStNt İSTEMİYOR Rusya S-300'ler için baskı yapıyor Gorbaçov da Türkleri seçtiSovyetler Bırlığı'nın son lıden Mihail Gor- baçov, kendı adını taşıyan araştırma vak- fı ıçın yapılacak bınayı genç bır Turk mu- teahhıdme verdı Boylece Rusya'da son 10 yılda 10 mıl- yar dotarlık ış alan Turk muteahhıtiennın ba- şansınaonemlıbıryenısıeklenıyor Bırkay- nağa gore soz konusu donemde Mosko- va'da yapılan her 6 bınadan bınnın harcı- naTurklennalıntenkanşmış Gorbaçov'un kısa sure once Pızza Hut'un reklam filmın- de rol alması, tartışmalara ve tepkılere yol açmıştı Sovyet lıder, Gorbaçov Vakfı'na modem bır bına yaptırmak ıçın bu paraya ıhtıyacı olduğunu belırterek eleştınlen goğusleme- ye çalışmıştı Gorbaçov Vakfı'nın yenı bı- nasını yapacak olan Koymen Inşaat'ın yo- netıcısı Alı Koymen 37 yaşında 3 yıldır Moskova'da Kendısı eskı bır Dev-Genç uyesı Eskı Sovyet lıderle karşılaşınca ışe kıbar bır uslupla da olsa "Koca devletı na- sılyıktınız?" soyleşısıyle başlamış Gorba- GUNLUGU HAKAIN AKSAY çov ıse "ışın aslını" açıklamaya gınşmış Sonradan onunla ve yenı bınanın ınşa- atı ışıyle yakından ılgılenen kızı Irina ıle dost olmuşlar Eskı mıllı rallıcılerden Koymen, muhtemelen mayıs ortalannda başlanacak ınşaatı da hızlı bır bıçımde, bır yıl ıçınde ta- mamlayacaklannı soyluyor llgınç bır konu da, soz konusu bınanın gınş katnda yer ala- cak lokanta bolumunun, muhtemelen bır Turk restoranı halıne getınlmesı fıkn Gor- baçov, vakıf bınasında boyle bır Turk res- toranı açılmasına sıcak bakıyor Yaşam boyu 4 kişi Bır gazete, ortalama bır Rusya yurttaşının hayatı boyunca4 ansel partnen olduğunu yaz- dı Gazeteye gore bu rakam başkent Mosko- va'da 7'ye yukselıyor Cıddı hastalık ve sakat- lıklan olanlar ıse normal yurttaşlara gore ıkı kat daha fazla partnere sa- hıp Uyuştupucu yaygınlaşıyop Rus- ya'da uyuştu- rucutca- retnın yıl- da 1,5 mılyar dolariık duzeye erıştığı, 1997'de ortaya çıkarılan uyuşturucu kaçakçılığı olaylannın 1996'ya gore ıkı kat artarak 180 bıne uiaştığı bıldırıldı Bır yetkılı, Moskova'da lıse son sınıf ogrencılennm yanstnın uyuş- turucuyu en az bır kez kullan- dığını ıddıa ettı Öksüz çocuklap ve yurtseverlik Evsız çocuklann sayısının 2 mılyonayaklaştığı soyle- nen Rusya'da, son yıllarda 20 bın çocuk yabancılar ta- rafından evlatlıkedınıldı Bır ankete gore halkın yarısın- dan fazlası yurtdışına gı- den çocuklann kurtuldu- ğunu duşunurken parla- mento bu ışı olanaksız kı- lacak bır yasa hazırlığına gınştı MURATİLEM ATtNA - Güney Kıbns Rum Yönetımı'nın Rusya'ya sıpanş ettığı S- 300 fuzele- nnın Türkıye-Yunanıstan- Kıbns uçgenmde yol açtığı gergınlık devam ederken Rusya soz konusu fuzelerle Ege ve Akdenız'e ınmeyı planlıyor Yunanıstan'da yayımlanan gazetelerdekı Moskova mah- reçlı yorumlarda "S-300 fü- zelerinin satışının iptal edffl- memesi için sürekîi olarak GKRY ve YunaıustaıTı bu- yuk baskı aranda rutan Rus- yasomındabaşanhokhı" de- nılıyor ^ unanıstan Savunma Bakanı AkisÇohacopulos'un son Rusya gezısı çerçev esm- de Başkan Boris YeHsin da- hıl Rus yetkılılerle yaptığı görüşmelerde Yunanıstan Sa- vunma Bakanı'na tehdıt ağır- lıklı baskı uygulandı Aske- n ve dıplomatık kaynaklann değerlendırmelenne gore S- • Rum kesımınm füzelen almaması durumunda Yunanıstan'm S- 300'len kendı asken gücüne katmayı planladığı bıldınhyor. 300 füzelennı Rum kesırra ve Yunanıstan'a satmakta ka- rarlı gorûnen Moskova bu şekılde Ege ve Akdenız da- hıl genış bırbolgede varlığıru bır kez daha ortaya koyaca- ğı gıbı, ABD etkısıne karşı taraf olarak yenıden oyuna katılmayı sağlayacak sıyası ve asken dayanaklar elde et- mış olacak Yunanıstan Dışışlen yetkı- lılennden basına sızan bılgı- lere göre Atına S-300 şanta- jını Patnotlara karşı sonuna kadar surdürmekte kararlı Bu şekılde Atına hem Ame- nkan basınından kurtulma- yı hem de Rusya gıbı guçlü bır dıplomatık desteğı arka- sına almayı amaçlıyor Başta ABD olmak uzere bazı AB ülkelen ve Türkı- ye nın şıddetle karşı çıkma- sma rağmen Yunanıstan bır taraftan Türkıye'ye karşı ha- va sıstemlennı Rus sılahlan ıle donatmayı cıddı olarak duşunurken dığer taraftan GKRY'mn sıpanşını verdı- ğı S-300'len Rum kesımı- nın almaması durumunda kendı sılah gücune katmayı planlanıyor Ancak Yunanlı yetkılıler bu konuda hem batının bas- kısı, hem de Rusya'nın ulh- matonlan ıle karşı karşıya kaldıklan ıçın çözum konu- sunda formul arayışlannı sür- düruyorlar Bukonudakıge- rekçelennı Tûrkıye'nın Kıb- ns'takı asken mevcudıyetı ve S-300'lenn savunma ıleıl- gılı tezlenne dayandıran Atı- na GKRY'nın fîıze sıpanşı- nın ıptal edılemeyecegının bıhncınde GÖZLEMCt AGİT AÇIKLAMA YAPTI Ermenistan seçimleri büyük ölçüde lıileli VARŞOVA-ERtV\N (AA) - Avrupa Gu\ en- lık ve lşbırlığı Teşkılatı (AGİT) Ermenıstan'da hafta başında yapılan başkanlık seçımlennde buyük olçude hıle yapıldığını bıldırdı AGlT tarafından Varşovada dun \apılan açıklamada "Ermenistan seçımknne hiİe ka- nştınldığuıa ılişkın yeterfi gosterge var. Hile- lerinaraştınlmasıgerekrvor-denıldı Açıkla- mada, Ermenıstan'dakı AGtT heyetının gorev sûresının uzatıldığı, seçımlere ılışkın raporun onumuzdekı hafta yayımlanacağı belırtıldı Ermenıstan'da yapılan de\ let başkanlığı se- çımlennı, Dağlık Karabağ Ennenılen'nın es- kı lıden RobertKoçaryan'uı kazanması, Dağ- lık Karabağ sorununun çabuk ve adıl bır ço- züme kavuşturulması umutlannı zayıflatan bır gelışme olarak değerlendınhyor Azer- baycan ıle uzlaşma yanlısı eskı Devlet Baş- kanı Levaa Ter-Petro6>an'ı devre dışı bıraka- rak ıktıdara gelen Koçaryan'ın Dağlık Kara- bağ'da Ermenılenn lehıne olan fîılı dunımu değıştırecek hıçbır uzlaşmaya yanaşmayaca- ğı kesın göruluyor Dıplomatık çevrelerde, Koçaryan'ın ıktıdan sırasında. İer-Petros- yan'ın sıkı denetım altında tuttuğu aşm mıt- lıyetçı Daşnaksutyun Partısı'nın Ermerustan pohtıkasındakı ağırlığının artacağı goruşu egemen Bu da bağımsızhktan bu yana arala- nndakı anlaşmazlık yûzünden ekonomık ve polıtık sorunlardan kurtulamayan Azerbaycan ıle Ermerustan arasındaki ılışkılenn daha uzun bır sure gelışme göstermeyeceğı anlamına ge- lıyor Koçaryan'ın Dağlık Karabağ Ermenılen- nın Karabağ dışında ışgal ettığı Azen toprak- larından çekılmesını ongoren banş planını reddettığını hatırlatan gozlemcıler, bu sertlık yanlısı lıdenn başbakanlıktan devlet başkan- lığına atlamasıyla bolgeyle ılgılı pek çok ül- ke veuluslararası şırketın arzuladığı acıl bw uzlaşma olasılığının daha da uzaklaştığını belırtıyor CumhuriYet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ RESİM SERGİSİ 1-15 NısanSaat 10 00-19 00 AYDA AKTAY (Ebru Tekniğiyle üretilmiş irüaler) OKUMA GUNLERI 16 Nısan Perşembe Saat 18 00 DİLEK TÜRKER, "Mıtli 0l Nazım" oy»nuıdon bölümler. SOYLEŞİLİ İMZA GUNLERİ î 7 Nısan Cuma Saat 18 00-20 00 MEHMET BAŞARAN Key Enstitileri Gönunde kitoplarmı imıalayocak 78 Nısan Cumartesı Saat 15 00-1700 EMRE KONGAR Yeni cıkan "21. Yizyılda Türkiye" ve diğer yapıtlarım inzalaya<alı, okarlanyla söyleşetek. ANMA GÜNLERİ 17 Nısan Cuma Saat 18 30 KÖY ENSTİTÜLERİ P.E.N ERBAA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 DosyaNo 1997/30 Es Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı, kıymetı, adedı, evsafı Erbaa ılçesı Is- metpaşa Mahallesı Aytaç Caddesı'nde kaın tapunun 501 ada 9 parsehnde kayıtlı tama- mı 180 m2 arsa uzenne kurulu zemın kat ûzenne 2 adet dukkân ve üzennde 3 katlı be- tonarme yenı, ıçı ve dışı sıvalı mesken olarak kullanılan gaynmenkul bılırkışılerce tes- pıt edılen toplam 8 070 000 000 - TL muhammen bedel uzennden satılacaktır traar du- nımu: Beledıye ımar planı ıçensınde bulunup ımara uygun olup, aynk nızam dört kat ınşaata elvenşlıdır Sabş şartlan: 1-Satış, 15 5 1998 günu saat 10 00'dan 10 15'e Adlı- ye bınası arka bahçesınde açık arttırma suretıyle yapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yüzde 75'ını \e rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdu bakı kalmak şartıyla 25 5 1998 günü aynı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmaya çı- kanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıra- nm taahhudü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok art- tırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı la- zımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebıhr Tellahye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle fa- ız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıl- dırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale be- delı arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıre- mızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır KDV, damga resmı, tapu harçlan ve tellahye harcı alıcıya aıt olacaktır 5- Şartname, ılan tan- hınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ıs- teyen alıcıya bır örneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997 30 Es sayılı dosya numarasıyla müdurluğumuze başvurmalan ılan olunur 16 3 1998 (*) llgılıler tabınne ırtıfakhakkı sahıplen de dahıldır Basın 13209 •YAZARLAR D E R N E Ğ I PEN Yazariar Derneğı katkılanyla DİNLETİ 23 Nısan Perşembe Saat 16 00 ESİN AFŞAR *Atatürk" CD'sini diıletecek, konıyla ilgili söyleşecek, "Anılma Yomitır nı?" adlı yapıtını ve CD'leriıi imzalayacak. SOYLEŞI 24 Nısan Cuma Saat 18 00 SAİM AKÇIL "Ulvsal ve Evreısel Müzik" Adres Istıklal Cad (Aksanat Karşısı) Taksım Tel 252 38 81/82 TOKAT1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No 1997/342 Duruşma 16 4 1998 Davacı thsan Arslan vekılı Av Cemıl Yoğurtçuoğlu tarafından davalı Şenfe aleyhıne mahkememıze açılan tapu ıptalı davasının ara karan gereğı, Davacı Ayvazpaşa Mahallesı Acepşır Sokak pafta 27, ada l%veparsel 14'te ka- yıtlı 70 m2 mıktarlı evın davalı Hüseyın kızı Şenfe adına olan kaydınm ıptalmı talep et- mekle Şenfe'nın adına çıkan davetıyenın bıla teblığ ıade edılmış olması ve tüm arama- lara rağmen adresı tespıt edılemedığmden adı geçenın bellı edılen gun ve saatte mahke- mede hazır bulunması ya da bır vekıl tarafından temsıl edılmesı aksı takdırde yargıla- maya yokluğunda devam edıleceğı ve hükum venleceğı HUMK 213, 337 maddelen gereğı ıhtar olunur Keyfıyet ılan olunur Basın 9099 NİZtP ASLtYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN Dos>aNo 1997 508 Davacı Yeter Yılma2 tarafından davalı Mustafa Yılmaz aleyhıne mahkememızde ıkâ- me edılen boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davalı Mustafa Yılmaz adına çıkanlan davetıyenın bıla teblığ ıade edıldığı ve zabı- ta manfetıyle yapılan araştırmada da adresının meçhul olduğu anlaşıldığından adına da- va dılekçesının gazete ıle ılanına karar venlmıştır Adı geçen davalı Mustafa Yılmaz'm duruşmanın atılı bulunduğu 14 4 1998 günü sa- at 11 OO'de mahkememızde hazır bulunması veya kendısını vekılle temsıl ettırmesı, ak- sı takdırde duruşmanın yokluğunda yapılacağı ve karar venleceğı dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 13499 SÖKT ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ EsasNo 1998/22 Davacı SSK Genel Mudürlüğu vekılı Av tsmaıl Selım tarafından davalılar Suat Al- kan vs aleyhıne açılan ıstırdat davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sıra- sında venlen ara karar gereğmce Taraflar arasındaki ıstırdat davasının duruşmanın 15 4 1998 günü saat 09 00'da yapılacağı, bellı edılen gun ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı takdırde ve kendısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde tahkıkat ve yar- gılama yokluğunda devam edıleceğı ve huküm venleceğı hususu adresı meçhul olan da- valı M Alı Uyan'a teblığ yenne geçmek uzere ılan olunur Basın 13475 BURDUR İZALEİ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Sayı 1997 15 1 Burdur merkez Karakent koyu, Kavaklık mevkıınde kaın, cıltNo 4, savfa 313, pafta 2 parsel 313numara- sında kayıtlı, 6536 m2 mıktannda sulu tanm arazısı ve 5 adet değışık ağaç ıle bırlıkte muhammen kıymetı 325 600 000 - hra, 2 Burdur merkez Karakent koyü, Kumardıcı mevkıın- de kaın, cılt no 8, sayfa 704 pafta 5 parsel 704 numa- rasmda kayıtlı 3720 m2 mıktannda sulu tanm arazısı ve 1 adet kayısı, 2 adet cevız ağacı ıle bırlıkte taşınmazın mu- hammen kıymetı 186 000 000 - hra 3 Burdur merkez Üveyıkdıbı mevkıı, Karakent koyün- de kaın, cılt No 11, sayfa 1068, pafta 8,parsel 1068nu- marasında kayıtlı, 2240 m2 mıktannda sulu tanm arazısı muhammen kıymetı 67 200 000 - hra 4 Burdur merkez Karakent koyü, Üveyıkdıbı mevkıın- de kaın cıltno 11, sayfa 1072 pafta 8 parsel 1072 nu- marasında kayıtlı, 1544 m2 mıktannda subasar tarla mu- hammen kıymetı 46 320 000 - hra 5 Burdur merkez Karakent koyu, Üveyıkdıbı mevkıın- de kaın cıitno 11, sayfa 1076, pafta 8-10, parsel 1076 numarasında kayıtlı, sulu tanm arazısı muhammen kıyme- tı 272 400 000 hra 6 Burdur merkez Karakent koyu, Değırmenüstu mev- kıınde kam, cılt no 14, sayfa 1290 pafta 13 parsel 1290 numarasında kayıtlı, 10480 m2 mıktannda kuru tanm ara- zısı kıraç olan tarlanın muhammen kıymetı 200 900 000 - hra 7 Burdur merkez Karakent koyü, Köyıçı mevkıınde ka- ın, cılt no 16, sayfa 1484 pafta 16, parsel 1484 numa- rasında kayıtlı 1004 m2 mıktannda koy ıçensınde evler kullamlamayacak durumda. arsa vasfında taşınmazın mu- hammen kıymetı 300 000 000 - hra 1 Parsel 313 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 günü saat 10 00-10 05 2 Parsel 704 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 günü saat 10 10-10 15 3 Parsel 1068 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 gu- nusaat 10 20-10 25 4 Parsel 1072 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 gu- nüsaat 10 30-10 35 5 Parsel 1076 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 gu- nu saat 10 40-1045 6 Parsel 1290 no lu taşmmazın 1 satışı 15 5 1998 gu- nu saat 10 50-10 55 7 Parsel 1484 no'lu taşınmazın 1 satışı 15 5 1998 gu- nu saat 11 00-11 05 arasında Burdur beledıye muzayede salonunda yapılması- na, muhammen kıymetın %75'ınden aşağı olmamak uze- re yapılmasına, boyle bır bedelle ahcı çık maz ıse ıkıncı satışın 25 5 1998 gunu aynı yer ve saatte yapılmasına, Satış peşın para ıle yapılır, ancak ısteyenlere 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebıhr satışa ıştırak edenlenn %20 temınat yatırması şarttır ıhale damga KDV alıcıya tellahye satıcıya aıttır Satış bedeh hemen veya venlen muhlet ıçmde oden- mezse ItK'nın 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındaki farktan ve %30 faızden alıcı mesuldür Hıçbır hukme hacet kalmaksızın kendılennden tahsıl edı- lır Ihaleye ıştırak eden, şartnameyı gormuş, munderecatı- nı kabul etmış savılacaktır Başkaca bılgı almak ısteyenle- nn memurluğumuza muracaat etmelen ılan olunur Basın 10557 BAMRKOY1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1995 283 Mahkememızce venlen 18 3 1998 tanh 1995/283 esas, 1995/642 sayılı karar ıle hukumlu İsmaıl Ergün Göknel vasısı Mahmut Demır Göknel'ın vasılıkten af- fina hükümlü ismaıl Ergün Göknel'e Istanbul Barosu avukatlanndan Av Önder Öztürel vası tayın edıhmş ol- makla. ışbu vası taymı karanna ıtırazı olanlann kanunı suresınde ıtıraz edebıleceklen ıtıraz vakı olmadığı tak- dırde hükmun aynen kesınleşeceğı teblığ yenne kaım olamk uzere ılan olunur Basın 14085 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR Turkıye Cumhunyet Merkez Bankası, Idare Merkezı, Araştırma Genel Müdurluğu'nde çalıştınlmak üzere. sı- navla araştırmacı alınacaktır 1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a) Türkıye'de ya da yabancı ulkelerde en aza 4 yıllık lı- sans oğrenımı veren yüksek öğrenım kurumlannın ıktısat veya ışletme bolümlennden mezun olmak (Aynı konu- larda master veya doktora oğrenımı yapmış olmak tercıh nedenıdır) Son sınıf oğrencılen de bu durumlannı ılgılı öğrenım kurumlanndan alacaklan belge ıle kanıtlamak koşuluyla sınava katılabılırler Ancak sınavda başanlı olanlann 31 07 1998 akşamma kadar bıtırme belgelennı getırmelen gerekmektedır Bu tanhten sonra venlecek bı- tırme belgelen dıkkate alınmayacaktır b) Bır yabancı dılı (lngılızce, Fransızca veya Alman- ca) ıyı derecede bılmek c) Son başvuru tanhı olan 29 05 1998 tanhı ıtıbanyla 30 yaşından büyük olmamak. d) Turkıye Cumhunyet Merkez Bankası Memurlan Yonetmelığı'nın 2 maddesınde behrtılen dığer koşullan haız bulunmak, 2- SINAVLAR a) Yabancı dıl, genel yetenek, genel ıktısat ve ışletme meslek bılgısı sınavlan - Yabancı dıl sınavı (lngılızce, Fransızca ve Alman- ca'dan), - Genel yetenek, - Genel tktısat ve Işletme Meslek bılgısı sınavlan (Ik- tısat ve ışletme mezunlanna ayn soru venlecektır) 12 07 1998 tanhınde Ankara'da Öğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır Anılan sınavlardan 100 puan uzennden yabancı dılden 70 puan, dığerlennden en az 60 puan almak şarttır Ancak belırtılen baraj puanlannı aşmakla beraber ağırlıklı ola- rak saptanan genel yetenek ve meslekı sınav notu ortala- ması en yuksek olan adaylardan başlayarak ıktısatçı ve ış- letmecıler ıçın ayn ayn olmak uzere, ılk 50 ıktısatçı ve ılk 50 ışletmecı aday (50 kışıyle aynı puanlan alan adaylar da dahıl) araştırmacı bılım sınavına çağınlır) b) Araştırmacı Bılım sınavı Araştırmacı Bılım Sınavlan, 08-09 08 1998 tanhlenn- de Ankara'da Iktısat (Makro- Mıkro) ve ıktısatta nıcelık- sel yontemler (matematık-ekonometn) konulanndan ya- pılacaktır Bu sınavlarda başanlı sayılabılmek ıçın her konudan 100 puan uzennden en az 60 puan almak gereklıdır c) Mülakat Bılım sınavında başanlı olanlar aynca mülakata tabı tutulacaklardır Yapılacak sınavlann yen ve sonuçlan her aşamada ba- şanlı olan adaylara yazılı olarak bıldınlecektır 3- BILGI ALMA VE BAŞVURU Bılgı almak ısteyenler Ankara'da TC Merkez Bankası, Idare Merkezı, lnsan Kaynaklan Genel Mudurluğü'ne şahsen başvurabılırler Aday Olmak Isteyenler a) Ankara'da lnsan Kavnaklan Genel Mudürlüğu nden alacaklan "Gorev Isteme Formu"nu, b) Öğrenım belgesının noterden tasdıklı suretuu (son sınıf oğrencılen, ılgılı öğrenım kurumlanndan alacakla- n, durumlannı gostenr belgeyı) c) Nufus huvıyet cuzdanımn noterden tasdıklı suretını, d) 4 5x6 cm boyutunda ıkı fotoğrafı Hangı yabancı dılden sınava gıreceklenm behrtır. bır dılekçeye ekleyerek en geç 29 05 1998 Cuma gunt akşa- mma kadar lnsan Kaynaklan Genel Mudurluğu're şah- sen vereceklerdır Posta ıle yapılacak başvurular kabul edılmez Basın 13671 Bayramda öğretmen Baby - Sıtter 337 07 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog