Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 NİSAN 1998 PERŞEMBE 14 TELEVtZYON GüNÜN FîLMLERİ Yokedici Güç 20.40 Interstar Macera (Excessive Force) - Yönetmenliğını John Hess'in üstlendığı. başrollerini Thomas lan Gnffith, Lance Henriksen ve James Ear! Jones'un paylaştığı fıtmde; iv i birpolis memuru olan Terry McCain'in, Chicago gibi kanşık bir şehirde ya- şadıği macera dolu olaylar anlatılıyor. Milyoner Kadın 21.50 Kanal 6 Güldürü ©(The Millionairess) - Babasının ölümüyle yüklü bir mirasa konan genç kadın, mutsuz olduğundan sürekli intihar girişimlerinde bulun- maktadır. Yine böyle mutsuz bir gününde, inti- har etmek üzereyken Hintli bir doktor tarafından kurtanlır. Doktora âşık olan genç kadının onun- la evlenebilmesi. birtakım koşullara bağlıdır. Yö- netmenliğini Anthony Asquıth'ın üstlendiği film- de. Sophia Loren. Peter Sellers. Alastair Sim ve Vittorio De Sica oy nuyor (1 %0 Ingiltere, 90 dk). Önemli Olan... 22.45 TRT 2 Duygusal ©(L'Important C'est D'Aimer) - Biri gaze- teci, diğeri oyuncu olan Servais ve Nadine arasında tanışır tanışmaz bir duygusa! yakınlaş- ma olur. Ancak Nadine'ın mutsuz bir evliliği vardır. Iki âşık. olanaksız ama tutkulu birliktelik yaşamaya başlarlar. Yönetmen: Andrzej Zulavvs- ki. Oyuncular: Romy Schneider. Fabıo Testi. Prens veDansçı... 22.45 HBB Duygusal he Prince and the Sh(m Girl) - 1911... Karpatya Prensi ve oğlu, Ingiltere Kralı 5. George'un taç giyme törenine katılmak için Lond- ra'ya gelmiştir. Prens burada bir revü kızıyla ta- nışır ve küçük bir macera yaşamayı umar. An- cak re\ü kızı hiç de öyle •çantada keklik' olma- dığını gösterecektir. Laurence Olivier'in yöne- tip başrolünü oynadığı yapımda Marilyn Monroe ve Sybill Thorndike de oynuyor (1957 ABd. 117 dk). Son Arzu 23.50 Kanal D Dram ©(Lush Life) - Saksofoncu Al ve trampetçi Buddy. Nevv York'un en tanınmış müzis- yenlerindendir. Her gece başka bir kulüpte çalı- şan ve bu şekilde mutlu olan ikilinin yaşamı Buddy'nin amansız bir hastalığa yakalanmasıy- la birlikte altüst olur. Yönetmen: Mıchael Elias. Oyuncular: Jeff Goldblum. Forest Whitaker, Kathy Baker. Gizli Görev 24.00 Show TV Erotik /77\ (UnderCover)-Seksi bir polıs olan Cindy. viy şehrin zengin adamlannın müşterisi olduğu bir randevuevinde çalışan kızlardan birisinın öl- dürülmesi davasını çözmekle görevlendirilir. Cindy olayı çözmek için polis kimliğini gizleye- rek burada çalışmaya başlar. Yönetmen: Gregory Hippolyte. Oyuncular: Athena Massey, Tom Tayback. Çügın Görev 3 00.50 atv Macera /fN (Mad Mission 3) - Ingiltere Kraliçesi tara- v 5 ' fmdan önemli bir görev venlen ajan Sam, kraliçenın tacından çalınan değerli ikı taşı bulmak üzere Hong Kong'a gönderilir. Yönetmen: Tsui Hark. Oyuncular: Samule Hul. Sylvia Chang, Karl Mak. Kanlı Aşk 01.10 Kanal 6 VVestern /fN (Duel in the Sun) - Babasının ölmesi üzeri- \Ü' ne kuzeninin sahibi oldugu çiftlığe sığınan genç kadın. burada yaşayan iki kardeşi birbirine düşürür. Birbirinden karakter olarak çok farklı kardeş arasında çatışmaya neden olacaktır. Yö- netmen: King Vidor. Oyuncular: Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck. Lıonel Barrymo- re(!946ABD, 130 dk)' £) Yabancı O Yerliİzleyin Orta Değmez TRT1 13.30 'Yaşamın İçinden' TV Servisi - Mehpare Çe- lik ve Erkan Tan'ın birlikte sunduğu "Yaşamın İçin- den" in bugünkü konusu "Vefa". Canlı olarak ekrana gelen programın yönetmenli- ğinı ise Mehmet Onbaşıoğ- lu üstlenıyor. TRT2 20.00 'Çağdaş Türk Bestecileri' T\' Servisi - Hikmet Şim- şek'in sunduğu '*Çağdaş Türk Bestecileri"nde Cen- giz Tanç'ın "Viyola Kon- çertosu" adlı eseri yeralıyor. Şef Karl Andersen yöneti- minde solist Ruşen Güneş'in eşliğinde gerçekleşen progra- mın yönetmenlığıni Taner Kaltalı üstleniyor. Politikacının ilişkisi TURHAN GURKAN ilışkıve girdiği politikacının sal- dınsına uğrayan bir fahişenin verdi- m onur savaşının öyküsü. Yavuz Öz- kan 1992'dekı "tki Kadın" filmin- de. iki karşıt kesimden seçtiği biri saygıdeğer. kişilıklı. öbürü aşağıla- nıp dışlanan bireyleri karşılaştınyor. Toplumumuzda yasak ilişkiye ka- rışmış kımı politıkacılanmızla öz- deşleştırilmemesı için kahramanlara ad konulmamış. Erkek egemenliğı- nı \e kadın dırenışinı simgeleyen. politikacının kirlı yüzünü ortaya dö- ken. karşıt toplum kesiminden iki kadının dostluğunu yansıtan. özgün ancak yüzeysel birdeneme. 29. An- talya Film Şenliği'nde Aksoy, yar- dımcı oyuncu ödülünü geri çevirdi. tskenderiye Film Festivalı'nde Ya- vuz Özkan senaryo. Serap Aksoy oyuncu ödüllen kazandı. K.ibar fahişe (Olcay) bakanlığa yükselmış evli bir politıkacıyla (Bil- giner) birotel odasında sev işeceği sı- ngr Interstar 00.50 iki Kadın - Yönetmen- Senaryo: Yavuz Özkan / Görüntü: Orhan Oğuz / Oyuncular: Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Serap Aksoy, Tunca Yönder, Nejat Boran, ilhan Dolunay, Göknil Vuran / 1992, Z Film yapımı. rada çıkan anlaşrnazlıkta parayı ge- ri verip aynlmaya kalkınca başı der- de girer. Dışlanmayı yediremeyen kendini beğenmiş politikacı, öfkelenip kadı- na vahşice tecavüz eder. Dövülüp yaka paça otelden atılan fahişe. düşkün olduğu onurunu orta- ya koyup, hakkını aramaya yönelir. Skandalın komplo olduğunu basın toplantısıyla açıklayan bakanın kuş- ku içindeki kansı (Aksoy). olayın gi- zini çözmek için fahişeyi dağdaki yazlık evine çağinr. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Spikerler mi, Muhabirler mi, Redaktörler mi Sorumlu Sevgilı okuyucum Metin Mazlumoğlu eşiy- le birlikte, televızyon seyrederken, bir spıkerin "kazı" anlamına gelen "hafriyat" sozcüğünü "harfiyat" biçimincte telaffuz ettığine tanık olmuş. Gunünü, saatini ve hangi kanalda olduğunu anımsamıyor. Hıç kuşkusuz, doğru duymuştur bu yanlışı. Peki bu yanlışlann sorumlusu kim? Spiker kardeşlerimiz, genellikle ellerine veri- len metınleri doğru okur. Sadece, bazen, uzun heceleri kıs'a, kısa he- celeri de uzun telaffuz etmek gibi hatalar yapar- lar. Acabaonların ellerindekı metınlen yazan mu- habirler, o metinlerı gözden geçıren redaktör- ler ya da haber merkezı müdürleri ne kadar kül- türlü ve bilgili? "Çözme"yenne "çözümleme" yazanlar, "haf- riyat" yenne "harfiyat" yazanlar yok mu? lyi kl, basında Yalçın Doğan gibi, Yavuz Gökmen gibi büyük yazarlanmızda bile gördü- ğümüz. "doyulmaz" sozcüğü yerıne "doyum- suz" sözcüğünün kullanılma yanlışı, henüz te- levizyon haber metınlerine gırmedi. Çetin Puhaloğlu adlı okuyucum, "EskiDışiş- lerıBakanı"yerine "Dışişlerı EskiBakanı" den- mesının doğru olduğunu söylüyor ve yanılıyor. "Dışışleri Bakanı" gibi isım tamlamalan bir bütündür, bu nedenle "eski" ve "yeni" gibi sı- fatlan, ılk sözcüğün önüne alır. Ancak, sıfatın onüne geldiğı iki sözcük, ken- di içlerınde bir isim tamlaması nitelıği taşımaz da, iki ayrı anlamı, birbirinden bağımsız olarak ifade eden sözcükler olursa, o zaman "eski" ya da "yeni" sıfatının, bunlarınarasınagırmesiuy- gun olabilır. "Eski Maliyenin YeniBakanı", yada "YeniDı- şişlennın Eski Bakanı" gibi. Gördüğünüz gibi, bu kullanışlarda da. tam- lamanın niteliği değişıyorzaten. Yme de "dil"\n yaşayan bir organızma oldu- ğu ve sadece yeni sözcuklenn değil, yeni ku- ralların da zamanla oluştuğunu akıldan çıkar- mamak gerek. Tv PROGRAMLARI 09.00 Çoçuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haber- ler10.05ÖğledenÖnçe(Canlı)11.00Ha- berler11.05ÖğledenÖnce(Devam)12.00 Haberler 12.10 Dızı: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın İçinden 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içın- den (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Dızı Guneş Al- tında 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Se- sı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Ha- berler 18.30 Inanç Dünyası 19.05 Dızı: Dertler Bızım Olsun 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Ha- va Durumu 21.00 Ankara Rüzgân (Canlı) 22.00 So- ru Cevap (Canlı) 23.20 Dızı: Savaş ve Anılar 00.05 Gunun Getirdiklen (0 312 428 22 30). 06.20 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Prog- ramlan 07.40 Anadolu Ünıversıtesı Açıkoğ- retım Fakültesı Ders Programlan 09.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Ve Sınema 20.00 Çağdaş Turk Bestecileri 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Gundem Dışı (Canlı) 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberter 22.30 Festıvalde Dun. Bugun, Yarın 22.45 Yabancı Film: Önemli Olan Sevmek 00.45 Belgesel: Buyuk Suçlar ve Duruşmalar 01.15 Kapanış (0 212 259 72 75) 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yaban-c l F i l m : Zamanın Sona Erdiği Gün 13.30 Belgesel Geleceğe Bakış 14.00 TBMMTV 19.00 Rock Market 19.50 Genç Haber 20.00 Avru- pa Halter Şampıyonası 22.00 Muzık Pınarı 22.15 Dünyadan Spor 23.25 Belgesel' Savaş Sanatlan. 07.58 Açılış 08.00 MEB Açıköğretım Lise- sı Ders Programı 10.00 Anadolu Ünıversı- tesı Açıköğretım Fakültesı Ders Programı 13.00 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Prog- ramı 15.00 THM Bir Solist 15.30 TSM Bir Solist 16.00 THM Radyo Sanatçıları Konserı 17.00 MEB Açıköğ- retım Lısesı Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Ünıversıtesi Açıköğretim Fakültesı Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.35 Açılış 05.40 Oğrendıkçe 06.30 Sa- bah Haberlerı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Once (Can- lı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Nostaljı 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın İçinden (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Sızın için 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Izmır'den (Can- lı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingılızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Ankara Ruzgârı (Canlı) 22.00 Parantez 23.00 Dızr Ku- ruluş 24.00 Gunun Getirdiklen 00.35 Gece Başlar- ken (Canlı) 02.35 Telegun. 07.00 Show Başlryor08.00 Dızr Dallas 09.00 Dizı: Bıt- meyen Aşk 10.15 Yerli Film: Adı Vasfiye 12.30 Dızr Tarzan 13.00 Çızgı Film: Çiko 13.30 Çızgı Film: Küçük Denız Kızı 14.00 Çız- gı Film: Gulıver'ın Serüvenleri 14.30 Di- zı: Hangımız Eşek 15.30 Yarışma: Bü- yük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Balıkçı Osman 18.00 Dızı: Cesur ve Güzel 19.00 Dızı: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemınce 22.30 Dızı: Zeynep 23.30 Haber Hattı 24.00 Yabancı Film: Giz- li Görev 01.45 Mavı Sessızlik 02.15 Ka- panış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgı Film 09.30 Müzık Sepe- tı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesı (Canlı) 12.40 Hıpodrom'da Bugün 13.00 Ha- berler 13.15 Belgesel Zimbabvve 14.15 Çizgı Film 14.30Tele Yanş 17.15Ara Ha- berler 17.25 Tele Yanş 17.45 Alo Olim- pıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zen- türk'le Bugun 19.40 Rana Elık'le Sıcak Gundem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 2050 6. Kul- var 21.50 Yabancı Film: Milyoner Ka- dın 23.30 Gece Bultenı 23.50 Radar 00.50 Gece Bultenı 01.10 Yabancı Film: Kanh Aşk 03.25 Yabancı Film: Milyo- ner Kadın 04.55 Belgesel: Zımbabvve (0 212 283 02 83). 07.00 Yabancı Film: An- i İ! i y j | zona Junıor 06.35 Yaban- ' r cı Film: Fedaıler Alayı 10.40 Yabancı Fılm- Allahın Belası Bir Pa- zar 12.30 Yabancı Film GunDoğmadan 14.15 Yabancı Fılm: Fargo 16.00 Ya- bancı Fılm: Şeytanı Cazıbe 17^5 Yaban- cı Fılnr Yolda Şamata 19.00 CINE 5 Ajanda (Şifresız) 19.15 Yabancı Fılm: Sı- renter 20.45 CINE Sınema (Şifresız) 21.15 Yabancı Film: Mavi Rodeo 23.00 Ya- bancı Fılm: Aşk ve Yalanlar 00.45 Dızı Kadınlar 11 01.15 Yabancı Fılm Sana Doyamıyorum 02.50 Arousal. Foreplay and Orgasm 03.50 Strıpsearch 3. San Francisco (0 212 225 55 55) ^- 07.00 Gune Başlarken = 1 09.00 Haber 09.20 Lı- ~ festyle 09.30 Haber Ozetı 09.35 Ekonomı. Gundemdekiler, Dunya Halı 12.00 Gunun İçinden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Öze- tı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bu- gun, Ekonomı, Dunyada Bugun 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gundemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomı 19.30 Sporda Bugun 19.45 Olıps Motors- ports 20.00 Haberler 20.45 Spor Gun- demı 20.50 Ekonomı 21.05 Ekonomı Dünyası 22.05 Guncel 23.30 Gece Gün- düz (Tekrar) 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33). 010.30 Me- ga 11.00 Jess 13.00 Specıal Vıdeo 13.30 Mert 14.30 Vıdeone 15.00 Pı- nar 17.00 Mega Beşlı Bur- çın 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Şe- hır Rehben 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Ge- veze Show 22.30 Vıde- one 23.00 Cem Cemınay Show 00.30 Mega 01.00 Playüst02.15VideoMix 03.30 Kanşık Turk Halk Miğ(02f2288 75 75J KANALE 07.35 Gundem 09.00 Haber Bultenı 09.20 EkoStart 10.10 Para Raporu 10.35 Bor- sanın Şırketlen 11.10 Pa- ra Raporu 12.35 Dünya Modasi 13.00 Haber Bul- tenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sınemaskop 15.10 Para Raporu 15.35 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.35 Kahve Molası 17.10 Eko Fınısh 18.35 Hedef Ünı- versıte 19.35 Tuketıcı 20.00 Haber Bultenı 21.00 Yabancı Fılm: Şafağa 83 Saat Var 23.05 Bılgısayar 00.30 Haber Bultenı (0 212 282 57 00). • 06.30 Dıllerdekı Şarkılar O ¥ t f 07.00 Kahvaltı Haberlen • • • • 09.00 Medya Dünyası 09.45 Ayşe Özgün Talk Show 11.00 Yerli Film: Ceylan 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Film: Super Ördekler 14.00 Çızgı Fılm: Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelın - Kaynana 18.00 Dızı: Şey- tanın Gozyaşlan 19.00 Dızı: Super Ba- ba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Ha- berlen 21.00 ibo Show 23.00 Magazın Forever 24.00 Gece Haberlerı 00.05 Bam Telı 00.50 Yabancı Film: Çılgın Görev 3 02.40 Muzıklı Dakıkalar 03.40 Belgesel: Uzaklar (0 212 655 00 00). lÛtTUN ALMAN HKHO1.OJİSI 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dızı. Manuela 10.00 Yerli Film: Namus Kanla Yazılır 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımelı 14.05 Sıyaset Vıtnnı 15.05 Yerli Film: Bağdat Hırsrzı 17.00 Haberler 17.30 Yanşma: Tek mı? Çıft mı? 18.30 Dızi: Eltıler 19.00 Ana Haber Bulteni 20.00 Dızı. Bızım Ev 21.15 Tefsir 22.00 Haberler 22.20 Mehmetçık 24.00 Gece Bultenı 00.30 Yerli Film: Hasan Basri Hz. 02.05 Dızı Manuela (Tekrar) 03.05 Muzık 03.30 Belgesel Kaptan Couste- au 04.30 Yabancı Film: Büyük Yanş (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çız- gı Fılnr Çızgı Kahramanlar Yarışıyor 09.30 Çızgı Fılm. Taş Devrı 10.30 Dızı: Küçük Me- lekler 11.30 Parklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Ha- ber 13.10 Sen Her Şeyı Düşünürsün 13.50 Yerli Film: Yaktı Beni 15.50 Çızgı Film- Ayı Yogı 16.20 Çızgı Fılm: Casper 17.30 Dızı: Bızım Ev 1&10 Dızı: Kaynanalar 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Gunun Yorumu 20.00 Spor Gundemı 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 21^0 Yabancı Fılm: Afacan Dennis 23.20 Gecenın Içınden 23.50 Yaban- cı Film: Son Arzu 01.30 Belgesel: Gölge Oyunu 02.30 Sıgaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). . . 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Mega Tanı- T ^ tım09.30Dızı: Manmar 1.0.20Yerli Film: Is- tanbul Geceleri 11.50 Çızgı Film- Zorro 12.20 Çızgı Fılnr Süper Yanşçı 12.40 Çız- gı Fılm: Denver 13.00 Gun Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerfi Fılm: Kınalı Hanzo 17.40 Dızı: Serınaz Tango ia40 Dızi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Yabancı Film: Yokedici Güç 22.30 Dev- nye 23.30 Paparazzı 00.30 Gece Hattı 00.50 Yerli Film: İki Kadın 02.30 Muzık... Müzık... Muzık.. 04.00 Mızrap 06.30 Zırve Defterı (0 212 448 80 00). 06.30Aerobık 07.30 Bugun (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Polıtıka Gundemı 11.00 • • Haberler 11.05 Dort Mevsım (Canlı) 12.00 Haberier 12.05 übero (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulubu 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Belgesel: HayvanlarÂlemı 16.30 Çızgı Fılm. Kuçuk Soytarılar 17.00 Haberler 17.05 Tü- ketıcı Dosyası 18.00 Muzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 20.00 Konser. Musa Eroğlu 21.00 Konser Nuray Hafıftaş 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Prens ve Dansçı Kız 24.00 Ha- berler 00.30 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00) 07.00 Cumbuş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Unutulmayan Besteler 10.00 Turkülenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gundemı 13.30 Kurdele 15.00 Flash'ta Bugun 15.15 Serpıl Bartas'la 17.00 Kurdele (Fınat) 18.00 Ka- bare 19.00 Genel Kultur Yarışması 19.30 Flas Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.45 Işığa Çağrı 23.00 23 Saat 24.00Yıldo lle 01.00 Yabancı Film: Kral Richard ve Adamlan 03.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2'den Geçış 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 SusamSokagı 10.35 Dızı: Afa- can Kız 11.05 Dızı: Ayaşlı ve Kıracılan 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Muzık Nostaljı 13.30 Karadenız'de Bın Yeşil 14.00 Sızın için Seçtıkle- nmız 14.30 Haberter ve Hava Durumu 14.45 Yerli Film: Anasının Kuzusu 16.15Turkü'ye Merhaba 17.55 Spot 18.00 GıdeGıdeGAP (Canlı) 19.00TRT2yeGeçış. TİYATRO OYUNEVİ HLzmetçLLerYAZAN JEAN 6EMET TÜRKÇESI SALİH BİRSa MUZIK TUKAY ERDENEK >OSETES MAHİR 60NŞİRAY DRAMATUROI ÇCTİN SARHURTA1. Sahnc Foks: SAHNE TASARIM: CtAUOE I£ON S£ÜM BİRSEL Fırm Sok. No: 43 Bomonti, Şl?li MAHhl GUHŞİRAY, ŞEHSUVAR AKTAŞ. BOĞAÇHAN SÖZMEN Gtş« T«l; (0212) 240 2826 Büctter gi$e, Adam Kitabevi ve . 9 tajtKtum*nmuan*mA Vakkofama'lanta. TURNE NED£Nİ İLE SON HAfTA! f Kars -96 Cuma 20.30 Hizmetçller 2 Mars '98 C.tKİ 15.00 Hlnnetçiler 2 Mayıs '96 C.tesi 18.30 Antigone 3 Mayn 98 Pazar 15.00 Anttgone 3 Mayıs 98 Pazar 18.30 Arrtkjone Antıç'oneYAZAN SOFOKLES TÜRKÇESI GÜNGÖR DİLMEN MÜZIK niRGAY ERDENER Y3NETEN MAHİR GÜN^RAY DRAMATURGI ÇC1İN SAMKARTAL SAHNE TASAR1MI CUUOE LEON. SEÜM BİRSEL EFESnlsenin kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATORK KOLTOR MEHKEZİ NDE Piyotr İlyiç Çaykovski UYUYAN GÜZELbale 3 perde Koreografi ve Sahneye Koyan : Derek OEANE Orkestra Şefı Elşad BAĞIROV Koreograf Yrd Renata CALDERİNİ Paul CHALMER Dekor ve Kostum . Osman ŞENGEZER Kordo Bale Şefi Yüksel ERSİN Işık Bülent DARCAN Sanatçılar: Hülya AKSULAR/Oktay KERESTECİ/Ayfer ZEREN/ Tan SAĞTÜRK Agnes OAKSThomas EDUR/ Tatyana EGELİ/Sibel SÜREL/Çiğdem TEZCÜR/ Çiğdem ERKAYA/Alkış PEKER/Barlas KOBANER/ Beyhan BAŞAR İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRASI 28 Nısan Salı 20 00 (Özel Gösteri) 6 Mayıs Çarşamba 20.00 (Gala) 9Mayıs Cumartesı 15.30 13 Mayıs Çarşamba 20 00 m TÜRK KARDİYOLOJİ VAKH Bıletler Ataturk Kultur Merkezi giselerınde salılmaktadır A.K.M gişc tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hal) 254 1Bar ve Cafe ilanlannız için Tel:293 89 78 (3 hat) Galeri ve Sergi İlanlannız İçin (0212)2938978{3hat) Tiy^troStadyosu Balkon Jean Genel 1-5 Mayıs/Ankara Ulus 100-Yıl Kültür Merkezi Hafta Içl: 20 30. Cumw1»s): 15 30-20 30. Pıar: 15.30 Bllet Satış Gifater); Gışe(100 YılKM) 031231050 21 Vakkoroma 0 312 425 22 85 Dosf Kitabevi 0.312.425 24 64 AST 0 312 417 76 76 YAPI^CKREDI KÜLTÛR SANAT YAY1NCIUK S T C Kûltür Bakanlığının kaikılanyla Çevıren - Yöneten Başar Satauncu Sahne Tasarırm Duygu Sağıroglu Gıysı Tasarımı Sevlm Çavdar Muzık Selim Atakan Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sarıkaya Bülent Yarar Şebnem Sönmez CelalPeric Gûven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçik Tiyatro İlanlannız İçin g , (0212)2938978(3hat) M A L T E P E S A N A T G A L E R İ S İ SELAHATTİN AYDIN Resim Sergisi 1 -20 Mayıs '98 Galenmıı P lesı tıanç hergün 11 00-19 00 arası açıktır FerzuKDı Ct. Yücelen Sk. Ho22 Maltepe - TeH:(0216) 441 9198 Fac 441 95 40 CumhuriYet kitap kulübü KİTAP 98 Uluslararası Sanatsal, Kiiltürel, Bilimsel, Eğitsel, Akademik ve Güncel Kitaplar Fuarı'nda İMZAGUNU 30 Nisan Perşembe Adres: Istanbul Hilton Exhıbıtion Cente ÇATALCA 2. AŞLİ\T HUKLTC HÂKLMLİĞİ'NDEN Esas No: 1992 280 Karar No: 1996 429 Davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü vekıli tarafından davalılar Muzaffer Sağır \e müştereklerı alevhine Ça- talca Yeşılbayır kövii 1196 parsel sayılı ta^ınmazın ka- mulaştırma nedenı>le 2942 sayılı kanunun 4. 17. Petrol Kanunu'nun 87 maddesı geregınce ırtifak hakkının da- vacı kurum adına tescilı ıçın açılan davanın yapılan yar- gılaması sonunda; 18.12.1996 tarıhlı nihai karar ıle da- vanın kabulüne karar verılmış olup: Çatalca Yeşilbayır köyünde ıkamet etmekte olduklan bıldırılen parsel ma- lıklerinden Tevfık kızı Ke\ser Konuk ıle Şaban kızı Emıne Tuncer'e kararın ılan tanhınden 7 gün sonra teb- lığ edilmış sayılacağı. davalılarca karann ılanen tebliğı tanhınden ıtıbaren 15 gün ıçınde kanunı yollara başvu- rulmadıgı takdırde karann kendılerı açısından kesınleş- mış sayılacağı ilanen teblığ olunur. Basın: 16724 İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997 555 VasıT. Hastalığı sebebıyle mahkememızce \esayet altına alı- nan mahcur Yüksel Şeyhoglu"nun. Çal Hasan Sokak, Çamlık Apt. D: 8. Etıler - Istanbul adresınde bulunan Vecihi Şeyhoğlu'nun vesayeti altına konulmasına. ka- rar venldı. llanolunur. 17.4.1998 Basın: 18167 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL GÜMRL KLERİ AŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (Hukuk İşleri ve Kaçakçıjık Şube Müdirlüğü) SAYI: B.07.0.GÜM. 1.10.00, KONU-09HİK.092-10-14995(92)-161"5 tstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'niı Esas No:1992' 1020. Karar No: 1995 206 sayılı 22 J5.1995 günlü kararı uyannca 1.750.OO0.-TL. para cezası öde- meye yükümlü Cuma Samaça\ kararda belirtılai adre- sınde bulunamadığından mezkûr para cezası taisıl edi- lememektedır. Tebligata esas olacak başkaca kır adre- sı bılınmedıgınden 7201 sayılı Teblıgat Kanıınu'nun 28. \e 29. maddelerine göre ılanen tebliğjne karar \e- nldi. Teblıgat yerine kaım olmak üzere ılanen tetliğ olu- nur. Gümrüklcr Başmüdürü Yusuf Celep - Gömrük Müdürü Basın. 17244 BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKfcVILİĞrNDEN 1997 544 Es. 1998 159K.r. Mahkememize açılan \ası tayını da\ası sebebıyle: Mahkememizce venlen 26.3.1998 tarıhlı 1997 544- 159 esas \e karar sayılı karar ile Tokat ılı Turhal ılçesi Yaglıalan cılt no: 062 02. sayfa: 8, kütük: 40"da nüfusa kayıtlı Nıyazı ve Fadik'ten olma. 1978 d.lu Hakan Kı- zılkurt'un vesayet altına alınarak. kendısme aynı yerde nüfusa kayıtlı Ali \e Hayriye'den olma 1943 d.lu baba- sı Niyazi Kızılkurt vasi olarak ta>in edılmıştır. Itırazı olanlann yukanda yazılı dosyaya müracaat et- melen. aksı takdirde kesinleşeceği hususu ılan olunur. 26.3.1998 Basın: 18165 BAŞBAKANLIK GÜÎV1RÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLLĞÜ İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞLPNDEN Sayı: B.02.1.GÜM.4.06.10 09.HİK. Konu: 092 10 51970 (34 K. 7403 )-3231 Istanbul 1. Agır Ceza Mahkemesi'nm Esas I 991 329 Karar: 1994 ' 315 sayılı, 26.12.1994 günti kararı uyannca ıdaremıze 10.290.000.-TL para cezası jdeme- ye hükümlü Mehmet Ali Yalçınkaya kararda bK-ınılen adresınde bulunamadığından mezkûr para cezan tahsil edilememektedır. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bil rrnedi- gınden 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28. ie 29. maddelenne göre ilanen teblığıne karar venldı Teblıgat \enne kaım olmak üzere teblığ oluıu". Istanbul Gümriikleri Başmüdürü Yusuf Celep - Gümriik Müdürü Basın: 17240
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog