Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30NİSAN 1998 PERŞEMBE 10 EKONOMI Cumhuriyet Altmı (bm rg 16.400 16.700 &&>G 16.600 ^ • * 16.500 16.500 •PU 21'lfean 22 24 27 28 29 Dolar 247.500 Iserbest ptyas 248.500 »&200 asatış) 249.100 248.850 21Nisan 22 24 27 28 29 (serbest pıyasa satış) 138.750 138.800 138.000 138.300 138.850 138.000 21 Ntsan 22 24 27 28 29 79 • • ^ [/ 63 Gecelik 78 ^ 7 5 ^ Ç ^ «Ql»toart)an* faizler 80 t? 66 75 21 ffean 22 24 27 28 Borsada geçen hafta 4266 I 4366 I 1 Hslemhacmı Vw_4021 cp I 1131 O 3874 8 Borsa 3983 1 1131 21F*s«i 22 24 27 28 > • • ' "• t BORSA (1. Htne Sened* Hf IWn ÇHmfc (B M AküÇiMbjC) K**jÇat* »Mta rttWF«s j " AiCSOfftâ 112 ttnipftfMaı ffiitaa IfiltotatUtaı ffilttlTettf Ifî ItttoGnMMT W Hfı liHttflf f& lğtmm%wm"flmA HMMkiSMİ 61 AtışJfc VHmtktm 32- VsaO'Sî>y2 CSMıSsTtn S6MTMI srBMnMlara H M a BltaMSIBU ^ i ı ; >3*-,~ Cîta'mı MUMMmı 135 JUKs YK IM 036 A'/as*a Tî > IBfcttffTfii} M M MhfeMM KMaMti MhtfFmBMm KMCar* MhmTılK KîtaıIıSafln Mta Ntaftttı^M Elhnat Klrauttm K3 IAÇBHID KHmfaolı Stalltll Bh|fH MCMS K^ıUIMt K CEHTM ÇcHıbtaH WCt|Mti|n KCinı MÇtttltnSna K? Ç*MV*V 068 ÇriTtaş 171 fıtoİTiBfttit Ci Çırra !&£: Sn I719K» «OtMft* D75 ûenWı«T* y«ıt rVfOetztC» ' OTDena. 171 PffiırtlTtB^ IfttalMM] «DO* «faMrTA* « S M M H İ İ K Mte MOntU M Fnırtf *T W ffftfBîf Ynt W E4fİjft 091 ^Yttrm K^ılnciat « f f KEjtGifc ÜEşeaffcpa M7 £|iPr^Tc. MEJtİM-1 tttEmnMtt «EpMft 104EQWs8orı.S» W btt «EMSMTM INEırnrimıDıt. IHFgfciFMl 111 rMIJyaaİpi ittrMÜİ MftsTfta fl$ Fıi|ifttMM. mT.MM» 11; MSfat ttj 3erts 1fl BMİtattl Tabur** W GAbşÇiMMı tttNttar '23 Garart v a û l tflfiMfap 126 GtnySncMı 1H &Mf Sşitı 121 Mttf US MmytfGnMKtt ttî hteEı MriJcn ISMBRHI ISİfclMfcı 134 IfRiFtvı »!*•'36 7l=3y»ı£iAj 117 Üstataclfl l»TJjl«Ü»jC) 1« İJ&rtS 141 kTflraMH MI JnitDfini ÇıMfc 141 I m w>ı»—»ıim i4Sbımı 141 bv 147ta{NMlt 14JMC* t«leiKUH tsı« • SBkWMI|i 1S4taUUı 1II>H(ak « M a 157 taM «en HIMUlöC KnuTdstî VI QUHPrala «ifcMk «•MnlJMpB HtlHaUa ( M HlHVlMity H MqRİifi 0IMIMNOB( 1 70 UateGtia 7'*taş 73 lil^t 74 Kto TSbnıMılhl TİMıtnolı mitau171IM* İ'S tAf&i& t'ttnc -'al HUvMM6q tl toytHMf R HflBc D IjfcÇMtji M HH*%m} «NaTnnı ittvTctatif ffftMte «dHKSMHbiL »ONm tnOtfteFalnı K fUSB Br^NBl ııa 1» 1.7a nm £.71 ?ısı ;« u» •"53] 479 1151 147.İH İI.M XJI t. s * ıa2J5I 14JN tn ım '.20C !3» 1İJJC !7.M naıl.K 1USI fi5l • ; " - 9.N <B İ M 41 Si HM nm vmMM ısa İSM 4.M 171 1175 IM H » m 11.N 11.5M H.M 41.51 1.N 1J75 lua I M 7.711 14'İİ İM 4.N m vmIE.M 7.M '-7S 4J5I S7I.N 7» 1.451 5.» <J5C llia 5M 4.11 <4I Îİ.75I IR nm nm HJI • » 1?» İM UM a.M an: vm »m HM r\m 14.H S* 7» IM 41.51 • 1 IM 560C 1-5JC » M IJH 11M 1« l.« 11M IJM İM 1W 171 11,29 İ M JJJ| HM 147» Ü5J SM ıjv 2JJO0 5M 4.1ü LM i » 1SM I1H »M 4.M nm 7BM ajN 3S.3ÛCXDJ S.79 İİSI 2.51 ua u»I7.5H «49 4IM ;<* M M 2.!»: IU* IM y 3E5C0 (3» I N l'M BSM t|Jj| »751 7J0O ıit 11M m İM 17.751 İ.7M 1.7i İ M İ.7I -»3 7532 tt!M 11» İM 1.19 1.7a SM 7M 1.H 71* 9IM 77i SM 15.» 11» J.75I l f . l l Î4SC « M 2.751 1lü» I1.M •17S 155M SEANS) tl 1U5I 15* IM ıjs SM N.M İ.7İ nm m IM 1751 1iM U7.M 54M KM İM İ S İ1S 14M m I M 7.0OO İ4.M \ım VM n.m m115» SLM •325 I M 4.M İ B 4Î.SR r» SM 12.M I M M M 4M 4.7* ıa!.M 14.S 14.M It 7» 11.751 İIM «51 1.7i i » U.M I M 7M U5.M i.M 1.N I M 14251 II7.M 7.M İM MM •6 000 7« İM 5M İİM 5.M 4.11 1.M 4M İI.M 1.M 1,'TÜ 1I.M 11751 7.M «J» İIM IM 71 !9 47.500 11.M K.M HM 1IJ» 71» 14.» SM 71» İM em I57.M IM ;.5X KSX MM 1.575 İIM İM 1.M l î » Ifil 5M İ M l * İIM 7IM 'Ç'V İ İ » 1.7i ttM 1I7.M i i l !IM Î7CÛC İ M 4» 1» İM 157ü ım 8 M 4M 1Iİ5I 7S.M* a» n» 2.M IM IM 17M I M (IM İ4.75I M M 26.00C HM İ M 36JÖ3 ım 3,7i » M M.M 11251 11751 7233 I1İ 1179 I M 1.751 17.M 17» I7İ 7.M S* 3.35C 575Iİ İİ» İM İ M 35 M 7M ' » ] 1.M vm1\M • » 5,M 15M n» 11.1a 3.351 !4,S K 5 M - 179 İIM 11.251 r.SOO 157M U jitek nm !.M İM »M 1119 İ.M Z1-2SI 7» ım "51 4J9 17 m 1S5M 5İ.M UM İ M 7İ75 14.79 vm ım İ M 'V. S.» 'I0X 3.M nm 1J15 " M vm •:": 1 * IJH IS4 İM IM 2I.M KM 11M IM 44SM tM I N 2J75 M9 15M 1İ.M ;IM tlM 2l'7M cm «M İ İ * 14M IJN I M İSM 7» (,M 15M 1«M U» •5.000 I M 7*M 7.M İJ9 İ M i65j 1U5İ İ M 4.M l.CTS 4.59 2229 ım12.79 11» 11.29 77* UM İM Vi* n.M SM »M HM İIM 2229 14.M İ.7* 7M 1.72! 44M « M LM :.rx C.TC İJR 1J9 İIM İ M IJH 11.79 11» 5.7* 149 I M 1129 24.79 İ M İ.M 9M İSM 3,ji VM •m İ M 4H LM 72i 15.79 (49 4IM İM İIM ı M M 2SM 2(79 m2.79 I M IJ* 1129 159 9.M SM İ7IM 26İO3 11.M İIM I,H I M EM M M 11M 21.M : 30C !M vm m ıjn 1129 7.M 1.775 72* I M 4103 2T» !7İ 5M İM UM VM I M 1,19 2I.M Î M I M SM «M 1.175 U.» 149 5J9 17SM : » UM 11.29 ••753 « M 28ÜSANtSS8 1 0 » S29 17* İ M 1.175 UM 1179 LM 21M 2M •7JO0 U9 1729 S2» 9.M HM S.M İ M 2J75 14.19 27M 2.7* IM "2tO 24.79 1Î.DCG ÎIM 24J9 1J75 11.79 VM •S:Î I M 42* 4Mİ » M nm a» 12J9 17* 4CM I M 2.» 2,19 H.79 225 14J* I1J* 11.M 24,79 47M (M 1.175 UM LM 7.M S2.M 72* 4.19 2J7İ 15.M 11ISİ LM U7B IJ9 7*J» '625C 7M 159 5.M i6CC 1L29 I M 4JB 1J9 4M 2229 1.JJ5 12.19 11» 1129 7M 1279 LM 11.1* 2179 48.00C İIM »M İIM 11» 22.M İIM SM 7.M 1.7» UM *.» 121 5.6a I'XC 4LM 1J9 İIM IM İM 11.79 4.M S7İ •|,49 I M 1129 2429 'E5CC İ M IM 9 M M M Â2X 27M 1.7* İ M 4J9 IM 72* 15.79 4.M AM SJ9 11.79 7»J» MM !4M Î M 2,79 IM LM 1129 IJ9 SlM !5M RM* 2t 30C 1IJ* HM 36500 İ M 4.2i ü.» M M 1L79 HM 7.303 LM 11.M 4J9 IJ75 N » 7.M 1.775 72* SM (jac 2179İ 17* SM 1.M LM HM IM •J50 1.19 SM G.M LM SM İIM 119 112* 1,49 25.29 175M 7J5I 1LM «29 11.75C MM K" 1JH.M 97M 2İ7LM Ü174.M 1ÜM 54LM İJ51M 232B.BI 51447.» IDU* 3 -60.000 aıa 7MI.M 7M,M 2JM.M «LK.N5 2SJÜM 177IM SLM 2J2U9 2BM M2K.M 2JH.44I 5B00C tBLM 5UJ0C N.7UE2 i.au* SlM l A M 52 M M ^âûOC MM •MM B2M B4.74İ IJİ1M 7.İ12.M au» 1.O7M MM TLM SLM l . * M 25JRJİ UCM LMJS 23330» MM 4JB.M 5JD.M 1J57.M 11.11 l.HLM S M 4.7M.M M M 4D.M n.!71.M 25JD.M İ M M l & M 1J27M 14J51.M 17ÎJM 1J4IM P33.00C 2S.M S M 1J72.M • •&»: SÜ7İ7İ U4M M M 41.411» t1.75!.4« J««M M.1SM Î117M M.H2M 4MM 2R.M 2.72IM B.435M 4JK.M « M Î550J0C I71M 21 » M 4SM « M 1.7ÜM 7İ1.M aaiM 2L7SM İM!* 40 M 1.I71M IJ2LM xsa 107.1* 4jnM •K1M 7BM IJBJI 1S.M 1Ü.M MJ51M 4i.au* aiM tuni 2K.M t'?.OX 1SJMJ* UtJR 5.71U* mm 1 "33' İ3CC I77.M S.«.M •SJOC THM L2S1M 9.7H.M 271M İ S M 75.1H« 2JK.M 7JBM I M 5.N.M 1H.M L M 1 * 1U.4M1» « M 2.HLM anua n.477.M Iİ42M 771M LSIJ* 471M «30600C İ M M 2.M.M L7B.M M M 3.447.M r*M 29C.D0C' I.7B.M 1 « M M.M S7SL9 17! M U1LM 3BJB.M İ S M Ü.IM.M İJ01J3C t.MJSI H.M.M 12J22.M SJ71M 1J4LM 7M.M 4IIM 33J»Cı UCM M.9I «IM BM 24.771M OLM 1.MM İ M M 12KM 1D7.M İ7IM S.E1M 2H.M I12M 1Ü32J0C 11OM 2JJ7İ S 7*1 \m12.751 nm un HJff 7154 2.712 •7280 un 17.18 1S1.M 54J9 I7JS1 İ.İ1I ıa 2J9 14.424 27Jl» 2J47 tw "194 247» :UX> 27J75 21M 1.M 1 1 7 * nm •Xî 32* I M 4.M <İJİ MJI 21,1* M.n !2i« 1.71 441111 4.1* 4.7* IM IM 14.78 22' 11.144 V2t 12.M 2495 47C4 !.» 119 nmIM 7JH 81.7» 7,124 4.10 2J7! 147» 11151) LH Hİ7! IJ8 M.M 14296 7.M L572 5JB 17m IX 4*7 1JG 4.M r.Tfi IJH 1ZJD IU* HM 7J0 I2.B7 ua HM1 2LM 46iffl t.115 17.41 ıun tlJS 22JC u« SJK !JH 1fX 4UB «221 ım -J66 4C» *m187 nmIX 14B nja U54 5.471 1.41 UB 1M72 !«M •6X4 İM ua4UM mjn 1246 m 27250 I B 4J0 LK 7.H7 ısn us«7T 4.M «7* ; 7128 21211 24274 UM 2JS U11 1217 I7JB 4M «4t 24.M Kta 26.123 İIM 1714 se.st 4JW IJN r»Kl.l» 11.75) 21,18 7İ37 1241 tlJS 4.741 m11121 LM 1.7* İM SJIS 0 1*5 S2tl 1241 UE HJtl 7.M •H 1.M 2IJS4 B.714 7JH S7B 15.7B 1,07 U.1I7 1U7 24M 17110 2.M 11214 11495 K2JB BORSA (tatSeaei 313 AfeKaTncm MMMÛMftjtj DS *fc /cr ÇrpTî: GÛ6 Anantüa CKttsar* ûCSteaa OTîtagDrtı ûl3.««sa ;•: «cHottnç Î'E V " M W » * K? C9 MoıiMİtuıl lYerıı !2G ttttoSttp u1 MnMJOz 222 JtjnoaiuCar 323 AnaaatârcM 22S W r ı 331 .jVadot JSUZL 1 C32 * ü Y a m 036 ABatts Y t O l nJbMpUM jQ7 ıfcjjap C3f3ato ".3? B^faş Ysı M lıâl X ürar'aot! M5 BouÇmnlo &4f Sc9SI Tc Sir. 047 S c n T c S v ıYın Mks ,3i: Srjsr C52 BTtaryiîrrTi C5c- BugirYMrOı £6 Sj!W¥çVa<^ 0£T ftjjrfA 35£ BafMSni OSdScvsarTaen MUHI 06: >sa 066 ÇaeortMS*rvs 367 Ç*ıtelDr 366 Ç*Ttrtaş '369 Ccrtmmı^iSg 0?i ÇumKjQtSr. O^Cnt^TBatıı C'~ Ûaraane ;TÇ 0si3tC*T "" Cfcnrcû 373 Denmod 7er» '273 DmHott^ C82 ÛBTTİt IX 283 Densaş ûöun 365 ÛDUaj} 36? EcaobMf hç 066 fny***^»p C69 £aactiM> T*ıw Ü80 Edpk* 09- EfesYakr 3S2 Eyfraap 3KE^ Q9E t g e v d p «TEgeProlTc 099EGSY4M lüC bmSçom WE»Mhj HtBoplnta. i36EnğlDr¥vai. ^06 EM^SOOr^jAr: '09E«pY*rrbt 'U fcttfaırs "' FnVrv^r H3 fimttrt 174 fmS]bm-- 1 r5 Hgo W &ca Uad. M6 T.GsvtBnn '1/ Gedcç* 'lEGffit^ lîğ GCM MBnfctf K. ZİOOiTfflrr 1 2i GötşÇretı 122 Gooo-Vflr 123 Gwt Y«t ftl 12' Gûtn Fjtrta* '25 Gûrtjpı^ '26(xin>8n3K ] 2S fWq 131 hEEvAMer l&teFi»! 'jikBsaıFnari! •35 msrca (2. SEANS) hcth 2025C 3.730 3J0C 1J7S 33.0X •9.750 SJOG 2-J00 7J00 IM 17.500 <JSO 1725C 152JOO 51300 36XC 0 5£X 3400 2J75 14.750 27.300 2.75C •90C 72X 2119 •2.0O3 21003 24250 :j75 1CÎ5C 27.0X 1J75 3J3C <2X *25C 212S 42.00; 33.50C 23İ5C' nj* 12İ5E a.7x U5MC i_20C 4JD0 ;JJO 2'5C H.79 225 14.5OC 11JÛC 24.750 <?ao tm •.175 IJH 32X 7JK 73X 7200 1 4.15C ;j75 •5.000 ••2500 1300 14.73C 4.35C 730.0DC 16.250 7600 3İ50 :SX IBK 11250 SJOC <xc 1.650 4İ0C 22250 •J75 'Î.7S '1500 ı'JSO 7.600 12.75C İ600 » M 20.750 46.000 33.00C 36XC ÎIM »M 21X0 '4J0O 5.600 7400 I.70C tua •6Jİ0C 1200 SM «Jtt 4C50C 1650 11400 36OC 3İB 13.750 4.100 5.7BC 1,450 «JOC 13İ50 24250 ^JÛO L400 3JO0 50X0 •9CÛK 320C 27O00 -.70! 29.000 6JX0 4.950 3200 720C 15?» I M 40J03 5İM 'S.7S '3ETişBnfiA 16.3QC,ODC 1 T37 TrsBaMS'Si HÛLMotorPscr : 41 k f H m OnSoû •i3tocy 14 tan*, • * ^ u? Koç Hotckng 150 tewteGdaS«Ti 152 KeutıS UO0B>3 153 )OrnasantQrmSny '56 toda 157 Wtt 160 KasjTttsff '61 HLtfyaPpBftF '62 LûisKtÜı '63 llpnAffln^njs ; M (»WuTıcm 16£ Uare miNBkşı HMUi T?! Vtta> 172 MnrtB 1 7 3 U P > « 7f tfta •TStemarsUjHC» *7Ç lyjyrjTı ÇiJTVfâ *77 U s ^ *! MÎAAIL ": U-^^ara'^ınaıYE % Ua2M Zcrtj Hot*»; 65 !t0Synffi!: S5 Set'/2!r 96 OkarTeksö 17 O M B W0nifi9MMT| 89 Oto<car OffiOüs Kar *\. SCOtesr 9* •ÛzFransfacnnng 32Ps$r 91 PpOjB>(İ06 JSPgBT ?3QXC 21M 2450C 2JÛÛ 2.7H 15tt 3Ü3C tua 1J5C 5Cİ0Û 25JOP S7T.3X 2600C 11D0C 10JO0 36300 iJSX 4203 3150C MM 1İ75C £1 j x 7J33 9.400 "50C 4.K 1JJ5 11500 7100 -.775 72* 5930 I M 7JTC 237İOC S.70C 54OC 3J3C !90O 33J0C SJOC '353 3153 9 M Î3.0CC 1 = 3CC İJOC 16.000 '.153 VM mm2525C 175.000 2J5C 10.400 112a r.750 165.K0 2CJ» S30C 3.40C 1175 22J0C 19MC 5.7OC 20500 7J3O0 2J* 16750 4750 ig_25C I45JHC 5500C 36J0C 5JC 32ST 2JO0 •4İD0 26JH 2.50C !.'D0 730C 21» 11İÛC SJ05 23253 1J03 5,753 Î4JO0 1325 İJOC 3.Î5C ıffl 2J» 40JÛC 37.000 2'503 SM i'TK !50C (25,000 4J0C 4.700 2İ75 2.100 UM 2.125 •3.75C 10JOC 12J0C 24ax 46500 3.750 -.153 '1000 EJOO 7.750 19.M *xc 335C 210 14J0C •02.503 l.TH 14J03 4303 670JOO 1İ25C 7.00C 3.400 İ3ÛC 1450 16JOO 5600 4050 1.575 4.05C 28.'5C 1J0D 1L0OC '2J0O tO.750 7JO3 '1.750 62X 9J0C 22% 465» 3'JOO 31500 !U* « M 21.000 14250 5JÛC 7JD0 sr 4U» 155J0C 1 73K SM 39J0O 39.000 '550 SJOO 3J5C İ3S0 13250 195C 5400 1375 1400 12J0C 23J00 16.000 5300 3J50 41310 177.500 3,000 25J0C V6X 27ia SJOO 4.650 8.600 7 I X 14.750 449 3750! IJ50 9.750 3 'TtOOO 8M 3.75C 2250 24S E100 9203 HM 440C «50C 24250 S40.50C 25.003 13J00 S50C 33.00C 4JO3 4100 3SÜI W.M '3250 t35X 710C S2O3 •C.750 «.700 1,775 1625C 6300 i£?5 72* 5JO0 İ M p 227.5K 9.10C 510C 3.150 SJOO 32.000 7300 1.35C 235C 2IM 89ID0 S.OCC 55CC 15J0C 11X 179 1J9 24i5Iı I7CÜ0C 2.7J. lOitt IU9 HİDO 157J00 iJt 21JOC 13J0C 9,303 7-B 31503 20İ5Û 7.100 2*250 7600 IM 17J1C 4.90C i?25C 155.000 56100 39.30- 5,703 3.400 2.42 11X0 27JH 2.73C 411 7JO0 7129 •2JS0 28.000 24.51 1J75 11.00C 27İ0Ü 1375 9.403 4200 4200 ua42J0C 34.D0C 2375C M.M •2iX 3J30 450000 1.150 4,900 2.425 2225 HM 2İ75 14J00 ' 1 J00 11503 21250 48.000 4.000 122S 13.75C 9.300 511 157 M 7293 4200 2.075 15250 112.500 3.3X 1575C 4.45C 710-000 •6750 77DÛ 1650 5JO0 4.600 1150C 11» 4.350 1.675 4.600 22250 2.000 12.750 '3.750 11-500 7700 11000 6700 1C200 p.m 41500 EM 3930C KM 1129 22.500 14.750 5.700 7.50C 1.725 4U* 165J100 UJ3 17» 41.530 41 JOC 1,650 'OJOO 1600 uoo 13.750 4.100 5700 1.475 1000 13250 24JO3 11750 6J00 335C 51500 ıRJOO 1303 27000 -.700 27JO0 HK 5.O5C 9.40C 7433 '600D I M 4-.0OC 5'30 10.750 [ 930000 İ M 25.000 2.350 2J0C SJOC 9.609 «91 i£53 5'500 25250 snsoc 2&50C 11J03 ffliOO 36İCC 4.600 4.30C 32.500 MM •12S3 2*750 7300 3.60C 11» 4300 JOC 11500 7.300 1JO0 7.7* 530C I M 0 241X000 S.90E 5.600 3.30D 92X 34O00 1400 2033 1250 HM 95.00c a.ıx tooo '6250 •.•50 11.5» İ M 2.75C •77503 2JO3 'CJOC 11.» 1 1 i * 11U0C um 20.D00 9.700 9,700 1.S5 32J0C 13.5OC 5.75C 20500 72°" IM •1SH 4JO3 'E.5ÛC 55:0c 37.50C 540C 525C 2JO0 14250 26.00S 2İ50 SJOO 710C ZSM t!» 27300 2S5O3 'JOC •1503 S.3CC 1375 3J0G 3300 4J5C 2ja 41033 31500 21300 NJB '2JB İJOC 425J0C 4.150 4.75C 2JB 2.125 İSM 2,'25 13.750 1 1 2 * 12.7SC 24250 47500 3J53 -.175 •3250 8300 7JCC B.M 6J0C 4.35C 2J00 14İO3 'D5ÂD3 8200 14JS 4350 660.000 16251 20C 3.45C 5.400 1450 '7250 5J00 4.İ00 1600 İ'S 21250 1JO0 •2JO3 •1000 11000 7J0O 12.DCC 6.40C 10.000 2Q2X 46.SO0 32.000 37.IT »M İIM 22.000 'İ3K sJOO 7203 I.SSC «M 16OJOC sax S7» 3SİS0 38500 1.625 9.750 3400 3.4» 11593 4J0C 5J0C 1.425 1600 12750 21750 16JO0 6J00 3350 49.500 IJS.OOC' 3.05C' 2550C 1JS 27.OO0 5503 4 75.3 6300 7 I X 1525C 4J9 39300 1300 •0.030 0 7SCC0D İM 24250 2250 2J5C !'00 $.400 ÎIM 4.50C 5Û.5O0 24JO0 65C'.JX £000 13.75C 9JCC 34 OOO 1İ33 4153 31,0B 17SM 13.75C 21.003 7J0B 9JO0 •1.000 4.750 1J0O 17253 7.000 1.750 7.7* 5-500 4J9 23Q.XC 930C SJOC 1200 B300 31000 3000 1J5C İİBC » M r.000 S.DCO 5.7CC 15.750 •100 1129 IM 24 730 172.50C 2.75C i3_:3O3 HJ» '1.0O3 160.000 28IİSM1998 & 52« 7 XC 2J63.30C 3-137.3OC D.fiiM '2B6J0C 2JS5.3O! '49K0CO 28.561221 173230003 K.N7M •İMSCC 5 7 :.3CC' 12J56.30C' -.471500 •3JO5.CO0 62283000 33,157 J X 5j5e.ax 'i'9JJX 6465.000 499JC 26J77.SC 5J4U0C 264.000 lîHM 751JX 15.036.302 'TCO3C 4JFJ0C' 16.361,3a J1214J0C 1S200C ' 163.000 9.07U00O 53(1003 HM '.112.650 1.119.300 '7S3C3CC 4B.M 4j72.a: 993.030 71000 •38iâ.- 1J45J00 49J30JG0 it>:m « 1 S 4 M 7216-000 86190C 4.173.113 7i1t0O3 7271M3 '5100! 3JKS.0O0 23231JD0 312.0CC 532',Ü54 :.774JOC 1M.M 'J64JO3 !'.60t000 31.143000 4JD4JD3 y-0JD3 2.599.000 14J43.0DO 1.614L00C 17S6.00C 53B4J34 •İÎJOC •414J00 51791J03 3J24J00 1.41JOO0 5454.000 463Ü00 1141.000 47JOUB2 53-397İO3 3307000 14291003 3255.093 510,794.000 ıwıia» 955 M I553K 26J42000 52'2JJX 45JO9 5J75Ö00 3J61UC 72.748 30C UM.M 4.K.M 17.549 003 2.U7.DO0 33JK.0OO SK.I 7.32ZCO0 IJRJM 119S250 3.0*000 4MM 4 1 » 37268.359 7365J0C 5.47JJ00 2JKJB0 426-000 1S3J0O 1JH1J» 27.45U0C 33JB5J00 391000 54221221 1211000 1324.000 51.851000 «9.00C UJOOÜOC 8370 62993)0 513M 29.69240 3UO0 1.423.00C 32J56JO0 53J6I!» 346000 Î.7O8J00 712JLM i445'139i 4İ7DÜB! 2CJ44.0U C 2100C S.7H.M 667.000 16.634103 224J96270 175.00C "OTİUOC 4 1 M M 23J99İD3 9S.656J35 2J31000 5494S4 ıi' 7 30C 26462.000 461330 '.•21003 13."'700C 5309.000 11.546.00C 1SLM 7Î.912JO3 1423M10 384JO3 93811100 S32.900 4Hİ16 S6211JO0 '.559J30 9283000 599.17E.-X UR.M 5J63JCC UtlM 2.40Î.110 7f267 0O3 49 745-COO 20.331500 19J87.HT 2J42J0O 1572M0 405090 33.468.000 1JEM 278.» 341,430 69252200 6'iliXC (3S3.OI 4.4KM •5.751M '3347.DSC 2422J0C •2.615.003 395.0O3 I»M 1.634.00C' 9J74J0C Tip» 2Q.SK 3.350 S.6S 1.M 33.121 19.931 6961 2166: 7 v m17,149 4.7S6 11837 1«69C 56638 J7JH 5.455 İ3T 2.31: 14.655 26256 2596 3473 7.532 24.462 ••766 27J75 21834 '.346 13.38! 2595! •J48 î.16 1 3399 4.670 Î M H.5'5 I.36C 22. 7 98 nj* 12291 5603 434J56 4, IX 4.796 2.345 2.164 UJ9 2187 11059 " 0 1 4 12317 24J66 4724" 3JOE 1.182 1325' 9.023 7306 1SH1! 7209 7J3D9 4.07' 2.019 14,627 136.825 1535 11.38! 1.336 mm 4613 7305 3.516 5.396 4.540 11275 5J53 414! 163 1JS0 T361 1J66 12J84 13.113 11.071 ım 12.339 İM1 5.957 2H594 47,442 32.020 37.6B B.7İ1 HM 21.923 14489 5.527 7236 lASt •JB 155.735 1047 isa CJH' «.157 1584 9)34 1433 1421 115'3 4.023 5J40 1423 1596 I2J« 24.163 16403 6.196 3.J3' «3725 'ES49 3.071 25.B3' 1.637 27.01 53BC IJ68 1916 7211 •5.336 4i* m-i 4.J77 1026C' 7Î42S5 SJ* 242S3 2295 2J13 8279 9423 17JB 1.53Î 56625 24.747 «57.37Î 25.5" 1108 9.672 34.651 415C 4.196 31.353 SJ9 •0.773 20.557 7.195 3.336 13.93- 4.714 •.835 •7.324 7.034 17« 7 * 5.627 1.17! 232.769 94S? 5.366 3222 8361 32J81 1165 •S70 13S4 an9li' 7 3.313 5753 '5JTJ : " 4 »111 3,717 21.332 '73116 2.757 1C204 İIM 11J24 163748 Merkez, kısa vadeli faizlerde dalgalanma olursa müdahale edecek Fonlamaya sııurlamaANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu)-Merkez Bankası, para programı çerçevesinde uy- guladığı güniük likidite yö- netimine ilişkin politikasını değiştirerek. yalnızca kısa vadeli faiz oranlannda olağa- nüstü dalgalanma olması duaımun- da, repo ve ters repo işlemleriyle pi- yasaya müdahale etme karan aldı. L'z- manlar. Merkez Bankasf nın amacı- nın piyasada vadeleri uzatarak müda- haleye gerek kalmadan işleyişi sağla- mak olduğunu belirtiyor. Merkez Bankasf ndan yapılan açık- lamada, likîdite yönetiminin. esas olarak açık piyasa işlemleri çerçeve- sinde vadeli repo ve ters repo ihale- leri ile borsada O'TM piyasada kotas- yon vererek gerçekleştirildigi anım- satılarak, alınan karann 4 Mayıs 1998'den itibaren uygulanmaya bas- lanacaği bildirildi. Açıklamada, " Likidite yönctimi. açık piya- sa işlemleri çerçevesinde va- delirepx>ve ters repo ihaie iş- lemleri ile gerçekleştirilme- ye devam edilirken, banka- mız bankalararası para piyasa- sı son borçlanma mercii işle\ini sür- düreeektir" denildi. Merkez Bankası raporu Merkez Bankası'nın 1997 Yıllık Raporunda. Mart 1996'da 650 trilyon liraya yükseltilen açık piyasa işlem- leri portfoy limitinin 1997'de değiş- tirilmediği kaydedildi. Raporda, 1997 yılı açık piyasa işlemlerindeki Mer- kez Bankası uygulamalan şöyle an- latıldı: "Repo işlemleri, yogun olarak tem- muz-ekim döneminde Hazine'nin it- fadan daha fazla borçlanmasınm, ka- sım ve aralık aylannda ise dö\ir mii- dahalelerinin piyasadayarattığı Türfc lirası sıkışıkbgmı gidermek üzere ya- pılmıştır. Vılsonuna kadar yapılan kı- sa vadeli repo ihalelerinin yanı sıra vergi ve maaş ödemeleri gibi nedenler- le ortaya çıkan çok kısa dönemli liki- dite sıkışıkhğının önlenilmesint yöne- lik olarak da İ MKB'de gecelik repo iş- lemleri yapılmıştır. Ters repo işlemle- rine iseyoğun olarak kamu maaşzam- lan nedeniyle likit olan ocak ayında, önceden yapılan tersrepolanndönüş- lerinin fazla olduğu Haziran ayı Ue ya- bancısermaye girişlerinin yoğun oldu- ğu ekim ayının ilk döneminde başvu- nılmuştur." Merkez Bankası'nın raporunda 1997 yılında repo işlemlerinde yıllık orta- lama faizin yüzde 77.3, ters repo iş- lemleri ortalama faizinin de yüzde 69.4 olduğu bildirildi. Endeks, gelen alımlarla 110 puan yükselerek 3983 puandan kapandı Borsa BaykaPa endeksliEkonomi Servisi-CHP ge- nel Başkanı DenizBaykaTın açıklamaları Istanbul Men- kul Kıymetler Borsası'nın seyrini belirlemeye devam ediyor. "ANAPilemutabaka- umız kalmamışnr. Hiikümet bundan sonra zorlanacak" şeklinde açıklama yapan Baykalın ardından endeks 4100 puandan 3983 puana kadar geriledi. Bono piya- sasında faizoranlan ise açık- lamadan etkilenme>erek düş- MERKEZ BANKASI KURLARI 30 NİSAN 1998 CİNS 1ABDL 1 Almanf.._. 1 Avustralyapolan 1 Avusturya Şilini 1 Butaar Levâsı 1 BelçikaTrangı 1 Fran Rıyali 1 Danimarte Kronu 1 Fransız Frangı DÖVİZ SATIS 249.620 EFEKTİF AUŞ SATIŞ •in Markkaşı' •?umen Leyı •tollanda Fıorini ngil.iz Steriıni Jrdün Di.nan rianda Lirası . spanyol Pezetast 1 Yunan Drahmisi 11sveç Kronıj ' •--— Frangı ..., .jrail Şeke|i 100 ftalyan Liret; 1 Japon Yenı 1 Sunye ürası 1 Kanada Dolan 1 Lüksanburg Frangı 1 Norveç Krofiu 1 Portekız Esküdosu 1 Ş. Arabistan Riyali 1 Avoıpa Para Bırimı meye başladı. Dün sabah si- yaserteki yumuşamaya bağ- lı olarak yükselmeye başla- yan borsa. BaykaFın açıkla- masıyla birlikte inişe gecti. İlk seansı 4033 puandan ka- patan ve ikinci seansa da hız- lı başlayan bileşik endeks 4100 puandan düşüşe geçti. Borsacılar, yükselişin bek- lendiğini belirterek durgun piyasada yatınmcının para kazanmasının mümkün ol- madığını ifade etti. Öte yahdan para piyasala- nnda Türk Lirası bolluğu, gecelik faiz oranlannın dü- şüşünü de beraberinde ge- tirdi. Güne 136.3 irilyon li- rahk artı rezervle başlayan para piyasasında Merkez Bankası ters repo ihalesi aç- tı. Ihalede faiz oranı ortala- ma yüzde 77.48 olarak ger- çekleşti. Önceki gün yapı- lan ve yıllık bileşik faizi yüz- de 103.85 olan 9 aylık bono, dün ikinci e! piyasada yüz- de 101 .40 düzeyine geriler- ken 51 trilyon liranın iize- rinde işlem gördü. ttfası seçim riski içerme- yen bonolarda alımlanm yo- ğunlaştıran yabancı yatınm- cıların işlemleriyle 30 Eylül vadeli bononun yıllık bileşi- ği yüzde 97.87.4 Kasım va- deli bono da yüzde 97-98 aralığından işlem gördü. Döviz piyasasi ise sakin bir gün geçirdi. Dolar 249 bin lira düzeyinden işlem gördü. Üç ayhklar geüyor Öte yandan borsada üç ay- lık bilançolar gelmeye baş- ladı. Bilançolar 1998 yılının ilk dönemine ilişkin ipuçfa- rı içermesi nedeniyle borsa- cılaraçısından önem taşıyor. Akbank 35.6 trilyon lirayla en yüksek kân elde ederken geçen yılın ilk üç aylık dö- neminde 2 trilyon lira kâr açıklayan Ereğli Demir Çe- lik 1998 yılının ilk üç aylık döneminde 2.5 trilyon lira zarar açıkladı. Petrol Ofisi ise 12 aylık net kârının 21.7 trilyon lira olduğunu bildirdi. BORSA (1. toseSm* Ittte 117 ftKm •98 P^^UrtTjîn MtmB İM haVSİI Zlf h*wUı ZB rMH flBhilıMJ sear205 ms mtMfmmilı MlStâLfıMn Î1I SMMTMCIÜ m « M M V İ H I I Îtî MRMİPlBtW îü •MfM tutısı msftf ffîfaMtf ""•f Sottas mSmm Iı' ^yyc P;~?j" L tll SÎMCZ fetvntf TTi Sflffte&ıts 223 Ta: Yaînn 0r ÖIÎHSÜM J21 TirttoıT)flw zarnuta 233 T.Katarae*»as 231 T n 211 Tıkıflbrıcnl 234Toenlıftı.Kr 235 Tcprad Facîomg 236T*yaCar, 217 T ı w M M I İ i | 23) TÎAOMDMMİI 741 I*B ıttmtım IG TİBM&Tetatiftatı M îîfnı NSBB M UMOBMMJI ?ffHrttttw*jj SI WM*4wıtMfi »1 MfRMtflr. S2Wki S11M 2Σ V3Df v Snr 57 ta)bp SI Tafltal aı-o;291O. 261 T'fiıRlıtılBfi 2EVB K,jva ı.ot STaiMlttl(1a 264 T « a &SZ 3M ım26.30C 7M 1179 1MR I N LM 15.M İIM 3600C ( İ İ 1251 İ M 2S 1129 ı.ı* 1!75I İIM SM H29 2.49 7 30C İSM <j ?% 17,79 IM 2703 17* s.w m71.M 22.M 7.M 27J50 » M 1229 İ M £500 İ30C 12JO0 l.K 2J75 «M 1.M 2,19 1 M Jl M 7M 7İM 1429 11.79 I M 12M HM M* 1279 52* »5* 3.6OC 3150C 1729 1J9 41M 14.79 11.M 20CC' I M SEANS) .?» SM 7.M an 7.M 1179 1129 12* I M »M JİDÛC (2* İM LM İM 1L29 1,11 İIM 11,79 5M 11M 2425 7JC0 1529 1C.75C 17,79 IM 2603 I M İM m nm21,79 7,M 2 7 000 1E.M 12M « M 650C 520C 1225C IJS 2175 1179 1.M 2,ia IM a.M7 M 79M 1429 12M İ M 1229 fijal 17» 11M 5Ü »M 150C 31000 1729 \» KM 14.79 11M 2.000 M 7.M BÖLGESEL PAZAR 1. KMapBbat • (• WS«Mt» KMtpll MHmcHı 537 y»te>Srana< 72.M İ M 11* >m 1129 IM m 72M İ M ua a.M 1129 IM 500; GOZALTI PAZARI - • « • « * Mfabl* ~;y. ta 'JB ;•- •- 115 •J5 :r HM 7M 26 500 7.M I4J9 21M İM IM İİM <6M 37.DC3C İ M 149 7.2» 1,19 1729 329 »29 12M SM 2,525 7 5): 15M ••000 1129 ıii 112a 7'» sm 2329 7M 215CC 17!M 12,79 41M -*x "2 5ÛC' 2.M 2,19 112» İM 729 17i SM 7.M U 79 1)29 IM 12.M a.M '* 11.29 SM SM j.SOO 32-000 1LM 1,ia C.M SJ» 11* a17» S 2J.M İM "'M 1429 a 79 129 LM İ İ M 14 M SÛOC ua149 7M 119 1729 129 a.M 1179 SM 1229 2525 ; 3(£ 15.M ij "5C 1129 I i i ' 7X 112» !2* MI SM 21.29 7.M "M1 1E.M 12M 41M 6SX 5.3OC 125OC 2M 21i İIM 1.59 2,m 'K 32M 7M 7I.M 14 M 1329 IM 12.M HM I N İİM S.M SM 3.60C 31.5X tLM 1J75 « M 1529 11.29 2.30C aIM aMMN İB M M 1.S77M 39S.C* 1WM 4HM « M İSIM L49M MNM 74H.49 •E520Ct 171M 2C5.M İ M M «.427M nm» 23BM II21M '63M 3*1,217 I7S.Iİ 1HM -• 13* 7İ12İ 46CBC S9M •'«M 3Î3OC !9)M M M B.3H İ M M 15225 M 1.22S.M -"" Xi 1S22İS5 *aa 1.I21M 686011 38tOOC 69C.-07 17711.S77 »51* 1.144.M XM 1.(57 M !!'!•2M44SK1 İ.H4» '«« 74 M 1! 721 M İ7M U7M İ.447M 12.97IM 1N.M 2.K.M S9U.M 3--.00C 771.ro DS.M H^IITM 1.517M 4.5GM 43J&J7İ 3 73000 1Ü7M B M 1998 nti 7.722 25x7 •m HM Ilüf 3.22! 17» 'İM G « 95.53C 1 İ.22I S4S f,K İM KJ2) 116! »77! H.H4 s* 11.177 7,4C 7*' 15471 "C'îCE 17.0! LM 2.İ64 UR2 İ2T 2M Z2O1 nm7.7» .17 a~ 1Bİ7İ 1247! *m6.50i zl~' '2.15- 1.0! n!«7 ıa2.2J4 1.İ41 VM 7B.4S2 14,171 1 1 K 14H I2,4Ü 17,724 iil' 111»S412 ıa;3.593 17» 1 M C.K 1İ139 '1284 İ3?1 *tl4 1.2i SEANS 28NtaN!9S8 7IM ÎIM I M 71.M 1179 IJ9 - 3 5CC ••• 1.79 :e 74 M İIM I M 71.M ÎIM IJH •400 1 :-r 1.3 ü" B 75 M «171 32T15J* 31M 27M İ.MI.M •:;..•: 71.M 11217 uı 72214 1151! 1.B7 9MS/IN1998 ••i'.- ıa mm us . uı :s BORSA HısHSetırt' 'JT PnrSu 2"' P^Ur 221 Pxief ?J3 f^r*Te«[S3 2C7 Rart FraTsâ Kjr 2C9 Rots â t f> Aleöffi 2 1 " SlafıVjtre** 2' 1 Saoanc rtoörc 2": $3f*u»$ıı :•; Srtaş Î11 MtH 223 SomePiTtiOa 22" scmE Ftenerrî 22: T aç v JÖnrr Ot 22* TîKûnsenç 22: TıÂ'xora 22* TgcsataTi 22" Tezsaı 221 TiıtH n ffğtf. 225 Tfefc^sar 22C t y&m3 Bafâs 23- 'areaş 232 TDB! O ö n » =S 233 T * s Ot Tcare 234 T ^ n İ F a b Sfi TvntFidtfiif 236 ifaKvaCan 237 TrjısUiı Hadn: Z3fTSKB 239 Tj*Deffr0öufr 240 Tıâx 41 TjT**sTeHSB 2i2ijJI*sl9isS| 1 renı £İ3 "X'3Ş İ İ 7LnaPHT3tjuı JiS ÜSAS i j UK ftffösycr il jna Tarrr ijrj^r «liahSnMi- 51 llır 1 fiiiıij Sınw ^ ' HK/I Fnarsa <r 55 v3# YfflTi SI WEjpiaW*jTı y &. a Yasaç 2K taas 251 Yap Kreö BarKs a? T91ni\ T*t M (2. SEANS) 20500 7JO0 5.79 7.J0C 1425C 2C-75C 325: 3JD0 '4000 HJB anİ20C 3.4SC •m 31» 17250 3250 2OOO0 ",750 5.400 1225C 1525 7ja '530 '0,750 '8250 9.100 2.70C I3J0C 52OC 2.100 2310 nm ısa27,000 1S5.0K 12JO0 11000 ua5Ja •2.5OC 2.000 2HI- •~x 3J50 1175 '.825 32.50C' 7.30C Tjua n 5X •3253 1500 12.5i HM 3.S5C UM 5.530 2503 İ6O3 nm'•İStt. 1 c 7 * <L5DC 15253 '1253 7M 263Yaptedvi(>:ı < Yflniı 333 Z. SEANS KUlfKCDK MS» C6 H» SoTj OHn'grOfl 8.60ü -4.CCC 11.91 I M 71OO0 •1500 1X30 3.43C REPO PİYASASI Emısfon: S53 SnJyor ı, ı ^ t^ns lacısr o^ 23250 7.500 Z2JB 7.500 13.51 2Q.HX I X 1300 15253 HM 89000 6,'OC 3,35c S.7JC 2-9OC 16.503 ÂÛ5Î •9253 ••500 •lOCC H.75C 2.45C 7M 11750 10250 •7.000 Î70O 2.500 97X İM 2050 21000 2229 7.500 26507 ISMOC 12.3CC 39300 İ M İ İ » •Î250 •H 2.35C 13.50C 1« 2125 •.630 30.000 7D0C' 750.000 14.30C •2253 5403 12.5» 17 M •50C İİM 5.U0 21500 1500 J1M '7,000 1.B5 40.50C 11.500 H750 1175 390 6JX0 rjcct İİM IJ* SDO 10İOO 1.000 !.'X M3 -ılyi' TL z,n :;• -s-. 3LrO£ A l GınuK ; S»oc^5.zı RecB 1*69.35 Gürak ı'Stooaf ı Repo: %75.43 ' oUP'UK rOOO. %, 35 G-jruk Peoo: %'3.00 £• r*at 23.75C' SJOC' 21M 73ÜC '1250 21JOC 3J5O SJOC 16250 ıua96Ü0C 640C 3J50 7.400 3150 17.500 3J0C 2025C' 12300 5500 •2-750 2J53 ÎM '5,750 11.750 11530 9430 ;sx•OJOO 5.400 2 "25 23250 24 M 7J0C r'joc •67.503 13İD3 42000 LM 5.M 12.75C- 2025 2100 " 2 5 0 3.550 2200 1.675 33JOC 7.6O0 1X030 '4.50O '3.500 Ş.8CC 1129 »M 3«K ıua5JO0 32JO0 SM 18Ü00 •103 43003 15J0O 11750 2.C5 8.70li 73.30C 11M 1 * ~4.aoc- UÎ5C iffiC 5-00 ALT1N Caı»m« Reşat U « 20250 770C HM Î50C 13.75C 200CC 3.153 1400 '5.5Û0 SlM 92.ro f-I 3.40C İ73C 3.30C '7000 3.100 '1500 İ'JB 1303 11000 2.450 7.M -5.000 •0250 •7.000 Î.90C 260C 3J0C i i l 2050 21000 8.79 7300 2"000 152,500 12250 40-000 LM SM 12250 130C 2.11 10,750 3450 2125 ',625 '15CC 730C 76UO0O 11250 •2503 E-03 1129 JLM 2SC UM 5200 30JO3 '500 IJB i7,ro 1.05 11300 14S0 112S MS 990 UOO aHUNia» r1.727.000 IX M mm•334 000 8U.OO0 29U0C 11.560.000 1I616JO0 uoı.ax 74.B1M 10317 300 2-295.000 1333.000 11551930 55k-7.ro 173.632.0(10 3.354 OOC 13JO40K 4İ7SSC 7.011J7JO0 23.122JO0 !J55.ro SLM 1.3C1JDD 48100C 2011.300 •<517.000 ••73.000 9244.000 4299X00 r*m1439000 171SÜ.M i5S5.ro Î52Î3O3 '.577.ro i72i-s.ro 3.7ÇT.DCO SKM Llt2.M i47o.ro 49.977003 2E.795İD0 S.354J3OD 4.1KID3 1256 OOC £ 131.000 386!«719 S231000 23700C 4'tro 729C.D0C 175E DOC 29IM 7J.71LM 46.732ü» Iİ.MM 42oıro 11.JC.396 '153 SOC Ti«JB İMM 36.361000 1PU00 ısro125.05,438 İ M M 5J67.SCO 1İ46J0C V 2C4'9 ?!S36 nm'655 •Î993 20JE7 1210 1624 15722 t » 92J01 6225 3.461 7111 3OT 16390 3.143 19743 HJ» 5270 12.186 2,481 7.U7 15,179 13,46? 17.733 SM 2O0 9.955 5.E6C 2,382 22.46! TlM 7732 26,324 163X86 12.52' 4Ü.78S İS» i » 12410 1_941 IX 1C.859 3.458 2.155 1.639 31308 7.337 758*5 14229 '2.785 16C3 tt.m 3laÎSl 13211 5.3'3 3099E 3.6lî J1.B 17.400 1.059 41.611 15.0--4 11237 ' * 30! 3393 28 RİSM11888 ;4.ro ıı» IM 70000 'DJOO ;.ro 3.1BC- 24ayaraSfı Sayafttoık 456.30C m.M IS.MJJJ 99.ro 11.000 1015500 2.OD3 76.347 11Jl! IJH 72.55C 10.727 1321 6103 S2OC0C 15500000 MO000 1940000G ıtmc 2imtı 22-7O0C 2480300 YATIRIM FONLARI < ATtMFONLAR !ş BUIIL D^işteıı Foa hılerbankATıpıHjmu MBta**r«iDtii^n lotef Yıtınm A r>f}i Karcu MefTıtNtssfFg» UtıSîiAI<Hfe£,j«ııf to)*AT(»»*mıFw G^'im'ArşıDejıjkoıf tsMnUrıjifejıjliCT tW«ri(HHK«ftın WAlıpıKjTOfw YKY * Tıpı Tefcstrt Seâ F mArıpıllalıKımnl f mATıpMetalStlF mırnBGııij-iç.s.F VArf Hoa f«ı Dfjlunk A Tmı Kjrms Fon Dijtînı A1;; DttiS«Bi F] tlşafHjı*Afıpıf)eji54ff FırjrsAhfiDfg'ŞMtrFon CU SıgırU A Tiüt OegrfkBi ZmatATıpıteJi^enFon HıkFm-3 PamuUianUIıpıDeftken FJT'İ.SJM hs« S e M , r Emiak&anK Oeftşlcen F Sume' Htm» Fm £pFw-2 Kalbsmj A rı(x D-g.şıef f OMIIIFM-İ Defflff T9t A Tipi Defı^en IMuniHıueScMlıFon rsKBAr«>Dc|ışlınFw Ak»afl4ı A Tıpı Ocgı^en Fn Tetıstıl A Trf» Hısse Fon taATicıbfliuFm Ai2ATıpıHısseSen«l>F Koçtank A T<pı Detfşkcn F Koçtıank Karına Fon Koçbank H>sse fon GioUIATÎpıDeiıjlıaıFiK Wtın H'Htımir ItBDeJıjkBiA FEB Karms» TEB laı Oegışten« fentbank A T4» Kaımâ Fcn UtnuMM Hat ATıp Oegı^tefl Foraı Şeter A Tıpi Degışkerı OraktDn-i Eczsai»şı47ı(nDeJı}teı us.-eı A ; * fcjij«tf. F Gedı* A Tıpı Kamu Fan Gedılı A Tıpı Hıs» Senedı »«ölArHMfcfrîkoıF TspmAT^Detişlıen TefcfenFaB-1 «uralFon-! IşılAIıpıHısseFm A»jArıpiDeJs*enFw» EıgınFon-1 Itttm fıo DeiçkKi Fonıı TıcirtBATııııbnBFaı SlratenAfcjışHenF 15 ra( Ofjışten fon Oanariıbnuin Ha'tSıjortateFtr EGS«rıp<Km>Fm HSIıUJ^ıhmfm EGSSıgortaADEji^cflFai ABHAmUmıF. TAieratmOeiişlınAF Morctstem Imîî} Sg te' F Demıtsınt A Trj: OeSıjted B T İ P İ F O N U R 1; 8 3 * Lıtıt hr i; Sınk. De{ış«n Fon i; Bın*. »sbantı MX tau .3 eand.Taiıın ve S«» fan intç'bank B Tlpi Dejışkeıı îünKjk Dcğ % urtsıı 1157825 196043 27049 2RS9 17687 IW» 1S73O35 681399 1306323 842732 27709 14037 10515 15814 11026 13097 1216112 5894330 1628582 62659! 227934S 285579 2465429 1171154 13356 485790 65624 33430 191545 179401 749366 1546S 427356 294706 68996 147480 600044 30463 816275 218736 31492 672278 1ISM 289706 57??5 19309 I1808İ 124915 145902 52825 75680 73132 52313 58493 10827 30775 46058 27242 30035 28829 M)i 3059S 23479 38298 30025 20668 20376 199» 13023 11263 11154 20485 14407 18039 JW?7 4215455 689973 383998 1438931 3765475 •200 -2.99 -«70 -0 70 -0 77 -0 62 •164 -046 •4J71 -1.19 -116 -341 -156 -2.73 -354 -303 -•95 -144 -1.61 -1.26 -1.36 -088 -0 78 -102 4.98 -0.50 -2.67 -049 -123 -«99 -«83 -253 -2.29 -200 -«.62 -136 •274 -1.44 -3.lt +92 -1.22 -1.51 4.18 -!.« 486 -099 -0-86 -0,90 •0.55 -1.75 -1.60 -1.31 •S8S -1.74 -0.28 -2.93 -180 •1.23 •1.06 -1.06 -2.27 -1.67 -1.34 - I İ 7 -1.15 -0.75 •0.71 •0 66 •1.08 -090 •155 -1.90 0.65 -091 -047 -0.28 Û.23 0.03 0.11 0.30 018 29 NİSAN 1998 Inttfîıı* 6 T'pı L*ıt Fon tasJt B % Tahni-Bofie IkttsatBTıj DefşkenF üarant! B TtD- Tat»vıj Fm Garantı B Tıpı Lıtıt Fon Garantı B 'ıpı KarTia Fon Garantı M K Otgışne" Fon Estın» B Iıpı Dejışken Isbitâ B Iıpı lürma f x YKBS Tıpı Uıt Fon TKB B Tınc Dejışnen Fon TKB 6 Tipı Tanvıi Booo F» fflB B Tıpı »ıt M fjff-1 flCr 8 Tıpt I M F» YKT BTp I jtaıi-flono «mı V i f Talml K Bonc F M Valuf Dejifken Fan Vakrf ^«Dancı Meniuıl Fortu VaiıfükıtFon VaUBrıpibrmaFon DtflHiRk B Ti»ı Det>?ken F Yaşarttank B Ttpı OeiışJen raprtmlUtitFon Fııuns B Tipı Tatml-Bona îmjnsB Tıpı Detijiaı Fon rm>tBBT.D,l*»Fjm 2ııaatBT.p,Dejışıt,-foıı 2JaatBr«ilMFw ZratFon-4 Hal» F«i'l MkFaı-2 Para* Sr»ıUBt fon Pamuk B Tıpı Defcşlın Fon EmlalUJnılatını-BomFo* EmıakDaınDejıfnenFDr EnılaUaakütotFon SumefOejıjteııFotı Sûmer likit Fo» SuTOİltıv'BoncFt™ EjeFon-1 btuımjBTı^DetışJıeıF DemırFon-2 OtmırVat B Tipı Oegtşten TarışFofî-l Tmş Fon-2 TûıtbantratvilıclmFo Etıfaı TSKB B Tıpı Oejışteıı Fon Akbaok B Tıpı OejışkHif Akbank B Tıpı Tatvil-Bont TeksiılB Tıpi ütot Fon Tekstıl B Tıp Octışlıaı For Aia B TDH Tahvtl Sonc F ıs.VtSıı Blaımi-Bono KoçCuntı B rtpı D^işken f KoçaartTalmlBonoFOT HâiuBTuıûetışkmFan W y T a t 8TıC ( Dtjı}F TEB DegışkCT B fent&ank TaM-8ono Fo™ AlttnutrfF-2 AlttnıaMF-3 SekefBT'pıOegışienFon 0f3itıX!iSIıc[X(w, EG2acıtıa;ıBTıpıDegı;k«ı EksfresiTıpıOeJişkHiF SffiOtSışiCTFom Gedsk B Tıp. Tatınl-Bono F Eluncıter Degı^ker Fon KapîUİ B Tıpı OeiEştıen F KVıtınıtıBTıpıDegi;» TsprakBTıpiDetı^en HUFon-1 ıjıtoBTıpıfjBJltıMen AlfaB Tıpı Dei^kn Fan Y ı t M f BDegışıBîFai Tac.'lef BTıp, DeJtşkEnF Sayınıiır 6 Tipi Degtşaten F 0Mnan(ıTa4wil-B«wFoım ESSBTifKTaMBmFm ABNAınraD^ı;k»F«i TAffiyatraOejışKnBF MidlanılBankBTıpıDit^ Yjrttıank B Tıpı BejtjMn F Oenızbank B Tıpı De£i^ıe<i ÎS43K 2?j 11' ] :m% 5Z5İK9 18M088 115283! 151480 31I08SC J5S954 4367025 3241134 1581455 1391700 25077 26663 8128035 158685i 1035911 ?M6w 16020 3921516 662422 77538 224211? 147553i 1315533 1883787 1866166 1708885 2028293 1150598 1575952 1204278 2002873 62947' 2076897 863363 18123 17738 9/182? 12?4S89 742373 13028 1279110 477768 30788 1119247 43601 461496 »0234 273749 216126 33417 13048 344597 43023 121895 15249 ' 757:5 22846 80080 38286 22İM 222S8 1M535 31606 74605 36248 53683 58425 14551 39558 257?0 13539 2ÎO0O 10936 22783 23287 20817 16822 17656 13468 1497S 12946 10637 L 2C !!9 •313 022 0.20 -C33 C17 ]42 -H2J 0.18 -022 t'!8 -oıc 018 0 3! 0 25 023 C'.Oİ t;s 014 0.18 015 518 D:<I C.13 018 0.2; 0.20 0 34 -C.33 -018 «20 019 0İ3 0 0: o;s •1.03 0.18 -064 019 018 519 0 23 0İ9 0 29 0.14 •012 01! 0 26 D?8 019 6.11 025 015 017 021 0.20 122 0.21 0 41 016 023 D.fli £19 -0:5 •O.O; -G14 612 £44 016 0.08 S.13 -0.90 E34 J28 3.11 518 0,29 651 032 -0.59 1.17 O.O? C08 EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Uzlaşma Dersleri Iki liderin erken seçime ilişkin uzlaşma sağla- dıklarını a,çıklamaları, beklenmeyen ölçüde tepki üretti. Sözde uzlaşmanın yapılış biçimi, sergile- nen yaklaşımlar ve zamanlaması çok ilginç ve öğretici öğeler taşıyor: Bunları anlamaya ve sin- dirmeye çalışmak istiyorum. Ama tepkilerin daha ilginç ve öğretici olduğunu düşünüyorum. Sözde uzlaşmaya karşı çok çeşitli alanlarda ve toplum katmanlarında tepkiler oluştu. Bunların nedenleri, amaçları, nesnellik düzeyleri ve arkala- rında yatan özel hesaplar kuşkusuz ilgi çekici özellikler taşıyor. Tepkileri bu mercekten irdele- meyi ben de sürdürüyorum. Ote yandan sözde uzlaşmaya karşı geliştirilen kimi tepkilerin siyasetin bugün içinde bulunduğu koşullar ve genel karakteri hakkında çok öğretici dersler taşıdığını seziyorum. işin bu yanı ilgimi daha çok çekiyor. • • • Tepkilerin önemli ve ağırlıklı kısmı yine siyase- tin kendi içinden geliyor. Sözde uzlaşmanın taraf- ları olan lideıier yoğun siyasal tepkilerle karşılaş- tılar. Başbakan iktidar ortaklarının örtük ve açık tepkilerine hedef olurken, Sayın Baykal da kendi partisi içinde tepki gördü. Siyasetin içinden gelen tepkiler anlamı, gücü ve önemi açısından öteki tür tepkilerden farklı bir yerde duruyor. Siyasal tepkilerin önemi, belli bir tavır ve harekete dönüştürüldükleri takdirde, li- derlerin uzlaşmasını havada bırakabilecek, ma- nasız bir diyaloğa indirgeyebilecek, yani sonuç- suz kılabilecek gücü taşıyor olmalarından kay- naklanıyor. Siyasal tepkilerin öğretici öğeleri de çok önem- li. Iki liderin sözde uzlaşması. siyasete egemen olan temel hastalıkları sergilemesi açısından önemli ipuçları taşıyor. Kapalı kapılar ardında, mümkün olabilecek en az katılımla, büyük bir ketumiyetle karar oluştu- rup bunu dayatmacı biçimde uygulamaya heves etmek, siyasetimize musallat olmuş önemli has- talıklardan birisi: Demokratik katılım, kararı pay- laşma, şeffaf süreçlerde karar oluşturma zafiyeti- nin en çarpıcı ve net örneği bu son uzlaşma sü- recinde verildi. Uzlaşmanın oluşturulma biçimi ve sergilenen tavırlar, iki liderin bir odaya kapanıp ülkenin bu- gününü olduğu kadar, geleceğini de belirleyebi- lecek bir konuyu görüşüp karara bağladıklannı gösteriyor. Sözde uzlaşmanın ardından sökün eden uzlaşmazlık tablosu ise görüşmenin tanığı- nın ve tutanağının olmadığına işaret ediyor. Katı- lım ve şeffaflıktan kaçınmanın güçlü liderleri bile sonuçta mahalle kavgasında sözü dinlenmeyen oyun bozanlara çevirdiğini görmek, az öğretici değil doğrusu. • • • Sözde uzlaşmanın sergilediği bir başka siyaset hastalığı da parti içi demokrasi ve lider egemenli- ği ile ilgili. Son günlerde ortaya çıkan tablo, parti liderieri- nin böylesine önemli bir konuyu, parti içindeki dar ve sığ çevreler dışında. hiç kimseyle tartışma ihtiyacı duymadıklannı gösteriyor. Anlaşılan parti- lerinin yetkili organlarıyla da görüşüp danışma- mışlar. Adeta kendi başlarına karar verip bunu sonra- dan parti organlarına benimsetip onaylatmayı yeğlemişler. Tepkiler daha çok CHP içinden çık- mış olsa da her iki liderin de parti içi demokrasiyi işletmeme yaklaşımını paylaştıklan seziliyor. Parti içi demokrasi eksikliği ve bunun kaçınıl- maz sonucu olan lider sultası, siyasal süreci tı- kayan önemli hastalık- larımızdan birisi. Sözde uzlaşma sürecinde bir kez daha su üstüne çı- kan bu hastalık. sanınm ilk kez böylesine açık tepki çekti. Tepkiler li- derlerin demokrasi kiil- türümüzün zafiyetinden kaynaklanan güçlerini abartıp çocuk bahçe- sinde kaydırak kayar gi- bi bir başlarına siyaset yapmaya heveslenince, parti içinde«i güçlerini korusalar bile, genel si- yaset alanında kumda oynamak zorunda bıra- kılabileceklenni gösteri- yor. Anlayan için bu da az öğretici değil doğ- rusu. ÇAPRAZ KURLARI 1 1.7983 1.5420 12.656 37.117 6.8620 6.0323 5.4603 2.0255 152.77 7.7674 1.4977 1777.35 132.40 1.4367 37.117 7.4749 184.40 3.7504 IKuveytO.: 1 Steriin: 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1SDR: ABD Dolan Almın Markı Avusralya Oolan Avusturya Şilini Belçka Frangı Danmarka Kronu Framız Frangı Fın Narkkası HollindaFlorini Ispaıyol Pezetası IsvetKronu Isviçt Frangı italym Lireti Japoı Yenı Kanada Dolan Lüksimburg Fraagı Norvtç Kronu Poriecz Esküdosu S. Anoistan Rıyıli 3.27:3 ABD Dolan 1.66 !9 ABD Dolan 1.40:E ABD Dolan 1.09V ABD Oolan 1.34î£ ABD Dolan 335.ftO TL. SERBEST DÖVİZ 29 NSAN 1998 CİNSİ ALIŞ SATIŞ AKDo» teıTçre F^ang .-ranscPangı Hcfax!aRDmı lngfcSte*i SAat^ai 13Ct3İ.rel l-İSİ 1383C •56CC 414) 1225C' 4icc •9S «a :m m "S5(X l ?m 1 •?3X< 1 »a 137i İj HOC I J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog