Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KITAP benzersızhğı keşte >arar KITAP ADAJSA SERGISALÖNUNDA.. Çınariı Mah 5 Sok Ç nari Işhan No 2 Kat 1 (Sabana Iş Merkea Atesı)Adana Tel (322)36312 11 Fsfcs (322)36312 15 Cumhuriyet kitap kulübü. 96 Faks (212)514 01 95 74. YIL SAYI 26503 / 150000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924 1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ {1945-1991) 30 NİSAN 1998 PERŞEMBE Ortaklar seçim hükümetine karşı çıkarken Baykal 'Hükümet sonunu hazırlıyor' dedi Ankara'da restlesme Seçim hükümeti yok 'Baykal keskin sirke' 'Hükümet düşebilir' • Koahsyon ortaklan dun yaptıklan toplantıda 'erken seçımın Mayıs 1999*dan önce yapılmaması, yerel \e genel seçımlenn ayn yapılması' görüşunu benımsedıler Lıderler, dayatmada bulunması durumunda 'altematıf koahsyon oluşumu' konusunda CHP'nın tavnnın ızlenmesını kararlaştırdılar Cumhurbaşkanf nın seçim hükumetme onay vermeyeceğıne ılışkın görü'şlen de dıkkate alınarak seçim hükumetı kurulmaması göruşünde bırleştıler • 5. Sayfada • Baykal'ın bunalım yaratma ustası olduğunu one suren Ece\ıt "Seçim hukümetı modelı askerlenn değıl, Baykal'ın dayatması" dedı. CHP'nın hukumete dışandan destek olduğu oranda guçlendığını behrten Ecevıt, Baykal'ın bu gerçeğı değerlendırememesının nedenmın kavgacı sıyaset anlayışı olduğunu vurguladı "Keskm sırke kabına zarar venr" dıyen Ecevıt, "Türk halkı ıse keskm sırkenın artık ulkeye de zarar verdığını görmüştür" dedı • 5. Sayfada • CHP Genel Başkanı Denız Baykal, azınlık hukumetını oluşturan koahsyon lıderlennm 23 Nısan'dakı uzlaşmayı reddetmelen üzenne "hükümetın her an duşebıleceğı, bu sonu koahsyon ortaklarının ıstedığı" mesajını verdı. CHP hden Denız Baykal, "Hükümet knze davetıye çıkardı Bu durumda her an, her şey olabıhr Hukümetı yıkma peşın fıknnde değıliz. Aman yıkılmasın, bağnmıza taş basanz noktasında da değıhz" dedı • 7. Sayfadm »•* «• - I U; Örgütün 'Amedeyaleti' ilan ettiği bölgede TSK'nin gerçekleştirdiği harekât altıncı gününegirdi PKK'ye enbüyük operasyon• Elazığ-Bıngol-Muş-Dı\arbakır kırsalındakı 'Murat' operasvonuna 24'u general olmak uzere 39 bın 500 guvenlık gorevlısı katılıyor Harekâtı bızzat yoneten 3 Ordu Komutanı Orgeneral Nahıt Şenoğul, "Teronst bıle olsa ınsan olmesını ıstemıvoruz lnsan cesedıyle karşılaşmayı se\mıyoruz Sağ ele geçırmek ıçın azamı çaba harcıvoruz" dedı MUST4FA BALB4Y BİNGOL-Turk Sılahlı Ku\\et lerı nın l984yılındanbuyanaTur kı>e ıçınde teronstlere kar^ı duzen- ledığı en buyuk operas>on altıncı gunune gırdı Operasyonu buzat yoneten 3 Ordu Komutanı Orgene- ral Nahıt Şenoğul "Teronst bıle ol- sa kımse\ı oldurmek islemhoru/. Insan olmesını istemi\oruz" dıye konu^tu Şenoğul operasyon bol- gesınde teronstlere teslım olun çağ- nsı\apılnıadanhareketege(,ılmedı gını \ ıırguladı Halen Turkıye i(,ın de 2 bın M)ü kuzc\ Irak ta da 2 bın *>00 kadar terorıstın bulundugu tah- mın edılıvor Murat Nehn nden esınlenerek "Murat" adının \erıldığı operas- yon orgutunsozde~\mede\aletr kabul ettığı ve daha once Şemdın Sakık ın gore\ alanı olan bolgeyı de tamamen kapsavan Elazığ Bın- gol MıU)-Dı\arbakır ıllerının kırsal alanlannda gerçekle^tırılıyor 16 bın kılometrekarelık bır alanı kap- sayan operasyona 39 bın 500 gu- venlık görevlısı katılıyor Şemdın Sakık'ı Kuzey Irak'ta yakalayan Ozel Kuvvetler Komutanhğı ndan 2 boluk ıle 3 bın korucunun da ka- tıldıgı operasyonlan, çeşıtlı rutbe- lerde 24 general yonetıyor Sarp va- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te RIDVAN BUDAK 'Siyasete müdahale • DİSK. Genel Başkanı Rıd\an Budak Turkıye ıçın erken seçımın kaçınılmaz hale geldığını belırterek erken seçımın Turkıye'dekı sıyasal demokratık surecın onunu açacak tek seçenek olduğunu soyledı • Ulkenın ıkı lıdenn ınısıyatıfıne bırakılamayacağını kaydeden Budak uretıme katkıda bulunan tum yurttaşlan sıyasete müdahale etmeve çağırdı Budak, Sadece bu 1 Mayis ta değıl, artık sureklı olarak alanlarda olacağız. sıyasete müdahale edeceğız' dıye konuştu • 7. Sayfada 37 KİŞİ ÖLMLŞTÜ 1 Mayıs 197Vnin faüimeçhul • Turkıvede 1 \la>ıs kutlanıalarında >apılan saldırılarda ydşdmlarını kaybedenlerın tumunun faıllerı meçhul kaldı 1 Mayıs 1977 de Taksım Meydanı nda gerçeklestmlen \e 37 yurttaşımızın olumuvle sonuçlanan katlıamla ılgılı da\ada katlıam sorumluldn yenne ola\ yennden toplanan çoğu mağdur 98 kı^ı yargılandı \e 13 yıllık yargılama sonunda beraatlenne karar venldı B 4. Sayfada Demirel ve Yılmaz'dan üç açılış • Cumhurbaşkanı Demirel \e Başbakan Yılmaz, bır okul, bır kongre merkezı ve bır sağlık merkezının açılış törenıne katıldılar Demirel "Her şeyı de\ letten beklemek yerıne, ulkemızı, toplumumuzu, mılletımızı ılen goturmek ıçın herkesın gucu nıspetınde bu çalışmalara katılması gerekır" dıye konuştu İstanbul Haber Servısı - Cum hurbaşkanı Sule\man Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz MGK toplantısı oncesı İstanbul da uç aıjlış törenıne bırlıkte katıldılar Demirel açılış konuşmalannda ça ğın rekabet çağı olduğu goruşunu yıneleverek "'Bubır\anşhr Kuçu- len dünyada bu yarışı kazanma\a. on sıralarda olmaya mecburuz" dedı Başbakan Yılmaz da egıtım reformunun sadece 8 yıllık egıtım olarak anlaşılmaması gerektığını kaydederek u fştebuanla\tşla,Tur- kiye'de bir buyiık eğirinı reformu M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ABD: PKK terörist•ABD tarafından her yıl hazırlanan "Dunya çapında teronzm ve teronzme destek veren ulkeler" raporu bugun açıklanıyor PKK'nın en tehhkelı terör orgutu olduğu ve Yunanıstan'ın da desteğını aldığı bılgılennın raporda yer alması beklenıyor FUAT KOZLUKLU WASHINGTON - CUnton yönetımı PKK'nın "en tehU- keli uluslararası terör orgutle- rinden biri" olduğu ve orgute başlıca desteğı Sunye'nın ver- dığı goruşunde ABD'ye gore Sunye'nın yanı sıra lran, Irak, Lıbya Sudan, Kuzey Kore ve kuba "uluslararası terorizme destek sağla\an ulkeler" arasın- da bulunuyor ABD'nın her yıl yayımladı- ğı "Duma çapında terorizm ve teronzme destekveren ulketer" raporunun bugun açıklanacağı bıldınldı Clıntonyönetımının, geçen yıl olduğu gıbı bu yılkı raporda da, PKK'nın orgutien- mesıne ve yan kuruluşlannın faalıyetlerıne goz yuman ve ızın veren ulkelerarasında Yu- nanıstan ı gostermesı beklenı- yor ABD Atına hukumetlen- nın ınkânna karşın son ıkı yıl- dır NATO muttefıkı Yunanıs- tan ın teror orgutu PKK'ye to- leranslı davrandığını dıle getı- nyor VVashıngton'dakı teror uz- manlan ve Clınton yonetımın- den yetkılıler, uluslararası te- ror gruplannın, para, egıtım, bannmaolanağı sılah velojıs- tık açılardan egemen devletle- nn desteğıne bağımlı olduguna dıkkat çekıyorlar C U M H U R I Y E T M N K Ç L T Ü R H I Z M E T İ Işçi Sınıfının Doğuşu KEMAL SULKER Dunyada ve Turkıye'de ışçı hareketlerı, yalnız ışçıler, sendıkacılar, ışverenler açısından değıl, ekonomık, polıtık ve sosyal olaylarta ılgılenen herkes ıçın gunumuzun onemlı sorunları arasında yer almaktadır Ozellıkle ışçı sendıkaları ve polıtıka, partılerle sendıkaların ılışkılerı, tutucu sendıkacılık, sarı sendıkacılık, sahte sendıkacılık ve devrımcı ışçı orgutlerı, uzerınde en çok konuşulan konular arasındadır Dunyada ve Turkıye'de ışçı sınıtının doğuşunu bılmek, ozellıkle ulkemızde en çok sıkıntı çeken ışçılerımıze, emekçılerımıze çok şey kazandıracaktır. Tarıh bunu açık bır bıçımde gostermıştır Işçı sınıfının doğuşundan bugune kadar geçen yuzyıllar, demokrasının gerçekten kurulabılmesı ıçın bırey olarak ınsana en çok değer veren ılkelerin uygulanması gerektığını ortaya çıkarmıştır Ulkemızde ışçı sorunlarının uzmanı olarak tanınan ve bılınen Kemal Sulker'ın hazırladığı bu kitap, belgeler, ornekler ve en doğru bılgılerle bu sınıfın doğuşunu anlatmaktadır Kemal Sulker'ın bu onemlı araştırmasını ılgıyle okuyacaksınız. -*F7 Yann Cumhuriyet 'le KURBAN DERlSlNDE ÖZAL'IN UYGULAMASINA DÖNÜLDÜ • 6. Sayfada ORDU MÎLLÎLER ALMANYA'YA FARK ATTI MSpor'da BORSA •ÛDun 3983 Oncekı 3874 MARK Dun 138.800 Öncekı 138.850 DOLAR ûDun 249 100 Öncekı 248.850 ALTIN Dun 2 48OOOO Oncekı 2.485.000 GUNCEL CLI\E\T 4RC4YUREK Şaibe'yi Soruşturma Askıda CHP Genel Başkanı Denız Baykal yolsuzluk ko- nularında çıft tarafı keskm bıçak gıbı Işıne geldığı gıbı kesıp bıçıyor Bu tutumunu kanıtlayacak sıyasal hay huy arasın- da gozden kaçan oyle ornekler var kı Yakışıklı' Baykal TBMM de herhangı bır konuda yolsuzlukla ılgılı soruşturma araştırma komısyonu ku- • ArkasıSa. 6, Su. l'de If Sınemanın tadı başkadır... Ulusal Kurtuluş Savaşı için onemlı bır başvuru yapıtı... Gucunu yaşamdan alan filozof... Kodadı, Yeşil... Yaşam: En temel ve karmaşık gerçek... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bueün Cumhuriyet le birlikte Bakû - Ceyhaaan! Petrol deyınce Turkıye'nın aklına ıkı kent adı ve or- tasında bır tıre gelıyor Bakû - Ceytıan Ne zaman devlet buyuklenmız Orta Asya, Kafkas- lar gezısıne çıksa ya da bu bolgeden resmı heyetler gelse, masada, yemekten once bu var Hazar ve Or- ta Asya petrollerının Batı'ya pazarlanmasına zemın M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog