Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TğT Cumhuriyet k ^ kitap kulübü Her KİTAP dünvayabir umııt sunar. KİTAP, CAĞALOGLU SERCİSALONUNDA... Tütocağı Cad No: 39/41 (34334)C^aloğMstanbıjl Tel:(212)51401 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet fjgT Cumhuriyet L^^ kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik ^^ÇSĞDAŞ-YAYINUtfffndı K-=furkoCağıCad. Nc 33/41 J34334)Cağaloğ)u^stanbul .*fel:CaZ)5fa 0İ-96 Faks (2121514 01 95 74. YIL SAYI: 26476 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3NISAN1998CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H Î Z M E T Î .. * .. .... 31 Mart'ta Yabancı Parmağı Doğan Avcıoğlu'nun 31 Mart olayını yeni beigelerle anlattığı kitap bugün CumhurİyeMe birlikte Sadece ANAP'taki tarikatçı milletvekillerinin sayısı 40 civannda Ihrikatlarııı gözü Azerbaycan'a destek Demirel Erivan'ı uyardı • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeni seçilen Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'ın sertlik yanlısı politikasına sert yanıt verdi. Demirel, "Çok kısa sürede Azerbaycan'da da kurtuluş bayramı yapacağız. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. tkiz devletlerdir. Türkiye, her koşulda Azerbaycan'la omuz omuzadır" dedi. • 7. Sayfada ŞANLIURFA Katliam gibi kaza: 27ölü• Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tankerle yolcu otobüsü çarpıştı. Umre ziyaretinden dönen tranlılann da içinde bulunduğu otobüsün alev alması sonucu 25'i yabancı, 2'si Türk 27 yolcu yaşamını yitirdi. ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tankerle yolcu otobüsünün çarpış- ması sonucu meydana gelen kazada 2'si Türk 27 kişi öldü, 4'ü ağır 8 kişı yaralandı. Kazada, otobüsteki 4 kişi de yara almadan kurtuldu. Suudi Arabistan'ayaptığı umre ziyaretinden dönen Iranlılann içinde bulunduğu TEH 18596 plakalı otobüs ile kimliği belirleneme- yen sûrücünün kullandığı 73 SH 504 plakalı tanker, Birecik ilçesi çıkışında çarpıştı. Şanlı- urfa Valisi Şahabeftin Harput. kazanın, Gazi- • Arkası Sa. 17,Sü.l 'de Yılmaz-Kinkel atışması BONN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Klaus KinkeL Başbakan Mesut Yılmaz'ın Al- manya'ya ilışkin açıklamalannı, "kabul edi- iemez saygBizhk" olarak niteledi. Kinkel, Bonn'dayaptığı açıklamada. "Tûrk ba$bakanuun, bu şekfide Türk-Alman flişld- lerine gölge düşürdüğünün farfcında olmadı- ğı anlaşıbyor. Bu, Türkiye ve Alnıanya'nın çı- kanna değUdir" dedi. iktidardaALPER BALLI ANKARA - Siyasetin sağ kanadında yer alan partilerin tabanında önem- İi etkinliğe sahip ofan tan- katlar, genel seçimde des- teklerini yöneltecekleri parti konusunda arayışa girdiler Geçmiş dönem- lerde iktidarolasılığıgüç- lü partiyi tercih eden ce- maatlerden Yeni Asyacılar ve Işıkçılar'ın tavrı DYP'den yana göriinür- ken, Fethullah GüJen Gru- bu ve Nakşiler'in yönü ANAP'a dönük. ANAP içinde çoğunluğu Nakşi olmak üzere 40'a yakın milletvekilinin "tarikatvecemaatkontenjaııın- dan" seçildikleri belirtildi. Cumhuriyet'in. güvenlık birimlerine ıletil- mek üzere istihbarat kaynaklannca hazırlanan raporlarda yaptığı ıncelemeye göre, REFAH- STK'den Başbakan'a uyarı • Kadın dernekleri öncülüğünde îzmir'deki 35 sivil toplum örgütü, Başbakan Mesut Yılmaz'a gönderdikleri yazıda, irticayla mücadele yasa tasanlannın bir an önce Meclis'ten geçirilmesini istedi. Sivil toplum örgütleri, devrim yasalannın ödünsüz uygulanması gerektiğini belirtti. • Yazıda, hükümetin, özellikle 8 yıllık eğitim konusunda Danıştay'ın, "8 yıllık kesintisiz eğitim dini eğitim ile kesintiye uğratılamaz" karannı titizlikle uygulayacağına olan güvenlerinin tam olduğu vurgulanarak "Türk seçmeninin yansını temsil eden bizler, hükümetimizin icraatını dikkatle izliyoruz" şeklinde uyanda bulunuldu. • 4. Sayfada • Siyasi arenada yaşanan seçim tartışmalan tarikatlann da hareketlenmesine neden oldu. Olası bir seçimde destekJeyecekJeri partileri saptama arayışına giren tarikatlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi iktidar olasılığı güçlü sağ partileri tercih ediyor. Sağ partiler arasında da Fethullah Gülen, Nakşibendiler ve Yeni Asyacılar'ı kendi taraflanna çekme gayreti gözleniyor. YOL döneminde DYP'nin, ANASOL-D döne- minde de ANAP'ın irtica ile yapılan mücadele- ye belli ölçüierde destek vermesi, tarikat ve ce- maatleri bu iki merkez sağ partiden kısmen uzaklaşiırdı. Tarikat ve cemaatlerin büyük bö- lümünün son seçime kadar merkez sağ partile- ri desteklediği, Necmettin Erbakan faktörü ne- deniyle kapatılan RP'ye soğuk baktığı kaydedi- len raporlarda. Fazilet Partisi'ne (FP) Erba- kan'ın desteklediği bir genel başkanın seçilme- U Arkası Sa.17, Sü.3'te Türk bilim adamına ödül Dr. Erdemir 9 in büyükbaşansı • Dr. Ali Erdemir, sürtünme katsayısını sıfıra indiren buluşuyla ABD Enerji Bakanlığı'nın 2 milyon 140 bin dolarhk araştırma ödülünü kazandı. Bu buluşuyla ABD Mühendisler Birliği'nin her yıl verdiği Edmond E. Bisson ödülünü de alacak olan Dr. Erdemir, bilimin "Oscar"ı sayılan Discover ödülüne de aday gösterildi. HMT KOZLUKLU'Mm lıaberi • 17. Sayfada Hükümet, parlamentodaki istikrarsız dağılıma daha fazla direnemedi 6 Seçim1999'da • Azınlık hükümetini oluşturan liderle/dün bir araya geldiler. Yılmaz, Ecevit ve Cindoruk iktidann sayısal desteğini tamamlayan ve seçimin 1998 sonbahannda yapılmasında ısrarlı olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "altyapı eksikleri ile uyum yasalannın çıkanlması ve genel seçimlerin 4 yılda bir yapılması için anayasa değişikliğine gidilmesi" önerisini getirdiler. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Bülent Ecevit "Ideali martta yerel, birkaç ay sonra genel seçimdir" dedi. ÖGRETMENE EK ZAM KABUL EDfLDİ • 17. Sayfada Hükümet ortaklannın toplan&smdaıı sonra açüdamayı Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit yapö. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Koalisyon partilerinin genel baş- kanlan, 1999'da erken genel seçi- me gidilmesini kararlaştırdılar. Azınlık hükümetini oluşturan lider- Ier; iktidann sayısal desteğini ta- mamlayan ve 1998 sonbahannda seçim isteyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "öncelikie altyapı eksikleri ile uyum yasalannuı çıka- nlması ve genel seçimlerin 4 yüda bir yapılması için ana\asa değişik- liginegidUmesi'* önensinı görürme- yı benımsedıler. Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nin 1998 yılında acıl bir erken seçim gereksinimi ol- madjğını vurgularken "CHP des- teğiniçeksebfle" bu kararlannın de- ğişmeyeceğini bildirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "Ideali martta yerel seçim, birkaç ay sonra genel seçündir" sözleriyle öngör- dükleri seçim takvimi konusunda işaret verdi. CHP'nin de, "iktidann Mecüs çalışmalannı hazirana ka- dar desrekledikten sonra seçim ta- rihiiçinyenibirgöriişme \apma\a" olumlu yaklaştığı öğrenildi, REFAHYOL hükümetinin ardın- dan CHP'nin dışandan desteğiyle • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Agar ve Bucak'a toplam 35 yıl îstendi • Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcıhğı, Susurluk soruşturması kapsamında dokunulmazlıklan kaldınlan DYP'li Mehmet Ağar ve Sedat Bucak hakkındaki iddianameyi hazırladı. Iddianamede çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanan Ağar için 7-15, Bucak için ise 11-20 yıl arası hapis cezası istendi. • 40 sayfahk iddianamede, Hüseyin Kocadağ ve Bucak'ın, fırari sanık Abdullah Çath'yla aynı ortamda olduklan ve gerçek kimliğini bildikleri belirtildi. "Susurluk'ta kaza yapan araçta bulunanlann yasaya aykın silahlı bir eylem hazırlığında bulunduklarının anlaşıldığı görülmüştür" denildi. • 7. Sayfada SINAVA DOĞRU SORU VE YANITLAR M6. Sayfada CumhurtyeHMak Derstıanesi jşbrOğiyte hazrfamm?tr. GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Yargıda Gönüşmenin Vazgeçilmez Önemi! Bir rastlantı mı acaba? Yoksa, herkesi kandıracağını sanan birsiyasal man- tığın eseri mi? Şaibe Hanım, eski ortağı Takkeli Erbakan ı bir ak- şam üzeri ziyarete gidiyor. M Arkası Sa.17, Sü. l'de Cumhuriyet 150 bin lira Enflasyon dalgalan yükseldikçe, öteki gazetelerle birlikte Cumhuriyet'in de zam yapması kaçınılmaz olu- yor. Kâğıt fıyatlanna yapılan son zam, gazetemizin fî- yatını 125 binden 150 bine çıkarmamızı kaçınılmaz kıl- dı. Herkesin bildiği bir gerçek var: Cumhuriyet ne çok yönlü bir holdingin gazetesidir, ne de bircemaatin ve- ya tarikatm yayın organıdır. Holdıng gazeteleri gibi bir havuzdan yararlanmak olanağımız yoktur. Ancak bu eksiklik, Cumhuriyet'in ayncalığını oluşturuyor. Tek başımıza bağımsızlığımızı sürdürüyoruz. Bağımsızhk pahahdır. Ancak bu pahanın karşılığmı okurlanmıza ödemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye çalışıyoruz. Okurlanmızdan başka bir güvencemiz ve dayanağımız vok... BORSA ûDûn 3344 Öncefcı 3260 DOLAR oDûn 241500 Oncekı 244.000 MARK Dûn 131.700 Oncekı 131300 AU1N oDûn Z36O.O0O Öncefe 2.360.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Öğrenci eylemi masum' Yargıtay 8. Ceza Dairesi, TBMM Genel Kurulu'nda pankart açan öğrencilerin eylemini, "işley ve potansiyeli yasama olan bir platformda sergilenen masumane bir davranış biçimi ve demokratik bir tepki" olarak değerlendirdi. • 4. Sayfada Seçim Karmaşası... Bir konuyu ertelemenin en kestirme yolu sürekli gündemde tutmak olsa gerek. Her gün konuşuiduğu için halkımız da onunla yaşamaya alışıyor. Ülkemiz- de bunun somut iki örneği var - Enflasyon ve seçim... Halkımız enflasyonla yaşamaya o kadar alıştı ki, bakkala gidince alacağı ürünün fıyatını şöyle soruyor: • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog