Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 NİSAN 1998 PAZAR TELEVİZYON GUNUN FıLMLERI 11.30/TRT2/AV... Aynnti yanda Son Şans 13.30 Show TV Macera r-\ (Pressure Point) - Bir CIA ajanı olan Sebasti- V3/ an. Şili'de bulunan bir büyükelçiyı öldürmek- le görevlendinlir. Fakat kendisine komplo kurulur ve yakalanır. CIA ona bir şans daha venr ve hapis- ten kaçmasına yardım eder, ancak bunun karşılığın- da Sebastian'ın bir görevi daha yerine getirmesi ge- rekmektedir. Yönetmen: David Giancola. Oyuncu- lar: Steve Railsback, Don Mogavero Aydaki Kan 15.30 HBB Macera p (Blood on the Moon) - Öküz çobanı olan Jimmy v y Gary'nin acımasız maceracı Tate RiUing tara- fından kiralanmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Yönetmenliğini Robert VVise'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Robert Mitchum, Barbara Bel Geddes ve Robert Preston yer alıyor (1948 ABD. 88 dk). SeKi Boylum... 17.00 Interstar Dram Büyük bir baraj inşaatında kamyon şoforlüğü yapan Ilyas, yolda köyün kızlanndan Asya'yla karşılaşır ve birbirlerine âşık olurlar. Fakat annesi Asya'yı başka birine vermeye kalkışır. Bunun üze- rine tlyas, Asya'yı kaçınr ve evlenirler.Yön: Atıf Yıl- maz. Oyuncular: Türkan Şoray. Kadir lnanır. Son Sûrat 21.00 atv Macera (Runavvay Car) - Hemşirelik öğrencisi olan Jenny Cole, arabasmı servisten aldıktan sonra annesini ziyarete gitmek üzere yanma küçük yeğe- nini de alarak yola çıkar. Fakat kötü bir sürpriz on- lan beklemektedir: Gaz pedalı sıkışmıştır ve araba kontrolden çıkmıştır. Yön: Jack Sholder. Oyn: Jud- ge Reinhold, Nina Siemaszko. Brian Hooks. Büyük Umutlar 21.00 Prima Macera (TS (Hammers Over the Anvil) - Film. 1910 yı- V3/ lında. 14 yaşında annesini kaybetmiş bir çocuk olan Alan Marshaü"ın çocukluktan gençliğe geçer- ken yaşadığı zorluklan, karşısına çıkan engelleri an- latıyor.Yönetmen: Ann Turner. Oyuncular: Charlot- te Rampling. Russel Crov\ e. Alexander Outhred. Keep an Eye._ 21.30 TRT 3 Gerilim ©(Keep an Eye on the Trombone) - Marlowe Popcom. Intemational fılm stüdyolanmn gece bekçisidir. Bir akşam 14 jaşındaki kızı stüdyolan gezmek ıster ancak gezi hiç eğlenceli olmayacaktır. Yönetmen: Roger Cartin. Oyuncular: Germain Ho- ude, Raymond Bouchard. 22.10 / Interstar / Sonsuz... Aynntı yanda Kilimanjaro'nun™ 22.45 TRT 2 Macera (The Snovvs of Kilimanjaro) - FılnpAfrika'nın en yüksek dağı olan Klimanjar6'da yaşanan olaylan ve aşklan konu alıyor. Yön: Henry King. Oyn: Gregory Peck, Susan Hayward. A\a Gardner, Hil- degarde Neff (1952 ABD, 117 dk). Özgürlüğe Kaçış - 4 00.10 Kanal D Macera /O* (Vanishing Son) - Yönetmenliğini John Nico- ^zJ lella'nın üstlendiği. başrollerini Russell Wong, Chi Muoi Lo ve Dee Wallace-Stone'un paylaştığı filmde; Louisiana kıyüarını terk eden Jian-Wa adın- daki bir kaçağin başından geçen olaylar anlatılıyor. Ölümcül Ttotku 00.30 Shovv TV Macera (Deadly Addiction) - John Tumer uyuşturucu dünyasının acımasız bir gangsterini yakalamak ıçın uğraşırken kansını ve evini kaybeder. Artık tek amacı hayatını mah\ eden uyuşturucu dünyasını ve gangsterlerini yok etmektır. Yönetmen: Jack Va- cek. Oyuncular: Trice Schubert. Jack Vacek. Kutsal Hazine 00.40 Interstar Macera /fN (Sacred Cargo) - Yönetmenlığinı Alexander Bu- v i ' ravsky"nin üstlendiği. başrollerınde Chris Penn. Martın Sheen ve J. T. VValsh'ın yer aldıgı fılmde; din adamına yardım ederken kaçınlan kardeşini ara- yan bir adamın başından geçen olaylar anlatılıyor. Kristal Maske 01.00 atv Macera /fN (Metalstorm) - Yönetmenliğini Charles Band'ın v İ ' üstlendiği. başrollerinde Jeffrey Byron veKelly Preston'un yer aldığı fılmde: tarihi kristal bir mas- kenin etrafında dönen olaylar anlatılıyor (1983 ABD). Kuluçka 01.05 TRT 1 Dram ©(The Brood) - Psikoplazmik hastalann tedavi edıldiğı bir merkezde kalan Nola. küçük kızı ta- rafından her hafta zıyaret edilmektedir. Ancak kızı- nın vücudunda darbe izleri gören baba. bunu engel- lemek için harekete geçer. Yön: DavıdCronenberg. Oyn: Olıver Reed. Samantha Eggar. Art Hindle. Dehşet 01.55 TRT INT Gerilim /fN (The Terror) - Birliğıne katılmak üzere yolcu- Ky luk yapan genç bir asker. kendini ıssız bir sa- hılde bulur. Karşısına çıkan genç \e güzel bir kız- dan etkilenir. Ama daha sonra tanıştığı ınsanlar onun bir hayal olduğunu iddia edecektir. Yönetmen: Ro- ger Corman. Oyn: Boris Karloff. Jack Icholson. Gece Gündüz 02.15 Kanal 6 Macera /7>s (Topper) - Çılgın bir çıft olan Körby'lergeçır- v i ' dıkleri trafik kazasında ölürler. Cennete girebil- mek için iyilik yapmak zorunda olduklarmı hisse- den çift bunun için, hayatından sıkılmış, çılgın fa- kat bunu dışa yansıtmayı bir türlü başaramayan Bay Topper'ı seçer. Oyuncular: Cary Grant, Constance Bennett, Roland Young (1937 ABD, 97 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez UYDULAR RTL 09.00 DısneyClub 11.30 Woody VVoodpecker 11.40 Beetle Borgs 12.15DasATeam14.00 Formeli 14.50Formel1 (Canlı) 17.00 Formel 1 17.50 Xena 18.45 Mup- petsTonight 19.15 Hac- kı's Yellow Cab 19.45 RTL Aktuel 20.10 Not- ruf 21.15 Problem Çocuk 3 22.55 Spıegel TV Ma- gazin 23.45 Dıe Deutsc- hen 00.35 Tekrarlar. SJtT 1 13.15 Zvvanzig Madc- hen und eın Pauker 15.05 Hımmel, Schreich und VVoikenbruch 18.45 SAT 1 VVahl Spezıal 19.05 Blitz 19.30 Nach- nchten 20.00 Lıve Ran 23.00 SAT 1 Wahl Spe- zıal 23.15 Talk ımTurm 00.15 Spıegel TV Repor- tage 00.45 24 Stunden 01.15Sogesehen01.20 Flüchtige Begegnung 03.15 Tekrarlar. EUR08P0BT "~ 09.30 Binıcilik (Tekrar) 10.30 Motor Sporlan 11.00 Atletizm (Canlı) 13.30 Turnen (Canlı) 16.00 Motosiklet Yarış- lan 17.00 MotosikletYa- nşları (Canlı) 18.00 Fut- bol 19.00 Motor Spor- lan Motor Sporlan (Can- lı) 21.30 Tenis 23.30 Boks 00.30 Motor Spor- lan 02.00 Segeln 02.30 Kapanış. TV5 17.15 Premieres loges nuit d'ıvresse 19.15 Cor- respondances 19.30 Jo- umal / meteo 20.00 Y'a pas Match 20.30 Jour- nal de la RTBF 21.00 Femmes D'Egypte 23.00 Journal de France TV 23.35 Le monde de TV 5 00.30 Youssef Mus- tacchi dit Georges Mo- ustaki. Yükselme hırsının kurbanı kadın MURAT OZER Geçen ayın sonlarında belli olan 1997 Oscar'larından en iyi senar- yo (Matt Damon. Ben Aflleck) \ e en iyi yardımcı erkek oyuncu (Ro- bin Willianıs) ödüllenni alan, önü- müzdeki hafta bizde de gösterime girecek olan fılmi "Good Will Hunting-Can Dostum"la popü- ler bir kulvara doğru yol alan ba- ğımsız Amerikan yönetmeni Gus Van&ant'ınbiröncekıfilmi "Son- suz İhtiras" (To Die For). televizyon denen gücün ulaş- tığı noktalan imleyen etkili bir toplumsal eleştiri fılmı. Küçük bir yerel televiz- yon istasyonunda hava du- rumu sunuculuğu yaparken. çeşitli hamlelerle yükselme- ye başlayan bir kadırun (Kid- man). televizyon dünyası içindeki önlenemez yükseli- şini anlatıyor öykü. Bu ka- dın. yükselebilmek için her türlü "cambazlığı" yap- maktan da geri durmu>or. önüne çıkan engelleri legal ya da illegal yollardan aş- mayı deniyor. hatta cinaye- te bile bulaşıyor. Ama onun bu "sonsuz ihtirası". yük- selişiyle birlikte trajik sonu- nu da getiriyor... Televizyon dünyasını v e onun "çarpık" yapısını be- yazperdeye taşıyan filmler içinde öne çıkanlar, Sidney Lumet'nın "Network"u (1976) ve Robert Red- ford'un "QuizShow"uydu (1994). Gus Van Sant'ın "Sonsuz thtiras"ı da bu Başrol fılmler içıne rahatlıkla sokulabile- cek nitelikte bir yapıt. Televizyonun insan ilişkılerini ve toplumsal olaylan kimi zaman çözdüğüne, kimi zamansa daha karmaşıklaştırdığına tanık olmu- şuzdur. Yönlendirmeyi "ilke" edinen bu nesne. bunu olumlu yön- de kullandığında "yararlı" ola- bilirken, olumsuz yönde kullanı- mı durumunda "vahim" sonuç- lar doğurmaktadır. Gus Van Sant de. Kidman gö- rüntüsüyle şekillendirdiği "yük- selme hırsıvla her şeyi yapabilen kadın" tıplemesini. bu amaca en iyi hizmet eden araç olan televiz- yona uyarlamış. Kidman'ın etkili kompozisyonuyla da "şe>tani güç"ü hissettıren yönetmen, yapı- tında "thriller" dınamiklenni kul- lanarak medya eleştirisini üst düze- ye taşıyabili>or. Filmin senaristi Buck Henn. Kanadalı yönetmen David Cronenbeg ve Matt Dillon ıse kadronun diğer ılginç isimleri. İnterstar 22.10 Sonsuz İhtiras - To Die For / Yön: Gus Van Sant / Senaryo: Buck Henry (Joyce Maynard ın romanından) / Oyuncular: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix, Casey Affleck, llleana Douglas, Dan İHedaya, Kurtvvood Smith, Buck Henry, David Cronenberg, George Segal / 1995 ABD yapımı, 107 dakika. ü Matt Dillon'la pavlaşan Nicole Kidman. 'vükselme hırsı>la her şeyi yapan kadın' tiplemesinde çok başanlı. Rekin Teksoy 'un 'Sinema ve Edebiyat' kuşağı ikinci kez dalya diyor 'Yalnızhğayazgılı' insanlar TV Servisi - Rekin Teksoy'un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebi- yat" kuşağı bu hafta ekrana gelecek bölümle ikinci kez dalya di>or. lkı yüz hafta boyunca Balzac, Zola. Dos- toyevski, Tolstoy, Gorki, Shakes- peare gibi klasik yazarlardan, He- mingway, Steinbeck. Duras gibi çağ- daş yazarlara uzanan edebiyatçılann yapıtlanndan sinema uyarlamalannı. Chaplin, Eisenstein. John Ford, Or- son \Velles, Alain Resnais, Godard. Bergman. Visconti, De Sica, Wo- ody Allen gibi sinemanın yaratıcı yö- netmenlerinin edebiyat bağlantılı fılm- lerini sunan "Sinema ve Edebiyat" bu hafta da bir Çehov uyarlaması gös- TRT 2 11.30 Bir Av Kazası - Drama na Ohote / Yönetmen - Senaryo: Emil Lotianu / Oyuncular: Galina Beloyova, Oleg Yankovski, Leonid Markov, Svetlana Tonia / 1984 SSCB yapımı, 90 dakika. teriyor; "Bir Av Kazası". Filmin gösteriminden önce Teksoy, Necati Cumalı'yla Çehov "un yazarlığı konu- sunda bir söyleşı yapacak. Kısa öyküleri ve oyunlarıyla dün- ya edebıyatına yeni bir soluk getiren interstar 20.401 28. bölümüyle 'Bizimkiler' Cemirde olumlu gelişme TV Servisi - Yönetmenliğini Yal- çın Yelence'nin üstlendiği dizi "Bi- zimkiler" 28. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Savaş Din- çel, Ayşe Kökçü, Bensu Orhunöz, Atılay Lluışık, Güzin Özipek, En- gin Şenkan ve Ercan Yazgan gi- bi oyunculann yer aldığı dizide bu akşam: Halile. "Halilşehir" pro- jesinden vazgeçiremedıkleri için, karısı Sultan, oğulları, Cafer ve ki- zı Gülsüm cephe almışlardır. Katil Yavuz iyileşmiştir ve işe gitmek için hazırlanmaktadır. Sedat, Yavuz'un >oklugunda Londra'da villaalacak kadarolma- sa da götüreceğini götüımüş. he- saplan da kılıfına uydunmuştur. Ce- mil ise kansı Sevim'ın hastalığın- dan olumlu etkilenmiş, geçıci de olsa alkolü bırakarak ışlere el koy- muştur. Anton Pavloviç Çehov (1860-1904) öykülerinin gördüğü ilgi üzerine, dok- torluğu bırakıp kendini vazarlığa ve- rir. Üç > ıl sonra da 'Puşkin edebiyat ödülü'nü kazanır. Günlük olaylardan yola çıkarak işlediğı konularda taşra- lı memurlann. tüccarlann, toprak sa- hıplennın dünyasına eğilir \e Car II. Aleksandr'ın yönetımini eleştirir. Bilımler Akademisi üyeliğıni. Mak- sim Gorki"ye bu üyelık verilmediği için reddeden Çehov'un'öyköferi ve oyunlan ideal ile gerçekliğın çatış- masını ele alır. O> unlannda konu ağır. ama sürekli bir biçımde gelişir. Bu gelişme. bıreysel ve toplumsal başa- rısızlıkların yol açtığı ruhsal durum- ların izdüşümüdür. Bencılliğın tutsa- ğı olan Çehov kişileri. yalnızhğa yaz- gılıdırlar. Çehov "u çıkiş yolu göster- memekle eleştırenler, pozitivıst ya- zarın insana verdiğı değen, daima ve ısrarla insandan yana olmasını göz ardı etmiş olurlar. "Bir Av Kazası". Çehov 'un bil- dık kişilerini bir araya getiriyor. Yi- ne varlıklı birailenin konağı. sorum- suz insanlar ve yıne umutsuz bir aşk. Yaşlı bir erkekle evlendirilen, "yal- nızlığa vazgılı" gencecik bir kızın trajik serüvenini noktalayan "Bir Av Kazasr'm. yönetmen Lotianu. O. Yankovski gibi usta biroyuncuya eş- lik eden G. Beloyova'nın da katkısıy- la bir Çehov şöleninedönüştürihor. TRT1 15.05 'Pazar Konseri' TV Senisi - Hikmet Şim- şek'ın sunduğu "Pazar Kon- serT'nde Brahms'ın II. Piya- no Konçertosu yer alıyor. Vi- yana Filarmoru Orkestrası'nın konseri, şef C. Abbado yo- netiminde. M. Pollini'nin eşliğinde gerçekleşiyor TRT 2 18.30 'Antikalarla Yaşayanlar' ' TV SeüMst - INurcan Ar-* tam'ın sunduğu "Antikalar- la Yaşa> anlar"da; Sevgi Gö- niil'le Sadberk Hanım Müze- sı'nde yapılan röportaj ve mü- zenın kuruluşu hakkında bil- giler yer alıyor. TRTI 2i.ool Canlı yaym 'Sağlıkta politikalar' TV Servisi - Gazeteci yazar Kurtul Altuğ'un sunduğu "Politikanın Nabzı"nın bu haftaki ko- nuğu, Sağlık Bakanı Halil tbrahim Özsoy. Sağlık so- runlannın ve Sağlık Ba- kanlığı 'nın uyguladığı po- litikalann tartışıldıği prog- ramın Istanbul stüdyosu konuklan ise Türk Tabip- leri Birliği Başkanı Füsun Sayek ve DYP Istanbul Milletvekili Yıldırım Ak- tuna. Yapımcılığını Ön- der Bostancı'nın üstlen- diği programı Hakan Ay- bar yönetiyor. TRT 2 18.051 Belgesel Beyoğlu'nda yaşam TV Servisi - "Beyoğ- lu'nda Gezerken" prog- ramında bu hafta, Beyoğ- lu'nda yaşayan, yazan ve görüntüleyenlerle söyleşi yapılıyor. Zeynep Günsür'ün sun- duğu yapıma Cezmi Er- söz, Hüseyin Kuzu \e Ok- tay Güzeloğlu katılıyor. Hilmi Etikan'ın "Tarla- başı" belgeselinden gö- rüntülerin de ekrana gele- ceği programın yapım ve yönetımini Binnur Kılınç- kaya üstleniyor. FiashTV 20.00 'Kent Gündemi' Demiryolları üzerine TV Servisi - Oktay Ekinci'nin hazırlayıp sun- duğu "Kent Gündemi"ne Ulaştınna Bakanı Necdet Menzir konuk oluyor. Ya- pımda, Menzir'le "Türki- ye 1946'lardan sonra de- miryolu uygarlığını ne- den terk etti" \e "İstan- bul, 21. yüzyıl başlama- dan demiryolu tiip geçiş inşaatına baş.landığını da görebilecek mi" soruları- na yanıt aranıyor. ... NTV 21.30 'SeslerveRenkler' Güneydoğu konseri TV Servisi - Sokaktaki halkın katılımıyla gerçek- leşen- "Sesler ve Renk- ler" programını Haşmet Topaloğlu ve Fatih Türk- menoğlu birlikte hazırlayıp sunuyor. Yapımda; Mar- din, Cizre ve Urfa'da dü- zenlenen klasik miizik kon- serinden izlenimler: Istan- bul Sinema Festivalinin perde arkasında yaşananlar; Fransız, Alman ve Japon- lann Kapadokya gezileriy- le ilgili görüntüler ekrana geliyor. Programda bu haf- ta tanıtılan meslek ise "dans hocalığı". ShowTV 17.00 Utlu hazırladı Tekrar bölümleriyle TV Servisi - Afrika'nın yaylalan, dağlan ve şehir- lerindeki tarihsel zengin- likleri yeniden keşfetme amacinı taşıyan belgesel program "Suyun Doğdu- ğuYere",CINE5'ten son- ra bu haftadan itibaren Shovv TV'de ekrana gele- cek. Beş bölüm olarak çe- kilen belgeseli Ahmet Ut- lu hazırladı. FiashTV 22.30İ 'BizimMedya'yıOralÇalışlarsunuyor 'Gazetecilerin can güvenliği' TV Servisi - Gazetemiz yazarlarından Oral Çalışlar'ın hazırlayıp sunduğu "Bizim Medya"da bu hafta, Aydın'da Baki Erdo- ğan'ın işkenceyle öldürülmesiyle ilgili da- vada altı polisin hapis cezası almasından son- ra güvenlik güçlerinin gazetecilere saldır- masıyla yeniden gündeme gelen "Gazete- cilerin can güvenliği" konusu ele aiınıyor. Programa. polislerin saldınsı sonucu ya- ralanan gazetecilerden Celal Başlangıç ile Ahmet Şık konuk oluyor. Daha önce de çe- şitli saldınlarla yüz yüze gelen gazeteciler, Aydın'da başlanndan geçenleri anlatacak- lar. "Bizim Medya"da. "gazetecilerin can güvenliği için neler vapılabilir", "Ne gi- bi önlemler alınabilir" ve"Polislerin ga- zetecilere bu öfkesi neden" gibi sorulara ya- nıt aranıvor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberler ve Işitme Engellılere Ha- ber10.15Gençlerle11.00Haberler11.05 OlurOlmaz 11.55 Erzurumspor-Adanas- por Yükselme Grubu Maçı (Canlı) 13.45 Muzik Pınarı 14.00 Habeıier 14.05 Stop 1014.40 Ay- dın Bolak'la Pazar Sohbeti (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Pazar Konseri 16.00Türkıye Kupası Basketbol Kar- şılaşması 17.30 Müzik Pınan 18.00 Haberler 18.10 Spor 18.30 Dızr. Şaşıfelek Çıkmazı 19.15 Yanşma: Ben Bılırım 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Politikanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüdyosu (Canlı) 00.35 Günün Getırdıklerı 01.05 Yabancı Film: Kuluçka (0 372 428 22 30). 08.00 Yabancı Film: Altın Arayıcıları 09.40 Belgesel: Dünya Coğrafyası 10.30 Yedrtepe Maraton 11.30Yabancı Fılm: Av Kazası 13.30 Dızı: Flonda'da Tatıl 14.20 Yaşam Boyu 15.25 Gelecek Yüzyılın Gözde Şehırle- n 16.30 Söz Hukukun 17.10 Belgesel: Resım Sevın- cı 17.40 Ateşı Çalmak 18.05 Beyoğlu'nda Gezerken 18.30 Antikalarla Yaşayanlar 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Müzik Kondoru 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Bül- tenı ve Ingilızce Haberler 22.30 Festıvalde Dun, Bu- gün, Yarın 22.45 Yabancı Film: Kilimanjaro'nun Karian 00.45 Geçmışe Özlem (0 212 259 72 75). 09.58 Açıhş 10.00 Telegün 11.30 Dizı: Kor- kusuzlar 12.05 Konser Salonlarından 13.30 Avrupa Artıstık Cımnastık Şampiyonası (Canlı) 16.30 Integrale 17.00 Avrupa Grekoromen Gureş Şampiyonası (Canlı) 19.00 Belgesel: Mimar Sı- nan 19.50 Genç Haber 20.00 Gezelim Görelim 20.30 Avrupa Cımnastik Şampiyonası (Özet) 21.30 Ya- bancı Film: Keep an Eye on the Trombone 23.10 Gece Başlarken 01.10 Kapanış. 09.58 Açıhş 10.00 M.E.B. Açıköğretim Li- sesi Ders Programı 13.00 Yurttan Sesler 13.30 Fasıl 14.00 Müzık Pınarı -1 14.30 TSMBırSolıst15.00JazzRock15.30THM Konser 16.15 Izmır Devlet Klasik Türk Muzığı Koro- su 17.00 M.E.B. Açıköğretim Lısesi Ders Programı (Tekrar) 20.00 Hatta Sonu 21.40 THM Konser 22.30 Belgesel: Ormanlar - Ormancılığımız 23.00 Kapanış. 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pazar Panorama (Devam) 11.55 Erzurumspor - Adanaspor Yükselme Grubu Maçlan (Canlı) 13.45 Muzik Pınan 14.00 Ha- berler 14.05 Yerli Film: Arka Sokaklar 15.00 Haber- ler 15.05 Filmin Devamı 16.00 Türkıye Kupası Bas- ketbol Karşılaşması 18.00 Haberler 18.10 Spor 18.30 Açık Oturum 19.15 Ben Bılirım 19.40 Almanca ingı- lizce Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Politikanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüdyosu 00.35 Günün Getırdıklerı 01.05 Ya- şasın Sanat 01.55 Yabancı Film: Dehşet. 07.30 Yerli Film: Ayrıl- sakda Beraberiz 09.15 Çızgı Sinema: Aslan ve Kuzu 09.45 Çızgı Sinema Rapunzel 10.30 Yerli Film: Destan 12.30 llk On 13.30 Yabancı Film: Son Şans 15.15 Yerli Film: Ölesiye Sev- mek 17.00 Belgesel Suyun Doğduğu Yere 18.00 Yerli Film: Devlet Kuşu 20.00 Shov TV Haber 21.00 Maraton 23.00 Lıg Pazarı 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Ölümcül Tutku 02.30 Tuttı Fruttı 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30Turkü Pınan 09.00 Çız- gı Fılm 09.30 Pazar Neşesı 11.00 Frekans 11.40 Oto TV 12.40 Hıpodrom'da Bugün 13.00 Haberler 13.15 7'de 7 Politika 14.00 7de 7 Dünya 14.30 Tele Yanş (Canlı) 17.15 Haberler 17.25 Tele Ya- nş (Devam) 17.45 AloOlımpıyat 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Mavı Surgün 21.30 Krono- metre 24.00 Gece Bultenı 00.20 Talk Shovv: Emın Mısinız? 01.55 Gece Bul- teni 02.15 Yabancı Film: Gece Gün- düz 03.50 Yabancı Film: Samson ve Delilah 06.05 Çızgi Film (0 212 283 02 83) I 04.10 Kültur - Eğitim 06.30 Yabancı Fılm: Montana 08.10 Yaban- cı Film: Altın Plaklar 09.40 Yabancı Fılm: Kuş Kafesi 11.40 Vakko Defile- sı (Şıfresız) 11.40 Star Portre. Julıa Roberts (Şıfresız) 12.00 Yabancı Fılm: Gızlı Gerçek 13.45 Yabancı Fılm: Mıa Farrovv'un Öyküsu 16.25 Yabancı Film: Olüm Yolunda 18.30 CINE 5 Ajanda (Şifresız) 18.45 Başlama Vuruşu (Şif- resız) 19.00Türkıye 1. Futbol Ligi Kar- şılaşması . Galatasaray-Kayserıspor (Canlı) 21.00 Gala Magazın: Aşk ve Yalanlar (Şıfresız) 21.15 Yabancı Fılm: Aşk ve Yalanlar 23.05 Yabancı Film: Sırenler 00.40 Fılm: Röntgencı Allyson 02.20 Dızı: Gizlı Itıraflar 10 02.50 In- ternet Kızları 03.45 Islak ve Vahşı 2 (0 212 225 55 55). 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekıler (Tek- rar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Öze- tı 09.30 Belgesel: Para Harcatma Sa- natı 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Ke- şıfler Dünyası (Tekrar) 11.00 Haber 11.20 Basın Özetı 11.30 Belgesel: Vu- cudumuz 12.00 Haberler 12.05 Anka- ra Kulısı 13.00 Haberler 13.10 Spor Pa- zarı 19.00 Haberler 19.15 Dünyada Bu Hafta 19.40 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Haberler 21.05 Pasaport 21.30 Ses- ler ve Renkler 22.05 Kntık 22.45 Lıfesty- le 23.05 Püf Noktası (Tekrar) 24.00 Haber Bültenı (0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 U yanma Za m a n ı 08.30 Özlem 10.30 Me- ga 11.00 Nükhet 13.00 Number One Special VVeekend (Tekrar) 14.00 Zeynep 15.00 Vj Doğa 16.00 Profesör 17.00 Top Ten 17.30 Hıt üst 18.30 Bağlantı 19.30 Number One Special VVeekend (Tekrar) 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Yerçekımi Sıfır 23.00 Geyık Parkı 00.30 Me- ga01.30Playüst03.30 Kanşık Türk Halk ve Sa- nat Muzığı 04.30 Video Mix (0 212 288 75 75). 09.00 Haber Bülteni 09.35 Yabancı Film: 200 IQ'lu Ço- cuk 11.35 Son Düzlük 12.10 Bılgısayar 13.00 Haber Bültenı 13.35 Ekın Rüzgârı 15.10 Para Reh- ben 16.05 Yabancı Rlm: Berlin'de Hüküm 18.10 Belgesel: Demiryolu Oy- külerı 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bülte- nı 21.05 Sınemaskop 21.35 Yabancı Fılm: Suc Zamanı 24.00 Haber Bül- tenı (0 212 282 51 00). m 06.30 Dıllerdekı Şarkılar O f l f 07.15 Super Fare 07.45 * • * ~ Çızgı Fılm: Gargoyles 08.15 Dısney Club (Tekrar) 09.45 7'den 77'ye 11.15 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Direksıyon 14.10 Çızgı Fılm: Süper Fare 14.50 Iş Dünyası 15.30 Dızı: Vıper 16.30 Dızı: Cybill 17.10 Yer- li Film: Ayn Dünyalar 19.00 Dizi Sıcak Saatler (Tekrar) 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haberlerı 20.50 Hava Du- rumu 21.00 Yabancı Film: Son Sürat 22.50 A Takımı 24.00 Gece Haberlerı 00.05 A Takımı (Devam) 01.00 Yaban- cı Fılm: Kristal Maske 02.50 Muzıklı Da- kıkalar (0212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Çızgı Fılm 08.00 Dünden Bu- gune 10.00 2000'ın Çocuk- ları 10.45 Erzıncan Belge- seli 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Dıkız Aynası 13.05 Yabancı Film: Denizin Oğlu 15.05 Tele Stad 17.20Yerli Film: Küçük Sevgilim 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Dızı: FX 21.00 Retsın Takası (Canlı) 22.00 Haberler 22.10 Reısın Takası (Devam) 23.00 Spor- tek 24.00 Gece Bültenı 00.30 Yabancı Film: Gülle 02.05 Müzik 03.05 Dikız Aynası (Tekrar)03.30 Belgesel: Kaptan Cousteau 04.30 Yabancı Film: Çar- pışma (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Muzığı 06.30 Belgesel 07.00 Kuçük Lulu 08.00 Çızgi Fılm. Dra- gon'un Gücü 08.30 Çızgı Fılnr Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.10 Çızgı Fılm: Red Kıt 10.50 Pazar Magazın 12.00ZırvedekılerOn 13.10 Katılsana Yarışsana 14.00 Yerli Film: Şoför Neba- hat 16.00 Dizi: Ateş Dansı 17.00 Dızı: Sıbel 18.00 Di- zı: Zeyna 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor Gün- demi 20.00 Çocuktan Al Haben 21.00 Şahane Pazar (Canlı) 23.00 Ve Gool 24.00 Haber Saatı 00.10 Ya- bancı Film: Özgürlüğe Kaçış 402.00Türk Sanat Mü- zığı 02.30 Sıgaranın Zararları (0 212 215 51 11). ^ _ x 07.00 Klip 07.50 Mega Tanıtım 08.10 Sü- per Yanşçı 08.30 Yerli Film: Fakir Aşık- lann Romanı 10.20 Keyıflı PazarlarSana 11.20 Pazar Ekspres 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Yerli Film: Gülizar 14.30 Motor Sporlan Dün- yası 15.10 Tatıl Başlıyor 15.20 Yerli Film: Öyle Ol- sun 17.00 Yerli Film: Selvi Boylum Al Yazmalım 18.40 Dizi: Süper Komandolar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dızı. Bizimkiler 22.10 Ya- bancı Film: Sonsuz İhtiras 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Kutsal Hazine (0 212 448 80 00). 07.30 Çocukların Düşü 07.55 Hızlı Di- nozortar08^0 Alvin veArkadaşlan 08.45 • • • • • • Genç Yanşçılar 09.10 Dinozoriar 09.30 Müzik Kulübü 10.00Haberler 10.15 Mavi Dünya 11.05 Tele Kare 12.00 Paranın Yönü 13.00 Haberler 13.15 Metronom 14.00 Asker Isteklerı 15.30 Yabancı Film: Aydaki Kan 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.05 Muzik Bahçesı 18.00 Aırport 18.30 Ana Haber Bultenı 20.00 Pazar Şenlığı (Canlı) 22.00 Hayatımız Moda 22.30 Bızım Stadyum (Canlı) 24.00 Haberler 00.30 Pazar Şenlığı (0 212 281 48 00). 09.00 Çızgi Film 09.30 Masal 10.00 Soz Es- nafın 11.00 Dızı: Son Soz Sevgının 13.30 An- kara Gunderro 14.30 Yabancı Film: Dor Juan'ın Maceralan 16.30 Işığa Çağn 18.30 Gerçek Ke- sıt 19.30 Flash Haber 20.00 Kent Gündemi 21.00 Mo- zaık 22.30 Bızım Medya 23.30 Yabancı Film: Malazia 2000 01.30 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.30 Konser: Pavarottı-2 08.40 Konser Bob Dylan 09.20 Konser Bob Marley 10.10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyıı Defteri 11.00 Yabancı Film: Sevginin Yolu 12.50 Ge niş Açı 13.00 Konser. Bob Dylan (Tekrar) 13.30 Kon- ser. Marvin Gaye(Tekrar) 14.20 Belgesel: Denızlenn I p ^ Yolu 15.10 Yabancı Film: Aşk Hamlesi 17.10 Konser Bob Marley 17.50 Belgesel: Büyulü Suıar 18.30 Bel gesel: Haberci 19.10 Dizı: Sentınel 20.00 Dzı: Gorün meyen Adam 2050 GenişAçı 21.00Yabancı Film: Ba yük Umutlar 22.40 Antıka Dünyası 23.40 Yabanc Film: Usta Hırsızlar (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog