Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

kitap kulübü K İ T A P benzersizliği keşfe yarar. KİTAP ADANA SERGİ SALONUNDA... Çınariı Mah 5. Sok. Çınarlı Işhaıı No2 Kat1 (Sabana Iş Meriıezi Artası) Adana Tel:(322)3631211 Faks:(322)36312 15 Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) Çelişkili düşüncel^inginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARF'nda. Tüıtocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cağaloâlu/lstantxjl Tefc(212)51401 96 Faks:(212)514 01 95 E Ü İ Cumhuriyet kitap kulübü 74. YIL SAYI: 26495 / 150000 TL (KDViçinde) 22 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA DGM'nin kararı: Halkı din ve ırk ayrımı gözeterek düşmanlığa tahrik etti CUMHURİYETMN K H L T 0 R Z M E T İ Erdoğan'a 10 ay hapis • Mahkeme, Erdoğan'ın "geçmişteki hali ve suç işleme eğilimine göre, verilen cezanın ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına" da karar verdi. Erdoğan'ın katılmadığı duruşmada DGM Savcısı Abdurrahim Yaman'ın sanığı savunurbir konuşma yapıp beraatını istemesi dikkat çekti. Ancak Hidayet Okcu başkanlığında, üyeler Mehmet Soyhan ve Yunus Karabıyık, Erdoğan aleyhine karar verdi. İstanbuTun FP'li Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkumiyet karannın kesinleşmesi durumunda görevden alınacak. FP'nin genel başkanhğı için en güçlü adaylar arasında gösterilen Erdoğan, seçilme hakkını da yitirecek. Içişleri Bakanlığı'nın harekete geçmek için kararın kesinleşmesini beklemesine gerek olmadığı bildirildi. • 7. Sayfada • • tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan, DGM'ce 10 ay hapis cezasına çarptınldı. Erdoğan Siirt'teki konuşmasında yer alan "Minareler süngümüz, camiler kışlamız, kubbeler miğferimiz" ifadeleriyle halkı din farkı gözeterek düşmanlığa tahrik etmekten suçlu bulundu. Aynca 716 milyon 666 bin lira para cezasına da çarptmlan Erdoğan'ın avukatlan temyiz haklannı kullanacaklarını söylediler. Karar kesinleşirse görevden alınacak Tayyip Erdoğan'ın çıkışian partiyi rahatsız etmişti. 6 Kararm önemi yok' • Erdoğan, Diyarbakır DGM'nin kendisi hakkında verdiği 10 ay hapis ve para cezasını önemsemediğini söyledi. Erdoğan, MÜStAD üyelerinin gözaltına alınmasını ise 'korkunç bir cinayet' olarak yorumladı. • 7. Sayfada etti ve Anayasa MahkeDİYARBAKIR mesi'nin RP'nin kapatıl(Cumhuriyet) Siirt'te ması karanndan ahntılar yaptığı bir konuşmada. yaptı. Savcı Yaman. Er"Minareler süngümüz. doğan "ın suç unsuru bucamiler kışlamız, kubbelunan sözlerinin. Hıristiler miğferimiz" dediği yanlığın Islamı yeryüiçin Diyarbakır Devlet zünden silmeye yönelik Güvenlik Mahkemedüşünceye ve Sultan Alsi'nde 3 yıl hapis isteparslan'ın Müslümanlamiyle yargılanan Istann Hıristiyanlardan gelebul Büyükşehir Beledibilecek tehlikelere karşı ye Başkanı Reeep Tay• Erdoğan'ın siyasi yaşamının bitme olasılığı FP'deki liderlik uyanık olmaya çağıran. yip Erdoğan, "halkı din Islam düşmanlanna karve ırk farkı gözeterek hesaplannı kanştırdı. FP'nin içinde Erdoğan'ı destekleyen grup şı caydıncı nitelik taşıdüşmanlığa açıkça tahYargıtay karannı beklemeye başladı. FP Grup Başkanı, karann yan şiirsel bir cevabı olrik ettiği" gerekçesiyle Erdoğan'ın siyasi hayatını etkilemeyeceğini öne sürdü. • 7. Sayfada duğunu söyledi. Yaman, 10 ay hapis cezasına sözlenni şöyle sürdürdü: çarptınldı. Duruşmada "Recep Tayyip Erdoesas hakkındaki görüşüğan'ın konuşmast; Hırisnü bildiren Savcı Abtiyanlık Müslümanlık durrahim Yanıan. İsla• Törenlerde yaptığı konuşmalarda, dinleyicileri "Kuran etrafında çatışması eskisi kadar olmın demokrasiyle bagkenetlenmeye" çağıran Şanlıurfa Valisi Şahabettin Harput, masa bile. devam etmekdaştığını, Türkiye'de laHakkâri'de görevliyken bir kamu binasını da "Süleymancılar"a te. silah ve teknolojiye ik olanlarla olmayanlakarşL, imanu vatan sevginn bir arada yaşamayı vermişti. tçişleri Bakanlığı kentteki Atatürk karşıtı uygulamalara sini, milleti ve vatanı koöğrenmeleri gerektiğini destek veren Vali Harput hakkında soruşturma başlattı. • 17. Sayfada rumaktaki karariı tutubelirterek Erdoğan"ın mu sergileyen bir cevap beraatını istedi. Erdoniteliğindedir. Siyasi bir ğan'ın avukatlan. verimitingde böyle bir cevabın yeri \ar len cezanın ertelenmemesi ve pa cı İbrahimoğlu, Necdet BayraktaDGM Savcısı Abdurrahim Yamnlır diye düşünülebilir. Batı'nın raya çevrilmemesi nedeniyle karar man. esas hakkındaki görüşüne roğlu. Faik Işık ve İtyasSolak hazır ve Hıristiyan âleminin İslamiyet ve için temyiz haklarını kullanacakgeçmeden önce. Istanbul Büyükşebulundu. Hidayet Okçu başkanlıMüslümanlar için potansiyel bir larını söylediler. Diyarbakır 3 hir Belediye Başkanı Recep Tayyip ğında üyeler Mehmet Soyhan ve tehlike olarak algılandığı sürece, bu No'lu Devlet Güvenlik MahkemeErdoğan' a yöneltilen suçun unsurYunus Karabıyık'tan oluşan mahveya buna benzer cevaplann verilsi'nde dün yapılan duruşmaya, Relannın oluşup oluşmadığının anlakeme heyeti. esas hakkındaki göcep Tayyip Erdoğan katılmazken şılması bakımından, bazı noktalar rüşünü bildirmesi için Savcı Abavukatîan Havati Yazıcu Zeki HaMArkasıSa. 17, Sü. Vde üzerinde durmak gerektiğini ifade durrahim Yaman'a söz verdi. Fazjlet Partisi 'nde hesaplarkanstı Birinci Büyük Millet Meclisi YUNUS NADİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Dönem Muğla Milletvekili(1920), gazetemizin kurucusu Yunus Nadi, bu belgesel kitabmı şöyle anlatıyor: "MustafaKemal, Heyeti Temsiliye'nin başında ve Ankara'dadır. Cephelerde dağınık milli kuvvetler, batıda Yunanlılarla, doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlarla, Konya İzmir hattındada İngilizlerle çarpışmaktadır. Işgal altına alınan İstanbul'daki hükümet ise, İngilizlerle birlikte, milli Tarikatçı valiye soruşturma hareketi dağıtmak yolunda MÜStAD OPERASYONU Yîne Fethullah Gülen • DGM tarafından gözaltma alınan MÜStAD üyesi Dost Sigorta"nın genel müdürü Fazıl Kahraman. Fethullahçılann denetimindeki Işık Sigorta'sında da ortak. Bir dönem ANAP'lı Pakdemirli'nin özel kalem müdürlüğünü de yapan Kahraman'ın, Dost Sigorta'da, Gülen'in sigortasındaki "Islami esaslara uygun" gördüğü havuz sistemini işlettiği belirtildi. AYŞE YILDIRIM Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün irticaya mali destek sağladığı gerekçesiyle operasyon başlattığı Dost Sigorta'nın genel müdürü Fazıl Kahraman'ın Fethullah Gülen cemaatinin demetimindeki Işık Sigortasf nda da ortak olduğu ortayaçıktı. Kahraman'ın. EkremPakdemirH'nin MArkasıSa.l7,Sü.8'de İRTİCANIN BÜTÇESt 15 MİLYAR DOLAR • 7. Sayfada Baki Erdoğan 'ı öldüren öpolise 5yıl 6'şar ay hapis cezası verildi İşkence mahkum oldu • Baki Erdoğan'ın 4 yıl 8 aydır süren işkence davası dün sonuçlandı. Aydın'daki duruşmaya katılan sanık polisler, işkence yapmadıklannı, suçsuz olduklannı söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme, 6 polise toplam 66 ay hapis cezası verdi. Sanık polislerin avukatlan, Baki Erdoğan'ın avukatlannı örgüt üyesi gibi göstermeye çalıştı. Mahkeme Başkanı Turgut Yıldınm, sanık polislerin avukatlannı uyardı. • Karann açıklanmasından sonra bir polis memuru, kadın avukata tokat attı. Sanık polislerin arkada^lan ve diğer sivil polisler, saîondaki gazetecilere ve avukatlara küfrederek saldudılar. Olaylar sırasında Radikal gazetesinden Ahmet Şık ile Milliyet gazetesinden Mert llktuğ yaralandı. • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, polislerin gazeteciler, avukatlar ve izleyicilere yönelik uyguladığı teröre Içişleri Bakanlığı'nın derhal el koymasını istedi. • 6. Sayfada Saray ve Babıâli'nin gönderdiği Anzavur, Hilafet Ordusu, Kuvayı İnzibatiye, yer yer başlayan isyanlar ve bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. İşte Yunus Nadi'nin usta kaleminden bu kitabında merakla izleyeceğimiz ilginç bölümler. Yunus Nadi'nin yakın tarihimize ışık tutan bu belgesel çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. • . 128 sa çalışmaya başlamıştır. Mustafa Kemal, Ziraat Mektebi'ndeki karargâhında, baş döndürücü bir çalışma içindedir; O'nun şimdi üzerinde durduğu en önemli sorun şudur: Ankara'da açılmasına karar verdiği meclisi, mümkün olduğu kadar, çabuk açmak." Cuma günü Cumhuriyel le 'Dünya Günü kaygı günü olmalı' • Dünya Günü nedeniyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası adına açıklama yapan Ethem Torunoğlu. birçok çevre felaketinin yaşandığı ve gelecek kuşaklara nasıl bir dünya ve yaşam ortamı bırakılacağının tartışıldığı koşullarda, Dünya Günü'nün "bir uyan ve kaygı günü olarak" gündeme alınması gerektiğini söyledi. H 6. Sayfada Baki Erdoğan'ın öldürülmesi olayına kanşan sanık polislere verilen hapis cezalannın açıklanmasından sonra mahkeme salonunda tartışrnalar yaşandı. Salonda bulunan diğer polisler, gazeteci ve avukatlan tartakiadılar. Olavlarsırasındayaralanangazeteciler, Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına ahndı. TGC, çtkan olaylan kınadL (Fotoğraflar: NECATİ AVGIN) EROL MANtSALI'NIN BIÇAK ŞIRTI KÖŞESİ BUGL'N VE HER ÇARŞAMBA M 8. Sayfada AVUSTRALYA'DA BÜYÜK OYUN • 9. Sayfada MİLLİ TAKJM RUSYA ÖNÜNDE MSpor'da BOĞAZİÇİ'NDE YAĞMAYA DÖNÜŞ • Arka Sayfada GÜNCEL CUNE\T ARCA\X REK Işadamı Sakıp Sabancı BORSA Pembe mi Kara mı? CHP lideri Baykal "Hükümetin tablosu ile halkın tablosu uymuyor" diyor. Doğru. Bir devlet adamımızın söylediği gibi: "lyimser birhava estirince, iyimserlik gerçekleşiyor mu? Hayır!" Bir umut ışığı veriyormuş hükümet. Umuttan vazgeçtik, ışığı ile jdare etmemiz isteniyor. Turgut Özal'ı öve öve yere göğe sığdıramayan kalemler, ölüm yıldönümünün üzerinden bir gün geçtikten MArkasıSo. 17, Sü. Vde ^Enflasyonu üretim düşürür' • Mesut Yılmaz'ın enflasyonla mücadelede özel sektöre yönelik sitemini haklı bulan işadamı Sakıp Sabancı, enflasyonun düşürülmesinin yolunun üretimden geçtiğini söyleyerek, " O kadar çok teşvik et adamlan, öyle bol üret ki mal bol bol olunca üretenler birbirinin gözünü oysun, fiyatları kırmaya, fiyatları aşağı çekmeye, enflasyonu aşağı çekmeye başlasınlar" dedi. • 5. Sayfada •Û Dün 4266 Önceki 4101 MARK O Dün 247.100 Önceki 247.5OO DOLAR Devletin TEKEL raporu •Û Dün 138.000 Önceki 137.2OO O Dün 2.46O.OOO Önceki 2.465.OOO ALTIN Eyüp Aşık gerçekleri gizledi' • 23 Ocak tarihinde Devlet Bakanı Eyüp Aşık tarafından imzalanan TEKEL ile British American Tobacco arasındaki "ön anlaşma taslağf'nın, aslında 29.4.1997 tarihinde Londra'da imzalandığı ortaya çıktı. TEKEUin Yüksek Planlama Kurulu'na verdiği ön anlaşma metninde bazı gerçeklerin gizlendiği, Samsun ve Yeni Harman sigaralannın üretilmeyeceği bildirildi. M 11. Sayfada w
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog