Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 NİSAN1998SALI 8 DIŞ HABERLER KAVŞAK OZGEN ACAR Asala Hortlatılmak Isteniyor Eımeniler'in Türkıye'ye yönelik kampanyalarını son bir iki yıldır yoğunlaştırdıklan her nedense dikkatlerden kaçıyor. Sadece "Cumhunyef'te 21 Ekım'de Ergun Balcı, "Ermenı Sorunu Yine Isıtılıyor" başlıklı yazı ile konuya dikkati çekti. Balcı'nın yazısından bu yana geçen yedi ay süre içinde olaylar daha da cıddi boyutlara ulaştığı halde Türk medyasında çıt yok. Gelin bu gelışmeleri yabancı basından özetleyelim: Ekimde Belçika'nın Brüksel Belediye Başkanı Pierre Bourque, Henri Michaux Alanı'nda 3 m yüksekliğinde "€rmeni Soykınmı" anrtı dikti. Türkiye protesto etti. Başkanın seçim yatırımı olduğu söylendi. Kanada'nın Montreal kentinde de bir başka soykınm anrtı gündemde. ABD'nin San Fransisco kentinde, her yerden görülen Davıdson Tepesı için soykınm simgesi bir "Haç anıt" hazırlandı. Kentteki Türklerin girişimi ve belediyenin "kamuya ait yerde herhangı bir dinin simgesi kullanılamaz" kuralı anıtın dikilmesini önledi. Belçika Senatosu "soykınmr kınama ve sorumluluğu Türkıye'ye kabul ettirme amacıyla önemli bir karar kabul etti. Kararda, Avrupa Parlamentosu ile AB ülkelennın parlamentolannın da soykırımı protesto Belçika'da dikilen Ermeni anıt. yabancı degil. Anımsanacağı üzere, 78 yaşındaki Ermeni Gourgen M. Yanıkian, 27 Ocak 1973'te bir otelde Los Angeles'taki Türk Başkonsolosu Mehmet Baydar... Ve yardımcısı Bahadır Demir'i tabanca ile öidürmüştü. "Örnek otmak istiyotvm" dıyen katil, daha sonra 33 Türk diplomatı ve yakınlan ile çeşitli ülkelerde yaklaşık 150 kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör örgütü ASALA'nın savaşını kıvılcımlamıştı. Yanıkian, 1984'te hastalık nedeniyle salıverilmiş ve 2 ay sonra da kalp krizinden ölmüştü. Katil Yanıkian'ın ömür boyu hapis cezasına çarptınlmasında rol oynayan o zamanki savcı, bu kez yeniden yargıç seçilebilmek için Ermenılere şirin görünmeye çalışıyordu. Asala ve kasalan Türkiye, soykınm tasanlanna ve ASALA'ya karşı büyük uğraş vermişti. Susurluk olaymda Abdullah Çatlı ve çetesının, Avrupa'da bazı Ermeni anrtlannı bombalama gibi basit olaylara kanştıklan belirtendı. Oysa gerçekte ASALA'yı ortadan kaldıran operasyonların 1984- 86 yıllan arasında Lübnan'da gerçekleştirildiği biliniyor. ASALA'nın kasası sayılan Lübnan'daki 22 Ermeni zengini, "faili meçhul" olaylarla ortadan eden kararlar almalan isteniyor. Oy avcısı politikacılar Amerikalı bazı senatör ve temsiteiterin, yann ABD Kongresi'nde düzenlenen "soykınmı anma" toplantısına katılacaklannı duyuralım. Cumhunyetçı George Radanovich ve Demokrat David Bonior'un 21 Mart'ta Kongre'ye "Ermeni soykınmı kurbanlannın anısını onurlandırma" amacıyla bir karar suretını sunduklannı da anımsatalım. Tasanda "Ermeni Amehkalılann soykınm kurbanı anılarını onurlandıran Kongre 'nın, 1915-23 yıllan arasında işlenmiş olan bu mezalimi kabul etmesı için Türkiye Cumhuriyetı'ni de gerekli adımlan atmaya cesaretlendireceği" vurgulanıyor. Parıs'te Sorbon'da 16-18 Nisan tarihleri arasında bir akademik toplantıda, Belçika Senatosu'na koşut önerilerin yanı sıra sorunun BM'ye de taşınması yolunda çalışmalann yapılması ele alındı. Toplantıya katılanlar arasında Frankfurt Ünıversıtesi'nden Prof. Fikret Adanır ve Istanbul'dan yayımcı Ragıp Zarakolu'nun adları da dikkati çekti. Atatürk konusundaki "ı7yas/co"sunun ardından Time dergısinın soykırım konusunda Türkiye aleyhinde yayımladığı son makale de işin tuzu biben oldu. Eski savcı-yeni yargıç ABD'de Madera kasabasının mahkeme yargıçlığına yeniden seçılmek ısteyen David D. Minner, 2 Nısan'da Santa Barbara Independent gazetesınde Ermeni soykınmını kınayan Türklere veryansın eden bir yazı yayımladı. Yargıç. Türkler ve Ermenilere hiç de kakjınlmışlardı. Bundan sonra, ASALA'ya para gelmez ve hayatta kalan "hâmiler" de sıranın kendilerine gelmemesi için bol sıfııiı çekler yazamaz olmuşlardı. 12 yıldır sesi soluğu çıkmayan ASALA'nın Ermenistan'da Levon Ter Petrosyan'ı deviren şahinlerin ışbaşına gelmesinden sonra yeniden örgütlenme peşinde olduguna ılışkın duyumlar alınıyor. Ancak, bu çabaların henüz ciddi düzeyde olmadığı sanılıyor. Ermenıstan Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi nedeniyle bulundugu cezaevınden çıkan, ASALA yöneticılennden Arthur Hovanesian ABD'ye döndü. Vırgınıa'dan gönderdigi "Ermeni Soykınmı" başlıklı bir E- postası, bana da ulaştı. Yabancı polıtikacılann yeniden seçilme kaygılannın bu konuda bir siyasal ortam yarattığı bir gerçek. Ancak, bir başka gerçeğı de göz ardı edemeyız. Türkıye'de ne zaman bir siyasal istikrarsızlık ya da darbe söylentisi ortaya çıksa, dışandakı karşrt güçlerin de sahnedeki yeıiennı hemen aldıklan da bir başka gerçek. Özellıkle REFAHYOL'un yarattığı ıstikrarsızlığın, ardından darbe söylentilennın karşıt güçlen harekete geçırmesı elbette kaçınılmazdı. Bundan önce de böyle olmamış mıydı? Geleneksel olarak her yıl 24 Nisan'a doğru düzenlenen olağan etkinliklenn bu yıl daha farklı boyutlara ulaştığı gözden kaçmıyor. Bunlann en az iki yıl önceden planlandığı gözleniyor. Birinci hedefin, soykınmı Türk hükümetine kabul ettirmek olduğu açıklandı. Daha sonra da sıranın kurbanlann vanslerıne ödenecek tazminata geleceğinden söz ediliyor. İÇİNDEN TÜRKİYE CEÇEN KİTAP Ermeniler sanatı kullamyor "Midnıght Exspress" fılminin izinden yürüyen Amerika'daki Ermeniler, "Soykırım" kavramını yayma amacıyla sinema, tiyatro ve romanlardan yaratianıyorlar. Leslie Ayvazyan'ın "Dokuz Ermeni" oyunu Manhattan Tıyatrosu'nda sahneye çıktı. "Soykınm" öyküleri ile büyüyen bir Amerikalı kız, yardım kuruluşlannda çalışmak üzere "anavatanı" Ermeni Gumhuriyeti'nin yolunu tutar. Kolhozda çalışmaya israil'e giden Amerikalı Yahudilerin öykülerini Ermenilere uyartayan bir kopya. Amerikalı Richard Kalinoski'nin, 15 yaşındaki Aram'ın sevgilisi ile "soykınm" bağlantılı öyküsünü anlatan "Aydaki Canavar" oyunu da Londra ve Lozan'da gösterildikten sonra Paris'te sahneleniyor. Atom Egoyan, "Takvim" filminde bir Amerikalı Ermeni fotoğrafçının Ermenistan'ın tarihsel ve kültürel köklerini görüntülemesini anlatırken, "soykınmı" dakomprime haplaria seyirciye yutturuyor. Onceki yıllarda Franz VVerfel'in "Musa Dağında 40 Gün"adlı romanının fılme çekilmesini, Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile Ahmet Ertegün'ün EdgariatTın "Rise the Euphrates" adlı kitabı önledikleri biliniyor. Margaret Tellelian Kyrkostas'ın, New York'un girişindeki ünlü göçmenler adası Ellis'teki müzede "Ermenıstan: Vatanımdan Anı/ar" başlıklı bir sergi düzenlemek istemesi olay yarattı. Müze yönetimi, 15 resim ve metne karşı çıktı. Sergiye kabul edilen üç resimde, asılan Ermeniler, sedyede sakat bir çocuk, Ermenilerin öldürülmesi gerektiğini emreden bir Türk belgesi görülüyor. Gelelim romanlara... Black Dog of Fate Peter Balakian BasicBooks ISBN: 046500704X 304 sayfa. ciltli 24 dolar Yazar, 20 yaşına geldiğinde büyükanne ve bazı akrabalannın "soykınm "dan Suriye çöllerine kaçarak kurtulduklannı oğrenir, dünya ülkelerinin ilgitenmeyişini kınar ve "Türk hükümetinin bu soykınmı kabul etmesi gerektiğini" vurgular. Zabelle Nancy Kricorian Atlantic Monthly ISBN: 0871137054 224 sayfa, ciltli 23 dolar "Soykınm'üan kurtulan yetim Zabelle, Boston'da Amerikan vatandaşı olmak için yaptığı evlilik sonrasında -peri masallannda olduğu gibi- yıllardır kayıp ailesi ile buluşmasının ardından bir trajedi yaşar. In My Father's Name MarkArax Pocket Books ISBN: 067101010026 400 sayfa ciltsiz 14 dolar 15 yaştndayken babası Kaliforniya'da bir barda öldürülen yazar, 35 yaşına geldiğinde bir gazeteci olarak bara giderek babastnın katilini arar. Geri dönüşümlerte ailesinin "soykınm" ile bağlantısını aktanr. Sanatsal değeri olmayan bu romanlann, pembe dizi hayranı okur kitlesini Türkiye aleyhine olumsuz etkileyeceği de kuşkusuzdur. Rise The Euphrates Carol Edgarian Random House ISBN: 0-679-42601-9 372 sayfa, ciltli 22 dolar New York defgistnin eleştirmeni VVafter Kim, "gösterişli, iyi niyetli, ancak en iğrenç kitaplardanbiri" ve "Ermenilerin belirii günleri için yayımlanan ticari biryapıt" diyor. E-posta: oacar(« superonline.com Fax: 0312.468 15 79 Çinli muhalif Wang ABD 'ye kavuştu! teşekkürler• Tiananmen gösterilerinin öncüsü Wang Dan, serbest bırakıldıktan sonra gönderildiği ABD'de, salıverilmesini sağladığı için Washington yönetimine teşekkür etti. ABD'ye gönderilen Çinli muhalif Wang, WashingtoıTda sağhk kontrolünden geçti. Dış Haberler Servisi - Çın'in başkenti Pe- kin'dekı Tiananmen Meydanı'nda 1989 yılın- da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilere önderlik eden ve önceki gün serbest bırakı- larak ABD'ye gönderilen WângDan, ABD'ye teşekkür etti. Wang, "Ozgürlüğe kavuşmam için göster- diği bütiin çabalardan ötürü Amerikan hü- kümetineteşekkürediyorum* dedi. Detroit'te kaldığı hastaneden AFP haber ajansına va- zılı birmesaj gönderen \Vang. "Çin'detutuk- lu bulunan demokrasi yanhsı diğer mahkûm- lann da ktsasürede serbest bırakılmasını ümit etn^ini" de ifade etti. Ülkesinden aynlmadan önce Pekin Hava- alanı'nda ailesi ile kısa bir görüşme yapan NVang'm. "Bir gün Çin'e yeniden döneceği- ni" söylediği de kaydedildi. EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1997 VE 1996 HESAP DÖNEMLERİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Emek Sıgcnta Anoran ŞnkM'nın 31 Aralık 1997 tanh ıtibanyte auzentenrrnş btançosunu ve bu taıMe sona eren hesap dönemıne aıt gehr tabtosunu ıncstemış bulunuyonjz. Incalememn genel kabul gömıüş denetteme ıke. esaB standartlanna uygun olarak yapılmış ve doiayısryta hesap ve çlefrterte I g i oiarak muhasebe kayiDarmın kontrolü ile gereMı gördüğûnAz dğer benetleme yöntem ve teknkiem ıçem^ır Emek Sıgorta Anonm Şrtetının 31 Aralık 1997 tanhı ıtibanyle düzenleTmış. biançosunu ve bu tarihte sona eren hesap donemne aıt geür tabteu br başka denetım firması tandınrjan incetenmış ve olumlu gorûş tnldınlmcştır Gorûşümuze gore, soz konusu malı tabtotar, Eme* Sıgorta Anonm ŞtrKetTnm 31 Aralık 1997 tarifıindekı malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap donemme aıt gerçek laafvet sonucunu Bılanço Dıpnotu 9 da açıklandığı ûzere Türk Tıcaret Kanunu ve Stgorta Murakabe Kanunu'na uygun olarak doğru bir t»ç>nx)e yansıtmaktadır btanbul. 11Mart1998 CEVDET SUNER DeNETIM VEYEMINÜ MAU MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİFIKETİ . CevrJetSuner Sorumlu Ortak. Basdenetçı . . . EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 1997 VE 1996 TARİHLİ BİLANÇOLARI (Bİrim-Milyon Türk Lirası) AKTİFLER I.NAKIT 0CÖERLER A Kasa B Sankâlar C DıgerNaM Dejerter II. MEHKUL DEĞEHLER CÛZDANI Msnkul DeOertof Cozdanı Merkul Oejenet Deje» Aıatı; Karj^ıjı (-) Rl. ALACAKLAR A. Sıgonalılar Sıgonalılar aoonal.larüar Pnm alacak KaffihOı (•) B AcenMer Acenteief Ac^ioterten Pnm Alacafc karfılıjı ( ı C Stgona v« Reasürans Şıritettan Can Hesab' 0 Stgona va Rsasûrans ŞııksBen NsatnıMo Depola E Ikrazl» F Dıjeı Aaacaklaf G MacaK ReesfcontuH IV IDARI VE KAMUNt TAKİPTEKİ ALACAKLAR lOarı vo Kanunı T»apu>!g AlacaMar loar va karajnı uMpiskı AlacaMar KarsıMüan (-) V. IŞT1RAKLER IştıraKlo» i , . .. . < J k •• •*. Işnrakler Ooğar Azalı; Kafşıbğı (-) ,£- lştırakk»B Sarmar» TaahNHart (-) ' VI. SABIT DEÖERLER A Menfcul Oatotor Msnkdler MankuHar Bmkmıt Amomsniara { -) B GaynmantaJller Oaynınankutar Gaynmankuaar Birlunlf AmortHHnanı ( - ) VII. DtĞER AKTİFLER (NET) AKTİF TOPLAMI 1M7 5.417 9.272 755.373 239 325 239825 1.846.63! 1.670131 (23500) 26.586 1761 14* 18* (210.1251 4.860 (432) • =314» ».610 1«2JSB (51.748) 2.3*8.483 2.47M15 (124 922) 14,6*9 755,207 1.850,862 598 S1.4S7 1438.109 0 SJM1A18 18 801 3433 299.941 (19) 116.033 116.033 401.725 410.225 (8.5O0) 23,618 758 58.027 (32.565) 3.569 (2,951) 26.0EC 39İ77 65 706 (26.429) 1.321,120 1390.483 (69.363) IM.92J 1J60.J97 PASİFLER I. BOAÇLAR A. Sıgorta ve Reasûrans ŞırKetlen Can Hesat» B Sıgoıta v« Reasürans ŞınteHan Depolart C Ûdeneoefc Vw» ve O»sr Yûk&mlüJQMer D DığerBorçlar E Borç Dakomu(-) H KARŞIUKLAR A " a Can Rızıkolar Karşılıgı Can Rızıkotar Kar? Reas Payı (-) b UuaHak Hasar Ka-şmj! Uualak Hasar Karş Reas Payı < -) c Depfem Hasar Kanjilıgi d Dıgef TefcniH Karşıtıklar B Serbest Karşılıklar a Kıdem Tazırunati Karşılıgt b Oıger Sertıesl Karfılıklar IH.DİĞER PAStFLER IV. ÖZKAYNAKLAR A Ödenmış Sennaye a) NornmaJ Sennaye b) Öcfenmemç Sermay* B.Kanur>YedskAK«>4w -P ^ ^ * . . C Otoganustü H ı u ı Kan;<ı|ı j ( > k 0 mnyan Yedek Akçelef E Oaganüstû Yedek Akçelec F Yeraden DeOoneme Fonu G Ö2Oİ Fonlar H Zarar(-) a Oönem Zaran |-) b Gaçmıf Yıl Zaranan (-) V. KAR A Net Dttnem Karı B Geçmı; YH Kartan PASİF TOPLAM 566.5*5 252 647 509.135 (227550) 1,213.224 (541583) 416223 (287^03) 68.974 1.70J.869 1702 869 Pekin > önetimi, önceki gün sağhk sebep- leriyle Wang Dan'ı serbest bırakarak ABD'ye gönderme karan almıştı. Karar, ABD Başka- nı BiD Clinton'ın hazıran ayı sonunda Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde "taktikbiradım" olarak değerlendiriliyor. Pekin yönetimi, ınsan haklan karnesi yü- zünden ba$ta ABD olmak üzere Batılı ülke- lerin \e ınsan haklan kuruluşlanıun yoğun eleş- tirilerine hedef oluyor. W'ang'm serbest bıra- kılmasının. Clinton'ın bu ülkeyi ziyareti sı- rasında dıkkatlerin ınsan haklan sorunundan başka bir alana kaydınlmasını sağlama ama- cı taşıdığı ifade ediliyor. ABD ve Avrupa Birliği ise Çin'in Wang"ı serbest bırakma karannın altında, insan hak- lan kamesını düzeltmek ıçın bu ülkeye yap- tıklan baskılann payı olduğunu savundular. Karan memnuniyetle karşıladığını açıklayan Be- yaz Saray, Çın'de daha kök- lü değişikliklere gereksi- nim olduğunun altmı da çiz- dı. ABD Başkanı Clinton ile birlikte Şilı'de bulunan Beyaz Saray Ulusal Gü\en- lik Danışmanı SamuelBer- ger, dün gazetecilere verdi- ğı demeçte, "Wang Dan'ın serbest bırakılması, insan haklan konusunda sürekli çıkardığımız gürültülerin bir etkisi olduğunu göster- miştir" dedi. AB Dönem Başkanı In- giltere'nin Dışişleri Baka- nı Robin Cook, AB'nin Wang Dan'ın serbest bıra- kılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Co- ok. Wangda\asının AB'nin Çinli yetkililerle görüştüğü konulardan birisi olduğunu sövledi. Kıbrıs 111577 123.485 24.861 115.439 (53.880) 509.838 (230.1*6) 2*0547 (187,744) 24321 411,380 2.867,132 1,482,105 ! 830.668 830 668 91.225 1.046.418 2 204 327 204,327 5,091,916 28,161 "77la* 595.751 2 36.434 38,494 Bltanço ve Gelir Tablosu Dlpnot Özetlerl (Blrtm: Aksi belirtilmedlkçe Mllyon TL) 2)Senrav<m %10n d a r a I d t s n O v o r a M a n M a F n r a l Kntmı*Ş % 24 84 (1996-1.24 ( 4 ) « Avnjpa ve «mtria HoUng A? » % 12.43(1996-S1ZC, 3)Semay»yı gmsi « m «mı»»» hsse saned yoMv OKjyttKraa^ttMn 1.702.169 Tl'rJr^H«6-1İOO.000Tl) S) 1987atanhamyıSMJKU'sY.OİmnrJ» U2KUa 1996r* ö payı»«raaytf!tntsrfıit299.040Tl»nMoknaküz«™mzn TL B « - r*nt 1 702869 TL ahw9ur(199S-YDFornn)an 461 815 TL. kar pjymdm 68973TL) 61Yıl ı;nk ıtinç erjtn hısse smerj tttnoı menku nrma yoMur 7)Borjinmjyi temsi erjen m«*ui lorrM yoH». 8)31 Aratk anNen «tanyk aakHı srtrttre cfcn BOCÇ-HK* « g t M (*«-Blf*>la,5834TL(1996-l383TL) Sıg»ttl*»3B5UU(199t56î7TU. AanWeı 127 001 Tl (1996-77 969 TL) Dıjer 3203 TL (1996-15 768 TL) Pasf OltjH 12 394 TL (1996-43 484 TL) 9)Ş«1<B rmyraset» kayilöm Tûrk Tortl K n m m . Sçofn MurHaDi Ktruara w M1996 antımde akhjı Yöraiım Kurulu Mran ımmo. tsMurılısaMN bulundutju jayım«nhto\20rESKnrl>malB«nl^TAŞV«sa»m™iararw 11)3112.1997 BnJ> » M y k p M ı k y t m ıç«nc( 24 adet d M Devam k^talWmdMnie(lm2a)1S6 TL tııtannrja 324 ad* rûcn nav» o n k 12)6»yn saü ör mrfen ûzannde t»m* füçû» eOode bıinarı ™r«saM ttfmr*- tndt {»n^|Wi^ yoldur 13)Bratar imvto 7387 say* Sıgntı Mumabe Kanunu jerej. mtttomi tonıai oantvgrtmsaOOOOO TL1*(199»« 000) p o » DuknrraKjfJır 14) ItaM duran nrtBK 482.180 U «(1996-232 W7 TL)agoral>nmştı 4 * satHası XMK mtoLçatsamt m «fjer nmral topkm 607 829 TL'dır (1996- 129512 TL) . âdsnmeyBn hssdftv ç r muılsk hssv örj*» ayrtrraBadn rj)Ue*jt rJaj|enef,banada «km göm hsH sndan tanç. akk atra maty«0e« kaanlmrs Btontthnı aarıil «Mmtslr» 6olw»ılı(»*«iBl«BiBj»!a)rir31 »n- a.'997 t (1996-2 394 TL) fnansHtamamatuhnuılen UBn et 5 742 T V * (1996-3190 TL) Natat w oıyn naM kredıto «jn ttmmal rjtınk vtnlmrş mûsttn ç * w sonorj 111256 TL(1996-48 694 TL) h c n oonosu w rJnM ahvi K 300156 TL »T (1996-29.029 TL) 17)3112.1997»««an* bktonvMuatyo*tur; 1996-1259Tll 18)Hss>s<nelleriBoreariYia: 1147 TL (1996-12786 TL| Hssı saneikn mtyet 1279 TL (1996-4 675 TL) DevKTahvi Haara Bonostı «kmış gûn s a s 739 352 TL (1996-287110 TL) Dmtt T»tıvijia7j» Bonou ınliy* 483.121 TL(1996-190 286 TL) mgyt M» MMmnijıomnl amomsmm asMmı un»*MinH.)iıltıı yOTden a a f - kımden dc«jn amortsman gakn yoUar Doneran «nonsman föm 26 585 TL 41(1996-13551 TL) 23)31 M * 1997 tanhı «tanyk S»Win l y n M s * t M n m l L i m f gBkrlsr attm- •jindı d>)er gatriv onnk gâatnlen UHm çmde 174 070 TL(1997 «e 19S6 r a m net «stontu 2279S0TL-518MTl)bcrçnesluteıyn$afctttmaig>Mffolrt gösMkn tutar pnde 177 560 TL (19B7-1988 yfcn net W5korftı 210125 TL-32.565 fLttOcatrBestomı moaıttur Ş î v M t t a U a r l v ^ l i 311TL(19961000TL)to- * m aanrad 0(5*0,10 432 TL (1996 4J44TL) Ktmttûm pnm ılacak Oıy«t 15000 TL (1996500 TL) can rdmbr kar^kjı 1213224TL (1996-509838TL) mıatak tasarkait*» 416223 TL 11996 • 280548 TL) ve deprerc İBsar k a r ^ ı 44 653 TL(1996-12 979 TL)'*r 24)1997 pknda 3236 Tl 51 «tts Fnansal Krtttmı A.Ş den oHnak ûzm oraHa. bij- konaW*vtıştınl«nXıı1ı»tjm3238Tm996 288 TL) Mntaû gıin aMe edtrn;- nr 31 »nl* 1997 anhnde Mwı t m p «neml ıcnle ıUoh şrtakmkm *nan SB. km v«bKKHiemn todOmtuan51 301 TL*(1996 44138TL)Topbntutarıçnlepa- M B 3s 3 s Ş nca. Msıt Bmkas TAŞ V« yaptoı g^nmenkul salqn&n 32.608 TL net geb eUe nosu n « « M tahvjknnın nutısup odıta* stnp^ton. «gn borçtor labnnk st «ejertenmışlır Bu o vt »m«ıı Sfcrrusı (*» 7397 v/t S^ont HmlabiKnmı'na gâre *rt«24627 TU1996-206 020 TLı de- Oennlehı ıımriuj) IJ0)BIIBIIII IMMIJI obnk T C BaşuıhjıM Haant MuE^eşaTB^ hsrt- ne tfcte Esnmiat * y m atnn raM krerj vt temta mtUı«tan ö i î * > 300.156 TL(1996-29 029 TL) M m h U ıwr*u1 rMOaienle t m n t obnk tartatmvBtrrts» c^nHer.rJeOencmfe sûntt br rjüşüş o6n*n«rj^ Btrtr* rra*va btdahnyk muhjsetKlestırir Htsa seneöenndetı eUe rtlen temetöler aHsa edüm geh'k>y*- dfc aiacak w bof^lannı iBesUnt BjBmne &tx tulnuUâJtf H/Urn rasmtı usMdan 3112.1997 nn geyiri cto 105 TU*n (1996-53TL) I»- sapönmrstır 1 Ocak 1998 Onrmtarı geçaf t*ıat üzn Mem taznnrah Bvam 150 U 20)31 Antk 1997 antv latBnyK yanıno para alacak ve bonö AKDF PASIf USO 926795 639407 STG MJ FF HR DK Sffi SEK 2 136387 3t697 261 1325 971 13 20 735 26 091 770595 4779 r KUR 204 750 338.870 114240 34120 101.250 29995 140610 25711 90.097Tl* (199636286TL)Tapbn tuor pnde pıytan % 20y aşan « ^ şırtmer 30,702 Tl KUSMU*SİStemlBivlMÛB«rl*A.Şl1996 14,663) «21.555 T L * IkKat Bmba TXŞ ıtr (1996 4251 TL) 2S)YomDm Kurulu Ba^an « Ûy*nylı.Genel Uûdür,Genel Koortmöc Gend Mûdûr Yanl gâ> ûst yineidkn a n dönernk ajtaıan ûcn) vc tmzen mentu t^iamı 56146 T L * (1996-39 650 TL) 26WmrrmsaHty!!*mjty»mve!itf firans™j«len vottur (1996-2276 TL) ve dojnjdan gider y n t » «nansnan göen 141514 TL'dır (1996-21 913 TL >Aö» ö 9 27)Cjn d6remX başia Lteman Sıgorta Anol* w Djnşmanl* A.Ş den 227 484 Tl (1996-199838 TL) vs Ikösa BankK TAŞ den 99188 TL (1996-63 470 TL) olmak üaretopbm 395 71011(1996-271 690 TLı prm gelın dde edkra; jynı srtrteıe snaytl 28010 TL (1996-29999 TL) ve 11 048 TL 1996-9236 TL) t*mk i a m ytttur 28)AnıorBsnıw hesaptıma yMemnk deMUk yoBur FMyet konusu ger»> snt tMlunrramakaık ÛnsetadtaanMgtlr/grieryolıln.Kdntarı IspııkVabvınsıvon yottuf 29)*Mtuşna kar YuzymTlW(1996-KırtTl) Hsse başna kar payı ora» % e'dır (1996-V2) 30)*=» sanellennın 31121997 borsariejenBmniıyûztınbeş TL dır (1996-Setazyic- vtimşTl) EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31ARAUK1997 VE 1996 TARİHLERİNDE SONA EREN Y1LLARA AIT GELİR TABL0LAR1 (Bınm-Mıryon Tûrk Lirası) EMEK SİGORTA A.Ş.01.01.1997-31.12.1997 DÖNEMİ KAR/ZARAR TABLOSU (Bınm-Mılyon Tûrk Lirası) A. Ataıan Pıtnler 6 Hınan Kontx«ar â E- Avnlar Taknk KayMdarda RMsûft Payı L Can Ftekdar Karşılıgında Reasurfrier Payt Z746K 32.8C3 M15S3 II TBOdK GCEBLBt S Ödanvı KoKvMar C flıHMiTıı 0 Hl TEKMKKAnZARAfl(l-l) IV G£NELG10EHl£B A. PamM âdaıkn C V»9 VB D^» YiûmOOJ» D E Ka^tkkl f D4rj V IULİ GBJRtfR A-FaaGaMen B. Kar Pırı Oeklen C SatşKata D KraQ«l«1en E Kambro SaMen F DıgarOeMer VI M»UQIDEHL£B A.FaaQderlen C Kmtqo 2«>nan D VII DâNEMKAfl2ARAH|lll-rv»V-V1) VIII ÖOENECEK VEBGI VE DHİEfl YASAL YLIKİİUI.ÜLÛKIER K « T 0ÛNEU KAKZARAffl (44.8S3) 3.S30.140 511587 632333 82S7S6 10J21 ! (1.77*3)4) (5*5.790) 11725*» (1İ74.100) «12.151 (274^20) 018,135) I2U20) (115051 596*72 3&5S 3İ» 34JK 36162 S» 211,309 (3183591 (141İ14) (703) (1« (185) 150159 67275 230.146 •B7 7** S0M38) İ2«W48) 112979) 213322 554 747 21743» (2334.2211 f7«8.712> (8O3J6ÎI («1.667) 144.37» (144J04) (133511 I&344) (4*7) 250J2B 150,340 319 59.453 20451 3774 m» (26J6D (21J13) 060) :i.Dii) (1» (3.458) 61295 (24J61) I TtKNİK GELWLER A. Alman Pmrtar C Ûdanen TazmraAa ReasûrCr Payı D De»«Wi T«kn* mr^Moat (Nel) F j a Can «MarKanakgnil R««u*l» Pap l H R û i P İ F OgerSeiıto II TEKNİK SIOERLER A. Rusûoım V«t«n Pnmler B Ödman K«nt>wto C OdmnTaznmalK j btMMHaMlarKaıtt» tDoprem Hasar Kjr»** E (kgarGrivleı III TÎKNIK KAR ZARAR (I - • ) IV GENEL GDERUR A. PeraoM GOarten B. Gmal » W » GrtrMİ 0 Amotenm G«J»l»ı F D«e>G*to1er B KarPavıGelM CSantKaılan 0 KnGairM E KantlvoK»»! F OgarGaKır VI MAUSIDEFILER A.FacQdaHen 8 SatfZnHan Z E ager Grte* VII DÛNEU KAR 2ARARI VUI ÖOENECEK VERGI VE DİĞER VASAL VİIKCltlÜLÜKLER IX NET DCMEM KARIZARARI 'ANGIN NAKLIYAT KAZA •586363 810474 191125 293,410 31055 5K6 5J97 (1.475.189) (510.75» (134.983) I40İ674) (108J46) (38.762) (37J48) 111.194 740 « <ıa.sec 52J92 84539 37192 1JJ07J S2T2 8U87 1561 1590357) (157.0BI (61J0S) I149İ12) (104,645) (103.475) 0 (14,027) 150.139 3448137 2,336 « 3 171336 322236 194.970 66582 271 « 7 91X847 3,414 (319.0131 (1.02S.430) (782,885) I179Jİ74) 0 (50.131) 277,140 UAKINA MONTAJ 677166 324İ83 101132 132.748 9475 US3 (603,4981 (297203) (30175) (13&030) I90J9C1 HAYAT DIŞI TOPLAM 6452.162 3J60KO S16.M7 832333 279J92 92J03 541583 287203 10J21 (17765041 1545.790) (1725,6481 (1.213,2241 «162231 (44A3I (117.9711 612,151 GENEL TOPLAM 6452.162 3J9014S 516967 832933 279692 92J03 541 »3 287203 10321 (5*40,01 '1 (1,776.504ı (545.790) (1.725J46] (1,21322't 14162231 (44,6531 1117*71, 612,151 (27*220) (3H.135) (26320) I12J0B) 595372 305İ36 3238 MX6 36.162 5561 211J09 (319^59) (141514) (703) '161 1166) 1177560) I2M6») ABD baskısr^ artıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD. Kıbns so- rununun çözülmesi için baş- lattığı gınşim kapsamında adadaki iki topluma yöne- lik baskılannj artırmaya baş- ladı. llk aşamada Kıbrıs Türkleri'ne "ancakiki dev- let esasına göre görüşme" önkoşulunu kaldırması, Rumlar'ada S-300 füze sis- temlerini almaktan vazgeç- mesi konusunda baskı yapan ABD'nin Özel Temsılcisi Richard Holbrooke 2 Ma- yıs'ta. yardimcısı TomMtt- ler da bugün adada temas- larda bulunacaklar. KKTC Cumhuıbaşkanı RaufDenk- taş, 23 Nisan"da Ankara'ya gelerek. TBMM'de bir ko- nuşma yapacak. Kıbns sorununun çözümü kapsamında inisıyatifi ele alan ABD, taraflara yönelik baskılannı artırmaya başla- dı. Bölgeye temaslannı ar- tıran ABD'nin ılk aşama- da. taraflan masaya oturt- mak için çabalarda bulundu- ğu bildirildi. A\nıpa Birli- ğı'nin Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) ile tam üyelik görüşme'erine baş- latmasının ardından adada iki deviet olduğunu vurgu- layan \e eşit koşullar sağlan- madan görüşmelerin yapı- lamayacağını belırten KKTC'yi iknaemeyeçalı- şan ABD. bıryandan da S- 300 fuze sistemlerinin ada- ya konuşlandinlmaması için baskıda bulunu\or. DünKKTCCjmhurbaş- kanı RaufDenktaş ile bira- raya gelen Miller. bugün de Ankara'da Başhkan Me- sut Yılmaz ve D>i şleri Ba- kanlığı yetkilile" ile bin- ra>a gelecek. Geçen hafta sonunda Türkiye'ye gelen .\BD Savunma Eakanı W0- liamC'ohen. Baş^akan Y'l- maz'a ABD Bejkanı BOI Ointon'un Miller'legörüş- mesini rica eden bir mektıı- bunu iletmişti. ^ Imaz. dı- ha önceki ziyareonde Mıl- ler ile görüşmeyı kabul et- memişti. Dışişleri Bakını İsmal Cem' in geçen cına biran- ya geldiği ABD Dışişleri Bakan Yardımt.sı Marc Grossman' a Yutaıistan »e GKRY'nın amarnın Kıb- ns Türkleri'ni "anhk" ko- numuna indirmek olduğu- nu behrterek, ikısşit siya&i varlıktan geri döı jlmesın n olanaklı olmadı|;mesajnı verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog