Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatörü. HikraetÇe- tinkaya # Yazıışleri Müdıiru lbrahim Yüdız • Sonımlu Müdur Fikrel flkiz 0 Haber Merkezi Müdürü. Hakan Kara • Görsel Yönetmerr Fikret Eser Dış Haberler. Şinasi Danı^oğlu • Istıhbarat. Cengiz Yüdınm 9 Ekonomı Melunet Saraç • Kiıltür Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücetaıan 0 NîaLıleİLT Sami Karaören 0 Duzeltme \bdullah Yazıcı* Fotograf Erdogan Köseoglu 0Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yun Haberien. Mebmet Faraç Yayın Kunılu tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ergun Balcı, lbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı: Mustafa BaJba> Atatürk Bulvan No: 125.Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195O2O(7hat), Faks: 4195027 0 Izmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H. Zıya B!v 1352 S.2 3Tel.4411220, Faks-44191170 Adana Temsikisi:ÇetinYiğenoğlu, tnönüCd 119S No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks. 363 12 15 Müessese Müdüm Üstün Akmen # Koordmator Ahmet Korulsan • Mıiıasebe Bükot Yener«tdare Hnseyin Gürer • Işletme Önder Çelik • Bıl'gı- tşlem Nail tnal 9 Bılgısayar Sıstem Mürûvet Ç i k r V S a n ş FızüetKuza MEDYA C : • Yönetım Kurulu Başkanı - Genei Mudur Gâlbin Erdaran # Koordınator Reha Işılman • Genel Mudur Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-513 84«V6!,Faks 5138463 YayımUvan >e Basao: Yenı Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocagı C'ad 39 41 Cagaloglu 34334 lsl PK 246 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hatl Faks (0 2121513 85 95 2NİSAN 1998 lmsak:5.tl Güneş: 6.40 Öğle: 13.15 Ikindi: 16.47 Akşam: 19.36 Yatsı: 21.00 Hastalık tanısında hternet dönemi • Istanbul Haber Senisi - Hastalıklann tanısında kullanılmaya başlanan Internet yöntemi giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de tanısı konamayan ya da hastalann emin olmadığı durumlarda Internet aracılığıyla Amerika'daki hekimlerle görüş alışverişi yapüklannı söyleyen Alman Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Dr. Ömer Aker, "Bu sistemle bir yılda binden fazla hastaya hızmet verildi" dedi. sona erdi • Haber Merfcezi - Intertoy tarafından düzenlenen "3. Akmerkez Jenga Turnuvası" 1500katılımcı ile gerçekleştirildi. Jengaseverler, mart ayı boyunca her hafta sonu Akmerkez'de hazırlanan standlarda pratık yaparak yanşmaya hazırlandılar. 21 ve 22 Mart tanhlerindeki ön elemeleri kazananlar 28 Mart Cumartesi günü düzenlenen finallere katıldılar. Turnuvanm son gününde VJ'ler dev boy Jengalar ile yanşarak şov yaptı. MasterCard ve Maestro • Haber Merkezi - MasterCard ve Maestro'nun. Fransa'98 kampanyası hakkında bilgi vermek için hazırladığı telefon hattı büyük ilgi görüyor. Yetkililer, . Türkiye'de 5.5 milyon kişinin MasterCard kredi kartı ve Maestro banka kartına sahip olduğunu belirterek 15 Şubat'ta başlayan kampanyada telefon hattını binlerce kişinin aradığını söylediler. Fordçevre koruma ödülleri • Ekonomi Senisi - Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri için 34 Avrupa ülkesinin katılacağı finalde Türkiye'yi temsil edecek proje belli oldu. Yalçın Savaş, Harun Güclüsoy ve Cem Kıraç tarafından yürütülen 'Akdenizfokunun Türkiye'de Korunması Foça Pilot Projesi' 5 Mayıs'ta Istanbul'da yapılacak finalde Türkiye'yi temsil edecek. Büyük finalde birinciliği kazanan proje 500 bin dolarhk ödülün sahibi olacak. 200 başvurunun olduğu bu yılki yanşmada, Prof. Dr. Derya Maktav'ın "Uluslararası Akdeniz Projesi" ikinciliğe layık görülürken üçüncülüğe layık proje bulunamadı. Moğollar'dan 30. yıl konseri • tstanbul Haber Senisi - Moğollar 30. sanat yıllan dolayısıyla yardım amaçlı bir konser verecek. Moğollar grubunun üyeleri ve Uluslararası Lions Birliği 118-T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Hamza Babaoğlu, konser hakkında bilgi vermek amacıyla dün Rock House Cafe'de düzenledikleri basın toplantısında, konserden elde edilen gelirin, Beşiktaş'ta yaptınlan Gazi Mustafa Kemal llköğretim Okulu için kullanılacağını açıklandı. Konser 17Nisan cuma günü Rock House Cafe'de gerçekleştirilecek. Çok yönNi oğretmenler • ANKARA (AA) - Temel eğitim süresinin 8 yıla çıkanlmasının arduıdan ortaya çıkan öğretmen açığını kapatmak amacıyla yeniden yapılandınlan eğitim fakültelerine, haziran ayında yapılacak Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınacak. Öğretmen adaylan, birden çok dersi öğretebilecek beceri ve tecrübe sahibi kişiler olarak yetiştirilecek. "Çok yönlü" olarak yetiştirilecek branş öğretmeni adaylan, alanlanyla ilgili dersleri fen-edebiyat fakültelerinden alacaklar. îsviçre, Belçika, Avusturya, Portekiz ve Fransa havayolu şirketleriyle anlaşma imzalayan THY, 21. yüzyılda Avrupa 1. liginde uçacak THY Türkiye'yi AB'ye yatdaştırdı• Qualiflyer Group'un logosunda bulunan mavi desen, küresel hava ulaşımmı simgelerken yıldızlardan oluşan bant da grubun güçlü Avrupa kökenlerini ifade ediyor. CENGİZYILDIRIM THY Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kozlu. THY'nin hava taşımacılığında AB üyesi ülkelerle ittifaka girmesının Türkiye'yi bu ülkelere yaklaştıracağı- nı belirtti. Cem Kozlu, anlaşmayla THY'nin geleceği ve Türkiye için çok önemli avantajlar sağlandıgını \xırgu- ladı. tsviçre'nin Zürih kentinde hafta ba- şında 5 Avrupa ha\ ayolu ile "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için'' sloga- nıyla Qualiflyer Group adıyla hizmet- lerini birleştiren THY, 21. yüzyıla Av- rupa birinci liginde uçarak girecek. THY, Svvissair, Sabena (Belçika) Avus- turya Airlines, Portekiz'in (TAP) ve Fransa'nın (AOM) havayolu şirketle- ri arasında havayolu taşımacılığında iş- birliğini öngören anlaşma, lsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen törenle t • r lsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenentörenledevreye giren anlaşmasıyla THY'nin uçuş noktası 500'e yaklaşü. A n l a ş m a n e l e r s a ğ l a y a c a k ? Kargo kapasitesi artacak "Qualiflyer Group" adıyla işbirliğine giren havayolu şirketleri, üye havayollannın uçuş ağlannın birleştirilmesi ile tüm yolculanna daha fazla uçuş noktası sağlayacak. Anlaşmayla THY'nin 65 olan uçak sayısı. oriaklanyla birlikte 401 'e yükseldi.Anlaşma neler sağlıyor: • Daha sık uçma olanağı yaratacak. Direkt bagaj hizmeti, ortak satış, rezervasyon bürolan gibi kolaylıklar sağlayacak. • Koordineli uçuş programlanyla daha fazla mil kazanma fırsatı tanıyacak. •THY'nin kargo kapasitesi artacak, yılda 10 milyon dolara yakın bir gelir artışı olacak. • Grubu oluşturan her havayolu, hizmetlerinin önemli bir bölümünü işbirliği yaranna sunmasına karşın her biri kendi kimliğini koruyacak. • Ortak sefer numaralı uçuşlar, birbirleri arasında yolcu takası, bu havayolu şirketlerinin herhangi bınnden bilet alarak diğerleri ile uçma hakkı gibi birçok faalıyeti gerçekleştirebilecek. devreye girdi. Birliğin logosunda bu- lunan mavi desen, küresel hava ulaşı- mmı simgelerken, yıldızlardan olu- şan bant da grubun güçlü Avrupa kö- kenlerini ifade ediyor. Svvissotel grubuna bağlı Internati- onal Zürih Oerlikon Oteli'nde yapı- lan törene, THY adına Yönetim Ku- rulu Başkanı Cem Kozlu, THY Genel Müdürü V\ısuf Bolayırtı. THY ticaret- ten sorumlu Genel Müdür Yardımcı- sı GürolYükseL Tanıtmave Halkla Iliş- kıler Başkanı Faik Akın katıldı. Törende her havayolu şirketini o ül- kenin hostesleri özel kıyafetleriyle temsil etti. Hostesler, yönetim kuru- lu başkanlan ile birlikte sahneye çıka- rak "The Quatiflyer Group" adı veri- len ittifakm, dünyayı ve dünyayı çev- releyen 12 yıldızı temsil eden logosu- nun yer aldığı büyük bir maketi taşı- dılar. Türkiye'yi milli kıyafetiyle hos- tes Banu Ozansoy temsil ederken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Koz- lu, Genel Müdür Bolayırlı ve diğer havayolu şirketlerinin başkanlan da sahnede buton haline getirilmiş bir başka logoya basarak anlaşmayı haya- ta geçirdiler. THY Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kozlu, gazetecilere yaptığı açıklama- da, yürürlüğe giren anlaşmanın THY'nin geleceğini belirlemede çok önemli olduğunu söyledi. Kozlu, anlaşmanın satın almadan yolcu hizmetlerine dek pek çok faali- yeti içerdiğini kaydederek "THY,bu anlaşmayla Avrupa'da 400'ü aşkın uçağı bulunan, 500'e yakın noktaya uçan bir fllonun ittifakı haline gele- cek" dedi. Cem Kozlu, Zürih dönüsü THY Ge- nel Müdürü Yusuf Bolayırlı ile ortak- laşa Atatürk Havalimanı'nda düzen- lediği basın toplantısında "Avrupa Kalite Birliği" olarak adlandınlabile- cek tt TheQuafifherGroup*un, 400'ün üzerinde bir filo büyüklügü ile 50 mil- yona yakın yolcu kapasitesini ifade eden Avrupa'nın en büyük sivil hava- cılık ittifaİaru oluşturduğunu söyle- di. Birliğin dünya sivil havataşımacı- lığının yüzde 60'ını kapsayan 4 itti- faktan birisi olduğuna dikkat çeken Kozlu, bu havayollan kanalıyla Tür- kiye'ye yönelik seferlerde meydana ge- lecek artışın ülkenin dış dünya ile olan bağlantılannda olumlu sonuçlara yol açacağını, turizm alanındaki konumu- nu güçlendireceğini söyledi. Hollywood\ yeni kralı Leonardo DiCaprio Oscarödülü almamış olsa da Hollyuood'un yeni kralı olarak görülüyor. RobertDe Niro'nun keşfettiği DiCaprio, sinemaya 1993 yıhnda başrolünü oynadığı ' T h i R y life'adb filmie başladı. Bunu 'Gflbert Grape've 1996 yıhnda 'Romeo ve Juliet' izledL ŞöhretillOscar ödüllü Titanic Ue elde etti. Oyuncuhığu e^enirken büyük paralar kazanabildiği için seçtigini söyle>en Leonardo DiCaprio, filnı başına 20 mirvon dolar ile Holh-wood'un en çok ücret alan oyuncular listesuıin başında bulunuyor. Pfizer İlaç Firması Bilim Politikalan Direktörü Samuels 'Amacımız ömrü uzatmak' • Merkezi New York'ta bulunan Pfizer'in en büyük 4 araştırma merkezinden biri olan Sandvvich Araştırma Merkezi Bilim Politikalan Direktörü Dr. Gillian Samuels ürünlerinin 140 ülkede bulunabildiğini \e amaçlannın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi. BARIŞ DOSTER SA^fDWICH - Sanayileşme ve yaşa- mın hızlı temposuna paralel olarak gün- lük yasamımızın vazgeçılmez gıdası ha- line gelen sandviçe adını veren küçuk lngiltere kenti Sandwich, aynı zaman- da dünyanın en büyük araştırma merkez- lerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Pfizer ilaç firmasmın en büyük araştır- ma merkezleri arasında yeralan ve Lond- ra'ya iki saat uzaklıkta olan Sandvvich Araştırma Merkezi'nde çalışan 3500 kişinin 1500'ü yalnızca araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışan uzman- lardan oluşuyor. Bilim ve iletişim teknolojisinin dün- yayı bir bilgisayar ekranına indirgediği günümüzde, hastalıklann tedavisiyle il- gili çahşmalar da bu gelışmelerden en geniş ölçüde yararlanıyor. Merkezi New York'ta bulunan Pfızer'in en büyük 4 araştırma merkezinden biri olan Sand- wich Araştırma Merkezi Bilim Politika- lan Direktörü Dr. Gillian Samuels ürün- lerinin 140 ülkede bulunabildiğini ve amaçlannın insan ömrünü uzatmak ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu söylüyor. Samuels, 1954 yılında kurulan mer- kezde kanser, AIDS, şişmanlık. damar sertliğı. iktidarsızlık, bunama. prostat, mıgren. kalp, solunum ve enfeksiyon hastalıklan başta olmak üzere. ılaçlann keşfı ve geliştirilmesiyle ilgilendikleri- ni belirtiyor. Samuels. çalışmalan ara- sında gen teknolojisinin çok önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor ve "Bu saye- de, ilaçlann \ an etkilerinin belirlenip en aza indirgenmesine çahşı>oruz. Gene- tik alandaki başanlar. daha etldli mole- küllerin betuienmesinde isabet oraıunı artnnir diyekonuşuyor. Samuels "Has- tahklan oluşturan mekanizma> la ilgili keşifler üzerinde çok duruyoruz. Araş- nrma birimimiz. hastaükla ilgili bü0- lerden yola çıkıyor, tıbbi gelişmeleri ve kendi uzmanlanmızın çalışmalaruu bir- likte ele alarak>eni tedavi>öntemleri ge- liştiri\ür. Bu vöntemlerdezamanlaken- di içinde elenijorlar" diyor. Piyasaya sunulan ılacın keşfinin, bir deneme yanılma sürecinin ürünü oldu- ğunu anımsatan Samuels, 10 yıl önce tek bir ilacın keşfı için bin molekülle işe baş- landığını, bu sayının 5 yıl önce 10 bin moleküle çıktığını, günümüzde ise bir ilacın keşfinin 100 bin degışik molekü- lün elenmesi sonucu gerçekleşnğini söy- lüyor. Bir ilaç için çahşmalara başlan- masından piyasaya sunulmasına kadar geçen sürenin ortalama 15 yıl olduğu- nu ve piyasadaki ilaçlann yüzde 95'inın fırmalann araştırma merkezlerinde üre- tildiğini savunan Samuels şöyle diyor: "Arasnrma süresinin uzaması patent süresini uzatı\or. tlaç işi çok zahmeüi ve masraflı bir hizmet Her 4 ilaçtan ancak biri para kazandınr. 2000 > ılında bir ila- cın keşif mali\cti 500 mihon dolar ola- cak. Biz bu parayi harcama olarak de- ğil geleceğe yaorun olarak görüyonız." Pfizer'ın birimleri dışmda pek çok bi- yoteknolojı fırmasının ve üniversitele- rin de çalışmalannı yakından izledikle- nni ve işbirliği yapüklannı belirten Sa- muels, araştırma-gelıştırmeye ayırdık- lan bütçenin 2 milyar dolar olduğunu, bunun 80 milyon dolannm Pfizer için- deki bilgi ağına harcandığını vurgulu- yor. Dünyada 1 Nisan sakaları Tolitikacılara gerçeği söyleten makine icat edildi' Haber Merkezi- Dünyada her yıl nisan ayının binncı günü insanlar şa- kalar yaparak birbirlerini kandırma- ya çalışırlar. Dün de bu kural değiş- medi ve birbırinden ılginç şakalar ya- pıldı. Japonya'da yayımlanan Asahi Şimbun gazetesi, politikacılara "ger- çeği söyleten" makine icat edildiği- ni yazdı. Portekiz'de yayın yapan Radyo Paris, lran milli fiıtbol takımı- run yerine Dünya Kupası'na Portekiz milli takınunın dünya kupasına gi- deceğini haber verdi. lngiltere'de de BBC radyosu, bir ha- berinde, ABD'de "mucizevi tavuk- lar" yetiştirildiğini, bu hayvanlann hem yumurta hem de süt verdiğini du- yurdu. Senegal'inbaşkentiDakar'da yayımlanan Vel Fecr gazetesi. Sene- gal'e gelen ABD Başkanı Bill Chn- ton'ın Dakar Ulucamii'ni ziyareti sı- rasında Müslümanlığı kabul edece- ğini yazdı. Yunanistan" ın önde gelen gazetesi Katimerini, "TûrkHava Yol- lan'nın, Yunanistan'ın uhısal şirketi Olimpic Hava YoDan'nı satm almak istediğini" yazarak okuyuculanna l Nisan şakası yaptt. KKTC'de yayım- lanan Yeni Düzen gazetesi, okuyucu- lanna l Nisan şakası yaparak KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum yönetimi lideri Glafkos Kkri- des'in, 7 Nisan Pazartesi günü, ara böl- gedeki Ledra Palace'ta bir araya ge- leceklerini yazdı. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri KofiAnnan, ABD Dı- şişleri Bakanı Madeleine Albright. fngiltere Dışişleri Bakanı Robin Co- ok ve Tanzanya Dışişleri Bakanı Ha- debegege Oyunea'nın da katılacağı belirtildi. Türkiye'de ise Malatya'da yapılan bir şakanın dozu kaçınca ûzüntülü anlar yaşandı. Bir yere! televizyon kanalında pop müzik sanatçısı Mu- rat Göğebakan'ın trafik kazasında öldüğü bıldınldı. Bunun üzenne sa- natçının yakmlan, haberde cenazenin bulunduğu açıklanandevlethastane- sine akın etti. RASGELE / RAtFERTEM Neden Gündeme Geldi Kıbrıs Sonunu?Yağdı, esti, gürledi. Mart geçti. Geldi "Nisan mayıs aylan Gevşer gönül yaylan Çayır çimen bekliyor . . . Bayanlarla baylan." Çimenler yeşerir. Gülleri açar bahann. llık ılık eser bahar rüzgârtan. Eş tuttu yabanın canlısı. Çift çift geziyoriar. Çrft çift geçiyorlar göç hayvanlan. Korkmuyorlar, kaçmıyoriar. insanın üstüne konacaklar. Göz göze geliyoruz. Sevgiler, dostluklar. Tüfek atılmaz onlara. Av mevsimi de kapalı. Av mevsiminin hiç kapanmadığı yıllarda da atmazdık. Korur beslerdik. O zamanlar eli tüfekliler yoktu. Korumak, üretmek! Avlanmaktan yeğdi. Doğduğu yerde değil de. Doyduğu yerde yaşama zorunluluğu. Göç göç göç... Insanoğlunu doğayiayabancılaştırdı. Kendisiyle bile... Gevşemiyor gönül yayları. Gün geçtikçe geriliyor. Çayır çimen kalmadı. Fabrikalar fabrikalar. Evler evler. Ust üste bindiler. Adını apartman koydular. Tanm alanlannı doldurdular. Doyunamayan insanoğlu. Ormanlan yaktı kesti. Tarla yaptı. Göz koyan sanayi, yöneticileri buralara da el koydu. Ege Marmara bölgelerinde ekilip biçilecek toprak kalmadı. Yabanın hayvanına da doyunma bannma yeri. Kalan yerleri de tarım ilaçlarıyla zehiriedik. Kalanlar öldü. Kaçanlar kurtuldu. Şimdi göç hayvanı bekliyoaız. Av mevsimleri. Kendi kendine doyunan çok az ülkeden biriydik. Şimdi dışardan getiyor. Soframızdaki ekmeğin, tabağımızdaki etin yansı... Çayır çimen bekleyedursun. Gelenler turizm amaçlı... Göç olayı insanoğlunun yaşamına da girdi... Mart geçti. Kar fırtına durdu. Baharın ılık esintileri. Politik yaşamı etkilemedi. Karışık esmeye başladı rüzgâriar. Boraya dönüştü. Kıbns olayı. Türk-Yunan ilişkiteri. Geidi gündemin ön sıralanna oturdu. Içimde birtedirginlik, bir korku. Acaba kamuoyundan saklanmak istenen olaylar mı var? Olgular mı? Ne zaman Kıbns sorunu, Türk-Yunan ilişkileri ön plana çıkanlmışsa! Iş işten geçtikten sonra farkına vanlmıştır, yağma, tutku... Önce S-300 füzeleri geldi gündeme. Arkasından Kıbns Rum kesiminin Avrupa Birtiği'ne girmesi. Karşıtı da: Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyef ileTürkiye'nin bütünieşmesi. Bunlar yaşamsal sahada önemli. Arkaya rtiyor diğer olgulan. Düşünüyorum da: Özelleştirme adı altında milli kaynaklanmız satılıyor mu? Yoksa?.. Yabancı ortaklıklar kapılarımızda bekliyor da. Ya da arkasında. Fethullah Gülen kuruluştannaçekilen peşkeşler mi? Son günlerde gazetelerin manşetierini kaplıyor da. Nükleer santrallar! Bergama'dan başlayan toprak zehirleme istemleri! Doğal yapıyı yok eden turizm alanlan! Başka şeyler de aklıma geliyor. Söylemeye dilim varmıyor... Alınma eski dosrum IsmaH Cem. Irkikdim. Aydınlanmak istedim. Benim bildiğim. Herkesin bildiği. Türk-Yunan halkı dosttur, dost kaiacaktır. Biline! Rasgele... e-posta : tan @ vol. com. tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog