Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 1998 PERŞEMBE 16 SPOR Rahatsızlığını öne sürdu Yılduım toplantryı terk etti HtLMİ TÜRKAY Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı dün aksam yapıhricen rahatsızlığını öne süren başkan Aziz Yıldınm, toplantıyı yanda bıraktı. Azız Yıldınm'tn toplantıdan aynlması- - nın ardından bir açıklama yapan kulüp sözcüsü Nu- n Tuna, Yıldınm'ın rahatsızlığı nedeniyle toplantı- . dan aynlmak zorunda kaldığını belirterek "Bu ne- denieprimsistemi,teknikdirektörOtto Bariçin , son dummu ve bazı teknik konulann görüşülme- sini Vanspor maçı sonrasına erteledik" dedı. ı '6 maçı kazanmalıyız' Başkan Azız Yıldınm, Otto Bariç'ı uyararak son " 6 maçın kazanıJmasını istedi. Kocaelispor yenilgi- siyle şampiyonluk yolunda yıtirdiklen avantajı bu hafta yeniden yakalayabileceklenni belirten Yıldı- . nm.u Artıkka>betmeyetahajnınü)ümiH vok. Fut- botcuvç teknik kadromuz şampryonJuğainansnT de- di. Yıldınm'ın bu konuşması kimi çevrelerce 'uyan', ' bazı çe\Telerce ise 'moraT olarak yonımlandı. Videolu eğitim Fenerbahçe tempo yükseltti. Avusturya'dan dö- nerdönmez futbolculara videolu eğitim veren teknik direktör Otto Bariç, daha sonra da bu hareketlerin sa- i hadatekrannı istedi. Kalan 6 maçtapuan kaybınata- hammüllerinın otaıadığını belüten teknik direktör Banç, bugüne kadar kendilenne tam anlamıyla şans vermediğı Tunca>,Sclahattin,Taner,Kubaa>vA.tülagı- bi ısımlere de 'Haar ol' emrı verdı. Vanspor hazırlık- lannadevameden San-Lacivertli ekiptekanında mik- rop olduğu saptanan ve ilaç tedavisine başlanan B. SafTet ın rahatsızlığı sürerken son haftalann formsuz - ısimlen Ilker ıle Högh'ün deVanspor karşılaşmasın- da yedek kulübesinde oturacaklan öğrenildi. Dün Dereağzı tesislenne gelerek önce teknik direktör Ba- nç, ardından da futbolcularla konuşan ve kalan 6 maçtan 18 puan ısteyen AzizYddmm, şampıyon ada- ymın yine kendilen olduğunu vurguladı. Futbolcula- ra Vanspor maçmda puan kaybetmeleri halinde bü- yûk para cezası venleceği sızan bılgıler arasında. Rfiştfl ile 10 puan gitti Fenerbahçe'de rakıpsiz file bekçisı durumunda olan Rüştü'nün özellikle bu sezon çizdiği grafik tek- nik kadro tarafından beğenilmıyor. Geçen dönemJer- de bırçokmaçın kazanılmasuıda imzası bulunan Rüş- tü'nün formsuzluğu, Otto Bariç ve ekibini sıkıntıya sokarken yaklaşık 5-6 maçta kaybedilen 10 puanın nedeni bu futbolcuya bağlanıyor. Efes'in dörtlü fiııal ıçın son şansı Süper Lig'de Benetton'u yenip düğümü çözmek istiyor LEVFJVTYÜCELMAN TREVISO -Avrupa Ligi'nde E- fes Pilsen'in en zor gecesi. Efes Pilsen. Benetton Trcviso önünde final-four vizesi anyor. Palaverde Salonu"ndaki karşılaşma TSİ 21.30'da başla- yacak. Bu karşılaşmayı kazanacak taraf. final- foura adını yazdırarak Yunanistan'ın AEK ta- kımına rakip olacak. Benetton karşılaşması E- fes Pilsen'in de Avrupa kupalanndakı 179. karşılaşması. Kupa 1 îde 93 maçta 58 galibıyet, 35yenilgı, Kupa2'de 33 maçta 19 galibiyet 14 yenilgi ile mücadele eden Efes Kupa 3"te 52 karşılaşmanın 32*sıni kazandı. 2.5 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Italya'ya gelen ve Treviso dıştnda küçük bir otele yerleşen Efes Pilsen kafılesi maç saatinı beklemeye koyulur- ken sakatlıgı süren Naumoskj'nin forma giye- meyeceği coach Aydın Örs tarafindan açık- landı. Treviso havaalanmda Efes Pilsen kafi- lesine zoriuk çıkaran ftalyan polisine tepkı gösteren yöneticiler, oyunculann boşu boşu- na bekletildiğini söylediler. Bu arada Efes ka- fılesine çıkanlan zorluğu görüntülemek iste- yen bir foto muhabiri de havaaianı polisi tara- fından özel bölüme alındı. Çektiği fihn iste- nen basm mensubu. daha sonra Efes Pilsenli yöneticilerin araya girmesi ile Italya'ya giriş yapabildi. Efes Pilsen'i, BenettonTreviso'nun TüVk menajeri Vnât Tarhan karşılarken ltal- yan gazeteciler de. Naumoski'ye büyük ilgi gösterdiler. Benetton Kulübüde Makedon yıl- dızın forma gıyipgıymeyeceği konusunda bil- gı edinmek ıçin sürekJı olarak Efes kafılesini takip ettirdı. Naumoski'ye ilgi 4 sezon önce Benetton formasını gıyen ve bu ekibi Avrupa şampiyonu yapan Naumos- ki'yeTreviso halkı da büyük ilgi gösterdi. Na- umoski'nin fotograflanrun yer aldıgı bir spor mağzası, Efesli basketbolculann hücumuna uğradı. 13.00'le 15.30 arasındaki siesta tatili- ne karşın Naumoski'nin araya girmesi ile ke- penklerini açan bu mağazadan alışveriş yapan Efesliler, basketbolseveriere de imza vermek- ten geri kalmadılar. SON DAKİKA Aydm Örs'ün silahı savunma İTALE MEDİNA UFUK İNANÇLI - Efes Pikenin yıknzı lifiık Sa- nca tarihi fırsatı değerlendirmek istediklerini be- lirterek,"Dörtlü finali bu kez yakalayacağız" dedi. TREV1SO-Avrupa SüperLıgi çeyrek fi- nal serisinin 3. ve son maçmda bu akşam ttalyan devi Benetton'la Treviso'da karşı karşıya gelecek Efes Pilsen'de hedef dört- lü final. Benetton maçı için dün sabah uçak- laTrevıso'yagelen ve kampa gıren Efes Pil- sen'de tek sorun elmacık kemiğindeki kınk iyileşmeyen Makedon oyun kurucu fttar Naumoski Çeyrek fınal serısi öncesı Darüş- şafaka maçmda sakatlandıktan sonra Jtal- ya'daki ilk maç ve fstanbul'daki rövanşta forma gıyemeyen Naumoski. bugünkü 3. maçta da takımım yalnız bıracak. Make- donyalı yıldızın yenne büyük olasılıkJa Murat Evttyaoğlu oynayacak. İlk maçı deplasmanda 67-57 kaybeden Efes Pilsen. (Mirsad 13 sayı. 15 ribaunt, Sellers 18 sayı. 9 ribaunt) rövanşı zor da ol- sa 59-58 kazanarak işi 3. maça uzatmıştı.Be- netton maçı öncesi görüşlerini ^çıkJayan cocah Aydm Örs, sakatlıgı süren Naumos- ki'nin yokluğunu hissedeceklerini, ancak Efes'in takım kimliği ve klasıkleşen savun- ma anlayışı ile dörtlü finali yakalayacakpo- tansiyele sahip olduğunu vurguladı. Örs, "NaumoskTnin sakatlıgı büyük dczavantaj. Ancak Efes Naumoski'siz de maç kazandı, maç kazanacak güçte. Kazanmaya geldik. Üzerimizde stres yok. İtaKa'dan FinaJ-Four vizesi alarak dönmek istiyoruz**dedı. Ufijk: Tarihj şans Efes Pilsen'in skorer o>-uncusu l'ftıkSa- nca ise Benetton Treviso önünde tarihi bir firsat yakaladıklannı söyledi. Ufuk, "Na- uomski'nin şanssız sakatlıgı elbette bizi olumsuz yönde etkiledi. Ancak A\Tupa'nın en i>i takım o>unlanndan birini ov nayan E- fes.2 kez kaçırdığı final-four'u bu kezyaka- layacak"şeklınde konuştu. G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL '01er Cebe' Yöntemi , Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da ; yeni dönem için başkanını ve yönetimini seçti. Galata- saray'da seçim çekişmeli olmadı; daha önce biryazım- da belirttiğim nedenlerden dolayı kimse bu dönemde se- çirne girmek istemediği için Faruk Süren rakipsiz kal- dı. Buna karşılık Fenerbahçe ve Beşiktaş çekişmeli bir % seçim sürecinden geçtiler. Her iki kulüpte de bütün adaylar kulüplerinin büyüklüğüne yaraşır bir ağırbaşlılık içinde yanştılar. Politikacılar bundan ders almalı. Burada, kulüp seçimlerinin düşündürdüğü kimi konu- lara değinmek istiyorum. Kulüplerin içten ve dıştan de- ğeriendirilmeleri çok farklıdır. Taraftar, yönetimi spor ala- nındaki, hatta yalnızca futboldaki başanlaria degerien- dirir. Hatta bu konuda yönetimlere verilen notlar bir haf- tadan ötekine değişebilir. Yönetimi göklere çıkaran ta- raftar, ilk yenilgide istifaya çagırabilir. Durum, genel ku- rullar için daha farklıdır. Genel kurullar da doğallıkla spor- tif başan beklerler, ama kulübün geleceğinin güvence- sini oiuşturan mali yapısıyla da ilgilenmek zorundadır- ,, lar. Yönetimi, sportif konulann yanı sıra mali ve yöne- timsel gidişiyle de degeriendiririer. Bugün bütün kulüpfer parasai bakımdan darboğaz- dalar. "Büyükbaşın derdı büyük olur" örneği, büyük ku- lüplerin derdi daha da büyüktür. Şampiyonluğa oyna- yacakJardır. Takjmlannı bu amaca yönelik olarak ünlü, •' dolayısıyla da pahaiı sporcularla kuracaklardır. Oysa bu- gün kulüplerin çoğunda gelirler gideıieri karşılamıyor. Kulüplerin adını, ününü, onlara duyulan sevgiyi ticarete ve paraya dönüştürebilecek bir düzen hiçbirinde kuru- labilmiş değil. Bunun kısa sürede gerçekleştirilebilmesi - de olanaklı görünmüyor. Işte Fenerbahçe, düşündüğü şirketi kuramadı. Kuruluşu bir buçuk yılda gerçekleşti- - rilebilen Galatasaray AŞ'nin ise henüz dikkate deger bir başansı yok. Bu durumda günü kurtarmak için kısa va- deli klasik -sözde- çözümler gündeme geliyor; ömegin, eller cebe yöntemi. Bu yöntem, çözümlerin en kötüsü olmasına karşın çaresizlik ortamında geçerliliğini koru- yor. Bu nedenle, Fenerbahçe genel kurulu öncesinde başkan adaylan kendi keselerinden yaptırtp kulübe ba- ğışlayacaklan tesisler konusunda yanşıyorlardı. Yine ay- nı şekılde Beşiktaş başkan adayılhsan Kalkavan. se- çilmesi durumunda kulübe bağışlayacağı çok değerli ar- salann deste deste tapulannı, üyelere ve medyaya gös- teriyordu. Kalkavan'ın bağışı için seçimi kazanmak ön- koşuldu, oysa Fenerbahçe'de başkan adaylan daha cö- merttiler, onlann bağışlan koşulsuz olacaktı. Seçimler bitti. Fenert>ahçe'de başkanlığı Aziz Yıldı- nm biroy farkla kazanırfcen, yönetim kuruluna Vefa Kü- ı çük'ün listesi seçildi. Şimdi başkan, karşı listeden se- • çilmiş bu üyelerden kulüp için para istiyor: "4 'er milyon , dolar verin, ancak bu paralan ister bugün, ister yann verin. Amayeterki verin. Böylece benim ûzerimdekiyiık . de bir nebze hafifler." Dört milyon dolar yaklaşık 1 tril- yon eder. Vergisi ödenmiş 1 trifyon lirayı düşünebiliyor musunuz? Nasıl verilir, niçin verilir? Galatasaray'da ise Ergun Gürsoy, bir röportajda, ye- ni bir heyecanla ise koyulduklannı söylüyor ve ekliyor: "Varol Dereli, Mehmet Cansun, Osman Hattat ve Burak Elmas gibi maddi gücü yüksek olan arkadaşla- nmla kulübü sırtlayabiliriz." Galatasaray'tn M yıl önce- ye kadar, 1992-96 arasında hiç kimsenin cebine muh- taç olmadığını çok iyi biliyorum. Şimdi sırtlanması gere- kiyor. Işte yüz yıla yakın geçmişi olan kulüplerde gelinen " nokta ne yazık ki bu. Kişiler para verecek, işler yürüye- ' cek, kulüpler ayakta kalacaklar... Geçerli çağdaş yön- *• temleri uygulayabilecek yöneticiler yerine paralı yöneti- '- ciler... Bu gidişle birgün kulüp yönetimleri Kırkpınarağa- 1 lığı gibi arttırmaya çıkanlırsa şaşırmayalım. Parayı veren, kulübü dilediğince yönetir. Düzgün yö- > netimin yerini keyfî yönetim alır; gereksiz harcamalar ku- : lübü borç batağına sokar, kişilere bağımlı kılar. Kulüple- ? rin sağlam gelir kaynaklanna kavuşmalan biraz da bu ,, yöntemleryüzünden gecikmiştir. Bu yöntemlerin bir çık- - maz yol olduğu artık anlaşılmalıdır. DÜZELTME: Geçen haftaki yazımda Havuz'dan 200 kulübün yarahandığını yazmıştım. 2000 olarak dizilmiş. Özür dileyerek düzeltirim. e-posta: hasmin7@ibm.net San-Kırmızılılar, Trabzonspor'a zeytin dalı uzattı G.Saray'dan dostluk eli ARİF KIZ1LYALIN Galatasaray. Trabzons- por'a dostluk eli uzattı. •' Kulüp yöneticilerinin \er- dikleri demeçlerle birlikte son dönemlerde büyük artış gösteren fiıtbo! anarşisınin Galatasaray ile Trabzonspor kulüplerinin arasını açamayacağını söyleyen San-Kırmı- zılı ekibin basın sözcüsü Ateş Ünal Erzen, "Şimdi Trabzdnspor'la haya- ti bir maçumz var. Ancak futbol bir • Basın sözcüsü Ateş Ünal Erzen, "Sporun özünde de centiimenlik var. Trabzon'a elimizi koiumuzu sallaya sallaya gideceğiz, dostça bir maç oynayıp döneceğiz" dedi. spor. Sporun özündede centiimenlik var. Trabzon'a elimizi koiumuzu sal- laya sallajya gideceğiz, dostça bir maç oynayıp döneceğiz. Başka takımlar gibi komşu kentlerde de değil, Trab- zon'un göbeğinde kaJacağız r 'şeklin- dekonuştu. Galatasaray'ın tüm yurt çapında ve özellikle de Trabzon'da sevildiği- ni söyleyen Ateş Ünal Erzen, önce- ki dönemlerde Avni Aker Stadı'nda yaşanan olaylan anımsattığımızda da "Trabzonspor"un bizimle mnadı- gı hiç bir maçta ola> çıkmamışdr. Bu kez niçin çıksın? Diğer takımlar sa- va$a gider gibi Trabzon'a gidiyor. Ben maçın futbol oyun kurallannda oynanacağuıa inanjyoruın r> diye k o nuştu. ITO'dan özürlülere destek 18. Sağır ve Dilsizler OlimpKatı'nda dünya şampiyonu olan takıımnuza sporcu veren İstanbul Sessizler Kulübü'ne İstanbul Ticaret Odası'ndan malzeme yardımı yapüdı. İTO Başkanı Mehmet YİIdınm, yaklaşık 1 milyar liralık malzemeyi Sessizler Kulübü Başkam Muzaffer Coşkun'a verirken, "Bu sporculanmıza her kurumun yardım ehnesi la/ım. Onlar ellerindeki koşullar çerçe\esinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edhorlar. Spor, bu gençleri toplumumuza kazandırabilmek için en güzel faaliyet" dedi. (GÖKJvlEN ALAKUŞ) CİMNASTİK Hareketli günler başladı KEREMKAÇARLAR Cimnastikte hareketli günler başladı. Uluslararası alanda uzun süredir sessiz kalan cimnastikçi- ler, art arda çeşitli furnuvalara ka- tılacak. Türkiye'de çok yenı olan aerobik ile ilgili etkinlikler ise gündeınin ilk maddelerini oluştu- ruyor. Cimnast[k Federasyonu Baş- kanıAtülaOrsel ikinci başkanlı- ğını yaptığı Avrupa Cimnastik Birliği'nin (UEG) bugün basla- yacak olan yönetim kurulu top- lantısına katılıyor. Örsel, Lük- semburg'dakitoplantıda, 1999 yı- lında Istanbul'da yapılacak olan Avrupa Aerobik Şampiyonası'na ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verecek. Israil'de 3-5 Nisan tarihleri ara- sında yapılacak olan Uluslarara- sı Ritmik Cimnastik Şampiyona- sı'nda mücadele edecek Türk milli takımı bugün Holon kenti- ne gidiyor. 13 Mayıs'ta Porte- kiz'deki Avrupa Şampiyonası ön- cesi son hazırhk olan ve 20 ülke- nın katılacagı şampiyonada milli takımı şu sporcular oluşturuyor: Antrenörler: Carmen Stoiça ıle Ülker Önal. sporcular: Mısra Ci- ğeroğlu, Dernet Tetik, Gözde Er- duvan. Hatice Burgucu,Sezin Çi- men, Nihan Şahingöz. Slovakya'nın Bratislava ken- tindeyapılacak uluslararası aero- bik cimnastik antrenörlüğü kur- suna Türkiye'den 4 temsilci dün gitti. Uluslararası federasyona üye olan ülke antrenörlerinin ka- tıldığı kursa Türkiye ilk kez şu isimlerle katılıyor: Ayşegfil Gezi- koL Melek Rusçuklû. Fatih Os- man Çelebioğtu,Aü Aslan. Hakan'dan 2gol Spor Servısi -Trabzonspor'la oynayacağı 29. hafta maçının ha- zırlıklannı sürdüren Galatasa- ray'da Hakan Şükür'ün sakatlı- gı teknik direktör Fatih Terim'ı zor durumda bıraktı. Samsuns- por maçmda kaval kemiğine tek- me gelen ve ağnlan devam eden ünlü futbolcunun özveri ile ant- renmanlaraçıkması iseTerim'in tektesellısı. Bu arada Samsuns- por maçmda sakatlanan diğer futbolculardan Hagi ıle Tu- gay 'ın ise Trabzon maçında for- ma gıyeceklen belırtildı. Antrenmanda fiıtbolculann hırsı yönetıcılen sevındinrken teknik direktör Fatih Tenm, oyu- nu sık sık durdurarak ftıtbolcula- nnı sakatlanmamalan için uyar- dı. Akşam antrenmanında PAF takrmı ile yapılan maçı A takım Tugay(4). Hakan Şükür(2), Arif ve Mehmet Gönülaçar'ın gol- leri ıle 8-2 kazandı. Bu maçta Hakan'ın zaman zaman sekerek oynaması ise dikkat çekti. Tıifyonfar boşa gitti Kulüplere yabancı dayanmıyor SporServfai-Birinci Futbol Ligi'nde mü- cadele eden takımlar, yabancı teknik direk- törlerin yaru sıra Futbol Federasyonu'nun 4 yabancıya izin vermesi üzerine, sezon ba- şından beri kadrolannı güçlendirmek ama- cıyla trilyonlar harcadı. Tüm bu harcama- lara karşın, umduklarmı bulamayarak degi- şikliğe giden ya da yabancı oyunculannı iç ve dış piyasadaki kulüplere satan kulüpie- rin kasasmdan trilyonlar boşa gitti. Yaban- cı transferinde umduğunu bulamayan ku- lüpler, sezon başından bu yana 4 teknik di- rektör ile 28 futbolcunun sözleşmesini fes- hederken Gençlerbirliğı ve Altay, en fazla değışiklik yapan kulüpler olarak ilk sırala- n aldı. Kulüplerinden çeşitli nedenlerle ay- nlan teknik adam ve fiitbolcular şöyle: Altay: Marian Bondera (Romanya - Tek- nik Direktör), Daniel Moisescu, Marius Co- paran, Donut Danilescu (Romanya), Reza Shahroudi (Iran) Ankaragücü: Bozinoski (Avustralya), Baroni (Peru), Kalenga (Kongo) Bursaspor Kishishev (Bulganstan) FeBcrfoabçe:SabinflieOiomanya)(Koca- elispor'a verildi) Galatasara>: Adrian Ilie (Romanya)(Va- lencia takımına verildi), Lutu (Romanya) Gaziantepspor: Georges Heylens (Bel- çika - Teknik Direktör), M'Bona Desire (Ruanda), Isias Silva (Brezirya). Kayserispor Milojevic Sladan (Yugos- Iavya), Celeski Danco (Makedonya), Le- onard Mariç Strizu (Romanya) Kocaeiispon Moshoueu (Güney Afrika) (Fenerbahçe'ye verildi) Samsunspor: Horst Hrubesch (Almanya - Teknik Direktör), Javvacheampog (Gana) (Sözleşme yapılmadı ancak, antrenmanla- ra çıkıyor) Beşiktaş: lordan Letchkov (Bulganstan) (Clkesinedöndü) Gençlerbirl^i: Luca Peruzoviç (Belçika -Teknik Direktör). Alfred Phiri (GüneyAf- nka) (Vanspor'a verildi), Pairik Pascal (Nı- jerya) (Altay'a verildi), Christiansen (Da- nimarka), Tank Lazizi (Cezayir). İstanbulspor De Paula Gerson (Brezil- ya), Oleg Salenko (Rusya) Trabzonspor: Misse Misse (Kamerun), Shaka (Nıjerya) Vaaspon Donçe Donev (Bulganstan), Alex (Güney Afrika). ALl KEMAL DENÎZCİ ÎDDİALI Trabzonspor havaya girdi ÖMERGÜNER TRABZON- Trabzon, şimdiden Galatasaray maçının havasına girdi. Trabzon'da halk, Gala- tasaray'la yatıp G.Sa- ray ile kalkıyor, sokak- larda, evlerde kahve- lerde Galatasaray kar- şılaşmasını konuşuyor. BordoMavilitakım- dan bir "G-Saray gah'bi- yeti" istiyor. Trabzons- porlu futbolcular ise kendilerine bu derece güvenen insanlan hüs- rana uğratmamak için sıkı bir şekilde çalışı- yorlar. Teknik direktör AHKemal Denizci ta- rafından çalıştınlan futbolculann keyfı ye- rinde. Sakatlıgı nede- niyle 1 aydır takımdan ayn olan Orhan ise Ga- latasaray karşı laşma- sında yer alacak. Son üç yıldır Galatasaray'ı yenemeyen Trabzons- por'da kaptan Ogün maça her yönüyle ha- zır olduklannı belirte- rek "Tüm dezavantaj- lara karşın maçı kaza- nacağtz" dedi. Galata- saray karşılaşmasında seyirci ve hasılat reko- ru beklerurken saha içi ve dışında üzücü bir o- lay yaşanmaması için Trabzon polisi alarma geçti. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kar- şılaşmanın bilet fiyat- lan ise açıklanmadı. Hollanda - Nijerya maçına engel Futbola politika kanştırmak istendi AMSTERDAM (Cumhurijet)- Hollan- da hükümetinin, Futbol Federasyonu'nun, Dün- ya Futbol Şampiyonası fînalleri öncesi Nijerya ileyapılmasını karariaş- tırdığı özel milli maçı önleyebilmek amacıyla yaptığı girişimler so- nuçsuz kaldı. Federas- yon, spor ve dışişleri ba- kaniannın tüm baskıla- nna karşın, Nijerya ile daha önce kararlaştınl- dığı gibi 5 Haziran'da Amsterdam Arena Sta- dı'nda maçın yapılma- sında kararlı olduğunu açıkladı. Erzincan'danIsveç 'e Ateş Topraklan Tierra del Fuego'da gerçekleşecek Bü- yük Macera Camel-Troph}' '98'ta Türkiye seçmeleri geçen hafta sonu Er- zincan'dasonuçlandı^günboyııncaMunzurDağlan'ndaairjansız birmü- cadele veren biri ba>an 8 >anşmacıdan Serdar Kılıç (Beden Egitimi Öğ- retmeni). Kutlu Tonınlar (Ekonomist). •Mehmet Gürs (Yiyecek-İçecek Müdürü), Borav Dündar (Organizatör) tsveç'teld uluslararası seçmdere kanlma hakkını elde etti. Bu dört vanşmacı, 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında İsv<eç'te 20 ülkenin kablacağı seçmelerde ter dokecek ve başart- h olacak 2 kişi Tierra del Fuego'da vanşma hakkını elde edecek. Voleybolda kupa heyecanı Spor Servisi - Türkiye Bayanlar ve Erkekler A-l Voleybol Ligi play- offmaçlan tüm hızıyla sürerken cuma günü voleybolumuzda yeni bir heyecan başlıyor; Türkiye Kupası. A-2 liglerinde mücadele eden takımlann birinci bölümde kozlannı paylaştığı Türkiye Kupası 2. bölüm ön eleme maçlan sonucunda bayanlarda veerkeklerde8'er takım kalacak. Yann başlayacak olan 2. bölüm ön eleme ve birinci tur maçlan tek maç üzerinden oynanacak. Alpay G. Saray maçma hazır Spor Servisi - Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırhklan- nı sürdüren Beşiktaş, 2. lig ta- kımlanndan Kasımpaşaspor'u 2-1 yenerken menüskiis ame- liyatı geçiren Alpay I aylık aradan sonra ilk kez forma giydi. Ikili mücadelelere gir- mekten kaçınan genç oyuncu- nun Galatasaray'la oynanacak kupa finali düşünülerek Bur- saspor maçmda dinlendirile- ceği açıklandı. Bu arada izinsiz olarak ül- kesine gittiği için Beşiktaş yö- netiminin UEFA'ya şikâyet et- tiği Bulgar fütbolcu Letch- kov bugün İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşecek ve milli takımda oynamak için izin isteyecek. Vicenza Chelsea Spor Servisi - UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra Kupa Galipleri Kupası'ndada yan final ilk karşılaşmalan bugün yapılıyor. Italya'nın Vicenza taîomı, Ingiitere Ku- pası'nın sahibi Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 21.45'te başla- yacak. Kupanın bir diğer yan final maçmda Almanya'nın Stuttgart takımı, Rusya'nın Lokomotif Moskova takı- mıyla Almanya'da 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşı- laşmanın rövanşlan 15 gün sonra Ingıltere ve Rusya'da oynanacak. Karadayı başkan SporServisi-Türkiye Spor Yazarlan Derneği İstanbul Şubesi'nde yenı yönetim ku- rulu görev dağtlımı yaptı. Eyüp Karadayı başkanlığa, İlyas Namoglu ve Mesut Ya- vuz başkan yardımcılığına getirildiler. Salih Sezer genel sekreter. Metin Çakmak ise sayman oldu. Üyeliklere de Faik Çetiner ve Yusuf Dur- sun getirildi. Cünün icinden M Fransa'98Avrupa Futbol Şampiyonası'nı naklen ya- yınlamaya hazırlanan TRT, 3 yıl boyunca UEFA, Kupa Ga- lipieri ve Süper Kupa final maçlannı naklen ekrana ge- tirecek. • Birinci Bayanlar Basket- bol Ligi'nde 197-98 sezonu- nun ilk bölümü dün yapılan maçlarla sona erdi. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe:73-Anlca- ra Atbalıkspor:49, Brisa:96- ENKA.43, TED Kolejli- ler:62-MTA:59, Galatasa- ray:81-Botaş:56, An Kole- ji:54-IÜSBK:77, Urla Genç- lik: 83-Beşiktaş:77. • Jspanva'da yayımianan günlük El Mundo Deportivo gazetesi, ltalya'nın ünlü ku- lüplerinden Lazio, AC Milan ve Juventus'un, Barcelo- na'nm süper yıldızı Luis En- rique Marnnez'i transfer et- mek için harekete geçtilüeri- niyazdı. • NBA'de dün: Toronto-LA Lakers: 105-114, Indiana-LA Clippers: 128-106, New York- San Antonio: 78-95, NevvJersey-Atlanta: 105-90, Miami - Boston: 121-95, Charlotte- Philadelphia: 101- 93, Cleveland-Orlando: 93- 86, Chicago-Detroit: 106- 101 (uzatmada), Houston- Phoenix: 86-97, Seattle-U- tah: 88-86, Vancouver-Dal- las: 101-104, Golden State- Milwaukee: 89-94 (uzatma- da). • Oün koşulan Adana at yanşlannda aJolı ganyan, 2- 1-1-9-94 kombinesini bilen- ler, 73 milyon 423 bin 250'şer lira kazandılar. l.KOŞU:F:Rıma(l).P:Çolak (3), PP: Hırçın (2), S: Teki- nay(5). 1KOŞU: F: Alcatraz (2). P: DeepBlue(l). PP: Bamteli (5). S: Sammusıc (6). 3.KOŞÜ:F:Babo(2), P Ka- mikaze (3), PP- My Honour (5), S: Saltanat (1). 4.KOŞU:F:Tommy(5),P:Er- dem(3).PP:Karakurt(6),S: Çaldıran5(l). 5.KOŞU:F:BlackPearly(2), P: Anselmo (3). PP: Sam Dancer(l), S:Sergio(4) 6.KOŞL':F:Ağadayı(16).P: DukeOfYork(ll),PP:.\lp- börü (2). S. Loveh Eagleı5), SS:Starhan(13). 7. KOŞU: F: Ertaba (13), P: Fırathan(2),PP:DÖnel(4), S: Melik 1 (3). GûnÜD tkilisi: 7. Koşu: 2'1J TabelaBanis: 1611.2.5.13. ALTILI GANYAIV 2 3 5 2 1813 3 3 5 8 1 1 I 8-10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog