Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 1998 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ AJnundaki Brçak.- 10.00 Shovv TV Dram /Qi Annesı, amcası ve yengesıyle orta hallı bır ya- ^İy şam suren balıkçı Halıl, arkadaşlanyla gıttığı pav- yonda dansoz Zehra'ya âşık olur Bır gece Zeh- ra'nın bır erkek tarafından tartaklanması gucune gı- den Halıl, kadını kurtanr ama sarhoş adamın elın- dekı bıçak alnını boydan boya yarar Yon Şahın Gök Oyn Serpıl Çakmaklı, HakanUral (1987) Sayın Bayan 10.00 TGRT Duygusal Yonetmenlığını Mehmet Dınler'm yaptığı, baş- rollennı Tûrkan Şoray ve Tamer Yığıt'm pay- laştığı fılmde, bırbırlennı hıç görmemış bır anney- le genç bır kızın oykusu anlatılıyor Ölüme Koşanlar 10.00 Kanal 6 Dram Rumlar, çocuklan ve kadınlan kaçınp kat- lettıkten sonra bu olayı Turklenn ustune at- mak ve oraya gelen Türklen oldurmek ısterler Turkler vatanlan ıçın çok şehıt verseler de çocuk- lar kurtulur Yonetmen Husnu Çetıner Oyun- cular Cüneyt Arkm, Songul Beyçe Guzel Şoför 11.00 atv Macera > Tahran'da yoksulluk ıçınde yaşayan Fatma, ar- ' kadaşlan sayesınde Istanbul'da yaşayan amca- sı Necdet'ın ızını bulur ve yanına gıtmek uzere yo- laçıkar Yonetmen Turkerlnanoğlu Oyuncular Fı- lız Akın, Emır Alpaslan, Hulusı Kentmen 101 Gece 15.10 Prıma Macera ©(101 Nights) -100 yaşında olan Sımon Cı- nema muhteşem şatosunda kâhyası Fırmın ıle bırlıkte yaşamaktadır Kendısını sınema ıle oz- leştırmış olan Sımon, ılen yaşı yuzunden sınema hakkında bıldıklenru hatırlamakta zorluk çekmek- tedır Bılgılennı tazelemek ıçın kendısıne Camıl- le adında bır sınema oğrencısını yardımcı olarak tutar Camılle, şatoda geçırdığı gımler ıçınde, Sı- mon'un büyük bır servete sahıp oldugunu oğre- nır ve bu mırası ele geçırmek ıçın akıl almaz komplolar kurar Yonetmen AgnesVarda Oyun- cular Mıchel Pıccolı, Marcello Mastroıannı, Hen- n Gracın, Julıe Gayet Bir Dağ Masalı 18.00 Shovv TV Duygusal ©Anne ve babası kazada olen tıp oğrencısı La- le'yı büyuten dayısı, onu yaşlı bır zengınle ev- lendırmeye kalkar Sevdığı Ekrem adlı genç tarafin- dan aldatılan Lale, yaşama kusup bır Anadolu ko- yune oğretmen olarak gıder Kendını koylulere sev- dıren Lale, dul çıftlık sahıbı doktor Murat'la duy- gusal bır ılışkıye gırer Yon Turgut N Demırağ Oyn Türkan Şoray. Murat Soydan(1967) 21.00/Pnma/Şıke Aynnt yanda Dü^erdeld Sevgfli 21.00 Kanal E Genlım (Dream Lover) - Genç bır mımann yenı evlen- dığı eşının geçmışmı sorgulaması konu edılı- yor Yonetmen N'ıcholas Kazan Oyuncular James Spader, Madchen Amıck, Larry Mıller, Bess Armst- rong, Kathleen York 21.10/Kanal D/Geleceğe... Aynnt yanda Sflahlara Veda 21 50 Kanal 6 Duygusal (Çs (A Farewell to \rms) - Ambulans şoförlüğu Ky yapan bır teğmenın Italya'da askerlık yaptığı sı- rasında yaşadığı aşkı konu alan filmın yonetmenlı- ğını Charles Vıdor üstlenmış Başrollennı Rock Hudson ve Jennıfer Jones paylaşıyor (1957 ABD, 152 dk) Kaplanlann.. 22.45 HBB Macera , (Demetrıus and the Gladiators) - Yonetmen- lığını Delmer Daves'ın ustlendığı. başrollennı Vıctor Mature ve Susan Hayvvard'ın paylaştığı film- de. lsa'nın sıhırlı kaftanınm peşındekı Imparator'un valı tayın ettığı kışıyı huzurunda savaştırmasıyla ge- lışen olaylar anlatılıyor (1954 ABD, 101 dk) Kötü tkfli 23.40 Kanal D Macera . (Bad Company) - Çolden geçen ıssız bır yol- da evıne gıtmek ıçın yol alan Jack, alelade bır satıcıdır Adnan ıse kovboy çızmelen, sırt çantası ve toz toprak ıçındekı gıysılenyle yolun kenannda otostop yapmaktadır Yonetmen Vıctor Salva Oyun- cular Enc Roberts, Lance Hennksen 00.50/Interstar/Ateş... Aynnt yanda Adanın Bfiyüsü 00 50 atv Macera . (Hıgh Season) - Fotoğraf çekmek ıçın bır Ege adasına gıden genç ve guzel bır kadının, ada hal- kı ve yoreye gelen dığer tunstlerle olan ılışkısı, ya- şadığı ılgınç olaylar anlatılıyor Yön Clare Peploe Oyn Jacquelıne Bısset, James Fox, Irene Papas, Se- bastıan Shavv (1987 lngıltere, 92 dk) Dokuz Buçuk- 01.00 Shovv TV Erotık , (Nine and a Half \Veeks) - Aynı şehırde yaşa- yan ıkı kışı tanışır ve bırbırlenne karşı buyuk bır çekım duyarlar Ilışkılennın surduğu dokuz bu- çuk hafta boyunca başlangıçta bırbırlenne karşı hıs- settıklen tum duygulan yok eden bır cınsellık yaşa- maya başlarlar Yon Adnan Lyne Oyn Kım Ba- sınger, Mıckey Rourke (1986 ABD, 113 dk) Yabancı Izleyin Orta Değmez O UYDULAR RTl 11 OöFteıchundSchon 11 35 Sunset Beach 12 30 Famılıen Duell 13 00Punkt 12 13 30 Magnum 14 30 Hor mal wer da Hammert 15 00 Barbel Schafer 16 00 llona Chrısten 17 00 HansMeıser18 00So- ap Jeopardy 18 30 Un- ter Uns 19 00 Guten Abend 19 30 Exclusıv 19 45 RTL Aktuell 20 10 Explosıv 20 40 Gute Zerten Schlechte Zerten21 15lmNamen des Gesetzes 00 15 Burkes Gesetz 01 10 RTL NachtjoumaJ 01 40 Ellen02 10Tekrarlar SfTI 11 30 Bube Dame Ho- ng 12 00 Jorg Pılavva 13 00 Vera am Mıttag 14 00 Sonja 15 00 MacGyver 16 00 Star Trek 17 00 Bayvvatch 18 00 Jeder gegen Je- der18 30SAT1 Ftegı- onalReport19 00Blrtz 19 30SAT1Newsma- gazın, SAT 1 Spor 20 00 Gelıebte Schwestern 20 30 Glucksrad21 15Kom- mıssar Rex 22 15 Fur alleFalleStefanıe2315 Alphateam 00 15 Dıe Harald Schmıdt Show 01 15Monty Python's Fiyıng Cırcus 01 50 Tekrariar EUBOSPOBT 09 30 Hızlı Buz KAşu- 3u 10 30 Buz Patenı 13 00 Futbol 14.00 Mo- torlar15 30DağBısık- letı Yarışları 16 00 Buz Patenı 18 00 Yuzme 18 30Dans20 00Buz Patenı 21 00 Buz Pate- nı 00 30 Futbol 02 00 Motorlar TV6 20 00 Pans Lumıeres 21 00 Le crıme de MonsıeurLange23 35 Le grand frere 04 00 Telecınema NTV 22.051 'Bekâret kontrolü' TV Servisi - "Yalçın Doğan'Ia GünceP'de ge- çen hafta tartışmav a açılan "kadına yönelık şıddet" konusu, bu hafta "Ailenin Korunmasına Yönelik Yasa ve Medeni Kanun Tasarısı" kapsaminda ele alınarak tartışıhyor Prog- ramda, 17 Ocak 1998'de yururluğe gıren "Ailenin Korunmasına Dair Ya- sa"nın etkın bır şekılde uy- gulanamama nedenlen ıle bekâret testı konusu da ış- lenıyor "Yalçın Doğan'la Güncel"e,KadınveAıle- den Sorumlu Devlet Baka- nı Işılay Saygın, avukat Sl- bel Eraslan, avukat Filiz Kerestecfoğlu ıle Türk Ka- dmlar Bırlığı Genel Baş- kanı Sema Kendirci katı- lıyor KentTV 22.15 'Ayıptır Söylemesi' TV Servisi - "Ayıptır Söylemesi" programının bu haftakı konusu "Sivil Toplum" Gazetecı-yazar Ali Sirmen'm hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak Sıyasal Bılgıler Fa- kultesı'ndenProf Dr tlber Ortaylı katılıyor TRT2 19.30 'Dağlar ve Rüzgâr' tZMtR (Cumhuriyet EgeBurosu)-1948 yılm- da bır cınayete kurban gıden Sabahattin Ali'nın 50 olum yıldonûmü nedenıyle TRT Izmır Televızyonu ta- rafından hazırlanan belge- sel program "Dağlar ve Rüzgâr" bu akşam ekrana gelıyor Yonetmenlığını Nilgun Eroğlu Maktavın ustlendığı programda, ger- çekçı yaklaşımı ve eleştırel tavnyla edebıyatımıza ye- nı bır boyut kazandıran Sa- bahattin Alı 'nın eserlen ıle yaşamına yer venlıyor ShowTV 23.30 'Aynalar' TV Servisi - Can Dün- dar'ın sunduğu "Ayna- lar" tekrar bolumlenyle ekrana gelıyor "Çirkin Kral" başlığıyla yayımla- nacak olan bu akşanikı bo- lumde sanatçı Yılmaz Gü- ney'e yer venlıyor Yapım- da, 1960'larda Adana'dan Istanbul'a gelen Guney'ın ıçınde bulunduğu sosyal ve polıuk olaylar, darbeler, ha- pıs hayatı, ulkeden kaçışı ve olümune dek yaşadıklan anlatılıyor 'Ateş Üstünde Yürümek' 28. Antalya Şenliği'nde altı dalda ödül kazandı Dans ve pantomimle tarih TURHAN GÜRKAN Genç bır tıyatro vonetmenının yoğun olaylarla geçen Turkıye Cumhunyetı ta- nhını, muzık ve bale f!e anlatması sıra- sında_oluşan uçlu bır aşkın oykusu V a- vuz Özkanın 70 yıllık vakın tanhımı- zın onemlı olaylanru, gorsel sanatlann yar- dımıyla sınemalaştırmayı denedığı bu yapıtmda, Semiha Berksoj'la bırlıkte 200 tıyatro sanatçısı, Hiilya Aksular la bırlıkte 150 balenn yer alıyor Özkan"ın ozenlı anlatımı ve gorsel yonden ılgınç- lığıne karşm tanhsel olaylann seçımın- detıtızbırayıklamayapılmamış Sıradan ızleyıcının ılgı duyamayacağı, eleştınye açık bır sanat sıneması orneğı 28 Antal- ya Şenliği'nde 2 film, yonetmen, görun- tû, kurgu, stûdyo, Halk Junsı odullennı kazandı Genç tıyatro yönetmenı (Zafer), Tur- kı>e Cumhunyetı tanhını mûzık, dans v e pantomimle anlatan dramatık bır oyun hazırlamıştır Dans ve Bale topluluğunca sahnele- nen ve Kurtuluş Savaşı'ndan gunumuze dek tanhe mal olmuş bellı başlı olaylan anlatan gostende Cumhunyet'ın kurulu- şu, Atatürk devnmlen, Mıllı Şef İnonu yıllan, lkıncı Dunya Savaşı çok partıh doneme geçış, Demokrat Partı, 27 Ma- yıs 1960 devnmı, 12 Mart, anarşı yılla- n, kıyımlar, ıdamlar. 12 Eylul 1980 gıbı sıyasal ve toplumsal olaylar ırdelenır- ken, bale provası sırasında uç kışı arasın- da bır aşk oykusu oiuşur Interstar 00 50 Ateş Ustünde Yürümek - Yonetmen-Senaryo Yavuz Özkan / Goruntu Pierre Novion, Ertunç Şenkay / Muzık Oğuz Abadan, Vedat Biçkin, Tuğrul Karataş / Oyuncular Yılmaz Zafer, Hülya Aksular, Semiha Berksoy, Kürşat Alnıaçık, Erdoğan Akduman / 1991 Turkıye-Fransa- Almanya ortak yapımı, Z Fılm. TVdünyasının 'çirHnliUeri' I Prima21 00 Şike - Quız Show / Yonetmen Robert Redford / Oyuncular John Turturro, Ralph Fiennes, Rob Morrovv, Paul Scofield, David Paymer, Christopher McDonald / 1994 ABD yapımı, 130 dakıka TV Servisi - "The Chase" (1966), "Barefoot in the Park" (1967), "Butch Cassidv and the Sundance Kid-Sonsuz Ölum" (1969), "Jere- miahJohnson" (1972), "The Can- didate" (1972), "The Wa> WeWe- re-Bulunduğumuz Yol" (1973) "The Sting-Belahlar" (1973). "The Great Gatsby-Muhteşem Gatsby" (1974), "Three Dajs of the Con- dor-Akbabanın Üç Gunu" (1975), "All the President's Vlen- Başkanın Bütun Adamları" (1976), "The Eiectric Horseman" (1979). "Bru- baker" (1980). "Outof Africa-Be- nim Afrikam" (1985), "Ha\ana" (1990), "Indecent Proposal-Ahlak- sız TekliF' (1993) gıbı fılmlerdekı ustun oyunculuk performansının ya- nı sıra Oscarkazandığı "Ordinary Pe- ople-Sıradan İnsanlar" (1980), "The Mılagro Beanfield V\ ar-Müagro Fa- sul>eTarlasıSavaşı" (1988)ve"A River Runs Through It-Bizi Ayı- Robert Redford'un dordüncü yönetmenlik çalışması "Şike", aktör-yö- netmenin televizyon dünyasının çirkefîne daldığı onemli bir yapıt. ran Nehir" (1992) adlı fîlmlerle yö- netmenlik başarısını da kanıtlayan Robert Redford"un dorduncu yönet- menlik çalışması olan "Şike" (Quız Show), aktor- yonetmenın telev ızyon dünyasının çırkefine daldığı onemlı bır yapıt 1950'lıyıllar Televızyondakı ya- nşma programlannın zırvelerde ol- duğu gunler Ratıng savaşlan had safhada Kaldığı yerden devam TV Servisi - Bu akşam ızleyeceğımız yapım, Ro- bert Zemeckis'ın "Gele- ceğe Dönüş" üçlemesının son filmı lkıncı filmm so- nunda doktor, ışık selıne kapılıp ortadan kaybolmuş- tu Uçuncü fılm de bu sah- neyle başlıyor Mc Fly'ın, doktorun ol- dugunu sandığı sırada ya- nına bır araba gelır ve ara- badan ınen adam ozel bır posta şırketınden geldığı- nı soyler Kahramanımıza bır mektup vererek 70 yıl once bunu kendılenne bı- rakan adamın, mektubu, bugun bu saatte buraya ge- len yabancıya teslım etme- lennı ıstedığını soyler As- Kanal D 21 10 Geleceğe Dönüş 3 - Back to the Future 3 / Yonetmen Robert Zemeckis / Senaryo- Bob Gale / Goruntu Dean Cundey / Muzık Alan Silvestri / Oyuncular Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. VVilson, Lea Thompson / 1990 ABD yapımı, 118 dakıka lında mektubu gönderen, bır ıkı sanıye once ortadan kaybolan doktordan baş- kası değıldır Doktor. kazadan sonra, zaman makınasıyla ıste- meden vahşı Batı'ya uç- muştur Doktor, Marthy'e v ahşı Batı'da yaşamaya de- vam etmek ıstedığını ve gen donmeyeceğını söy- lemektedır Ancak zaman makınasını ararken yaptı- ğı kazılar sırasında bır me- zartaşına rastlayan Marthy, bunun doktorun mezar ta- şı oldugunu ve ölum tan- hının doktorun mektubu yazmasından beş gun son- raya denk geldığını gorun- ce geçmışe donerek onu uyarma> a karar venr Yanşma programlannın en popule- n NBC tarafından yayımlanan "Yir- mibir" Her programı onde gotu- ren Herbıe Stempel (Turturro) ya- nşmanın şampıyonu ama tatmın edı- cı bır fizığe sahıp değıl, ustelık Yahu- dı Bunun uzenne ekrana yakışır bır "Süper Amerikalı" aranıyor ve bu- lunuyor Charles Van Doren (Fiennes), hem yakışıklı hem kulturlu hem de ıyı aı- le çocuğu Iş Stempel'den kurtulmayakalıyor Budahı- lelı bır yanşma ıle halledılıyor ve Van Qqr«n Jfahramaalıalı- ne gelıyor Derken bır mufet- tış devreye gınyor ve olay pat- lak venyor Televızyon dünyasının "çir- kin" yuzunu gozler onune se- ren bır fılm "Şike" Richard Goodwin'ın 1988'de yayım- lanan, "Remembering Ame- rica" adlı kıtabında yer alan gerçek bır olaydan yola çıkı- larak çekılen film, en ıyı film. yonetmen ve yardımcı erkek oyuncu (Paul Scofield) dal- lannda Oscar'a aday olmuştu Gunumuzde yaşanan ratıng savaşlannın mımarlannın ata- lan, bugunun televızyoncula- nnanegıbı mıraslarbırakmış- lar dıve merak edıyorsanız, "Şike"yı kaçırmayın denz Bu fılmden alınacak çok ders- ler olduğuysa tartışmasız bır gerçek MEDYANOTU EMRE KONGAR Discovery Channel'da Önemli Bir Yanlış Turkıye teknolojı ıthalatında en onde gelen ul- kelerden bırı Yazılı ve elektronık basın ıse bu ıt- halatta ekonomıye onculuk eden sektorlerın ba- şında gelıyor. Gazeteler ve televizyon kanallan, en son dunya teknolojısını derhal uygulamaya koyuyor Bu çerçevede televizyon ekranımız, bıryandan en ılen sevıyesızlık omeklerını sergılerken ote yandan TRT2'üe ya da DiscoveryChannel'da ol- duğu gıbı gerçekten hem guzel ve eğlendırıcı hem de hoş vakıt geçırtırken oğretıcı olan prog- ramlara ev sahıplığı yapabılıyor Bu çerçevede, Discovery Channel'm (ısmının Ingılızce olmasının getırdığı ıtıcılığe karşın) son de- rece sevıyelı ve guzel programlar ıle Turkıye'de bır çığır açtığı soylenebılır. Bu kanal çok ılgınç ve yararlı programlanna ek olarak reklam aralanndatum ınsanlığa yönelık me- sajlar da yayımlıyor. Bu mesajlardan bın, ınsanlan çevrelerıne sa- hıp çıkmaya çağıran ve Gandi gıbı Rahibe Te- resa gıbı kışılerden verılen ömekler uzenne ku- rulu bır slogan- Tek bır kışının neler başarabıle- ceğı yukandakı gıbı unlu ornekler ıle anlatıldık- tan sonra Ingılızce "77J/S IS thepower ot one" de- nılıyor Ne yazık kı bu cumle "Işte ınsanın gücu" dıye çevnlmış. Boylece mesajın tum anlamı da gume gıtmış. Çünku mesajın Ingılızcesinde genel olarak "ın- sanın" değıl, "tek bırkışının" gucu vurgulanıyor veızleyıcıye "Tekbırkışıbıle olsanız, çokşeyba- şarabılırsınız" mesajı verılıyor Çevırıdekı "ınsa- nın gucu" ıfadesı ızleyıcıde "bırey olarakınsan"\ değıl, daha genış anlamda "ınsanlık" kavramını çağnştırıyor Bır başka deyışle soylenırse, bu Ingılızce slo- ganın doğru çevınsı "Iştebıreyıngucu"yaöa "Iş- te tek bır kışının gucu" olmalıydı. Almanya'dayaşayan Türlderden bir kesit I Kanal D 13 5O| Almanya Acı Vatan - Yonetmen- Şerıf Gören / Senaryo Zehra Tan / Goruntu Izzet Akay / Muzık Rahmı Saltuk / Oyuncular Hülya Koçyığit, Rahmi Saltuk, Mine Tekgoz, Fıkrıye Korkmaz, Bedrı Uğur, Suavı Eren, Orhan Alkan, Seda Sevinç, Bigj Schöner / 1979, Fatoş Fılm yapımı TVServisi-Berhn'de çalışan bır Turk ışçı ka- dtnıyTa,"Armanya'ya gı- debılmek ıçın onunla for- malıte evlılık >apan bır koylunün oykusu Şerif Gören'ın 1979"da Zeh- ra Tan'ın senaryosun- dan çektığı "Almanya Acı Vatan", ıkıbuçuk mılyon Turkun bulundu- ğu bu ulkede mutsuz ama ınsancıl, sevecen, ıyımser olma savaşımı ıçındekı ışçılenmızın dramını an- latıyor Çalışma yaşamının ın- sanı robotlaştırdığı bır or- tamda cana yakınlığı ve sıcaklığı duyumsatan bu yapıtında Gören. Ber- lın'dekı Turk mahalle ve kahvelennı alışvenşyer- lennı belgesel görüntu- lerle venyor Şenf Go- ren, ıkı toplum arasında- kı çelışkılen, uyumsuz- luklan, toplumsal yo& laşma ve değerdeğışımı- nı, emek sömurusünu, Batı yaşantısına uyma- yan ahlak kavramını, ka- dın-erkek ılışkılennı ve cınsellığını de gerçekçı bır yaklaşımla buyuteç altına alıyor Fabnka ışçısı Gulda- ne (Koçyiğit), ızınlı gel- dığı Turkıye'de Alman- ya'ya gıdebılmek ıçın kendısıne evlenme teklıf eden koylusu Mahmut'la (Saltuk) formalıte gere- ğı ev lenıp, bu ulkeye bır- lıkte donerler Anlaşma gereğı Mahmut'u Berlın gannda bırakan Gulda- ne, ıkı Turk kızıyla otur- duğu evıne gıder Mah- mut da bır ış edınır Tv PROGRAMLARI 06.10 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 07.00 Ha- berGundemı(Canlı) 09.00 ÇocukSaatıfTek- L J rar) 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Once (Cank)11 00H^)er)er11 05 öğieden Once (Devam) 12X» Haberler 12.10 Dızı La Nena 13.00 Haber 1313.30 Ya- şamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14 05 Yaşamın Içın- den (Devam) 15.00 Haberler 15 05 Yaşam Surerken (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Se- sı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dunyası 19.20 Dız Guler mısın Ağlar mtsın1 ' 19^0 Spor Haberlen 20 00 Haberter ve Ha- va Durumu 21 00 Ankara Ruzgân (Canlı) 22.00 Sofu Ce- vap (Canlı) 23.20 Dızı Savaş ve Anılar 00.05 Gunun Ge- tırdıklen 00.40 Gece Başlarken (0 312 428 22 30) 06.15Açılış08.20MEBAçıkoğretımüse- sı Ders Programlan 07 40 Anadolu Unı- versıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Prog- ramlan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV den Geçış 19 00 Akşam Bultenı 19.30 Dağlar ve Rüzgâr 20.00 Dunya Artıstık Patınaj Şampıyonası Çıft- ler Serbest Program (Bant) 21.25 Dunya Artıstık Pa- tınaj Şampıyonası Onınal Dans (Canlı) 22.00 Gece Bul- tenı ve Ingılızce Haberler 22.15 Dunya Artıstık Patınaj Şampıyonası Orjınal Dans (Canlı) 00.45 Belgesel Bu- yuk Suçlar ve Duruşmalar 01.15 Kapanış (0 272 259 72 75) 09.58 Açıiış 10.00 Telegun 12.00 TBMMTV 24.00 Kapanış 07.58Açıiış 08.00 MEBAçıkoğretım Usesı Ders Programı 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğ- retım Fakultesı Ders Programı 13 00 MEB Açıkoöretım Lısesı Ders Programı (Tekrar) 15.00 THM Bır Solıst 15.30 TSM Bır Solıst 16.00 THM Radyo Sanatçılan Konsen 17.00 MEB Açıkoğretım Lı- sesı Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Unıversı- tesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Programı 06.05 Açıiış 06.10 Öğrendıkçe 07.00 Haber Gündemı (Canlı) 09.00Çocuk Saatı (Tekrar) _ 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce (Can- lı) 11.00 Haberler 11.05 öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Ha- ber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sızm Içm (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Izmır'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Can- lı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dunyası 18.55 Akşama Doğnj 19.40 Ingılızce veAlmanca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 An- kara Ruzgân (Canlı) 22.00 Parantez 23.00 Dızı Kuru- luş 'Osmancık' 24.00 Gunun Getlrdıklen 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegun 08.00 Dızı Dallas 09.00 Dı- zı Bıtmeyen Aşk 10 00 Yerlı Fılm- Alnımdakı Bı- çak Yarası 11 45 Dızı Tar- zan 12.15 Çızgı Fılm BasketAteşı1Z45 ÇızgıFılm Çıko 13 15 Çızgı Fılm Kuçuk Denız Kızı 13.45 Yerlı Film Aslan Kral 14.15Yeriı Fılm: Ağla Gozlenm 16.00 Dızı Gulduren Cazıbe 17.00 Dızı Kuçuk Arkadaşım 17 30 Dızı Power Rangers 18.00 Yerlı Fılm: Bır Dağ Masalı 20 00 Shovv TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemınce 22.30 Dızı Zeynep 23.30 Belgesel Aynalar 00 30 Haber Hattı 01.00 Yabano Fılm: Dokuz Bu- çuk Hafta (0 212 286 35 35) 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Dızı Şeyh 10.00 Yerlı Fılm Ölüme Koşanlar 11 30 Sa- bah Bıberlen (Canlı) 12 40 Hı- podrom'da Bugun 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.30 Yarışa Doğru 17.15 Ara Haberler 17.25 Yanşa Doğru (Devam) 17.45 Belgesel Peru 18.35 Radar 19.00 Ardan Zenturk - BaharTunalı ve Bugun 19.40 Rana Elık le Sıcak Gundem 20.20 Arka Pencere 20 30 Spora Bakış - Ha- va Durumu 20 50 Mottoo 21 50 Ya- bancı Fılm Stlahlara Veda 00 30 Can lı Haber 01 05 Yabancı Fılm Cennete Dönuş 02.30 Can lı Haber (Tekrar) 03 05 Yabancı Fılm Vahşı Çığlık 04.40 Yer- lı Fılm- Olume Koşanlar 06.10 Belge- sel Avustralya (0 212 283 02 83) 04.40 Kultur EgıömOR20 Fılm Bılımkurgu Sınema sı 3000 07 40 Fılm Dam- dakı Kemana 10.35 Fılm Galveston Yo- luiZIOFılm Koşe Başındakıler 14.25 Fılm Karanlıktan Şafağa 16 05 Fılm Daha HınzırIkı Adam 17 40 CINE 5 Ajan- da (Şrfresız) 17.55 Yabancı Fılm Dalga- lan Aşmak 20.20 Cıne Sınema (Şrfresız) 20.50 Yabancı Fılm Bıyosfer 22.30 Cı- ne5 Özel Suıkast Çemberı (Şıfresız) 22.40 Fılm Suıkast Çemberı (Şıfresız) 00.45 Dızı Gızlı itıraflar 7 01.15 Fılm Sert Zamanlar 02.55 Yakın Çekım Ero- tık Yıldızlan 03.40 Playboy's Fabulous FortıesfD2r2 225 55 55) 07.00 Gune Başlarken 09.00 Haber 09.20 Lı- festyle 09^0 Haber Öze- tı 09.35 Ekonomı Gundemdekıler Dun- ya Halı (Tekrar) 12.00 Gunun Içınden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Ha- ber Özetı 14.35 Dunyada Bugun Yurt- ta Bugun, Ekonomı, Dünyada Bugun 18.10GeceGunduz 18.35 Gundemde- kıler 19 00 Haberler 19.15 Ekonomı 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.45 Spor Gundemı 20.50 Ekonomı 21.05 Ekonomı Dunyası 22.05 Yalçın Doğan la Guncel 23.30 Gece Gunduz (Tekrar) 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33) 08.30 Sa- bahShovvu 10.30 Me- ga11.00Jess13.00Mert 15.00 Pınar 17 00 Bur- çın 18.00 Bır Numara Seç 19.45 Haberler20.00 Şe- hır Rehberı 20.30 Top Ten 21 00 Haberter 21.15 Vıdeone 23.00 Cem Ce- mınay Shovv 00.30 Me- ga01 00 Playüst 02.15 Vıdeo Mıx 03.30 Karışık Turk Halk ve Sanat Mu- zıgı Programı (0 272 288 75 75) 09.00 Haber Bultenı 09.20 EkoStart 10.10 Para Raporu 10.35 Borsanın Şırketle- rı 11.10 Para Raporu 11.35 Son Duzluk 12.10 Para Raporu 12.35 Dun- ya Modası 13.00 Haber Bultenı 13.35Seans Ara- sı 14.35 Sınemaskop 15.10 Para Raporu 15.35 Pıyasalar 16.10 Para Ra- poru 17.10 Eko Fınısh 17.35 Dunya üstelenn- den 18.35 Hedef Unıver- sıte 19.35 Tuketıcı 20.00 Haber Bultenı 21.00 Ya- bancı Film Duşlerdekı Sevgriı 23.05 Dunya Don- dukçe (02122825100) KANUE m 07.00 Kahvaltı Haberlen Sk m 1 # 0 9 0 0 Medya Dunyası m* l W 09.45 Ayşe Ozgun Talk Shovv 11.00 Yerh Fılm: Guzel Şoför 13.00 Gun Ortası 13.30 ÇızgıFılm Shnookums 14.00 Çızgı Fılm Kara Kanat 14.30 A dan Z ye 17 00 Ge- lın - Kaynana 18.00 Dızı Şeytanın Goz- yaşlan 19.00 Dızı Super Baba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Ha- va Durumu 20.50 Spor Haberlen 21.00 Ibo Shovv 23.00 Magazın Forever 24.00 Gece Haberlen 00.05 Bam Telı 00.50 Yabancı Fılm. Adanın Buyusu 02.40 Muzıklı Dakıkalar 03.40 Uzaklar 04.10 Pembe Çerçeve 04.40 Gonulden Nağ- meler 05J30 Ayşe Özgun Talk Shovv (Tek- rar) (0 272 655 00 00) 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dı- zı Manuela 10.00 Yerlı Fılm: Sayın Bayan 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımelı 14.05 Sıyaset Vıtrını 15.05 Yerli Film: Kara Gözlum 17.00 Haberler 17.30 Tek mı'Çıftmı? 18.30 Dızı Eltı- ler 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dı- zı Bızım Ev 21.00 Mehmetçık 22.00 Haberler22.20 Tefsır 23.00 Vızyon 24.00 Gece Bultenı 00 30 Yerlı Film: Abdul- lahı Tercuman Hz. 02.05 Dızı Manu- ela (Tekrar) 03.05 Muzık 03.00 Dızı El- tıler (Tekrar) 04 30 Yabancı Fılm: Ale- xander Nevsky (0 212 652 25 60) 06.00 Gun Işığı 07.00 ÇalarSaat 09.00 Çız- gı Fılm Remı 09.30 Çızgı Fılm Taş Devn 10.00 Sevırnlı Kahramanlar 10.30 Dızı Ku- çuk Melekler 11.30 Farklı BırGun 13.00 Ha- ber 13.10 Sen Her Şeyı Duşunursun 13.50 Yerlı Fılm: Almanya Acı Vatan 15.50 Çızgı Fılm Şırınler 16.30 Dı- zı BızırnEv 17.10 Dızı Kaynanalar 18.00 Incelnce Ya- semınce 19.00 Haber Bultenı 19.55 Gunjn Yorumu 20.00 Spor Gundemı 20 10 Çarkıfelek 21 10 Yabancı Fılm Geleceğe Dönuş -3 23 10 Gecenın Iç nden 23 4O Yabancı Fılm Kotü Ikılı 01 30 Belgesel 02.00 Turk Sa- nat Muzığı02.30SıgaranınZararlan (021221551 11) k ^ 07.00 Gunaydın Turkıye 09.00 Çızgı Fılm • J ^ Denver 09.30 Çızgı Fılm Hayatet Âvcılan 10.00 Dızı Marımar 10.30 Dızı Golge Çı- çeğı 11.20 Dızı Evdekıler 12.00 Dızı Âlem Buysa 13.00 Gun Ortası 13.20 Delı Murat 15.10 Çz- gı Fılm Denver 15.40 Dızı Bay Kamber 16.40 Yertı Fılm. Dışı Kurt -2 18.40 Dızı Femunde Hanımlar 19 30 Star Haber 20 20 Bı Daha 20 40 Yabancı Fılm: Çılgın Köpek Napolyon 22 30 Dızı Can te Muh ıse 23.30 Paparazzı 00.30 Gece Hattı 00.50 Yerlı Fılm: Ateş Üstunde Yürümek 02.30 Muzık 04.30 Mızrap 06.30 Zırve Defterı (0212 448 80 00) 07.30 Bugun 10.00 Haberler10.10Po- lıtıka Gundemı 11.00 Habeier 11 05 Dort Mevsım 12.00 Haberle 12.05 ü- bero 13.00 Haberler 13 15 Muzık Ku- lubu 14 00 2 den 4'e (Canlı) 16 00 Haberler 16.05 Bel- gesel Hayvanlar Âlemı 16 30 Çızgı Fılm KjçukSoy tanlar 17.00 Haberler 17.05 Tuketıcı Dosyası 18.00 Mu- zık Bahçesı 18.30 Haber Bultenı 19.45 hBB Spor 20 00 Konser Musa Eroğlu 21.00 Konser Hılal Öz- demır 22.00 Onda On Haber (Canlı) 22.45 Yabancı Fılm: Kaplanlann Pençesınde 24 00 Habfler00.30 2 den 4 e (Tekrar) 02 30 Kapanış (0 212 2S1 48 00) 07.00 Cumbuş 07.30 Sabah Kah/esı 09.00 Yabancı Fılm: Takıp Altında 10JO Turku- lenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.03 Ankara Gundemı 13.30 Kurdele 15.15 Serpıl Barla la 17.00 Kuı-dete Fınal) 1&00 Şen Olasın Nun Bey 19.00 Dart 19J0 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.30 Işığa Jiğn 22.30 Son Soz Sevgının 23.00 23 Saat 24.00Yılx (le 01.00 Yabancı Film: Çatdakı Çıçekler (0 212 2X82 82) 09.00 TRT 2 den Geçış 09.06 Bu Sabah 10.05 Susam Sokağı 10.35 Ba<ar mıs nız? 11 05 Dızı Ayaşlı ve Kıracıarı 12.00 Spot 1^05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Mjzık Nos- taljı 13.30 Belgesel Denızlerın Sesı 14.00 Dzı Tutku 14.15 Sızm Içın Seçtıklerımız 14 30 Habe^e- ve Ha- va Durumu 14 45 Sızm Içın Seçtıklerımız 15.15 Pol- tıka ve Yaşam 16.15 Turku ye Merhaba (Olı) 17.55 Spot 18.00 Gıde Gıde GAP 19.00 TRT 2 ya 3eçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog