Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 1998 PERgEMBE 10 EKONOMt Cumhuriyet Attını (t»n m 15.450 15.400 15.800 15.650 •aO" 15.700 15.650 * 25Mart 26 27 30 31 1 »fean Q0İar (sefbest piyasa sattş) 240.400 ^ - - » 240.100 240.400 242.500 241.800 244.000 25Mart 26 27 30 31 1 Nisan M a r K (serbesf piyasa satış) 131.900 25Mart 26 27 30 31 1 Nsan 85 Gecelik «O 79 faLzter hterbank 85 y (»)•O 85 O mRepo 85 aaC 2SMaft 26 27 30 31 1 Borsada geçen hafta f~llslem hacmı 3338 33013i4 3259 3260 BORSA (1. SEANS) HmfeMdr Xi -VJ»aÇPT«t:^ n HMUİBB ÛW ıURÛMat)p pSatafiNİI 006 AnKJuâıfe OÖTAttT** Q06 M M * OBAfcası (PÛMfFras (Hî ıtoort 10 JtaîpL'MM Ü13Ataa UüşBrilİ KİMiıMbı 117 IMGMtMaUYJ OlıS AtonsBtoıiKP 0 MrttaM C I M ^ M E 022 AnadokjCar 13 lyM*tadt 32<Va-a.S9rt 025 AprisOBfcare' tauTM V 7 / m l ffiSMent 929 AlPfllfYdnn niMti niMnsmı 232 A&Yttiîi 033 AlorTssS BlltaTrM 8KMA1M.Dİ Mhapttton 037 hfp. SXSnt MMHM 041 BardapTaöö MMFMUakn 044BokıÇm*3 045 8 m T t S a n O46SaBrcSnirgnl 047 Bna M E K M m u * M İNBfflfEk>l 061 BonavıYtfn 0£B*Qmmo (£4 BugûıY^rcM 055 Bunrarçj YiOrt 856 a r ? » 057Bw«lfWl 058 Bo^aa-Toot. OBCAflS MOJffepİK 081 Ç(ftWıt «(•*•*• 054ÇJTH 068 CoırarcsdlrLSf 089 ( U u m B M t 070 Ç)imK4tSlı 071 cöa-JM 6) hrtirM 074 Om-MfVm- 075DrafCm momd 077 Dmorlfyrn) (fl DMJKİf OTO-trt 080 nta-D-4» 081 OBmrYaLan. MAlllNİMİ'l 084 H t a 066 D ™ » * «En*fc| OBSEdpfcıi 093 Bsfabtrn ÛBt EpjftBnoMt 083 Ege&tiAı MEpâfa «5»fip ÜS7 EgeSovi 096 EGSYfcOıt Q»£n*Sgtyta KD&rraMt-* 1018*1 •X&wesBorjS* fMEnşKİnctt 105 Enût DervÇtA îflS öfcffrt H7 EMİıırfiM «hntMnllrt ^39 FKto *•*»!* " ] taAünryııiı '" ; îrBTSFrtBrea K. 111 F İ B M mfnrsYmtn 114 FflıFttMİM ••r^arrBmt» 116 Gadeçfc HTGMttf HSGtafMeriüK. îfl BMTıkv taab-ÇM- 12? fiMf It At tüEteFMto 124 GUITUŞ&^V •25 a™» a * * 126 OkraşSgona ffîNt- tSttnKtrMra •»•srMBr'igu «MsEılMv DiteFt» '32 NasHoJdrıg 133 l i t f F M i I N M M l35T!-.errtaaıAI ' '35 T ^Barkss(S 197 tJ)Ma|Q 138 T 6 PT*M* IC/ıc i 139 LMoUftsfcr 14* EsvOBvÇcft 142 İ2X3fll WfaFMiıUM| <44Knnn 145 K» «KocHoUrrj t47WUi MlrpMtt 149 Karevte Gffl San «m SIMMMİR ISSIUM ISIMkt 159 KnıTatol 160 Kuttfiva Ftatfen 161 LjaKjrjh «•ııiıııftH» «MiT*ı WfaT IB MamTııtiptt '66 Mt^aHottç *pg7 MMBSBAS 168 Ifassltaucat mmtbb< T 0 Uetaş î/TMffOS 172ÎM*J« 174 M»îixreM»t0rt 17S hffbiOMlı ' T 6 Margğ 1 OTMıAi 17B IİAbbYifenzYsl 179 MataZatuHsktog lAflajiMfcf 181 NatB 133 SetHobng mwTvn «dbırAti W O M P 196 Ott»(totx&Kar A. iB9 Ofcm 130 OrBraraFackiTtg ssrW ftBf 135%arSu '96 PetTDkatTıfzm mr«B UNırli fBftalk JfeSÇ 160CO 8.1» Ui ıjrso 1&J00 E.100 17750 32J0D m <a1Z25C tsja am nm4.S 310C 2325 Î7J5I 2UH 340C 7» 17,000 14Jİ t\m1"L000 1200 IM \tm un UB 1.» UH 3430 1IJH 'SOC mm6.600 4100 1J5C 1.675 12J50 tısIM 11500 2*750 43,H 4S5C 990 •3J00 8.100 7700 130O0C Ui SJOE m m•1250 M İ 14J0O 2.8» mm15,750 8100 ta M İ 4750 21750 5^; 3J0C 1.47S 3.000 16250 135C 10250 İ M 8.300 W» 4M 7 * 16250 4100C 35J00 nm27» KM 112SI 13.500 3JCC SJOO 'SX 2ism 130.O0C 7 7 00 SJOO a,M 30 500 1400 1IM (M 311 1300C 1S5B 4Jİ ) • m21250 MM 435C UH *M 120000 us 1U9 1J75 22750 5.400 171 111 'SÜD 1Î.S1 419 1» tm 73CJDC SM lOOOOOC 22.000 Î.1JS '675 740C i » •4J00 3*0 38J0C İ173 » M 26500 tM U* ?İM 17* LM 27JO0 mm m12250 8.600 11« U) tjs (SJSI U İ 2İ0C 6600 521 ıa7İ0O 215 30C BJOC IM 3,'5O 7 * 34J3C 7M •£75 2600 «.79 77H30 ı*520C UM 111 UM Mtm 2075J •50I0D 3,700 L2İ IM MM na7J0C vm \m11,79 %a '5J0O HOO IM 1500 SM 17750 SâCC 175» 31,000 ZOT f3JX 12.ro «,» -7M U i ÎM3 220C tusı SM 1400 7.7İ 6.5CC 16.750 14M nm19000 1*25 17» na•825 940C 4M ım ım3450C mm28J300 tta 78CC «M 4200 4J00 '825 «75 •225C •m UM tM 1325C 21253 em tsn 990 12İ0C 7J00 7600 127500 Ui İ90C J.H 1M 13.00P Mİ IM *3JO0 3JO0 flOJOC 15J00 un m m4600 21250 SJOO 1300 J4S £350 tu» 1,325 10 OOC I M ÎO00 8J0O I M 4.M 7 * 16250 43000 34İ0C SM 2 T ÜO0 « M ıta •İ250 3İ00 6200 JJST. 3 l ^ j g p 7600 İ1X am30,000 14X ttta ımS'OO 12300 36K 4M "75 7M Î400 23^000 I4M 4300 4M I7.M 120000 m tıa uso22JO3 540O ıaI M fiiOO tia 4,19 ıa ıa b ritıek 'tOOC tiDD aa SM 1&JÎO0 6200 17.750 aox2.750 13250 <a'1251 tsa ea aa4 jg| *i£( a» 3,550 ıa6,701 17033 UM nm1925S •200 mI7M 1*0 M İ 4.M ıa35JO0 mm28,500 ttisı SOSB 4SM 410C 1J75 1700 12,500 I92S Ma ta1(1500 21500 MJR 465C 1ÜB 11250 8'00 7800 "3D00C ıa ıa !B 1125C Mİ IM 14SC 4JK0 820ÜX 15.750 m ıa4750 22.000 55OC 3J5O ta 3050 HSB 1 35C '1250 ta8200 t * tıa SM 18 OOC 415O0 35500 aa2! OOC nafl.19 11500 3J00 6.400 '600 0 130,000 7İ00 5200 M İ 30500 1450 na4 » 3200 12"50 1B50 4M 1225 ta sm23,750 Ha 4.450 4a M İ 1223)0 !İ7S nm•375 aooc 5400 ıa ta ;xc12» 4a 26500 ıa La 15 Tî 810C ııa1^25 Ma 77K 5.9ÜC 17750 3-JOS 2650 13a» m i a ea na 4a 3050 2İ5O t279 sa •M 6300 16750 t4M na19JD3 1175 IM na•375 8500 4M ıa ua34.500 M7.5İ 28030 11751 *9X 41IM 430C 4100 1675 122SC 1İ7S H2I ıa10250 2i an um4İ50 X 130OC !.3K 78X 130JB0 sa5J0C IH İ M 132» İM IM '4250 •JX 610,000 15jX 8.100 İ M İ M 4600 21 -500 5293 1900 ta 3 » 16250 1350 1S2S3 IM an»8J0C IM i » 16250 43Ü00 35 OOC aa tıa 1800 6300 1600 *3QjOO0 7600 5200 M İ 30.000 1400 tta 1100 3650 4a '175 ta 23J0C 14a 4300 <« M İ 12CJO0 !J7İ 117» 22J30 5400 1» ıa7J0C ıts 4a s.ca ıa ıa3İ20 MC.Ü3Û 00C13j20.0(X! 73]JÛ" sa0 ta İJS25 7300 ta14250 3.855 38.000 sa an26JH3 ta ıa aa ıa ım vm. mmş-oo 11T0 İM W) 1B750 4a te isa ıa2,551 &5O0 iao ıa 2*250]" soo <a 7a 33,500 ıa1350 2600 «aTDOC ıa 11,79 1,1» ııa ua2C50C 147300 1550 ta ıa ıaa »a'600 tıao ıa11,751 ııa '5CıB] 8,51 r 22250* zaiTte 760D ta14750 19» 3930G sa ma20OC ta ta aa )«2SJ0O !47jü 9300 12250 fiJOÜ 8800 11J0C ıa ıa «a ıa£653 GSX m IM 0 21500C 8200 475» 3200 74V 34000 7a 1875 2?x sa7E.0CO sa530C 14J9 1 İS »a1,175 2tt"50 150005 360C ıa na14EM S.79 8Ü0Û '203D f H ».a tıa 73DO3C SM a22.000 119 1.65C 7400 ta14J00 UK SSSl nmftıa 26000 ın ta sa ıa ıa vs>•45a 9200 12J100 5700 E.SX ıiJDJ ıa ıa ıta ta ;sr 6jO0 52C0 la0 nm ım «a3150 7a33500 7,a •gc 2600 sa roxt M : i0û üa ns tta ıa2075C 15MSf 1600 ta ıa «sa sa"70C •1 ^ 3 ta ua tıa l«jMN1aK %£ 83.000 1,76a 2326666 44,a STSfliC 1527.030 2İ30373 894300 2222.300 tSJB 43'OOTJ «JJ5 ytiR 13Jttt« 3,mM 996930 195C0O0 tmm-4ta 35J72JXtC itMI 12! D30 222.000 SS2M 1J07JJO0 444 OOC 4tıa ıaa332-44X30 475 O0ü traa sia sıa2,001000 mm•95 00C t«a 450000 aa 2J73.757 4181000 S35ÜCC 875 £K 977JXB mm ımm366,300 5İO&O0C «a2J0SJCC 12S2J00 1J71XC &%m9S&00C f066 «a1554in: naa ıjiıa3373JJO0 ımm taa •26JM 39UOC 304ÜC »4ca •jnsim 7IK7M tM «OOC 2364000 71O00 346ÜO0 ff4İtW "SÜOCO 157m 878300 603.000 suenı •034J4S 1133X130 %wn rjüm ssıa 47ÜO0 54000 513Ü0C ıaa402X00 ttüia i4iıa 562JOC 103*1000 5662100 MtK 89S25Ö 3J29JJ00 38J00 MM 3C4İM 3240X 7JM.MI 43(1000 149OOC 218000 UMI 359O9M nta26.414689 500JOC sıa2J8İGO0 «a saa64400 ıtısa ıaaIi4"fl» 2329100 151000 rıa,a«iita sıa ımm'51C6JCC ıiTta SMNa AtOft •;so" 6100 H19 am 6JT16 17J43 31,458 m13241 4a •2İ38 1*91*& 4439 İ74K 4JC HKS 23*8 t'S7 S.17I 3531 7*7 E565 1615 UJS *1,tlt 19J*Û1 118* IN na•38 "475 ta ıa ua34755 Mta 28JS3 1197 •S49 mx4284 1,833 1475 12262 1 * 14.4B m13349 21499 4«1 4595 99C 13C62 7382 7*4 «2S m537! 1.75 unli'TS njc un •vm vn611353 15İ13 6128 İ.I71 ıa4637 21795 ın3J26 \mIX 16.409 1334 13244 l!H 8052 8839 m 7JS7 18409 43jy 34732 aa2~3J> tta 1345S 3840 Wi 1S4 3 129399 7633 5199 asaX126 1423 tt,18 4JB7 3.141 12.'77 3632 713 3495 21029 ua4374 1.H nmI20J378 m ııa 223» 5.4CO 1,77» ıa «St4 4.211 2834! ıa tw2-613İ2500C •5.3CC tıaa5 463.000 ımm7534*39 4327JM «aU35.00C 3J53MC 2152Ct3T 0 157ta 51.M 5â6JXÜ ıuva «.a ijjta ma 5315.000 ıaa12455000 143600C 33S30C 2381100 'ıt$JXO t a İ221» cta ma1326,000 401000 546,230 1MM •2ÎO00 15,685600 a.m.m 15351İ0O II74JZJ 31CCO3 ısoa 22ELÛ00 6irJ0û 1JS7M 116J0O sa2*44000 ıiıa ı c a ımm ıaa573J1C 148M! 226 tDO ata1 K îm%Itİ lita 538 OOC <SÜ6C 177a iwa tra Sfl 0 22.035 ıa1İ51 7521 104 14İ93 3İH 38402 81» an26'33 170 ıa25J71 17* 3.» vm »aS195 11C18 679C 8648 •ÎM 4a 1JH ıta İÎB 2.59- 6İ74 £2» ımt 2-^556 S.E- 4(47 3136 ?a 33364 IX '352 2645 Hm77 X ta 5231 14.» 111 111H 1.İE 2C54' 149J14 1568 ı.a ıa14İ.I77 S.81 *88' 11709 IB ua na BORSA (toaSeneti X 1 ıtoapnrtcA K MmpMbll) 003 \SKâendi 0W AdanaÇkrvnK fCj 005 HfinÇtTktSD 036 AraJofcJÛO) VUM !»«»* «SAttm 013AifFnn QIJ Atsoma Q12 AfâitıM'.DGtarfl 014 MdM)BEt(Hk J15 -tetoHoting ffiMaMT-Mf 01? W o G a n T a r t i 319 Atenifart^snı 021 AJbnytckz 023 %aMiı fita?** 324 VBB*I; Şyrta Ca^totefCMt «MTDaH 0 raanatffjln 030 M p " D31 AraJotaiZÜ 232 A&YaamT O33MonTcks0 084MBrttvn 035 AâartsYatGrt tt •»tlMİ'tt flt S3b Bato W 0 B * D B « W * 34 1 Berd9iTttsti (2. SEANS) kckı 'i*S ıa1CDDD 1525 290OS 17750 ıa1775ü 31 OOC 2İ5C 1000 4300 '2000 135000 45300 M İ ro 4400 3J350 2250 12.75C 26.5OC l.« 6000 tsx 1178 19000 t,fl! 830C Î7250 •875 eao435c 3550 ıa34300 247JOC 24DX '0750 7J00 0« 3c5C-fTrS6&rifr 413J0C 2X3 fteaşTastf &tı BaLÇrwt 34f BosssTcSr K?ln CX8 BMcUffauat MlmgfpEri, SCBorusB ninraMa S6*i5mr* 0S3EuaÇn«) 054 8ugünV^rncMc 056 BunmgVjLOrt 3 5 E a n - * 057 Ehyntt6oya 058 fiMBRTAril 059 MRS a-Shp-a İIMIkM 3CWIASÇ*Mw 063 üsjgıOfto 064 (ta 065Ç*tıHMS(m aı&ı 066 Cormaral UıSç. OffiÇuluoııBMlt I7Î MteTaMF 17i k W r74tartü^ onDmvdfYcn» 37BÛnahadnç 079 Dşbcvat OeiÛenrYAOn 0C teısaf CÖOT) Hj DptelbUw W N B I Wr51)rt>0W 386 Eoıctt|ibç C8'feaösşf»p 068 EcaatHB YâVrc 089 E * t » Mtehlra 091 EgeFSraolk 092 Egs KEj&dıOr. û^t EsâİH 095 fiyf»gym 096 FOP P>rfTic 097Ege$nn* 096 EGSYtf.Ûrt. 099BnltSigartı '00 EnnsAntaı !0* Öktl IKEftntM 1^3 BgwsSbftfSvt. 3û*j Efoysdrxatk 1Û6 EnğİDvTkTÇA VHmİnm '«&rmYalm»t aFıkRraB 'İS FffvAivrriKr '11 RmFnrtalK. llîümtu tUFHiTrM tU FflMrttaalfei MSTGnntıBanks 11E âotalrteıoJK. 119 Gfcta ViıWî! '2CQttaşynento i r GooO-Year laGntfrt-fe 123GUnFatrtatar '25 OjtydnM \$ GjtfSgcfis 127 Httt| •^23 HunystGfiKscft '29 rtenedrlu^ı 1 3C hbsEvAtalen ••- ttisRro» 1& atvlUaa] '33 lc&saîffvs 134 Nera 1B TklataBfJI} 13E î ç Brtas IR *41 Spflf 0W1f Çflİfc 1 0 bsrcam 143 Kactonr A^firft 144 Kartonan • 4 5 1 * •46 Kgçfttfng 147 Ka* 0 ) * •tcstostmı 149 K«tMJ!G«lSır. 150 KFA •:'KaK<**t*a 1S-0nBİliMSa|< issım '56 -"VC^BC 157 Koyaj 159XnttdKcai '59Knuîats8 160 KutthyaPtntavı 16* ÜJGS'teka] •Ctor«*wıjs 1S MJtfüTJır '64 Uset 165 hUkmj TsMjpâA 166 Mrtfflrtİiî 167 MrasBM îffl UsrsltoEuat 169 Merkc3ı>t3 iTOlteş 25I74 MaraslMM ^s iriipMrii !7g |M^| IV MbltjA^ 78 Uustafa Y«raz Y*ı •79 HsAarTfltoHddn 8C MErçsHodro ıll htK '82 V^de Çkmento 83 NetHcUn : 94 *M7ıf0n 95 OkaP Tshsti 96 O n t a 57 Jsrarıaj»TOfcl 88 OÖtartMusK* A. W0kra 90 Oz Frers Factorrg 32 ''sgfrafe 93 °G9VT 9 4 P T B S 9SPıaSu 97PrarB 430C 4100 •825 1C5 123 •-3*5 1429 9'00 na21 j» 44JMÜ 4350 '990 11000 8Ü0C 7İO0 'XX sa tas 17S 2350 132S 89X0 ta142a 3J0O 611O0C 15.500 ıa ım(000 4a 21500 5200 3300 150C 3300 11» '350 102S ıa ıa8300 9300 435C 7400 14250 ea35090 240X 27500 112» 1950E '3v5O5 SJOO 630C •sa 1XCO0 ta5230 4O3O0 3C.D00 1400 tta 4IX ıa12750 365C 435C ım ıa9.40C 21101 14500 4300 U5C 3SCO0 12OJ0C !İ75 18. ? H •Vi 22,500 5400 175C 62O0 7300 12,750 4200 aa3J50 930C ussa 730OT 26500 EJDCOOO 22,000 21» 1650 7400 630C '4300 m3B50C 22.5Ü0 610X03 2(000 97OC 9300 sa3300 335C vm245İO0 m1200c 6.TK SJOO iı 000 4400 1,650 '6000 6300 260C 6JO0 5İO0 3600 7303 2*5000 E30C 4M 3.1S 'a3T3.50C •33c •350 26D0 2500C 77a 6600 520C 14250 '125 1C.1D0 Var.0rt.-8SC &7$ mm2600 940C 9300 145J00 20 500 7tO 1179 6600 16300 te 15 7 K ıa5750 1300 28,500 ra ıa'7530 29300 Z600 12.75C 4250 11,750 132500 44500 vm4350 2300 2.125 12750 25300 ta7300 fJDO ııa ua na•6,750 t,a 8700 17J0! '350 8,400 475C 3350 U9 33.3)0 ma27J0C 102S ım405300 4250 tm '3D3 na135C 14M •SOC na21305 43JO0 4350 990 123K 7100 7300 '•XJJX sa ıa '350 12J5O 86,000 ta14300 37» 60QCC 1530C sa ia5700 ta207» 5100 18CC 1475 2350 ıta •300 •CDZ ta ta 7300 9600 47go 7100 tfiJOG ea34.500 28OOC 27.O30 10750 1900C 132» 1750 6293 1550 20300 •25300 7M 5100 39300 30.000 1400 tta 19H ıa12250 335C m m22.5ÛC t4jBÛ 4250 4400 SOttJ 1*7300 un1830C 1350 22250 520C ımc6in 6JX 12300 4150 sa1333 5JCC 13.75IJIİ1 72ÎK 25300 0 21TC 2.125 ijS25 •200 6200 14250 1850 38 0O0 22300 590303 25300 9300 913C wa3750 32K M İ 232J30 9300 11300 6J3C 6409 «aoo 435C 1625 15 750 6300 2300 6300 5000 3350 2*2300 770C ta3J50 ra3330C 720C •325 2350 2425C 77M 63» 5200 UM mIUOO '900 20250 aal»50 3400 9309 1375)0 20,000 740C tta 6500 tt,79 16250 it 16000 ta102» 1350 2 S J X 16000 ıa17750 31O00 2700 11500 4,350 12250 137300 mc nm445C 3.55C 2250 '3250 26300 ta8.1K 6300 na tsa na132ü ta 8300 1730C 1300 1400 4300 3950 ıa35JX 247İB 28300 13750 7300 410300 4300 4100 !85C 17H ua•300 tıa9,'OC ıta 2*303 44,000 4600 1x0 *ıooo 6000 7700 133,(0* ıa ıa3600 2'75 11250 92300 ta14250 1850 62ÎLÛÛ0 '5300 ta ta5300 4Jİ 2 1 jÛ0 5,300 3J50 1325 1000 na'350 14255 t« ta£000 9300 4300 7.403 M2» aa35.500 29JCO 27303 11250 19,750 13300 1900 6300 1400 21 m 130JJ0C 7a 5200 4030C 31300 1425 na4*5C ıa 1650 435C ıa ta9300 23300 '43CC 4.(0 4650 38300 120300 ia 18.750 1J7S 223O0 5.430 163 İM m12.750 4İS0 ita 335C 95O0 ı-aa xxc2S53C 3 22.000 7,175 1700 7400 6300 143» 4XC 39J30 22.500 611COO 2C3O9 9.7O0 9,400 sa39OC '403 s,a242.5CC 9300 •2250 6800 1700 •1iX0 4450 •m 16250 55 1 2.600 CİOC 5300 1650 S 71750C £1X ta120: 34m 730t 1175 2650 25 000 71M 6S00 5,400 !4,50D 1225 10200 1350 21250 155 a 3300 9.500 1"0OC 145 000 20300 7900 tıa67X «a16300 br-jm, 1575* •a'tJJOO 1393 2S.5ÜC 17300 IM •7-a 3C.0OO 2,650 12.750 4250 1'750 132,500 44500 aa4400 2350 2175 11750 26000 149 7300 "300 naH.79 na19.000 ıa8.70C V2S '375 B.400 4350 335C ıa34 000 245000 275X •ClTSO 7600 406,000 425C 4J00 •J25 1711 na135C 14a İ9O3 «a2125C 415O0 4400 990 12300 7300 7İCC 1X030 sa ıa ;eo 2050 13250 87 OOC ta•4CO3 3,750 610.0CC 15.000 ta ım5700 ta •100 1850 1,500 2*0 ııa•325 13 OOC ta ta6.O30 9300 4750 7100 IUB «M 35.300 28300 27000 11.000 1925C 1Î5DJ uoo&20C 1375 21300 125000 7,a 520C 4C3GC SttOOO 1400 tta 4300 ıa1225C ifiJC 4300 ıa ıa9.400 21000 14250 4300 4400 36000 12*1000 ıa18250 •350 22.500 5200 1750 8.100 6300 1230C 41» saÎ95D 530C iTsta 73c oto 26.0CC J 22.000 2.1» 1650 7200 6300 *4İO3 3350 38,500 22253 610300 26.300 9300 9200 sa3300 33X sa232 50C 9200 11300 6İ00 8300 10 750 4400 IÜ75 16,000 630) 23» 6400 52X 3350 0 215000 7900 4a 3150 ?a33330 7330 1850 2.S0C 2450C 7ta C.6OC 52X 14253 •130 10 000 1JS5 20300 ts,a 3300 9.43C 9303 1481» 20İBC "400 12a £.600 tıa •6500 1ÜUNT888 $% 5E000 WM 2241100 1604,000 308,300 1073 OOC 1MM fiTu'JHC 3297JM 1948300 15231İBC 775330 324İ530 1418200 «221,414 8,75133! 2,539.000 1.41*400 5302.30C 677000 n,97« 5,53'BÖ 336.000 ımat,(77.a Njoa 8232JJ30 «a2158i» -S.flDQ.1-4S 17(9000 327300 1378300 456309 aa512*313 *mm141930 5223İO0 1.C84300 B1300 9300 3797264 t3,72tfl30 ıaa mm8329300 i,Ma 2 XX mm 63â£Q6 7392J00 2JO3.O0O T630C 2.49Z090 13BCUO3 473000 iitıa ıjt7,a 24077İ00 4316100 6133,000 2J06JOO 4MM 22J00 921330 1492382 35CLXC M M 111MI 1İ7O000 ata4227207 283.000 1338,8)0 6472554C 1889150 1MM •567000 «33 000 •iiaanmjs 14C1000 4.137.0ÛÛ 3467OT 1461JOD 3230D «ta 128CJK 464300 4.785.000 "79030C S2Ü000 12266JO0 ••4*4XC 5826.170 7300 131250 mm97300 5,825300 24369İ774 612317 4ma 9296.000 ımm724300 S71J00 3178İOI TtJflM I M 56.462300 S51OX 431397 8JHUD3 \2ltJJXI 338S.0OO 84*410 ma3687-110 6.091000 17S63M ' 5 6 U K 14'67Ü15 12326027 115300 5&00C 6467JU njea•344 000 4S25030C ttırt 15355 ua98S3 1520 2868C 173T ıa17İ40 K'4S 2,641 13222 4292 H9S3 134885 45292 s.m4J3S 2.962 2174 12342 25399 1.445 7397 $390 tCJE? 14.717 a#1İ349 1(75 8.780 172K 1362 14CC 4İ12 1900 1,1(2 34156 2437119 27338 •5366 7.720 405.783 4272 4,041 '325 1RS tıa '362 ua8360 na21268 41554 4,421! 996 11635 7345 7373 13C00O ıaSJ7! 1725 2.046 123» 8U!1 IM 1789 607706 '5208 UH İ M 5765 4M 71080 5,195 1 » 1496 2J76 njif 1328 10137 IB 1 » "919 V43 4*31 7271 16.015 fl.m 34395 28.316 27316 10J55 19257 11426 1827 «45 1373 20785 127643 7JI7 5.168 3SJ95 30,445 1405 tus 401» ıa12302 1600 4281 12» ıa9358 22.81' 14269 4304 4490 38373 '18984 İ447 18397 '355 21476 İ248 1774 6396 1934 12305 418t a,ta 3303 9182 « 1 1 7 9 * '!9C0 7429207 e 199300 5309J» 30330300 •452,-a; 666300 535'300 146943CC 28245300 2247X03 76533C 823300 26057300 669103 7IM 5202 300 •L5790OC t4«ıa 47 000 21251300 1476(01 476.000 3171000 356300 154-000 31194300 2191300 4*eCJD9 46172300 951300 1649 OOC 1349300 0 9112» ?* SE7XD0 Tu&a 17389DC0 4.71Uİ 1761300 1352.000 808300 11556JI 1İ47JX 1JASS 87300 13,325300 1344JJO0 190356,300 3İ3330P 7İ31300 6127HO0 IJ42.M 5289930 928330 328,000 5393300 •478300 2Ji'3O0 «a2302.30C 1,58.» 28JXÜ "29333 26083 0 21301 2149 1654 7312 6243 14415 1324 38.472 27.188 601725 76009 9.465 9189 usı3312 3301 8217 236648 9143 *<M4 (609 84- 10,757 4383 ' « 1 16344 6401 2547 E.379 5148 1587 0 214467 '.895 4.7* 1"! 7in 53256 7217 1348 Z«3 24717 77JB 6,542 5254 1422S 1159 13553 18'7 2C38' aa1424 9406 8935 '4H29 20368 7556 tta 6631 11M •6348 İş Bankası'nın hisse arttınmın(Ja ıızlaşma sağlandı CHP payı değlşıneyecek • Bankalar Birliği Başkanı Ünal Korukçu bankacılık sisteminin yüzde 45'inin devlet denetiminde olduğunu belirterek bankalann bağh olacağı kontrol müessesesinin siyasi otoriteden bağımsız olması gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bankalar Bırliğı Başkanı ve tş Bankası Genel Müdürii Ünal Korukçu. Hazıne Müsteşarlığı ve Bankalar Bırliği'nın, bankacılık sisteminin yüzde 45'ınin dev- let denetiminde olduğu Türkıye koşul- lannda Malı Pıyasalar Üst Kurulu'nun özerkJığının uygulanamayacağı göru- şünde olduğunu söyledi Korukçu, hazırlıîdan siiren malı sek- tör reform tasansıyla, bankacılık siste- mıni ve ekonomık dengeleri bozmaya- cak bazı değışikliklere gıdildığını be- lirttı. Türkjye'de bankacılık sıstemuün yüzde 45'ının kamuda olduğuna dıkkat çeken Korukçu, kamu bankalannın gö- revleri nedenıyle malıyet-getıri analizi yapamamalannın malı sektörü etkiledı- ğını belırttı. Korukçu şunlan söyledr *Bankalann bağh oiacağı kontrol mü- essesföinin si)asi otoriteden bağunsız oJ- ması fikri uzerinde çok duruldu. Ancak Haane bunda birtakım sakıncalar gör- dü. Bankalar Biıiiği olarak biz de baa sakıncalar gördük. Türkive koşuDan itt- ban>la kamu bankalan henüz bağımsız- hğa hazırdeğiL Bağunsızmali sektör ku- rulu getirilmesinin bu bankalan sarsa- cag) bir gerçek. Böyle bir lcurulu yaşata- •akserbesttikte bir pivasaolduğunu ka- bul etmiyoruz. Bağımsız bir denetime geçersek okanıkfakla karşjJaşabiliriz." Korukçu, Iş Bankası'nın sermayesi- nın 50.6 trilyon lıradan 126.9 trilyon li- raya yükseltılmesının kararlaştınldığını bildırdı. 76.3 tnlyon lıralık arttınmın dörtte bınnin hissedarlardan nakıt ola- rak talep edılecefını kaydeden Koruk- çu, kalanımn 1997 yılı kir dağıtımı kap- samında ıç kaynaklardan karşılanacağı- nı bildirdi. 'CHPpayalmaz' I§ Bankası Yönetim Kurulu üyesı Mustafa Özyürek, bankanm sermaye artnnmı konusunda taraflar arasında uz- laşma sağlandığını belırterek "Iş Ban- kası'nın sermaye arrünmına CHP ole. kaülacak. CHP'nin \iizde 28.1'lik hisse- sJD<Jedeğişiklikolma>7acak"dedı. İş Ban- kası"nın kârlanndan CHP'ye düşen pa- yın doğrudan Türk Dıl Kurumu ve Tiirk Tarih Kurumu'na aktanldığını belırtti. Önümüzdeki 50yılda ilk 100 'e girmeyi hedefliyor Akbank'tan 2048 yılı senaryosu Ekonomi Servisi - Ak- bank "50 yıl sonra bireyler ve kurumlar bankalardan neler talep edecek?" soru- suna yanıt anyor. 50. kuruluşyıldönümü- nü kutlayan AJcbank, Ak- net Ar-Ge tarafından yü- rütülen projeksiyon çalış- malan sonucu Akbank Ge- nel Müdürü Ötzen (îöksd ve Genel Müdür Yardımcı- sı Akm Kozanoğlu ta- rafindan açıkJarıdı "Akbank'ın 1998-2048 pro- jeksiyonu" adıy- la tanıtılan çalış- mayı anlatan Genel Müdür Göksel, "50 yıl sonradünyanın öndegelen 100 bankası arasına girnıe- MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 AlmanMarta 1 Bulgar Lsvası 1 Avustratya Dotan 1 Avusturya Şıknı 1 IranRıyak 1 Betç*a Fr»ıgı 1 DanımarKa Kronu 1 Franaz Franjı 1 RumanLeyi 1 Fın Markkas 1 Hollanda H o m 11ngıte Sterinı 1 Surryeürası 11rtMda ürası 1 ıspanyol Pezetaa 1 tsveç Kronu 1 Urdun Dınan 1 tsvtçre Frangı 100 Itatyan üretj 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Yunan Drahftnsı 1 KuveylDtnarı 1 luksemburg Franşı INorveç Kronu 1 Yen lsra-4 Şefceii 1 Porteko Eskudosu 1 S Arabstan Rıyafı 1 Avrupa Para Bınmı DOVIZ AUS 242,180 130,960 160.050 18.625 6,340 34,347 39.047 42,688 116,020 405.S90 329.260 1,537 30.101 157 930 13,200 1,813 170,890 784.670 6,340 31,633 1.274 64,764 259 520 SATIŞ 243,350 131,580 161 100 18,698 6,380 34.516 39,271 43 338 116.730 407,710 330,910 1,550 30,414 158.950 13.345 1,825 171,660 795,000 6,380 31.846 1,285 64 881 261,820 2 NİSAN EFEKTİF AUŞ 241.890 130,790 55 158,820 18 578 43 6.324 34.220 38,949 19 42,530 115,730 405,100 2.521 325,970 1.531 29,990 281,370 157,540 13134 1,802 169,830 727 765.210 6.261 31516 60 673 1.258 63 954 1998 SATIŞ 243,960 131,840 83 162,710 18 745 65 6396 34,647 39.369 29 43,503 117,020 408,730 3,781 334,220 1,556 30 530 317.290 159,350 13,429 1,836 172,740 761 815.030 6.460 31.967 63,784 1,301 65,692 ye kendimizi odakla- dık" dedı. Göksel, önümüzdeki yüzyılda banka- lar arası reka- bette teknoloji- yeyatınmyapan bankanm kazanaca- ğına ışaret ederek. "Bunun için teknotojiye ya- ünnı yapıvoruz" dedi. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Akın Kozanog- lu da 250 araştırmacının çalıştığı bilgi ışlem merke- zi Aknet Ar-Ge tarafindan hazırlanan senaryoyu an- lattı. Konuşmasında dün- yadakı gelışmelen özetle- y<*n Kozanoğlu, 50 yıl son- ra bölgesel ekonomik iş- birliklennın artarak para bınmi sayısmın 6-10'a ine- ceğini söyledi. Dünyanın bir finans cumhunyetine dönüşece- ğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Akın Kozanoğ- lu, Akbank müştensinin 2048 yıhnda Ak Tech 20OO'i kullanacağını ve bu kartın günlük yaşamın her alanında geçerlı olacağını belırtti. Dolar hızlı başladı Ekonomi Servisi - Mart ayı dolar devalüasyonunu düşûk tutmaya çalışan Mer- kez Bankası'nın, nısan ayı- na müdahale ile başlaması dolan hareketlendırdı. Bankalann, yüksek do- lar fıyatlan ve serbestpiya- sada aybaşı olması nede- niyle de haraketlenen dö- viz pıyasası güne alıcılı baş- ladı. Bunun yanında dolar ABD'de mark karşısında 7 ayın en yüksek değerine ulaştı. Dığer para birimle- rine karşı da önemli bir üs- tünlük sağlayan dolar, mark karşısında 1 85 sınınna yak- laştı Bu gelişmelere bağlı olarak hareketlenen dolar gunü 1.500 Iirapnmle244 bin liradan tamamladı. Uz- manlar mart ayında dola- nn yüzde 4.7 oranında de- ğer kazandığını belırtti. Öte yandan bayram re- havetine kapılan borsada, bir puanlık bir yükseliş ya- şandı. Bileşikendeks 3260 puandan günü tamamladı. BORSA (1. 701 PakTdotî K ıpB Pnrtaş (Mı 203 n-irdOfe aHMAnlb a Ifrfbptı 206SgurYan* a MBBMİİTI M SMFIartMi niirtnn 217 5AS4 2*3 Ste 214 ÎJfcjvSçeCafr 215 5*atar» 216 SofctB tVUmt nf SaaaS f M t t 2î3 Sarrn6 Fiamat 2? 1 TaçYanroÛrt 222 TarKman« 223 TünıTıtoç zntotot 225 îcssTi m r J\**\(mT mTnmtm 228 !J(mmWtBmmmS 229 Tansaş 23C Trfa) OtontÜ F A 01 TAıflırnnt tS fgpoifidn-ı 23* TrafcyaCar mimmmmn mm^mmmim 238 Tütas 239rjnWsTatetj M Tİm Mİ TraPMöİt 243 UK3 KjfcsfTı 244 Llraf î ı m LhiaT İ6mwjt(^mm1l 246ü^ıSa7* 24 T UzBİhblraSraı S IMB1 S)Wfân 252 V#3fOgynmentci Y S) H D P ] U I 254 Vaşarta* STBS a'•jjtirıfuftt 2S58 "5Û na4"30( 66.31 saIA İSÛC 2700 ua ım «a•jioo 4850 •SOC 2200 6300 11.79 tt,ti 13İ00 ta 2,*X 8300 5.100 '875 19,750 1430C ıa23İ0O 127J0C 117» na 4a JtSI 1150C ıa ia ıa32X 3350 na sa aa•1500 9800 7M '2300 34000 2300 5.700 na ıa3 1325C sa970 ıtatta 6,403 m2S »apı Kred Yat Ort [Ve-* 840 2 K Y J S 6"X SEANS) 2330 7403 Mİ 4-30C S5J300 sa ıa5J0S 2.S00 uaIB na •oim 4800 J.500 2175 3 «a na•3250 tM 2307 8300 5.000 1J75 •9250 142S 1 * SJSI •27505 11» Ha ta ıta 11250 ta ıa ta315C 1900 vm sa MM '3250 970! 7M 12.500 303ÛJ 2800 560C na ım1900C sa960 sra na m tm s»; BÖLGESEL PAZAR1 • ta-ta mrpı'fVi •{• tHüa • - * GOZALTI «tak'-k •estKS> U 11 IS UM \M • 'Jt uı Ui 119 İS mM 1 PAZARI •ol ıs ıs ıs ui Ui m ıc ı* •xc 7.600 na4S0OD 69,300 sa ıa62» 2.70O <4a ıa1179 1C,*'X 4353 8,703 2225 0 ca 13330 ıa310» 9300 5200 1300 19,750 14,750 7M 23,000 1X300 12J05 M İ 4.B ıa"3X1 I B i a ta1200 400C aa ıa ııa S.3X 7a 127» 315OC 2300 5,800 1)79 ıa•9500 ııa98G M İ na5,500 ta 963 6,703 İJBK 2JS3 *500 ia47300 65J3CX M İ ıa5.80! 2650 M,a ıa n.»•0300 4350 2.175 0 na na13300 ta2300 ejo m vn 142S 7M 22.750 1J7500 H'K M İ tM ıa11300 ıa m ıa1150 33K aa ıa aa11500 980C ta 12İ30 3*000 2,850 5İD3 na ıa13O0C sa960 ı*ta tıa 8.3O0 tes 84C tTSO SEANS u uı »M BS U •1 •Jt V* Iti IM ıs u uı ur(3jg U a 1 •:« l-JOt t l uı 141 1ÜMM188B Z566.B0C 17IM '705 000 1C53C.O30 »M I M M .'36'300 7578 500 1t79M taa1.5J4J» 641000 3364 OOC 9,495.819 1729300 C •a «a324000 n«M 45300 331000 S82İO! 1.M728I B7JD3 5J31O1 mıa16C000 165.Û0C 20499.93 417a ıaa2t14a •25 000 tssan Tiia IMM 632.303 7 069rCCC 41» ıa 15Î4.175 eta 464300 639 33C 1133K 3*»ra> 8J11J» 1964302 996İOI tiaia naa3" F S 000 mm11385,76* GtM -»a1235C95 mm1837300 •EÜ55 Al«t Tffit 2.54: 7 332 nte47S35 6'23f unli« 6.014 2.660 HJ3S ım11)17 13B0 1 487* 8599 2195 t 11B 14JS • ; " " ıâ ar-8382 5JS2 1875 19341 14494 ıa22946 12"354 ••İ3S H.I7 1,9? IİJ7 ••450 1İ7 İ 0 171 3183 3964 na ıa71110 •:,4Î 1"94 m123*4 3C393 2864 5.S62 1I4B 1.5i' •8229 Ü2S4 966 na11 • 8.364 1.» 841 «656 tMMN188> u na TMM m u uuj 1HİSM IJU an Ü7İ» (• ta ıca «s u •t İM» iM t n ıa ıt BORSA (2. SEANS) ltaaSM«t 20- PartTtste* ys Ç6SFtTnMtfitf3 303 PetnılOfb 2HRAKS 235 RanlRnansalltjr MRarSçma 208 SrtffıYi)Rr)k 235 Satw Hattfi nbMrarlH ."" Sn-san 2ÎSASA 21!St>! rM Mrjı'UfiCıri nSfıMrt Tî Soidas 717 S m n .13 Scrms-RafTUdij ~ » S c t n e Fijmenl İS faıılWm 221 TıçYamOrt 222TaKo«-ne 223 Tutc rutorj 224 Tıksfttfft 225 7-a-r 226TMHs«Yolan S7TııfahM focK ufam 23», 75OC (0253 47530 S59X 530C 3300 en 5.800 1650 1453" ıaIS'T» 1:00c 4853 ıa ım(900 aooc 102» 13500 •a2300 3JO3 5.000 1875 19250 14250 7a 22! TKJgmBarts 72."50 23" Tc4aş Oto Tcareı 232 7opr*FiıKr :s *oo« c actatıç 234T*,0tn 235 T rystık Hoidno 236TSKB 23'nrtDerrDatem TA Tıtn TS ^İmmİtltaM 1$ Tînf 2*1 TjrcaîHrtaW 242 USAŞ 243 UNfafesycn 24i Jnal Tffm IMfaT 24İL>ifÇiRW6 246 Upk-Sff&nt 24" Ja(k*neSjw M IMkfFİBDf & mtmt 25C - « 6 251 VaUYaım S I Mrfta|rfff**MT 253 MsıçKarJI 254Y3|9tn* 255>asaş 256 vaaş 257Yar>KndSariaı 256 Y-pKndYaıOr tra na34,500 4403 3200 r » •900 2350 8300 ıa ıa nmİ535 89C000 13300 9âX '200 12.5X 1 3' 000 ?a sa1350C Î5S ı na1550C 963 38539 " 3 0 0 SJOB 1325 259YapKw)YatCtîVenı 840 «IİB 2. SEANS GSa lıtmı fffcMMt ALTIN Curttfiyet ' ftça t 24aryaralbr t 2 2 ş j t * z * ; \m •ut uı 1421 fUt Tİ3t M •M ito. 7,1» 10300 47300 sw5?0C 1200 İ6ÛC 2,(03 14250 ıa165» 9300 470! ıa ıs :2.00c 11000 taIBO0 4J00 1375 18755 1425C ta22.000 «a tıa 34300 4159 1150 11255 1850 2,800 9.6CC ıa ıa sm 690.000 13250 9,7a 7,100 12000 X50C ıa sa19500 140C ».79 15250 940 38ÜO3 "250 yoo 1375 ta uı '•Utt U i ut a XC 36500C 23 T 500O '25Û0P 23750» •skttt 2960 7300 10250 48000 11 m 5300 3300 5300 2.700 14750 ıa16750 13100 435C ıa ıa6300 12250 1025» 13250 ıa2300 9303 5.100 1300 19300 14750 7,a 23300 na 12a 3530C 4400 1350 11255 1325 2JK 8300 ıa4M M İ 5700 703 3HC 117» 9300 7200 12300 31,930 mIM 23253 3.55C tta 1530C 970 38330 11750 8400 1351 850 7a 1» KİS «a u H Ui « W 23SJ 7200 1325C 4'JO 64 9X 5700 1250 5.700 2300 14250 ia 16503 9803 4750 ıa ıa6,700 12,930 9.750 13250 ta 2.800 1900 SJOOO 1375 flOOO 14259 7.a 22000 «a «a34300 4250 3150 11255 '375 2.800 8300 ıa ıa sa5ü) 690300 13300 J,™7100 '2,030 3C500 ia ıa •S5C0 3450 tta 960 3153i; 11303 8,300 1875 840 7.1İ 1r«MN18S8 i& 3812 300 7234J100 324,000 1190.030 1871,000 7T.O0O '7aa2B 1,651000 G7K.010 57336.(0! iTsa '757030 1748'00 4399300 s,anı ıaa18C00C 391000 -auno 669300 nmm31300 S210O3 1157300 2.411OT 201.000 12246.422 t,aa2.127 OOC ıaaHH7.« 718100 226,000 İ9C--II 448280 95.CO.15C 375.901; 1321700 IMM mm mmm10,596,148 246000 438.000 •549393 494 610 376,000 5254300 sıaa S.474M 37395»; 2244,000 t,aa542,0X 45J47675 1316Ü03 1576,000 312P5.40C 12.14300 •091030 i4ta ıt«t ım 72S2 '0384 47489 64.772 5.732 121" 5,750 2.632 14.432 vn167-2 19322 4.7» tm ım6,745 12063 9302 13*41 İJİ L815 8316 10*3 1388 183» 14338 ta22495 nu» «a34394 4243 3235 •ıa1.883 2903 1730 ı.w ıaajts 5347 685325 134» 9.735 7102 12.170 3037? m ım19S26 1552 ıta15257 951 38.391 1*483 8276 1392 842 ıa 1MJMN18«3 'US uıKJS tl» m 0 m am u İSM W sm w ısU'* 1 İM i * C 'J REPO PfYASASI Emtsyoı 897 M j w ı 888 mtyar U. l in.i! ,,,ı f .1, n. n/\ A. nf ınttjfudfK Tai3ffi*oı •ju-i}i £ 12GünUcFtepo ''484 92 33 G u n ö Repc %S1 9$ 6 YATIRIM FONLARI 1} BMIL |Wwfcpn Fn fctetttniiMÎıKınM hıtertiMİıA Tipı Dffijta ItıtarıtHrsaFor, fctittt A Tipı Pptetaı F iarant) k Tîpı Kanu fw Gara-nUrıpıO^ıF lKlfATıpıHıs»Sı TKrAftpıKanuFM mATipTekstılSetf TKYArrpilCafeKıın»LF TXY A Tıpı Gıda-fc S F VafcrfrfcsseFon DısİHrıt A îıpı lünna Fon DiftdiA A fi{K OtfifNtıt Fo Rıyns A Tıpf DeJsşJer. Fon CU S^jofta A Tipı De^tstefl ZtfMt A îip Dctışten Fo> Ha(kFon3 Emlakb3*ik Hisse SaraF Emtakb^nJt Dctokn F SuıoerKarmsFon EffFoo-2 Kılmııu A Tıpı OefrtİHi F DnvFon-l IteflVf Yjt A Tıu OGJH1K(I TiıMİak Msst Seneth F«ı Att**A'r,^*f°f»n Taksbl A rıpı HısseTar «iATi-vbmFon AtıAlıtııHsstSaediF KnçtankHı^Fa IBıtaYst A!ip.!â™af TEBKjnnaA c , f öfJ*^"PB ronif tczacıtası A riaOriı^n GedıkAT[»HssiScmdı KaiKtalATıpıDttı-inF IMfm-1 JskArıpıHıseFaı TStKüH rlfl ÜBİEfHS FtM Sttate* A Dt^ışkoı F EGSYat AT«tonuFı>i fGSS.|ortaAD*T*aıFı«! AfiKAnırolijnaf TJUB Yatıran De^ken A F Ûcnfdwfi)i A Tipı Dcjıjtefi BTKHFONLAR (jSnrİLUıtftın tş aanİLTj-tvit n BOKO Fw ****»rî«fc OünUk 169S333 1017621 179276 24696 76310 İ5K7 17915 1704174 604916 1175544 7137(7 /OBİo/ 25795 12717 9404 1310? 972? 12361 1360570 5424571 1458490 5ffll0I 7098575 7S0920 2216909 1077010 170M 451930 6)975 79952 174522 164636 64HS2 17J3S 387686 261770 6045J 140300 579753 75343 741709 192004 71301 5B778 10653 267102 53404 17560 98383 111651 İİJVU 47650 70172 63241 47460 54036 10049 79215 40529 22808 77754 26359 . »m * 27646 71461 J4918 26584 18841 1(616 18186 12094 10222 19213 18474 12576 16463 lOOH 3985776 655330 3714* 1367383 16679(7 373710 •013 017 309 011 016 -002 -011 049 057 f \\ *ı a 004 008 -031 011 035 063 •005 0.75 081 -009 010 •009 0.33 074 0.09 012 023 014 011 005 062 090 •0İ9 020 031 000 021 025 022 035 -«20 027 010 017 010 016 047 001 036 419 319 -047 411 -010 -007 049 -021 0İO 016 003 018 010 074 015 015 050 -004 030 007 WS 043 046 070 053 028 025 016 0.7! 0İ7 004 1 teat 8 Tipı Oefrstaı F Gar-anb B Tij» Tjbvri FGR GafVrtıBrEpılJatFon GarMtıBTipıbmjFtff Gırttt MA Oeftştefl Fon EsbMk 8 Tıpı Oejıstoı EdHtttı 8 Tıpı IbnM Fon US 6 fıpı ütat Fm TO B Tıpı Defıj t o Fon YffiBTıpırıiiMt Nıym F VCfBTıptlÂıtfUB tKYBTp TjM-ftwF(n V-tbf Triıvfl w Bme F w VatofDetır^mFu VakrirÜMaltaıUFnıı VıU B fın Kınu Fv ûıstank B Tw Dctutof F TssaTbnk B Tıpıp55ıen YflsııtıtHkLM F H FNIMS B TM frtvi 8WB FÎAMS BTw DtAsİM Fon fiAjas B Tjpır LnUram SraıtBTipıı%MiBiF« firatt B fıjıı Ubt Fon ZiraatFon-4 KfAF&vl PlMifcBrıpıOejıdnfDn NİSAN 1998 Günlük Değ% 7082076 23644)» 4991S34 1795936 1M8433 147057 2948174 8331(1? 4139275 321936e 1494401 1379306 Z387S 25193 7647674 1511747 1003777 673431 15146 3713581 626789 74130 7172256 1401113 12780S1 1775975 1766471 1615497 1876354 İ06S//İ 1490(19 1143909 FaUüıiMTaİMlfloftoFop'' in7<;n EnMtntuSta SiMrD«gaıF« SimrIalnı!6ıwF«o EpFon-1 blbmu E *îpı Defs'B" F DtnırFga 2 IanjFon-1 tansFocı-7 rtrtDHk latml« BcraoFo Orloı *l>a«>Brıt«lS&o TeksH B Tıpı LJJDI Fes TtistıiBiıpDeiıstaıFı» ^ k T 3 M B % F AMnatfF-? AltmuftlF-3 O O ( I B B Tıpı fcfı;ter F SYB DetjSi» Fonı GsiikBiıpıTaM-BmF FJancı4cr DoJiAen F M Kraîınm E T » Defış*M MYZFmt-l Yatınmf BÖŞşünFm Bıjmdır B Tıpı Deft^ıen F ûsnuflfe Tafcrt-fiono Foau EGSBFipırıMEaoFni OerslunlıBTİgtDeİlşien 596678 1947910 814590 17721 İ7026 974445 1161076 707866 12464 1706767 446347 50671 1049652 41181 436805 705967 258974 706023 31461 12378 324587 40164 llifl££1144O0 14284 71700 2İJS1 75516 36866 70917 21037 173349 30491 71J45 34415 50319 554» 13642 37576 24197 17770 75753 10375 71774 21970 19770 15794 1E796 12687 14074 17307 10051 0-26 019 031 020 010 027 005 •048 020 017 331 053 019 033 027 013 005 021 021 018 021 071 0JO 026 318 033 033 031 021 022 027 025 035 075 024 016 017 019 070 071 0.32 032 021 012 014 063 021 030 072 020 020 95? 018 015 0.36 A -17 014 018 073 014 045 02! 0.20 0İ1 012 012 001 019 020 000 020 907 032 026 037 024 074 019 000 018 036 071 017 033 EKOJVOMtYE BAKIŞ TANER BEJRKSOY İkinci Çeyrek ve Sonrası 1998 yılının birinci üç ayınırı beklenenden daha güç koşullarda, fakat beklentilerden daha başarılı bir yönetimle olumfu sonuçlar verdiği konusunda bir görüş birliği oluştu. Yılın ikinci çeyreğine iliş- kin olarak açıklanan hedefler, nisan-hazıran dö- neminde bu sonuçlann daha yerleşik hale getiril- mesinin amaçlandığını gösteriyor. Yılın birinci üç ayında bütçe performansında önemli bir adımın atıldığına ılişkin ön işaretler var. İkinci çeyrekte bu adımın pek/ştirileceğini ve büt- çe açığının daha da sınırlanacağını ima eden bir hedef belırlenmiş. Birinci üç ayda 1.132 trilyon li- ra olarak gerçekleşeceği tahmin edilen bütçe açığının, ikinci çeyrekte 1.170 trilyon lirada tutul- masının hedeflenmiş olması, bu yönde en belir- gin gösterge. öte yandan, bütçedeki faiz dışı fazlanın nisan- haziran döneminde 521 trilyon liraya yükseltılme- si hedefi de ikinci çeyrekte daha sıkı ve olumlu bir bütçe performansının öngörüldüğüne işaret ediyor. Faiz dışı fazlanın büyümesınin, nakit açığı ve borçlanma gereğini dızginleyerek piyasalarda ve mali göstergeler uzerinde olumlu yansımalar yaratmasını beklemek gerekiyor. Bunun ilk işareti de Hazine'nin ikinci çeyreğe dönük olarak açıkla- dığı borçlanma programında görülüyor. Borçlanma programı yılın ikinci üç ayında Ha- zine'nin itfasının altında bir iç borçlanma kurgu- sunu uygulamaya taşımaya hazırlandığını göste- riyor. Bunun faiz oranı ve döviz kurunun hareket- leri uzerinde rahatlatıcı bir etki yaratması söz ko- nusu. Faiz ve döviz kurunu rahatlatacak ikinci bir et- kenin enflasyon yönünden gelmesı bekleniyor. Yılın birinci çeyreğinde üç aylık fiyat artış oranının yüzde 7.5 olarak hedeflenmiş olması bu beklen- tinin tabanını oluşturuyor. İkinci çeyrek için belir- lenmiş olan enflasyon oranı geçen yılın aynı dö- neminde gerçekleşen yüzde 14.9 oranının yakla- şık yarısı düzeyinde. Bu yılın beklentilerini ve mevsimlik salınımı dikkate alınca enflasyon he- definin gerçekleştirilebilir boyutta olduğu görülü- yor. Borçlanma programı ve enflasyon hedefinin fa- iz oranı üzerindeki olumlu yansımasının ilk işaret- leri ortaya çıkmış durumda. Nisan sonrasında bu eğilimin pekişmesi ve faiz oranında olası tabanı yüzde 100 ya da bir parmak altına çekmesi şa- şırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Benzer bir etkıleşimin söz konusu olacağı dö- viz piyasasında da üç aylık sepet kur artışının yüzde 6.5 olarak hedeflenmiş olmasından anlaşı- yor. Bu hedef geçen yılın aynı dönemindeki artı- şın ve bu yılın ilk üç ayındaki gerçekleşme tahmi- ninin yansının altında. Döviz girişinin nızlanacağı yılın ikinci çeyreğinde fazlasıyla sakin bir döviz piyasası öngörüldüğüne işaret ediyor kur hedefi. Enflasyon hedefiyle tutarlı olan kur hedefinin faiz uzerinde daha da rahatlatıcı bir etki yaratmasını beklemek gerekiyor. Kısacası 1998 yılının ikinci çeyreği için oluştu- rulan resmi senaryonun rahat, görece istikrariı vte sorunsuz bir dönem öngördüğü anlaşılıyor. • • • Bu senaryoda şaşırtıcı bir yenilik yok. Son yıl- larda ekonominin performansına üçer aylık alt dönemler itibanyla bakıldığında, belirli bir salınım deseninin yerleşik hale geldiği gözleniyor. Bu desene göre yılın görece en rahat ve sakin dönemi ikinci çeyrek oluyor. İkinci üç ayda eko- nominin adeta çehresi değışiyor. Piyasalardaki gerilimin en alt düzeye ındıği bu dönemde, enf- lasyon da önemli ölçüde hız kesiyor. Ekonominin temel dengelerindeki düzelmeden çok mevsimlik fiyat salınımı ve bunun sürüklediği olumlu bek- lentı iklimi ekonominin görüntüsünün değişme- sinde başrolü oynuyor. Ekonomide yerleşik performans salınımı açı- sından 1998 yılı bir istisna oluşturacağa benze- mıyor. Bunu öngörmek için ortada bir neden yok. Yılın ikinci çeyreğine ilışkin hedefleri bu çer- çevede değerlendir- mek, yılın ikinci çeyrek sonrasına dönük bek- lentileri biçimlendirmek açısından doğru olur. Üçüncü çeyreğin kriz sendromundan kurtulalı çok olmadı. Unutma- mak gerekiyor. ÇAPRAZ KURLAR j 1.8495 1.5106 13015 38.140 70504 6.1967 5 6151 2 084S 156.99 8.0012 15310 1823 50 133 31 14176 38140 7 6415 18940 3 7507 1 KuveytD.: 1 Siertin: ifrlandaL. 1ECU: 1 SDfl. 1SDR: ABD Dolan Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şılınl Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fin Marttaıı Hollanda Florini lıpanyol Pezetaıı Isvsç Kronu Isviçre Frangı halyan Lireti Japon Yeni Kanada Ooları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portetiz EslcudOM S. Arabistan Riyali 3 2669 ABD Dolan 1.6754 ABD Dolan 1.3598 ABO Dolan 1 0759 ABD Dolan 1.3343 ABD Dolan 324 700 TL. SERBEST OÖVİZ 1 NİSAN 1996 CMS* ASDOobn totçıeFrançı Franse Françj HotansaFbn rçtîtsit AıustıyaŞin 1X«srLLreb 24350! I314S >m 3915C 116250 406500 644» 186S 13300 SAtiş 2440CC fîtaoo 15930C 3935C 11675C «8000 S2ÛC 18750 13400
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog