Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 17 TÜRKIYE Istanbul Edıme Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denizh AB AB AB AB PB A PB PB 20 21 20 cn 24 17 23 26 Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas AB AB AB AB AB AB AB AB 1/ 14 13 13 21 21 25 21 Zonguldak AB 18 Antalya AB 27 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van AB AB AB AB AB AB AB AB 30 23 24 29 24 28 19 19 PB 19 Yurdun guneybatı kesımlerı ıle kuzey- doğu kesımlerı par- çalı bulutlu dıger yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcakiığı yurdun ba tı kesımlerınde de- gışmezken dığer yerlerde azalacak Huzgâr kuzey ve doğu yonlerden ha- fıf olarak esecek DIS MERKEZLER Oslo K 5 Berlın Y 12 Moskova PB 0 Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parts Bonn Munıh Y Y Y Y Y Y Y Y 5 11 9 10 10 11 12 1? Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y B B B B 16 14 13 28 24 18 23 Zunh Y 12 Şam Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre A K A PB A B AB 34 2 30 27 29 28 38 AB 30 0Açık Parçal bulutlu Ssl Bulutlu ^ Çok bulutlu Yağmurfu \AAAAP Karlı Sulu kar ı GoK gumltulu GÜNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada Oysa, Gozlukaya ıle DYP yonetıcılerı, "tıkanan demokrasımızın onunu açmanın" başta gelen ko- şulunu bılmezlıkten gelıyorlar Yineleyelım Demokrasıyı esenlığe kavuşturmanın ıkı yolun- dan bırını geçenlerde Anayasa Mahkemesı goster- dı Takkelı Erbakan gıttı Öyle bır gıttı kı, kapatı- lan RP'ye lıderlık ederken hacdan her donuşunde havaalanında davullu zurnalı torenlerle karşılanır- dı Bılmem kaçıncı hac donuşundekı fotoğraflara baktım Uç-beş kışı, bır de yanm yuzyılhk dostu Recai Kutan'dan başka kımse gorunmuyor çev- resınde Islamcı sıyaset vefasız1 Demokrasının onunu açabılmenın son çaresı Takkelı'den sonra ıkıncı engel Şaıbe Hanım'dan da kurtulmak1 DYP yonetıcılerı Şaıbe'den kurtulmanın yolları- nı arayanları durdurabılmek ıçın çare ustune çare uretıyorlar Ne kı, başlarında açıkladıklan goruşle- nn nereye varacağını anımsatacak ustalar olma- dığı ıçın, sabah yaptıkları gafı, akşam vaktı sılme- ye çabalıyorlar Kımsenın yutmadığı, kımsenın yutmayacağı bır savı, gerekçe olarak one suruyortar TBMM'yı boykot, sıne-ı mıllete donme kararıy- la "Şaıbe Hanım'ın malvaıiığının soruştunılması" arasında uzak yakın ılgı olmadığından dem vuru- yorlar Ama, Meclıs'te soyledıklerınden, partı merke- zınde şaşıyoriar TBMM'yı boykot etmenın nelere mal olacağının bılıncıne uç-beş saat sonra varıyorlar Şaıbe Hanım.açıklıyorkı, "Boykot değıl, 'dıren- me' dedık" dıyor Ya grup açıklamasındakı sıne-ı mıllete donmek'? Şaıbe Hanım açıklıyor kı, "Ana- dolu'ya gıtmek"vn\ş f Soruşturma komısyonundan bır-ıkı vucut çalımı ıle bu kez de sıynlacaklannı sananlar gorduler kı, gerçek pek oyle değıl, şaşırdılar "Şaşkınlık halle- n"nı kanıtlayan ornekler sıralamaya başladılar Demokrasi adına numaralar Ornek mı ıstıyorsunuz çoook Tazesı ışte DYP'nın onde gıden ıkı organından bırı, TBMM grubu Başkanvekılı Gozlukaya bby- kot ve sıne-ı mıllet karan ıle Şaıbe hakkındakı so- ruşturma gırtşımının ılgısı olmadığını soylerken Partı merkezı adına Ekıncı Hasan Bey, oyle bır konuşma yapıyor kı, soruşturmanın boykota gıdıl- mesınde bır numaralı etken olduğunun altını çızı- yor DYP kodamanlarının yarattığı onca gurultu ve patırtının altında gızlemeye çalıştıkları plan, bır he- j djefe yönelık ' ı -> s*.-, »„-,.-,._,.„ Başta Şaıbe ıle Uçuran kocasının, bu ıkılıye ba- ğımlı yonetıcılerın amacı, demokrasıyı tıkayan en- gellerden kurtulmak değıl Sadece ve sadece Şa- ıbe'yı yargıdan kurtarmak 1 TBMM'de soruşturma komısyonu kurulup nor- mal sure ıçınde çalışır ve en az dort ay sonunda beklenen sonuçlara varırsa, Şaıbe'yı Yuce Dı- van'dan kurtarmak olanaksızlaşacak ya Her turlu sıyasal gırışım ve soylemlerının başına mutlaka, bu olasılığı ortadan kaldıracak olan as- lında adı "bağımsızyargıdan kurtuluş" olan erken seçımı koyuyorlar TBMM'yı boykot ya da son ısmıyle TBMM'de "dırenme"ye nıçın başvuracaklar'? Yanıtı çok basıt Soruşturma komısyonuna uye vermeyecekler, komısyon kararının "hukuksal ge- çersızlığını" one surecekler Tabıı DYP'sız bır komısyonun Şaıbe'yı yok etme- ye yonelık sıyasal bır komplo olduğunu ılan ede- cekler Seçım demokrasi palavra Hazırlık bu 1 1998 de erken seçım yapılmaması, bu açıdan da onem taşıyor Içte ve dışta başanlı geçmeyen 1998'ın hıç de- ğılse "temızlık yılı" olarak anılmasına fırsat tanın- ması gerekıyor Kuşkusuz demokrasıyı tıkayan etkenlerden an- nabılmemızın anahtan CHP'nın elınde Bugunku ıkılı goruşmede CHP lıderı Baykal, Başbakan Yılmaz'a seçım yılı olarak 1998'de dı- renmez ve seçımın 1999'a ertelenmesını kabul ederse Demokrasımız Şaıbe'den de kurtulmak ıçın bır fırsat yakalayacak' Bu fırsatı yıtırıp yıtırmemek oncelıkle Baykal'ın, onunla bırlıkte parlamentonun elınde. Bekleyıp goreceğız 'PKK'nin dağ kadrosu çöktü'I Baştarafi 1. Sayfada ler de verdığı ıstıhbarat kuhslenn- de dıle getınldı Cumhuriyet'ın sorulannı yanıt- layan Genelkurmay yetkıhlen, Sa- kık'a yonelık gerçekleştınlen ope- rasyon benzen çalışmalann sure- ceğını bıldırdıler TSK'nınyurtıçı, yurtdışı aynmı yapmaksızın, nere- de olursa olsun nokta operasyonla- n gerçekleştırecek guce sahıp ol- duğunu kavdeden yetkılıler şoyle devamettıler "PKK'nin dağ kad- rosu çokertildi. kınntıları kaldı. Ele geçirilen teroristierin çoğunlu- ğunun kadın ve çocuk yaşta olma- suıa dikkat edilmelL Geçen yila ka- dar 3-4 bın teroristin dağtarda ol- duğu bildırilivordu. ŞimdL yok de- necek hale geldı. PKK teror orgu- tu marjinal hale getirildi. Çıkara dayalı bir suç orgutune donuşuyor." Kurdıstan Demokrat Partısı (KDP) Ankara Temsılcısı Sefm Di- zaçi'mn oncekı gun Dışışlen Ba- kanlığı na gıderek, Sakık'a yone- lık operasvonu kabul edılemez bır davranış olarak değerlendırdığı ve duyduklan uzuntuyu ılettığı bıldı- nldı Dışışlen Bakanhğı Sozcusu Buyukelçı Necati Utkan, konuyla ılgılı bır soru uzenne şunlan soy- ledı "Dizayi'ye, terorist Sakık'ın Turkıye'ye getirilmesi hususunun teronzmle mucadele çerçevesinde değerlendirildiği, Irak'ın toprak butunluğunun ve siyasi egemenliği- nin korunmasına ilişkin desteği ay- nen devam eden Turkiye'nin, tero- rist PKK'nin Kuzey Irak'ta hiçbir 63 PKK'li öldürüldü • Baştarafi 1. Sayfada kân bolgelennde yoğunluk kaza- nan operasyonun 24 saatlık bölu- münde 63 PKK'lı olduruldû, bın deyakalandı PKK'nin bölgede- kı bırçok sığınağının yerle bır edıldığı ve orgûtûn lojıstık deste- ğıne onemlı bır darbe mdınldığı bıldınldı Operasyonlarda, terö- nstlenn açtıklan ılk ateş sonucu, Üsteğmen Ahmet Konuksever, Uzman Çavuş Cevdet Çay, Jan- darma Kıdemlı Çavuş Rıza Çe- Hk, Pıyade Astsubay Çavuş tbra- him Athhan, Ptyade Komando er- ler Ferhat Altın, Yaşar Yeşilkır Jandarma Komando er Alaattin Karadağ, geçıcı ko> koruculan Sıddık Bulut Salih Benek, Salih Uğnr ve Celalettin Ayiu yaşamuıı yınrdı Olağanüstü Hal Bolge Va- lılığı yetkıhlen, operasyonun ara- hksız devam ettığını, bölgede 100'u aşkın PKK'lıyle yer yer sı- cak temas sağlandığını bıldırdı- ler Antalya-Manavgat karayo- lunu kesen yaklaşık 1500 kışı, ge- çen haftakı operasyon sırasında şekilde yerieşmesine ve Kuzey I- rak'taki ozel durumu istismar et- mesine imkân \ermeyeceğupekçok masum vatandaşımızm olumun- den sorumlu olan adı geçen teroris- tin Turkiye'ye getırilmesınin her- kes tarafından bu çerçevede değer- lendırflmesı gerektığı betirtilmistırf Genelkurmay yetkıhlen, Sakık operasyonunu gerçekleştıren Ozel Kuvvetler Komutanhğı'nın gele- cek hafta düzenlenecek bır basın turuyla kamuoyuna tanıtılacağını kaydettıler Alınan bılgıye göre, basın turu sırasında gazetecılere Sakık'ın ele geçınldığı "Yarasa Operasyonu"nun aynntılan da an- latılacak Genelkurmay Başkanlığf nın emır komutasındakı Ozel Kuvvet- öldurülen 3 PKKIının cenazele- nnın ılçe mezarhgına defiıedıl- mesını protesto ettı Mezarhğa doğru >'urûyen grup, ola> yerıne gelen güvenlık güçlen taraftndan yatıştınlmak ıstendı Yetkılıler, gruptan, teronstlenn cesetlennın ılçe mezarlığından çıkanlarak başka bır yerde defhedıleceğını bıldırerek dağılmalannı ıstedı Bunun ardmdan mezarhğa gelen beledıye ekıplen, 3 cenazeyı kep- çelerle çıkararak gızlı bır yere gömdü PKK yurtchşında izleniyor LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Parmaksız Zekı kod adlı Şemdin Sakık'ın ek geçınlme- sıyle PKK'nm asken açıdan darbe yedığı >orumlan yapıhrken Ankara, orgütun çalışmalannı yurtdışında sı- yası tanınma yonunde ağırlaştırma- «,! ofte'rtıgna ku^wy«kkwa»^eçt»i. Dışışlen Bakanhğı, yurtdışı temsıl- cılıklerıne, PKK'nin gerek Avrupa gerekse Rusya gıbı sempatı toplama- ya çahştığı ulkelerdekı faahyetlen- nm eskısınden daha dıkkatlı bıçım- de ızlenmesı ve ılgılı ulkeler nezdın- de gerekırse gınşımlerde bulunulma- sı talımatı verdı Yaşanan son gelışmeler, PKK'nin asken açıdan bır zafıyet ıçıne gırece- ğı yorumlanna neden oldu Asken ve dıplomatık çevreler bu konuda temkınlı bıryaklaşım sergılerken or- gutun asken darbe yıyıp yemedığını zamanın gostereceğıne ışaret edıyor- lar Bır asken yetkıh bu konuda şu goruşlere yer verdı "Kuzey Irak'ta geçen sene yoğun biçimde başlatüan operasyonlar, Ocalan'ın eşınin PKK'den kopup a\- n bir orgutlenmeye gitmesi, bölucu orgutun kuvvetlı konumda olmadı- ğının ıpuçlannı \en\ordu Sakık'ın teslinı olması ıse Ocalan'ın kuvvetli -konwndaolnıadığının en onemligos- tergesı ve orgutun darbe yedığının en guclu halkasını oluşturdu." Sakık ın TSK'nın operasyonuyla Turkıye'ye getırılmesınden bırkaç gün once sozde Surgundekı Kurt Par- lamentosu (SKP) Bruksel'de toplan- dı PKK'nin ıse yakında kongre yap- ması beklenıyor Sakık'ın yakalan- masıyla PKK'nin yurtdışındakı fa- alıyetlennı sıyası platforma daha da ağırhkh olarak kaydırma olasıhğına karşı Ankara teyakkuza geçtı ve ız- leyeceğı stratejıyı şoyle behrledı • PKK'nın yurtdışı faahyetlen ağırhkh olarak. Surgunde Kurt Par- lamentosu, o ulkelerdekı sıvıl top- lum kunıluşlan ve aşın uçtakı parla- menterlerden destek alma şekhnde oluyor PKK'nin ERNK gıbı sıyası kanadını oluşturan yan kunıluşlan çeşıtlı ulkelerdekı bürolan aracıhğıy- la surekh faahyet halındeler Şu aşa- mada Kurt olaymı sınırh çevrelerde kabul ettırdıler #.T,iHkıy<s yartd^ı temsilcılıklerv aracılığıyla PKK nın her turlu faalı- yetını zaten sûreklı kontrol altında tutuyor Ancak Sakık'ınteshmolma- sıyla PKK arazıde uğradığı kaybı, yurtdışında sıyası platforma kaydıra- rak gıderme arayışına gırebthr Boy- lelıkle yurtdışında sınırh çevrelerde elde ettığı desteği buyuk topiuluklar uzennde kullanmaya çahşabıhr Bu nedenle Turkıye dış temsılcıhklenne PKK'nin sıyası faalıyetlennı daha da yakından ızleme talımatı verdı Pek çok dıplomatın yaygın duşuncesı ıse PKK teroruyle ılgılı esas sorunun ıçende olduğu ve olayın ıçende bıtı- nlmesı gerektığı yonunde Ozelleştirme karanhkta • Baştarafi 1. Sayfada leşebıleceğinı belırttı Son on beş yıldır butun dunyada kamu mulkıyetı- nın her bıçımının venmlı- lıkten uzak olduğu tartışı- lırken malıye bakanlan ve uluslararası ekonomık ku- rumlar hedefı kâr etmek olan ozel sektorun hata yapmasının v e v enmsız ça- lışmasınm mumkun olma- dığını savunuyorlar Ozel- leştırmecı kesımler kamu varlıklannın ozelleştınlme- sı> le venmhhğın ve kazan- cın da artacağını one suru- yorlar Ov sa Auckland halkı ozelleştırmemn karanlık yuzuyle karşılaştı Kentın elektnğım ureten Mercury Energy şırketı Ingıltere'de- kıne benzer bır yapıyla ozelleştınldı Fakat bır su- re sonra şırketın amacı elektnk dağıtımından çok. kâr etme v e rakıplennı alt etme yanşına donuştu Muhendısler Yenı Ze- landa'nın dığer kentlennde enaz onanaenerjıhattı ol- duğunu ve bunlann buyuk bır bolumunun ana hatlar- da mevdana gelebılecek anzalarda devreye sokul- mak uzere bekletılen yedek hatlar olduğunu behrtıyor- lar Boyle bır sıstemı eko- nomık bulmayan Mercury Energy, Auckland'da yal- nızca dört enerjı hattıyla dağıtım >apmaya başladı Dort enerjı hattının da an- zalanmasıyla yedeğı olma- yan sıstem çoktu ve kent karanlığa gomuldu Oysa. şırketın ek gıder anlamına gelse de dağıtım sıstemıne yatınm yapması gerekıyor- du Gazete, Auckland fela- ketınden alınacak pek çok ders olduğunu belırterek, elektnk. su, gaz ve tren gı- bı kamu varhklannın tıcan bır anlayışla ışletılmemesı gerektığını kaydettı Ser- best pıyasada aynı hızmetı >a da malı sağlayan pek çok ^ırket olduğu ve uretım y a da dağıtımdakı bır aksa- manın yalnızca şırketı etkı- leyeceğı, buna karşm kamu sektorundekı bır aksama- dan toplumun büyük bır bolumunun etkıleneceğı bıldınlıyor BU KÖ$EY(\ qeçMeıc\ j RICKYMARTIN JSPICEGIRLS J ATHENA J YASAR ler Komutanlığı teronst unsurlara karşı kılıt operasyonlar yaptı Ko- mutanlığa bağlı tımler, Guneydo- ğu'da, TSK'nın dığer unsurlan gı- bı Jandarma Asayış Bolge Komu- tanhğı'nın emnnde bırçok operas- yon gerçekleştırdı Tımlenn gerçekleştırdığı ope- rasyonlar arasında 1974 Kıbns Ba- nş Harekâtı oncesınde adada, Turk Mukavemet Gucu'nun oluşturul- ması, 1980'de THY Dıyarbakır uçağmın kaçınlması sırasında ger- çekleştınlen operasyon da bulunu- yor Ilk kez 30 Ağustos Zafer BayTa- mı kutlamalan sırasında TSK un- sunı olarak geçış yapan Ozel Kuv - vetler Komutanlığı, Kıbns'ta ger- çekleştınlen tatbıkat sırasında, Gu- ney Kıbns Rum yonetımıne konuş- landınldığı var sayılan S-300 ram- pasını ımha ettı Gerçek mermıle- nn kullanıldığı bu operasyon sıra- sında seken bır kurşun bır albayın olumune neden oldu Tamamı subay ve astsubaylar- dan oluşan Ozel Kuvvetler Komu- tanlığı, Yuksek Savunma Kurulu karanyla 1952'de kuruldu Kıta ağırhkh gorev yapan bırlığın ka- rargâh gorev ı yapan bırlık çağnşı- mı uyandıran "Ozel Harp Dairesi" olan adı, 1992 yıhnın Nısan ayın- da "Özel Kuvvetler Komutanlığı'' olarak değıştınldı Komutanlık, Genelkurmay bûnyesınde TSK'nın "gayrinizami harp" denılen ozel harekât ıhtıyacını karşılamaya yo- nelık oiarak oluşturuldu Sakık hakkında şımdıye kadar 26 defa tutuklama karan çıkanldı- ğı oğrenıldı Emnıyet Genel Mü- durluğu, Sakık'ın faahyetlen, onemlı eylemlen ve hakkında ve- nlen gıyabı tutuklama kararlanyla ılgılı rapor hazırlayarak dun Dıyar- bakır Jandarma Bolge Asayış Ko- mutanlığı'na gonderdı Raporda Sabri ve Fatma'dan ol- ma 1959 doğumlu Şemdın Sa- kık'ın Muş nufusuna kayıtlı oldu- ğu behrtılerek 1993-94 yıllan ara- slnda PKK 'iarâf$<Jaiı Derslm, Amed ve Serhat eyaletlen olarak adlandınlan bolgeler ıle Akdenız bolgesınde eylem ve faalıyetlen yonlendırdığı kaydedıldı Adalet Bakanı Oitan Sungurlu, Şemdın Sakık'ın ıtırafçı olabılme- sı ıçın ancak yenı yasa çıkması ge- rektığını bıldırdı Sungurlu, konu- ya ılışkın soru uzenne "Sakık'ıGü- neydoğu ve PKK'yi bilenler sorgu- luyor. Ptşmanhk kanunu çıkarsa is- rifade edebilir. İşlediği suçlann tumu idamlık, ancak Meclis'ten ka- nun çıkarsa vararlanabıhr. Şu anda sorgusu devam edıyor. \argıya ın- tikal etmış bir konu yok" dedı Gülay Ashtürk servetini kaçırdı • Baştarafi 1. Sayfada ğını de haber alan çıftın son durağı ABD oldu ^BD'nın yalnızca mah- kûm olanlan teshm edıp, malı suçlar nedenıyle yar- gılaması surenlen ıade et- medığıne dikkat çekılır- ken haklannda yolsuzluk gerekçesıyle tutuklama ka- rarlan çıkan Selim Edes, Halil Bezmen, Engin Ci- \an, Ayşegul Tecimer de ABD yekaçmayıtercıhet- mışlerdı Eski Şışlı Beledıye Başkanı Gulay Aslıturk'un doğum yapmasına 2 hafta kahrken çıftın ABD'den sığınma hakkı ısteyeceğı ılen suruldu Araştırma Kurulu yetkı- hlen, Aslıturk çıftının pa- ra transferlenne ılışkın bel- gelen toplamaya çalışır- ken Turkıye nın ABD ıle "suçlulann iadesi anlaş- ması" bulunmamasının çahşmalarda guçluk do- ğurduğunu kaydettıler Yetkılıler. \BD'de bu- lunduğu behrlenen Ayşe- gül Tecimer hakkındakı soruştunnada da aynı so- runla karşılaştıklannı be- lırterek "Gerek belge top- lamak, gerekse bu kjşilere ilişkin soruşrurmajun ba- şanya ulaşması ve IdşUerin gereklı cezayı gormesi için kesınlıkle ulkeler arasında suçlulann iadesi anlaşma- sı b'ilunması gerekıyor. Bu anlaşnıalann yapdmama- sınuı sıkuıbsuıı hep yaşıyo- ruz" açıklamasını yaptılar G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada turması açılmasına ılışkın onergeTBMM Genel Ku- rulu'nda oylanacak Yılmaz-Baykal goruşmesının ıçerığı aşağı-yuka- rı bellı Hazırana kadar TBMM'de destek, sonrası estek kostek Çıller konusuna bugun bıraz "dosyalı" bakalım Başta aılenın malvariığı olmak uzere, başbakanlık donemındekı pek çok uygulamasında yanıtı venl- memış sorular olduğu ıçın Çıller'le ılgılı halk arasın- da da kabul gormuş tanım şu - Şaıbe Hanım Neden? Çok basıt - Sıyasete atıldıktan sonra malvarlığı katlanıyor ve kaynağını açıklayamıyor DYP'lılerın hafta başından berı yaşadığı şaşkın- lığın temelınde bu kez ışın daha "cıddı" olması ya- tıyor Partı ıktıdarda değıl, darda Genel başkan da aıle boyu ıktıdar koltuğunda değıl, sanık sandalye- sınde Gerek Çıller, gerek yakın çevresı durup durup şunu soyluyor - Bugune kadar beş kez aklandığımız bır tddıa nedenıyle yenıden suçlanıyoruz Isıtıp ısıtıp one suruyoriar Kendılerıne aıt ya(ğla)yın organlanndakı, soyadı- na en terbıyelı tanımla "yalaktaroğlu" dıyebılece- ğımız kışıler de bazen herkese kufrederek bazen herkesten ınsaf dıleyerek aynı şeyı yapıyorlar Hayır. Gerçek oyle değıl Çıller aılesı hakkında bu kez gundeme gelen ıddıalann tumu yenı Ne ol- muş? Pazartesı gunu vurguladığımız gıbı, once ya- pılanlann uzenne gıdılmeyıp uzerı ortulduğu ıçın devam etmışler Özer Çiller 20 Nısan'da Ankara 7 Ağır Geza Mahkemesı'nde yargılanacak Suçlama şu - Resmı evrakta sahtecılık 28 Nısan'da da 20 Aslıye Ceza Mahkemesı'nde ayn bır dava var Bunun konusu da şu - 3628 sayılı Mal Bıldınmınde Bulunulması, Ruş- vet ve Yolsuzlukla Mucadele Yasası'na muhalefet Arsa-tarla-ev hobisi... Yukanda vurguladığımız gıbı, mahkemeye ula- şan bu suçlamalar oteden ben suregelen ıddıalar değıl, yenı ortaya çıkan durumlar Dosyayı uzun uzun aktarmayalım Sadece Tapu Kadastro Genel Mudurluğu'nun 6 1 1997 gun ve 100 sayılı yazısındakı cetvelı ozetleyelım Bu cetve- le gore Çıller aılesının 30 11 1995-15 5 1996 arasın- da mal edındığı taşınmazların lıstesını sıralayalım - Bolu, Gozem'de Tatarlar mevkıınde 19 390, 4 180,860,14 645,2 270 metrekarelık beş tarla Bu tarialarınTesmı kayrtlardakı edınım tanhı de sırasıy- la, 10 7 1995, 28 4 1995, 16 6 1995, 23 2 1995, 10 7 1995 - Ankara Çankaya'da, bın 350 otekı 117 metre- kareıkıdaıre Ikısının de edınım tanhı aynı, 1 3 1996 - Kuşadası Turkmen'de 8 580, 81 973 metreka- re ıkı tarla Edınım tanhı, 15 3 1996,15 4 1996 - Sanyer Yenıkoy'de ıkı arsa, ıkı avlulu ev Edınım tanhlen, arsalann ve bır evınkı 114 1996, otekı ev 30 1 1996 Yenıden altını çızelım, bunlar taşınmazlar ve kısa bır zaman dılımıne aıt Taşınır olanlara da sonra de- ğınınz Gorulduğu gıbı aılenın en buyuk hobısı ev-arsa- tarla satın almak Boşzamanlanndasıksıkbunu ya- pıyorlar Yanıtı ıstenen soru açık, bunlan nasıl edındığı Meclıs'ın genel gorunumune bakılırsa şoyle bır tablo ortaya çıkıyor - FP'de kafalar karışık Hederde, kasada ve utançta beraber olduğu eskı ortağını kerhen des- teklıyorlar Ancak FP'lıler, DYP'nın ırtıca ıle muca- dele yasasına gereken muhalefetı gostermedığı du- şuncesındeler Yanı, ne kadar ırtıca o kadar Çıller dıyorlar Dunku grup toplantısında genel eğılım, bekledığımız gıbı Çıller'ı savunma yonunde oluştu - Iktıdar ortaklan tam takım - GHP, son anda değışıklık olmazsa ıktıdann ya- nında Çıller ve çevresı bu tabloyu değıştırmek ıçın ola- ğanustu çaba harcıyor Hatta bunların ıçıne sıne-ı mılletı de koymaya gırıştıler Ama olmadı Zaten bu takım alsa alsa şoyle bır karar alabılır. Hıle-ı mıllet ^Treni kaçırmadık' A>K\RA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel bılgı uretımınde dunyanın buyuk bır donuşum yaşadığını be- lırterek. bu donuşumu pasıf ızleyen ulkelenn 21 yuzyıl- da etkılı olamayacağını soy- ledı Cumhurbaşkanı Demirel, dun "Internet Haftası" ne- denıyle Ulaştırma Bakanlı- ğı'nca duzenlenen torene katıldı Bılgı uretımı ve bıl- gının dolaşım hızında dev- nm nıtehğınde gelışmelenn yaşandığmı belırten Demi- rel, stratejık meta durumuna gelen bılgmın dunyayı dö- nûşturen temel unsurlar ara- sında yer aldığını kaydettı Bu donuşumun pasıf ızleyı- cısı dununundakı toplumla- nn21 yuzyılda etkısız kal- maya mahkûm olacaklannı anlatan Demırel, dunyanın 20 yıldır kullandığı mterne- tı Turkıye'nm 5 yıldır kul- landığını, ancak bu konuda trenı kaçırmadığını savun- du Internetle dunyanın ger- çek anlamda "kuresel koy "e donuştuğunu kavdeden De- mirel, ınsanlann odadan çıkmadan bılgı otoyollany- la dunyanın en ucra köşesı- ne sanal gezıler vapabıldığı- nı bınlerce kılometre otede- kı bılgı kaynaklanna ulaşa- bıldığını belırterek, sınırla- nn dışında pazarlar arayan şırketlenn sayısında tam bır patlama olduğunu bıldırdı Turkıye'nın dunyadakı gelışmelenn gensınde kal- dığını kaydeden Demirel, elektnğın 100 yıl sonra ul- keye geldığıne ışaret ettı Turkıye'nın bılgı çağının farkında olduğunu anlatan Demirel, şu göruşlen dıle getırdı "Internetten en etkin ve yaygın biçimdeyararlanma- Iryiz. Bu amaçlagecikmeden bilgisavar kullanımı yayguı- laştınlmah. bu çerçevede bil- gisavar satışlanndan alınan Karma Değer \ergısı'nın sı- firlanması dahıl gereken teş- vik tedbırlen uygulamaya konulmalıdır. Turkıye'deki mevcutınternet altyapısı son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmelidir. Tür- kiye'den dunya ûıternet oto- yolunafızüd çıkış ımkânlan- nı genişletecek >e suratiendi- recek altyapı vahrunlan bir an once tamamlanmalıdır. Internet kullanım ucretleri asgaride rufulmalıdır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog