Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN1998PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ ZehiriiOk 10.00 Kanal 6 Macera , (Across the VVide Missouri) - Yönetmenliği- ni \Villiam Wellman'ın üstlendiği, başrolleri- ni Clark Gable ve Ricardo Montalban'ın paylaştı- ğı fılmde; beyaz bir adamın, halkın çoğunluğunun kürklü hayvanlan avlayarak geçindiği bir Kızılde- rili kabilesine gelerek buradaki bir kızla evlenme- si ve yerlilere kendini sevdirmesiyle gelişen olay- lar anlatıhyor (1951 ABD, 78 dk). Samantha 12.00 TRT 3 Gerilim /77\ (Samantha) - Çılgın, ne yapacağı tahmin edil- ^ meyen ve aynı zamanda çok yetenekli bir mü- zisyen olan Samantha, evlatlık olduğunu öğren- dikten sonra iyice çılgınlaşır. Erkek arkadaşının başka bir kıza âşık olması ise Samantha'ıun kor- kutucu planlar yapmasına neden olur. Yönetmen: Stephan La Rooque. Oyuncular: Martha Plimpton, Dermot Mulroney, Hector Elizondo. Raziye 13.50 Kanal D Duygusal Üç insan arasında gelişen tutkulu bir sevdanın öyküsünü anlatan filmi Yusuf Kurçenli yönet- miş. Başrollerinde Kamuran Usluer. Yasemin Öy- men ve Oğuz Tunç yer alıyor (1990). AbbaseSuKan 14.45 TRT GAP Duygusal /J^\ Sekizinci yüzyılda Bağdat'ta yaşayan Halife y^J Harun Reşid'in vezirlerinden Cafer Bermeki ile güzel kızkardeşi Abbase Sultan'ın hüzünlü aşk öyküsü. Yönetmen: Turgut N. Demirağ. Oyuncu- lar: Türkan Şoray, Murat Soydan (1968). Evita Pferon 1 15.10 Prima Biyografik /TT\ (Evita Peron) - Önce kendi ulusunu ardından V3/ tüm dünyayı etkileyen ateşli, kural dışı ve tut- kulu bir kadının hayatı, aşklan ve önlenemez yük- selişi anlatıhyor. Yönetmen: Marvin Chomsky. Oyuncular: Faye Dunaway, James Farentino, Rita Moreno, Jose Ferrer (1981 ABD, 200 dk). Buğulu Gözler 18.00 Show TV Dram /ü\Bırbirini seven iki genç evlenip huzurlu bir \S/ yaşam sürmeye başlar. Ancak mutluluklan ço- cuklanndan birinin trafık kazasında ölmesi diğeri- nin ise kaçınlmasıyla son bulur. Yönetmen: Safa Önal. Oyn: Türkan Şoray, Murat Soydan (1970). 21.00 / Prima / Bayan... Aynntı yanda Ertesi Günün.- 21.00 Kanal E Macera O (Past Tense) - Tecrübeli bir dedektif olan Ge- ö ne Ralston aynı zamanda acemi bir gerilim ro- manı yazarıdır. Ralston'un hayatı Tory Bass adlı seksi bir kadınla tanışınca değişir. Yönetmen: Gra- eme Clifford. Oyuncular: Scott Glen, Lara Flynn Boyle, Anthony la Paglia (1994 ABD). Pölis Akademia 7 21.10 Kanal D Güldürü /Ov (PöUçeAcademy: MissiontoMoscow)-Rus V3/ Mafyasfnın başı Constantine Konali, son de- rece popüler bir bilgisayar oyunu aracılığıyla, dün- yayı ele geçirmeyi planlamaktadır. Konali'den ür- ken Yeltsin, Emnıyet Müdürü Rakov'dan, onunla anlaşmasını ister. Rakov da Amerika'yı arayarak, Lassard'dan yardım talebinde bulunur. Yönetmen: Alan Metter. Oyuncular: George Gaynes, Micha- el Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook. Joan Dark 21.50 Kanal 6 Tarihsel /Ov (Joan of Arc) - Hıristiyanlığı yaymak için haç- ^<İ/ b seferleri düzenleyen Joan of Arc'ın yaşam öy- küsünü anlatan fdmî Victor Flemîng yönetmiş. Oyn: Ingrid Bergman, Jose Ferrer (1948 ABD, 100 dk). Diva 22.30 TRT 2 Macera P l (Diva) - Yönetmenligini Jean-Jacques Beine- v i ' ix'in üstlendiği, başrollerini Wilhelmenia Wig- gins Fernandez, Frederic Andreı, Richard Bohrin- ger. Thuy An Luu ve Jacques Fabbri'nin paylaştı- ğı fılmde; 18 yaşındaki Jules'in ünlü Diva Cynthia Hawkins'le ilgili bir bant kayıtı yapması ve bu ka- yıtın gelişen olaylar sonunda hayatını alt üst etme- si anlatıhyor (1982 Fransa, 123 dk). Davud ve Bathseba 22.45 HBB Macera /TT\ (David and Bathsheba) - Yönetmenligini Henry vf/ King'in yaptığı. başrollennı Gregory Peck, Su- san Hayvard ve James Robertson Justıce'in paylaş- tığı filmde; bir arkadaşının kansını yıkanırken gö- ren Hazret-i Davud'un ona âşık olmasıyla gelişen olay- lar anlatıhyor (1951 ABD, 116 dk). Vahşi Orman 00.15 Kanal 6 Duygusal /C7\ (Naked Jungle) - Görmeden evlendiği adamı v i ' tanımak için Güney Amerika'ya giden bir ka- dının yaşadıklannın öyküsü. Yönetmen: Byron Haskin. Oyuncular: Eleanor Parker, Charlton Hes- ton(l954ABD,95dk). 00.50 / Interstar / Büyük... Aynntı yanda Guyver 00.50 atv Macera /TT\ (Guyver) - Güçlü bir yaratık olan Guyver, Se- ' O ' an Barker'ın bedenine girmiştir. Sean da bu sa- yede kazandığı güçleri kötülere karşı savaşmak için kullanmaktadır. Guyver ve kendi kaderi hak- kındaki gerçekleri araştımnaya karar veren Sean'ı tehlikeli günler beklemektedir. Yön: Steve Wang. Oyn: David Hayter, Kathy Christopherson. Plaj Fantazileri 01.00 Show TV Erotik ©(Eve's Beach Fantasy) - Eve Thomas, arük genç bir kadındır ancak ailesinin gözünde hep küçük kız olarak kalacaktır. Bu durumdan sıkılan Eve, okuduğu romantik romanlardaki karakterler- le kendini bütünleştirip seksi fantaziler kurmaya başlar. Yön: Henri Lumiere. Oyn: April Adams. Yabancı Izleyin Orta Değmez UYDULAR RTl 11.05 Reich und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 Familien DueH 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal wer da Hammert 15.00 Barbel Schafer 16.00 HonaChristen 17.00 Heins Meiser 18.00 So- ap Jeopardy 18.30 Unter Uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exclusiv 20.40 Gu- te Zeiten Schlechte Ze- iten 21.15 AJarm für Cob- ra 11 22.15 Balko 23.15 Die VVache 00.15 Burkes Gesetz01.10RTLNacht- joumal01.40Ellen02.10 Tekrariar. SAT1 11.30 BubeDameHöng 12.00 JörgPilavva 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 Star Trek 17.00 Baywatch 18.00 Jederge- gen Jeder 18.30 SAT 1 Regional Report 19.00 bhtz 19.30 SAT 1 News- magazin, SAT 1 Spor 20.00 Gehebte Schwes- tern 20.30 Glücksrad 21.15Zugriff22.15FüraJ- leFalleStefanıe23.15alp- hateam 00.15 Dıe Harald Schmidt Show 01.15 Monty Python's Flytng Cir- cus 01.50 Tekrarlar. RJR08P0BT 09.30 Binıctlik 10.30 Bisik- letYanşJan12.00Modem Dövüş Sporlan 13.00 Ext- rem Sport 13.30 Motorlar 15.00 Tenıs 18.30 Boule 19.00 Futbol 20.00 Moto- siktetYanşlan 21.00 Kunst 22.30 Boks 23.30 Futbol 01.00Motoriar02.30Ka- panış. IV5 20.00 Paris Lumieres 21.00 Elena et les hom- mes 22.35 Direction D'ac- teur de Jean Renotr23.00 Joumal/meteo 23.30 Ci- ne 5 23.35 Le crime de Monsieur Lange 00.50 L'album de famille. TRT1 13.30 'Nostalji' TV Scrvisi - tkbal Gür- pınarın sundufu "Nos- talji'' programında yer alan sanatçılar; Maria Rita Epik. Edip Akbayram, Selim Dündar, Nükhet Ruacan ve Mazhar Alan- son. Yapımcılığını ve yö- netmenligini Mine Erkan ile Necla Erol'un birlikte üstlendiği yapımda siyah- beyaz döneme ait eski par- çalar ekrana geliyor. TRT2 19.30 'Ve Sinema' TV Servisi - "Ve Sine- ma", bu haftaki bölümünü 17. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne ayınyor. Sunuculuğunu ve danış- manhğını Sevin Okyay'ın üstlendiği programda "Uluslararası Yarışma ve Ulusal Yanşma"ya ka- tılan filmlerin kısa tanıtım- lannın ardından festivalde yer alan; "Sanatçılar ve Sinema", "Sinemacılar Üstüne", "Edebivattan Beyazperdeye", "Yo-Yo Ma: Bach'tan Esinleme- ler", "Anısıoa: Federico Fellini", "Ustalara Say- gı", "Dünya Sinemalan- nın Genç Yıldızlan", "Gençlik Farklıdır", "Çağunızın Aynası Sine- ma", "Yönetmenlerin Gözfinden Fransa" ve "Bir Clke-Bir Sinema: Ingiltere" isimli bölüm- ler tanıtılıyor. TRT2 20.00 Tanç'tan 'îmgel' TV Servisi-Yapırncılı- ğını Ertuğrul Sönmez'in, yönetmenligini ise Taner Kaltalfnın üstlendiği "Çağdaş Türk Bestecile- ri"nı Hikmet Şimşek su- nuyor. Programda, Cengiz Tanç'ın "Ufleme Çalgılar Beşlisi"ve"tmgel"ad- h eserleri yer alıyor. NTV 22.05 'GünceLV ...... TV Servisi - "Yalçın Doğan'la Gfincel" prog- ramında, "Türkiye'de se- çim sistemi" tartışılıyor. ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, Fazilet Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Ka- malak, DYP Amasya Mil- letvekili Ahmet tyimaya, CHPlçel Milletvekili Öya Araslı ve DSP Sinop Mil- letvekili Metin Bostancı- oğlu'nun konuk olduğu programda; "Alternatif hükümerJer çıkaramayan bir Meclis, seçim sistemi- nin bir sonucu mu", "Halkın iradesi MecUs'e yansıyor mu" ve "Bu se- çim sistemiyle yapılacak seçim bir çözüm mü" so- rulanna yanıt aranıyor... İki kişilik 'yalnızlık' oyunu TURHAIN GÜRKAIS "Büyük Yalnızhk" fil- mınde boşanmak üzere olan uyumsuz bir kan-kocanın, on yıla sığdınlmış acı, tatlı anılarla dolu ezik yaşamlan- nın ka\gası ve ödeşmesi an- latıhyor. Filmini değişik % e farklı uğraşlarda ün sağla- mış; biri şarkıcı, öbürü tiyat- rocu sadece iki kişi üzerine kuran ve tek bir mekânda başlayıp bitiren yönetmen Yavuz Özkan. bir evlilikte yaşanacak her şeyi 24 saat- lik bir zaman dilimine sığdır- mış. Müzik alanında beste ve şarkılanyla öne çıkan Sezen Aksu ile tiyatro dünyasının gündemınden ınmeyen Fer- han Şensoy gerçek bır ola- yı yaşıyor gibiler. Yaptıkla- n ezberleme bır tartışma de- ğil. düpedüz bırkavga. Dav- ranış ve mimikleriyle doğal bir bütünlük sağlayan iki sa- natçının. oyunculuk yetene- ğini yanştırdığı, içinde duy- gulanmızı, ısteklerimizı. öf- kemizı bulabileceğimiz, ra- hat anlatılmış tiyatro ağırlık- lı iki kişilik başanlı bir sine- ma denemesi. On yıllık evlilıklerini bitir- meye karar veren kan-koca, bölüştükleri eşyalannı taşı- mak için kamyon beklerken, kopan fırtına ve yağmur yü- zünden aralanndaki anlaş- mazlığı unutup, geceyi iki dost gibi geçirmeyı dener- ler. Bu "son gece", onlar için evliliklerinde yaşanma- mış, ancak yaşanması gere- ken bir gecedir. On yıluı soruşturmasının yapıldığı gecede, aralannda duygusal biryakınlaşmaolur- sa da çok geçmeden yine bir- birlerinden uzaklaşıp yaban- cılaşırlar. Dostluk sınırlan içinde önce tatlı başlayan "bir gecelik macera", ruh çözümlemeleri ve iç ödeş- melerle uzayarak, gün ağa- ) Interstar 00.50 Büyük Yalnızhk - Yönetmen-Senaryo: Yavuz Özkan / Görüntü: Ertunç Şenkay / Müzik: Onno Tunç / Oyuncular: Sezen Aksu, Ferhan Şensoy/1989, 2 Film yapımı. nrken ağır suçlamalarla kav- gaya dönüşür. Fırtınalı ge- ce, son buluşma onuruna içi- len kadehin, adamın yüzüne boşaltümasıyla yerini birbaş- ka ftrtınaya bırakır. "Bayan Daisy ve Şoforü'ndt basrolü oynayan Jessica Tandy, yaşlıhğı gerçekten duyumsayan, yaşayan ve dışavuran başanlı oyunuyla En lyi Kadın Oyuncu Oscarı'na değer görüldü. Sessiz ve derinden üerleyenfilm I Prima 21.00 Bayan Daisy ve Şoförü - Driving Miss Daisy / Yönetmen: Bruce Beresford / / Oyuncular: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti Lupone, EstherRolle/ 1989 ABD yapımı, 99 dakika. MURAT ÖZER Avusruryah yönetmen Bruce Beres- ford'un dört Oscarh fılmı "Bayan Da- isy ve Şoförü" (Driving Miss Daisy). ekranın bugünkü yıldızı. Bayan Daisy (Tandy). özgürlüğünden asla ödün vermez bir kişılıge sahip 72 yaşında, biraz huysuz bir kadındır. Bir gün yenı aldığı 1948 model arabasını komşusunun bahçe duvanna çarpar. Bu olay, yaşamında ilk defa da olsa, ba- ğımsızhğından ödün vermesıne neden olacaktır. Bayan Daisy. kazayı yara al- madan atlatmıştır, ama oğlu Boolie (Ayk- royd), annesinin bundan sonrakı yaşa- mından endışe duyarak ona şoför tutmak ıster. lnatçikadırı: buna çıddtSte luttyçık- masına karşın, 60 yaşlannda bir zenci olan Hoke Colbum'ü (Freeman) şoför olarak tutar. Kendısıne bundan böyle bır şoförün eşhk edeceğı fıknne alış- maya karar veren Bayan Daisy, başlan- gıçta Hoke'a karşı soğuk bır tavır ta- kmmasma karşın, gıderek onunla birlik- te olmaya ahşmaya başlar, Bu ikilinın yalnızca arabada süren birliktelikleri, dostluklan tam 25 yıl kesıntisiz sürecek- tır. Bu süre içinde, Amerika'da yaşa- 'Sağlıkreformu' tartışılıyor TV Servisi - "Gündem Dışı"nda bu hafta "Sağlık Reformu" tartışmaya açıhyor. Canlı olarak ekrana gelen programın Ankara stüdyosuna Sağlık Bakanı Halil tbrahim Özsoy, lstanbul stüdyosuna ise lstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul konuk olarak katılıyor. Demet Şahinkaya'nın yönettiği programı Ceyhan Altınyeleklioğlu sunuyor (TRT2, 21.15). nan olaylar, pohtik çalkantılar ya da top- lumsal olgular da fonda yer alarak etkin birer rol oynarlar. Özellikle Bayan Da- ısy'nın bu olaylar karşısındaki tavn da film ıçm belirleyicı bir etken olur... "Bayan Daisy ve Şoförü", kazandı- ğı dört Oscar bır yana. gerçekten etkili, "sessiz ve derinden ilerleyen", önem- ?lî bır filrt. Dımı Wr"an1atımın sfiröMe- T diği yapıt, yaşlı bir kadının, yaşadığı toplum üzerine görüşlerini yansıtan bir yapıya sahip. Hele bu kadın, Bayan Da- isy olunca, beyazperdeye oldukça "şen- likli" bir görüntü geliyor. Onun şoförü Hoke'la olan ilişkilerindeki dürüstlük, içtenlik de fılmin kozlan arasında. Böy- le bır ihşkinin izleyicı tarafından tutu- lup sevilmemesı de mümkün değıl sa- nıyoruz.Yönetmen Bruce Beresford, "Bayan Daisy ve Şoförü"nde öyküye fazlaca"müdahaleetmeyen" bir tavır sergiliyor. Jessica Tandy ve Morgan Fre- eman gibi iki büyük oyuncunun perfor- manslannı kısıtlamadan, olabildiğince doğal biçimlerde peyazperdeye yansıtan Beresford, böylece usta işi bir yapıta uzanıyor. En iyi film, kadın oyuncu, görüntü yönetmenı ve makyaj dallannda Oscar kazanan "Bayan Daisy ve Şoförü". her sinemasev erin belleğinde yer alması ge- reken bir film... MEDYANOTU EMRE KONGAR Bir Düzeitme ve Bip Rlca Türkçedeki hukuk dili çok eski. Genellikle Arapça kökenli Osmanlıca sözcükler tüm yasa metinlerine egemen. Bu nedenle de yasalara ya da hukuksal olaylara ilişkin haberler hem güç anlaşılan bir dille veriliyor, hem de bazı sözcükler yanlış telaffuz ediliyor. Ben de cinayet olayiarına ilişkin haberlerin veri- lişinde kullanılan dil açısından kısa "a" ile okunan ' katil" sözcüğünün, yanlış olarak uzun "a" ile oku- nan "kâtil" kelimesi yerine kullanıldığını öne sür- müştüm. Değerli okuyuculanmın bildiği gibi kısa "a" ile oku- nan "katil" cinayet eylerni anlamına, uzun "a" ile okunan "kâtil" ise cinayeti işleyen kişi anlamına ge- lir. Haberterde geçen, kısa "a " ile söylenen "katilzan- lısı" ifadesinin doğru olmadığmı ve bunun uzun "a" ile telaffuz edilen "kâtil zanlısı" biçiminde ol- ması gerektiğini belirtmiştim. Bu düşüncemin temeli, "zanlı" sıfatının, eyieme değil, kişiye ilişkin bir niteleme olduğu idi. O yazının çıktığı andan itibaren aldığım tepkiler sonunda, karşı görüşü savunanların gerekçelerini daha iyi anlamaya çalıştım. Sonunda Oktay Ekinci ile katıldığımız bir panel dolayısı ile aralannda değerli hukukçu Turgut Ka- zan'ın da bulunduğu ve çoğunluğu Muğla Barosu avukatlanndan oluşan bir grupla, bu terimi masa- ya yatırdık. Hukukçu arkadaşlanm, "zanlı" srfatının hukuk- ta, kişiye değil, eyleme dönük olduğunda ısrar et- tiler. Yani polis tarafından gözaltına alınan kişi, örne- ğin birhırsızlıkolayında, "hırsızzanlısı"değil, "hır- sızlık zanlısı" biçiminde nitelendiriliyormuş. Bence bu kullanım, Türkçenin de hukukun da man- tığına aykın. "Bence" aykın ama, hukuk mesleği mensupları yasalardan kaynaklanan bu kullanışı geçerli ve meşru kılmışlar. Bu nedenle spiker arkadaşlarımızın kısa "a" ile "katilzanlısı" biçimindekı telaffuzlan "hukukdiline" uygun düşüyor. Bundan sonrası, "yargı reformu" sırasında, ya- sa metinlerinin "Tün\çeleştirilmesi" programı çer- çevesinde çözülür herhalde. Sevgili okuyucularımdan bir de ricam var: Rad- yo, televizyon, gazete ve dergilerde gördükleri yan- lışları, gün, saat. program, kanal, gazete vb. bilgi- leri de belirterek, açık isimleri, adresleri ve telefon numaralan ile birlikte "Emre.Kongar (a yildiz.ecKi.tr" adresine e-posta ile veya 0.212 - 513 85 95 faks numarasına benim adım ile yollarlarsa, bu sütun- da kullandığım malzemelere büyük yardımları olur. ShowTY 23.30 '40 Dakika' 'Sakık'tan sonra PKK'nin geleceği' TV Servisi-"40 Daki- ka"dabu hafta PKKlide- ^ ri Apo'nun ikinçi adamı masından sonra örgütün geleceği tartışılıyor. Can Dündar'ın sunduğu ya- pımda; "PKK'de bir boz- gun mu yaşanıyor, yok- sa Apo 'kirli işleri' eski komutanlannın üzerine yıkıp, yeni bir taktiğe mi hazırlanıyor", "PKK, FKÖ'nün çizgisine mi özeniyor" sorulanna, Apo ile Sakık'ın sorgulama ve savunma görüntüleriyle uz- t manların göruşjjer^ıe^er verilerek yanıt aranıyor. PKK'nin ve örgüte karşı mücadelenin 14 yıllık ta- rihçesi ve bilançosuna da yer veren programa, "Apo, Suriye'nin misafiri değil tutsağıdır. İstese de banş- çı yol i/.leyemez. şiddet uygulamak zorundadır" dıyen Prof. Doğu Ergil ve Mahir Kaynak tartışma- cı olarak katılıyor. TRT1 14.05 'Yaşamın Içinden' Doğa ve çevre üzerine TV Servisi - Yapımcı- lığını Mustafa Demir- bas/tn, yönetmenligini ise Mehmet Onbaşıoğlu "nun üstlendiği "Yaşamın tçinden"de "Doğa ve çevre" konusu ele aiını- yor. Programı Mehpare Çelik ve Erkan Tanbir- lilcte sunuyorlar. Tv PROGRAMLARI 06.40 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 06.30 Ha- berGündemı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı fTek- L J rar) 10.00 Haberler 10.05 Öâleden Once (Canlı) 11.00 Habarler 11.05 Öğleden Once (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı: La Nena 13.00 Haber 131&30 Nostaijı 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Dızı: Güneş Altında 16.00 Haber- ler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Sesı 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05Çoctık Saati (Canlı) 1&00 Haberler 1030 Inanç Dünyası 19.10 Şenlik Başlıyor 19.50 Spor Haberteri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Ankara Rüzgâ- n (Canlı) 22.00 Soru Cevap (Canlı) 23.20 Dızı: Savaş ve Anılar 00.05 Günün Getirdıklen 00.40 Gece BaşJarken (Canlı) 02.40 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 MEB Açıköğretim üse-s ! D e :r s Pfogramlan 07.40 Anadoiu Üniver- sitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Program- lan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Ve Sinema 20.00 Çağdaş Turk Bestecilen 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Gündem Dışı (Canlı) 22.00 Gece Bultenı ve Ingilızce Haberler 22.30 Yabancı Film: Diva 00.30 Belgesel: Büyük Suçlar ve Duruşmaiar 01.00 Kapanış (0272 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film:Samantha 13.30Belgesel. Bilım2000 14.00 TBMM TV 19.00 Rock Market 19.50 Genç Haber 20.00 Tele Tempo 21.25 Avrupa Tramp- len Atlama Şampıyonası 23.00 Dünyadan Spor 00.10 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Progra- mı 10.00 Anadoiu Unıversitesı Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğre- tim üsesi Ders Programı (Tekrar) 15.00 THM Bir Solist 15.30 TSM Bir Solıst 16.00 THM Radyo Sa- natçılan Konseri 17.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadoiu Üniversıtesi Açıköğ- retim Faküttesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.35 Açılış 05.40 Öğrendikçe 06.30 Haber Gündemi (Canlı) 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) _ 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Önce (Can- lı) 11.00 Haberler 11.05 öğleden önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Ha- ber 13 13.30 Nostalji 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sızin İçin (Can- lı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Izmir'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Şenlik Başlıyor 18.00 Ha- berler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilızce ve Almanca Haberler 19J0 Spor Haberlen 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Ankara Rüzgân (Can- lı) 22.00 Paranlez 23.00 Dızı: Kuruluş 'Osmancık' 24.00 Günün Getirdiklen 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başlıyor08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dızi: Bıt- meyen Aşk 10.00 Yerti Film: Güneşten de Sıcak 11.45 Dızı: Tarzan 12.15 Çızgı Film. Vıd- get 12.45 Çızgi Film. Çıko 13.15 Çızgı Film: Küçük Deniz Kızı 13.45 Çızgı Film: Guliver'ın Serüvenlen 14.15 Yerli Film: Âşığım Âşık 16.15 Dızı: Hangimız Eşek 17.15 Yanşma: Büyük Kuçuk Demeden 18.00 Yerli film: Buğulu Gözler 20.00 Show TV Haber 21XX) Spor Sayfası 21.15 Yasemınce 22.30 Dızr Zeynep 23.30 40 Dakika 00.30 Haber Hattı 01.00 Yaban- cı Film: Plaj Fantezileri 02.45 Kapanış (D27228635 35J. 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Oto TV 10.00 Yabancı Film: Zehirli Ok 11.30 Sabah Bı- berleri (Canlı) 12.40 Hipod- rom'da Bugün 13.00 Haberler 1115 Biz Bıze 14.30 Tele Yanş 17.15 Ara Haber- ler 17.25 Tele Yanş 17.45 Alo Olimpı- yat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zen- türk'le Bugün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış-Hava Durumu 20.50 Mot- too 21.50 Yabancı Film: Jan Dark 23.40 Canlı Haber 00.15 Yabancı Film: Vahşi Orman 02.00 Canlı Ha- ber 02.35 Yabancı Film: Zehirli Ok (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: 39 Ba- samak 05.30 Belgesel: Amenka (0 212 283 02 83). 0435 Kültür - Eğitim 07.00 Yabaro Film: Yartnın Ada- mı 08.30 Yabancı Film: Korku Ülkesine Yolculuk 09.45 Yaban- cı Film: Yabancılar Yenı Bir Bin Yıl 11.15 Yabancı Film: Günahlar 13.15 Yabancı Film: Bana Bebek Deme 15.00 Yaban- cı Film: Günahkâr Sır 16.35 Yabancı Film: Yaratık 18.30 CINE 5 Ajanda (Şif- resiz) 18.45 Yabancı Film: Kardeşter ve Sevgılıler 20.30 Cine Sinema (Şifresız) 21.00 Yabancı Rlm: Korku 22.35 Gala Magazın 22.45 Yabancı Film: Vampirle Görüşme 00.45 Dızi: Kadınlar 10 01.15 Yabancı Film: Gizlı Buluşmalar 02.45 Güney Sahili Kızlan (0 212 225 55 55J. ,__ , 07.00 Güne Başlarken I V 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Özetı 09.35 Ekonomı. Gündemdekiler, Dunya Halı (Tekrar) 12.00 Gunun Için- den 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomı, Dünyada Bu- gün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomı 19.30 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler 20.45 Spor Gundemı 20.50 Eko- nomı 21.05 Ekonomı Dünyası 22.05 Yalçın Doğan'la Güncel 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 08.30 Sabah Shovvu 10.30 Mega 11.00 Jess laOOMert 15.00 Pı- nar 17.00 Burçın 18.00 Bır Numara Seç 19.45 Ha- berler 20.00 Şehir Reh- ben20.30TopTen21.00 Haberler 21.15 Vıdeone 23.00 Cem Cemınay Show00.30Mega01.00 Playüst02.15VideoMix 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Muzığı Progra- mı (0 212 288 75 75). 09.00 Haber Bül- tenı 09.20 Eko r u u l , Start 10.10 ParaKAHÂL l Raporu 10.35 Borsanın Şırketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Son Düzluk 12.10 Para Rapo- ru 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bultenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sinemaskop 15.10 Para Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 Para Rapo- ru 16.35 Kahve Molası 17.10 Eko Finish 17.35 Dünya üstelerinden 18.10 Eko Finish 18.35 Hedef Unıversıte 19.35 Tuketıcı 20.00 Haber Bultenı 21.00 Yabancı Film: Ertesi Gü- nün Anılan 23.05 Dünya Döndükçe 24.00 Haber Bütteni (0 212282 51 00). • 06.30 Gönül Nağmelerı S ¥ l f 07.00 Kahvaltı Haberlen ^ m • ™ 09.00 Medya Dünyası 09.45 Ayşe Ozgün Talk Show 11.00 Yer- li Film: Sen Alın Yazımstn 1100 Gün Or- tası 13.30 Çızgı Film: Süper Ördekler 14.00 Çızgı Film: Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dızi: Şeytanın Gözyaşlan 19.00 Dızı: Süper Ba- ba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Ha- berteri 21.00 Ibo Show 23.00 Magazin Forever 24.00 Gece Haberlen 00.05 Bam Telı 00.50 Yabancı Film: Guyver 02.40 Muzıklı Dakıkalar 03.40 Uzaklar 04.10 Pembe Çerçeve 04.40 Gbnülden Nağ- meler 05.30 Ayşe Özgün Talk Show (0 212 655 00 00). 0630 Dünden Bugüne 08X0 Dızi. Manuela 10.00 Yerli Film: Attın Kafes 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14.05 Sıyaset Vrtnnı 15.05 Yerli Rlm: Yarasa 17.00 Haberler 17.30 Tek mi? Çift mi? 18.30 Eltıler 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Bızım Ev 21.00 Meh- metçık 22.00 Haberler 22.20 Tefsır 23.00 Vızyon 24.00 Gece Bültenı 00.30 Yerli Rlm: Veyse) Karani Hz. 02.05 Manu- ela (Tekrar) 03.05 Muzık 03.30 Belgesel 04.30 Yabanct Rlm: Birbirteri İçin (D272 65225 60J. 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çız- gı Film: Remı 09.30 Çzgı Film: Taş Devri A0M Çızgı Film: Sevımlı Kahramanlar 10.30 Dızı: Küçük Metekler 11.30 Farklı BırGun 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyi Duşunursun 13.50 Yerli Rlm: Raziye 15.50 Çızgi Film: Casper 16.30 Çızgi Film: Şirinler 17.10 Dızi: Bızirn Ev 18.00 Dizı: Kaynanalar 19.00 Ana Haber Bültenı 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gundemı 20.10 Çarkıfelek 21.10 Yabancı Film: Polis Akademisi 7 23.10 Durum 01.10 Gecenin Için- den 01.30 Belgesel 02.00 Türk Sanat Muzığı 02.30 Si- garanın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 21551 11). t A 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Mega Tanı- tım 09.30 Denver 10.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 10.30 Dizi: Marimar 11.15 Dizi: Ev- dekıler 12.15 Dızı: Âlem Buysa 13.00 Gün Ortası 13.20 Delı Murat 15.10Çızgı Film: Denver15.40 Dizi: Süper Yıldız 16.40 Yerli Rlm: Affet Alahım 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.20 Bi Daha20.40Yabancı Rlm: Beynimdeki Düşman 22.30 Dizı: Can ile Muhlıse 23.30 Paparazzı 00.30 Gece Hat- tı 00.50 Yerli Film: Büyük Yalnızlık 03.00 Muzık... Mü- zik... Müzik... 04.00 Mızrap (0 212 448 8000). 06.30Aerobık 07.30 Bugün Canlı) 1O.00 Haberler 10.10 Polıtıka Gündemi (Can- lı) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 1Z00 Haberler 12.05 jbero (Can- lı) 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulübu 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Belgesel: Ha/vanlar Âle- mi 16.30 Çizgi Film: Küçük Soytanlar 17.00 Haberler 17.06 Tüketici Dosyası (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Kon- ser: Musa Eroğlu 21.00 Konser Seher Dto/an 22.00 Onda On Haber (Canlı) 22.45 Yabancı Rlm: Davud ve Bathseba 24.00 Haberler 00.30 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Davullar 10.00 Trkülerimiz 12.00 Gerçek Kesit 13.00 Ankara Günde- mi 13.30 Kurdele 15.00 Flash'da Bugün '5.15 Serpil Barlas'la 17.00 Kurdele (Fınal) 18.00 Dızı: Şsn Olasın Nun Bey 19.00 Dart 19^30 Rash Haber20.0CEczim Bak- kal 20.30 Işığa Çağn 22.30 Dizi: Son Söz Se/gnin 23-00 23. Saat 24.00Yıldo İle 01.00 Yabancı Rht Arabis- tan Geceleri 03.00 Kapanış (0 212 256 82 S2). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 Bu Sabah (Canh) 10.05 Susam Sokağı 10J5 Afac-an Kız 11.05 Ayaşlı ve Kiracılan 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalj 1Î.30 Bel- gesel: Köprüçay Serüvenı 14.00 Sızin Içır Seçtikleri- miz 14.30 Haberler 14.45 Yerli Film: Abtnsa Suttan 16.15 Türkü'ye Merhaba (Canlı) 17.55 Spct 18.00 G i - de Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog