Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 1998 PERŞEMBE 10 EKONOMI Cumhuriyet Altınt (t»n TL) 16.500 16.300 15.700 11600 INısan 2 3 13 14 15 Dolar 244.000 243J0Û INısan 2 (serbest piyasa satış) 247.100 £ W 246.250 X 246.200 •^243.800 3 13 14 15 M s r k {serbest piyasa satış) 137.000 135.250 131.700 İ32.000 131.800 1N1S3Tİ 2 13 14 15 Gecelikfaizler(%) 82 O Lf 82 J67 82 [~L 80 «Otebsı 80 80 * 71 •»OgünSfc 13 14 15 Borsada geçen hafta INısan 2 13 14 BORSA HnseS«nedt 91 MatCank|lt M MııÇwıfr|l) SSSTffUTttl MNM lllila nifeM Itt HtaîplO^Bi nsıiMiiutaı IHtaMTıtaf ın BMI(PIMBWTJ OTB tattfttetM> Q23*t*tofrs* KMkhfnri 026 fcatT&sti SKBttntfttn OOAMsr RIM*BU 3 3 2 A s r a r r « N B Î « U IMMfca IKAttteYı* Bl Mbs 339 Bvmt MktaBtoft MkıfcTitf N 1*1*1 0*5 BossaTe S * M t u Tit IM. (TW| 347 foa MMİMNİ Nknw 061 florusarıYafcın KM^Mriı 053 BvrsÇmnto S hainMtiLlM Bl InA B IRBIB'IM n âtiKi sSnstıtHB C4Çag HüÇrmr B&rallk* mt/âgmsm n&nbHhı ]72DManl 1374 Dcpitoanlı (Yaı) 075 teeSCw Rihml mDralKi| 17! iRjtol MraıÖı)B Rt taf TM.M. 082 Oercsasûofem H N « »tartş!» • EtackftM BBnMB 092 f?s BitMtSiB BEpMiTl • Epturt 398EGSYiOrt H EttfcSMti 1X & m s V t ı ^ ir Ern •02EgePtaft ' O t & c m B n * * EnptasÇMk 107 EssnSoor GMT* «EmMmtl BMktaı fllMML 113 Fnr.Vımr 114 F M M E A I U . miMw» 117 GPBV ItBlNl 1!9Gtta1Y*ır t2D GötaÇrvıtD tT.Goûd-Ys» 122 Gnrt YA Qft 10 bftRhkiato 1HGBMM 18 9âqlhriBt 121 GiBtSiirt tSHimytiGsıfccflİ fflKa*T* 131 Hsftvis 132hasHKftg UHfeİBthBH IMlrin (1- kfe IB 10250 BJI 22000 na32İ0C İM U « 4,71 1179 '5230 SM 4.B 1500 230 «a na *B ua 11250 an nrsı 1JE » 3 1925 )tl İS «050 U7i 37JDP aua 3SJÖ00 1!» L* 4C.M 4 * 4JSI 2-CBO m ım15750 nm sja 55JJB 1I« 1129 1 * \m mm 6503 1» 4JS njı 1C0DC 15.500 4,1» MJI na ı*3350 İM «;oo 21*50 ım 171 1 « 17,7» 1«S 11M ıw sao nasa L« 1179 »m nm 33031 •3JH n«iia ıa 6X0 1.(75 21 S» 142 500 8600 S7I 40X0 HJI «15 10500 ıa 1.» 13*50 ıa ıa '100 1191 im nat.« 4XC 4EO0O 127503 3.'O0 sa 1fl! 4.» ıa ?a t4a 43X 33500 4a ıa 1 3 5 T ^ B n « A 15XB0OC 137 TbtataBjC] mm sa*38 'işBankasKırj^jSSDOCÛOO tRiflfclfaİR Uİ h lHnı IMıMffr Ml bnfcf* Cfft 141 bptnı lha*ai 111 lıteki fib(Hto| 150 «PA fi KbmUinılMfi I S I M M G * 15E KDdsa 156 Kontefcs SbraUı IBImTıUI 162 MafTTBTS AltTfjMUS 16i lteiyal{Wr «Mnimt^M Sfepıkii lEBMraltsanl Mtat*1 70 Metaş mHfs '"3 *ıta 17<famnlıtfM 1 7S ttrtsfl 171 hhJü IDUIÛIIÛBI 130 %asHoWnQ 131 Hetaş 16 MftÇMMb UIMMfüî W Iritan 18 0ta 1*41 «OUB 196 OtokivOtabtsKa' K. 180İ0» 190 OıfTOsFstn» INPnı sST116 ftaVİı 111 TIIIPBII'. TıiTUi TPraP «tallı sa m 7B ıa »a445C «a »a ma sa "250 \\m m33300 300 OOC 1129 iia 7a ıa •1730 5.90ü 130C na 7a 2800 ?a 6200 ıa7903 mm ıa 550C ıa ıa 34000 ıa m ıa &»; 7a ıa na ii a (İftt'. 24OJ0 170.000 381 11a ıta »a İ179 m iıa*9(C ii afîü SEANS) m ii a ta 'OİS m na 22J0C ıa an32.500 ıa 1U9 4,79 1179 15Ü0GC ua sa4.» 1*1 2500 isa aa ıaB.500 ıa1179 '5IOC »aS79 1.» 15500 zıa•'soo ıa 4J9 ıa3650C aa35000 12 ^ ıa wa419 <a 23» 179 11750 ıa•5750 1U9 sa 52 OOC . 4150 1IJ5 iıa ıa 119 55» ıa4SI ım1429 «a '5OD3 ıa aa1129 ıa 1250 ın1500 22i» sa ıa17i ıa1179 ıa•1000 ua ıa3.000 «a sa ıa aa n a s.a 32i» KB 12 SSC na na ıa 6JO0 ıa2'250 142500 85» ıa39531! tta 1S7İ 1C50B ıa ıa•3.5» ıa «a 131 H79 11 a sa na m4ÜO0 469» 125H00 2JK sa1S7S 24 a ıa 4a ıa 7a ua 4,350 33,30C <• ıa 1451C0O01 *30000 »a] sa ia 117i 119 ıa tıa 4450 ea nm mm sa 13TC ii a »m m ıa 32.000 275JM3 jıa n4jÜ 7a ıa 1150C 530C 1K na 7a •?a 7a 6D» IB J x,m m5400 ıa ıa 3î5O0 ıa HB IB 2750C 5230C 7a sa «a ta ii a a ISK 2 i OOC 170 OOC 375C 11» 11» «a r\m m«.79 1İ79 ua *xua ıa13500 ta Ma aooo ıa na34X0 ıa na sa!4.a •5a"D0 9a xaS,£| 3550 2.T0 «a »a ia 3"X İ79 sa 15*5C »a »a i a 11253 »aZJOC ıa ıa 4*00 ia 36503 ssa 35 5 1 H79 !« aa sa4a 2.Û50 ta i « 1625C «a'2000 sa55.000 1SO0 118 na ıa ıa 141.» 6TE ?a 4a ıa1479 mmTD3DD '5500 ıa maH.15I ıa3 « sa4^50 23JM0 ia 419 ta ıa tıa 1JS 11500 11» ıa 1400 naİ B ıa »a sa Ma 34 000 aa •3000 »79 na479 7136 ıa2150C 147500 8,700 ıa40500 •a ta 11000 IB IB 1375C ıa (a •425 1 1 . » 12a vm «,79 4H 415C 47000 13C000 3.150 sa ıa ıa4a ıa75M «a «soo 4a ıa 1SlttNHU8 1779 ıa•0250 1JS MB 22 OOC ıaa,79 32İO3 119 15» 4a 14» 152 50C s*aMa sa3«0 2500 na a» ım ESO ıa aa '3X0 M,a ta 1!*50 na•300 ıa ıa1J5C İ.B 3E53C ssa35000 11» 119 «a sa 479 2DO0 ıauooo !B 15*50 na 11755 S.B 53000 4450 1125 11» 179 usa 650C ;a 4a m i4a aa 10300 15250 4» aa1179 1» 3350 ıa165C 2275C s.a119 178 149 tıa tjs 11253 tıa ıa 9.200 1!» sa ıa na »a 33OOC e.a12 TC naıs.» 4a 6J0C ı.a2'5X 1423X1 8,6a sa w a,a ıa 1Jİ00 ıa ıa İB ıa14X ıta ua sa11» 4a 40O0 46000 125.000 3.100 S79 ies !(» ıa ır» ıa ıa ua450C 33500 149 ıaI51C 00014i1t 000 *3C0OC S79 0 v.m 2Sİ ıa ıa ıa 17.B 460C am sa aa ' »3 1179 11» 4a 4a 33XC MODOC «ais» ıa'1750 İ2X 135Û na 7a 1725 i,a t200 ıa0 !4λ ıa İ60C ıa ıa3450C ıa ia 119 26.500 85.003 7a tıa ta na•92S 24500 175000 19X ıta na sa m nm ua 1179 *3ÛOO3 sat saÎ3B t'a ıa ıa 1179 4450 17a »79 aa na 1 30C tıa na 4a 4a 32İO0 30COOÛ 1179 1179 ia 179 11750 ssoo 1300 1? a ıa'725 7a sooc ıat »a ıa 5500 ıa ıa34OO0 ıaia ıa28000 84 00C ?a ıa t'29 na•3X 21 OOC 1*3 30C m na1!» «7» na ıa u»T 3LX ua 11» •'& mm csa2J92.0CO nsı a ıma 131'000 nm a &.1M17I «,siıa 1154a iMia -S23J8C 7,na SU1İ4I s.a.np 6,761.000 5414200 MS7JK tiua •ma2X6000 1.İI1B ] « • '091003 1ISC17I ii 7u a İ.4419I 115B0910 a »a12'000 ısaiiisa «5O30 xa5363 K iTtıa 268'OCC 14 ma ıma %m(4JJ34 ıma•16Ö330C 4.S51B 6194300 !,cıa 565000 uom'İ89O00 mm1*5 DOC 3323 30C 1J3SM maıı?» a ma 1*0" M 1IMM aaa laa i.mw ımm fi^OOO 6Oİ00C 1IU.B İ79N na 7117 a 35331000 ma'3&GO0 '5359668 sa ma n «a tmm isaa saa2.303000 s»siı.ns H.71İ.K 1J6430C usa %saa T1 Î3,W 54 « ıma 33J46000 14G.B 516140C 4JRBI ıs'asiBia 17338000 saa30ÜOO 1503575 24O4JS0 aa1 7 300 44*3 a 2J1B 2.00COOC snuB '54K30 İ.HB uasa 28J£1000 İTTia 1*82 tjrıa m7sa 250000 2.3-*JX0 9i mo 2451 SOO s.«a maaTK» ınaN.KB snı» »a ıjs7a 3J2500C 28'4365C «•«a taıa 17,SS4 11H 1İ2S D.7S7 22*80 İM s,a33''4J ıa nm4K3 14141 •52538 5TTB 941« SKT 1432 2548 nm 3S02 ıa nm •:-55 a» 2178 tJG 10 Si İ1,M1 1SC3 ıa ıa «53 ıa3*33 54 M 351! 1İU7 17C 44US 4.B 47S1 2312 IM 11.15 İJ9 '5858 114G ' 763 5İ1I 53J32 1532 11*8 1197 nı1142 \tm 7 » IJVİ ! B KS4 9J7I '0-'7 1525 W an nw ı»3327 ım4684 22^ sa4W 178 l « tıns 150 '* 1*1 na ıa8212 12JS S74) ıa saS1711 na33304 RK 12745 na tıa 1.(47 (983 1.7U 2'2*5 145693 B592 UC 38921 ıa 13733 1141 ıa1363! IM 4a '113 ııa ıı a s» ncı4.H 4 " 3 46J& '21923 3.131 sc iin um194 UC U74 ?a UJB 1532 S3S8S (Ot Iflt "21451S000 •025 ıma U4ia 11X191 mma naa ıa,a acje22345000 »7B.SB iwa ia« SSS7M 1 L05* )3C ı a » İ77IB ICIB «111,1*1 13560000 66000 ura» «ma eıaSI7I» 83J0X 2J68CKJC 86.09850C a,a ısa12044540 IJHB 7-54OO0 1SJI» a 1117444 njti,a 35,*15!)tt m«aİ4»« 14S4M0 ıma Ttıa Muıa 138100C 1T300C 711 a M t J M B 1 2 İ 7 I B ti«,B 694Z0O3 •660213 •4--0OC 113100C ıma ıaa11KIM İ M » 115]» «a1534 000 497B wm *3C0OO Sİ» 3 5J21 ıa1911 l l t l l » 11771 1503 4UH !47t6 CU3I ii 190 nss7 97» 4JH I.RS 325S0 29955= ıı s» 1İ4K 7J7S 1711 11521 590' 1S12 178 7,H 1725 IX! 6^99 ım3 «495 I.STJ 555' ıa ı» 34JT3 ua 191 1J77 2*S62 53413 791 İU4 11171 1221 11» •£-6 24190 '72 U8 3795 11J4S 1297 1G171 am1244 13.511 '969 u m 11171 BORSA (2. SEANS) HısaSnıtdı NitauCM^I B3 MUMat H| MMIpaanilCl KMMjâaa* M Jtanaitai ır wTpaiı ooeiton mikmm T1 toŞmH VI toil Çm\ DÜÜİTB ITSilMKa*! |1( NtAİTaaa) nSMKaaaat(T**İ] CCi Attnajs ü2Mı*ta 323 tadGkiBreMt 324 An3doiıSaa^ 325 teteDçîcnt 326 Vî*9isâ C7tnM I S M M Bttentfıam 030«adaı 031 VaUılSUZU 032 MaYdm BHtaTMi M«ıT*a »«nşıllkt 03" AME 038 Btffft 1 R M NUBM 34' BetaTMi KMFnSMMn IUPPIMBBI Kknrtla 0*j BosssTıc Safii'ffi M7lnB 046 Bf^Mvsd SCBcrjai fiilnaTıtra ÛK ftısaÇnento BtbpftfKat ^& Ekrvanû fiÛfl D56 Buodıt t£i BafcVtBon 060 ^SBOBSBT 061 >*ıHaa 16 SÜTttClaliaBBİ M öaTH 366 Ç«eo}*e*aSff^ m^m W ÇaaffllBaK 07Q ÇifrnKağtSaa F7 Ûrtand C73Derntıat IT4 pHaaat ff M) OTSDn^Oı OTÇOemorj 37S DnaHotAng 179 hfM Î60 DtaşDoğr 061 DemrYAOn K DHMIBÜI IGMlHBaM HtNtaf (KDuvOfMt 086 EcactBfta; 387 EczactayYv Bl EtDCtaTıaTa) 'S EgtBracM W Es M EflEaaaYl Q94EgeGut» Bl E|nrMı 396 EgePrafiTc 097EgeSmm* 096 EGSYAOrt Q99EfT-c*Sçra 1 X ErircVtau^ *m £•£ W EnnlnİBV '35 ErcâiOHTvÇdt 19 btt \ti EaVtoBRİ «hnlMkl iBhdiFaaV 111 FftVİBaaipi 111 r—rıii H 2 N M W "3 -"TîTSYaflrT it5Tfin«Wa 1'E Gatçft •• 7 3ertas 11IBMfe«l 14 SMttanı 1 20 SoÜBsÇrcnto 1S Ginhkttn ]H QLJTUBIMI 125 Gtrg&firat 12£ ireşSoxİB T hsaaî i9HlrpBj6flMI 129 HcnsbrTudt •rhasEv.«ff i3i ffesfnrs 132 hssf-taidnç 19 İİMlf*İBt 1MWBTB t3$Tİ}6ıta{4 1 •STljrirta(B 137 TişBviajp 13) |JM«PıdH 'i»j k vjjprft onaöû 142 I m 14] (a?laBİaaWa; 144 Kancyissı 14SİH 1«btNH| "33KJF* 1 :1 f&Mdtoiya 152 f^sarlOrmSanı 153 KonfFuiûda 154Kxya;mento '55fardsa ISİİHMı 1V Üftu IStttfÜB '59 -^t'ssOI '93 KUS^^r^er IHUbbife 162 Man^AAmrus 163 MâkrtaTann 164 teet 185 »*j4ırtT«wJtçıW 168 tt&dyaHcttTG 16 1 WraesBofa mnahnot ' S Mokcûda *70 Metas m i n17! İ M 175 ita 175 MıÇİafe ITEUsM 17? mm '73 MustatsYinvydL 171 KotoZvklMIJ^ 19 InıMiM 131 Neoş tfi HfcfMİI iu MNAÎ 'K OranTaoM 66i)njtsa U7IMS*M>I'I «IHıMıbL '99 Otsar tlkFMFıdnt •3iPısan IV Pc|fnüı •ÎJPsün 13«Pr-aş U5PKİI 196 PBtraMn: Turcn •S*PraE' •°8 &ny£lj+ Shttllı hcçkı 1779 ıa1M9 1B5 ua aa ım20"50 sa3130 is,a 4950 U.25Û 152300 S7B Ma 0 53CC 3400 ia ifcOOO 26.500 4.19 SSC 67SC 20 OOC 15C0D aaR » 1400 »750 21250 190C ) » 4a 1050 ia 36500 2BD0C tm ııa3'0C aac C60 179 ia '553 ua2325 15*5C 1Î50C 11 m sa53000 ıa 1125 1350C a i ıa usa6500 *J03 ta 2D5C ua36B0C na15253 »350 aa16 "50 850C 335C 5*00 ıa22*50 ^500 41» 1725 ıa19DO0 1625 1129 11a ıa6200 125Û0 57X ıa2125C- »a31000 sa•2*50 iia 15500 16SC 6900 17TX 21500 1 4 2 a 1600 sa40.CCC 39 i» ıa na ıa ıa1179 ıa ıa'400 "000 12a 2UC0 16500 ıa ıa46.00C «aÎ100 5.79 1,625 24500 6600 425C ıa7.400 14,250 4503 33500 (.49 3.60C 4510AE 730J10C 25500 eooojiıo sa25)0 1925 ıa ıa16,750 ıa na24*50 •ecıc 27JJ0O ••m1O5O0 ı 31JB0 4J5C 4İJ5C 325CC aa na14,79 *2O3 9700 11.79 5M 130C 175O0 m1,72: 740C ıa3,750 7903 !4S» ıa s» 360C ıa34 00C ıa2000 ıa saS1003 7a ıa 1"İK 1225 11 a Mta »a'TtOOJ ıa-250 1129 16""jûO 22İ53 ıa1350C "9CC UOOC tıa ııa ıa tıa ıa MB 2179 ıa2075C sa3050 %79 4J0J 13,750 '50,000 57B ua4950 3350 ia •5ü» 28500 419 •CC 6GO0 19JB3 '4750 na n»1375 10500 20,750 190C ıa449 »000 U9 355» 2*5 X t &a1129 1900 aa*M 179 1175 1825 1)79 2000 15750 '5250 it m sa5i 300 ıa 1100 11250 !700 119 i&a 64OC '200 ıa290C Ma 97000 ıa•4750 42» aa15 OOC 7900 3.300 5700 ıa22253 55DC »05C 1675 ıa1*750 •600 ıta 11» ıa8.000 12» 5600 ıa2CS» sa 32000 aa sa125OC na•5.000 4600 6100 105 21250 »a6500 ıa39i» 38İDC 1575 na ım ıa na ıa ıa•3*5 10253 na26ÜDC 1625C 4a 4a 45M3 12SM İ K sa1575 24250 640C 4200 ıa71CC 14,000 4500 3330C 4a 3300 0 730000 252*0 3 sa22*5 19"5 ıa ıa1SS0C 4a 47B 215O0 6*0X03 26.003 '0*55 10250 xooc 430C 13CC 32000 s a na14a 'OCC 9j» tıa 530C 1875 17000 7500 1700 7JD0 sa3700 ] mm ıa sa355C ıa34000 ıa•975 ıa na83 BC 7a sa1fi*5C 1200 11000 1175 «a•675» ım11DDC 118 162 5X 2"5t ım13,000 79CO '3 ~*C ıı â ua ım na ıa sa sa ıa2-250 a»3150 tta 1950 14250 155.000 aa ra5550 3500 ıalü» 2930 ıa 6700 20250 15XC sa s.a'«25 11258 21250 1930 ıal « *n !•3'500 2 1 M ] aa t4a 31X «a505C ıa ia 850 14a 2325 16000 1350C üa sa55K)u 4a 1125 •JSB 3S3C ıa 19a 6,600 '(00 ıa2.025 na99300 «a15250 4350 ma•65Û0 1603 3493 5300 ıa22750 5T0 4150 1750 IB H25C 1T5C 1179 1179 ımBJOO '2.*5O 5900 ıa2100C S1B 343CC »a aa3500 na15JO0 4.700 7000 1750 22.000 «a s*oc ıa4DCC 4C000 IB 1129 179 ıa naI » saı « ıı m ııa 26.000 •6*53 sa4 « ın» sa•625 247S3 6S0G 4350 ! » 740C 14500 4600 3450ü ıa9i» 0 743M 26300 t na2,325 ' 925 ıa119 •70» ıa «a2530C 630 OOC 2"3CC 1'25C 1C*50 3*000 4450 4153 sao» aa ıı aHB *1X 9*0C ua5İO3 1925 -250 7JO0 1900 "«e m365C C s a ıa ıa3T» ıa ıa2325 ıaİL» 86000 779 ıa•7250 1250 1175C 117i İ479 175 OCC ıat'50C ıı aITCIOOJ 222» 119 13ÜJ3 8JD3 1130! ua *m na ım na1.175 »a Ü29 i » K*S oa3H3 11» 4-9C0 11250 15İ500 5IM 5DCC 3400 ua•5,500 S5O0 V» 84CC 6700 19250 •4*50 sa sa1375 10,750 2100 1900 ıa ıa*W ta 36» 255MO aaıım S9CC aa5JH U9 İJS 1825 ua2X0 15750 •C500 1129 sa53 S! ıa1125 13500 s*oc ıa isıa 6500 7200 ıa2325 «a9ÎSTC ıı«'4 "50 1353 ma1650C tooo 3350 5700 ım22.5» 55DC 41X 1700 ıaÜIJOO •603 na 1179 ıaS13C 12 a» 570O ıa2CT0 sa32503 na aa•2*53 na15500 465C m1675 21500 s aİİX ıa«oooo 39.5O0 1C5 1129 179 İ B 1119 ıa 119 ' « 10250 ıta 26300 16300 sa «a45 500 «a 3D50 sa1600 2450C 6500 4250 ıa7300 •40» İJDO 335» IM 330C 0 730000 25500 û sa2300 1900 ıa ıa1550C ıa «a21500 690 G03 »5CC 10*53 10530 30500 430C 4SC 3250C aa11.» 11» *0O3 O3 \IB 5400 190C 1725C 7700 1725 7000 ıa3.700 0 25!» !» sa 360C ıa34D0C' ıa'375 ıa sa610» 779 ıa1"I5C 12CC 11250 1175 N75I i*ü000 ıa"033 na•65X0 21*53 I.B 1350C *90C 1 !*5C ıı a 15İKMN1988 tata Ö r t ı ' İ S . » IJX,B iaa Haa wa iMa iıiu» 2* "^36*02 «ma61 7 "30C naa256,000 9006000 173M70 ıma9JH.B •»256 3X 668CXC ıjTsa 3372JO3 43'OCC 99191 55B"3M 899JOC 2.08 XC 536 OOC S11IM iTfta 24S3İKG 12JS4B0 225X ( 7 7 B İI34B 1052.300 ma3T6JM 'i%' ''* ttıia SJOB 2"12XC ıta E2.3OC 1VS4S.5B S,MIB 3031000 tıjna2-35000 SH30C -56 JX »144» 1157» 526 030 ısaa ÎJBSIÜOO i9sa» »2*3 30C 4» a srıa 13*6000 19B6-6O3 «B.B "560» ııwa951Ü0C nıea 2663X3 «4EDM T1S.B 205DOO •91S9X 44 791 OOC 764,000 ma6282J32 "6000 9640K 23J93J34 tmm inro14232X0 İ177B ama iiiaa 248-000 B S*2XJC "İ6 7 3OO SÜ4.» 131 JOC IJHB 387"'DC ıı ma iaa 6J6'İD3 1»B 2.42SJX0 26.1663» •7B35241 9211000 162 OOC n eıa 3B2CXO RB "10OÛ 3886TJ3O0 SISS.S1 11MB iti7B iaa 11UB iTiıa 995.» 2S.3KK 2K7HO0 •44.7Î4.B7 857300 863.000 11141» ma 4'35MC ma656'İK İ.142.» 344551J30 1462,105 2102000 2'482,999 1,1si a S4E.D00 2446000 S24İIOÛ 2EC46.Û26 ujna1 ÜJ51%JXC 0 12J300 112H a» 0 uea14640,000 74109,000 <.aa \mmB2H 00C SJS.B «URSH 1304000 1K42: 1529000 11201000 2526.000 2'5*!B0 5518.000 "598000 "iSittt ma »2isa aaa36'DK 5 389 OCC »571» 195e 9SS 3767Z0OO 343IO0 HMSOi 662.140 04C 1303 00C S22IB 7185000 L ıawir>7ia nma533*90» naa'092OCC İ1K.B 662 000 saaiaa '2*5 C*2 ıma(7ma 3382İB3 •055-MC 71313OC sTsıa 7jftlB 2302,000 ıtnm "'""•OCO »171» li-942" 22SCO3 lüta 2346! »4S100C 31C30C na « t ı r t . T ı j ı t ) 1 I 1 İ 1 ıtn ms7 IM M» Ü.1S İB 20.838 n.rii 1095 H,U1 486C 'İ997 15'SI 57» BIM 4 » 3437 IB1 '5636 26.861 ımİ5'5 6686 197E5 1489C S27I S,IS "394 10844 2i m 19B ıa ıa4944 ıa369T 2S956 tm 11» 8956 «a4996 UB ia '834 Uttl 2.300 15795 «3*8 tta »97 4 « •116 1*431 3733 ım14 Hî Î4"5 "287 t*4 1015 UJB 97,962 nns 15053 42S- 79171 •6.U0 8159 3,334 5776 IB 22.5'3 1639 4099 170" 1 » 17943 1665 11571 114K IİH B.141 '2.422 513 1*11 23727 sa3302' ssSA •1*06 neı'52B5 4623 6326 1687 21418 UUH 8547 SH 4C429 39337 Ilî! ııa178 1 » 14 «1 10) İ B 39C 'C539 1İJS7 2tas •549" SO4 I B 458"5 tsstı !'2S sa•606 24503 6523 4268 IW 7/3* 14 T 453» 33721 ti» 9.C4 0 731000 25,6** C s,m23X '897 l « IM 16.62" ıa92S 2'665 6842"! 26*92 10886 'C505 X388 43*6 1097 32366 ns7 mvUO) 7ft 3 E'2 1191 5463 '.B85 17230 *742 1*55 "156 İK 3781 ıM97 IİH SM 3633 ue3*133 IA 1995 1.1» İ7I7! 84556 1» ısı 1221 11262 1,55 » • 173836 1757 H223 ne'ffl'B 2*365 un13263 7936 13}>7 Uiii Piyasa değeri bayramdan sonra 1.4 katrilyon lira artış gösterdi Borsa zirveyi yükseltli Ekonomi Servisi - Borsa 3822 puanla tarihi bir re- kora ımza attı. 1998 yılına rekorla başlayan, ancak ar- dından gerileyen borsa, 3711 puanla ulaştığı zirve- yi 111 puan yukan taşıdı Borsadaki yükseliş bayram- da 13 katnlyon lira olan pi- yasa değerinin de 14.4 kat- rilyon liraya yükselmesine neden oldu. Dûne göre bor- sanin piyasa değeri ıse 622.5 trilyon lira artış gösterdi. Bileşik endeks dün yüzde 4.37, bayramdan bu yana yüzde 1101 oranında de- ğer kazandı. Öncekı gün küçük bir yükseliş yaşayan borsa dün costu. Açıhşlabırlikte 3700 puana yükselen borsa ikın- ci seansta da yükseUşinı sür- düren borsa, 3780-3800 ara- hğında dalgalanmasına kar- şın gelen son dakıka alım- lanyla günü 3822 puandan tamamaladı. Nisan ayına kadar yaşa- nan gelışmeler ise şöyle: • 5 Ocak: Borsa 1998 yılınahızlıbaşladı. Endeks 3711 puanla rekor kırdı. • 12 Ocak: Borsa 12 gün ıçınde 511 puan değeryitir- 4000 3500 3000 3711 2500 Borsa'dan tarih rekor 3)22] 5 Ocak 2Şubat 2Mart 1 Ntsan di. Endeks 3200. • 28 Ocak: Borsanın to- parlanmaçabalan 3547 pu- anda kaldı. • 2 Şubat: Borsa şubat ayına lSOpuanlıklatsızbir düşüşle başladı. Endeks 3367 puana geriledi. • 10 Şubat: Körfezde savaş çanlannın çalınması ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in hisse senetleri kazançlannın vergilendiril- mesi konusunda kararlı ol- duğu açtklaması üzerine >erli ve yabancı yatınmcı- İar satışa geçtı Borsa 2777 puanla 1998 en düşük dü- zeyme geriledi. • 23 Şubat: Körfez'de anlaşmaya vanlması ve ver- gi yasa tasansında yumuşa- maya gidilmesınin ardın- dan canlanan piyasa bir gün- de 334 puan yükseldi. • 10 Mart: ÖYK top- lantısından 12.5milyardo- larlık özelleştirme yapıla- cağı açıklamasıyla borsa 3529 puan oldu. • 13 Mart: lş Banka- srndaki kamu payınm ıs- kontolu satılacağı haberi borsanın gerilemesine ne- den oldu. Endeks 3389. • 18 Mart: Olumsuz ge- lişmelere hükümet-ordu gerginlıgının eklenmesı, borsanın 3306 puana kadar genlemesıne neden oldu. • 3 Nisan: Sıyasetteki gerginliğin azalması büyük yatınmcılan alıma geçirdi. Borsa 3443 puandan kapandı. • 13 Nisan: Bayramdan sonra hızlı yükselişe geçtı. Endeks 202 puan yükseldi. • 15 Nisan: Dün de hız- lı başlayan borsa tanhı bir rekorun altına ımza attı. Iş Bankası'na ilgi büyük MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Bulgar Levasi 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Iran Rıyalı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Ftumen Leyı 1 Fm Markkası 1 Hollanda Flonnı 1 Şunye Lırası 1 ngılız Steriını 1 Irtanda ürası 11spanyol Pezetası 1 Işveç Kronu 1 Urdun Dınan 11svıçre Frangı 100 halyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Kuveyt Dınan 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Yunan Drahmısı 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bınmı DÖVİZ AUS 244,410 135,410 158,300 19,277 6,556 35,536 40,369 44,171 120.200 411,250 341.540 1,589 31,205 163.220 13,624 1,878 170.770 794,740 6,556 32,439 1,317 65,364 267,520 BORSA (1. SEANS) *SMSM«4 tnai) arMı ıa SIFÎTI** ı,a »CBMIalı 1ta SnMOIn SIB St«O 7İB SMFamlb i a 7% t^Sia-^a 3650 SIMaB-tblMn i a abMT«M 119 2'0 SîM'Psa^a 345G ni&rkıoı na m«sı 1179 rasbt, s» îiırrtfVft» 11a 215 SeMÖrt 1*03 216 SSöjş 7300 217 SBMK WSİ 21! SonraPmM. 1050C Z9 I M I U M İ ı a m ÂÎMnıtl İ79 222I31KO05M 10750 JSMl-Ml MH mvtmM ım aTa aa226 TürkHraYül» 16.753 S T T n M l 7 B üllJUtaMaı 379 SSTaaı 19B ai-teMMFtt 1129 817-teDkratt » a TBInnlFUr S B rjH-*»Cam -3500 2K I I M H I M İ I I 1JRS »ra ıa i a i t a 1551 239 Ttme6"efcS> »60C Vt İHkttTctalifTın) 1 İll lipnş i i a Î42 ifftsroılDH i a ieuuı ma 2u»»a*çw ".so !«WIı»DAhr n.» 2*6 UnKÇr&ift 6800 iC»(â!«Mi i i a MMFaalk İB HNfi U29 S1M İB SitaH S.79 SlWMıa I B "SA Vİtf Ü8l*TT0fcİ T 0 23 500 ssitaıbfa na Sİ TBrtam I M 57 to- e » 258 Y a a -4500 26' Y4? ^f6Ö ^31 Ort. [Yrt 9ÛC 262VJ1S 750C ıa ıa n a sıaT? W 141 3653 ıaıa Î,« 11» 1179 S« naL«3 "300 ua IJ50C «a ıa ia •C500 sa ia »a'i"50 İB ısa 1129 9B sa «a•3250 lt« J-M 11.» ıa225C ıa aa ıa ma•4*S 1179 6*03 tıa na ua sa sa ıa23.ÛC0 na «a14.500 ıa ta 6800 BÖLGESELPAZAR1 »1 ^ün ÇtTs^to 80 OOC 332 % v n « îes""* 9 2 1 KCm I B X'ür»l? 60XC BIUMM I» MHmeon 110C 97Yşthifinall İ B 770» 920C ıa 6030C ıa "X 7a GOZALTI PAZARI 91taıEMı«M i a BBKm 11» KE-sr^asarKÇm 1150 304Ensar5e5t«e 2500 7 » sa 1125 245C 21S f. ıa ıa na ssa *ıa ıa3*X ıaıa na 3553 na1279 sa H» 24"5 "500 "D"5Û 1S79 ıa ım11300 saia »a"250 Na 16» 14 a •a sa ıa 1425C ıa11» ıa2(00 1J5I na I » 79a 1525Û na300C uaX » 119 ısa119 na ıa23500 na11N oa15250 na1J9 920 7500 SATIŞ 245,590 136,060 159,340 19,352 6,598 35,711 40,600 44,844 120.940 413,400 343.260 1,603 31,530 164,270 13.774 1,890 171,540 805,210 6,598 32,658 1,328 65,482 269.900 İH»M ıa m ıı a sıa71» ıa365i J JJ| na340C na12» sa ııa2.103 *3» «a10 530 İS» ıaİ.B 'C750 ıaİ1S 2429 18*50 119 iia İ M t l » H » sa 4a •3250 1551 «a ıa2,325 179 aa ıa ma15000 11 a8800 11.79 sa ıa14-79 sa ıa2325C ın <a'4İ30 ıa1.B 890 74CC .SEANS 52 00C 33CC ıa 6C.000 ıa •150 ?a ıa sa 11*5 2500 2S3 *80O0 92J3 ıa 60300 ıa1100 ı.» sa •150 2.450 2453 16 NİSAN 1998 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 244,120 246,200 135,250 136,330 56 84 157,080 160,930 19,229 19,400 43 65 6,540 6,614 35,405 35,847 40,268 40,702 20 29 44,008 45,014 119,900 121,240 2,605 3,907 410,760 414,430 338,120 346,690 1,583 1,609 31,090 31,650 290,780 327,900 162,810 164,680 13,556 13,861 1,866 1,902 169,710 172,620 62,702 65,918 775,030 825,500 6,474 6,680 32,319 32,782 753 773 1,301 1,345 64,547 66,301 15MMN1M neta susa 19a S.1İ1B 1JH.B uaaS'6300C mum»7ta "773000 115*» 9J71M vmmE.»a 6 4i'000 T'OOO sma300 300 İK71« ıma41B 6231X0 1121* B 177SS9 18 B 18845000 »11» 19 »a1 » » 1959B 1İ«B iM,a saa2J61747 »«aİ.B.B iTta 3352.000 1 H » oeaI7JUJN na !.m.» 634 OCC 725*1 !7«a a.ısa uwa nma12İ11Z2İ ıajs1187000 aaB.C4.B L«tHI 12.918X0 aaa ısıa4.B50.CO0 57O0X Mı»t Tı-nt 13U l « naS4.17I 71MS 1*9 3669 ınIIB 34S2 nıu12 S! sa119 2435 '3*6 1491 'C55* 1S.SB 1251 2,-M mİ11I M « 11996 Uti MM 11» R.G1 ıa4.719 13745 İK 1*E 11.221 191 1355 17n aa14H 77132 11992 n,«ı 8895 ııa ıa1(05 SB S.7B m232*6 nıc1171 CM 14596 ıa903 7457 isMtmim 451X0 '33 OCC 7176.141 2Ü033 aa •23670» aa 73333 92CI l.» 6C0OO IX •128 7a 15ÜUN1W • » a ! » 15824X0 665X0 3TC0O3 ım sa1154 2,466 2Î'6 A N K A R A (AA) - Türkıye Iş Bankası'nın özelleştıril- mesı amacıyla satışa çıkan- lan yüzde 12.3'lük kamu hıs- selerinden pay almak ıste- yenkr içın önkayıt işlemi dün başladı. küçük tasarruf sihıpjerı. sabahın erken saatlennden ıtıbaren tş Bankası şubelen ve dığer yetkılı bankalara ön- kayıt içm başvurmaya başla- dı. lş Bankası yetkilileri, kü- çük tasarrufçunun hısse alı- mına yoğun ılgı gösterdiği- nı belırterek, önkayıt yaptır- mak ıçin yatınmcılann bek- leme saatlerinin bir saatı bul- duğunu belirttıler. Yatınmcılann bekleme sü- resinı kısaltrnak içın büyük gayret gösterdıklennı de be- hrten yetkılıler. "llgiçokfaz- la, daha çok küçük yaünm- cılar önkayıt yapünyor. Şu BORSA (2. SEANS) ıs * M nes IfeaSMİ MfaV> 3C 1 PaiTfltöS 202 ÇBSPfiOsBW İB nrtOlis S4MB ?S t -i3t Fransd Kr 206fl»Smta »Mİtblkkı 206 S M I Y M C B İ I INSaaVHaa] roSa-Ktterara ^* Satuysai Z"l SASA J 3das m HrtnteCki 2*1 SvraPtntidu r9Sönnezar«rt 22i TjcYiiTfiOı*- 222 TiKorafrvç 223TıATıixıg & I T M W Z?5 TaEsan Vü Tlrtltaılıln 22i Tl*drjma6a*39 tS ]mV& 23| TPSJDBIMİ FaV 31 TıtaObTatt ÎS. \Vtm\t*fm' 233 TcDoi Fatkmg ryT*pC»n 236ISKB &7rrtta>HJi iauB 08 TİBBBTÎMİ V$ Tpan»"îıta8(Tw) Ifl |jajta| 242 TifcasPçtraiüJüı »IBtt 44 U B U M M I 245 ihdTvnUnrtef 1 VI U M C H M I 24* ÜSdlS03Tİ( 248UztllUnSn|< 243VMFrasalKir 250 V*kc 251 Vanet SitaM 2SV«Y«nr MfMbfRAIIt ^5 VknKatt 56 Y3Ş3I&M 97 I n f 258 < M S I T V M U M 26C YapKnöYjlOrt. 261 YjpKmiYaKHPfın 262 r j s 2. SEANS (E 4MKC9R C jffl 3> *cnv^ lEMSge Kfesfe ALTIN Cnt*uny9 '61MO0C Reşat 1800000C H r a t ı 2440000 2 3 ) a b t e t 2200000 ıa 11500 «a na55X 3650 ıa1350 3*00 19.000 •230 5,600 naZ,4S ıa na10.500 15.5CO ıa2J0O 11750 'J00 tts 24250 na8W 21ÛCC «atı.» aa ua4250 11250 2A75 1550 na ıatfiS aa6500 na na11250 ıa11750 35,000 3.100 14T5C 59CO 3950 aa•7.000 1075 oa14500 ıa1525 B9C 7400 *un w «•H 1,11 7» [ı . FJI |SWI tiıtt ıa ıa ı«9 Uffl» ıa 1000 9J0C l'OO 18,19! XC 8395 11250 1 1 3 X " 5 0 0 478000 11350 w u u naa M«O na na Tia ı«ta na63CC 6500 630C • 386.000 E<03 355C 1700 3.6OC' 6.434Ü00 3526 ıa ım ıa usa ıa3'5O 1350 3 2 X 5402430C 3230 n a na iia ^s^ MI ^a? 1300 3400 1350 6805.000 3356 '8.750 19250 18.750 3523.000 1 8 » 12İ53 11750 75O0 12.099 OCC '2496 5*00 5600 5 5 0 ! '23211000 5.492 «a na na tu&a na!,a !.«9 İ4S ' « a 2.C7 ?a ı a ı a sıa TSTI ısa na na ssa %ntO25O 10750 11500 209 OOC 13447 15250 15750 152S0 1350000 154*8 ıa ıa ıa R«a ı«2,793 2800 2.T0 66X0 273' 11500 10750 1OS00 2,438,000 ' [ 5 6 3 5,600 5,900 57Ü0 '.3940CC 5,75i its i a i,a S7C2C 2.157 23000 2 4 İ X 23'5C 169300 23616 na na na 5.ıs»a n* 7300 1 1 1 8 ' X 3S093X ' 9 9 9 21000 240X 23000 56330C 23555 aa wa nua t<aa ı n ıı» u,a «a mmm UTIS aa «a «a iioa *K sa ıa ıa ıjTta ıa1950 4*50 4.550 9071000 4204 13250 13250 13250 1496,000 '1250 2,050 2.075 2 » C 26,4*5.000 2JJ56 1*5C 1550 1550 '251000 149S n a 11.79 na ıma nw ıa ıa ıa ı*a ını ia ıa ia iaa UM im 1775 17S 1 W a 1711 aa s» B » suniM n a 6.103 5 * X 6503 3122!'46 6552 771.» ma 79a tsa ma um na na lam is*« 10750 1125C ••"03 2E32.00Û '1DC6 ıa ıa ıa ıjna ı»13250 14000 11750 671000 -3680 34500 35500 35,000 9,751000 35Ü34 1050 1150 1 1 » 15,925,000 3087 14000 14.750 14500 7«7HO0 14296 5.700 59G0 5,300 39C1000 5933 iia s» aa ftifia SJE3K0 3950 3350 142300C 191C sa a.» sa uıtia aa11750 1725C 17000 611 OOC 17092 1050 1100 1Ü75 72.952,717 '082 «a oa «a ıaa cm1450C 14750 1450C 9232.000 '»736 ıa na ıa maa nm190C 1550 1900 S0OU00 '918 590 9 X 880 5250000 890 7400 7*00 7400 '239300 1SÜUN1S88 ~S I R ~M OK '£ I I 1] I I 'JB )JE IS B I I ;ı*J* ü" u u u ojn ÜS U I I ıı lur t't( y» 155 '« İTJİ 'I ?,• 'a 7« sa 163OO0O0 24İMJUU 2-t35000 REPO PİYASASI E^ısyon 1 katntyor 01D tnlyor TL 1 • ı • i^ .*l.*«fc_^J ^ ^ O^ ftfi Intertank ıaıztefr/4 00-82 00 GuılukFtepo %7894 TGınukRepo %KZt 3CGjnlufcReoo %K50 ana kadar 200kttun üstünde hisse alımı için önkayıt yap- bran pek olmadı" şeklinde konuştu Bu arada, Iş Bankası hıs- sesı almak ıçın önkayıt yap- tıran bazı küçük yatırımcı- lar, U Bankası hisseleunı, banka güvenılır ve garantili oldugu içın tercıh ettiklerinı belirttıler. Bazı yatınmcılar da hisse alımı ıle ılgilı yeter- li bılgileri bulunmadığını, bankadan bılgı aldıktan son- ra ne yapacaklanna karar ve- receklennı bildırdıler. Önkayıt yaptıranlara, ın- dırim ya da taksıt seçeneğin- den hangısını seçerlerse seç- sınler, tahsiste öncelık tanı- nacak En fazla 200 lota ka- dar, yüzde 10 mdırim veya pe- şin fıyatina vade farksız 4 taksıt vetahsiste öncelik avan- tajından yararlanabilecekler. YATIRIM FONLARI ATHHFONLM Iş Bai* Hrsse Fon IşBankhtTrtfın !ş Bsnk Dei'SİiGn F}r ITrtaı* AVpTnjna İTrtart»Tıpı DeŞşker Inttr tat'rım Alıp'Umıa Inteı Yat Hısse Fon Hrtısatl.TıptDeJ'şlıefiF Garartı A fıpı w m a fon Garantı A Tıpı Degışken f EsbftiA ATKH Oetışken YKYAr«ı Hısse Fon YKY A Tıpı Hama fofl YW ATıpı TeksUSdLT YKY ATıpı Malı Ktınıml F YKYATıpıMetalSekF VaM Hısse Fon DıstaırtATıpıHaraaF!» Ya^artar* A Tıpı Begrşten Fınans A Tıpı Dc£ışİBn Fon CU Siforta ATi(yı Dctelun ZîıutArmD^ı^inm HaHFM-J fftftuktoti. ATıpı Ete{ısliM tmlattan» Hısse SenedıF EmiaUjanlı DcfışkN F Sumeı fm» Fon tlîFmî tatama ATıpı DejıskmF Detnır Fw 1 DemıYat ATıpiDtJısttn Turkbank Htsse Senniı fm TSKBATıpıDttışkenFon Akbftnk A Tıpı Dt{ıslıefi Fon TekslıiATıpıHısstFon AtaAiıpıKjımaFon Ata A Tıpı Hısse SemlıF KoçMATıpıDei^enF Koçsank Karma Fon tojSamHıssefoT: GtotJiU.p Dejtşteu Fon KoiezYat ATıpıKamaF TBDejışteiA TESKarmaA teı*ar*A?5fanMta AltenabfF-1 Hak A Tıpı Degıştefi Fonu Şcta A tıpt Draşten Oyatrton-1 Eczacıbaşj A Tîpı Def tşkei £kspr& A Tioı DettgKn f Gedılı A Tıu Karma fon GedHATİn Hısse SeMdı tioıtil ATtpı DefesİKfl F ToprckArıpıDetısta TekfenFonl Nun>! Fon 1 IşıtATpıHısseFor Slta A Tıpı Deftşlıer Fonu FjgınFon-1 latnm Fm Oetısken Fonu Tacırter A Tıpt Karma Fon Strateıı»D*$ts»CT F IjYatDefıskenFon Osmanlı Kanıu Fm Halk Swata ÖBİ FOP F.GS ATıpı Kjraa Fon EGSYaı ATıp Kama Fon EGS Sıgota /(De|gKer Fon TMBratmmDetoknAF terdsttmlıKaşSjtoF 0eni2tankATıpıI)t|ı5»M ETTPtFONLAF* iş Bank. LM F&n lş Bank Dejısken Fon IsBanlcYaDanc'MltFonıj Iİ 6ank.Tatwıl« Bona Fon IrtErtai* B Tıpı Oegışhen Gûniük 1827185 1129711 190124 26353 27967 17106 14166 646003 1285886 861722 28087 13997 10275 14675 1095! İ3096 1156274 5871532 1592686 608954 2204098 27*096 23S2962 1142649 12665 (96989 65*49 33119 189335 176226 721327 1*653 413288 286239 65950 149155 577800 29002 797575 209953 30531 649921 H4S4 281492 56334 18695 10*756 120250 1*3890 51519 7*452 59*53 52206 57116 10932 30525 4468? 253*5 29436 28713 28823 29899 22862 37243 28528 2M72 19875 19623 12875 11194 11176 13901 13654 17579 1«*2 4109216 675818 377965 1403981 1723665 De<j% IH 142 069 073 D69 0 » 128 0*5 075 151 247 099 039 175 094 192 flft? M M 175 125 146 042 023 117 072 059 027 135 104 152 096 089 219 154 130 056 126 035 081 136 069 098 119 098 İ34 091 030 054 010 081 009 063 044 132 064 001 053 021 104 084 064 027 174 101 075 0 78 054 063 088 081 063 077 072 134 195 084 073 ÛZi 026 022 023 023 15 NİSAN Gûniük InterbaırtB Tıpı LjM Fon IktısatBTıpıTaM-Bm IktısatBlıpıDetısttnF GafintıBTıpılıttta GanntıB Tıpı L*i1 Fon GarantıB Tıpı Karnıa Fon GmnlıHJlDçtstaıFoıı tsteokBT.pıKarrnjF» YKB B Tıp. LİM Foo YNJBTıpıDetrsteıFoft imTıın'ıMBımfn YKBBTitHTatı M Ktym F YKVB Tıpı ükıl Fon VakıiTaMncBımFmı VaM Deftken Fon VaM ükıt Fon VaMBTun Kamu Fon Dtst»ı*BTıcıOeto*wıF Yasftrbanit B Tipı Detıslıen Yas«rtıı*l«F«ı FıtmısBrıpıTslml-BcTO FnuosB Tıpı Defışteıı Fon Fmans B Tıpı |jta( Fonu ZırajtBTtpıOejıskei'For ZıraatBTıpıLıkıtFoit ZıraatFon-4 Halk Forv-1 MFon-2 PanukBrıpı ükrt Fon PamukB Tıpı Dejıöen Fon EmlaklmtTanvıVtomFoiH EmlııbankDeeisJıenFen EmlakbankükJtFofl SimeıBetıştenFc* SwwUMTon SunerTaMBonoFomı EgtFml Kalkınnu B Tıpı DefışteP F Denır Fon-2 D«wY]t BTıa'OçJ'Şktr, TanşFo^l Tanş fan-2 Tsfcsank Tabvı! vı Bono FQ Etrfor TSKE B Tıp. Oei^ken FOT <toaı*BTıpıfe{ısteıf AW»ırt B Tıpı Tahvıl-e<™ TekstıterıpıüMFon TekstılBTıpDttısktnFon ttı 6 Tıpı TahviîBOMI F IsvcreSıi FjTahvil &ono tebaflkBrıpıDegıskenF KoçtunkTalmlBonoFıın Norfez B Tıpı Degısken Fon K«fe2Yat8T,{>ıt>etıs.F TEBDetışkenB KentbınkTıM-BımıFontı AJtenutıtF-2 MteflUtıtF-3 ŞekaB Tıpı Dejısteı Foo OtfklıankBTjpıOetısJıcn taacıSasiBTıoıDetışktn rı . , j . A »^ İ W » E M C ussıcs D ı n uesısun rGedıtBTipıTanvıT-BonoF EuncntT uc^ışjıen Ftfi KapıtalBTıpıbejısknF K Yatmm B Tıçı Sejışter loptakBTıpıttegısm m Fon-1 lukdar B rıpı Yaiunct Mer Yatınmf BOefienFon TaarieBTıpıDetıskenF B^odnBTıpıDeeîsteııF Osmanlı Tahvıl-Bm Fonu EGSBBpıTaMBgmFoıı ABM A»ro Ctetısken Fo<ı TAIB Y a t n Deiısken B F Mıdiand Bank B Tıpı Degıslı YurtbanlBTipıD^rşkenT DenıztıankBTıpıDt|i;ken 384628 2148961 2441019 5146247 1846191 1132284 14İ742 3105051 906886 4254019 3362983 154395? 1411982 244S6 »132 7877646 1548054 1022061 692104 15620 3820286 64*855 76079 2195874 1446032 1312641 1835821 1817080 I669D31 1969139 1114584 1534433 11778*0 1S72129 625974 2016919 İ81440 17673 17588 949253 1194279 729110 12K3 1244728 464445 51073 1093152 42550 451290 212167 265636 211166 32646 12593 335243 41807 118504 14701 73877 22300 78000 37526 21563 21643 127705 31469 35665 52623 57132 14132 38641 25058 13350 26468 10756 22273 22649 20353 16508 17314 13138 14482 12673 10388 1998 r>4% 0,* 018 017 019 020 0M 027 085 195 019 004 024 124 018 029 034 029 fl fl7U \}t 020 018 019 023 018 020 027 C23 031 023 031 0 51 049 02C 02D 0.29 041 037 a 36 018 000 019 017 015 025 028 021 019 067 020 025 03ı 017 024 061 022 030 037 022 0 07 029 020 019 082 025 019 02Î -007 015 021 021 017 018 026 078 027 02! 0.26 819 452 034 015 030 032 027 023 EKONOMtYE BAKIŞ TANER BERKSOY Yenı Bayramlar Uzun bir bayram tatilini bitirdik. Son yıllarda yerleşik hale gelen bazı bayram alışkanlıklarımızı bu yıîın Kurban Bayramı'nda da sürdurdük. Din- sel motiflerle süslü bayram alışkanhklarımız gittik- çe dünyevi isteklerle yüklü tatillere dönüşmeye başladı. Yeni alışkanhklarımız bızı geleneksel bayram kutlama süreçlerinden uzaklaştırıyor. Eski âdet- lerden uzaklaşma mesafesi büyüdükçe bayram olgusu da eski anlamını ve içeriğini yitırıyor. Artık bayramlan kendilerine neden olan olay ve olgula- nn yörüngesınde, geleneklerin çizdiği özel coşku- laria kutlamıyoruz. Yeni bayramları bir tatil olana- ğı olarak algılamaya ve buna yönelik organizas- yonlar içinde geçirmeye başladık. Sıyasi otorite de arada kalan ayrık günleri bayrama katarak, ta- til temelli yeni bayram anlayışının yerleşik hale gelmesı içın elinden geleni yapıyor. Son Kurban Bayramı da bundan farklı olmadı. Idari izinle uzatılan bayram kutlaması uzunca bir tatile dönüştü. • • • Yerleşik hale geliyor olsa da yeni bayramların her yıl farklılaşan bir başka yönü var. Bayramı tatil olarak algılıyor olsak da her yıl tatil olanağının yö- nü ve boyutu değişiyor. Bayram tatıllerı gittikçe mekân değiştirmeye dönük bir olanak olarak kul- lanılıyor. Mevsim ne olursa olsun, özellikle irili ufaklı kentsoylular bulundukları mekânın dışına kaçıyoriar. Yeni bayramların bu boyutu yıllar içın- de tırmanış gösteriyor. Bayram tatilinde mekân değıştırme eğilimi tır- manışının yanı sıra son yıllarda yön de değiştir- meye başladı gibi görünüyor. Bayramların tatile dönüşmeye başladığı ılk evrede daha çok ülke içinde mekân değiştirmeye dönük olan tercihlerin bir süredir yönünu yurtdışına çevirdiği gözleniyor. İrili ufaklı kentsoylular uzayan bayram tatillerini dış gezilere, turiara katılarak yurtdışında geçirme- yi yeğliyoriar. ••• Yurtdışında bayram tatilı eğilimi kuşkusuz çok yaygın bir olgu değil. Olanağı olanlar bu eğilimi sergiliyorlar. Ancak yine de küçümsenecek bo- yutlan aşmış gıbi görünüyor bu eğılim. Son bay- ramda yüz binın üzerinde vatandaşımızın tatilini yurtdışında geçırdiği tahmın edilıyor. Üstelik belırli tercih desenlerı de ortaya çıkmış bile. Bu desen de kuşkusuz olanaklar tarafından belirlenıyor. Olanağı genış, ıri kentsoyluların uzun mesafeleri, uzak yörelerı tercih ettıklerı söylenı- yor. Bunlar daha pahalı gezıler. Olanakları görece daha sınırlı olan ufak kentsoyluların ise daha ya- kın mekânları, özellikle de Orta Avrupa'yı tercih ettiklen gözleniyor. Bunlar da görece daha ucuz seyahatler. Ucuz ya da pahalı, bayramı yurtdışında geçir- mek döviz harcaması gerektiriyor. Bayramt yurt- dışı gezılerde geçirenlerin sayısının yanı sıra bu iş içın harcanan toplam dövız tutarı da tırmanıyor. Son bayramda bu tutarın en kaba tahmınle 150- 200 milyon dolar olduğu, yanı yurtdışında bay-,, ram için^45-50 tnlyon lira harcama yapıldığ*v§c»£u£, leniyor. ••• Bayram kutlamalarının değişen karakterine, ye- ni bayramların tatil olarak kullanılış biçimine ve yönüne özel bir itirazım yok. Bunu gelişmenin ve yenileşmenın bir yansıması olarak algılıyorum. öte yandan, bu işin kafamı kurcalayan, içimde huzursuzluk besleyen bir yönü de var doğrusu. Kronik enflasyonun insanlanmızı ezdiğı, işsizlığin gizli bir felaket koordinatlan kazandığı, ıç göçün inanılmaz boyutlara ulaştığı, ekonomik ve top- lumsal genlimlerin kent insanlarını dahi sokak ça- tışmalarına ittiği bir iklimde sadece yurtdışında 200 milyon dolar harcanarak bayram tatilı yapıla- bilmesinde cıddi bir çarpıklık olduğunu düşünü- yorum. Bu çarpık tablonun daha örtük ama daha ya- şamsal bir çarpıklığın, gelır dağılımındakı bo- zulmanın ürunu olduğu- nu sezıyorum Tek bir ulusal coğrafyada gıt- tıkçe farklılaşan ve bır- bırınden kopan ıkı top- lum kesitinin oluşumu- nun dinamosu hahne gelen gelır dağılımı çar- pıklığının en net bıçım- de, yeni bayramlarda ortaya çıktığını düşünü- yorum. Bu nedenle yeni bayramların sağlıklı ve sürdürülebilır olmayabi- leceğı sezgısı benı hu- zursuz edıyor. ÇAPRAZ KURLAR 1 1 8050 1 5413 12 691 37 220 6 8772 6 0490 5 4766 2 0306 153 24 7 7891 1 4950 1783 00 129 91 1 4317 37 220 7 5200 184 90 3 7505 1 Kuveyt 0.: 1 Sterlin- 11rlanda L. 1 ECU. 1SDR: 1SDR: ABD Doları Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şılıni Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Fran|i Fin Markkası Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvtçıe f rançı lialyan Liretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Krotıı Portekız Eskıdosu S. ArabıstanHıyaiı 3 2787 ABD Doları 1 6833 ABO »Oları 1 3977 ABD Doları 1 0990 ABO Doları 1 3496 ABO Dolan 331 450 TL SERBEST DÖVlZ 15 NİSAN 1996 CİNSt SfiOMan AkraıMat toçe-Taıj s rarse c ranj HateıdaRorrı Irota SSerirv 5<t*Rrfl* AıustıryaŞıirı iflOfal j ? ı AUŞ 245830 126400 1641X «65C 1?KC 413»: 193OC 13"5O SATIŞ 44625C c7OÜO M70C «65>3 :-5ao -•400ü 3603 ••9400 •38»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog