Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 10 EKONOMI Cumhuriyet Altını (t» 16.400 15.700 •O- 15 650 15600 31 Mart 1 Msan 13 14 Doİ3r (serbest ptyasa satış) 244.000 ç ^ 243.500 242.500 247100 f 246500 243.800 31 Mart 1 Nisan 13 14 M a r k (serbest piyasa satış) 136.300 135.254İ 131 700 131.500 131.800 132.000 31MamN»san 13 14 Gecelikfaizler<%) 31 Mart 13 14 Borsada geçen hafta 31Mart1Nısan 14 BORSA (1. SEANS) 14 ÜMH iaw İMtl SS 03 ksra^ret K ' 2 t f 032 AıteıaÇroıtolR i X ~ UaK*raft 10203 taaCMfC) 179 6.MC 2C 7 » 31500 2 * 15» ın 13TC 1 4 5 * C-SABK'irtç 51500 Qig AloMTeta 34000 30 taJTa oosfttat 011 « m ffiM 013 ta '055756 rSJ300 '1346H30 a,si4.a 23İO0C 7 « a '0273000 6526 20^21 026 AratTeksö 5 ^ sa 2 2 J X .350 3 3 5 » » * »a Ot DHBaıÇınra 4600 [«BcmTcSr 2,000 046BtaaTcSııfVı4 1,825 MMUnu* 1025 MbMftpU. 11,19 Hkma I * 051 BnsarYJm 1*750 KbtÇMı NJ9 BknCMı I I * <E7Bqi*B<l)l 056 B T « Ö 8200 1MI ıa 1 * 1J7İ 1 3 » 13.750 SJOC 6203 17B* X . * '"53» 680OOC 1 1 1 * S81930C 3.115.3K m* a** 4231000 97000 8» css» 11698.000 4344000 6296.» 366» ım* 966JJC0 1 7 * * « 1 * M 7 I * 4J50 1075 »Çra ' 14» C65Ç*tıHM$er«j 9 9 » 066ÇıMn 9» IHMfCa ntaNi 07! D*rt oanöD • M»Mfej •tBl OSDUVOM 1I1S 232» 1051» 3233667 3643a U B * 9SJ323CC C 2 * 1 * 9 1 !*• 2 4 1 * tunm 2155'» 1191» ımm 5817119 1S71U9 5CÂ0O3 •»3X 7175* 'nm 4 1 9 * 642» 36İ22» 094Eg>GOıt «EgnGM» • $M1k İUK O E s M s * 1016*1 «EftFtat «Enplnla 6 106EM* ICSFıöcFms 19talk*» 111 FmRnmK 112fenM 113 RmYMı ii5TGn*Ma 117 (kta 111 GUtfltaUK. 121Go»V» iZZCn*Y«.0n. 130 hBEiftto 13iN»firar» alklMfeı mtaMRm mtam 13BTJ) 139lM*fP! MbfSmCril 42 tan 3CJÎ5 32i1j MJG 125» 3» na 1İ500» 74U9 25» smooo sm 1325 t 0 nm 79* 25,000 25» 0 0 25» 17» 2275 2J75 t * 1J7S 8100 8J3D 7 * I * 45,771660 1831» 11W» 1355000 4^0245 « 2 * 1586.144 26,424» 1** *(1* 957» 95.3T» 1171* 4 * * 3Û33C İ M * MS1* 25J» < * * 11İ28» vmm 215» 3232» B.758OT t 1166» 45 K» 146 KoçHottng «Ut* 14» Kn*|âdıSi « U M M A l 153 fcriutlü 154 KGMÇmnlo 155 KoKkı 156 KoriUs :BL 4 » 45» NJ9 670» n. 2 6 » H.79 119 4 » 3 » 32» 285» oa 4250 4 4 » 24.29 663 30C 25» tt* L* 4250 3 » 31000 275 OOC t l * 4403 46.030 5 * 683.000 26» 11* na 4400 1300 32» 285» H.79 1179 119 12» 12» 1JS25 17» W IttmıTMçtt 7 » •" 1750 17» I * 3.700 7» 237» 779 5» 3.400 • fe 170 K f mifammMMCtl !75IMıC>M> 17EUaM 177 H H h 1 UDHHıttg H4W7«n • ••TM 7 * 1J75 3JH0 27» 7400 6,'CO 16» 119 1250 MOtm ttkta 19i Pnv »NnUlm IDteB 199PntUh 23,750 nooo 1 250 I I * 21* 7,903 1 2 * va m m ıa ıa 11530 "750 ıa ıa •300 1 » 16,750 17,000 7«0 7600 2550 2JB0 IB 7B ıa ıa 1650 1750 0 0 235İ300 240,000 719 ıa 53X 5,700 1300 1450 1483 6T0 33330 36,000 7B IB 1550 2000 1030 3'0O 27DX 28,500 85JX)0 870CO 7300 7500 3J0O 6 2 0 620 16,750 115 IB 'ija 11500 MSH 1325 21500 2420 165J30 172,500 M9 ıa 101 50 1150C 1179 Ü.S sı «a na na 7JO0 1000 «79 UB ıa u» 11B UB 18X00 1S20 12 7 » 1JBM BTfi* 4253 OTXC 450X J5JB6329 2479 IX! m 67300C 933230 2600C 4 40X 1 1 * 2 4 J 9 * Xj]0O 4235» 4230 9.483» 3850 4J05» 31500 14İ32» 27500C 1 » H * MJ2I* 11,19 1 1 * * 719 7 1 * I * filE* 11500 SS9» i * 1Jİ1* i» SU&JTO 16.750 385» 7400 4220» 1609 290335» i * S b * 119 I I * * 3,700 1131» 0 0 237» 316334 l * 1379* 5SC 6C326» 3350 16400İ71 8» 8121» 34» 1 vm ıa iKi* 1353 536.303 Î.35C 24.869» 27» 1247000 95» 140» 7» 188» 5» 6486C» 16253 2,751003 1175 fiJM* 11250 4179» -,875 27,834» 21750 553 000 TO.003 23074? U9 1 7 1 * .000 7590CG «a !«* S 7 * 7 * * 2179 i * * '» Msm 14* W7« 7 * 1 9 7 * 1179 M27M 18J1CC 144» f7533 25321 11B7 U7S 30İS8 4269 1871 vm 280.454 1li» 1U7İ 711 ıa 544 SJ9 1JB '6J51 7431 2682 U1I U B 1693 0 237407 IM 8536 34303 129 in 3060 rsr 85.735 *S3 6C1 16355 11Î1 11061 1189 23335 16866' MS 11037 nm 1S7« 12 a ıs 11a 16,006 BORSA (2. SEANS) i4itowi«8 Dıcefc Işe-n lllfta rcua NUaEHrt KUm 323 Iradaki 9 o c * C2E VS'a CTIntt ülMa OSBatfs Dllari 045 imTc Sn. 046EMtMetauca 349BaRM^Enl Nhma BihnoıMni KUÇMı BlntMı 09CAPS 064 Çıni 06BConıratalhSıg. 376DnW ı 171 k|M 381 DmtYtOt BhM WMH| D0 84O0 a$M% S6f3S*ta 106 Estart muıı* 1 'Gsi» HISHMtl mnMMm 120SaHcÇiTmg ttiM-fti IStniMtt 123tİklFM*ı 24OJTUUV S t i ShKEıfM* <33Ms«Fnns SUBrosA 1CI» 4 KsKkk 46 <epezBeHıt 49>(cra>fe;G(JıSan 1S11MMHI11 « B D l 19 Mu 181 mş 879 2Î000 23» 1B IB 9130 949C 4JO0 44CC 4050 4230 luSS 257« 36503 37» &SSÜ 26SS0C H * S * 479 1B5 15750 H19 11* 1S7230C 1SO5» 1D6&OO0 4-6» 8«* 1025 142S 97000 '375 1375 14» 14» 96» 98,000 ı* nm iı« 1SJ9 155» 1 5 * 41» 42X 4150 670» 69000C 680» 1129 1179 1129 779 I * I * 3250 1350 1350 5» 5700 ' » 4.650 4T0 4700 22» 23250 21750 1*75 13253 1523 1003 40,1)6 6425 1 * 4234 1016 4İ68 4 7 3 » 97J62 US.* UH * * «a 1J08» 4145 1W93 677.8-1 I I * «JB «.«• 118 21M.30C 3296 9900C *692 $gHxtt 7UST 186 000 5.705 w * « * n*,ft i * 12,79* 1.J7I 35a» 17782 6293200 1461 21* 3C •B 10» H753 10,590 3» 3730 360C İM 1 * 1 * 1129 U.19 1179 1750 3» 3750 4650 4» 4,750 1375 14S0 1400 13250 10.750 1050C 11750 ' 1 » 1 1 » S * 2129 279 16000 16» 1620 4 * t * 4 * 1 * U9 ( * 45503 4 6 » «OOC 125* 1 2 7 * 1 2 7 * 1 * 119 I» M* 2U9 2 5 * 1550 1625 1 5 1 nm 2U9 2U9 5» 6» 6400 4.1» 4 * 42» 8» 8» 8,700 7100 7400 7» 13750 1425C 14000 4403 4550 4» n * a * a * 4250 4350 4» 9» 9600 5403 0 C 0 720» 740000 730» 24» 252» 25» 0 0 25» 26» 2SMJB 1I4CJC0 32223S3 2 2 1 * 14'1303 699» 11177* 438» 1206» 22"1» 1MU9 2 7 1 4 * 15673JD3 12603» B * i& i 179* »5» 11* tsım 2C7İ92 127MO3 827 340*9 12.796 21043 1SJ71 25500 650» 6700OC 67J000 2 5 » 2690C 2 t » 1 1 * 11.29 1 1 * 24502 m * iaj» 191* 1 * İJB* 2U9 726'OT 584 9 1 * H,W 492» 6.385 ! * * 4,19 17*3,750 8.62S 300» 72K *jBOJOP '3J94 6269» 4,475 Tijna SJB 9743250 4J12 10JS9» 1414 0 0 17» 730» 11359» 24.84i 3 0 413000 26.80 6J3» 2277 mjsi* m 891» 7997 1611» 8.302 vmm HM 2 1 * * 4J9 Jİ65335 122» 696.140 666.853 642.000 25.751 I7D.* 111« 4J7I* 11171 8 7 * Mi 5 D 7 0 » 4 2 S 3 U 1 I * U 7 1 1 1 9 7 * S « 71* 2KİK <•>* 3T C320 1M2U9 1 1 * 514.* ıa* 1GJ1İ79 İ B * 3J339J3DÛ smm ımm İ J 1 7 * 18"0205 11 1243.711 92119 U436» 45 O.5» 15.KIİ7I 1442» 474» 177* , 000 7 a * 817129 1177!* 15SCX70 7 1 7 1 * 3XJX 24479300 !41«7 ıts 11029 IB İ4M 172,434 3871 «Pnrik 2179 8 * 24J9 170» 167500 75» 3350 3750 1950 11000 10» '1» 11» 3JJ0O 13'41 11253 11)090 1253 1 1 » 9 5 1 » 11399 157» 151500 '57500 155» 3İ20200 15531' 21750 2 1 » 21300 21TO 116J00 2 717 7 * 7 * 1 * 7 * 1 5 1 1 * 101 U» 13» 3» a000 27540 1j138 7» 7» 'J09 7» 2141100 m 11750 13» 1750 13» 461900 11543 16CO3 1'753 18.000 17750 *aCC 853 İlk seansta 26 puan düşen bileşik endeks ikinci seansta toparlandı Borsa verdiğîni geri aldıEkonomi Senra - iyımser havanın etkısıyle hızlı yükse- len borsada yükselış yavaş- lamasınakarşınsuruyor Bor- sada oncekı gun 202 puan yukselen bıleşık endeks, dun ilk seans 26 puan duşmesıne karşın ıkıncı seans toparlana- rak 18puanyukandatamam- ladı Bono pıyasasında faız yuzde 100 duzejıne kadar yukseldı BayTam tatılı do- • DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ın malvarlığı soruşturması tedırgınlık yaratırken borsa 18 puan yukseldı Bono faızlen ıse yuzde 100 düzeyıne yukseldı. nemınde bazı açık do\ ız bü- felennde 250 bın lıradan sa- tılan dolar, 246 bın duzeyın- den ışlem goruyor Borsa oncekı gun yaşadığı hızlı çı- kıştan sonra gelen kâr satış- lan> la gûne duşuşle başladi Seansın başında hısse bazlı alımlarla 3680 puana kadar yukselen borsada, oncekı gün hısse alan yatınmcılann el- lenndekı hısselen satmala- nyla duşuşler yaşandı Bır sureden ben Özel Tuketım M E R K E Z BANKASI KURLARI 1 5 CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Aimar Mario 1 Avustralya Dolan 1 Bulgar Levaa 1 Avusturya Şılını 1 Be*çıka Frangı 1 Danımanıa Kronu 1 Fransız Frangı 1 Iran Rryalı 1 Fin Mari(kasj 1 Hollanda Ftonm 1 ingjtız Stefimı 1 RumenLeyı 11rtanda Lırası 1 bpanyd Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı ISunyeürası 100 Itatyan U e t 1 JaponYent 1 Urdun Oman 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dman 1 Yenı tsraıl Şekelı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Yunan Drahmısı 1 Portekız Eskudosu 1S Arabıstan Rıyai 1 Avrjpa Para Bınmı DOVİZ AUS 244 700 134 760 158,270 19178 6 524 35337 40178 43942 119490 409980 339840 1581 31 141 162 600 13559 1877 170500 794,250 6 524 32 398 1311 65441 266,210 SAT1S 245 880 135410 159 310 19253 6 565 35511 40408 44 611 120220 412 120 341550 1595 31465 163650 13 708 1889 171,270 804 710 6565 32 617 1322 65 559 268570 NİSAN 1998 EFEKTİF AUS 244 410 134 600 157 050 55 19130 6508 35206 40078 43 43 779 119190 409 490 19 336 440 1575 31026 162190 2 595 13491 1865 289 670 169440 774 550 62 463 6442 32,278 751 1.295 64 623 SATIS 246490 135 680 160 900 84 19301 6 581 35 646 40 509 65 44 781 120 520 413150 29 344 970 1601 31585 164 060 3 893 13 794 1901 326 650 172 350 824 990 65 667 6 647 32 741 769 1339 66 378 ÇAPRAZ KURLAR 1 1 8158 15434 12771 37 451 6 9241 6 0850 55117 2 0452 15411 7 8143 1 5025 1793 75 13017 14356 37 451 7 5383 186 00 3 7505 1 KuveytD 1 Steriın 11rianda L 1ECU 1SDR 1SDR ABD Doları Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Marttası Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası isveç Kronu Isvıçre Frangı halyan Lıretı Japon Yenı Kanada Doları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2728 ABD Doları 1 6761 ABD Dolan 1 3891 ABD Doları 1 0923 ABD Dolan 1 3462 ABD Dolan 331000 TL Vergısı nın kaldınlmasıyla ılgılı çıkan haberler be>az eş>a sektorundekı hıssekre olan talebı arttırdı Kâr satışlannın yaşandığı borsada bıleşık endeks ilk se- ansı 3619 puandan tamamla- dı Ikıncı seansta jatınmcı- lann ucuz kalan hısselen al- masıyla bırlıkte yukan doğ- ru bır çıkışı da berabennde getırdı Işlem hacmınmyûk- sek seyrettığı borsa, 3663 puandan kapattı Bır borsacı ışlem yapanla- nn profesyoneller olduğunu belırterek "Gun ıçinde flya- b direnç düze\ ine gelen hisse senerJerini eUerinden çıkanp duşükfi\afJıkâğıtlaradoğru >oneU>orlar. Bu da işlem hac- minın artışını vedüze>B yuk- seüşı getmvor" dedı Dolar serbest pıyasada oğ- len saatlennde 246 bın-246 bın 600 aralığında dalgalan- dı Ote yandan yabancılann satışıyla bono faızı yuzde 100 düzeyıne kadar yuksel- dı Uzmanlar, onumuzdekı gunler yukselışın surmesını beklıyor Asya pıyasalannda spot altın fıyatlan ıse Japonlar ve Avustralyalılann satışlany- la 310 25 dolar sevıyelenn- den 308 75 düzeyıne kadar genledı YATIRIM FONLARI 14 NİSAN 1998 Oüntek Değ% IşBaı*. Hisse Fon :; Baf» ift!'* F r l B k D W F VKYATpGrda^&F VatafHraeFon Dqtı»ıkATpKıiTOFai D t A T D W F CUSgataATpDetafcen 2*ArpDWF Rav3 StmerKamaFon EgeFon-2 K h A DemcFon-1 Demr¥aLAT|> T ü t t > { S AHAT|>KsnaFon A A T r t S » 18O4820 1113890 188822 26161 27776 16945 1846239 641220 1266774 840929 27813 13M3 10096 1«39 10745 12990 1136379 5799278 1569704 606415 2199016 270933 2365951 1135941 12631 490364 65170 32624 187538 174676 705861 14431 408000 294849 65129 148635 573178 28613 732148 207913 200 488 185 234 211 2.86 386 3S6 143 240 435 4.20 B6.29 441 140 2.66 2.04 267 122 142 196 2.07 163 1J0 244 141 169 2.91 249 190 5.73 2J» 190 171 157 168 654 2.26 268 Gunluk Değ% Ko^anktaeFoı GtaMATpDetolıanFaı KMcYat-ATpKamıF TEBDafttonA TBKarraA KattankATipıKarTnaFon HakAHnOaMıaiFıni Ş A r O M EzOjiATıpıDAMn Bsp«ATipıDeğqiaıF â d k A r K F mp TedhnFoM NınlFon-1 30453 2 00 643608 308 11303 217 278948 236 56164 132 18595 217 104865 129 119288 238 143760 3.73 51194 2İ5 74125 236 65551 417 51872 2S7 57110 14S 10874 4 09 30462 127 44229 3.67 25133 3.90 29250 118 28637 390 28331 4 04 29600 2.51 22692 221 36953 213 28376 273 19947 2.17 19701 154 19466 316 12794 2.35 11109 414 11096 389 19638 216 13393 264 17432 317 10565 149 4099706 028 674035 027 377147 075 1400722 039 1719712 047 kiMartBTpLkiita 383954 022 BgnFon-1 YatnmFnDttefcnFm Tact1erATpK»n»ta S M A O M t a F OsnrtnnnFon ö EGSATpKam»Fw EGSYatATpKansFon E G S a O f ABNAmtjKjriMF R ^ B>*. LM Fon iBrtDOta Gunlûk De$% IUsalB1p"MNİ-Bın> 2145097 G4C fctsatBTpDsfctanF 2436869 039 GmlBTpTtMFaı 5136462 040 GasMTpLHFon 1 8 4 2 5 1 6 0 2 0 G a n r t f B T p K a m F o n 1 1 3 1 8 8 5 0 8 1 G n * M X D 4 R k a ı F o n 1 4 6 3 4 3 0 . 3 0 B b a r i ı B r p D e f e f c a n 3 0 7 8 9 3 4 2 2 8 E s t a r t t B T p K a m a F o n 8 8 9 5 4 3 2 7 5 V K B B T p L k t F o n 4 2 4 6 0 5 4 0 2 0 Y K B 8 T p D a f t l w ı F o n 3 3 6 1 6 8 9 1 2 0 Y K B B T p T a M B o n o F o n 1 5 4 0 2 2 4 0 4 3 * K B B T p Y « b M - K f i m . F I 3 S 4 7 0 8 1 3 9 Y K Y B I p l M F b ü 2 4 4 2 0 . 1 * Y K Y B T p T a f K H o n o F o n u 2 6 0 5 7 1 5 1 V ^ T I M v e B o n o F t n j 7 8 5 1 3 3 5 0 4 0 V f e f D e f e k e n F o n 1 5 4 3 5 9 2 0 2 6 V a t a f f a b u o M e n k ı i F o n u 1 0 2 2 7 3 0 1 5 2 V M d J d t F o n 6 9 0 7 4 9 0 2 2 V ı M B T p K a m ı F o n 15592 058 C<şb»*BlpO»tetanF 3813123 020 YaşaMrtBTpÛ»»», 643363 017 YasanSmklJMFon 75943 017 FiraısBTpTaM-ta» 2191578 049 FnraerpDaUBiFon 1442159 038 FrasBTp'lİoTFonu 1309657 004 ZnüBTpDafttenFon 1830066 036 ZİMlBTpLtSFor 1812899 024 ZnüFtr-4 1663926 044 HgkFon-1 1959094 123 HakFort-2 1109496 087 Pam*BTpUolFon 1531370 025 Pam»BTpOe««nFon 11755-3 029 &rtaktar*T**8aioFonu 19664 0 030 inUba*OtUmfnı\ 623433 041 EfflMDlvkLMFon 2009562 025 SumrDtoknFm 858339 133 SunvLkıtFon 17611 0.19 SuneriaTMlBonoFonu 17588 064 EgeFon-1 947475 018 KdonmaBTpDeg^lıenF "922'7 021 OvnrFon-2 728037 0.31 12791 027 TanşFdn-1 TanşFon-2 TûrtcbankiaMıcBonoFo Ebton TSKBBTpDaiÂlanFon AttankBTpDejşkaıF AHtankBTpTahvj-Baıo TeUtlBTpljıtFon T S B T [ > k F AnBTpTaMBonoF b S B T 4 p TEBOe^ksıB Kantbıriaah«t8onoFonu F ŞeKarBTp 6^t*B p W BTpDeKıan BetntBTpDaMmF SYBOaManFonu GdkBTTM^p BoıderDeUanFon KüBTbfttaF lopnkBTpOagljan MYZFon-1 l^darBipVıbıreıMen AiaBTpDaMaıFonu f B D j F TaaferBipDtMonF B t B 7 O 9 i t a F) p 9 ) OsnariTahvHmFonı EGSBTpTlhvl Bono Fon ABNAflnDaMsıFon TABVanmDıjMtnBF B% p » f DanttankBTpOahken Gunlük 12422*0 463466 50976 1085)52 42463 450179 211506 265179 210668 32449 12565 334237 41683 118248 14691 73660 22256 77849 37221 21509 21601 127367 31490 73423 35511 51915 57012 14106 38670 24993 13247 26396 10733 22215 22606 21316 16452 17268 13099 14436 12(39 10364 021 021 020 0.56 020 043 021 0.18 aoo 056 015 027 040 022 027 131 029 043 020 0.43 024 an 038 038 0.90 081 021 0J8 119 019 17» 136 158 023 224 528 177 137 175 101 044 056 BORSA KıaSentf 29hMt SIM1M 202 Ç8$ PrrtB Buta 1İI M M 205talFMKr K t o M b M n 206SMVıru* HOSttıPataa 211 SıduvMi ?12SA$A V6 feM*t tfSBta 219 SâmsFisnBit Q||**j|Hjg*Mj rr TacYttnOt 223 TürtTiDor} 224 Ttfstjbort 225 T ezsan 22? T .rt Havai'oflıT 7? 'ıreHJsa1 ÎITîHMilrtııı O Tsnt 2X ToteOtc«xt<F* 01 TAftefuti 232 TanftFfLKf 233 TcpaFttmç 234 TnfcnCsn 235 T ı u M r t t f t ı 236TSKB ZH Tkte 240 Ttımş Mi IRKPIMÎB 242 U5AŞ 243 UKKoMsfor 244 JrdTanmUrurten 245 OnKÇiivtD 246 U^Semk 247 UallUnSnıı NWUIi 249 Vaıet SlhH 252VM^nn«UVC 253 VitraK^t 254 YaateA 2S V w a t*ı 25i Yn Kred V£ Ort (1. SEANS) 119 1 * 11» 9 * 75* 6700 3 » 1950 16» 3 » 18» 11750 1400 179 2* 1 * 14» 1459C 1 * 2 » 5.(00 210C 25250 1i» S90C 2279 1C* 13» a*5400 3 » 12» 1,975 3 » 1080C ıa ıa 30» i * 7<L» 15» 11» 8.4K 11750 31» 1 * 5» 7129 4,100 2X500 16,750 1050 n* M * 9 » 1325 25S'(BKndY£Oıt'Y«tıi 920 26CYJS 7 700 Er. 1.19 1 * 11153 9 * 11* 6.» 1550 i * 1950 16» 1300 18» 11500 5 » 1,7» 1 * 140K *a 1450C 1 * 18CC 5 » 1 » 24750 16250 '800 a* i e * 13MC a* 5203 1750 12250 1375 1» 13500 4 * xooo 119 740X0 15.090 11250 540C 11250 33» 2* l700 22* 4 » 23250 16» 1325 11* u* 9» 1 » 900 7 » BOLGESEL PAZAR1 •HBaÇalı nca I-'iltcr^ m^mtn 71* 9JO3 719 61000 10250 «75 IM 11* 9093 179 60» 9 » 1 * 1 * GOZALT1 PAZARI •itaıEMtnM K H B 3M &ns9i Bes Y t t OBSOKS» 7* 11* 1 tK1 lu 1525 119 11* 4 4tğ 1111 2.^0 2» Eı 1J9 17» 5X 5191 71* 6700 3,700 1 * 3,1X 16,750 1600 190O3 11» 5 » 11* !İ8 7 * HTC 11* 5D0C 1 * 1SO3 n * 5 » 1125 2t» 17000 8,100 a79 1 9 * 15a a*5 » 3 » 11750 1025 1» 1125u 1 * 479 315ÛC i * ı4300C 15750 1 1 » 3300 14» 345ÜC 119 5 » 24,29 4230 23 TC 1'MO 1375 e* n*9900 1553 930 7600 hm 129 1 * 250 51* 71* 6 » 1 » l * 1950 16250 1350 18» 750 :» 1 * 7* 4250 1U5İ 4 » 12» ıSBl 1 1 * 5.6CC 1075 24750 16.» 8» ai9 19* 250 a* 5200 3 » 12250 1375 1350 '0750 IS9 4 * X300 i * 740» 15250 11231 S400 11» 31» 1 * 57DC 2U9 4 » 23250 1 £ » (25 e* 960j 1925 900 7 » SEANS N* 3430 119 61» 10200 1125 1 * 7 * aa 1 ıa1 M 1603 1630 t * 9 » 7* 63,900 19 OOC 1» m 7* n * 1 ttl1 01 2» 2» MnteMMSH 1İ2I* 1U9* 2DO0 11,481,241 4.77U» 263300 5.703250 2HU9 105.056» 110İ22» tssra 11J75,» 11605» 5333000 B.791M 1 7 * * ıa* 1391900 M2* 1337 OOC 1 1 * * 57 OOC 324100C 1773900 592.» 18341846 334» I.J1İ* I M * «33125 1 * * 491» 1J1» 54285» 1.CK9CC 8.601X0 UH* 7 * * 24 043303 mn* 161103 603» 1J82» 1162240 299.412 10İ41» 1121719 ınooa 9,10.19 2298» 762» 390» 26İ41964 ua* a.H* 47381055 1545.000 1572» 326-ÛÛG 11 »t 11M 14» 309 I11H 7U1I 1546 3İ13 1447 îou 16.434 1390 11765 1173ı 5351 Mt! m ıa14405 t a 14595 IM 1861 a*5664 1071 25355 16S65 357 3.S7 14.19 1w11 8 * 52)! 1803 11483 1391 1360 10İ72 ı.aı <.m 30663 UB •"41000 '5J59 'J57 8,487 '1B51 33,16 ın5.724 21* 21539 16İO6 054 41JM 14417 954 929 905 •"52- 14IİSAN1988 İ M * 1 » 99U9 8 » 39» 15 X * 7 i * «95 9227 7* 60 375 SJ'O 1 * 7B 14ÜSAN1B88 2BU9 mm 1JD.M 136,903 1WCO3 181 1LSI1 1 fll 1 m 1477 1568 BORSA (2. SEANS) toaUm» aiPMa 81 M M 202 Ç8$PÎWB8ÖQ aihMotj 204RMS 235 tetfîvstfKr SkfSph 207 IteBsLEvMeto M IMTMfit 2O9Sabn:MUng 2HSMfüfen TSKımr 212 SA» 211 H M 2UTIt|i|şıCa 215S4Mrtı 216 5 M | 217 S m n 2Utaotarilı 2H İMHzFtaMl 220 Se^i^âıes 221 TacYamOt ffiMİMnı 223 TûkTubınj 224 T M U 225Tez» 22ITÎAItoı14v 227TıeMsan 228TMnnBm9 229Tıa| 230 Tota$OlmtiFlı 231 TateOkToRl an*}»* 2aTşnlFrin| 2M TıilHGn STnMÜIkliM 236 TSB 23 Tirt Osnr Doftn 23BTjas 239 TjtaksTsati Mi TıcsnMfcaft 2C JKİKcntow 2U^s~!rTTiUvta îft U M Û M I 24 Üş*Swı« 2fl VatfRrarsaKr 249V<ret 9 VHM 251 VtfYfrm 81 VaMGinHMTJ 253 Vta}K$t 2fo Yas^ 256 Vattş 257 Yaı fC*ed Ba*as 36 YanfeedVM. Ort, 259faoKîHiYsOnr 260>^sa 2. SEANS 30-MntmnK 032 MrmıuÇept • (• GSMtSçıns 06 kıtETTiedja ALTİN 1 * 1 * 1250 » * 77» 6 » 1 * 6.400 ! * 16250 1 * 1!» •1750 5 * 1 * 1450 7 » 14250 1129 14* 9200 1 » 11* 5 » 1075 24750 « * 6.000 23,750 150.» (3250 39» i * 1 * 12J9 1JH 1350 10750 1550 4603 3CO0C 12» 7 4 1 * 15250 11250 14» 13» a*335C 5T0 2129 4900 2U9 16» 1 * 423CC 1475C 3600 1325 9i 903 ' » 80» 9 » 7* 93» 10» iao '«0 Eı Eı )*«* 119 129 1 * 1 * 1250 11253 9 * 9 * 76» 7'OB 6 » 6400 1 * 1 * 8230 6.500 2 * 119 18» 16» U9 18 ' 8 » 1J.750 11» 11750 i * ım M9 « * 1400 1450 7 » 7400 4» 14» 1U1 N * 14J9 1 5 * 9 » 9230 1750 1750 1U9 «.79 5» 5» 1225 1075 23» 2 4 » it» n* 7700 ' » 23» 21750 150» 151» •1750 13250 38» 3 9 » i * im 1 * « * 12* t l * 1 * ım 1350 1490 ' 0 » 11003 3 » 1S3 4550 4650 2»i0t 305O3 ıa ı* 74M9 7 9 * 15» 15» 10,750 '1250 14» 1 * 13» 11» a * M * 3 » 1190 ^600 5"p 0C 379 S79 135C 4050 a * ai9 1«0 1.B 3 6,750 i 1J7S 4 1 » 41000 1 4 » 15250 9 » 9600 1900 925 380 900 6731 78,091 920! 7H 60.001 330( 1JH İM Cunhmya S200000 '6400000 Reşa 180000GC 1S000GC t4 3jfil 3ra1 i 4 j 000 24i I00Q 2 2 î , î * z * 2215200 243000 ' ' » 819OC 9290 1 * 6COO0 9700 1100 '400 ımm İ S 1 * 112c S2* 7gj)flÛ tjoo 1 * 6230 1(9 162» ıa 18» 11750 M9 11* 1400 7 » 14250 11* 9100 1750 1119 5600 1075 23500 H,79 7300 2375C 150,900 13250 39900 54» 4 * U * 2JS 1359 11750 3.550 4930 29530 i * 79* '5250 11» 1 * 11530 X * 3050 3J30 5.79 1390 a*1 6 » 1 * 41000 14» 9600 30C 930 '500 4IİUN1M !»• l^OOC 11(41» 2.69i» 652» mm17SUO3 mja,* 31195.T0 1 4 9 * 5j$3JO0 4517030 İ M * 2UHJ7I 4Ü4» ^1» 768» 58* 149,* 56-ıaoo 3000 1154J10 729*30 283» 1354000 1827» 9^4000 £96 336 1249JKÜ 1 . » * 1 1 7 1 * U 9 * 142,48.* 184» 2621000 3054» 429C9C0 "90402C 11.S1S4» m*659» 204» ijeta 62 7 J82 ıam13555» 1368» 214II* Ijj » 7M.M 5TJ3B tm.» 1096» 30,734» 49551367 sjesuMü 1336» y*W ım 1 * 1120 SIJU 76J46 6387 1 * 6346 UD 1617 1 * 18509 11646 US m2422 /J14 14242 «49 MK 338 2750 n« 5J86 2.044 24265 V * J13 23696 151 jrt 13Ü05 36S3 U27 1177 t2* Ut\ 1376 10748 3338 4.56S 29359 119 7«C 5.145 10399 IM 3» a*104* SJ12 24j» 1909 2U« 16İÛ2 1W 41616 14JB0 9507 304 989 366 14ÜMN1988 80» 92X 1,* 60» 9190 roc 6300 181300 47300 21437JO 0 » JİBOO &69E» "1300 V2 9290 7171 60» im ijBi REPOPİYASASI Ems)aı:i(artyon39nv«;Tl 7Guîu GuUF irtiRecc Tvua (teoKB2.17 3C&rt*Hepo %8300 7 SERBEST DÖVtZ 14 NİSAN 1998 CİNSİ ABD Dolar Alman Markı Isvıçre Frangı Franaz Frangı Hollanda Ftonm IngtoStertnı SAabRıyak Avusturya Şinı AUŞ 245800 135800 163750 40400 120000 412000 65000 19250 SATIŞ 246200 136300 164500 40600 120750 415000 66000 19350 100 b l üretı 13700 13800 SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Umıtulan Yıllar'Unutulan Yıllar dokuz yıl once yrtırdığımız Niyazı B4îr- kes'ın son kıtabı 1997'de oğrencısı ve dostu Ruşen Se- zer tarafından yayına hazırlanmış Kıtabın "Önsoz"unden oğrenıyoruz kı Niyazı Ber- kes'ın oğlu Fikret'e bıraktığı bır klasor dolusu kanşık ve duzensız not Sezer'e verılmış Ruşen Sezer'ın yo- ğun ve uretken emeğı sayesınde keyıfle okunan, ılgınç ve çok onemh bır yapıt ortaya çıkmış • • • Berkes'ın son yapıtı bır "anı kıtabı" mıdır? Bu nıtele- me kıtabın ilk bolumlen ıçın geçeıiı Yazann Kıbns'takı çocukluk istanbul'dakı gençlık yıllan, Darulfunun oğ- rencılığı, Ankara'da once Halkevı'nde kıtaplık sorumlu- su, sonra da Maanf Kolejı muduru olarak çalıştığı yıllar Istanbul Unıversıtesı ne asıstan olarak donuşu ve Amerıka da doktora oğrencılığı donemı esas olarak anılar bıçımınde yazılmış Bu sayfalarda, Cumhunyet'ın ilk yıllanndan canlı tablolar ıle karşılaşıyoruz Bu yıllann fikır ve sıyaset alanlanna damgasını vurmuş olan kışı- ler, ornegın Kadrocular, Halk Fırkası nın onde gelen ad- lan, medrese geleneğınden gelen hocalar, sınıf arka- daşlan, Berkes ın keskın belleğmın, pınl pınl zekâsının, eleştırel muhakemesının eleğınden suzulerek gunumu- ze aktanlıyor Ne var kı Berkes, amacının "anılannı yazmak olma- dığı'nı, Unutulan Yıllar'm ilk sayfalannda ortaya koyu- yor "Bu kıtabı 1940 ıle 1950 arasında geçen olaylann unutulan yanlannı tanıtmak ıçın yazıyorum Geçmış yıllan araştırma ışıne koyulunca, yazdıklanm bılınen anlamda 'anılar' o/maWan çıktı, bır ınceteme ve e/eş- tırme bıçımını aldı Kışısel anılar ıkıncı planda kaldı " Gerçekten de Niyazı Berkes'ın hayat hıkâyesının ilk otuz yılı son bulunca kıtap "194O'lı yıllann Türkıyesı uzenne sıyasal ve ıdeolo/ık bır deneme" halıne donu- şuyor Ancak bu deneme, bır yandan olaylann arasına serpıştınlmış kışısel ızlenımler, bır yandan da bır haylı tıtız belge taraması ve değerlendtrmesı ıle zengınteştı- nlmıştır ••• 194O'lı yıllan, yanı "Mıllı Şef Dönemı"n\ Berkes nasıl nıtelendınyor1 ' Ona gore bu yıllar dış ve ıç polıtıkada Atatürk donemınden radıkal bır kopuş anlamına gelır Ikıncı Dunya Savaşı, genç cumhurıyetın bunyesınde sınmış tum gerıcı akımların canlandığı bır donemm başlangıcını oluşturur Bu yıllarda ırkçı-turancı eğılımle- rın bırdenbıre fılızlenmeye başladığını herkes bılıyor Ancak, daha da onemlısı ve sonrakı yıllarda "unutturu- lan" bır olguyu Berkes, Alman, Ingılız, Amerıkan ve Turk belgelenne dayanarak ortaya koymaktadır Nazı hayranlığıyla kanşık Turancı fılızlenmeler Başbakan Saraçoğlu Dıştşlen Bakanı Menemencıoğlu Turkıye Cumhunyetı'nın Nazı Almanyası ndakı buyukelçısı Qe- rede, CHP Genel Sekreterı Esendal ın bılgılen ve kat- kıları altında oluşmuştur Turkıye Cumhunyetı'nın en ust duzeyde temsılcılen, Almanya'nın Dışışlen Bakanı Ribbentrop Turkıye Buyukelçısı Von Papen ve hatta doğrudan doğruya Hitler ıle temas halındedırler Bu aktorler, Sovyetler Bırlığı'nın yıkılması sonucunda Al- manya'nın Azerbaycan ve Orta Asya'da Turkıye'ye ne vereceğını pazarlık etmektedırier Stalıngrad yenılgısı bu hayallere son venyor Ancak, Nazılerle kurulan bu bağlantıların kefaretını bınlerının odemesı gerekıyor Fatura sıyası ıktıdann ıçındekı Nazı sempatızanlarına degıl, Berkes'ın "çoluk- çocuk Tu- rancılar" dedığı bır gruba çıkanlacaktır Bunlar, 1944 yı- lında şamatayla açılan bır ırkçılık-Turancılık davasının sanıklan olacaklar, epey ezıyet gordukten sonra, (ne hıkmetse) Hıtler'ı ıkı yıl once savaş karargâhında zıya- ret eden bır paşanın başkanlık ettığı bır mahkemede toeraat edeceklerdır * M Savaş sonunda ıse Turkıye'yı de ıç savaşın hukum surduğu Yunanıstan gıbı bır "komünızm tehdıdı" altın- da gostermek ve (o zamana kadar Turkıye'ye ıkjı duy- mayan) ABD yardım programına sokmak gerekır Sos- yalıst partılere, sol sendıkalara once ızın venlır, sonra da bunlara karşı çok ağır bır saldın başlatılır Behçet Kemal Çağlar, Fahn Kurtuluş, Kemal Satır gıbı par- tılıler CHP orgutlennı "Kahrolsun komunıstler" sloganı altında harekete geçırmektedırler Hukumet katında ıse Hasan AJi Yucel tasfıye edılmış, Sirer ve Sokmensü- er gıbı eskı Nazı hayranı bakanlar elıyle "komünızm tehlıkesı"ne karşı mucadele, bır ulusal oncelık halıne getırılmıştır Sonuçta, DP muhalefetı de "solculann tas- fıyesı" hareketıne tam destek venr Sol partı ve sendı- kalar, Koy Enstıtulen fiılen kapatılır Tan Matbaası yıkılır Solcu oğretım uyelerı (Berkes, Boran, Boratav) unı- versıteden atılır Solu ezmeye oncelık veren çok partılı bır rejimın DP ıktıdarı altında da surdurulecegı kesınle- şır Berkes bu hıkâyeyı anlatıyor Ona gore Ismet Pa- şa'nın bu farklı, ancak bırbınyle tutarn senaryolardakı rolunu goz ardı edemeyız Turan projelen ıçinde Nazı- lerle flort eden başbakanının marıfetlenne karşı, Tan Matbaası'nı yıkan, solcu hocalara karşı numayışlen or- gutleyen CHP orgutlerıne, Yucel'ı ve Koy Enstıtulennı tasfiye eden Sırer klığıne karşı Inonu âcız mı ıdı? Ber- kes daha da ılen gıdıyor Ona gore Mıllı Şef bu senar- yolann ana mımandır Yakın donem tanhçılen kendısıne katılmayabılırier, ancak o halde karanlık ve "unutulan yıllar" (yanı 194O'ı ızleyen on yıl) ıçinde Mıllı Şef'ın rolu uzennde Berkes'ın savlan ve kanıtlan ıle hesaplaşmalı- dırlar Toprağın bol olsun sevgılı Berkes Ben senın kıtabını ve anılannı çok şey oğrenerek ve çok şeyı yenıden hatırtayarak okudum Vade 35 gun 45 gun 95 gun 185 gun USD %7,60 % 7,70 % 8,25 % 9,25 DM %6,75 %7,00 % 7,75 %8,25 Esbank, Dolar ınıza, Markınıza yuksek venm sağlıyor Gelm sız de dovızınızı Esbank ta değeriendınn, paranızla para kazanın BankaB ESBANK Aynntılı bılgi ESBANK KAYNAK GELİŞTİRME MUDURLUĞU (0-212) 245 49 22 ve tum Esbank subeennde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog