Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÖAYPA CUMHURİYET 12NİSAN1998PA2AR 16 SPOR San-Lacivertliler, Çanakkale Dardanelspor engelini 2 golle aşarken zor anlar yaşadı Fenerbahçe saman alevi gibi Fenerbahçe: 2 Dardanelspor: 1 STAT: Fenerbahçe HAKEMLER: Kadir Tozlu (3), Ünal Salcıoğlu (4), Engin Çırakoğlu (5) FENERBAHÇE:Rüştü (7), Mustafa Doğan (4), Uc- he (5), Högh (5), Erol (5), Tavfun (6), Kemalettin (3) (dk. 62llker5), Okocha (7), Moshoeu (6), SaffetSan- caklı (3) (dk. 79 Kubilay), Faruk (4) (dk. 60 Boliç 2) DARDANEL: £ngm (5), Tolga (4), Mapeza (5), Be- kir 15), Serkan 14), tbrahim (5), Hüseyin (5), Erman (3) (dk. 46 Schubert 4), Engin Şentürk (3), Gerson (6), Musisi (7) GOLLER:D/t. IÇTayfiın, dk. 60 Musisi, dk. 70 Okoc- ha SARI KARTLAR: Rüştü (Fenerbahçe), Engin Şen- türk, Hüseyin. Mapeza (Dardanel) KIRMIZİ KART: Erol (Fenerbahçe) SEYtRCİ / HASILAT: 25.855 14 milyar 583 milyon 625 bin HİLV1İ TLRKAY Hafta arasında antTenör Cemşir Muratoğlu ile konuşuyor, aramızda son 5 haftayı değerlen- diriyorvetartışıyoruz. Muratoğlu'nutanımaya- nınız yoktur. Yugoslavya'dan ülkemize geldi, çok sayıda Yugoslav teknik adamın yanında y- er alıp Türk futbolunu bir yerlere getirmek için uğraş verdi. Sonra bir süre yurtdışına gitti. Dı- şandaki başanlan hepimizce biliniyor. Şimdiler- de Fenerbahçe'de koşuşturuyor; zaman zaman Bariç'in tercümanı. zaman zaman da Marinko ile beraber yardımcı antrenör konumunda. Cem- şir. Marinko kadar akıllı. kurnaz ve zeki. Ancak nedense gölgede kalıyor. Bariç kararlannı hep Mannko ile birlikte alıyor. ona hiç danışmıyor. Ama bize göre, geri planda da kalsa o. "görün- meyen bir kahraman." Neyse, uzatmayalım: Cemşir. takımla ilgili tartışmamızda sözü bir ara taraftara getiriyor. *12.adam< "rolünüüstlenenSan-Lacivertlitaraf- tarlann belkı de dünvada bir benzeri olmadığın- dan söz ediyor ve tek kelimeyle özetliyor... "Böyle bir taraftan hiçbir yerde görmedim. Muhteşemfcr." Ev et, bızler de katılıyoruz Cem- şir'e. Dün bir kez daha gördük ki. Fenerbah- çe'nin o muhteşem taraftan yine tribünlere sığ- madı. Zaten her şey kendini cuma gününden belli etmişti. Sabah 09.30"da satışa çıkan bilet- ler, bir saat içinde tükenivermişti. Bu sevgi, ger- çekten bambaşkabir sevgı.Yediden yetmişe her- kes tribünlere koşuyor, giremeyenler de evleri- nin yolunu tutuyor. Aylar geçti, Federasyon'dan henüz bir karar çıkmadı. Bu nasıl iş böyle, anlayabilene aşkol- sun. Başbakan da devrede olmasına karşm orta- da kesin bir şey yok. Bu Fenerbahçe sevgisine yazık değil mi? Lütfen beyler. biraz kıpırdanın. Hiç olmazsa kalan şu 4 haftayı San-Lacivertli- ler ekran başında izleyebilsin... Dönelim maça; Fenerbahçe oyuna hızlı giri- yor. Tempo yüksek, bizler yadırgamıyoruz. Çün- kü genelde hep böyle başlanıyor oyuna, ancak sonu gelmiyor. Her şey 15-20 dakika kadar sü- rüyor. Ondan sonra futbolculann her birinde dü- şüş ve isteksizlik gözleniyor. Ayakta kalmaya çalışan v e sayılan belli futbolculardan birkaçı çı- kıyor ortaya ve maçı kazandmyor. Dün de öyle oldu. Bu 'senaryotan'devamlı olarak izleye iz- leye alıştık artık. tlker'in yerine Mustafa Doğan görev yaptı. Diğer isimler bildiğimiz isimlerdi. Tayfun ve Fanık'un kulvarlanndan sürekli toplar getirile- rek gol arandı. Bu arada adam markajında ka- lan Faruk. oyundan erken düştü. llk 20 dakikadan çıkarken Dardanel kalecisi Engin e sadece bir top gelmışti. Gerçi oyunda hâkimiyet Fenerbahçe'de görünüyordu, ancak topla oynanan yerler. her nedense "ölü bölgeler' oluyordu. Dardanel korkusuzdu ve sıkıntısı ol- madığından yeşil alanda rahattı. Taraftar sabır- sızdı. Hemen gol istiyordu. işte 19. dakika... A- sist Moshoeu'den, gol Tayfun'dan... Herkes ayakta... Düşen tempo yeniden yükselir gibi olu- yor. Moshoeu, Okocha. sadece kötü Fener"in en iyileri... Fenerbahçeliler aralannda gol kaçirma yanşı yapıyor sanki. DevTe sona erdiğinde skor- boardda tek gol yazılı. Futbol ise, bazı sürelerin dışında genelde kötû. Ikinci yanda Fenerbahçeliler. bu skorla ida- re etmek ister gibiydi. Çünkü futbollan apaçık bunu gösteriyordu. 60. dakikada Musisi skora eşitlik getirirken statta da ölüm sessizliği baş- gösterdi. Seyirci alkışlamak için değil, futbol- culannı yuhalamak için bu kez ayaktaydı. llk ya- nda olduğu gibi bu bölümde de, o muhteşem ta- raftara karşın Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, gerçeği söylemek gerekırse içler acısıydı. Al- lah'tan Fenerbahçe'de Okocha gibi bir usta var- dı. Kazanılan serbest atışta her zamanki gibi kla- sını gösterdi ve Engin' in yanından topu ağlara astı. Tribünlere bu kez sevinç hâkimdi, ama oy- nanan futbol ileriki haftalar için düşündürücüy- dü. Bu arada Rüştü'den de söz etmek gerek. Son haftalarda formsuz görünen bu kaleci, özellik- le ikinci bölümde yaptığı inamlmaz kurtanşlar- la bir bakıma galibiyette rol sahibi olan kişiydi. FENERBAHÇE STADriNDAN NOTLAR / DENJZ DERtNSi Okocha klasiği kurtardıBayram boyu soluklanan tstanbul'un Kadıİcöy yakası mesaiye yannı bekle- meden dünden başladı.Lider Fenerbah- çe. rahat bölge takımlanndan Çanakka- le Dardanelspor'u misafir ediyordu. Gün ile birlikte bilet derdi başladı Fener- bahçelilerin. Kulüpte bilet bitti, gözler karaborsaya çevrildi. Gişe fiyatının üç misline gidiyordu biletler. Sonra Kadı- köy yakasında turlar başladı. Tüm ara- balann. balkonlann, sokaktaki insanla- nn rengi San-Lacivertti. Ve sonunda Fe- nerbahçeliler, maçın başlamasına saatler kala statta buluştular. 63 gün sonraAli Şen Fenerbahçe Stadf mn şüphesiz en önemli konuğu eski Başkan Ali Şen idi. Maç öncesi tanıdıklanyla hasret gide- ren Şen. tribünlerin büyük sevgi göste- rilen arasında stada girdi. 63 günlük ara- dan sonra 'Bir daha gehnem' dedigi Fe- nerbahçe Stadı'na gelen Ali Şen, önce Aziz Yddınm ile birlikte tribünleri se- lamladı. Şonra eski yöneticilerle birlik- te VIP tribününde oturdu. Şen, Darda- nel'in kardeş kulüp olduğunu hatırlata- rak "Niyazi Önen'indavetüsi olarak gel- dim. Galatasara) ve Trabzon'un puan kaybedeceğini ve Fenerbahçe'nin şam- piyon olacağına inanr>x)rum.Tüm Fener- bahçeUkr. Beşiktaş maçından sonra tu- ra hazuiansınlar" dedi. Dereağzı'nda maç öncesi teknik di- rektör Otto Bariç, futbolculannı kart ko- nusunda uyardı. Haftaya Antalya'ya gi- decek San-Lacivertlilerden karşılaşma öncesi Boliç, B.Saffet Kemalettin, Faruk ve Moshoeu'nun üçer, Erol ve Högh'ün de geçen haftaki Vanspor maçından sa- n kartlan vardı. Bariç, bu isimlere hata- nın telefasinin olmadığını sıkı sıkı hatır- lattı ve stadın yolu turuldu. PAF takımı- n\n 6-0'hk galıbıyetiyle liderlığini sür- dürdüğü anonsundan sonra önce Ç. Dar- danelspor sahaya çıktı. Tribünlerin eski kalecileri Engin'e büyük sevgi gösteri- si vardı. Sonra Fenerbahçe çime bastı. Tribünler, şampiyonluk sözü aldılar. Ve Fenerbahçe'nin Tayfun ile gelen golüne kadar başanh futbolu tribünlerin alkışını topladı. Ama gol sonrası San- Lacivertliler. devreyi sanki yürüyerek bitirdiler. tkinci yanda da yürümeyi sür- düren Fenerbahçe, Musisi'nın golüyle kendine geldi. Ancak yeni bir Okocha klasiği San-Lacivertlilere üç puanla bir- likte derin bir nefes aldırdı. Bu golden sonra San-Lacivertlilerin yine tutuk bir futbol sergilemesi ve orta hakem Kadir Tozlu'nun çaldıgı düdükler tribünlen kızdırdı. Başta Federasyon olmak üzere Tayfiın, başanlı oyunu \e arbğı golle galibiyette önemli psç r sahibi oldu. (Fotoğraf. K.EREM KAÇARLAR) Galatasaray \e hakemlere yönelik pro- testolar artınca KadirTozlu. karşılaşma- yı durdurarak tribünlerin sakinleşmesi için anons yaptırdı. Teknik d'irektör Otto Bariç'in yaptıgı değişikJikler de bir hayli ses getirdi. Fa- ruk'un çıkanlmasma kızan tribünlerin bir kısmı yine oyundan alınan Kemalet- tin'e de protestoda bulundu. Bu futbol- cunun cevap vermesini teknik heyet ön- ledi. 90 dakikanın bitiminde Fenerbah- çe, haftanın lıden konumunu onaylat- mak için Galatasaray-Altay maçını bek- lemeye koyuldu. Bu arada tüm uyanla- ra rağmen Erol'un gördügü önce san sonra kırmızı kart bu futbolcuyu Antal- yaspor maçında cezalı duruma düşürdü. Tepkiler hakeme Maç bitiminde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldınm. üç puan ıçın futbolculan kutlarken. u Bu saatten sonra kimse r»i futbol beklemesin"dedı Eski başkan Ali Şen. dört hafta boyunca da aynı futbol- la maçlan kazandıklan takdirde şampi- yon olacaklannı belirtti. Yönetici Davut Dişti, hakem için 'yorumsuz' demenın her şeyi açıklayacağını söyleyerek bun- ca strese rağmen üç puan çok lyi şeklin- de konuştu. Genel Sekreter Köksal Öz- bek ise şunlan söyledi: "HakemBk mü- essesesi hakkında konuşmak istemiyo- nım. Ancak maçlanmız televizvondan yayımlansa herkes ne olduğunu daha ivi görecek." Dardanelspor'un iyi bir takım oldu- ğuna dikkat çeken teknik direktör Otto Bariç."Aynı oyunu oynartarsa Galatasa- ray çok zor anlar >aşar. Galip gelme mec- buriyetinin oyuncular üzerindeki stresi sürdü. Kemalettin ve Faruk'u kas ağn- lanndan dolayı çıkarttım. Daha önce çt- karacaktım. ancak devre arasında oyna- mak istediler. Hakem için sadece 'şaş- kın' ifadesini kullanmak isti>orum,zira ben böyle hakem görmedim. Son sekiz maçın \edisini kazandık. Böyle devam edersek şampiyon oluruz** dedi. Beşiktaş başladı Kocaeli bitirdi Kocaelı: 3-Beşıktaş: 2 STAT: Ismet Paşa (tynit) R\KEMLER:.4/ı Uluyol (4), CengizAkyüz (4). ArifKeserci 14) KÖCAELt: Stingaciu 14), Mtrkoviç (6), Mert (5), Osman (3)(Dk. 46 llie 7). Turan (4). Zeki (4). Evren (4/(Dk. 74 Engin 5), Tank <6>, Son- er (3)(Dk 46Bülent 6), Dobrowski (5), Suri 14) BEŞtKTAŞ: Mrmic (4). Serdar (5), Tayfur (5). Rahım (5),Alpav (6), Yasin (5)(Dk. 65 Savaş 4). Erkan (5), Yusuf (7)(Dk. 68 Avdm 4), Oktav (4)(Dk. 54 Yankov 5). Hibnet (4). Amokachi (5) GOLLERrD*. 13 Amokachi. Dk. 29 Yusuf, Dk. 58 ve 85(pen.) Dobrovski. Dk. 64 Tank. AHMETKURT tZMTT - Galatasaray'ı penaltı atışlan sonun- da yenerekTürkiye Kupasf nı müzesine götür- menin keyfıni yaşayan Beşiktaş. K.ocaelispor deplasmanından puansız döndü. tlk yanyı Amokachi ve YusuTun golleriyle 2-0 önde ta- mamlayan Sıyah-Beyazhlar. karşılaşmanın ikinci yanstnda 3 gol yiyerek Izmit'ten puan çı- karamadı. Kupa morali ile Kocaelispor karşı- sına çıkan Beşiktaş'ta Toshack, Mehmet'ı oy- natmazken Hikmet, Yusuf. Yasin gıbı gençle- ri sahaya sürdü. tlk yanda Beşiktaş daha diri gözüktü ve Amokachi ve Yusufun attığı ıkı golle bu yanyı 2-0 önde tamamladt. Maçın ikinci yansında ilk >annın tam tersi- nekarşısında bir Kocaelispor gördü Siyah-Be- yazlılar. Ilie'nin de oyuna girmesiyle hareket- lenen Körfez ekibi sağlı sollu ataklarla Mr- miç'in koruduğu Beşiktaş kalesinde gol aradı. Önce 58. dakikada Dobrowski ile farkı 1 'e in- dirdi, ardından Tank durumu eşitledi.Maçın bitimine 5 dakika kala Dobrovvski'nin attığı penaltı golü Körfez ekibine galibiyeti getirdi. ELEŞTİRt/ KÂŞtF TÖRE İZMİT - Kupa yorgun- lan Fevzi, Yankov, Meh- met alanda yoktu. Yok olan bir başka ger- çek de her iki takımın ligde yapacaklan bir şeyin olmamasıydı. Haklı olarak kıran kıra- na olmasa bile futbolu öne çıkaracak güzel- likte bir karşılaşma izledik. Ancak Beşiktaş alabildiğine temkinli, Kocaeli ise Mirkoviç ve Soner'in dışında dağınık, yan top oynayan bir kimlikteydi. Bu yan top oyununda Ok- ta/ın ayaklanna topu dolaştırdığı karambol- de Amokachi golü buldu. Arkasından genç Yasin ustalan kıskandıracak bir topu Yu- suf'un kafasına bırakıp onu gol atmaya zor- luyor, o da golü atıyordu. ikinci yan Kocaelispor oyuna çok hızlı başladı. Dobrowski ve Mirkoviç'in kaçırdı- ğı mutlak gollerin ardından önce farkı bire indirdi. derken eşıtlıği sağladı. sonra da Dob- rovvski ile öne geçtı. Aslında Toshack. ge- lecek sezonun şablonunu çizmiş. Savaş'lar- dan, Yasin'lerden, Aydın'lardan yararlanmak istediği, alana sürdüğü kadro ile açıkça gö- rülüyordu. Beşiktaş'ın ligi erken bırakması belki de kupayı kazandıktan sonra gelecek yıl için bir şans olarak görülebilir. Toshack'ın ikinci yanda oyuna aldığı Ay- dın ve ilk 11 'de çıkardığı Yasin, Beşiktaş'ın gelecek yıl dırekt olmasa bile her an kadro- su içinde bulunacak genç yetenekler. Özel- likle Yasin biraz deneyim kazandığında Be- şiktaş yandaşları keyifli bir orta alan oyun- cususeyredecek. Aynca Amokachi, belki de Türkiye'ye geldiğinden bu yana en iyi futbo- lunu oynadı. MAÇIN ELE^TÎRtSt Fenerbahçe Hep Aynı HALtT DERİNGÖR Lider Fe.terbahçe, Çanakkale Dar- danel karşısında da klasik görüntü- sünü yineledi. San-Lacivertliler son haftalarda oyuna çok hızlı ve agresif başlıyorlar; gol atıyortar, ama sonra da tempoyu kaybedip oyundan dü- şüyoriar. Ne kondüsyonlan kalıyor ilk 20 dakika sonrası ne deneyimle- ri. Sahada bocalayıp duruyorlar. İş- te dünkü Dardanel maçının ilk yarı- sındaki Fenerbahçe aynı bu düzen- de mücadele etti. Konuk boğaz eki- bi Dardanel ise belli ki Istanbul'a kazanmak için değil de beraberlik için gelmişti. Bekir Saffet'ı. Tolga Faruk'u, Engin Tayfun'u Ibrahim de Moshoeu'yi birer emireri gibi ta- kip edip durdular. Durum böyle olunca oyunu sıkı markajdan kurturmak işi sağ ve sol boşluklarda oynayan Mustafa Do- ğan ve Erol gibi futbolculara kaldı. Ne var ki bu iki genç de istenildiği gibi orta alan kilidini çözebilecek bir yapıya sahip değil. Fenerbahçe'nin tüm hastalıgı da buradan kaynakla- nıyor. Bu nedenle de San-Lacivert- liler böyle defans oynayan takımlar karşısında güçlük çekiyor. Markaj- dan rahatlıkla kurtulabilen tek oyun- cu Moshoeu'ydi. Ancak bu oyuncu için birkaç söz söylemek gerek. Gü- ney Afrikalı yıldızın futbol zekası di- ğerlerinden çok üstün. Topu aldı- ğında ne yapacağını biliyor, doğru yerde doğru hareketi gerçekleştiri- yor. Dardanel'in defans kilidini o aç- tı. Sol boşlukta rakiplerini çalımla- dıktan sonra şut atma mesafesine geldi. Ancak gol şansının az oldu- ğunu görünce ceza alanı çizgisi üzerindeki Tayfun'u gördü. Bu genç de topa çok düzgün vurunca Fe- nerbahçe gole kavuştu. İşte bu gol Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki en gü- zel hareketiydi. ikinci yan Fenerbahçe aynı ağır- başlı futbolunu sürdürünce Çanak- kale Dardanelspor'a cesaret geldi. Ve Çanakkale bu devrede golü dü- şününce Fenerbahçe defansı hata üstüne hata yapmaya başladı. Bu hatalarzincirine kaleci Rüştü de ek- lenince o ana kadar oyunda pek gö- zükmeyen Mususi. skora dengeyi getirdi. Bu golde Uche ile topa çık- makta tereddüt eden kaleci Rüş- tü'nün büyük hatası vardı. 1-1'den sonra Fenerbahçe'nin ataklannı iz- ledik. Ceza alanı dışında kazanılan frikikte ise söz sırası Okocha'day- dı. Nijeryalı, iğne deliği kadar boşluk görse topu o bölgeden gol yapıyor. Işte dün gece de aynı köşeye, ken- dine has kavisli bir vuruşla golü atın- ca Fenerbahçe zor da olsa galibiye- ti yakalamış oldu. Ligde Kolay Maç Yok BEDRİ BAYKAM Fenerbahçe fark için çıktığı maç- tan ite-kaka bir galıbiyet alarak kur- tukju. Buna rağmen San-Lacivertli- ler kötü oynadı diyemiyorum. Diye- bildiğim tek şey, bu ligde kolay maç kalmadığının bir defa daha kanıtlan- mış okjuğu. Her ne kadar liderlik mü- cadelesi şu anda averaja kalmış gö- rünüyorsa da takımlar gerçekçi ola- rak öncelikle maç kazandıklanna se- vinmeliler. Kendini şampiyonluğa inandırmış müthiş bir seyirci desteği ile oyuna başlayan Fenerbahçe, yine erken gol için çok çaba harcadı. Kemalettin ve B.Saffet'in kafa vuruşlan ile bu- na yaklaştılarsa da ilk gol yine bu yıl sıkça görüldüğü gibi bir orta alan ele- manının, Tayfun'un 25 metreden kö- şeye bıraktığı şutla geldi. Bu pozis- yonun hazıtianışında Moshoeu'rim şık hareketlerini de unutmamalı. Mosheau ve Okocha daha henüz tam olarak beraber oynamaya alışık değiller. Aralanndaki sorumluluk ve ve yetki alanlannın paylaşımı netle- şince Fenerbahçe'nin başanlı olaca- ğı kesin. Rakibinin baskılı ve disiplin- li oyununa başanlı bir presle karşılık koyan Dardanel. "geliyorvm" diyen beraberlik golünden 1 dakika sonra Högh'ün hatasından öne geçme fır- satı dayakaladı. Ancak Rüştü, mut- lak bir ikinci golü önlemeyi başardı. Maçın ilk yansında fazla güven ver- meyen Fenerbahçe'nin genç kaleci- si, ikinci yanda bunun biri frikik iki mutlak gol çıkararak galibiyette bü- yük rol oynadı. Dardanel'in golün- den sonra ölüm sessızliğine bürü- nen stat, yine takımın kurtancısı Okocha'nın beklenen usta frikik go- lü ile nefes alabüdi. Okocha için fri- kikler en az yan penaltı değerinde. Karşılaşmanın hakemı Kadir Tozlu 82. dakikada Fenerbahçe ceza sa- hasındaki karambolde Rüştü'ye ya- pılan bariz faulü vermeyince seyirci galeyana geldi ve hava gereksiz ye- re elektriklendi. Sonuçta Fenerbahçe yine bir kâ- busa dönüşebilecek maçtan hafif sıynklarta çıkmayı başardı. Gelecek hafta Galatasaray'ın bu Dardanel'le oynayacağı karşılaş- mada işi hiç de kolay olmayacak. Federasyonun yaptırdığı ankete göre atletlerimizin kazandığı başanlar mucize Atletizmde 6 taş 9 devri ARİFK1Z1LYAL1N Bir atlet düşünün. Balkan şampıyonalannda. Ak- deniz Oyunlan'nda kürsüye çıkmış. Türkiye'ye ulus- lararası alanda başanlar kazandırmış. Performansı çok iyi. Boynuna taktıgı madalyalardan sonraTY'le- re çıkıyor. gazetelenn spor sayfalarında bov bov fo- toğraflan yayımlanıyor; başlıklar ılgmç: "Âile boyu sporcu- Nİucizevi gerceklestirdi'.-Sıra oünıpiv atlar- da~" Bu, madalyonun bir yüzü. Dığer tarafta ise ıl- ginç. ürkiitücü, üzücü enstantaneler var. Biraz önce. 'başanlı' dediğimız, millet olarak bağnmıza basıp ö\ ünç duyduğumuz sporcunun. ne doğru dürüst ant- renörü var. ne doktoru. Hatta hatta. beslenmesı bile 'babadan kalma'yöntemlerle yapıhyor. Sözün kısa- sı 3. bınyılın anfesinde dünv anın 19Ö0'lü yıllann ba- şında uyguladığı yöntemlerle "koşmava' çalışıyor at- letlerimiz. Ve bu görüşü biz ortaya koymuyoruz. 'tşe nere- den başlayalım' diyerek Atletizm Federasv onu BAş- kanı Fikret Çetinkaya ve Asbakşan Tuncay Pul- cu'nun gırişimleri ile Türkiye çapında son derece cıddı bir ekıple \ a pılan sporcu & antrenör anketi 'is- tenmeyen' gerçeklen gözler önüne serdı. Marmara Cniversitesı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ümit Kesim'in desteğiyle sade- ce atletizm uzmanları tarafından yapılan bu anketin verileri incelendiğinde ise tahmın sınırlannı bile zor- layacak derecede kötü. 2000'li yıllann arifesınde ne yazık ki Türk atletizmi on yıllarca gende. Hâlâ ba- badan. dededen kalma yöntemler u> gulanı\or. İşte anket. işte sonuçlar Türk atletizminin profılini ortaya çıkarmak için yapılan bu ankette ilk olarak sporculann vaş grup- İanna göre dağıhmı ortaya konuyor. Türkiye"deki li- sanslı atletlerin bü\ r ük çoğunluğu 16 yaş sınınnda. Skala daha sonra 15 > aş. 17 yaş ve 13 yaş olarak aşa- ğı iniyor. Cinsiyete göre dağılımda ise üstünlük her Doktor kontrolü Gerektiğinde %65 alanda (!) olduğu gibi erkeklerde. Yüzde 57'lik er- kek hegemonyasma bayan atletler yüzde 43 "le yanıt verebilnor. Atletizmin öğrerum durumu ise Türkiye standart- lannın üzennde. Liseliler yüzde 51 'le aslan payını alırken. ortaokul mezunlan yüzde 27 ile ikinci sıra- da. Cniversitelilerin pastadaki payı ise yüzde 19. At- letlerin aile yapılan ise oldukça ilginç. "Dağda ba- yırda koşan adam atlet olur" görüşünün aksine aile- si çiftçılikle ugraşan atletler sadece yüzde 1 'de kalı- yor. Bu araştırmada yüzde 52'lik büyük pay serbest meslekte (ticaret). Memur baba-anne oranı yüzde 18. işçı anne-baba oranı ise yüzde 25 civarlarında. Oğretmenler olmasa Yüda ^adece 1 gün hatırladığımız ve Güneydo- ğu'da şehit düştüğünde gözyaşı döktüğümüz oğret- menler ise atletizmin temel taşlan. Evet, antrenör ya da kulüp değil. oğretmenler yetişme çağındaki genç- len atletizme başlatıyor. Yapılan araştırmadaki atlet- lenn yüzde 57 si öğretmeninin önerisi ile sporculu- ğa soyunmuş. Yüzde 13'ü aile, yüzde 13'ü ünlü at- letlere olan ilgi. yüzde 6'sı da kulübünün etkisi ile atletizme gönül vermış. Anketin en can alıcı bölü- mü ise beslenme ile ilgili olanı. Ve ne yazık ki nor- mal bir insandan farklı beslenmesi gereken atletler bu kurallan hiçe sayıyor. Lısanslı olarak atletizm ya- pan isımlenn Nüzde 88'i, yani çok büyük bir bölü- mü. bızler gibi günde 3 öğün besleniyor ve beslen- menin bir öğünü de okul-antrenman trafığinde tost- kola. dönerli-ayran bazında kalıyor. "Ateşim çıkarsa giderirrT Av rupa'da, dünyada başanya koşan her atletin ar- kasında bir doktor var. Ancak bizde doktor, sadece hasta olunca başvurulan bir kişi. Türkiye şampiyo- nalanna katılıp uluslararası arenava çıkan atletleri- mizin de yüzde 65 gibi büyük bir çoğunluğu ateşi çı- kıp başı ağndığında, yani hasta olduğunda doktorun yolunu tutuyor. Ayda bir periyodik kontrole giden- İerin oranı ise yüzde 20 ile sınırlı... Antrenörierin durumu Ankette antrenörlerle de ilgili bölumler var. Ve ne yazık ki atletizmin öğreticıleri de tıpkı atletler gibi 'arabesk' zihniyetin esiri olmuşlar. AvTupalı mes- lektaşlannın aksine, ilaç ve vitamin kullanımım öne- ren antrenör yok gibi. Yüzde 70'e yakını, sporun k kinıya' bölümünü kabul etmek istemıyor. Doktor kontrolünün gerekJiliğini bilenlerin sayısı da yüzde 28'ler civannda. Türk Atletizmi'nin dökümünü yapan bu anketin sonunda ise 'atletizmin temel eksiklikleri' karşımıza çıkıyor. Sporcudan antrenöre. yöneticiden seyirciye kadar herkes ilgisizlik nedeniyle atletizmin geri kal- dığı görüşünde (yüzde 31). Bu dağılımda ikinci sı- ravı yüzde 22 ile bütçe darlığı alırken. tesis yetersiz- liği yüzde 21 "ler sınınnda. Ve bu sonuçlar atletizmin kurmaylannı üzüyor. Ancak Federasyon Başkanı Fikret Çetinkaya ve yö- neticiler, "gerçekleir öğrenerek" yola çıktıklan için kendilerini şanslı sayıyorlar ve bu sorunlann yavaş yavaş çözümleneceğine inanıyorlar. Ligde bugün G. Saray Altay Spor Servisi-Türkiye Birin- ci Futbol Ligi'nin 30. haftası bugün o\Tianacak altı karşılaş- mayla tamamlanacak. Günün önemli maçında G.Saray. Ali Sami Yen Sta- dı'ndaÂltay'ı ağırlayacak. Sa- at 19.00'da Ali Sarrii Yen Sta- dı'nda oynanacak bu önemli karşılaşmayı AliAydınyönete- cek. Aydın'ın yarduncılığını R Sürhat Müniroğlu ve Burak Mermer yapacak. G.Saray - Altay maçı CTNE 5'ten naklen yayımlanacak.Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaklan- nı her fırsatta ymeleyen Trab- zonspor. bugün deplasmanda düşme potasından kurtulmaya çabalayan Kavserispor ile saat 14.30'dakarşılaşacak. Bursas- por, bugün düşme potasında y- er alan Şekerspor'u kendi evin- de ağırlayacak. karşılaşma sa- at 14.30'da başlayacak. An- talyaspor. kendi evinde.Vans- porla karşılaşacak.Maç saat 14.30'da başlayacak Gazian- tepspor ise bugün deplasman- da Karabükspor ile saat 14.30'da karşılaşacak. A.Gücü - G.Birliği karşılaşması ise sa- at 14.30'da başlayacak. Puan durumu TMUMLAR 0 G B M k Y P M J 22 63-33 37 60+29 31 56 +25 33 50+20 38 44+14 37 44 +6 37 43 -2 40 40 -11 40 39 0 40 39-7 36 38-3 34 37 -1 3836 0 48 3 3 - 5 47 31 -18 62 27 -33 41 25 -12 63 '9 -39 30 19 6 5 55 Galatasaray 2918 6 5 66 Trabzorspof 29 16 8 5 56 Istanbulspof 301311 6 53 Beştktaş 3012 810 52 Bursaspor 2912 8 9 43 Samsunspor 30 12 711 39 Karabükspor 29 1 2 413 29 Kocaelispor 3011 613 40 Altay 2910 910 33 AnkaragücD 2910 811 33 Dardanelspor30 91011 33 Gençletrtğı 29 9 911 38 Anta'yasDOr 29 8 912 43 Kaysensoor 29 9 416 29 Şekerspor 29 7 616 29 Gaaantep 29 Vanspty 29 51014 29 4 7-824 Günün programı FLTBOL1.LİG 1430 Karabük-Gaziantep (Ye- nişehir). 1430A.Gücü-G.Bırli- ği (19 Mayıs), 1430 Antalya- Van (Atatürk). 1430 Kayseri- Trabzon (Atatürk). 1430 Bur- sa-Şeker (Atatürk). 19.00G.Sa- ray-Altay (Ali Sam^^•en). 2.LtGYükselmeGrubu 12.00 Erzurum-Sanyer (Cemal Gürsel). 1430 Sakârya-Adana (Atatürk). 1430Ç. Rue-Z Bur- nu (Atatürk). 1430 Elazıg-Es- kışehir (Atatürk) Klasman Gnıplan 1. Grup / 1430Kemer-Mersın ld.Y. (Ke- mer). 1430Bolu-Konya(Bolu), 1430 Büyükşehır Bld.-Bakır- köy (Ba>rampaşa). 1430 G.O.Paşa-Hatay (G.O.Pasa).2. Grup /1430 Aydın-Karşıyaka (AdnanMenderes). 1430Soma Linyit-Buca(Soma), 1430Mar- mans-Y. Turgutlu (Marmaris). 1430 Adana"Demır-Y. Salıhlı (5 Ocak)3. Grup/1430 Düzce- Kartal (18Temmuz),1430Zon- guldak-Kuşadası (ZonguMak), 1430 Göztepe-Kasımpaşa (Al- sancak). BASKETBOL (Ankara Ata- türk) 17.00 PTT-Darüsşafaka (Abdi lpekçi) 13.00 F.Bahçe-K. Meysu. 15.00 Emlakbank Orta- köy-Oyak, 17.00Ülker-Murat- paşa Bld. Antalya.(lzmir Ata- türk), 14.00 Altay-TED Koleji, 17.00 Karşıyaka^G.Saray Bavanlar/ Plav •Off(tzınit Ata- türk) 15.00 Brısa-.\n Koleji (tstanbul Caferağa) 17.00 IÜS- BK-Fenerbahçe (AdanaÇuku- ruva Cniversitesi) 15.00 Botaş- Beşiktaş. TV'de spor TKTl 12.00 Erzurumspor - Sa- nyer (naklen) C1NE5 1830 Kavserispor - Trabzonsporlözetl. 19.00Ga- latasaray - Altay NTV 19.00 Forrnula 1 Arjantin Grand Prix'i TGRT 17.00 PTT - Darüşşafa- ka (basketbol naklen) l.KOŞl:F.Nısandan(4).P Pri- ma(5).PP:Çelıktav(2).S:Aka- 3 2.KOŞU:F:Asilhan(l).P:Yak- zan (6), PP: Phala Enopsıs (4). S: Caldera(3). 3. KOŞU: F: Malabadı (4). P : Hendeklı (5). PP: Şenemgen(3), S:Çapiçıno(2). 4. KOŞU: F: Kayabev (2), P: Ço- lak(8), PP:0nal(li, S: Karben (11). 5.KOŞU:F:Benkar(5),P:Erba- ba (8). PP: Küçük Tunca (7). S : Yalaz(4). 6.KOŞl':F:Kazbek(2).P:Gre- an Peace (4). PP: Excuseme (3). S: GrandGola(l). 7.KOŞU: F: L Eagte(5),P B Bunny (10). PP: Alpbörû (4), S M.Abı(l).SS:Gökalp(3). 8. KOŞU: F: Nevzjtbey (7). P Karakurt (6). PP: Delıkanlım (1) S: Erdem (2). Günün lkilisi 6. Koşu: 2 4 Tabela Bahis: 5. İC 4.1.3. ALTILI GANYAN 4 2 5 2 i 7 5 8 8 10 3 1 7 4 l 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog