Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR Bugun gidiyorlar Efes, bir 'ilk'e hazır LEVENTYÜCELMAN Efes Pilsen ile basketbolda bir ilki gerçekleştirmeye sadece 40 dakika kaldı. llk olarak final-four vizesi- ni alacak takımı belirleyecek maç öncesi Efes'in bazı avantajlanndan söz ede- litn. Öncelikle Naumoskfnin sakatlığmdan hemen sonra zor bir seriye hazırliksız yaka- lanmalan dezavantajıru kısa sürede içerisin- de takım olma ruhuyla giderdiler. Yıllardır Naumoski'nin oyun dü2enine alışnuş oyunculann bir anda yeni bir liderle oynamayı yadırgamalan son derece normal. Bu bocalama döneminin kısalığı ise önemli bir artı yön. Naumoski varken forvete yakın oynayan ve 40 dakika oynamaya alışmamış Murat Evlivaoğlu, bu kez oyun kurucu pozis- yonunda hem de sert savunma yapan bir ta- kıma karşı yorulmasına rağmen yüksek kon- disyonuyla liderliği götürüyor. Bu sorumlu- lufun alttna girmek kolay değil. Diğer bir ar- tı yönleri. hücum organizasyonlanndaki be- lirgin düzelme. Tek eksikleri Naumoski gibi içeri dnve edecek oyunculannın olmaması. Çünkü bu oyuncu içeri drive edip rakıp savun- mayı yıpratarak dış oyunculara pozisyon ha- zırlıyordu. Ancak şimdi hem içeri drive ede- medılderi için hem deribauntalmalanna kar- şm rakip çabuk geri koştuğundan yerleşik sa- vunmaya karşı hücum etmekte zorlanıyorlar. Efes kazanmak için iki maçta yüzde 30'larda bulunan şut yüzdesini yukan çekmeli. Sd- lers'ın Rebraca'yı önden savunup Hüseyin ve Mirsad'm yardıma gıtmesi, Hcmard'tn Wrl- liams'a göz açtirmaması, Ufuk'un rakibın hü- cum organizasyonunu bozan baskısı, faulle- rin artmasını önlemek için müdafaada dogru zamanlamalı yardımlaşma söz konusu olur- sa, biraz da hücumda dikkatli olursak kısaca- sfsavunma-hücum dengesini iyi kurabilirsek fmal-four'a adırruzı yazdırabiiiriz. Tur için her türlü çirkefligi yapabilecek Italyanlann maçı sinir savaşına dönüştürme oyununa gel- memek ve hakemlerin olası yanlı kararlanna karşı sakin ve soğukkanlı olmak şart. Voleybol Arçelik çeyrek finalde SSK: 2 - Arçelik : 3 SALON-.SelimSım HAKEMLER; Ömer Mihaliçcik (6). Fah- rettin Gerçeker (6) SSKılhsan (6), Petrov (6). Ömer (6). Sergeı (6), Ender (7), Burak (6), Taylan (5), Ertuğ- rul (5). Nahir (5) ARÇELtK:Fatih (6), Cengizhan (6), Ercan (6), Erkan (6), Metin (6), Gökhan (6), Bülent (5). Kadir (S), Kaan (6), SETLER: 13-15, 13-15, 15-13. 15-11, 8-15 ALEVANAKÖK AİVKARA-Türkıye Erkekler A-l Voley- bol Lıgı Play-off 1. tur maçında Arçelik. SSK'yi 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldı. Dığer sonuçlar şöyle.Erkekler- Ziraat- bank:l-Fenerbahçe:3' (2-2). Bayanlar: Yurt- kur: 0 - Kocaelı: 3 (Kocaeli çeyrek finalde). Trabzonspor Sorun sakatlarTRABZON (Cumhuriyet) - Trabzonspor Teknık Dırektörii AB Kemal DenizcL "Hırsı- ımzvearzumıu var ama sakatoyunculannuz çok. Bu kadar sakat oyuncuya rağmen. şampi- yonluk yanşı yapmış olmanuz. büyükiüğümü- zün ispatıdır" dedı. Denızcı. takımın güçsüz olduğunu bellirterek "Futbolcular,ya kendüe- rine iyi bakmıyor ya da iyi çabştmfanamışiar. Bu durum k,uzun yıllaruı birikimidir'ded: Avusturya'dan dönen Hırvat teknik direktör Otto Bariç sert çıktı 'OynamayanHtLMİTÜRKAY F. Bahçe Teknik Direktörü Otto Bariç ayağının tozuyla dün Dereağzı'na geldi ve basın toplantısı düzenledi. Kocaelispor karşısında oynanan kötü futbolun kendi- sini adeta yıktsğım ifade eden Hırvat ça- lıştıncı. "6-7 gün önce bıraküğımız yere pazargünü yeniden geleceğiz" dedi. Bun- dan böyle sıkı tedbir alacağını şampiyon- luk yolunda yüzde 100 randıman göster- meyen futbolcuya kolay kolay bir daha forma giydirmeyeceğini söyleyen Otto Bariç, futbolculara uyan toplantısı yapa- cağmı, yine bu toplantı sırasında vide- odan, yapmış olduklan önemli hatalan bir daha tekrarlamamalannı isteyeceğini be- lirtti. Hırvat teknik adam. Avusturya'ya gidiş nedenini tamamıyla oğlunun özel işi- ne bağlarken buradaki basınm sansasyon yaratmak için yalan haberler yazdığını söyledi. Bariç konuyu F. Bahçe'ye geti- • Kocaelispor karşısında oynanan kötü futbolun kendisini adeta yıktığını ifade eden Hırvat çalıştıncı, "6-7 gün önce bıraktığımız yere pazar günü yeniden geleceğiz" dedi. rerek şöyle devam ettı: "Bazı zortuklara rağmen F.Bahçe'nin şampiyonolmasıiçin elimden geleni yapacağım. Pazar günü ye- niden lider olacağız. Buna inanıyorum. Li- derliği ele geçirdiğimizde arök hata yap- mamaya çahşacağız. Samimiyetie söylüyo- rum,Âvusturya'da ne Idmseyle görüştûm ne de kimseye sözverdim.Yağmurdan son- ra güneş açacak.AJdığımız primlerin kar- şıbğnıı veremedik. tdmanda iyi olmayan kendine arnk zor şans bulacak. Kısacası oynamayan gider." Pazartesı günü yapılması gereken yöne- tim kurulu toplantısı bugün kulüp binasm- dagerçekleşecek. Kendi aralanndabir du- rum değerlendirmesi yapacak olan baş- kan ve ekibi aynı zamandaönümüzdeki yıl için neler yapılabileceğini de görüşecek- ler. Yıldınm, aynca bazı yöneticilerden de para vermelerini isteyecek. Primler kaldınhyor mu? Bu arada bundan böyle kalan maçlarda futbolculara prim verilmeyeceği öğrenil- di. Dereağzı'nda yaptığı toplantıda bazı yazarlann. "Maç başına primleri kaldt- nn" önerisini dikkate alacağını söyleyen başkan Aziz Yıldınm, konuyu bu geceki yönetim toplantısında gündeme getirece- ğini söyledi. Karann kabul edılmesi duru- munda kalan 6 maçta futbolculara prim verilmeyecek, şampiyon olunması halin- de ise futbolcular şampiyonluk primini kendılen belirleyecekler. Derneğin bildirisi Öte yandan F. Bahçeliler Derneği Yö- netim Kurulu yayımladığı bildiride, "Bü- tün olup bitenkrin farkında olduğumuzu. aptal olmadığımızı >% adaietsizükierie spor kkmuoyuna haksızlık, aynlık, kirtilik to- humlan ekUdiğini belirtmek istiyoruz. Tüm hakemleri MHK'yi, FutbolFede- rasyonu'nu, dürüstlüğe, adalete; temiz spor - temiz toplum hareketine katkı sağ- lâmaya da\«t edhflruz" denıldi. Bu arada San-Lacivertlilerin dünkü ant- renmanında bir taraftar, Otto Bariç ve fut- bolculara sözlü saldında bulundu. "Bariç İstifa, Fatih Terim Fener'e" şeklinde ba- ğıran taraftar, güvenlik güçlerince antren- man sahasından uzaklaştınldı. İngiliz kulübü 3 trilyona yakın parayı gözden çıkardı Chelsea, Hakan ve Abdullah 'a talip • Gianluca Vialli'nin fiıtbolcu - menajerliğini yaptığı Chelsea, Hakan ve Abdullah'a gelecek sezon için servet önerdi. Spor Servisi - Surinam ciler, Galatasaray ve Trab- 1.6 trilyon asıllı Hollandalı futbolcu Ruud Guüit'in menajerlik görevine son veren Jngiltere liginin güçlü temsilcisi Chel- sea, Hakan Şükür için G. Sa- ray'a 4 milyon paund (1.6 trilyon), Abdullah için ise Trabzonspor'a 3 milyon pa- und (l .2 trilyon) önerdi. Re- uters ajansının verdiği habe- regöre, RuudGuIlit'inyeri- ni alan oyuncu menajer Gi- anluca Vialli'nin isteği doğ- rultusunda harekete geçen Chealse kulübü yöneticileri 2 futbolcuyu renklerine kat- tnak için çalışmalara başladı. Bu futbolculann sezon so- nunda sözleşmelerinin bit- mesi nedeniyle bu transfere kesin gözü ile bakan yöneti- zonspor ile şimdiden görüş- melere başladılar. tngiltere Kupası'nı kaza- nan Chelsea'nin forverte oy- nayan futbolculannın yaşlı (Vialh-33, Hughes 34, Zola 32)olmasından dolayı bu ka- ran aldıklan öğrenildi. Ga- latasaray Kulübü'nden bir yetkili de bunu dogrulaya- rak, "Evet, resmi bir tekiif var. Ama sezon sonunu bek- leyip göreceğiz'' derken Ha- kan ise kusursuz olarak ta- nımladığı İngiliz ligi için "Bu transfer olabitir. Çünkü orada karşılaşma 90 dakika hiç durmadan oynanryor. Oi- dukça zevkli ve heyecanlı bir lig" diyerek gelişmelen bek- ledığini söyledi. Istanbulspor Menajeri ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Adnan Sezgin 'Futbolcuların lıaklan gerî ahnamaz 9 ASLAN YILDIZ Sezona büyük ûmitlerie giren. ancak umduğunu bulamayan ts- tanbulspor'da, Gençlerbırlığı be- raberlıği sonrasında Başkan Cem l zan'jn 'Bazı oyunculan sarma- y futbol >aşandlannı bjtireceğun" şeklindekı açıklamasma tepkı sürüyor. Is- tanbulspor Menajeri ve Profesyonel Futbol- cular Derneği Başkanı Adnan Sezgin, baş- kanm bu sözlenni ciddı bulmadığını belırte- rek "Ovuncubnmızui kişiliklerinden hiçbir bafkan veya kişi kuşku duyanıaz. Futbolcu- yacak li lar, kasıüı olarak oynamıyor devimini ka- bul ermhorum. Sö> leyen de suç işlemiş olur. Dünyadaki tüm futbolcular gibi tstanbu b- por formasını taşnan sporcularda onurlu w şahshedidir. Futbolculann haklan geri aünanıaz" dedı. Futbolcunun kötü oynayabıleceğini, başa- nsız da olabileceğmi ifade eden Adnan Sez- gin şöyle konuşftr "Ancak bövle bir durum kimsenin onuruna ve şahsiyetine \önelik ko- nuşma hakkı tanımaz. Futbolcuyu önce in- san. sonra fiıtbolcu olarak değeriendirmek lazım. Futbolcu olarak başansıziana,onun değeriendinnesi sezon sonunda >«pıhr. Ama hayshederine, karakterlerÜK, iş ah- laklanna güvenim her zaman tamdııf Susiç: Gidebilirim IstanbulsporTeknik Direktörü SaffctSu- siç ise kimın gıdıp kımin kalacağı sorusuna sağlıklı yanıt verilmesı ıçm sezon sonunun beklenmesı gerektığinı söyledi. UEFA Ku- pası'na canla başla asıldıklan bir dönemde takımı yıpratmamn anlamsız olduğunu ifa- de eden Saffet Susıç, "Önümüzde daha am maç var. Bunlan kazanıp UEFA Kupası'na gionek isthonız.Bu amacdoğruitusunda her futbokumuza ihthacunız var. Başkan, >ap- uğı yaunmlann karşıhguu almak ister. Geç- mişte aldtğunız sonuçlar ne olursa okun. on- lara şu an destek v^rmelrviz. l EFA Kupa- sı'na kanlamamamtz, futbokular için en bü- yûk ceza olur. Eğer UEFA Kupası'na kaul- mayı başaramazsak kendimi basansız sayar > r eaynlınm"dedı Yönetıme rapor verdığı- nı belırten Susıç, "Hiçbir nıtbolcumun ta- kundan aynlmasını istemiyoruni \c bunu yö- netime belirttim. Ancak transferini istedi- gim bazı isunler var. Eğer UEFA Kupası'na kanlma hakkını eMe edersek başkanla fut- bolcular arasındaki sürtüşme sona erer ve Cem Uzan herkesi affeder"dıye konuştu. NEYMİŞ ABDULKADİR YUCELMAN Naklen Yayın Kavgası Bitti "Fenertahçe'nin ve Beşiktaş'ın rnaçlan artk hiç ke- sintisiz hem de Fenerbahçe ve Inönü statlanndan naklen verilecek. Isteyen TV kameralannı 3'er daki- kalık "haberyayını" için stada sokabilecek. "CINE5 ile BİMAŞ' arasındaki kavga son buldu, iki kuruluş da naklen yayınpastasınıyüzde 50 ile paylaşarakhe- men hemen iki yıldır süren kavgaya son verdiler" dersek de inanmayın, çünkü bugün 1 Nisan. Efendim bu kavga bitmez. Kutlu Savaş da gelse bitmez, Kutlu Savaş Bey gitse de bitmez. Çünkü pas- ta çok büyük. Herkes ağzını şaplata şaplata "ille de ben" diyorsa, yasalar bir çözüm bulsa da bulmasa da bu kavga bitmez. Şimdi Başbakanlık Teftiş Kuru- lu olayı incelryormuş. Varsın incelesin. Teftiş Kurulu yargı mı? Değil. O halde olayı hiç kuşkusuz yargıya götürecekler. Ya da kimilerinin beklentisi olarak Kut- lu Savaş Bey, vereceği rapor doğruitusunda şu veya bu TV diyecekmiş. Futbol Federasyonu Başkan Yar- dımcısı Hadi Türkmen'in bu konuda verdiği yanıt şöyle: "Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun vereceği ka- rara bakacağız, yasalsa uygulanır, yasal değilse dü- şünürüz." Neyi düşüneceksiniz sevgili Hadi, basa- caksınız istifayı. Yapacağınız tek şey o. Ya da boynu- nuzu büküp oturacaksınız; o da size yakışmaz. Yani uzun lafın kısası bu yıl bu iş böyle gider. Ge- lecek yıl Allah kerim. Ya TV'ler Futbol Federasyo- nu'na "Sen kenara çekil, biz anlaşacağız" diyecek- ler ya da CINE 5 "Elimdeki sözleşme 3 yıllıktır. Be- nim daha 1 yılım var" deyip diretecek. Yine mahke- meler, yine manşetten saldırmalar, yine vatandaşı dü- şünmeden beyin yıkama operasyonlan vesaire vesa- ire devam edecek. Işin başında zaten "Bir deli kuyu- ya bir taş atmış, 4 akıllı çıkaramamış" örneği, kimse bu işi çözemiyor. Aslında hukuk ve yasalar kimin haklı kimin haksız olduğunu söylüyor, ama ne hukuka ne yasalara ne de hukuka saygılı olanlara saygı gösteren var. Süleyman Seba Süleyman Seba, "Beşiktaş'ta misyonu bitti" di- yenlere öylesıne bir tokat indirdi ki... Demek ki şun- ca yaşına rağmen Süleyman Seba'nın daha hâlâ Be- şiktaş'ta bir görevi varmış ve o da bu görevi başan ile tamamlamış. O da çetelere ve tarikatlara kırmızı ışık yakmak. Işte bunu yaptı Süleyman Seba. Bin oy fark atmış ihsan Kalkavan'a. Az bile atmış. Kalka- van, Beşiktaşlı değil mi Kalkavan Beşiktaş'ı sevmi- yor mu? Elbette seviyor, elbette Beşiktaş'a gönül ver- miş bir kartal yavrusu. Ama ne yazık ki tarikatçılann simgesi oldu. Çetelerin simgesi oldu. Bunlan hak et- medi demeyin. Eğer sporu istismara kalkışmasaydı, bugün Beşiktaş'a başkan da olmuştu. Ama başta Süleyman Seba ve ona karşı duyulan saygı ve sev- gi, Kalkavan'ı bitiriverdi. Bundan böyle Beşiktaş'a hangi çete ve hangi ta- rikat sızmaya kalkışabilir ki... Yedikleri tokat bir değil, BlN'dir. Kutlu olsun başarın Süleyman Seba. Bizim bir Beşiktaşlı ozanımız vardı. Bu köşenin okurlan onu çok iyi tanırlar. "Sinop'lu Yaşar"... Onun Süleyman Seba için yazdığı dizeleri birlikte okuyalım: Kartalın başında tam bir centilmen I Birmuhterem adam Süleyman Seba I Adapazarlı, Kafkastır köken /Acısu'dan babam Süleyman Seba. Kendisi emekli devlet memuru I Çerkes terbiyesi mâyâ, 'h'arnurü 7'Atıyor mu bak kimseye çamuıv? I Saygılıdır ağam Süleyman Seba. Dokuz yüz kırk üçte gelmiş Kartal'a IO gün bu- gündür de yuvada hâlâ I Asalet simgesi bıyıklarpa- la I Lordt değildir avam Süleyman Seba. Dokuz yüz kırk yedi Kasım yirmi üç I Inönü'de "AİK", kazanması güç / Tarihe yazılmak o günkü ra- yiç I llk gole de selam Süleyman Seba. Yönetim uyumu, beraberliği I Başan getırir ve de dihiği IA vrupa 'da turdur hep özlediği I Bu benim de yaram Süleyman Seba. Madem ki insanız, yapanz hata I Oda vurur ba- zen topu avuta I Başanda yapsak desem şamata I Istemez ki reklam Süleyman Seba. Laf değil, iş yapmak bütün mantığı I Bu yüzden olmuştur şaha kalktığı I Kimine göre de sever koltu- ğu / Söylesinler "ne gam" Süleyman Seba. Kimse üstün değil Beşiktaşından I Hemen hesap sorarboş konuşandan I Inanın çok farklı başkalann- dan I Bir felsefe, yaşam Süleyman Seba. Köylü Yaşaryazam demiş öykünü I Çekersin Kar- tal'ın bütün yükünü I Beğenirsen söyleyecek türkü- nü I Alınteıim, çabam Süleyman Seba. TRABZOIN'DAN / HASAIS AL M. Ali Yılmaz Bir Yana Şampiyonluk Bir Yana...TRABZON - Yıl 1985. 1984te Türkiye şampiyonu olan Trab- zonspor. yine şampiyonlukta ıddialı. En yakın rakipleri Fenerbah- çe ile Beşiktaş. Bir de kupa finali var Trabzonspor'un Galatasaray ile. Kupa finali çarşamba günü. Pazartesi akşamı Başkan Meh- met Ali Yılmaz, Özkan Sümer'in görevine son veriyor. Nedeni de profesyonel futbolculann Sümer'i sevmemelerı. Yani Başkan Yıl- maz'ın duygusallığı şampiyonluğun da önüne geçiyor. Ve Trab- zonsporkupayı da şarnpiyonluğu da kaybediyor. Çünkü Özkan Sü- mer'in "futbolcular sevmiyor" diye görevden alınmasından sonra tek maç kazanıyor Trabzonspor, o da Galatasaray'a karşı. Meh- met Ali Yılmaz ile Özkan Sümer 1990-91'de yine beraberler. Sü- mer'in yardımcısı Ali Kemal Denizci. O yıl yine hüsran ve kupa yi- ne hayal. 1997-98 sezonunda Özkan Sümer ile Başkan M.Aİİ Yıl- maz üçüncü kez birlikteler. Özkan Sümer bu kez genel menajer, antrenör ise Ali Kemal Denizci. ügın ilk yansında 2-2 biten Gala- tasaray beraberliğinden sonra sonra Türkiye gazetesine Sümer'in verdiği demeç, Mehmet Ali Yılmaz'ın kafasında düğümlenıyor. Öz- kan Sümer'in 14 yıldır ulaşılamayan şampiyonluğun Mehmet Ali Yılmaz'ın başkan olmasıylatükendiğini, Bordo- Mavılı takımm üret- . ken kimlikten uzaklaşarak 3 büyüklere benzemeye çalışmasının ha- ta olduğunu ifade eden konuşmasının ardından para cezasını kal- "dırması, Sümer ile Yılmaz'ın arasındaki ipleri geriyor. Fenerbahçe maçının hemen öncesinde STV spikerinin, Mehmet Ali Yılmaz'ayönelrtiği "Sizmibaşkansınızyoksa Özkan Sümermi" şeklindekı soruya Yılmaz, "Zaten Trabzonspor'da teknik direktör sorunu var" diyerek bilinçaltı çatışmanın ipuçlannı ortaya koyuyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi kupadan eliyor, Beşiktaş'ı da 3-1 yeniyor. Ama rahatsızlık da sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz beklerne- dedir. Özkan Sümer rahatsızlığın kaynaklandığı yeri bildiği için is- tifa etmek istiyor. Yönetim ise "devam"da kararlı. Ancak 5-4'lük Gençlerbirliği yenilgisı beklenen fırsatı yaratıyor. 1985'teki senar- yo aynen uygulanacak ve Özkan Sümer'in 1 hafta önce reddedi- len jstifası bu kez başka bir şekilde onaylanacaktır. Ancak tribün- ler Özkan Sümer'i değil, Mehmet Ali Yılmaz'ı da istifaya davet et- mektedir. Başkan ise nedense bu sesleri duymazlıktan gelmekte ve 13 ayda 4 teknik direktör değiştırmektedir. Ali Kemal Denizci göreve getirilir ve Özkan Sümer, genel mena- jerlik görevine döner. Oysa Trabzonspor'da işler iyi gitmemekte- dir. Çanakkaleyenilgisi Altay beraberliği ile inişegeçerek Trabzons- por şampiyonluktan uzaklaşmaktadır. Çanakkale maçından son- ra atv'de konuşan ve "Futbolcular bu takımı şampiyon yapsınlar bizi onuriandırsmlar, biz de gitmek isteyenlere ağabeylikyapalım. Eğer şampiyon olamazsak hiç kimse bir yere gidemez" diyen Mehmet Ali Yılmaz, futbolculan bir anlamda tehdit etmiştir. Oysa Trabzonspor Başkanı itici güç noksanlığını futbolcularda arayaca- ğına kendi yarattığı tahribatta arasa, belki Trabzonspor'un Türki- ye Birinci Futbol İJgi'ne çıktığı 1974'ten bu yana 13 yıllık kendi dönemindeki başansızlığın nedeni de aydınlığa kavuşurdu. Beşiktaş'ta kongre bitti, ama karşılıklı suçlamalar devam ediyor 6 Kalkavan taraftarı kışkırtıyor9 ASENA ÖZKAN Kongre bitti, suçlama- lardevam ediyor!.. SüJey- man Seba Beşiktaş kong- re üyelerinin oylan ile ra- kibı İhsan Kalkavan'a fark atıp tarih yazdı yazmasına da yenilginin şaş- kınlığını yaşayan Kalkavan ve ekibi- nin suçlamalanndan kurtulmayı ba- şaramadı. Beşiktaşlılara göre İhsan Kalkavan, Beşiktaş yandaşlannı. tri- bünleri kışkırtıyor... Kongrenin ardın- dan " 2 milyon dolar para harcadık. Madem Beşiktaşlılar Seba' diyorlar o zaman ben de bundan sonra ne baş- kan adayı oiurum,ne de yönetki" şek- linde açıklama yapan Kalkavan'a Be- şiktaş'tan tepki yağıyor. Beşiktaşlıla- n kızdıran Kalkavan'ın bu açıklama- sı değil: "SüleyTnan Seba tribünleri nasıl susturacak" şeklindekı şaklaşı- mı. Beşiktaşlılara göre, thsan Kalka- van eyyamcılık yapıyor. tribünleri Sü- leyman Seba ve yönetimi aleyhinde kışkırtıyor. Beşiktaş'ın yeni yönetici- leri bu konuda çok hassas ve kırgın. "Süleyman Seba'nın IdşiUği ve yap- bklan ortada. İhsan Kalkavan ve eki- bi kongreji ka>bedince, tribünleri kı$- lartmaya basladı. Ancak Kalkavan bu tutumu ile bir yerevaracağun samyor- sa aklamyor. Çünkü. Beşiktaş yanda- şı kimin ne olduğunu biliyor" diyor Beşiktaşhlar ve eklıyorlar: "Kongre, kongrede kazanılır. thsan Kalkavan kaybetmeyi hazmedemedi ve kulübe. takıma zarar vermeye baş- ladı. Hiçbir Beşiktaşlı takımı kupa fi- nali oynarken,' Tnbünler Seba'yı yol- cu edecek açıklamasınıvapmaz. Şim- di daha iyi anladık ki Kaİkavan Beşik- taş'ı değil, sadece kendisini ve hizmet verdiği kurumlan düşünüvor. Ancak thsan Kalkavan başarüı olama>acak" Dığer yandan Süleyman Seba'nın yeni yönetiminde yer alan üyeler bu- gün kulüp bınasmda bir araya gele- cekler divan kurulu başkanlığından mazbatalannı alıp ilk yönetim kuru- lu toplantısını gerçekleştirecekler. Süper kupada süper gece Spor Servisi - Şampiyonlar Ligi' nde yan fînal heyecanı başîıyor. Son şampiyon B. Dortmund, İspan- ya'nın güçlü temsilcisi Real Madrid karşısına çıkıyor. Karşılasmada Rober- toCarioslu. Raul'lu. Mijatoviç'li evsa- hibi takım, Alman temsilcisi önünde avantajlı bir skor arayacak. Diğer maç- ta ttalya'nm Juventus takımı,Torinoîİa Fransa şampiyonu Monaco'yu 21,30'da ağırlayacak. TV'de Spor TRT 3 21.00 Avrupa Artistik Patiraj Şampıyonası (naklen) Interstar 21J0 Real Madrid - B. Dort- mund. 23.30 Juventus - Monaco (bant İhsan Kalkavan umduğunu bulamadı. ALATASARAY Terim cem kurulunda ARİFKIZILYALIN G.Saray Teknik Dırektö- rü Fatih ferim, Samsunspor maçında kendisine aynlan teknik alanı ihlal ettiği ge- rekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Kararcamiada şaşkınlık yaratırken yö- netim kurulu üyesi AH EHirüst "Trab- zonspor maçında Fatih Terim sahada olamayacak \e bu beUd de puan kay- betmemize neden olacak.VIne oyıınla- nn baslamasmdan korkuyonım"dedi. Terim ise lig maçınm kupadan daha zor olacağını ifade ederek "Kupannı telaftsi vank Ancak Kgde durum böy- le degjL Puan kaybetmeye tahammü- lümüz yok. Ne olursa olsun Trab- zon'dan 3 puanla dönme>i hedefliyo- ruz. Hata yapmadan o>narsak bunu başannz" dedi Fıüpescu^dan savunma Samsun karşısında gördüğü kartlar nedeniyle zorlu Trabzonspor maçı ön- cesi cezaalan ve bunedenle eleştiri ok- Iannı üzerinde toplayan Fiiipescu ken- dini savundu. Fiiipescu. "Trabzon gi- bi önemli bir maç öncesi takmumı yai- nız bırakmayı nasıl düşünebüirim. Böyle bir şey akhma bilegebnedi Hak- kunda söylenenleri şaşkınlıkla izliyo- rum.Ben profesyonel bir futbolcu>Tim. Hatam elbetteolabilir. Ama bunda ka- srt aramak son derece yanhş* dıye ko- nuşurken kartlan maçtaki aşın heye- canmdan gördüğünü sözlerine ekledi. TLETÎZM FİKRET DAĞLIOĞLI Yabancıyayeşil ışık DENtZDERtSSU Atletizm Federasyonu Başkanı Fikret Çetüıka- ya'dan yabancı sporcula- ra yeşil ışık. Dünya şam- piyonu ünlü Jamaikalı atlet Marlene OÜttey'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili görüşlerini aldı|ımız Çetinkaya. "Bu transfer sadece F. Bah- çe'nin değil,Türk atletizminin kazancı- dır"dedi. Ottey'inbu sezon Türkiye li- ginde yer alamayacağını belirten Çe- tinkaya. **F. Bahceli yöneticiler gelip transferie ilgili görüşlerimi aldılar. F. Bahçe Kulûbü'nden gelen biri oMu- ğum için 'F Bahçe'ye imtiyaz tanıyor' dedirtmekistemedün veOttey'in bu se- zon sadeceAvrupa kupalannda yanşa- bikceğini söyledim'' şeklinde konuştu. Önümüzdeki sezon için atletizm ligin- de yer alan tüm kulüplerin yöneticileri- ne seslenen Çetinkaya, "Transfer dö- nemi eyfül ayinda başlayacak ve 31 Ara- hk'ta sona erecek. Bu dönem içerisinde her kulüp 2'şer bayan \c erkek atlet kad- rosuna katıp ligde \anşfırabilir. Herkes F. Bahçe gibi girişken olup başanlı atlet- leriTürkrve'>egetirebilir. Futbolda.bas- ketbolda olduğu gibi arietizmde de i>i >abancılar mücadek ederek sporumu- za katkıda bulunmalı" dedi. Kendisın- den öncekı Muharrem Dalkıbç federas- yonunu hatırlatan Çetinkaya, "Dalküiç zamanında bayanlara yasak varken er- kek yabancüar serbesttL Bu, nedenini bilemediğim keyfî bir tutum. Bu >ıl biz hem bayanlara hem de erkeklere yasak koyduk. Ancak önümüzdeki sezon için herkesi şimdiden uyanyorum'"dedi. 1. KOŞU: F- MuzafferÇavus (1), P: Sıbelm (5), PP Kârakeçikja (4). S: Babayıldız (3). 2. KOŞU: F. Ortak (2),P: Mıss Alıen (1), I» Mıss Tırol (3). 3. KOŞU: F: Çelikbey(8), P: Sertxım(5), I* Neslıcan(6).S:Aslanoglu(I2). 4. KOŞU: F. Speedy Fıghter (1), P: Fatırota (8). PP: lnşallah 1 (3), S: Rıın Fall (2). 5. KOŞU: F: Cimbom (5), P: Othara (9), P* Domıngo(l), S: Gilda 1 (6). 6. KOŞU: F: Baysöz(B), P: Orhun 1 (3), P- Sülünbey (17), S: Nunşık (12), SS: Kubac- bamka (5). 7. KOŞU: F: Tansel (4), P: Nurtaç (1), fl Cons(8).Yıldızağa(I0). Günün İkilisi: 7. Koşu: 14 TabeUBahis:13.3.17.12.5 2 1 ALTILI 8 H 12-17 18-19 Mi GANYAN 1 ! 8 S 2 5 13 t S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog