Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 1998 ÇARŞAMB> 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERt Ateşdağh 10.00 Show TV Duygusal ğğs Ateşdağlı Bekir, düşmanı Yusuf un kara çal- *&? ması yüzünden düştüğü hapisten çıkınca, gö- zaltı sûresi için îzmir'in Çeşme ilçesine gönderilir. Adamlannın yardımıyla yerleştiği evin sahibi Ya- kup, oğlu öldüğü için kızı Hilal'le yas tutmaktadır. Çekici bir kız olan Hilal'le kiracı Ateşdağlı arasın- da duygusal bir ilişki başlar. Yönetmen: Temel Gür- su. Oyuncular: Kadir Inanır, Harika Avcı, Ahmet Mekin, Kuzey Vargın (1985). Kara Duvakh~ 10.00 TGRT Dram ş. Nevin'in kocasını öldüren Kenan, yalancı şa- vS' hitler sayesinde beraat eder. Nevin adaleti ye- rine getirmek için Kenan'ı vurmaya çalışır ama ba- şaramaz. Bu olay nedeniyle hapse atılan Nevin'i kö- tü günJer beklemektedir. Yönetmenliğini Muzaf- fer Tema'nın üstlendiği yapımın başrollerini Tür- kan Şoray ile Efkan Efekan paylaşıyor. Elmas Peşinde 12.00 TRT 3 Macera ©(The Diamond Fleece) - Dünyanın en büyük işlenmemiş elması Los Angeles'ta halka ser- gilenmeye başlar ve Amsterdam'dan dünyanın en iyi elmas kesicisinin getirtilerek herkesin görebile- ceği bir yerde elmasın işleneceği haberi verilir. Yö- netmen: Al Waxman. Oyuncular: Ben Cross, Kate Nelligan, Brian Dennehy. Dişı Kurt-1 16.40 interstar Macera /J^\ Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı, baş- \Zs rollerini Fatma Girik ve Ümit Belen'in paylaş- tıği filmde; ziraatmühendisi olan genç birkızın, ba- basının ölümünün ardından komşu çiftliğin sahibiy- le evlenmesi ve işlerini büyürmek için verdiği ça- ba konu ediliyor. Afacan 18.00 Shovv TV Duygusal ®Yönetmenliğini Safa Önal'ın üstlendigi, baş- rollerini Menderes Utku, Sadri Alışık ve Zey- nep Aksu'nun paylaştığı filmde; küçük bir bebek- ken parka bırakılan ve ancak büyüdükten sonra ai- lesine kavuşabilen bir çocuğun yaşadıkJan anlatı- hyor(1970). 21.00 / Kanal E / Genç... Aynntı yanda Komando 21.15 Shovv TV Macera (Comando) - Soğukkanlı, zeki ve Uzakdoğu dövüş sporlannda usta bir komando olan Mat- rix, emekliye aynlarak on bir yaşındaki kızıyla sa- kin bir hayat sürmek istemektedir. Ancak, acıma- sız eski askerlerden oluşan bir gurubun kızını ka- çırması Matrix'inbirölümmakinesinedönüşmesi- ne neden olur. Yönetmen: Mark L. Lester. Oyun- cular: Amold Schvvarzenegger. Rae Dawn Chong (1985). Asi Gençük 21.50 Kanal 6 Dram (Rebel W ithout a Cause) -194O'lı yıllardaki Amerika'nın sorunlu gençlerinin toplum ha- yatına uyum sağlamadaki problemleri ve aile ha- yatındaki uçurumlar konu ediliyor. Yönetmen: Nic- holas Ray. Oyuncular: James Dean, Natalie Wood (1955 ABD, 111 dk). Büyük Dabş 00.05 atv Macera (Dive) - Otuz sekiz yaşındaki Bricks hayatını, Kuzey Denizi 'nin tehlıkelı sulannda petrol bo- rusu onararak kazanmaktadır. Fakat artık bu işi bı- rakma zamanının geldiğini düşünmektedir. Yönet- men: Tristan De Vere Cole. Oyuncular: Michael Kitc- hen, Bjorn Sunquist. AdaJet Çıkmazı 00.30 Kanal D Macera /J7\ (Tnisted Justice) - Yönetmenliğini David He- ^O' avener'in üstlendigi, başrollerini David He- avener, Erik Estrada ve Jim Brovvn'un paylaştığı film- de; polislerin silah taşımasının yasak olduğu 2020 yılında güzel kadınlan öldüren bir katilin yakalan- ması için verilen mücadele anlatılıyor. Çöl Aslanı 00.30 TGRT Western (The Searchers) - Beyaz bir adamla yan kı- zılderili bir delikanlının dokuz yaşındayken kaçınlan küçük bir kızı aramalan sırasında yaşa- dıkları anlatılıyor. Yönetmen: John Ford. Oyuncu- lar: John VV'ayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Na- talie Wood (1956 ABD, 119 dk). Kahn Roman 00.45 Shovv TV Gerilim (Plump Ficrion) - Montello birçok kırli işle uğ- raşmakta olan biridir ve yanında çalışanlardan biri olan Jimmy'e, kansı Mimi ile bir gününü ge- çirme görevi verir. Fakat bu o kadar kolay bir iş de- ğildir. Yönetmen: Bob Koherr. Oyuncular: Tommy Davidson, Julie Brown. 01.00 / Kanal 6 / Don Juan... Aynntı yanda Apaçi Kalesi 03.25 Kanal 6 Macera (Fort Apache) - Arizona Bölge Komutanlı- ğı'na Apaçi Kalesi'ni savunmak için bu konu- da deneyimli ve vasıflı biralbay getirilir. Amacı Apa- çi Kalesini kızılderililere karşı savunmaktır. Yö- netmenliğini John Ford'un üstlendigi yapımın bas- rollerinde John Wayne ile Henry Fonda oynuyor. (1948 ABD, 127 dk). Yabancı izieyin Orta Değmez O UYDULAR RTL 11.05 Reich und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal wer da Ham- mert 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Crıristen 17.00 Hans Meiser 18.00 Je- opardy 18.30 Unter Uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exclusiv 19.45 RTL Aktuell 20.10 Explosiv 20.40 Gute Zeiten Schlech- teZeiten21.15Cham- pions League 21.45 Fussball (Canlı) 23.40 Crıampions League OLOORTLNachtjour- nal 01.30 Tekrarlar. der18.30SAT1 Regi- onalReport19.00Blrtz 19.30SAT1Newsma- gazin, SAT 1 Spor 20.00 Geliebte Schwestern 20.30 Glücksrad21.15Hallo Onkel Doc! 22.15 Die Unbestechliche 00.10 Death of a Soldier 03.50 Tekrarlar. 09.30 Hızh Buz Koşu- su 11.30 Buz Pateni 12.00 Futbol 14.30 Te- nis15.00 Binicilik 16.00 Buz Pateni 18.30 Hız Dünyası 19.30 Futbol 21.00 Buz Pateni (Can- lı) 01.00 Hız Dünyası 02.00 Motosiklet Ya- MT1 12.00 Jörg Pilawa 13.00 Veraam Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 Star Trek 17.00 Bayvvatch 18.00 Jeder gegen Je- TV5 19.00 Quiz 21.00 Savo- ir plus 22.00 Stripp Te- ase 23.35 Premieres loges. (Le pere Noe) est une ordure, Boule- vardstück). 'Genç Amerikalılar', Amerikan gangster sinemasının Ingilizleştiği ilginç yapımlardan biri Cannon'dan 'kara fîlm' denemesi MÜRAT ÖZER Ingiliz sinemasırun genç kanadını ba- şanyla temsil eden isimlerin başında gelen Danny Cannon'ın zımba gibi "kara film" denemesi "Genç Ame- rikalılar" (The Young Americans), bugünden itibaren film göstermeye başlayan Kanal E'nin olumlu bir gi- rişimde bulunduğunun kanıtı adeta. Umanz daha sonraki günlerde bu du- rum diğer kanallarda olduğu gibi ter- sine dönmez. Filmin öyküsü, Amerikalı bir poli- sin (Keitel) Londra'ya gelişiyle baş- lar. Adamın amacı, uyuşturucu tica- retiyle uğraşan katilleri bulması için Ingiliz polisine yardımcı olmakur. De- neyimli polis, süreç içinde bu amacı- na ulaşmayı başaracaktır... "Genç Amerikalılar", Amerikan gangster sinemasının Ingilizleştiği il- ginç bir yapım. Daha çok Amerikan tarzı bir anlatım tutturan genç yönet- men Cannon, suçlular ve polis arasın- daki ilişkiyi başanyla çözümleyen bir stilin takipçisi. Bu stili birçok Ameri- kan "kara film"inde görmüşüzdür. Özellikle 1940'lardan başlayarak an- lamını bulan bu stil, John Huston'dan Howard Hawks'a kadar bir dizi yö- netmenin sinemasına damgasını vur- muştur. Son dönemlerde Amerikan bağım- sız sinemasının genç ustalanna da il- ham kaynağı olan "kara film" türü, Cannon'ın fılminin üzerinde de yo- ğun bir baskı oluşturmuş görünüyor. Bağımsızlann değişmez oyuncusu Harvey Keitel'in etkili kompozisyo- nunun yanı sıra. Ingilizlerin usta ak- törlerinden Iain Glen'in fılmi bütün- leyen oyunu da yapımın temposunu tır- mandıran unsurlardan. Yüksek tempolu bir film "Geoç Amerikalılar" Içerdiği şiddetin do- zu konusunda eleştirilebilirbelki, ama bunu yerli yerinde kullandığı için bu tür bir eleştiriyi de çabucak sav uştur- mayı başanyor Cannon. Bu filmin başansı üzerine Holly- wood"un tuzağına düşen genç yönet- men, Sylvester Stallone'lu çizgi ro- man uyarlaması"Judge Dredd-Yar- gıç"ı yöneterek hayatının hatasını yaptı ve o gün bugündür kendini to- parlamakta güçlük çekiyor... agr Kanal E 21.00 Genç Amerikalılar - The Young Americans / Yönetmen: Danny Cannon / Senaryo: Danny Cannon, David Hitton / Görüntü: Vernon Layton / Müzik: David Amold / Oyuncular: Harvey Keitel, Iain Glen, John Wood, Terence Rigby, Keith Allen, Craig Kelly, Thandie Newton, Viggo Mortensen / 1993 Ingiltere yapırrM, 103dakika. TKT1 13.30 'Yaşamın Içinden' TVT Servisi - Yapımcılığı- nı Mustafa Demirbaş'ın üstlendigi "Yaşamın Için- den"i Mehmet Onbasjoğ- lu yönetiyor. Canlı olarak ekrana gelen ve Mehpare Çelik ile Erkan Tan'ın bir- likte sunduğu programın bu- günkü konusu ise "Şaka". TRT1 21.00 'TeleTempo' TV Servisi - Yapım ve yönetımını İsmail Gün- gör'ün üstlendigi "Tele Tempo"yu Ömer Önder sunuyor. Erol Evgin'in ko- nuk olarak katıldığı prog- ramda aynca Erkan Tan'ın yaptığı sokak röportajlan da ekrana geliyor. TRT1 00.35 'Gece Başlarken' TV' Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Gece Baş- larken") Ayşe İdem Tü- mer suriuyor. Türk Halk Mü- zigı sanatçılan Turan Engin ve Birol Yeşilyurt ile Istan- bul Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Parlak'ın konuk olarak ka- tıldığı programı Gökay Öz- güç yönetiyor. TRT2 20.35 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- vent'in sunduğu "Akşama Doğru". tiyatro sanatçısı Mehmet Esen'i konuk edi- yor. Programda "Kamu- oyu", "Geçen Yıl Bugün" ve "Kitap" adlı köşeler ek- rana geliyor. Kayıp Inka kenti 'Haberci 'de TV Servisi - Coşkun Aral ve ekibinin hazırladığı belgesel program "Haberci", gizemler ülkesi Peru'daki yolculuğuna devam ediyor. Programda, geçmişi hâlâ çözülememiş sırlarla dolu olan Peru'daki kayıp kent Macchu Picchu'nun öyküsü ekrana geliyor. Ormanın yüzlerce yıl, bir dağm zirvesinde gizlediği büyük Inka kenti, bu yüzyılın başında keşfedildi. "Haberci"nin Peru'daki bir diğer durağı da Puno. Şehirde yapılan Maske Festivali'nden görüntülerin yer aldığı bu bölümde, Inka kültürünün günümüze yansıyan etkileri ekrana geliyor. Program, Titicaca Gölü'ndeki sazlardan yapılan adalarda yaşamını sürdüren yerlilerin hayatından görüntülerle sona eriyor (atv, 23.20). Sinema tarihinin en iyi kılıç kullanan aktörlerinden Errol Flynn başrolde Kraliçenin 'çapkın' koruması Kanal 6 01.00 Don Juan'ın Maceraları - The Adventures of Don Juan / YönetmeYı: Vincent Sherman / Oyuncular: Errol Flynn, Viveca Lindfors, Romney Brent, Robert VVanvick, Jerry Austin, Douglas Kennedy, Una O'Connor, Aubrey Mather, Raymond Burr / 1949 ABD yapımı, 110 dakika. TKT2 19.35İ Erdem sunuyor 'Görevimiz Çevre' TV Servisi - Sunuculuğunu Prof. Dr. Ümit Erdem'in üstlendiği "Görevimiz Çevre" programında bu hafta "Altınova'daki sel felaketi" ele alınarak tartışılıyor. Yapımcılığını Levent Ersin'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Erol ArtenTin gerçekleştirdiği programa konuk olarak; Altınova Belediye Başkanı Alaaddin Süberoğlu ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırına Görevlisi Serdar Vardar katılıyor. TX Servisi - Onyedinci yüzyılda nispeten ıslah ol- muş Don Juan (Flynn), Is- panya Kraliçesi'ni (Viveca Lindfors) türlü komplolar- dan kurtarır. Pahalı ve hay- li eğlenceli bir yapım olan film, kılıç şakırtılan içinde keyifle izlenebilir. "Don Juan'ın Macera- ları" aynı zamanda bir dö- nemin en büyük yıldızlann- dan, kılıçlı düellolann sulta- nı Errol Flynn'ın son büyük bütçeli filmi. Düşüşe geç- miş bir star ve umduğunu bulamamaya başlayan bir stüdyonun son işbirliği. Da- ha doğrusu stüdyo, aktörün mcslck hayatına yeniden can vermeye çalışırken uygun bir rolle sinema dışındaki hayatının yol açtığı dediko- dulardan yararlanmayı um- muş. Ne yazık ki aşktan ve dünyadan hevesini almış iz- lenimi uyandıran kahraman- da. star artık eski ışıltısını (ve hasılatını) kaybetmek üzere gibi görünüyor. Ger- çi hanımlarla (Rutherford e drşJfl^Ö^ ca Dükü (Robert Douglas) ile de düello etmekten geri kalmamış, ama Douglas ile ikisinin arasmdaki fınal dü- ellosunda, her iki aktör de dublör kullanma mecburi- yetini hissetmiş. "Don Juan"ın köstüm- leri ilesetleri, VVarner'inta- rihindeki en görkemli kos- tümlerle setleri arasında yer alıyor. Arada Velezquez'den de "ödünç" bir şeyleralmış- lar. Aynı "ödünç" alma ey- lemi, Max Steiner'in müzi- ğinde de izleniyor (bu sefer Mozaıt'tan). Filmin kendi- sinde ise "The Private Li- ves of Elizabeth and Es- sex" ile "The Adventures of Robin Hood'Man ufak tefekalıntılarvar. "Don Ju- an'ın Maceraları" gene de hatırı sayılır bir gişe yaptı. NTV 21.05 'AklınYolu' 'Sürücü psikolojisi' TV Servisi - Tartışma programı "Aklın Yo- lu"nda bu hafta "Içimiz- deki trafik canavarı" ko- nu ediliyor. Zülfii Livane- li'nin hazırlayıp sunduğu programda, trafik kazalan- nın neden ve sonuçlan ele alınarak, bu konuda yapı- lan araştırmalann sonuçla- n, sürücü psikolojisi ile yol ve sinyalizasyon hatalar ekrana getiriliyor. Programa konuk olarak. Emniyet Genel Müdürlü- ğü Trafik Eğitim ve Aras- tırma Dairesi Başkan Rernzi Tan, Istanbul Tek- nik Üniversitesi 'nden Prof Dr. Ergun Gedizlioğlu v« Psikolog Uğur Bağışlar katılıyor. KentTV 22.101 'Çıkmaz Sokak' Dragos'ta yapılaşma TV Servisi - "Çıkmaz Sokak"ta bu hafta, Dra- gos'taki çarpık yapılaşma ekrana geliyor. Gazeteci Cemil Ozyıldınm'ın ha- zırlayıp sunduğu progra- ma konuk olarak, Dragos Çevre Gönüllüleri Derne- ği Başkanı Hülya Göksel ile demeğin yönetim kuru- lu üyesi Oya Koçan katı- lıyor. Programda, Dragos'ta bir grup gönüllünün Mal- tepe Belediye'sine açtığı davayı kazanmasına rağ- men, belediyenin mahkeme karannı uygulamaması tar- tışılıyor. NTV I8.ıo 'Gece Gündüz' Sergi, kitap ve operet TV Servisi - Yönetmen- liğini Dilek tçinsel'in üst- lendiği, sunuculuğunu ise Pınar Demirkapf nın yap- tığı "Gece Gündüz" prog- ramı, Ankara Devlet Ope- ra ve Balesi 'nin sahneledi- ği "Çingene Baron" ope- retinden görüntülerle baş- lıyor. "Bir Cem Karaca Kitabı"nın yazarıyla rö- portaj, Ankara Altanay Sa- natevi'nde açılan Gülgun Haksal resim sergisi ve YddınmMaynık'un 1998 houte couture defilesi de programın konulan arasın- da bulunuyor. TRTI 22.30İ Canlı yayın Denktaş 'Konum'da TV Servisi - Ümit Gür- tuna'nın hazırlayıp sundu- ğu dış politika ve strateji programı "Konum"un bu haftaki konuğu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olacak. Lefko- şa'dan canlı olarak yayım- lanacak programda, Tür- kiye-KKTC görüşmeleri ve Kıbns Rum Kesimi 'nin AB ile tam üyelik görüşmeleri çerçevesinde "Kıbns so- runu" ele alınacak. Yö- netmenliğini Mehmet Ali Polat'm üstlendiği prog- ram aynı saatte TRT INT'de de ekrana gelecek. TRT2 21.20İ 'Yaşamla İç Içe' Müzik üzerine söyleşi TV Servisi - Söyleşi programı "Yasamla İç Içe"nin bu haftaki konuğu opera sanatçısı Ayhan Ba- ran olacak. Mustafa Ger- çeker'in hazırlayıp sundu- ğu programda üç eser ses- lendircn sanatçı Ayhan Ba- ran'la aynca müzik üzeri- ne de sohbet ediliyor. öte yandan Özsoy Ope- rası, Erol Deran Sergisi ve kitap tanıtımı gibi küçük magazinler de "Yaşamla İç lçe"de ekrana gelecek diğer bölümleri oluşturu- yor. Canlı olarak yayımlana- cak programın yapımcılığı- nı Ne$e Bilginer üstlcnir- ken. yönetmenliğini ise Se- ma Cığızoğlu yapıyor. TRT2 20.00 'Albüm' 'Kesmeşeker Grubu' TV Servisi - Kesmeşe- ker Grubu "AlbünT'ün konuğu. Kerem Demirci- oğlu'nun hazırlayıp sundu- ğu programda; "Gerçekten Özleyince", "Tek sorum- lubenmiyim?","Aşkve Para", "Acıların Kralı" ve "Yolculuk Bitti" par- çalan ekrana gelecek. Tv PROGRAMLARI •o 06.05 Açılış 06.10 Bu Toprağın Sesi (Tek- rar) 07.00 Haber Gündemi (Can)ı) 09.00 Ço- cukSaati(Tekrar) 10.00 Haberief 10.06 Oğ- leden Once (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden ön- ce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dizı: La Nena 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haber- ler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberier 15.05 Yansıma (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yan- sıma pevam) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Sa- ati (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Fasıl 19.05 Müzik Pı- nan 19^0 Dizi: Güler misin Ağlar mısın? 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Te- le Tempo (Canlı) 22.30 Konum (Canlı) 23.25 Ottıan Ay- han'laSpor Yorum 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Ge- ce Başlarken (Canlı) (0 312 428 22 30). 06.15 Açıhş 06.20 MEB Açıköğretım Lise- siDers Programlari 07.40Anadolu Üniver- sitesı Açıköğretim Fakültesi Ders Prog- ramlan 09.00 GAP TV'ye Geçiş 18^8 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Görevimiz Çevre 20.00 Albüm 20.35 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla İç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Yerli Film: Düğün 00.10 Di- zi: Deniz Şahinleri (0 212 259 72 75). 09.58 Açıhş 10.00 Telegün 12.00 Yabancı F i ' m : E l m a s Peşinde 13.30 Belgesel: Bi- Ş limveTeknoloji14.00TBMMTV19.00Dün- ya Artistik Patinaj Şampiyonası Çiftler Kısa Program (Bant) 21.00 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Er- kekler Kısa Program (Canlı) 01.00 Kapanış. ^ y 08.00 MEB Açıköğretım Lisesi Ders Progra- IVf- mı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim I—l_p Faküttesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğ- retım üsesi Ders Programı (Tekrar) 15.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 15.25 TSM Bir Solist 15.45 TSM Konser 16.30 Müzik Mozaık 17.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversi- tesi Açıköğretim Faküttesi Ders Programı. 06.05 Açılış 06.10 Öğrendikçe 07.00 Haber Gündemi 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haber- _ ler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Izmir'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Pop 10 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Tele Tempo (Canlı) 22.30 Konum (Canlı) 23.35 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Shovv Başlıyor08.00 Dizi: Dallas 09.00 Dizı: Bit- meyen Aşk 10.00 Yerli Film: Ateş Dağlı 11.45 Dizi: Tarzan 12.15 Çızgı Film: Basket Ateşi 12.45 Çizgı Film: Çiko 13.15 Çiz- gi Film: Küçük Denız Kızı 13.45 Çizgi Film: Aslan Kral 14.15 Yerli Film: Acı 16.00 Dizi: Güldüren Cazıbe 17.00 Di- zi: Küçük Arkadaşım 17.30 Dizi: Po- wer Rangers 18.00 Yerli Film: Afacan 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfa- »21.15 Yabancı Fıim: Komando 23.00 Sıcağı Sıcağına 24.00 Haber Hattı 00.30 Ekomagazin 00.45 Yabancı Film: Kahn Roman 02.30 Belgesel: Mavi Sessizlik 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah 09.00 Dizi: Şeyh 10.00 Yerli Film: Ağla- ma Yavrum 11.15 Sabah Bı- berleri (Canlı) 12.40 Hipod- rom'da Bugun 13.00 Haberler 13.15 Biz Bize 14.30 Yarışa Doğru 17.15 Ara Ha- berler 17.25 Yanşa Doğru 17.45 Belge- sel: New York 18.45 Radar 19.00 Ar- dan Zentürk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış 20.50 Mottoo 21.50 Yabancı Film: Asi Genç- lik 23.45 Ekonomi Vıtrinı 00.25 Can'lı Haber 01.00 Yabancı Film: Don Ju- an'ın Maceraları 03.25 Yabancı Film: Apaçi Kalesi (0 212 283 02 83). 05.00 Kültür - Eğitim 07.05 Yabancı Film: Ya- kıcı Mevsim 09.10 Ya- bancı Film: Hapishane Kovboyu 10.50 Yabancı Film: Erkek Yok, Problem Yok 12.50 Yabancı Film: Kızılmaske 14.35 Yabancı Film: Uzay Kapanı 16.05 Ya- bancı Film: Yaratık 17.55 Cineö Ajan- da (Şifresiz) 18.10 Yabancı Film: Do- ğum Günü 4 Temmuz 20.35 Yabancı Film: Carrington 22.45 Yabancı Film: Kral George'un Deliliği 00.45 Röntgen- cı Allyson 02.20Arousal, Foreplay and Orgasnr 03.20 Dizi: Kadınlar -8 03.50 Playboy'un 40. Yaşgünü: Anna Maria Goddard (0 212 225 55 55/ 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 ü- festyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi. Gündemdeki- ler, Haber Özel 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Ha- ber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurt- ta Bugün, Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündem- dekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.05 Akhn Yolu 22.05 2000'in Ötesi 22.30 Dünya Hali 23.05 Dünya Gözüy- le Anadolu 23.30 Gece Gündüz (Tek- rar) 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 08.30 Sa- bah Shovrtj 11.00 Me- ga11.30Jess 13.00 Mert 15.00 Pınar 17.00 Burçin 18.00 Bir Numara Seç 18.45 Hit List 19.45 Ha- berler 20.00 VJ Doğa Bekleriz 21.00 Haberler 21.10 Men-eMen 22.30 Videone 23.00 Cem Ce- minay Shovv00.30 Mega 01.00 Gece Videosu 01.30 Gece Yansı 03.30 Müzik 05.30 Video Mix (0212 288 75 75) 07.35 Gündem 09.00 Haber Bülteni 09.20 EkoStart10J5 Borsanın Şirketleri 11.10 Para FSaporu 11.35 Son Düzlük 12.10 Para Ra- poru 13.00 Haber Bülte- ni 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Dünya Modası 15.10 Pa- ra Raporu 15.35 Piyasa- lar 16.35 Dünya üstele- rinden 17.35 Dünya Lis- telerinden 18.10 Eko Fi- nish 18.35 HedefÜniver- site 19.35 Dünya Moda- sı 20.00 Haber 21.00 Ya- bancı Film: Genç Ame- rikalılar 23.05 Dik Açı (0 212 282 51 00). - 07.00 Kahvaltı Haberleri 9 ¥ l f 09.00 Lezzet Pınarım * * • " (Tekrar)09.45 AyşeÖzgün Talk Shovv 11.00 Yerii Film: Aa Yaşam 13.00 Gün Ortası 13.30 Shnookums 14.00 Çizgi Film: Kara Kanat 1430 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Şeytanın Gözyaşları 19.00 Dizi: Süper Baba 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haberleri 21.00 Dizi: Böyle rni Olacak- tı 22.10 Dizi: Çiçek Taksi 23.20 Haber- ci 24.00 Gece Haberleri 00.05 Yaban- cı Film: Büyük Dalış 02.00 Müzikli Da- kjkalar 03.40 Uzaklar04.20Sigara04.40 Gönülden Nağmeler (0212655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zi: Manue/a 10.00 Yerli Film: Kara Duvaklı Gelin 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.05 Siyaset Vitrini 15.05 Yerii Film: Selahattin Eyyubi 17.00 Haberler 17.30 Tek mi? Çift mi? 18.30 Dizi: Eltiler19.00Ana Haber Bül- teni 20.00 Dizi: Erguvan Yıllan 21.00 Di- zi: Dedektif Nash 22.00 Haberler 22-20 Altematif 24.00 Gece Bülteni 00.30 Ya- bancı Film: Çöl Aslanı 02.05 Dizi: Ma- nuela (Tekrar) 03.05 Müzik 03J0 Dizi: Eltiler (Tekrar) 04.30 Yabancı Film: Af- rika Çığlıklan (0 212 652 25 60). 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Remı 09.30 Taş Devn 10.00Sevimli Kahramanlar 10.30 Dizi: Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün 13.00 Haber 13.10 Katılsana Yarışsana 13.50 Yerii Film: Işte Bizim Hikâyemiz 15.50 Şırin- ler 16.30 Dizi: Bizim Ev 17.10 Kaynanalar 18.00 ince Ince Yasemince 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Gü- nün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Çarkıfelek 21.10 Dizi: Ayn Dünyalar22.10 Dizi: Ateş Cansı 23.10 Gecenın Içinden 23.40 D Lüks 00.30 Yabancı Film: Adalet Çıkmazı 02.00 Türk Halk Müziği 02.30 Sıga- ranın Zararları (0 212 215 57 11). k ^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Çizgi Film: Denver 09.30 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 10.00 Dizi: Manmar 10.30 Dizi: Golge Çiçe- ği 11.20 Dizi: Evdekiler 12.00 Dizi: \lem Buy- sa 13.00 Gün Ortası 13.20 Delı Murat 15.10 çizgı Film: Denver 15.40 Dizi: Bay Kamber 16.40 Yerii Film: Di- şi Kurt -1 18.40 Dizi: Femunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Dizi: Kara Melek 21.40 Şampiyonlar ügi: R. Madrid - B.Dortmund (Canlı) 23.30 Şampyonlar ü- gi: Juventus - Monaco (Bant) 01.20 Maç Özeleri 02.20 Motor Sportan Dünyası 03.00 Muzik... Müzk... Müzfc 04.00 Mızrap 06.30 Zırve Defteri (0 212 44880 00). •_••»•» 0730 Bugün (Canlı) 10.00 Habtrfer 10.10 M D D Politika Gündemi (Canlı) 11.0< Haberler • • • • • • 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.» Haber- ler 12.05 0x1x2 At Yanşı 13.03 Haber- ler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Belgesel: Hayvanlar Âlemı 16.25 Çiz- gi Film: Küçük Soytanlar 17.00 Haberler 1705 Ligos Geçen Hafta 18.00 Hayatımız Moda 18.30 Aia Habe Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Filrt: Küçüic Kadınlar 22.00 Onda On Haber 22.45 Yüksk Tansn yon (Canlı) 24.00 Haberler 00.30 Hülya Aba Sizlerle 01.20 2'den 4'e (Tekrar) (0212281 4800). ^fe> 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 YabaicıFilrrr i r u t H Asiler Usesi 10.00 Türkülenmız 1!.00 Ger ^ ^ çek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 1Î.30 Kur- dele 15.15 Serpil Barlas'la 18.00 Dizi: Şen Oasın Nur Bey 19.00 Dart Yanşma 19.30 Flash Haber 30.00 Bı- zim Bakkal 2030Yabancı Film 2230 Dizi: SonSöz Sev- ginin 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo İle 01.00 rabancs FBm: Ölmek Zamanı (0 212 256 82 82). 09.05 Bu Sabah 10.05 Susarr Sokağ. 10.35 Bakar mısınız? 11.05 Dizı: HrAdam Yaratmak 12.00 Spot 12.05 DdnMevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Belgsel: Ba- lık Hastalıklan 14.00 Dizi: Tutku 14.15 Sizin tin Seç- tiklerimiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 1<45 Dic- te'den Gelen Şifa (Canlı) 15.45 TRT Halk Konsri 17.00 Düşünelim Konuşalım Yanşalım 17.45 Sizin Ün Seç- tiklerimiz 18.00 Gide Gide GAP 19.00 TRT 2> Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog