Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşarnı Kısacık Bir Mum Alevi Olarak Görmemenin Yolu: KİTAP Turtocağı Cad No. 39/41 (34334)Cagaloğlu/lstar*ijl Ta (212)514 01 96 Faks-(212)514 01 95 Cumhuriye O7.4 Cumhuriyet **"" h s i A ! * L I VE ÇEVRESNDE YAYINDAYIZ '5. Y1L SAYI: 26695 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8KASIM1998PAZAR A T A T Ü R K P O S T E R İ Yarın Cumhuriyet 'le birlikte Yeni yönetmeliğe göre Cumhuriyet karşıtı eylem yapanlar kamu görevinden çıkanlacak YOK'ten sert öııleıııMcademik kariyerini kullanamayacak Jniversitelerdeki şeriatçı yapılanma ve türban ;orununun doruk noktasına çıkması nedeniyle YÖK /önetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'nin dünkü ;ayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile jğretim üyeleri ve elemanlannın meslekten ve kamu jörevinden çıkanlmalan kolaylaştınldı. Yeni /önetmeliğe göre meslekten veya kamu görevinden ;ıkanlanlar akademik kariyerini kullanamayacak. Boykota katılanlar meslekten çıkanlacak Yeni yönetmeliğe göre ceza öngören bazı eylemler şöyle: Boykot. işgal, iş yavaşlatma ve grev eylemlerine katılan veya toplu olarak göreve gelmeyen öğretim üyeleri ve elemanlan meslekten çıkanlacak. Üniversite öğretim görevlilerinin, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya aykın fiilleri işlemeleri de görevden uzaklaştınlmalan için yeterli neden sayılacak. • 3. Sayfada YÖK'e karşı 10 maddelik deklarasyon Samsun Akademik Elemanlar Derneği "Akademi Samsun", Yüksek Öğretim Kurumıfnun (YÖK) kuruluşunun I7'nci yılında 10 maddeden oluşan bir deklarasyon yayımladı. Dernek Başkanı Prof. Dr. • Süleyman Çelik, "Üniversiteler devletimizin temel ilkelerine karşı kadrolar üreten merkezler şekline mi dönüşmüşlerdir? Üniversitelerde siyasal kadrolaşma önlenebilmiş midir" diye sordu. • 3. Sayfada Kaplancıların Avrupa'daki camilerinin mülkiyeti ortağı olduğu Umman Şirketine ait 'Metin Kaplan saklanıyor'• Kaplancılar, AfganistarTdaki iç savaşa parasal destek /ermelerinin ötesinde, Avnıpa'nın çeşitli kentlerinden /olladıklan militanlann bu savaş içinde silahlı eğitim »örmelerini sağlıyorlar. Adını vermeyen bir hoca. "Sessiz .edasız kopmalar oluyor. Insanlar, insanlara düşman olmanın vlüslümanlık olmadığını belirterek saflan terk ediyorlar" dedi. METİN GÜR KÖLN - Şözde halıfe Metin Kaplan'ın, ûzun zamandan berı Köln polisınce izlenen kayınbira- den Hasan Basri Gökbulut ve ba- canaği Harun A\dın, Hüsnü Ö- zer, Ahmet Şimşek hakkında fe- dera! başsavcılığın soruşturma başlatmasının ardından Kaplan- cı harekette çözülme başladığı belırtiliyor. Adının açıklanması- nı istemeyen bir hoca, "Sessizse- dasız kopmalar oluyor. Insanlar, insanlara düşman olmanın Müs- lümanlık olmadığını belirterek saflan terk edhortar. Hem bilgi- li, hem de eesaretii cemaat kal- madığı için Köln'deki l lucami'yc veni bir hoca getirdiler. Metin Kaplan saklanıyor" dedi. Belge sahte çıktı Başbakanlık müşaviri asker kaçağı • Milli Savunma Bakanlığı \sker Alma (ASAL) Dairesi, bir /ıl süren yoğun çalışmayla, ;orun bulunan 200 bin ;ivanndaki yükümlünün askerlik iurumlanna kesinlik kazandırdı. • ASAL Dairesi'nin ;alışmalannda, 'bakaya' olarak ıranan Yalçın Fuat Kaynak ıdındaki yükümlünün 3aşbakanlık Müşavirliği yaptığı relirlendi. ASAL, Kaynak'ın 3aşbakanlık'taki dosyada îulunan askerlik belgesinin sahte jlduğunu belirledi. • 4. Sayfada Avcıoğhı ^anki bugünü anlaüyor • 1983 yılında yitirdiğimiz iüşünce adamı Doğan Avcıoğlu ilüm yıldönümünde anıldı. \vcıoğlu'nun düşünceleri. saptamalan, Türkiye'nin iüzenine o günlerden açıklık »etiriyor. Emin Değer, Mümtaz soysal ve Uluç Gürkan o günleri ınlatıyor. ^K MNStrmn söyteştst • 10. Sayfada /ALİLİK, ERDOĞAN'IN YERİNE SÜRTUNA'YI ATADI • 4. Sayfada GENCAY GÜRÜN DE DTP'DEN KOPACAK • 7. Sayfada. S-300'LERGİRİT'E GİDECEK • 9. Sayfada AIDS'E KARDEŞ GELtYOR: NAIDS • Arka Sayfada SAYISAL LOTO'DA 6 BlLEN ÇIKMADI 4-20-22-35-38-48 Topkapı Saraçı'ndaki harem ve çıplakbk erotizmini yansıtan tabloya 1^-2 miKon dolar verilmesi bekleniyor. Gerome'un gözünden saray • Osman Hamdi ve Şeker Ahmet Paşa'yâ Paris'te resmi öğreten Fransız oryantalist Jean-Leon Gerome'un 'Saraym Terası' tablosu açık arttırmada ÖZGEN ACAR ANKARA - Fransız 'doğusalcı (orien- talist)' ressam Jean-Leon Gerome'un ün- lü 'Saraym Terası' adlı resmi New York'ta Chnstie's'te müzayedeye çıkıyor. Osman Hamdi ve Şeker Ahmet Pasa gibi ressamlan yetişriren Gerome'un 82x 122 cm boyutunda, tuval üzerine yağ- lıboya resmi için çarşamba günkü mûza- yedede 1.5-2 milyon dolar (yaklaşık 450- 600 milyar lira) venlmesi bekleniyor. lstanbul'a dört kez gelen Gerome'un (1824-1904) bu resmi, bir Amerikalı ko- leksiyoncu olan Elbridge T. Gerry'ın sı- parişi üzerine (1886) yaptığı biliniyor ve adı açıklanmayan ve yeni sahibi olan bir baska koleksiyoncunun müzayedeye çı- kardıgı bildiriliyor. Gerome'un imzasını taşıyan resimdeki mekânı, sanatçinın, Is- tanbul'un ünlü fotoğrafçılan 'Abdullah Kardeşler'in Topkapı Sarayı'nda çektik- leri resimlerden yararlandığı ve konuyu düşsel olarak yarattığı biliniyor. Antik Yunan mitolojisini erotizm ve • Arkası Sa. 6, Sü. S'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Görev Kargaşası! Birtürlü ulusun umut kaynağı olamayan Deniz Bay- kal'ın, okuyan herkese "Vay canına" dedırtecek dos- yalar hazırlattığını açıkladığının ertesi günü... ANAR geri kalacak değil ya; -tabii CHP'ye karşı sal- dın niteliğinde- "Vaybe" namıylaanılacakdosyalanya- kında piyasaya salacağını duyurdu. CHP'nin "Vay canına dosyalan" kaç adet, bilinmiyor. M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Almanya'da yaklaşık 30 camı- ye sahıp olan Kaplancılann. Fransacia da altı camıleri buiunu- yor Bu camilerin mülkiyeti, Ce- malettin Kaplan'ın sağlığında • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Barzani 'Federasyon Kürt sorununu çözecek' • KDP lideri Mesud Barzani, Washington'da imzalanan anlaşmada yer alan ve Ankara'nın tepki gösterdiği federasyon oluşumunun "idealleri" olduğunu açıkladı. Federasyonun kalıcı bir banş ve istikrar sağlanmadan olanaksız olduğunu belirten Barzani, PKJC katliamlanna devam ettikçe TŞK'yle işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. Talabani-Barzani görüşmesi bugün yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu)- Washıngton 'da Kürdıstan Yurtsev erler Bırliği (KYB) lıde- rı CelaJ Talabani ile imzaladığı bıldın Ankara'datepkiyle karşı- lanan Kürdistan Demokratik Partısi (KDP) lideri Mesud Bar- zani; Irak içinde bir federasyo- nun idealleri olduğunu, ancak bunun kalıcı bir banş ve istikrar sağlanmadan mümkün olmadı- ğını söyledi. Barzani, Washıngton bildıri- sinin Ankara sürecinın devamı olduğunu ve PKK, katliamlan- na devam ettikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliğini sürdü- receklerini belırtti. KYB lideri Talabani, bazı te- maslarda bulunmak, Washing- ton bildirisi ve ardından yasanan gelişmeleri anlatmak üzere dün Ankara'ya geldi. • m Arkası Sa. 6, Sü. 3te O KTAY AKBAL EVET HAYIR S Î R M E N DÜNYADA BUGÜN Yazılarıyla yeniden Cumhuriyet'te K Ü U R H î Z M E T î N D E B l R A D I M D A H A GILGAMIŞ DESTANI GILGAMIŞ DESTANI Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu Homeros'tan yaklaşık 1200 yıl önce Sümer Akat diliyle yazılmış, dünyada bilinen en eski destan... Sah günü Cumhuriyet'le &.. YİTİK TARİHİN İZİNDE Genç arkeolog Therasa Goel, Nemrut Dağı'ndaki kazılara ilk geldiğinde yıl 1953'tü. 32 yıl boyunca tek bir kazı sezonunu kaçırmadı. Nemrut'la bir bütün olmuştu. 1985 sonbaharında veda ettiği Nemrut'u vasiyetinde de unutmadı... Bugün Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Coşkunun Hüzün ve Sevinci... Balzac, "Olağanüstû bir sevince dayanmak, en ağır acıya dayanmaktan daha zordur" dıyor. Ekim ayının ikinci yarısında yoğunlaşan cumhuri- yet coşkusunun insanlardaki yansıması değişık oldu. Kimıleri şu yorumu getirdi: "İçinde bulunduğumuz dunjmla bu coşkuyu kar- şılaştınnca insanın içine hüzün doluyor..." • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog