Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet kitap kulübü Dostlarınız da "Kitap Kurdn" Olda ma? Turtocağı Cad. No: 39/41 (34334)C^aloğ)u/lstantXJ( Tel-(212)514 01 96 Fakş-(212)514 0195 Cu m huriyet J Cumhuriyet ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. V I L SAYI: 26692 / 150000 TL (KDVıynde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 5 KASIM 1998 PERŞEMBE Dııma, PKK liderinin isteğini kabul etti; son karan Boris Yeltsin verecek Ocalan sığuımaistediRUSYA'DAN ÇELİŞKÎLt KARAR Verilen güvence 6 sözde'kalıyor • PKK liderinin sığınma isteğinin Duma tarafından kabul edilerek hûkümete önerilmesi Moskova yönetiminin 'Öcalan'ın bannmasına izin vermeyeceğiz' güvencesiyle çelişti. Yılmaz'a gönderilen mesaj 'PKK liderini banndırmayacağiz' yönündeydi. Rusya Büyûkelçisi Lebedev, "Duma'nın karannı kmıyorum. Bu karar, Rusya'nın Öcalan'a ilişkin pozisyonunda etki yaratmayacaktır" dedi. • 8. Sayfada ANKARA'DAN SERT TEPKİ 'Abdullah Öcalan başlanna bela olur' • Rusya'da Duma'nın Öcalan'a sığınma hakkı verilmesi için Yeltsin'e öneri yapmasııu değerlendiren Cumhurbaşkanı Demirel, "Rusya'nın Türkiye'den menfaati, bu adamı korumaktan elde edeceği menfaatten çok daha fazladır" dedi. Başbakan Yılmaz, 'muhatabının' Rus hükümeti olduğunu belirtirken Başbakan Yardımcısı Ecevit, Öcalan'ın Rusya'nın başına bela olacağını söyledi. • 8. Sayfada Devlet başkanlığmdan açıklama yok PKK Uderi öcalan Rusya'dan siyasi sığınma hakkı istedi. 450 sandalyeli Duma'da Öcalan'ın yazdığı mektup okundu. Yapılan oylamada 298 lehte, 1 çekimser oy kullanıldı, aleyhte oy çıkmadı. PKK lideri ile ilgili son karan Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin verecek. Öcalan'ın siyasi sığınma karan ile ilgili Rusya Devlet Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin Moskova Büyûkelçisi Nabi Şensoy'un başvurusu üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Duma'nın karannın Moskova'nın resmi tutumu olmadığı yolunda bir açıklama yaptı. Primakov'un tutumu merakla bekleniyor şş Bakanı Igor Ivanov'un, PKK lideriyle ilgili olarak yardımcılanndan birini Türkiye'ye göndereceği belirtildi. Geçmişte haber alma örgütünde ve dışişleri bakanlığında çalışmış olan Başbakan Yevgeniy Primakov'un Ankara'ya karşı hangi yolu izleyeceği merakla bekleniyor. Rus-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi Viktor Romaşkin, Duma'nın karannın Türkiye ile ikili ilişkileri bozmayacağını düşündüğünü söyledi. Silah t i c a r e t i yapan Kaplancılar, h a l k t a n t o p l a d ı k l a r ı paraya el koydu Şeriat adı altında vurgunDOİandiriClllğlti SOnU yok Anıtkabir'e saldın hazırlığındayken yakalanan Islami Cemiyetler ve Cemaatler Birliği militanlannın başındakı Metin Kaplan'ın yıllardır yaptığı vurgunlar ortaya çıkmaya başladı. Cemaatten kopan Kemal Bilir, yaptığı yazılı açıklamada Kaplan'ı şöyle suçluyor: "Milletten topladıklan milyarlann üstüne yattılar. Türkiye'deki yakın akrabalanna para aktardı. Hac işlerinden büyük vurgun vurdu. Cezayir'deki tslamcılardan 'silah bulacağız' vaadiyle 270 bin mark alındı." Almanya 'iltica' yasasını öne sürüyor Alman gazeteleri bile Kaplancılann terörist faaliyetlerinden rahatsızlıklannı dile getirirken hükümet sessizliğini koruyor. AJmanya lçişleri Bakanlığı Sözcüsü Schumacher, 70 alt örgütü ve yaklaşık 1300 üyeyi kontrol eden Kaplan'ın iltica hakkını kaybetmediğini açıkladı. Sözcü, "Siyaset yapma yasağının ihlal edilmesi, iltica hakkını etkilemez, iltica statûsü daha yüksek bir kademeye çıkartılır" dedi. NETfel GÜRİİN haberi • 8. Sayfada Kaplancıları MİT yakalattı Mıiii tstihbarat Teşkilatı'nın hazırlayıp emniyet kurumlanna gönderdiği raporda "Kaplancılann lran'la yakın ilişki içınde bulunduğu" bildirildi. Raporda şeriat devleti amaçlayan grubun Iran'dan maddi destek aldığı ve Tahran'a gidiş gelişlerinde özel kimlik kullandığına dikkat çekildi. Anıtkabir'e planlanan intihar eyleminden önce iki ay boyunca 50 Kaplancı teröristin Türkiye'ye eiriş yaptığı belirlendi. EVftV GÖKDlŞ'll İMtert İ 8. Sayfada Malki cinayetinden sorgulanan Gedik serbest ANAP'h Yşıkuı aklaıuııa çabası EyÜp Ajlk ifade Verdl Alaattin Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmesınden sonra devlet bakanlığı görevinden ve milletvekilliğinden ıstifa eden Eyüp Aşık, dün îstanbul DGM Başsavcılığı'na 2 saat 50 dakika ifade verdi. 40 gün önce ifade vermek iizere DGM'ye başvurduğunu belirten Aşık. kendisüıe bir tebligat yapılmadığını, ifade vermeye kendisinin geldiğini söyledi. Amacının çetelerle mücadele etmek olduğunu ve çetelere herhangi bir yardım yapmadığını öne süren Aşık, Çakıcı'nın sonunun "ABD'yi terk etmesiyle" geldiğini iddia etti. şahenk, Malki'nin eşi ve kızı sorgulandı Doğuş Hoiding Yonetim Kurulu Başkanı Ayhan Şahenk, Nesim Malki'nin eşi Men ve kızı Melisa Malki de dün DGM'de sorgulandı. Önceki gün gözaltına alınan ANAP Bursa II Başkanı Mehmet Gedik, îstanbul DGM Başsavcıhğı tarafından serbest bırakıldı. Erol Evcil'le arkadaş olduğunu, ancak ortak olmadığını belirten Gedik, ANAP il başkanlığına ait araçlann mazotunun, Evcil'in benzin istasyonundan alındığını, Evcil'in para almadığını kaydetti. • 6. Sayfada Yazıcıoğlu beraat etti Hans van den Broek Türkiye AB'nin 12. adayı' • AB Komisyonu'nun dış ilişkilerden sorumlu üyesi Hans Van den Broek, AB parlamenterlerini bilgilendirirken Türkiye'yi 'aday ülkeler"arasında saydı. Aday ülkelerin değerlendirme raporlarını onayladığını belirten Broek, siyasi açıdan bazı endişelerinin devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin 12 aday ülke arasında tanımlanmasını olumlu bir zemin olarak yorumJayan Dışişien, "'Bu zemin üzerinde, komisyonla ilişkilerin gelişme sürecinde, Türkiye'nin daha doğru değerlendirilmesi beklenmektedir" açıklamasını yaptı.B 10. Sayfada G. Saray çeyrek finale doğru • Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Rosenborg'u îstanbul 'da aynı skorla yenerek çeyrek final için büyük bir avantaj sağladı. • Spor 'da • Dönemin Îstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, Topal cinayetinde katil zanlılannın gözaltına alındıktan sonra görevini kötüye kullandığı gereİcçesiyle yargılandı. Yazıcıoğlu, suçun yasal unsurlan oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. • 6. Sayfada Yeçil çok kirliydf 'YeşıF kod adlı Mahmut Yıldınm'ın, jandarmadan 75 metre. uzaklıktaki hamamda yıkandığı iddialan üzerine hamam sahibi Beltan ve keseci Yıldınm sorgulandı. Yıldınm, Yeşil'in çok kirli olduğunu, bu yüzden onu tanıyamadığını söyledi. • 6. Sayfada Deniz Gezmiş'i canlandıran Berfaao Şimşek (ortada),rolarkadaşlarryla biıüjcte... 'Beyazperdede üçfidan y Deniz Gezmiş - Dönemin iktidan onu ve arka- daşlannı Menderes'lere karşılık idam etmiştL • Türk siyasi yaşamının önemli bir kesiti sinemalarda. Sol hareketin yükseldiği 1970'li yıllan anlatan film hakkında daha çekim öncesi yoğun eleştiriler yapümıştı. Birçok ünlü isim filmde oynamayı reddetmiş ve senaryonun iyi olmadığını ileri sürmüştü. Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın tutuklanışmı ve ıdamını anlatan "Hoşçakal Yann" adlı fılmin galası önceki akşam Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. Yönetmen Reis Çelik, fılminin, başka yönetmenler için bir çıkış noktası olacağını belirterek "Insanlar politik sinema yapılabileceği konusunda cesaret almalılar ki bunun gibi yeni projeler de üretilsin. Benim de birçok projem var, ama önce bu fılmin biraz yol almasını bekliyorum" dedi. Filmde Deniz Gezmiş'i oynayan Berhan Şimşek ise "Hoşçakal Yann"da birtakım eksikliklerin olabileceğini, ancak bu filmm bir "ilk" olması açısından önem taşıdığını vurguladı. Filmin kadrosuyla birlikte birçok aydın ve sanatçının da kaöldığı gecede Deniz Gezmiş'in ailesinin bulunmaması dikkat çekti. GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçek Yüzleri Almanya'daki şeriat azgınlığı ile Türkiye'deki şim- dilik silahsız şeriatı aynı kaba koymamız gerekiyor. Nedeni basit. Kapatılan RP'nin Takkeli Erbakan'dan sonra etki- li isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün "Cihadı terk e- den toplumlarzillete düşer" dıye başlayan sözleri hal- kı silahsız bir ayaklanmaya, direnmeye çağırmak de- ğil de nedir? • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de HAKANAKSAV MOSKOVA- Rusya Par- lamentosu'nun alt kanadı Duma, PKK lideri Abdul- lah Öcalan'a siyasi sığınma hakkı verilmesi yolunda Devlet Başkanı Boris Yelt- sin'e başvurma karan aldı. 450 sandalyeli Duma'da dün yapılan oylamada 298 lehte, 1 çekimser oy kulla- nıldı, aleyhte oy çıkmadı. Son yıllarda Türkiye'nin Kürt konusunda ve komşu- lanyla ilgili olarak izledığı polıtikalan eleşüren çok sa- yıda karar yayımlayan Du- ma, dünkü tutumuyla fıilen Başkan Yeltsin'i ve Başba- kan Yevgeniy Primako\'u Türkiye ile ıhşkılen gozden geçirmeye zorlamış oldu. Siyasi sığınma karannı ve- recek merci olan Devlet Başkanı "ndan herhangi bir açıklama gelmezken Türki- ye'nin Moskova Büyûkel- çisi Nabi Şensoy'un başvu- rusu üzerine Rusya Dışişle- ri Bakanlığı'ndan. Du- ma'nın karannın Mosko- va'nın resmi tutumu olma- dığı yolunda bir açıklama geldi. PKK lideri Öcalan'ın siyasi sığınma için başvu- ruda bulunduğuna ilişkin mektup Duma'da okundu. Öcalan mektubunda, "Bu- günlerde Türkiye hüküme- ti ve yabancı hamileri, be- nim bulunduğum yer konu- sunda Rusya'j a basla yap- makta. Amaçlan, PKK yö- netimini imha etmek" ifa- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Ecevit 'Baykal şantaj yapıyor' • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Elinde ne varsa açıklasın, aksi halde müfteri ve şantajcı durumuna düşer" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "Baykal, çirkin taktikleri ve kurnazlıklann sorumluluğu altında ezilecek" dedi. Baykal'ı "belirsiz iddialarla hükümeti tehdide kalkışmadan önce" Iş Bankasf nın Erol Evcil'e açtığı kredilerin "hesabuu vermeye" çağıran Ecevit, CHP'nin gazetelerde yayonlanan tam sayfa ilanlan ve TV reklamlanna kaç para ödendiğinin de açıklanmasını istedi. • 5. Sayfada <~ T»J—| KİTAP T U Y A P 17. İSTANBUL KİTAP FUARI ÖZEL SAYISI Tüm yönleriyle Fuarın Onur Yazarı Fethi Naci... Fuarm konukları, etkinlikleri, katılan yayınevleri, imza günleriyle eksiksiz bir fuar kılavuzu... Ucretsiz fuar davetiyesi... Bugün Cumhuriyef 'le C U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H I Z M E T I YARIN CUMHURİYETİ İLÂN EDECEĞİZ (Söylev'den) CAZİ MUSTAFA KEMAL Gazi Mustafa Kemal, bu büyük nutkunu, sayısız çözüm bekleyen sorunlarımızı sergileyerek ve 'Türk istiklal ve cumhuriyetini' Türk gençliğine emanet ederek bitirmiştir. Bu bitiriş aynı zamanda çözümünü de birlikte, içinde getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal, bu çözümü de 'Çağdaş Türkiye' olarak göstermiştir. Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle geçen cuma verdiğimiz orijinal bölüm bu kez günümüz Türkçesiyle... Yann Cumhuriyel 'le Yeni vergiler yolda Yeni yıla yeni vergi oranlan ve tutarlanyla girilecek. Çeşitli ver- giler, 1 Ocak 1999'dan itibaren yüzde 77.8 oranında zamlanacak. Mbtorlu Taşıt Ver- gisi'nde en düşük vergi 54.5 milyon lira olacak. • 13. Sayfada Orta Amerika vurgun yedi Mitch tayfu- nunda ölenlerin sayısı 9 bine ulaşırken 15 bin kişinin kayıp olduğu bildirildi. Nikara- gua'da toprağa gömülü 70 bin mayın sel şularıyla yeryüzüne çıktı. • 10. Sayfada Üniversitede türbana soruşturma Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi kampusundatür- ban eylemine katıldıklan belirlenen 300 öğ- renci hakkında soruşturma başlatıldı, 35 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası ve- rilmesi kararlaştırıldı. • 4. Sayfada 'CHP'nin çıkışı sürüyo'"' SONAR Group tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre bugün yapılacak bir seçimden ANAP birinci parti olarak çıkarken onu FP ile CHP izliyor. • 4. Sayfada Gökçek'inyolsuzlukzinciri CHP'li Kes- kin, Ankara'daki belediye şirketleri üzeri- ne hazırlanan ikinci raporu açıkladı. Rapo- ra göre, Anakent Belediyesi'ne ait beş şir- ketten Muradiye Vakfı'na milyarlarca lira kaynak aktanldı. • 5. Sayfada BORSA oDün SM«e Öncekl 240e DOLAR Dun Oncekı ÎS9.6OO MARK Dun 174.100 Önceki •\74.AOO At-TIN Dun 2.71S.OOO Öncekl 2.707.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY VVillkommen Şeriatçı Terör! Anıtkabir'e düzenlenmek istenen eylem salt bir "te- rör" girişimi niteliği taşımıyor. Olayın iki önemli unsu- runun altını çizelim: - Şeriatçılann ulaştığı maddi olanaklar. - Elde ettikleri uluslararası destekler ve Almanya. Birinci boyut gündeme geldiğınde ortaya atılan ra- kamlar zaman zaman "abartılmış" bulunurdu. Bir uçak kiralamanın ederi düşünüldüğünde şeriatçı M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog