Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 1998 PERŞEMBE 12 EKONOMİ /cumekCg turk.net Cumhuriyet Altmı (t»n TU 19.350 19.400 19.100 19.350 19.000 19.100 18Kasım 19 20 23 24 25 D o l a r (serbest pjyasa satış) 302.500 299.200 296.400 297.300 18Kasm 19 20 23 24 25 M a r k {serbest pjyasa satış) 177.600 ^ V _ 177.200 177.200 ^ ^ - a * * 177.000 177.500 177.100 18Kassm 19 20 23 24 25 O' 85 o« 79 i8Kasım Gecelik faizler <%) lepo «^ | » Interbank 79 79 79 79 19 20 23 24 84 •O •a 79 25 Borsada geçen hafta 18Kastm 19 BORSA (1. SEANS) KneSmd BlfeıCNİ nAaraÇrmc: •ftft?MaîiiMı 0G7W;MI a«tn BKBB OIOMdlRrans Otttaati 313 «ta NthBtt 0i5Â3o-a*n C17 ttaltmT IIMHV aiMtmSillrtfe 3Î2 Anâoab Can £3AntaBa* H M M İ I * B25Wo[>S T aM BKIraTÖ C2"'5* BMti J30/Mr7*si J3"»«ta BMftHl JBMtttn 3J4*»T<öi 035 MatYaknı BKMh937AfflSfltJ.0n. aBı54CâVraa HIM MlftMK MhMM tMMFaı&Mn 346aa.:jımo MatHnscf !*.*» 052 BrarYlmi BkMDStetmCMn BHjriJSi 857 8 n t aSmtm Kl ÇShntaı. OGZ LAraat IDCainsÇAIMm «t*sp065 bîiH 066ÎİOHMS»» RpMü 06B UBISB BCâânl!lSı BUanBtt I7|5«MSİ 072SS* 073 [ M a * 074 OrcfOn niM< mnMfa] ST? :*» IT9 3mr»i3ıt • ÜBltfcl KoSi StlÖnİTM BSUV • SttM KSMİIE BSMtSsı* •Bnat ' lOOEsra**»* inû WteM «ğptahL IMbBMİBBİt 106 Eunk m totoGkıı tflMlMCll <09Fa«ıFım IHtalhaşB '11 FnnFransallC 112FnaM lUFnrsVıta ••<fm'-*3«atal ISTHKB 115 3 e f e ( * i ' J S s O s 1 ' > a M T « r 1203fitaÇme«: 12iĞaö?£r 122 SmniyiOrt ISShtFMTB i25Gw«;3nc* 'SGnsSbıtı Blilî 129 I^MIBTTIIIB 130 W nEiıMı ffiEfaa 133 IİE-toMng llUtfUMı 1"' ifiBai»l*i i3İT^a>ka§ 1* IJgRcfNnKSI îmnW Mtaat " ^U5h*nMatı KMn» 147 K» •46KoçHo*g 149 M U 152 KP~ ISUMHİp 154 «ta»O«Sn ISKoMtkk 19Mfe i9 %«a ff1ba»ftoî gffiB,164 Kw 1*8 167 tansAtrauB ttUtnlfcı 1JD tUn'EMçtt mifc^rUİij l72EpB»> mÜmmaB !74**ada IS TSÜnmUnCk 1J1HBI»1 m n j 194 UsteYlne'i 'SIW»Z*-d» 1t7W? US»*ÇıWa süF1910aıT!Ui •92*usa « Wa* •»Pıgl1 * 2»Pm»Gtt »Mtı 208 N«t artfiM m CBritif b * ınif »as213 btfiransalC 214R*Şpa »IİE»M $£&&?niMrnte* fflSıtusr asn221 Mç»ja üfiıUR23 5te 224ÜS)eŞ!eCa- ataMi aiiMPaMl 23DSMMane krtı İB|W«? İİ•330 n aa4.81 1333 5« l « 1400 •M ıteo İSt na36JO3 H,!9 •m İM ıa .&5M ıa'eat 13a 111 «a n 3J50 SfCO Lİ1250 1£5 380 a'JOC U9 11a 3a «aia IM na ıa•m ; . 1.S5C İS9« ıta •2» İJİ' 43C ÎSI ıa4.M ıa5.M ınsB 10c 3U0C taUixn ıaaa a 960 •,"5C' 5K !ata••25 12JO 2200 ıa 2400 4-X 2.45S ' K î ıa2S0 2SiX0 ıa IM «.mİJ» •53 ta lll İM «a ISaa %a7i 3J5C m m14SC 1725 SX 4-11 ıa25JC0 2J5J S İ 55C 1500 93C tua 68C 16.T6 •ac 1.05 3J5C 2Î5Û 3Ûİ0C ıaB lüOt !'50 1JS sa î" 55(XJ0CC 335 D I B.!X 111» 690 2JS, 4ac J.I00 910 £503 MJS 295JSS ı.a•2J0C ia25J00 1.425 I9JD3 n1İ5 ı31230 $ Iffl 533 4J53 & 1275 3J0O İ S 2X0 7 JYl •9I j l 1.1^ 27JOC 1.27! I a54C 3.H1 m "S ÎJDC •31 |2( 9İM ^ Ui 'İS ta na a ira 11» «a4ta Mt li V» i» m vs*IM :«5« IN MI İ » ~* 1JC- 5.40B 1,49 6JX E sa na122; 5,400 4ja 'JS3 ta 'B tM m m ua1® STO U9 15J50 UOO İXL IM aısı ia 1200 ıa370 a0 ua na110i «a ıa!S ;7ia ıa1 J53 IB 1fi İSİ2I 42! 1300 ıa ıa5JM 171 ın:JCC 3İ !4S •2M ıaaa a 130 1700 560C iü a•TC 12J0 •aı ıa 2J50 4.100 2353 U25 ıa 119 S *ıa2Ü0 2JJX 4Jİ ÜB IB 42JH) ı l740 :a 4X0 sa .Sna «aT0 3J0G K S7G «a1400 1.1 5K ii25J0C !İ6C » 490 3,400 S.10C S71 H,7I Pl •3 1"5 1JIS İ55C titC 30Jtt 4a m M25 13[] 3X300 7J00 «79 640 fll 1230 «00 9.193 900 SSSfı 1İ5I !901tt ıa•m. ım2100c 1350 4Ü0O ıa1 » ! 1B 'joe !,•1115 47S 1J7İ 1750 500 4J0C «.* 1200 3J» ıwIH ıl ssa ıa138 11511 ıa 114,250 m3S0 '225 15250 4JX (400 •z İJİ " 7 Ç na 1•.X uaısja: f a ıa ıaia naE Ui na ıa ıa nÜC ıa«25 IM ıa•SİOO U9 uaSC 2J5O mova m iaİ0C Eı rMoafe ssc ıa 6300 SC aa ıaL25C ya uaıjs 9JO3 180 m la3700C ıa 11,19 tsIHt 5900 ıa 9JB ur171 3400 i'OO ıa1200 1İJ5 3SC a c sa117» 3J00 S.7H ıa179 na ıa•p. u9.403 »a'1758 !JB 430 5-50C ıaıa uaıa5300 ıS uı6.H0 JUOO ta1:003 ıcsnm İİİ a ' S EOtC IB ıai T mo ız 2.4J5 m 1400 l« ıa ıa ıa265C 2U(t <a ıa4SM (a IB Î UOO •= naJ00 3J00 3S0 T0 4a 1475 IJOO 613 4453 ıarst 3.30i n 3se M0C «a [ 1200 1.7B 3J50 25X 32JO3 ia a 1:51 sa r J3CM •SC Q 113 690 a 2460 4293 1200 923 27 DX 14ÜO3 300493 ıa11393 ıa2651 i.«e «s ıa192S 1900 n a 22T5 ^ 3200 5!3 4JS0 4J0 1J0O m2325 m % ıa3JB t ,ig 371 1300 mt 5200 1500 â640 l'S 1İ7S 521 5SC 16JH 1CB îi 3711 ıaE IB «a na«ia 1M 9-3 ıa .ii 4a 'IJMO ıa3JO0 ıa1J300 1000 IHG 3 \M 2JO0 5.400 ıa'.41 sı aa4a L225 55» (a1350 170C 'JK 153C (İ536J» ua 1J00 ıa n,S ıa• & 6TC ıa UOO İOOC U9 aJJOC t i T 200 1Ü 300 a3 «ana320C sa ıa119 ssa ıa'»1 •£50 2J50 ıa9 2 3 0 *M i " 5 0 IB 42C 1X0 ıata «aıa5JO0 I7S taİ3CC 36.9K 14S '10X IB ıta a 160 1725 5.T0 IB IA •725 :120 1200 m 14K VI 1350 '350 i19 1550 2JJ0 4a K!9 ıa42JD3 ( İ TO IB ıS4900 »a aaİMTO ÜC X 690 ıai.e "25 a415C ta25J0 2J50 İİİ 490 •ÜC İ20T m »a 0 12te 1.» 17SC ctu 3CjOt İ İ a 'MD0 1150 333J3O3 UOO ııjn 395 m Ift 9W 90C 28,XC •15S0 290J30 ia•2S« ıa25ÜC i.e 4.1S ıa «s ım ma i 1175 1560 4J5O 4400 ıa1000 120 2J50 2>Uİ 1J50 1JO0 1,175 ıa G14Î5C 119 3ÎC ıa15250 3.620 ıa»U25 ! 1000 55» Jİ250 JİÎ IIta aa9£ 1.B H29 e,a*M 99C !1C ıa ,:» ıa1C3X ua290t ia1300 1900 ımo g 1JB »MSM1888 •soc. aa IJIJMO 19165,« laıınaJW9 335J60J6H &MB '43.000 STBItt 599.D0C Witt 1«B 1664»; sjsıa i.«ıuo,UBJ» ^Sna1309M IT'JOC ıca'JSOjK mmusjto 1ÎTMI «.»a1905J193 1JUD0D WB J7MCC TSJOOO 24D2J0C «a3 !.*a nmaIMOOO eıaia,m usta ıa ata275X0 <•£27SJ0O SCEÜS6 razsa saIUOC ınıa2CMJ00 6TJ0C H4KB 11SB 1I11JB taaM.434JD3 ısm ıia'tJJDJ 94JI0C tua2J0C wa »6«ıoo U0OJ00 ivaBjiıa 11364 5*9 146UK 4J3CM ü 141000 235DX »2SM U I I S 7 4ta 5 9 5 9 M 1 Ü J 0 0 tma1.474JB smauSJII aaytcat aÜB İJtJ m •H ımawan,aa121-20 415JD3 629JD3 Î ; 1202JB3 2UMGJ3G S3900C ••tam D(iIUI5 »'•fl» sıjraa '61"J300 5D4J100 9OJD3 ısunTSflt û •sat LSIS 11SJ7ÎJ0C 219E 10JB5J0O i üsaa 24.1593001705J0 taa 4*a IKO 334,t47« 42JDİ 1 0 ' f f l 9 3 U X 'unijoc y9530C 23000 irm IMJİ '455J0 :J4t« IMM 6729J100 ıırta 35JBJ ^ a1J65|0C ı^g HfiOO 9J9UO0 «n12340» 215JSUM S1JE usn3J67JB3 0 •a 27jwn 17242JB0 321U00 İUUİ 6 4,6440)) ma237İIG 3A00G 2560 G.475UH0 4J00 136JHIl ıs •a1J94J100 31393 StOÜOC n.w.m na '.a.m ma1İ221XC una eaUHB 4Jta tı3CJ95,OJC '299OX ttt7a osTiiia 9lB iMflC 4aa197SJ0 Usta590ü» 69.141.000 151500 VI 1011'35 V İİ İC rs ac4a 22T 1634 IS71 1350 SJB9 1K Uti H415 365* 1I1B 137 t« R 1UK l» •K Ijl •6SI 112 lütl 4.» 14 3J40 İS2S ıa•M •» 37S a3 Utt BJ8 3J10 ım ıa1Hİ a? a 14E •J65 1650 i-İ26Ü MJ1I 1150 ım<2C 3J60 ınua 11»LB 5.-25 1J1" ta S.D71 3pE t i•IX ıa»4S M 053 1723 5.J93 tet 1*7 '"46 !l« 1356 Ü 1435 4151 Jtt IH \« an ısı 2SJ2C ıa2UB ıa46022 ım•s ta 18 İS 4J1 İ141 vxıt a 790 3JO3 38(ı Si 119 •41i '•43 59! IX iü! 25.1» 2955 5*3 1516 i a 901 M.475 ste 0 •199 ua raCMİ !tj!5 l« B 1S3C 1144 iî 333.303 1121 10JB 676 1214 IM 1123 2634" :1 1 5O 23134! IS1İ •ısr tsn25J07 '425 409E IBI 1U51 *% a 129 4778 un 2JB6 551 «X 4.472 tas1304 1282 19E2 G aw 178 1J0B 1,184 ıa 0 s1» ÜW M§ S31 3J5 ım 5,954 İSX S365 «Ü us;jn an336 na<UT tM 1S19 £89 ıa1 1 6 US 4.4» ım ıa1939 4JM 992 2935 ıa 1JC BORSA (2. SEANS) foaSmtf i1Mü(Mıit) 3C2UnÖra*|B mmum* i4UaCMı)aKttmamm mSUmî OO'AHTM agrt ^OMHFrare 312 C S k D a u i » nif» IMHtfBriM nîSkMm\ mutîSı HIIMilaMHTO. BIIMıta|l tstSSk|iHtattlntt K4llaMİJM 2; <OK£* T C«1 BlkİMİ ISMn«r*B ninTMI 01 Mı B2 VaMılSUZU '333 AaYHrm D4«il4H Sî.iseYarr ««MlltlM. CG T VasvsYat:* 33c ^»gtt M U İ U H1l«ıi^342 BakaEMdrgr* 343 Berdan Tttsn IHMFnSaMv W M ! M I MlıaİklV II Im OttMMmu* a^u S BcrjsanYam 353BnÇkın> 354 6u9Qmt: 3SJBwnreyi.Gn Rlnt356 BayrMBcya SgjpJl CeSBtMSr epHfiBOİniMfeki KOffen&ri BBtaSm ]68^rate aCÜmHLk. 373OİUMBM* sar073 D n M 174tasfb> DSfaM ]"£ 3eıa rtocK I77DJM4 I7IİMqDİ*H OTS Dtmr*iOt • taÖHiı • Eutegifet CEmBtaı mSİSmSCEgtBrett 91 cB (ÎUll SŞıifeı 94b3B»%r iSMÎit. • Ssnl397 ffiSY*Ort mfâ -OOEnraAntt^ lCEjiMI • Eaptola M&SlMI itnpMfıt t7 EsmSMCİıf mbmmİM.SFcsDFm 1C fmsMımrjn IIFaıFnil UfionW HFBniim •ç'3e*<* IS^SHaMK ItSkMTtts aOtaCMi nîSSMiT BtntTtVL namfmttr11 (mm sSHSrnüüıiiSan SZm29 HaziBdar Tıda atktI'teEvAiete- BljBFta BSkMH }&"- «TlfeteH 4CTjtoasNius£0C le*tft^MMlllil 47 la MbfHfcl w3ı5ı İIIMıUıta isın53KattakMot<ra KHraOİIılar StaMU RW* 60 KartBmr A &4xı i1b*a(ISriil tlHa «taHböı 64Knl«U 65IO*nftn*r • •AüTâıı 69MKİ nbİHiIaMi 71 BatiilaHıi^ 72Ms»Bo)i ITlBlfelSal HMUl nlnnUlkl IHU SiltaMIIMklM S3HAM 84 M(t)hVfesYx W Mı-MHfcl. HqkHk| «KteTM 92*1101 95 0Oai SPecMfc IhpU nrîsr IPnli nPnUı H FvETobbi nMOis I!MB UUFmallı •4^&ars •':fauBa.EnWler »IMTiMtt nUMİME 2ieSa»Prarais BJttTİIIKBtt* SİmİJlBiı 223 Ste 225SjS)ât 227 9 0 n 22S 5amezPrui.' SÜHFİM* ntntıUas hc«ı ıa 145C l ü!29J00 Ui 1J5C İM 1825 ıaMM *M •aa m ıa960 11,19 1450 1J9 'iSJO ıa ıa4J9 a ıa S.M5.3OC 120C IÜS 380 a'300 15.000 1T.79 İM 15JB 135C 2.TC ıca59X 1J9 177S sa•İ53 İSS2D3 '4503 1 11 S3 1025 42C İJİ 5700 4a V»UOO SJB 177S 1400 ıa naI42S 12.00C 2JS 310 300 "25 İM ıa•DX 1,725 1!JM 2ZC ım ım 41i ıa 1JH ıa 2550 159 28 SOC 4.39 24,19 ıa42.300 4.1i 19 3JD0 5 $ 4J0C sa 21a naTi 3.330 a690 4700 1425 1725 M !.S25X0 1350 613 ıa ıa171 ua m1119 •ZSı 1S25 1.79 260C »m5.50C sa 1150 1500 sa Kflı"İT a j i ıa ıa 4a !ti sat ı * r*m ıa12a 2.6OS asi1425 419 IM 1179 2M 7S a] :m 2175 4.750 1725 2J9 » 4350 1 * 12 3 00C1 :a1H '90C «a119 ıa1175 ıa 2"XCM,19 175C 373 ta ISıa •İOO 2JS 620 1000 125 11a 59,000 İİ55X 1S2M 1İB « ıaaaB ıai425e «atM 913 İ250 1JH 4JH 44S0 11» UH 2JB 4Jİ •000 2JI 1700 *a «203 1J25 IM 1453 *•2L500 ta1 2 0 c S M i»'300 17i 'JO0 İM MM liSI 11B 1,M ia350 11.19 1300 1J9 ı:16,303 ia ıaIN ıaıa ıa '203 1.B 370 115C 14 TC na ıaiıa3300 15ÛC »a5D0 İ N in S M '65C 2B ıa32X 142C nao2fl30 400 ıa5.400 ıa 12a2.300 s.a1715 :35J ıat a :a•ID03 IM 3O5J100 •TC ıaifl 130C 1725 12a 2 '00 za IM İİ 2.460 19 27İ3OC Âia4-00C ıaa2360 uOO sa na ııa71 365C 171 5a 4.65C 1.425 1İT8 4.1i sa21750 15S 603 S» IM ıa »a ana12X 1İ25 ıa HM 5OX 15,29 "•00 iS İ38CJ0ÜI »aıa 11a ıa «a11i aaÎÎ5 a ı l a1İM 25CC 25.M 1(2S ı:UM 1 » 775 •1J25 ıaİ'OO 4653 IB ia 475C 48 ıa300C ıaIB ma 119 IS7S 119 ıa 25.503 ua I7TK360 125 - " •200 1.32i 60C 2İ5C ıa ua 58J0C ıa İ İ İ 5jX 1S251 «.a ıa 1 1 M U7S ıa a* ra ıa13750 42.M tM mS9C 3203 1Ü5 ıa4CC 1191 ıa ıa ıa95C ıa1650 8JO0 «joe 4.5i t.B Eı fttrt IM 355C ' « 2931 (3İ r- «a 'S1125 159 sa rs«Uü SS970 1İ.M 3,400 IS ss'6.750 IM ıaIM İS5,5a; 1200 ıa38C a'250 '5J1O3 ua149 11a 335C 2TC I I 590C 4B 1.175 IM •TO US9200 'W 11750 1075 430 1,8 56ÛC 4a «a2953 ıaIJ2S :4Cr i a SM 149 12.3GC 219 315,300 M İ.M ıa" CJSC 1715 12 a 13CC m419 1425 l.ü ıa 1525 IM 250C 219 2SXC 4M SM Uİ 41.000 (.aTS3100 660 £X0O 5,00c • 21M 17 M M JfflO aDO 4,7» 1,« i | Fll 1325SC 330C 64C Sd İM ıam saTİ 17M •m \Sf> IM 0 n,M 5»X S.S1125 8BOİ3O0 i K.M ıa sa 1425 4,M ıa aI7M M,M aa ıa tıa2.650 2Uİ ıa ;: aji 25 190 M 'iln4,3CC İM 1J75 1053 i a İJ9 mm ıaIBI ıaİM 2650C 1S254 375C 38C 1,275 RJi İM IM .1 ra3.M3 1275 1 1 M ECOOC ISR SM :<C 1ı M 111M ia 2M na ıaİ 1 İ sa saİM 14.25C 45M cl1J25 313 1400 1775 SJ9 İ5O3 t'M «a ıa4.1i 993 İ İ İ "00 IM 8100 6İÖC ım m btıı 3 ^ V29000 IM 225 IM 4.B •350 IM 1825 159 KM vm11 a 1J25 m360 UM ta !316500 IM ıaIM i«,303 1200 1,7i 380 a1175 15OT tıa m1179 1350 2650 aa590C i,m 165C İî92K 14İ5J '1.750 2JE5 (03 IB 5500 471 UM 23K 51i 1B5 :KC ıaaü 149 •İOX IH 31C0CC M 111 1725 IM ıw•325 1.775 12ü 2 "50 İM İM 41i 2J7S ; : 2430 IM 2.453 IM 275CC IM saSM 413CC <a771 3Ü00 $40 in4900 9M ıa sa ra'7 a a3J0C a673 ım 1,49 HSıa ıa 24.000 235(3 610 sa 159 ıa MM 7 | ııa120c 1J9 IM tl,M S'OO 15.79 1125 v'i 3BQJ0C 14Uİ ıa •Vsa İM ıa ıa 21a U.M a!a119 11a 255C aaISS İS21M Ta 1% M 1 , W 7 M vss4.7X i: 4İ5C 4İ li» 3JK 1275 ıa aua IM1İ9 12i Ui 2S5O3 «a 3750360 UB 15,M sa IM tac İİ7S 620 330C .35SJO0 M İJİ İM :1J3 17M 11IM ıa IH11.M '•» rtm I B 13 "K 44.M 4ia ta 91 C 325C r.1119 4M IM 4.H K ım1,700 (M SflX 6J» mIM aMM1888 ınm C.577M '6,X0 lUTia 2O5J0C 4 4 S 7 M 5 9 9 0 0 0 4IJHİM U'OH 1171751 1İ21B (UM 1UB.M E7M 1M.B 365,000 tSJMsÜİ 7RM 2,«6J0C KM IIM.Biiîua njta IMB İUBB414SJJO0 22CÜC0 S1,M 633J0C da24300 "321Ü00 45.KM M1IM 1152Jİ 2 5 4 7 0 0 3 İ 5 4 2 D C C 1 4 . B 2"100C M,a »Sa ıcıa'163J0C na na 5JO0 23-D30 14Z0O0 5665J3O3 131*000 «a:4853a lijna nrıa 339.00C aeıvIH4.M 90E.OOC i x a ra aa2303 aa7-330C mm 195M.M 2268.J0C ıa.aIIJ44.B r 3*315 17M.M ı«a383DCC 1İ47B 9 1 7 7 1 ^ taîa SdB 11.4UI I734Jİ 56.6'iO03 242300 9J54.B 573a 21* a İAB IAB 'İ87D0C 2HM 4J71M 544<U0O 422C3O3 2X/O! 4 5 6 . 3 0 0 4 . 4 T M S 1 I . M mmİ M 142 m a 2jnw 885J0C •7.M 7tS438 601030 !.«ja a g5C1B UU77125 31115,300 80 OOC 195İ7SJ00 1J7ÎM 1564a OM :ZZ23CIM IM 388.303 *&a 0 7.721M W M 2İ7İO0C ikta 132 ?a1CC119 M.tia ÜÜ1M M.M 42 M 1J74.M 124.» a a«a12 M «İM iiaa1ÎJ4tM 222İ30C B2Jİ ıka 4JOJİ«a7JBÎ 4JŞ9JÛ3 İJSİM ^SM 146S.0OC ^ M B.ns mjttM 361İ100 H.TSM 1SIJKJB '3t3CC tüia SSü 477M SM,M IS12.M 4 4İ M 72J11B 5330C 1x7 a 743Ü0C 273 300 İJtM ıSa 3441M KMISİ1Î3» M11M 2.4S£O3 22&03C na l»i 1236003 4M71M 1H.Mt\MM "5O3 4H1M SK.M t»tn 1ÜÎMIia •mıISM KM U15.M İ.«4M 119.3OC 4.4KM ISM I17İM 2ÎÎ.30C iMox ımm »KM•İS2J0C İS71M 1JI7,M SS6.M t7KM •36" 303 wn.M 33OJ300 1İ41UK 325J300 S7J30 477M Z1,7)UE SS 191 3450 U27 n29.940 <J9 ^ İM 1308 ı lU-7 unHJ9 İİİ11211 \x1441 9ES 12,171 3.363 Iti! 1717 11C 1t5O5 1121 IM 47i ıa s,n33" 1İ0C IM 31 a•213 •4326 1297 ıa15,141 332" 260C MM 5S2" 1.174 1511 IKI '£98 [% m1*305 T* 737 2334 402 1.» 5*1 1471 1Uİ 2& IM 1J1) 236" ım an2411 •230C ÎJ17 31' 6": Mt f l !6 Sİ71 İM ' C*i ta 12.sn 2157 İM IJO İM 24-1 IM 2450 2M 2" 114 ıa Ta4-303 m m3034 JA 57E7 4326 a ıS sa21a 11M 711 377" 171 SC <7*4 1^5 141e IM 2*iO3 2373 521 5S ısn a 14,721711 na 1 » 11» A4C 5368 S 15.422 1-22 LS «5H ımû Si 2a4İ4 1221 Tn2U15 IMS7 37664 1724 1104 2600 2SJ22 T«5« 1 1571 1173 ÎJ7J Bİ }«1150 SH 4İ31 4İ44 ijjn 33K IS A %1,(17 1tt7 İJ» 26,11 15122 3.72" 3f 121 15.1i 5.1M 1(72 ûâ 617 2375 ıi£ s f 1422S.4I7 5388 1Î4B M.7İ İS 1(25 'İ;S s*il» Bİ IB •3389 a,» m 901 3280 1,711 1117 4467 11718 ın uü4 * 965 uv•675 1471 EİJ62 6*20 4J9 « Aracı kurumlann egemenliğinin azaltılması gündemde Borsacıya yeni soluk • 'Müşteri bazında saklama' sistemi, Takasbank ile aracı kurumlar arasında tartışmaya açılırken aracı kurumlar uygulamadan zarar göreceklerini belirtiyorlar. TARIKYILMAZ Borsada aracı kurumlann müşteri he- saplanndala hâkirruyetini azaltmak ama- cıyla üzerinde çalışılan "müşteri ba- zuıda saklama" sistemi, Takasbank ile aracı kurumlar arasmda tartışmaya açıl- dı. lkı haftadır Takas ve Saklama Ban- kası (Takasbank) yetkılılen ile yapılan toplantılarda aracı kurumlar. hısse se- nedı sahıplenne tanınan blokaj yetkısı- nın kötü niyetlı kişilerin elinde tehlike- lı olacağı ıçın önlemalınmasını ıstiyor- lar. Yenı sısteme göre, aracı kurumlann, hısse senedi sahiplerinin kimlik bilgi- lennı, 1998 yılı sonuna kadar Takas- bank'a ulaştırmalan gerekıyor. Takas- bank müşteri bilgilenni bılgısayara gı- rerek bır hesap numarası belirleyecek ve bunu müşterinin adresıne göndere- cek. Gönderilen numarayı sadece müş- teri bilecek. Müşteri elindeki numaray- la Takasbank'm şu anda faalıyette olan Alo Takas hatrını arayarak hesabında- ki para ve hisse miktannı öğrenerek ıs- terse hesabına blokaj koyabılecek. Blo- kaj konulan hesaba, aracı kurum hiçbir şekilde müdahale edemeyecek. Henüz yiirürlükte olan ve ha\iız sis- temi olarak tanınan uygulamada ise bor- sa yatınmcısının alım satım emirleri, ara- cı kurumun havuz hesabından geçtik- ten sonra müşterinin hesabına (vırman yetkisi) aktanlıyor. Vüman yetkisi müşterilerin mallan- nın kötü niyetli aracı kurumlann ıste- diği gibi kulla/ımasına neden oluyor. Uzmanlar, bu yetkileri ellerinden alma- cağı için bazı aracı kurumlann yeni uy- gulamadan rahatsız olduklannı belirti- yorlar. Yıllardır yürütülen havuz sistemin- de müşteriyi mağdur eden aracı kurum- lar, itırazlannı "bk>kaj"konusundayo- ğunlaştınyorlar. Aracı kurumlar konu- ya ilişkin itırazlannı şöyle dile getın- yorlar: "\eni sistemtk müşteriye kendi hesabuulilokaj km-mayeÛĞâtanuuyor. Böyıece aracı kurum müşterinin hesa- bına müdahale edemiyor. Dolayısıyla müşterinin bloke ettirdiği hesabı kont- rol etmeden satış emrini yerine getiren aracı kurum zor dummda kalabilir. Çünkü bloke hesaptan \apılan hisse sa- öşından müşteri \ azgeçerse aracı kuru- mun satılanı yerine kov ması gerekecek. Saülmaması gereken hisseleri satan aracı kurum eksik hisseleri maüyeti ne ohırsa oisun bularak açı^nı kapatmak zorunda kalacak. Kurum a> nca Takas- bank'a temerrüde düşmeden dolayı fa- iz (idemek zorunda kalacak." Borsa yükseldi Ekonomi Servisi - Gensoru oy- lamasmın sonucunu bekleyen bor- sa önceki günkü sert düşüşe tepki vermeyeçalıştı. Başbakan Yılmaz'ın ANAYOL hükümetine ilişkin tavn dün de sa- tışlann nedenını oluşrurdu. Bile- şik endeks önceki güne göre 113 pu- an artışla günü 2470.62 puandan tamamladı. Takasbank Cenel Mudurü Etnin Çatana 'Dondurulan hesap kullanılamayacak' Takasbank Genel Müdürü Emin Çatana, aracı kurumlann eskı müş- terilerinin kimlik bilgilenni istenen detayda veremediklerini, müşteri hesaplannın kendilerine istenen sü- rede bildirilmemeleri durumunda söz konusu hesabın dondurulacağı- nı söyledi. Müşteri bazında sakla- mayla ilgili sorunlan anlatan Çata- na, aracılann takas açıklannı kapat- mada, dondurulan müşteri hesabı- nın bakiyesini kullanamayacaklan- na dikkat çekti. Çatana, kötü niyet- li yatınmcının hesabını bloke etme- sine ilişkin olarak şunlan söyledi: "Sanşı yapılan laymetfcrin müş- teri tarafından bioke edilcmemesi için aracı kuruluşa da bir olanak sağlanacak ve vaûnmcının seans sa- atferi bojıınca, iştem yapürdığı kry- metferine bioke ko\ması önknecek. Bunlan aracı kunınuara anlatma- j'a ı^ılışrjttruz. Yaunma ancak seans saaderindti]soaraAlo4akassJstenıi}- le taymetlernî! bloke edcbflecek. fa- kat 24 saat bo\ unca blokajı kaldıra- a tarafindan bioke edflen kıymetier yatınına tarafindan bioke kaknnim- caya kadar ait hesapta hareketsiz duracak." Müşterinin borcundan.dolayı ha- ciz gelmesi durumunda müştenye ait alt hesapta bulunan kıymetlerin hac- zedilebıleceğinı belirten Çatana, "Ancak bu durumda araa kuruma bir önceh'k tamnabikcek. Müşteri hissekri eğer araa kurumda temi- ııat olarak duruyorsa. haciz gelme- si halinde araa kurum hisseterini kurtarabtlecek 7 ' dedı. Çatana, muşten kimlik bilgileri- nin gönderme işlemlerinin devam ettiğını. yıl sonuna kadar yukanda bahsedildiği şekilde gruplar halin- de aracı kurumlann geçiş sürecinin tamamlanacağinı dile getirdi. Kim- lik bilgisi bildirilemeyen hesapla- rm haTeketsizleştirilmesi suretiyle kuüanılmasınm kısıtlanacağını ifa- de eden Çataaa,,yeni a<ylail.falatr "İamlik bilgisi lûgün ıçindebildiriî- meyen alt hesaplann da hareketsiz hale geleceğıni açıkladı. MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Aiman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturva Şılını 1 Yunan Drahmısı 1 Belçıka Franaı 1 Danımarka Kronu 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Flonnı 1 ingılız Stertinı 1 Sunve Lırası 1 1 1 1 1 rian'da Lırası spanyol Pezetası ^umen Leyı sveç Kronu svıçre Frangı 1 rdjı nıyaıı lOOİtatyan üretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekiz Eskudosu 1 S. Arabistan Rıyalı AUŞ 300,030 176,460 191.99C 25,103 8,540 46,401 52,575 57,442 156,290 498,990 438,380 2,067 36,805 213,470 17,711 2,464 193.690 982,050 345,800 8,540 40,047 1,714 80,239 DÖVİZ SATIŞ 301,480 177,310 193,250 25,201 8,594 46,629 52,876 58,317 157,250 501,600 440,580 2,085 37,188 214,850 17,906 2,480 194,570 994,980 348,960 8,594 40,317 1,729 80,384 26 KASIM 1998 EFEKTİF ALIŞ 299,670 176,250 190,510 25,040 1,012 8,519 46,229 64,361 52,444 57,229 370,300 155,900 498,390 2,981 434,000 2,059 24 36,669 212,940 co00 17,622 2,449 68 192,490 957,700 8,433 39.899 1,693 79,236 SATIŞ 302,230 177.660 195,180 25.264 1,042 8,615 46,806 67,662 53,008 58,539 417,580 157,640 502,850 4,172 444,990 2,093 36 37,329 215,390 onÖU 18,019 2,496 103 195,800 1020,050 8,701 40,470 1,751 81,389 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.7003 15601 11.963 35 080 6 4655 5 7016 5.1697 1.9172 144.60 8.1069 14035 1683.70 121.57 1.5495 35.080 7 4778 174.33 3 7505 1 Kuveyt D.: 1 Slerlin: 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1SDR: ABD Dolan Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilini Belçika Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı -Fin Markkası Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isviçre Franoı halyan Lıretı Japon Yeni Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S. Arabistan Riyali 3 3003 ABD Dolan 1 6638 ABD Dolan 1.4614 ABD Dolan 1.1575 ABD Dolan 1,3853 ABD Dolan 417,640 BONO PİYASASI VADC FAİZ HACİM 21Tem1999 146.87 92027 5May1999 146.72 15.001 10Mst1999 13277 220 SERBEST DÖVİZ CİNSİ tewçr5c rang FıanseFiîiş HoiandaFlcm S A x R N a AıustuyaŞAı *uş 3CP00G 21360ü 52600 15650C 499000 30100 25050 SAnş 302500 '77500 215300 53100 157600 502500 61300 25350 100 l a Lrsb 1 8O5O EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Durgunluk Geldi Sorun birdi, bin bir oldu. Apo öfkesi, Italyan kız- gınlığı, ertelenen futbol maçı, örselenen onuru- muz yetmezmiş gibi siyasetin ayak oyunu düze- yinde sürdürülmesinin yarattığı belirsizlik ve ata- let ortamı, gündemi neredeyse taşınamaz hale getirdi. Bu kargaşada bir süredir beklediğimiz bir geliş- me de gelip kapımıza dayandı. Ekonomide dozu grttikçe artacak gibi görünen durgunluk eğilimi iyi- ce görünür ve yaşanır hale geldi. Durgunluğun yayılarak derinleşmeye başladı- ğını üretim alanından yükselen seslerden anlıyo- ruz. Reel sektör aktörleri ortalığı tam bir ağlama duvanna çevirdiler. Daralan talepten, azalan sa- tışlardan, işçi çıkarmalanndan, zora düşen firma- lardan, muhtemel iflaslardan şikâyet edip, gelişen durgunluk dinamiğine dikkati çekmeye çalışıyor- lar. ••• Haksız da değiller. Ama şikâyetleri gibi hazırlık- ları da yeni başlıyorsa, gecikmiş sayılırlar. Işin ge- lip bu noktaya dayanacağı neredeyse bir yıl ön- ceden belliydi. Küresel krizin sonuçta bizim üze- rimıze de t>öyle bir yansımayla geleceği görülü- yor ve söyleniyordu. "Ben söylemiştim" demeyi hiç sevmem. Ama sürecin bu noktaya geleceğini çok önceden söy- lemiştim. Merak edıp geçen aylardaki yazılanma baktım. Yıl başından bu yana kafamı küresel kri- ze takmışım. Gazete yazılannın yanı sıra, daha ge- niş makalelerde, araştırmalarda ve çok sayıda söyleşi ve konferanslarda hep bu takıntının peşin- de dolaşmışım. Yılın ortasından bu yana da hiç ara vermeden, gazetede küresel krizin gelişim dinamiği, hareket deseni, bize olan yansımalan ve gelecekteki ola- sı etkıleri üzerinde yazmışım. Bazı dostların "Uzattın ve tadını kaçırdın" şek- lindeki yoğun eleştirilerine karşın, bizim dışımız- da gelişen ama mutlaka bizi etkileyecek olan kri- zi anlamaya ve anlatmaya çabalamışım. Bu arada, başlangıçta düzgün gorünmemize, kriz- den çok fazla etkilenmiyormuş gibi durmamıza karşılık, küresel krizin bizedddi bir durgunluk şek- linde yansıyacağına birkaç kez dikkati çekmişim. • • • Bu bir kehanet değil. Kehanetleri de hiç sevmem. Sonuçta kapımıza bir durgunluk ivmesinin gelip da- yanacağı baştan belliydi. Iktisadi akıl ve çözüm- leme bunu gösteriyordu. Üstelik başlangıçta reel bir devalüasyondan ka- çınıp, görüntüyü düzgün tutmamızı sağlayan liki- dite daralması ve yüksek faiz önleminin, daha son- raki dönemde, küresel krizin kapımıza bıraktığı durgunluğu besleyip derinleştireceği de daha o nok- tada alenen görülüyordu. Küresel kriz biryandan dış kaynak girişini kuru- tarak, bir yandan da genel durgunluğa paratel bi- çimde dış talebi daraltarak ulusal ekonomilerde dur-" gunluğu besleyecektı. Bızımtürümüzdeekonomi- lere dönük risk algılamasının Rusya çöküntüsün- den sonra tırmanması, dış kaynak girişini bütünüy- le kesince sorun olasılık olmaktan çıkıp, gerçek- lik kazandı. Küresel düzlemde oluşan bu risk algılaması ar- tışını bizim açımızdan asgari düzeyde tutmak mümkün ve gerekliydi. Başlangıç evresinde düz- gün bir görüntü vermek zaten bu yönde bir avan- taj sağlıyordu. Ancak düzgün görüntüyü taşıyan faiz yükselme- si, avantajın sürdürülebilir olmadığını da gösteri- yordu. Bu koşullarda siyasette ve ekonomi yöne- timinde uzağa bakan bır görüşe ve kesilen dış kaynak girişini ilk fırsatta tersine çevirmeyi amaç- layan düzenlemelere ihtiyaç vardı. Bu durgunlu- ğu sınırlayacaktı. Bugün gelınen nokta bunun tam tersidir. Çizi- len kriz resmini görmeyi ve anlamayı istemeyen- ler, bugün durgunluğun derinleşip, depresyona dönüşmesi olasılığı karşısında çaresiz durumda- dır. Önlem alıp görece sınıriı bir yavaşlama ve ufak tefek tahribatlarla atlatılabilecek bir fırtınayı şimdi cepheden göğüslemek zorundayız. Reel krizfinan- sal çalkalanmaya benzemez. Ekonomiyi yakasın- dan tuttuğu gibi dibe vurur. Çok büyük hasar olur. BORSA (1. lomim* 2H!>MnK aMlm 233 TârkT ı«rjg mhtM 23tTMmıarta Ttlmm ? 4 D T * ; C » a i t f t t » T m C f c ü a a » ' • o l f c l ı : c " l r K a Y 2 4 4 ~ o p * - a » n g iia^J4--SIB 249 7 t e S'ÎTKB'Mİ 251 r «**!7iıs9»(m İSBPMB 254 LJSAŞ SSKUfep SJa"mrW SHMÇa* S1HİI S M 2S3Va»y«.Dt S4MI 265V*y*P *«MIanM!l vı mm mıSİ İ7n«tı*il*a İIİ1*Mln!.rj mi&ı SEANS) t,flS ıa 1560 1.550 ım 22380 aa 4İ0C 1J7S •s* 1 ıa IM "13« • ; 33,100 ıa ••x "3 ıaIM mAM XV im ta nc SI 2.S3C ISI V1I9 ı,a ıa 150C if 4400 Î200 ıa 1225 1475 ım sa •V: tsıIM 0 t İS İ | ıa ıa37] sa1ff5 ıa ıa 300 21a Ü00 IH ta 11a BÖLGESELPAZAR1. 001 tanaBemmsan CCGBnsaiPadannzÇı 004£maıBeşy«b OOS Sctea GÖZALTI K* AEaraE*Inrttan JKSöla k 5053 ım, * 590 '330 880 430C 1500 530 900 330 PAZARI > ; C K 103c SBC 4330 9120 S3C Fj rikstt ta ıa 1693 1JM 1525 UM ııa 2125C »a 4,53c 9400 ıa 1325 1İ25 1350 il 12 US 4450 a3 na ıa 375JM ııa1-50 12S a^ ıa ıa38C TM •125 U7S 1,79 n aa &§ ıa <a ıa 171 ısn tffl •İİİ 171 4.45C iiü 4 * 0 0 0 tıa IN '"5jrx m•JOC m •j» »iıa l i mM na us 1İ w 71,1 41 ıa SEANS 4850 3360 560 1,000 890 4B5C 1 jyır 39! 4330 m 5C 910 940 48CC 9tC 94C aum , ta 62JBJ 21733JK •1ı » ıssmmm »UOO 0 0 K1JB.M ajSa ıluıa'326.00C MM •jttm İSM ssa 1691237 OM nuua 14CJB t a 1988 (4.0u T(HJ 1,4i 119 1533 1 » 1312 m îi 4461 1351 un 1265 IÜS 1900 1495 IV 4400 0 0 7148 374 sa1112 m 1.71 951 İM n us ıa 25 USM19M 29ita mm 51S.O0C 232,00! 63C0K 4B25 3.652 5*4 901 ZSMSM1888 2S3.30C 232000 630 M 4S25 301 BORSA (2. SEANS) IfcaSeıef 231 TacYjn»at JSWmm SMlMTAn 237TreKuban T1TI—!•« 2atat} 240 ToteOtnoHFjb 2*4Tco*Fıtm5 248 lUDsnDrjkum 250 TüıMsTdsl 2511ûnM3TaWer* ıBff'260Va¥Rma'i<jr 26'Vata 262 ,'ana 263Va*YtO* S4MI a«Mr*a 263 rSs İTUâT 271 TıpİMIatB 272hpıMintTII. 271 T ş ı M U U 2"4rxrs imtı 1500 m 1İM1 İ !^15DC 11,475 2.150 ia 54 2İİ 9S ( « V ! | ı1 1 n E9O3 380 »M 11i 1 « 'T30 M 26,BCC !3 3B0C Eı ftpt 1425 UI •Jl 4250 ıa 1,475 4İ 0 1 i 11IS 1J25 '65i M 25J) ®1J9 41 3TX Eı lâka* i ıa rS 11,52i 1175 m « 0 «M İM 2İM '060 6.50C 9300 38C 27,M I S I,B 1725 M 26 SOC [S 3T0 aum 1888 ba» 1*25 1İ75 £<? 1930 1950 f.tfl £303 383 İ7M 119 •ı26 300 !'M 'S BÖLGESEL PAZAR 2. SEANS İ I N a C m * 0 0 4 G a t x n ^ 005 HokSıgDrtı 006 htarmadya OVYapfadünna'K. 17 M « 5M 50 300 7,7X 1.071 8İ0C 17 M & M in REPO PİYASASI Emsyon I i 3 4 n alnrjxTL Interbank faızlen. 79.00 Tgûnlük 8905 30 günKJJc 93 00 ü 3 1 • I B 3 0 0 0 D 0 0 3 SM 1) SM c E C 0 ALTIN VI 1 2 1 2 * 3S3C3CC 692İBC awa c T 1r5 2J46 8 Soo nm 3İ7:300 2Î3OC ıa,M Sa1155.M 737 JOC UÎ4.B a. «atS4.«a 2.171.M 1X30C S M » «M c S1J27M 0 0 3 0 \% İ5'2 IH 1252 MJS 1651 !« 1*96 1J47 572 ıa İ'4S150 o I2JB 4B K1İ2 1741 ı!n a f 6.34C 1968 İ154 Tıa1J7! 1659 i l 26155 \% 11881 17112 3 14i 3 3 a 0 CuTfunye! 19000000 19400000 Desat 24avara« 20500000 22500000 r 2960000 28K00O 22syarbte* 2575000 2945000 YATIRIM FONLARI ATİFHFONLAfl Iş Bar*. Hısse Rxi IşBsrk. Iş0n* c on IşBank-De^lanFor, kitatısnk A Tçı Dsğ^hen t«ert«»*ATpıKilTm kitar YaL A Kama F kıterYat Hısse Fon llosal A Tip De^lten F Garant A Tip Kama Fon Sarartı A TK» De^şkan F Esbaık A rp. Dedj^aı YKY A T p Hısse Fon YKY A Tıp Kama Fon YKY A T p TeteS Sek_ F YKYATpMaf K m n i F YKyATıpıMeta(Sek.F YKYATpGıda-lçecekSF YKYATlpıDeğ^kenFon YKBATpKarmaFon Halk Sıgotta Ö2Bİ Fon Vatof Hisse Fon Dısbaik A Tıpı Kama Fon OJbankATıpıDe^skBiFo Yaeatank A "ıp Do^şto- Frans A T p De^şkan Fon OJSgortaATpDeaşken 2raatATİpDeğqkenFon Hak-3ATıpıKamaFon PamJiıank A T p Dt^kBn Emekbank Hnse Senedi F EmiakDank Oe^şken F SümerKamaFor EgeFon-2 KakrnnaATIpıDı^skenF Demrtank A De^sken Fon DemrYa! ATıpıOe^sken TûrMıank Hisse Senedi Fon AJcbank A Tıpı DoJışKer Fon Teksûl A Tpı Hısse Fon Aîa A Tıpı Karma Fon A a J T p Hısse Senedi F Koçbank A Tıpı Değışketı F Koçba* Kacma Fon Koçbank Hisse Fon Koç Menkul A Işjjrak Ko( Alhanz S*} Özd Fon OlofaaJA-npıOe^şkenFon Körtez Yat A Kanra F TtB A T De^sken Fon "^B A Tıpi Kama Fon T1B Yat Değısken A TlBASSDDeS (Mt F Kentbank A Tpı Karma Fon AltemaMADe^şken Hak A Tıpı Değ^ken Fonu Sekef A T,p, Değısker OyakATıpıOe^şken Eczaı*aşıATıpıDeğ«îke<ı EkspnsArpDe^skenF Geo* A Tıpı Kama Fon OedkATıpıHBseSened EknatorADe^sken GünlükDe$% 1470O50 818256 215577 31961 33416 20858 13092 903409 802518 13Î8158 541069 15988 13353 6502 10463 6189 11543 8593 9364 20872 963858 5628319 1569343 533191 2S6O799 329669 2407406 1316079 10529 334017 61924 30110 168022 157635 676235 14365 347241 46911 115125 613392 22532 761645 164224 24436 6459 11676 768004 13358 326701 56239 21593 9958 97720 117491 143404 «150 87641 91335 56971 42317 5975 9559 -2 00 -3 40 -1 11 -0 85 -0 99 -0.89 -2 45 -170 -0 99 -113 0 51 -4 43 -109 -4 73 -2.21 -170 -395 -2.24 -101 -1 14 -2 77 -0 62 -0 80 -3 09 •109 •0 80 •0 87 -2 33 -218 -2 00 •2 02 -153 -0 93 -2 62 -1 11 -140 •2 00 -147 -160 -139 -3 28 •151 -2 63 -2 00 -3 77 -102 -101 •118 -0 63 -2 17 -132 -215 -3 00 -151 101 181 •1.21 4 4 4 -0 87 -214 -088 -2 09 KapaATıpDe&tenF ToprakATpDe&ken TektoiFon-1 NurolADe&kenFon IsfcATipıHHseFon AtaATıpıDe&kenFonu Ev^nFon-i YatmmF A Dejskon Fonu TaatorATfpıKannaFon StatşADe&kenF BayntrATpDe^skenF IjYat DeJttoıFon OamanfcA Karma Fon EGS A Tpı Karma Fon EGSYatATpKaraıaFon EGS SSgore A De&fcsn For ABNAmro Karma F TAİBYaLADatekenAF NuOslBm knlas uzel F Dember* A Değqken F DencDankAKarrmF FtvaATpO«»sksn Rrve A T p Karma Fon Bender ATpı Oe^sken Fon Srt6bankATp.De^enF MEKSAA T p De^sken Fon U6 Ulusal Yat A DaŞtken Parttjank A Tıp Karma Fon AcarATıpıDeğqkenFon BTIPtFONLAR Iş Bank üiot Fon ısBank Değısken Fon IJBank YstsnaMK Fonu Ef Bar* Tahvü ve Bono Fon Interbank B Degısken Fon Interbank B Uot Fon IkOsat B TaM-Bono «rtısat B De*sker F Garantı B Tahvıi-Bono Garant B T p ükrt Fon Garant B T%x Karma Fon Oarant M K De^jkaı Fon EabankBTıpDe&fcen Eabank B Tıp Karma Fon YKBBTpLHFon YKBBTpCfcğitkenCon YKBBTahviBono Fonu YKBBYabMKıym Fon YKYBTpLitotFon YKY BTahvi-Bono Fonu 25226 46143 21609 32094 17390 28754 27479 26023 37879 33548 10004 22261 23191 13667 8594 8014 20584 14069 19390 12932 10963 8554 8162 9655 7271 9890 10533 6797 11245 5973583 943499 471226 1996475 2416066 567961 2880352 3247770 7344416 2736669 1537373 208890 3319075 993112 6360146 4316304 2047716 1521596 36545 35660 VakıfTahvılve Bono Fonu 1 10669391 Vafcf Ce^stoı Fon Vakı) Yabana Menkut Fonu Vakıf ükjt Fon VatafBTçı Karma Fon OsrjankBTfnDe^akenF Yasarbank B T^a Değqfcen YasarbankUkHFon Fınans B Tft Tahv#-Bono Fmans B Tıpı D e W s r Fon RnansB Tıpı ükıt Fonu Ziaat B Tfx DeÇfska-, Fon ZnatBTtnLMFon Ziaat Fon-4 2170406 1333264 1012407 21002 5646434 944267 111406 3312518 2175778 1948311 2757683 2709248 2395364 060 -1.27 -0 33 -0 95 0.50 -132 -2 40 -0 88 -0 49 172 -182 -107 -0 92 -196 -123 -2 42 •2 41 0 41 -102 -0 89 -0 99 •4 49 -158 -2 02 -3.50 1.22 •134 -1.29 -U7 an 019 034 0.24 0.27 056 045 028 042 023 0.21 017 078 017 021 018 065 -0 87 019 081 034 022 043 016 0 41 035 020 020 0 28 012 021 0.30 024 028 25 KASIM 1998 Halk-1 B Tıpı TahW Bono Halk-2 B T p De&ken Fon Pamuk B T p LJot Fon Pamuk B T p De#şfcen Fon 2404243 1444061 2304437 1747702 Emlakt)ankTarıv«-BonoFonu 3075272 En^akbanft De^şkan Fon Ermakbar* LJot fon Sumer OBğ^ken Fon SümerUMFon Sümer Tarnd Bono Fonu EgeFon-1 Kafcnma B Tpı De^sfcen F DemrbankBDe&ken DemrYatBDe^slıen DemrYat.BLMF TansFon-1 TansFon-2 Türkbank Tah»l ve Bono Fo EöbankBDe^staı TSKBBTp,Tahv»-BonoF TSKBBTpDe^skenFon Akbank B Oeğqken c Akbanlc B Tahvi-Bono TeksS B Tıpı LJot Fon TetstlBDeManFon Ata BTahvi Bono F Isvıçnî Sig.Tahv«-Bono Koçbank BDeJskenF KoçtankTahvıl Bono Fon Koc UentaJ B Likıt Fon KorfezBDeğıskenFon KorfuYatBOeğpsksn TEB B Değısken Fon Kentbank B Dejskan Fon AltamatrfBDe&fcen Altamatıf Yab M K. Fonu ŞekürBTpDe^ekenFon Oyak6a*BDe*skenFon Eczacfcası B Değrçken Fon EkspnnBDa^lcenF SYB De&fcen Fonu GedikBTıpıTahv<-BonoF FJonoler De^sken Fon KaprtiBT^De^sker F KYatnmBDeğlşfcen ToprakBDe^sken UlusB Tıpı Değısken Fon IsUarBYabMenKF Alfa B Tıpı Değısken Fonu Alfa B Tıpı Lkıt Fon Yatmm F B Dejşken Fon Taortr B DeğiakBn F BayınayBTpOeğqkenF Osmara Tahvıl-Bono Fonu Osmant B T p Uot Fon Osmant B Tfa De^sken F EGS BTahvıl Bono Fon ABN Amro Değ^ken Fon TAIBYatBDe^skenF 960744 3160940 1046904 26248 23035 1299616 1696050 1049681 19872 12949 1898556 688398 69886 1555277 328375 65197 619768 306225 384822 302845 45143 19596 471035 64436 11329 175813 21822 108770 30614 95776 47056 29199 30505 186483 44699 106217 51077 68447 86220 22335 54272 36737 14627 36459 11359 15239 32747 35466 29375 14315 11642 23009 21151 16270 tMbndBankBOe^skerıFo 20870 YurlbankBDe&kenFon OenBtank B Değraken Fon Denub 8 Tahvıl-Bono Fon Oenctank B T ükıt Fon SıtebankBTıp.DeğrçkerF 18236 15125 13363 12417 11894 -0 22 002 02O 0 51 044 023 022 0.34 020 096 0 07 047 010 0 24 019 021 107 061 025 040 023 017 0 31 017 017 017 101 060 044 019 020 011 024 014 -0 00 063 018 022 030 -0 06 -0 06 021 129 043 043 020 021 044 0.36 023 024 050 020 0 31 017 023 130 099 018 016 022 022 043 019 0 71
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog