Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet kitap kulübü Her KİTAP tektir ye benzersizdir. KİTAP, TAKSÎM SERGİ SALONUNDA... tetıklal Caddesı Aksanat karşıs Taksım/lstanDuJ Tel:(212)252 38 81 Faks:(2i2)512 48 30 Cumhuriyet75. YIL SAYI: 26711 / 150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24KASIM1998SALI H R H A A K K JONATHAN SVVIFT GULLIVER CUCELER ÜLKESİNDE İrfan Şahinbaş'ın çevirisiyle Kasım ayının çocuk kitabı bir yergi ustasından Yediden yetmişe tüm çocuklar için... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... J O N A T H A N | S W I F T GULLIVER CUCELER L'LKESINDE RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ-II Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu önemli belgesel anı kitabının ikinci cildinin de birincisi gibi ilgiyle karşılanacağını umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Terörün 'uluslararası bir afet' olduğunu söyleyen Demirel sert çıktı 'Hiçbir yerdebarmamaz'• Italya'nın Abdullah Öcalan konusundaki tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Demirel, çifte standardın uygarlıkla bağdaşmayacağını söyledi. 30 bin kişinin katili olarak nitelediği Öcalan'ı hiçbir ülkenin kucağında tutamayacagını belirten Demirel, Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığını dile getirdi. ADANA (Cumhuriyet Günev tlleri Bii- rosu)- Abdullah Öcalan'a ttalya'nın sahip çıkmasını sert dılle eleştiren Cumhurbaş- kanı Süleyman DemireL uygarlığin çifte standart kaldıramayacagını beürterek, "Hiçbir de\ leL dağlanndâ silahlı adamla- nn dolaşmasına \e vatandaşını öldürme- sine müsaade etmez. Hiçbir devlet, bu si- lahlı adamlarla masaya oturmaz. Terör ör- gütünün başı hiçbir yerde bannamaz. 30 bin kişinin katilini hiç künse kucağında tu- tamaz" dedi.Cumhurbaşkanı Demirel, U- laştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile birlikte Adana'da bazı açılışlara katıldı. 1 trilyon lıraya mal olan Adana Havaalanı îç Hat- lar Terminali'ninaçılışınıBakan Denizol- gun ile birlikte yapan Demirel, Türki- ye'nin her gün yeni yatınmlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Anakent Belediyesi ta- rafından yaptınlan Kozan Yolu Köprülü Kavşağı'nı da hizmete açan Demirel. Çu- kurova Üniversitesı'nin 25. kuruluşyıldö- nümü törenlenne katılmak üzere berabe- rindekilerle üniversiteye geçti. YÖK Başkanı Kemal Gürüz burada yaptığı konuşmada ftalya ve Öcalan konu- suna deginerek. "Tek millet, tek ülke dü- şüncesinden vazgeçmeyiz. Bu olavda pro- vokasyonlara gelmeme>e dikkat etmeli" dedı. Ünıversite Senatosu tarafından Onursal Doktora verilen Cumhurbaşkanı Demirel ise yaptığı konuşmada, Türki- ye'nin banşçı olduğunu, bunun bir zafiyet olarak algılanmaması gerektiğini vurgula- dı. Türkiye'nin bir terör tehdıdine maruz olduğunu anlatan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu devlet, sıınrlanıu koruva- cakbr, topraklaruu koruyacaktır, vatan- daşiannı koruyacakfır. Hiçbir devlet dağ- lannda silahlı adamlann dolaşmasına ve vatandaşım öldürmesine müsaade etmez. Hiçbir de\ let bu silahlı adamlarla masaya oturmaz. Terör örgürünün bir komşu ül- kede yerieşmiş olan başı Türkiye'nin bu durumun devam etmesine müsaade etme- yeceğini göriince burayı terk ettL 30 bin ki- • Arkası Sa. 8, Sü. 6 'da İSMET SEZGİN: TAVRIMIZ FARKLI OLUR • 8. Sayfada Italyan takımıgelmekistemeyince UEFA karşılaşmanın 2 Aralık'ta oynanacağını açıkladı Juve korktu,maç ertelendi İtalya D'Alema PKK terorunu kınadı • Yeşiller Partisi'nden senatör Boco, Ermeni katliamının kınanması yolunda bir karar çıkarmak için hazırlık y_aptığını açıkladı. Ocalan'ın Papa'ya mektup göndererek Ağca'nın Türkiye*de hapisten kaçmasını eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ersin'in sağladığını yazdığı bildirildi. D'Alema "PKK terörünü kınadıklannr" açıkladı. IC«BAZOG.U'nun 18. Sayfada 72 gözaltı Istanbul'da HADEPli operasyonu • PKK lideri Ocalan'ın Türkiye'ye iade edilmemesi için açiık grevleri, izinsiz gösteriler ve molotofkokteyli atma eylemi yaptıklan Iselirtilen, aralannda HADEP il ve ilçe yöneticilerinin de bulundugu 72 kişi Sözaltına ahndı. 18. Sayfada Italya'yı protesto gösterisi • Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediğı "İtalya'yı protesto" gösterisinde Roma hûkümeti terorizme destek vermekle suçlandi. RMrKİOUKLU'Nnfeabert • 6. Sayfada f'alra f»vl*itrıi Eminönü Belediyesi çalışanlan\eyurtta^lar. İtalya Başbakanı D'Alema, Ehşişkri Bakanı Dini. İçişle- 1<«V» C ^ i e i l l l n Bakanı JenoünoveAdaletBakaıuDüiberto'yafaks göndererek İtahan hükümetinin ta\nnj pro- testo erti. Başkcntte 7 bin taksi. İtaha Büvükelçiliği önünde protesto turu attı. Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çiçek, ftalyan arabası ve yedek parçası almaya- caklarını söyledi. Lefkoşa'da düzenltnen nıitinge KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve Başbakan Eroğlu da kabkn. (Fotograf: KADER TÛĞLA) • 8. Sayfada • UEFA'nın Cenevre'deki toplantısı sonrası yann Ali Sami Yen Stadı'nda oynanması gereken Galatasaray-Juventus maçı 2 Aralık Çarşamba gününe ertelendi. UEFA Genel Sekreteri Aigner, "fki ülke arasındaki havanın yumuşaması için bu karan aldık" şeklinde konuştu. • Galatasaraylı yöneticiler UEFA'nın karanna tepki gösterdiler. Basın sözcüsü Ali Dürüst, "UEFA'nın tarafsızlığma artık inanmıyoruz" derken Atilla Donat, bugün yapacaklan yönetim kurulu toplantısında gerekirse maça çıkmama karan alacaklannı söyledi. Fatih Terim ise UEFA'yı motivasyonlannı bozmakla suçladı. • Bir haftadır "En iyi gûvenlik önlemlerini alacağız" diye açıklama yapan, dün bu önlemleri "30 bin seyirciye 20 bin polis" diyerek duyuran spordan sorumlu Devlet BakanJığı, güvence karannı UEFA merkezine, toplantı başladıktan sonra TSİ 15.30'daulaştırabildi. MSpor'da L 1 S E L E R E G î R 1 Ş DENEME SINAVI Çfller ve Yılmaz aklandıYüce Divan'dan kurtuldular Meciis'teki hükümet pazarlıklan DYPlideri Çiller ve Başbakan Yılmaz'ı Yüce Divan'a gitmekten kurtardı. TBMM Maharlığı Soruşrurma Komisyonu'ndan, ANAP- DYP-FP-DSP oylarıyla Çiller hakkında "Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığı" karan çıkarken Yılmaz da DYP-ANAP ve DSP'nin oylanyla aklandı. CHP'li üyeler, Çiller'le ilgili karann, komisyonda yapılan çalışma ve elde edilen kanıtlar uyannca değil. Meclis kulislerindeki gizli 'son dakika' toplantılanyla belirlendiğini öne sürdüler. • 5. Sayfada Ecevite başbakanlık yolu ANASOL-D hükümetinin yann yapılacak oylamada düşürülmesine kesin gözüyle bakılırken hükümet ortaklan "hûkümeti yıkanlar kursun" taktiği izlemeyi kararlaştırdı. ANAP ve DSP bu yolla DYP ve FP ile hükümete girmesi olanaksız görünen CHP'yi sıkıştırmayı amaçhyor. Meclis kulislerinde Bülent Ecevit'in başbakanlığında ANAP-DYP-DSP ortakhğının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu model, FP ve CHP'de "ANAYOL- SOL kunılursa seçim 2000'e kalır" değerlendirmelerine yol açtı. B 5. Sayfada ANASOL-D dÜŞÜrÜIÜyOr Yılmaz ve Taner hakkında venlen gensoru önergesi görüşmeleri tamamlandı. Yannki oylamada 276 oy buJunarak hükümetin düşürülmesi bekleniyor. Dünkü görüşmeler sırasında ANAP ve DSP'li sözcüler Baykal'a yüklendiler. Zaman zaman sert tartışmalann yaşandığı toplantıda Taner'e "Yalan söylüyorsunuz" diye bağıran Baykal, Yılmaz'ın Sümerbank'ın satışıyla ilgili savlannın doğru olmadıgını söyledi. Taner, Yiğit'i ilk kez Cindoruk ve Kamhi ile birlikte özel bir odadan çıkarken gördüğünü söyledi. • 19. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCA\XREK Sonucu Belli Sorunlar Iki büyük sorunumuz var; kimi sonuçlarını bugünden kestirmek olanaklı. Birincisi: Hukuksal açıdan çetebaşının Türkiye'ye ia- desi için umut ışığı yok! idam cezası oldukça iade istemini içeren dosyamı- zın birinci sayfasını bile okumadan geri çevirmeleri ola- sı. İade konusunda İtalya, sadece Almanya'ya şans ta- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Yavuz Gökmen yaşammı yitirdi • Hürriyet gazetesi yazarlanndan Yavuz Gökmen, dün Ankara'da yaşamını yitirdi. Cumartesi aünü hastaneye kaldınlan Gökmen "e, çift taraflı zatürree tanısı konmuştu. 1946 yılında Manisa'da doğan Gökmen, gazeteciliğe 1976 yılında başlamıştı. • 8. Sayfada Dolar 300 bin lirayı aştı • 75. yılını tamamlayan Cumhuriyet'in para birimi, dolar karşısında 300 bin lirayı da aştı. Cumhuriyet kurulduğunda 1 dolar, 90 kuruş ederken aradan geçen 75 yılda dolar 333 bin 333 kat arttı. En yiiksek oranJı devalüasyon yüzde 220 ile 1958 yılında yapıhrken 1980 yılından sonra dolann artışı hızlandı. 24 Ocak kararlanyla 1 dolar, 35 liradan 70 liraya yr ükseltilirken 18 yılda 4286 kat değer kazandı. • 13. Sayfada Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı öncesi, Cumhuriyet gazetesi ile Özel Dershaneler Birliği Derneği'nin (ÖZ.DE.BİR.) ortaklaşa yürüttüğü çalışma liseye girişte tüm öğrencilere büyük katkı sağlayacak. Yann Cumhuriyet 'te. 24 Kasım Öğretmenler Günü Eğidmdler yoksulluk smınnda• Öğretmenler Günü bugün tüm il ve üçelerde, milli eğitim müdürlüklerinde ve okullarda düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Başbakan Yılmaz, öğretmenlerin geleceği biçimlendireceğini vurgulayarak "Oğretmenlerimizin özlük haklannın iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır" dedi. Milli Eğitim Bakanı Uluğbay, mesleğin zorluklanna dikkat çekerek terörün bile eğitimcileri yıldıramadığını voırguladı. • Son 11 yılda, Doğu'da 138'i öğretmen 153 eğitimci PKK katliammın kurbaru oldu. Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, öğretmenlere sendika hakkı verilmesi gerektiğini belirterek "Eğitim sorunlan örgüt katkısı olmadan çözülemez" diye konuştu. • 7. Sayfada Newsweek dergisinin iddiası 'IrakhABD'nin onaytyla îngtttere uyardı' • Newsweek dergisi Irak'a yapılacak askeri harekâtın zamanlamasj konusunda Bağdat yönetimine bilgiyi Fransa'nın değil, ABD'nin onayıyla Ingiltere'nin verdiğini öne sürdü. Irak iddiayı yalanladı. Irak'm, UNSCOM'un istediği belgeleri, BM Özel Temsilçisi Prakaş Şah aracıhğıyla BM Özel Komisyonu'na vereceğini açıklaması üzerine, Şah dün Bağdat'a geçti. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yuhh Beee... Tansu Çiller'in malvarlığını araştıran komisyonun 12-2 Çiller lehine karar vermesinin ardından şu sapta- mayı yapmadan geçemeyeceğiz: - Bu Meclis Marcos'u da aklar! Çiller'in aklandığı saatlerde Yılmaz'ın malvarlığını araştıran komisyon da 10-5 Yılmaz lehinde karar ver- di. Artık gelenekselleşti: m Arkası Sa. 19, SiL6'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog