Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13KASIM1998C 8 HABERLER Emniyete basvurdu FikriSağlar'ın kazasmda suikastkuşkusu ANKARA (Cumhuri\et Bürosu) - CHP Içel Mılletvekılı ve TBMM Susurluk Komisyonu Cyesi Fikri Sağlar. önceki gece Esenboğa Havaalanı yolunda trafik kazası geçirdi. Sağlar. suikast olasılığına karşı emniyete baş\xırdu. Sağlar. Istanbul dönüs,ünde Esenboğa Havaalanı'nda Kültür Bakanlığı'nın kendisine tahsis ertiği makam arabasının ön tekerliğinin nedeni bilinmeyen bır biçimde fırlaması sonucu trafik kazası geçirdi. Çubuk kavşağında şarampole sürüklenen, ancak şoförün usta manevrası sayesinde kazav ı yara almadan atlatan Sağlar, suikast olasılığının araştınlması için emniyete başvurdu. Sağlar, kazadan sonra >eni bakımdan çikan aracın ön tekerleklerinden birinin bıjonlannın yennden çıkmış olduğunu tespit ettiğini belirtti. Saglar. "Cerekli başvuruian japtım. BUirkişiyle araştırma yapılması gerekiyor" dedı. Korkmaz Yiğit ile ülkücü katil Alaattin Çakıcı arasındaki somut ilişkiyi ortaya koyan telefon görüşmesinin yer aldığı kaseti kamuoyuna açıklayan Sağlar, bir gün önce de Türkbank soraşturmasıyla ilgili Istanbul DGM'ye 3.5 saat bilgi vermişti. Susurluk Komisyonu'nda etkin çalışmalar yapan Sağlar, devlet ıçindeki yasa dışı yapılanmalara karşı yürüttüğü mücadelesiyle tanınıyor. Bakan Temizel, 8 milyon dolarlık kara para aklandığını saptadıklannı belirtti Kıyı bankacılığı incelemedeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Malive Bakanı Zekeriya TemizeL bır ofT- shore (kıyı bankacılığı) bankanın 8 milyon dolarlık kara para akladığını saptadıklannı bildirdi. Temizel, konuya ilişkin dosyanın Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne göndenldığini bildirdi. Temizel, Kâmuran Çörtük"e aıt Bayındır Holdıng \e Tıırgay Ciner'e ait Park Holding'le ılgilı soru üzerine, bağlantısı olan her şeyle ilgili incelemelerinın sözkonusu olduğunu belirtırken "Bağiantı belirü işlemler nedeniyle vardır zannediyorum" dedi. Malıye Bakanı Temizel. dün Ankara'nın Sincan ilçesi yakınlannda kurulan 75. Yı'l Maliye Ormanı'ndaki fidan dikme töreninde gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Temizel, bır off-shore banka ile ilgili dosyada aklama boyutunun çok geniş olduğunu belirtırken "Bizim tespit edebildiğjmiz ve el koyabildiğimiz 8 müvon dolar civannda" • Maliye Bakanı Temizel, bir off-shore banka ile ilgili dosyada kara para aklama boyutunun çok geniş olduğunu belirtti. Temizel, konuya ilişkin dosyanın Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirdi. Bakan Temizel son olaylarla ilgili incelemelerin de sürdüğünü kaydetti. dedi. Temizel. off-shore nedeni de asla birilerini bankanın Türkiye ayağında başka bir banka bulunup bulunmadığı sorusu üzerine de şöyle konuştu: "Şuanda onlaria ilgili kısımlar değiL Zaten off-shore banka beliıii şeylerle işlem yapabilir. Bu işlemlerin suçlamak değü. Bir örneğiıniz var. Şöhreti körü bakkaldan ahşveriş yaptı' diye herkesi suçlayamazsınız. O nedenle, ısrarla dikkat çekiyorunı. Yani bu tür incetemelerde birilerine birkaç soru somlması, mutlaka onlann da aynı kefe içinde değeriendiriJeccği anlamına gelmemelL Bu gerçekten kanstınlmaması gereken bir şey." Temizel, Korkmaz Yiğit'in açıklamalanyla gündeme giren Kâmuran Çörtük'e ait Bayındır Heybeliada Rııhban Okulu için Yıman ve Rumlardan lobi VVASHINGTON / ANKARA (Cumhuriyet) - Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu üyelerınin görevden alınması ABD'deki Rum ve Yunan lobisini harekete geçirdi. Yunan gazetecilerin ısrarlı sorulan üzerine ABD DışişJeri Bakanlığı şözcûsü James Rubin. konunun aynntılı bir şekilde incelendiğini söyledi. Fener Rum Ortodoks Patrigi Bartolomeos için "Ekümenik (evTensel) Patrik" diye söz eden Rubin, ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman'ın Rum Ortodokslann Kuzey Amerika temsikisi ile yann (bugün) bir araya gelerek konuyu görüşeceğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden aünmasının, yapılan tüm uyanlara rağmen vakıf binasının amacı dışında kullandınlmaya devam edilmesınden kaynaklandığı belırtildi. Holding ile POAŞ ihalesinde ortaklık kurduğu Turgay Ciner'e ait Park Holding'le ilgili son olaylar nedeniyle inceleme olup olmadığının sorulması üzerine, bağlantılı olan her şeyle ilgili incelemelerin söz konusu olduğunu kaydetti. "Bağlanti, beürfi işlemler nedeniyle vaıtür zannediyorum" diyen Temizel, devletin kurumlanyla işler hale getirilmeye başlandığını, bundan sonra siyasi partilerin ya da başka şeylerin buna engel olamayacağını söyledi. Temizel, "Türkiye'de bunun geleneğini kurmaya çalıştık. Bunda başanlı oldu> sak, zaten 16 aylık hükümet yeter de artar bile" diye konuştu. Son olaylarla ilgili incelemelerin ne zaman tamamlanabileceğine ilişkin soru üzerine Temizel. "İncetemenin niteliğine bağlı. Bazılannda çok kısa sürer; sonuçlar aluuyor zaten. Bakarsımz 2- 3 gün içerisinde sonuç çıkar. Baalan uzun sürebilir" yanıtını verdi. Ecevit'e soydaşlardan büyük BulgarBakan Metodi Türkterden özürdiledı BÜLENT SARIOĞLU SOFYA/KIRCALİ - Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Bulgaristan gezisinin ikinci gününde Türk soydaşlanmn yaşadığı Kırcali bölgesini zıyaret etti. Bulgaristan hükümetinin sağladığı konvoy ve üzenndeki DSPyazılanyla bantlanan parti otobüsüyle Kırcali 'ye ulaşan Ecevit. yol boyunca Türk köylerinde ve kentte halkın sevgi göstenleriyle karşılandı. Ecevit'le birlikte kente gelen Bulgar Başbakan Yardımcısı ve Milli Egitım Bakanı Veselin Metodiev, "Bulgar hükümetinin bir yetkilisi olarak haJkımızın önünde özür diliyorum" dedi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, dün ilk olarak Sofya'da Cumhurbaşkanı Peter Stoyanov ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı açıklamada, mevcut uzlaşmalara ek olarak iki ülke milli eğitim bakanlannrn c tarih kitaplan yazımı konusunda görüştükl bildiren Bülent Ecevı "Arük Balkanlar sözı olumsuz bir sözcük olmaktan çıkacak ve I dostluk simgesi olacaktır" dedi. Daha sonra Kırcali'yt hareket eden Başbaks Yardımcısı Ecevit, Tü köylerinden geçerken kente girişinde sevgi gösterisinde bulunan halkı selamladı. Kırca Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda söz alan soydaşlar, geçmiş hükümetlerin baskılan için özür dilenmesini istediler. Ecevit'le birlikte kentt gelen Bulgar Başbakaı Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı Veselin Metodiev. "Bulgar hükümetinin bir yetkil olarak halkımızın önüı özür diliyorum" dedi. Bulgar bakanının tavn salonu hınca hınç dolduran halk tarafindi uzun süre alkışlandı. KULTUR • 5ANAT KEINTOYUNCULARI^^ KUCUKSAHNE 5-6-7-19-20-21 Kasım Saat: 21.00 8-22 Kasım Saat: 15.00 HELEN/ OYUN 2 PERDE "Vtriatloıa En)gm*iquts~ 12-13-14-26-27-28 Kasım Saat: 21.00 15-29 Kasım Saat: 15.00 T c KiNr MaftpM MaMI «ıBUnrtt SADRİ ALISIK TJYATROSU 5 Kasım dan başlayarak SELİM İLERİ'NİN BİR OYUNU M MIHRIMUŞFIK: OLU BIR KELEBEK ÇOLPAN İLHAN NURSELİ İDİZ S AYTAÇ ÖZTUNA AYLİN Dekor: Nurullah Tuncer Kostüm: Çolpan İlhan Kuçük Sahne Atlas Sıneması Pasajı No. 209 Beyoğlu Tel: (0-212) 292 39 19-20_ Perşembe, Curtıa: 21.00 Biletler gişe, AKM, Taksim. Akmerkez, Cumartesı : 15.30,21.00 Suadıye Vakkorama'larda satılmaktadır. Pazar : 15.30 Öğretmen ve öğrenci indtnmlidır. EFESPilsen in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. ALIŞVERİŞ v e EĞLENCE MERKEZİ MALTEPE, Atatûrt Cd No 41 (Beledıye Yara) Tel 0216 U7 60 30 SEFILLER 11.00-13.30-16.00-18.30-21.00 KUÇUK ASKERLER 11.30-14.00-16 30-19.00-21.30 Sjfgj? TEHLİKELİ TÜR 2 1130 13 30-15 30-17.30-19.30-21.30 dostlar tiyatrasu M. KARACA TİYATROSU NDA Yuan: Augurt Strindberg Zeyn:eynep Avci Buyj JodSimon Kölaal Enjur Tilbe&ıran COncyt Tttrel M«r curna ve cum.rteıl. I» 0< AKSANAT (0212ı 2S2 }i 00-01 OKR^TES Yazan: Maxwel/ Anderson fina Urgan l ehco Erlia\ \ jr.'pii. Duy^ü-İağıroğlu Sğim Çavdâr-Koray Ariş j TÎYATRO ISTANBUL t YENİ BAŞTAN SANAT SEHERVAKTİ Yazan: Neil Siıtvon/Töneten: Gencay Gürün 12,13,14,15 Kasun'da Yazan: Tasmina Reza/Yöneten: Gencay Gürün 19.20,21,22Kasım'da Yazan: Reûk Erdnran/Yöneten: Nedret Güvenç 26,27,28,29 Kasun'da Biletler Profilo Ahşveriş Merkezi ile Vakkorama'da satümaktadu. Tel: (0-212) 216 38 73-216 40 70 E F E S PUsen'in kultüı ve sanata katkUan artarak sürecek GORSAV SANATÇILAR EVI Dragos'tan doğaya açılan kapı' Cuma - Cumartesi İPEK GÜR (BOĞAZİÇİ ÜÇLÜSÜ) Çarşamba Fasıl OKTAY YILDIRIM - FİKRET KARAHAN Rez.Tpl: 383 34 75 - 383 38 20 EFESPilsen' TİYATRO llanlarrnız için 293 89 78 ISTANBUL BÜYUKŞEHIR BELEDIYESI CEMAL REŞİT REY _ KONSER SALONU III. ULUSIARARASI MÜZİK FESTİVALİ 13 - 2 0 KASIM 1 9 9 8 •TÖIIK TASAVVUF MÜZİĞİ'NDİN RENKLER" tivi* u u u i SIAMU lAm IÜU ÜHI ranıuiu BM^iyMK ÎSOOOTTL VARTANANS KİLİSE KOROSU A KATOÜK SÜirANİ KOROSU B««Ff»ear -<XI>XCTL "NIFU VI SIMAH' UKTAfİLER TAfON IAVAJ MÛZİR TOtVMtiü RİM ODA KOtOf U MİSTİK ESİNTİLER" "YAKAtlŞ" SAMT • ftfVT KO«OSU GUCO TAAAUNO BKAOOO "MEVLEVİ AYİNİ" KÛUÛ» *MWMU6t İfTAMUl M: Hmm fefur LOMÛOBTL "THE BAULS OF BENOA1" UtESPiBffîtC "VOODOO AYİNİ' AMUMA lOOOHAUt Fa«»*al •(<••!•<• i< BAKIRKOY BELEDİYE TİYATROLARI Nazım HİKMET KUVÂYI Mİ LLİYE Yoneten.MüşfîkKENTER 13-14 Kasım/Saat 20.30 "Türk Tıcaret Bankası" Sponsorluğunda Güner SLJMER BOZUKDÜZEN Yoneten. Müşfik KE.NTER 20. 21, 27 Kasım / Saat 20.30 Aziz NESİN HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM Yoneten: Pekcan KOŞAR 18, 19, 26 Kasım Saat 20.30 SEBBİ: Y.Cemil TUĞCUOfiLU Kûaitfa Çini Sergisi (20-30 Kasım '98) 'BSetlergtşemBde Carousel ve Cdmhurıyet ıO;gür*uk Meydanı nda S3!ılmaktadır YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ - Ataköy 9. Kısım TEL: 661 19 41-43 CİSE: 661 38 95 ] -, T.C. Kültür Bakanlığı ^ İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATORK KÜLTÜR MERKEZİNDE KÜÇUKSAHNE SADRİ ALISIK TİYATROSU YAZAN ve YONETEN YAVUZ ÖZKAN AYDA AKSEL - SELÇUK YÖNTEM Avni Dılltgil en iyi kadın oyuncu ödulü Pazartesi 21:00 / Salı 21:00 / Çarşamba 15:30^18:30 Taksim - Akmerke; - Suadıye Vakkorama, AKM GİŞESİ Gışe (0212)292 39 19 PIM^ENKLOLTUREyi 05-19 IU»ı< 1998 Giizel Sanatlar Birliği Derneği'nden "75.VILDA SANAT ue ESTETİKSERGİSr Halaskarsazı Cd. No:263265 Osmanbey/ıstanbul Tel 0.212.296 90 36 Yonete Sahne aİ, Didem G&fjhnen, /KyşegGtöfüinay, Ergirt ixaMı, YurdâgjflÛkur, Göt&ıan Soylu Cuma:2T.'D0 /^EFES Cumartesi: 18.00 i pdsen Pazar: 15.00 u ,.,„, Tel: (0-212) 252 59 35 **&?-& EFES Pilsen 'in kültviı ve sanata katkılan artarak sürecek. ıdmty* koyon BtGJNGÛIMEN Her Perç -Cuma- Cmh 2100P<narl5 00 ÖMI Kopdt Otoparlamız Vardı Tel (0212)212 94 82 Mecidiyeköy Efe Sanotevi (Eski Hayat Haslonesi) G Bızet CARMEN opera 4 perde Ortıesua ŞeS Antooio PIROLU Sahr>eye Koyan r«kl« KARA 1? Kasım Salı 20 00 21 Kasım Cumartesı 15 30 P.İ.Çaykovskı UYUYAN GÜZEL t>ale 3 perde ve Sahneye Koyan Dtnk DEANE Ortestfa Şefc EİJK» BAfflROV 18 25 Kasım Çafşamba 20 00 S.Ada MAVİ NOKTA poetık opera Orkestra Şefı Sdman AOA Kotc Selı Vıldız KÜNUTKU '9 Kasım Perşembe 20 00 FTuzün MİDAS'IN KULAKLARI opera 2 bölum OrkeslraŞefl S«fdlr YALÇIN Sahneye Koyan Bozkurt KURUÇ Cevle< SaKilç.s>> 24 Kasraı Salı 20 00 R.Rodgers&O.Hammersteın II KRAL ve BEN mûzıkal 2 ç>e>r&& Oıtestra Şefı Strdv YALÇIN Sahneye Koyan Haldun OORMEN 26 Kasım Pflrşembe 20 00 B.Smetana SATILiVIIŞ NİŞANLI komık opera 3 perde GrkestraŞelı Okan OEHİRIŞ I M ı ı S**vsı> ı Sahneye Koyan Sûmeny ARIUAN 28 Kastm Cumartesı 15 30 AKH San4*n< Gı»si 251 5« 00 CAROUSEL Bakırkoy 570 «4 M CAPITOL Anunüad* 391 1t 30333. Biletler Alalurk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 5ISTANBISTANBUL BUYUKŞEH1R BElEDfYISİ ihY'iiT' HAfiBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI: 0212 240 77 20 Bjhtiyar VAHAB2A0E İKİNdSES BİSKÜVJADAM FATIHRESATNURISAHNESI: 0212 526 53 80 H«<fwrMUU£K S«rpd AKILUO61U KÛÇÛK KASRETTİN [Ç.0.) M 1S-I1 22 2t-29 USII USKUDAR MUSAHIPZAOE CELAL SAHNESI: 0216 33] 03 97 HM0KH EŞİK HOŞU'NUN UTANCI (Ç0.) »Smter WJX Urhaı UHAOAlS Tirtisr 2uW BİG£X KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI : 0216 349 04 63 AÜSTOfHAHK BAR1Ş ATATORK VE ÇOCUK (ÇO.) •«imtoıİIOCHÛH n 1213-1115 usa M 15-!1-n-S-29 USM GAZIOSMANPASA SAHNESI: 0212 578 60 67 Htaja U n GÛnNM / Omtr SUMBI NımkA&AYtV KUYRUKUJnLDIZALTNDA AUADDtH'İN SİHİBj UMBASI (çg) Yonnm. Sm; DHÇEL 1'1! 13-1115 KASII U-1S-2I Ö-2I-Î9 IttSH HARBIYE CEP TİYATROSU : 0 212 240 77 20 İLKEVÜÜK EVLİLİK I Ahmei *un MONEVVER'İN HAS81HAÜ SALI: 20.30 CMSVM. 15.00-2030 PESSEMBE: 20.30 CUMA-2030 C.TESI. 11.90>C.Oı-15.00-20.3!l PAZAR:11ÖO;C.O>!5.C" •""" BİLETLER SEHİR TIYATROLflRI GİSEIERINOE SATISA SUNULMUSTUR ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAO. NO:140 TEU (0 212) 25118 6^66 FAX: (0 212) 244 43 27 www.ortaoiruncular.com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 18 Kasım Çarşamba Ferhan Şensoy FELEK BIR GUN 1AKKI 11 Kasım Çarşamba Haldun Taner'den HALDUN TANER KABARE Perşembe 21.00 T C. Kültürtakanlığınr kotktonyta. Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma: 21.00 /C.tesi:18.3O-21.00 / Pazar: 15.30-18.30 T C Kültiif Bakanlığı nın kattcılanyia Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: ?51 ig 65-66 VAKKORAMA-Taksım. Rumeli. Suadiye Akmerfcez H A T A Y L O K A N T A S I NİSA RADIBEŞEGİL Resim Sergisi 14-30 Kasirn '98 Açılış ve Kokteyl: Saat 14:00/16:00 arası Bağdat Cad No526 Bostancı Tel: (0216/ 3^1 33 57 Yemek ve Müzikseverlerin Gündemini Ç a t l TrİO ve Çatı'nın Lezzetleri Oluşturuyor... Tei. 251 00 00 OTOPARK ücretinizi ödüyoruz. OîTI 5 - Bar PATİKA İyi bayramlar! Soner Olgun Her Salı, Cuma, Cumartesi Rezervasyon 260 96 53 - 260 72 61 Cülden Kut Resim Sergisi 14Kasım-14Arahk'98 BAYKUŞ SANAT CALERIS) Incı Sck Orgen 1 sıtes tA-B'Ok Çemrg&'B Tei (1224) 2121412 Molye (Cİ2I !<] 61 26 HATAY LOKANTASI HATAV Şiir Ödülûne kablmak isteyenler 30 KASIM'98 e kadar başvuruda bulunabilirler Bağdat Cad No:526 Bostancı Tel: (0216) 361 33 57 SIRIN İSKTT THOMAS BÜSCH LAVVRANCE B.MORRJS 14 Kasım Cumartcsi. 15.30 SÖYLEŞİ O Pı ARTVVORKS. Muallım Nacı Cd. No:63 Ortaköv Ln-ortc, TeUFax. 236 68 53 TUJktuı Beı tın katkılarısla llanlarınız için: 0212 293 89 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog