Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1998 CU 18 SPOR Cirisimler basladı Atatürk Kupası ulusallaşıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Futbol Federasyonu Başkanı HalukLİu- soy, Atatürk Kupası"nın daha büyük bir organizasyon olması için gelecek yıla yönelik hazırlıklann şimdiden başlatıla- cağını söyledi. Atatürk Kupası'nı uluslararası takvi- me aldırma girişiminde bulunacaklannı bıldıren Llusoy. "Cumhurbaşkanhğı Kupası ile Başbakanlık Kupası"run şam- piyonlannı karşı karşıya getirmenin, 10 Kasım'ın anlamına yakışacağmı düşün- dük. Bize göre güzel bir organizasyon ol- du"dedi. Ulusoy, organizasyona yönelik eleşti- rilerin yapıcı yönlerini göz önünde tut- tuklannı ifadeederek "Buyılzamandar- lıgı nedeniyle gözden kaçuilan baa nok- taJar olabijir. Ama gelecek vıi daha hisi- ni yapmak için çahşmalara şimdiden baş- layacağız. Bu organizasyonu uluslarara- sı tak\ime sokmak için girişimierde bu- lunacağız. FIFA \e l EFA ileyapacağunız görüşrneler sonunda, belki de gelecekyıl- dan itibaren Avrupa Şampiyonlar Ljgi Şampiyonu ile Türkiye Ligi Şam- piyonu'nu Ankara'da kârşı karşıya ge- tirebiliriz"dedi. voleybolda ilk sınav Rusya ile oynuyoruz Spor Servisi - ErkekJer Dünya Voleybol Şampiyonası bugün Japonya'da 4 grupta 24 takımın mücadelesi ile başlıyor. Ele- melerden başanyla geçerek Dünya Şampi- yonası'na katılma hakkı kazanan ilk Türk ekip sporcu unvanını elde eden Türkiye, şampiyonadakı ilk maçını voleybolun de- vi Rusya ile yapacak. 13 kez yapılan dünya şampiyonalann- da 6 kez birinci olarak bir rekora imza atan Rusya, 2 kez ikinci, 3 kez de üçüncü olma başansım gösterdi. Türkiye erkek voleybol takımı ise eleme sisteminin öncesinde 1956 ve 1966 yıllannda davet üzerine Dünya Şampiyonası'na katılmıştı. 1956 yılında 22.. 1966 yılında ise 15. olmuştu. TSl saat 09.30'da başlayacak bu önem- li maçı Interstar. 15.30'dan itibaren yayım- lavacak. F. Bahçe teknik direktörü, takımm G. Antepspor maçıyla düzlüğe çıkacağını söyledi Löw: Operasyon şaıttı Milli Takım kadrosu No Oyuncu 1 Cengahap Kartaltspe 2. M Kenan Sengu 3. Mehmet Yılmaz 4 Mehmet îjafiın 5. fcnve.rotıtamış 6 Barış Özdenir 7 üürsel Yeşiitaş 8. Hakan Akışık 9. U rua* B.'eke 10. A.üokfıan Üner 11 AykutLale 12. Erkan logan 13. Alı Yılmaz 14 Osman Babaqiray 15 Hakan Fertellı 16. A.Emrah Aksoy 17. HüseyinKoc 18 Ortıan Cinoglu Takımı Arçdık B.Ş.BH. Emlak Gâlatâ B.if ti\Ğ. Netaş Netas Emlakbank GaJatasaray Arçeiık Ziraat Bankası Arçefik Marmara Kotejı Marmara Koleji Mamıara Koleji Netaş Çankaya Bld. Arçelik • Yönetim kurulunda alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Lövv, 'Takımın teknik patronuyum. Teknik konularda kimseyi işime kanştırmam. Bu karar şarttf dedi. HİLMf TÜRKAY Fenerbahçe'de dün toplantı gü- nüydü. Süresiz kadro dışı bırakı- lan 4 futbolcunun sabah bölü- münde Dereağzı Tesisleri'nde yaptıgı basm toplantısının ardından öğleden sonra da teknik direktör Joachim Löw, basının karşısına çıktı. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan teknik adam. "Takınıın teknik patronuyum. Teknik konularda hiç kimseye işime KADRO DIŞI BIRAKILAN 4 FUTBOLCU BASIN TOPLANTISI YAPTI Kemalettin: Karar sürpriz değil Spor Servisi - Fenerbahçe yönetüni Löw'ün verdiği rapor doğrultusunda kad- ro dışı bırakılmalanna karar verdiği Ke- maiettin, Setahattin. Erkan ve K. SaSet. dün bir basın toplantısı yaparak çarpıcı açıklamalarda buiundular. Karann "sürpriz" olmadjğını, Fener- bahçe defterini artık kapattığıru, kendisi- ne de büyük haksızlıklar yapıldığını ifade eden Keînaiettin "Şu anda kadro dışı (M- nıkıMnn-ŞtaditeMigaübeköwrunı.6se- zondur hocakria probiemim ohnadı. Za- ferter çabuk unutulur, futbol defterinde F.Bahçe'altı'sayfe>Tnış,osa>falanbanÜa- dım,şimdiyeııi defteraçıyorum" dedi. Di- ğer futbolculann görüslen ise şöyle oldu: Sdahattiü: "Sezon başıoda kendi iste- ğimJe aynlmak istedim, taliplerim hayli fazlaydı. Ancak gönderilmedim. Ben bu- rada yönetimi suçlu buluyorum" Erkan: "Bir maçta fiıtbolcu için 'iyi- kötü' diye yorum yapmak yanlış. Kariye- ri belli olan bir futbolcuyum. Fenerbahçe defterini kapattım" K. Saflefc "Köksal özbek'e sözlü ola- rak gitmek istediğimi, bu takıma yararh olamayacağimı söyledim. Yönetimin bu olayı 'operasyon' olarak göstermesi yan- lış hareket. Huzursuzluğu bizler yapma- dık" kanşürmam. Operasyon yapmamız şaıtü''dedi. Takımda bazı futbolculann günler- dir tedirgin olduklannı, bu operasyon sonrasında tedirginliğin artık ortadan kalktığını belirten Alman teknik adam, "Boşluktan düzlüğü çıkmak is- tiyoruz. Antalya ve Beşiktaş maçlann- da yaşanan dûşüşieri Antep maçıyla ortadan kaldırmak istiyoruz. Eski günlere yeniden döneceğiz. Yönetimle takımın hakkındayapügım toplannda önerdiğün karariar kabul edildi. Bu takımın teknik patronuyum. Teknik konularda hiç kimseyi işime kanşbr- rııam. Bu şimdi de böyleydi bundan sonrada böyle devam edecek.Operas- yon yapmamız şartü. Takım Uzerinde bazı futbolcular te- dirgindi, bu operasyon sonrasında te- dirginlik gittL bu kadro istediğimi ya- parsa şampiyon oluruz. Yedek oyun- cularuım kafitesinin yükselmesi için operasyonu \apum, ideal on birie de- vam edemezdik,yedekler de fazte istikrar göstermediler. Her zaman transfer piyasa- sındagöziûn oiacak* şeklin- de konuştu. Teknik direktör, Ajıkara'da Baüçı oynatmadığından dolayı bazı yazarlartarafin- dan ağır eleştirilere maruz kaldığını. ancak bunun son derece yanlış oldugunu da belırterek "Baliç'e daha önemli maçlarda jhtiyacım oldugu için oynatmadım" dedi. Löw, aynca bir diger eleş- tiri konusu olan sisteme de değinerek bu konuda şu gö- rüşlere yer verdi: "Futbolculanm hem 3-5-2, hem de 4-4-2'ji çok rvi uyguluyoıiar. Yannki Gaziantepspor maçıyla düz- lüğe çıkacağız. Bu arada taraftara da saygmuz sonsuz. Onlar bizim 12"nci adamımız. An- talya maçısonrasında tatsızolaylar ya- şandL Ancak bizleri kısa zamanda al- kışlayacaklannı iimit ediyorum". G.Saray Teknik Direktörü, Trabzon maçında Fatih, Popescu, Bülent üçlüsünü oynatmayı düşünüyor Fatih Terim'in güvencesi defans Mehmet Ali Yılmaz 'Hakem hatası istemiyoruz' ÖMERGÜNER TRABZON - Zırve mücadelesi \e- ren iki ekip Trabzonspor ile Galata- saray'ın zorlu mücadelesine az bir süre kala Bordo-Mavili kulübün başkanı Mehmet Ali Yılmaz. "Arök hakem hatalan istemiyoruz" dedi Hakem hatalan nedeniyle birçok kulübün ca- nı yandığını kaydeden Başkan Mehmet Ali Yıl- maz. "Şampiyonluğa o>na>an bir takım olsun, ligde kahnavı hedefleyen bir ekip olsun fark et- mez. Hakem hatalan nedeniyle kaybedilen bir puamn bile büyük önemi var. Galatasaray'la oy- •unacagunız lig maçında hakemin düriist,adil bir yönetim gostermesini bekliyoruz" dedi. TrabzonsporTeknik Direktörü Gordon Milne ise GaJatasaray ile oynayacaklan karşılaşmanın kaderinı ölü toplann belirleyecegini belirterek futbolculan bu konuda u\ardı. Milne, Istan- buFdaki taraftarlann yardımıyla Galatasaray'ı yenecek güçte olduklannı belirtti. Trabzonspor'un transfer etmek istediğı Dina- mo Kie\ 'li KâUtvtinchev 7 in transferinin Çek fut- bolcu Rada'ya bağlı olduğu bildirildi.Öte yan- danTrabzonspor'un Istanbul Maltepe'deyaptır- dığı sosyal tesisler yann saat 14.00'te açılacak. BASKET YORLM/AHMET KLRT Ben-jamin... Fenerbahçe bayan takımı menaceri Murat Yosmaoğ- lu (forti) sordu: Bu "ben" dizilerin Benjamin'e kadar gıde- cek mi? Sözünü ettiği Benjamin bizim devrimizin renklı basketbolcusu, takım arkadaşım Benjamin (Bencemal) Mc Gilmore idi ve büyük bir olasıhkla da forti Murat ken- di tarzında "devam et lütfen" diyordu... Yok dostum Murat! (Poyraz'ınızla bin yaşayın). Hafta- da bir kez yazdığım yazılarla Benjamin'e kadar varmam olası değıl ama bilgi istiyorsan vereyim: O şimdi Ispan- ya'da: Sanınm yıne basketbolle ilgili bir şeyler yapıyordur ama yalnızca Fenerbahçe için "Ben HaJil Üner" ve "Ben Aliço" gıbi yazılanma devam etsem, pehlivan tefrikası gi- bi yıllarca sürdürebıleceğim konular varken Ben-jamin'e sıra gelmez herhalde. Aynca.. Sıkıldım Fenerbahçe'den. Basketbolda idam sehpalannın kurulduğu bir ortamda, ipe çekilecekler konusunda görüşlerimi belirtmek yerine Fenerbahçe'de sıktşıp kalmak hoşuma gitmiyor... Bu hafta son! Bir küçük potpuri ile Fenerbahçe'deki alt benlik dızilerime ara veriyorum. (Monica puromdan de- rın bir nefes çekerek) Tanrım! Ne büyük adamım ben! Da- ha beş yıl önce şu kırmızı topla oynanan oyun hakkında hiçbir şey bilmezken, bugün tek başıma bir basketbol ta- kımını alıp götürebilirim. Başkan'ın parasıyla da olsa öy- le birtakım kurdum ki, beşinci olarak papuçlanmı koysam Avrupa şampiyonu olurduk ama şu teknik adamlar hiç an- lamıyorlar bu işten. Ah Murat (Didin) ah! Sen olacaktın şimdi bu takımın başında. Neler yapmazdık birlikte? Ba- na bile üç günde basketbolü öğrettin ya.. Büyük adam- sın sen! Çok uğraştım Halil'in yerine seni getirmek için a- ma her zaman yaptığın gibi, giderken öyle kötü kırdın ki bizleri, adını bile anamadım yönetim kurulunda... Bu Ha- lil de çok benziyor sana. Çantası bile aynı...Tann sonu- muzu hayretsin... Ne? Ben kım miyim? Yapmayın beyler! Bal gibi biliyorsunuz benim Necdet Ersoy olduğumu... (Tanıyanlar için) Ben Emin Karagülle olabilirim de, ol- mayabilirim de... Önemli olan benim kim olduğum değil, ne düşündüğümdür. Herşeyi dolambaçlı yollardan anlat- ma hastalığım yüzünden yine çarşafa dolandım ama di- yordum ki şu Dr. Scholl ayak sağlığı merkezinde bir alet varmış; üzerine basınca ayak izin çıkıyormuş. Sonra da o izi bılgisayara verip taban düşüklüklerini filan buluyorlar- mış. Acaba diyorum... Ben o alete bassam, tabanımın izi olduğu gibi zemine çıkar mı? Bunun daha önce yönetici- lik yaptığım Paşabahçe ve Çukurova takımlarının kapan- masıyla bir ilgisi yok elbette ama ne bileyim; aklıma gel- di işte... Birde banadeli diyorlardı. Kendilerine baksınlar...Müs- lüman ülke diye kalktık geldık buralara ama Amerika'dan geldık uzaydan değil. Neden hep kandırmaya çalışıyorlar benı? Eili sayı atmalıymışım. Tamam atalım ama aynca da elh sayılık asıstı de Ibo'ya vermeli, McRae' ye smaç yap- tırmalı. Tabak'lan çanaklan ben toplamalıyrnışım... Ayn- ca sempatik de plmalı iki rekat arasında gülücükler da- ğıtmalıymışım... Üç de yetmezmiş, dörtlük sayı istiyorlar- dı benden. Aldatmalarımı (fake) yutup sıçrıyorlar ya, işte o savunmacınm altına girip üçlük basket faul yaptırmalıy- mışım...(Güp, güp kalbini yumruklayarak) Come on Mah- mut, come on! Uyma bu adamlara. Kaç git Amerika'ya kurtar geri kalan üç kuruşlyk aklını... Bye, bye Türkiye! Osman Yalçın, Murat Özgül, Levent Topsakal, Ha- kan Artış... Sıze yer kalmadı. Özür dilerim. Hoşçakal Fenerbahçe! İstanbulspor Susiç cezalılara izin istedi Spor Senisi - Istanbul - sporTeknik Direktörü Saf- fet Susiç, ligden düşmeme mücadelesi verdiklerini, ancak Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında kadro dışı kalan futbolcula- nn oynamasına izin venlir- se kupada iddialannı sür- düreceklerini kaydetti. Boşnak hoca "Yönetim ku- ruluna bu konuda girişim- de bulundum. Fakat henüz netice almış degilim. Umu- dum hâlâ de\am ediyor. Ligdetakıma dışardan tak- viye istemiyorum. gerekir- se genç takûnla devam ede- 'dedi.nnr Halter Yılmaz'dan gümüş Halterde yine hayal kınk- lığı. Finlandiya'run Lahti kentinde devam eden 69. Erkekler Dünya Halter Şampiyonası'nda 77. kilo- da koparmada Mehmet Yıl- maz ile bir gümüş bir de bronz madalya alan milli ta- kım. Ergun Batmaz ve Fe- dail Güler ile aviıı se%inci yaşayamadı.Yılmaz, kopar- mada ilk hakkında 157.5, ıkincı hakkında 162.5, son hakkında da 165 kiloyu kaldırdı \e gümüş madalya kazandı.Yıhnaz, toplamda ise 360 kılo ile bronz a]dı. 69 kiloda Fedail Güler, ko- parmada 150 kılo ile 6. sıra- da yer alırken silkmede 185 ve 187.5 kilolan kaldırama- ymca yanşmadan çekildi. Bir diğer halterci Ergun Batmaz ise 145 kilo ile ko- parmada 14. sıradayeraldı. Silkmede 170 ve 177.5 ki- loyu kaldıran Batmaz, 3. hakkına çıkmayınca 10. sı- rada yer aldı. Toplamda da 3225 kilo ile 11. oldu. Spor Servisi - 3 sezonda oynadığı 79 maçta attığı 211 golle Türkiye Birinci Ligi'nin en golcü ekibi un- vanını elde eden Galatasaray, Trab- zonspor maçı öncesi defansına güveniyor. Son 3 maçtır (Karabük, Rosenborg, Dardanel) ka- lesinde gol görmeyen San-K.ırmızılı ekıbın teknik direktörü Fatih Terim, dünkü antren- manda Fatih, Popescu, Bülent üçlüsünü Trab- zonspor maçında da oynatacagının sinyalleri- ni verdi. Özellikle Fatih'in antrenmanlardaki hırslı hareketlerini alkışlayan Terim, kaptan Bülent'i de motive etmeye çalıştı. Antrenman- da Emre'nin de performansını alkışlayan ve Tugay'la Tolunayı da defansın önünde oyna- tan Terim'in, Trabzonspor maçında bu mevkı- ide kime görev vereceği ise belli olmadı. Trab- zonspor maçı öncesi Galatasaray"da Ergün ve Hasan Şaş'ın sakatlıklan, Popescu'nun da gö- zünden rahatsızlanması teknik kadroyu endi- şelendirdı. Dizindeki kanama nedeniyle en az 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacak olan Er- gün'ün Trabzonspor maçına yetişmesinin söz konusu olmadığı \-urgulanirken Hasan Şaş'ın bu maçta forma gıyeceği söylendi. Rumen li- bero Popescu ise gözündeki enfeksiyon nede- niyle çalışmayı yanda bıraktı. Tolunay: Galatasaraybyim Galatasaray'ın sezon başında Trabzons- por'dan transfer ertigi Tolunay, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. 28 yaşındaki fiıt- bolcu yaptıgı açıklamada, "Geriy*dönüp bak- mıyorum. Futbolda duygusalhğa yeryok.Şim- di Galatasaraybyım \e Galatasaray için mü- cadele edeceğim'' diye konuştu. Divan Kurulu Borç 15 trilyon Spor Servisi - Galatasaray'ın aylık divan kurulu top- lantısında borç konusu gündeme geldi ve yönetim 30 Ekim 1998'den geçerli olmak üzere 2001 yılına kadar ödenecek toplam borcu 15.8 trilyon olarak açıkladı. Ga- latasaray Lisesi'nde gerçekleşen divan kurulunda üyeler yönetim kunıluna 17 milyon dolan bankalara olmak üze- re toplam 50 milyon dolan aşan borcun nasıl ödeneceği- ni sordular. Yönetim kurulu üyeleri ise 15 tnlyonluk (yak- laşık 50 milyon dolar) borcun 9 trilyonunun karşılığı ol- dugunu ve aradaki 6 tnlyonluk farkın da Ali Sami Yen Stadı Projesi'nin gerçeldeşmesi ile kapatılacagını vur- guladılar. Lacivert-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i ikinci yandaki etkili oyunuyla yendi Efes kötü başladı iyi bitirdi Efes: 81 Maccabi: 74 SALOK-.Abdı Ipekçi HAKEMLER: Petr Sudek (4j(Slovakya), Virginijus Dovidavicius (4)(Litvanva) EFES PlLSEN: Drobnjak (7)12, Hidayet (5)9, Na- umoski (7)15, Hüsevin (8)10, Ufuk (8)22, Volkan (5). Murat (8) li MACCABİ TEL AVTV: He- nefeld(5)12, VictorAlexan- der (7)24, Shelef (4)2, Ka- tash (5)12, Sheffer (6)14, Derrıck Sharp (6)8, Cons- tanrin Popa (4)2, Goodes (4) tLKYARI: 42-38 (Maccabi TelAviv lehine) SERKAN OZAN Efes Pilsen, galibiyet se- risine devam ediyor. Basket- bol Avrupa Lıgi'nde müca- dele eden lacivert-beyazlı- lar. gruptaki 7. maçında Is- rail'in Maccabi Elite Tel A- viv takımmı 81-74 yendi. E- fes Pilsen, Israil'deki ilk maçta da rakibini 68-66 yen- mişti. Karşılaşmaya tutuk başla- yan temsilcimiz. ilk yan bo- yunca savunmasını bir türlü organize edemedi ve devre- yi 42-28 geride kapadı. İkin- ci yanya daha iyi başlayan Efes Pilsen, 25. dakikada 48-46 öne geçti. Bu dakika- dan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren lacivert-beyazlı- lar, Maccabi Tel Aviv'i 81- 74 yenerek gruptaki 6. gali- biyetini aldı. Basketbol BayanlarAvru- pa Ligi B gnıbunda yer alan Galatasaray. Rusya'nın Di- namo Moskova takımım deplasmanda 75-63 yendi. San-kırmızılılar. karşılaş- manın ilk yansını da 39-38 önde tamamladı. Ufiık. maçın yüdızlanndandı. (KEREM KAÇARLAR) ELEŞTİRt/LEVENT YÜCELMAN Doğrulan Bulunca Efes Pilsen Maccabi Tel-Aviv'i yenerek gaıp ikinciliğındeki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ilkya- nsında pek çok şey Efes'in istediğı gibi gelişme- di. Bütün hesaplannı Katash'a yakın savunma yapıp Alexander'ı da pota altına yaklaştırmama üzerine kurmuşlardı. Ancak Katash'la eşleşen Hidayet erken faul problemine girerken Efes Pil- sen 3 saniye koridorunu da kapatamadı. 10. da- kikadan sonra denedikleri 2-1 -2 alan savunma- sında gerekli kaymaları ve yardımlaşmaları ya- pamamalan. en önemlisi de yüksek posta çıkan Hüseyin'in doğal olarak yerine dönmekte geç kalması, pota attı müdafaasında büyük açıklar vermelerinin ana sebebiydi. Böytece kendi oyun sistemleri için büyük önem taşıyan pota altı sa- vunmasında aksadılar. Bu periyotta hem kısala- nn içeri drive etmesini önleyemediler hem de Alexander'ı çember altından uzaklaştıramadılar. Maç başına ortalama 66 sayı atan Maccabi'den bir devrede 42 sayı yemeleri Efes savunması için ekstra bir durumdu. İlk dakikalarda yakaladıklan fast-break orga- nizasyonları da pota artı savunmasında ve riba- untlardaki aksama nedeniyle yerini set hücum- larına bıraktı. Hücumda da Naumoski'nin hare- ketsiz kalışı, uzunlara top geçiremeyişi skor gü- cünü düşürdü. 2. yanda işterdeğişti. Alan savun- masına hiç başvurmayıp sert ve yardımlaşmalı müdafaayı oturtmalan, maçın gizli kahramanı Murat'ın Katash'ı ve dolayısryla Maccabi'nin hü- cum organizasyonunu bozacak derecede bas- kılı savunması, Naumoski'nin içeri penetreetme- ye başlayarak rakip müdafaanın konsantrasyo- nunu dağrtması, ribauntlarla doğru orantılı ola- rak gelişen hızlı hücum sayılan, içeri görpülen kı- salann da yardımına başvurarak Hüseyin ve he- men arkasındaki Drobnjak'ın Alexander'a uygu- ladıklan ikili sıkıştırmalar, rakibinin dili bir kanşdı- şarı çıkarken maçın tamamına yaydıklan üst dü- zey kondisyonlan galibiyetin anahtanydı. Oyun disiplininden ödün vermeyip savunmada doğ- rulan bulunca bir devrede 42 sayı yedikleri ra- kiplerini 16 dakikada 19 sayıda tuttular. İlk devre tüm gücünü sarfeden Maccabi hü- cum organizasyonu kuramayıp, içeriye hiç top geçiremediği dakikalarda su altında oksijeni bit- miş bir dalgıca benziyordu. F.Bahçe yenildi Taugres: 63 Fenerbahçe: 57 HAKEMLER: Colucci (ha)(2), Araujo (Por)(2) TAUGKES-.Angulo (8)16, Garbajosa (7)9, Bennett (6)7, Millera (5)0, Winters (6)6. Espil (6)4, Ztvikker (4)3, Beric ('8)18 FENERBAHÇE:£a/amİ3û (3)0. Mustafa (4/0, Zaza (5) 7, Tabak (4)5. tbrahim (5)10. Milic (4)6, Serdar (7)19, Mc Rae (6)10 İLK YARI: 29-17 (Taugres) TAUGRES (Cumhuriyet)-F Bahçe 3.yenilgısinı Taugres'den aldı.Diger sonuç- lar: Autodor: 83: Pau: 86. Olympiakos: 94- Alba Berlin: 65, Real Madrid: 67- S. Olım- pia: 68, Manresa: 67- Cibona: 79, Kınder: 62-Zadar: 53,Varese: 75-Zalgıns:84. Ülkerşaşırttı Ülkerspor: 64 CSKA Moskova: 91 S.MJyS:Abdilpekçi HAKEMLER: Maıeo Ramos (4)(1sp), Ro- ger Schwarz (5)(AIm) ULKER: Koturoviç (5)9. Harun (7)22, An- derson (3/4. Rankin (6)14, Haluk (3)3, Tol- ga (4), Winslow.Alihodziç (5)4, Kemal (4)2 CSKA: Panov (7)19, Koudelin (7)6, Kara- sev (7)16, Nossov (5)4, Daineko (8)27. Kis- sourine (6)7, Tıkhonenko (7)11, Goutorov (3)1 tLKYARI: 44-31 CS1C4 Spor Senisi - Basketbolda. erkekler Av- rupa Ligi C grubunda yer alan Ülker, grup- taki 7. maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 91-64 yenildi. Dünyadan kısa... kısa... • Philadelphia'daki Bayanlar Tenis Tumuvası'nda rakip- lerini yenen Monica Seles, Steffi Graf ve Martina Hıngis tur atlarken Jana Novotna ile Arantxa Sanchez elenmekten kur- tulamadılar. • Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakibi Juventus, Italya Kupasının 3'üncü tur rövanş maçında Vnezia ile 2-2 berabere kalmasına karşın ilk maçtaki 1 -l'lik skorla bir üst tura çıkmayı başardı. • Beşiktaş'ın eski futbolcusu Stefan Kuntz. Nuremberg maçında attığı 2 golle Bochum'u yenilgiden kurtaran isim oldu... • Osaka'da sona eren Dünya Bayanlar Voleybol Şampi- yonası'nda zafer; final maçında Çin Halk Cumhuri>eti'ni 3- 0 yenen Küba'nın oldu... • Herta Berlin-Bayer Leverkusen maçından dönerken ho- liganlar tarafindan metro vagonunun camından dışsn anlan Leverkusen taraftannın durumunun kritik oldugu a^kJandı. • Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Erich Pibbeck. Hollanda ile oynanacak olan özel maçın aday kadrosuna Fe- nerbahçeli futbolcu Mustafa Doğan'ı çağırmadı. Mustafa Deni ' Türk futbolu düşüşte' Spor Servisi - Türk fui lunun son dönemlerini dej lendiren Milli Takım Tek Direktörü Mustafa Den "Son dönemierimizde futb< muzda bir düşüş \ar. Avn Kupalan ve Türkiye ligjno son maçlardan sonraki izlı mim. Galatasaray dışındaki kımlann üst düzeyde ka çizgisinden uzaklaşüklan nünde"dedı. Takımlann kalite çizgis sürdürmeleri durumundaTı milli takımınm da ayakta ka cağını hatırlatan DenizJi, şc le devam etti: "Çizgi yüksel se başan oranı da artacak Türkiye liginde şu anda Ga tasaray'ın sergilediğinin dış da zevkalarak seyTedebüece miz bir takım yok. Eğer lig durum böyle olursa, milli tal ma yansryışı da olumsuz oı caknr. Takımlar önce kavt> mekten korkuyortar. Bu d şünccgüzdSkkri asgariye inı rir. Unutulmamah ki her şey daha iyisi hep vardır." Mustafa Denizli. Sergen' de en talihsiz yılını yaşadıgı söyledi. Sergen'in milli takır daki en yararh oyunculannd; birisi oldugunu vurgulayı Denizli, "Bu futbolcumuzd kipozirif gelişmeleri bizzat g< rûyorum. Sergen'in kulübüı de yaşanan talihsizlikJer ned niyle kendisini futbolun dışıı dagörmekbeni üzüyor.En k sa sürede forma giveceğir inamyorum. Böyle bir futbo cunun formadan ve sahala dan uzak kalması doğru değil şeklinde konuştu. Ligde tek maç Kocaeli Dardanel SporServisi-Türkiye Birir ci Futbol Ligi'nde 12. hafta bt gün oynanacak tek karşılaş. mayla başlıyor. lzmit Ismetpa şa Stadı'nda saat 20.00'de oy nanacak Kocaelispor - Darda nelspor maçını CINE5, nakle yayımlayacak. Maçı MetinTo katyönetecek. Haftanın diğer ' maçlan ve hakemler şöyle-Ya nn: 12.30 Cemal Gürsel: Erzıı rum -Altay (Sebahattin Şahin] 14.00 Yenişehir: K. Rarabük Sakarya(GalipBitigen), 19.0* Şükrü Saraçoğlu: F Bahçe - G Antep (Erol Ersoy). Pazaı 14.00 Bayrampaşa: tstanbul Bursa(tsmetArzuman), 14.0ı 5 Ocak: Adana - MKE A. Gü cü(tbrahimAksov), 14.00 An kara 19 Mayıs: G.'Birliği - An talya (Sebahattin Bitirim) 19.00Samsunl9Ma>ıs:Sam sun - Beşiktaş (Ünsaİ Çimenj 19.00 Ali Sami Yen: G. Saray Trabzonspor (SerdarTath). Sporda 'marketing' 107.4'te Spor Servisi - Spor haberci liğinde tarafsız çizgisi ile dik kat çeken 107.4 Radyo Cum huriyet'te yayımlanan Spord< Diyalog Programı'nda bu haf ta ilgınç bir konu işlenecek Gazeteci-yazar Abdülkadiı Yüceünanın hazırlayıp sun duğu programda, eski atlet vt Türkiye Milli Olimpiyat Ko- mitesi üyesi Neşe Gündo- ğan'la sporda marketing (pa zarlama) konusunutartışacak Program saat 14.05'le 15<X arasında yayımlanacak. l.KOŞU: F: Kara Sevdalı (6) P:Morena(l),PP:Özkök(2) S: Hercai (5). 2. KOŞU: F: Küçükfadik (6) P: Persen(2), PP: Gökmen(l) S:Toynak(3). 3. KÖŞU: F: Raja San (6), P Alpman (3), PP: Erdal Uzmar (1), S:Paula(5). 4.KOŞü:F:Küçükalev(6),P Yıldızkent (4), PP: Seyfibej (3), S: Gurbet (5). 5.KOŞU: F: Capadocia (3). P Mermer(6), PP: Silpa. Barnkî (7), S.Davutbatur(l). 6. KOŞU: F: Şamşeytanı (8) P: Cangen (7), PP: Kınalıku (1). S: Davzade (2). 7. KOŞU: F: Esperant (3), P Vitvit (7), PP: Royal Tuğ (12) S:Togı(10),SS:Palermol(5) 8. KOŞU: F: Anselmo (1), P Ring Star (5). PP: David Pirr (7), S: Haylaz (4). Günün lkilisi: 2. Koşu: 2/6 TabelaBahis: 3.7.12.10.5. ALTILI GANYAN S 6 3 8 3 1 4 7 7 5 3 12 7 10 4 5-2 I At yanşlannda altılı gan- yan, 5-1-1-8-7-1 kombinesinı bilenler, 101 milyon 688 bineı lira kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog