Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13KASIM1998CUI 12 EKONOJVfl / cumek(S turk.net Cumhurlyet Altını <bm TU " 5Kasm 6 9 10 11 12 D o İ 3 r (serbest pıyasa satış) 294.800 295.800 291.300 290.000 5Kasm 6 9 10 11 1 2 M a r k (serbest pıyasa satış) 174.600^174.800 ^ 175.500 175.300 175.200 175.200 SKasım 6 9 10 11 12 84 . o- 79 5Kasun Gecelikfaizler(%) ^epo *slt ^> Interbank 79 79 7 9 79 6 9 10 11 90 •O «o 79 12 Borsada geçen hafta 10 11 12 BORSA (1. ktsse Sefflrt 13 A» <aW> " 305 'NTyners 306 VâOch. ûda • UWMAntar* 009 Vcansa 013 AtttFi'jns 3"! *«sjxia S'2 *ra. b* Dx/"9 413 Asa 314 .SktaîBs!!* 315 Alane ^oo r c ı'ftas'etaş OVAfeUnrj 313 Alart£ ^»rneriü J3 A ı s r a t î * i.F O? 1 Al3rk: SSTAI 0? « M * £22 'VaacCi^ 323 Arajtt. 3f33*< 324 ArjföjSgaia 025 A w t e D i ı c w 226 VaiT *fiü 2?^ A-çetf 32- lijr BAMISBB *& •VBJOU SUZU Cfit AXr Tansti ^26 Afla5 faıT"" C3t Jıüanîs "sı r 237 Aıfjsya ıSt Cn. 036 AyOE 039 B&aş 0 4 - B W -42 BeüBe'tm*! 343 BeTSrTsGU Ö46 Bcn.pneftQ WBosaTcSan Mta3« Srtt Itersucat 363 Baî yf"eic 064 Biisûrarıc B5 l ^ j ı nppM Û56 Suraffnc ¥ ıû B ££?*.. 06C CAflS 062 yafthaî 06: J E V 7 - ^ ^*f M*. ÛfcÇırsa 067 ymDestf T - ûefsaûan .": ûsaHCKnş ; " jşcar* C7H DnaşDoöar ]""9 Oerv "âi. y~ 3CCU?W Kcactaslac 366Eca5Kslap 087 F'j^^^s yarn" 1 OSB EdcbK CeSPss&nr 090 EçeSîracMt C9' £32 392Ejet*str 333 tge3uf£ 39i Ejes^Sjr Ü85 cjeP^ÖTc CKEâeSear» 36 FJTaıSgaa '01 Erka "Ot EûsFssöı *CG ctaffs BCJ Ssr '^Erx»3sBracfK '35 E^Dsnr Çfifif 1J6 Esfcs> T Ese^SpcrS-vr •a E/er *ac""-ty "S F E C C V S "* r r^r<F"a*ısa K. '12 F«nstark "3 Frars*£™ *j "w Fj jda Slac. M3 f offî r Barjtas ^ÖGBttflft "9 Octa v asn T 12* ûcco-fear ı ^ Gî?t V I Crt 2J i x ^ : acfTaâr 'J ümjşsur^ 1 25 Gtr«3raa« 126 JLDSŞ S^şcfîi 127 Heklaş 129 HlTjf 3£S6ÛI* *29 HcrtdarTıça 131 fteEv'Mter 1 32nasFr« '35 inSerB '36şor*OM '37 TlşBanûsT, ;38T4BnsB '42l5l«ra'S^ı •4İ ö r v D s r r Ç * 3 44 tzx^r Jl^mAnaaı 148 (ü; iı>y^ 150 K£OsC c 9Öİ I52K1PA '53 MEbetMctıVa '5J Kirasar Kiri Saft 155 (torjijös ^5e K c ^ ^yrt '5" Kyasa '59 Koıtaş '6* Kartenr(c Grxt, 162K3H»! f 63 KrSaffts 1 66 LiKsKaî^ '67 lıiar'js ^tP'iKjs '66 Uann2 r sr 17*C MIJ3J^« "»ftfÇıi'J 1^3 VpKly&SLCc* •>7f Meüciaa " E W r a •77 «4ya 'TBMsa 175 Ua^^sMsnOte 'S MÎS^SG"asöl '33 Vj'i.'k, •3^ \fj^3'TazTaL '96 Sejs^tcirç 189>«rtSİ: ' 19G NeTüm" 192OİTJES '33 ürartı"j£} 'cC "94 0toarC5]as<î '95 03a- 96 Cz nrars c îtenm î"rarar '99 P3S3WİI 199 PSCP^M XT ftfcn 2C2Pras 2C3fttt'SL 204PGC0toıTjcr 206PraSj 2C7Prarllr 2C9ftjnTetâB 212 W K 214 fbSods 2*S fbEDKBAcllı 2'ö Ssıy Vaıfiı 217 Satarc^ioıârû 213 Saa- Pjarani 219 SaKjyw 220 SKA 221 S * * & 2 222 S^"*" ^J^39* 223 5>fiş 224 Tın)^Sşe3arr 225 ^9?târs 226 >0C2Ş 227 S*"#î 228 z~-r*"^jl. 229 ih-<s = 3Vt 230 5 * r - t e a tncetı :_X0 53CC X 2S5O3 3.950 I M İ30C 4 33 '50C *S3C •3CC 350C 65K 3Î3J0 1'33 '550 V0325C 380 *3 30 3150 r-o3X "Ö3Û " 0 0 0 E.3CC «60C .453 jjC 1151 SoCC İJOC 3X '425 A 34C '25û 273OC "30 2.750 14İ5C ;S50 Z80C 5303 -şou •30C 5M 173C 78DB "000 11250 ' 1 5 1 1 * 463 231 "XC I.5S İSOO 34*13 B,'X 36H 2.13C '3'S 2JS3 TC 1"5C 580C 2.2X OOO •653 •4-03 1S0C İK 1400 2353 1:25 "ft. 4'5C 2.400 1325 23 TC 430C 2530C 5İ3C (2503 J«30 TC J75B 183 49CC 17 XÖ W 4153 '* xc •45JC oCC 3S00 •1 4603 •3X •525 64C 44CC :5X 25303 2ü] 400 600 5500 6.4CC 5'3 •;XC ^3 13 5X •zc 1450 İâ 21 X ÎJCC 15-53 1İ25 3303 İM .500 31 3'İ3CC JY1 W "VV Mi JIU AF. •3500 5» ÖC " T i15C 'im W2I31 '5E 36X Î6D3 7X 630 'J75 •91 ,333 -'X •81 28)3 523 4SX 4'5D !« İS 2.333 215333 853 E53 ' • * 27 S '4253 4S0C 3-3 ç 1Î15 15İ0C sacÎİX LCC ECC 3350 K "M *• "'DCO 5-3CC 1553 5ÛGC 4903 1; 503 85.003 2JS 2.65Î S'53 160! 610 33503 vs2.003 16503 JÎOOC 41JJCC az34C •scc 4^5£ 4S0C •3M 35CC 33OC 'St 1003 235C •52 İ2CC S'X 6203 450C (3K SEANS) ı-Ç : «İ "sso 2"3CC J55C IBI 4500 3550 12^5 63X •653 Â250 58 XC 333CC 9T0 •«5 Z950 7B0 1730 6tXX 2.55C 1450C 71X İOT 39K * JJ5I 711 900 1400 33C 323 "25 23503 »750 2.45C 13J0C 150! 2.300 2315CC 550C 1SC '125 ; « •530 2,500 7JCC 6J0C '1250 •0500 I M n16X m 9T0 2TC 5J0C ın'3"5 3.500 34ax 1J50 13.50: 1J0C 283.30! 5n ıa510c 1325 900 •430 •2Z0 ' e 7* İİOÖ 1125 •İ5C 2125 •J50 2'25 390C 1075 1025 21000 İB5C 22İ0C 12CC «U50C İS5B 6TC 2450 5'0 1950 C5CC 3J5! 4250 '2,^50 7X 340C 33C n •m•350 :7 0 1BCC- 3.90C 2125C Z653 353 3X 3200 5.7D0 64C •350C X '<J5C ••X •350 2950 14CC 2125C 3İ5C 32! •*oce 2.95C 5IX c300X0 65X Ci5o' 5N 44C •K 3K 7M TC 22T3 1G.5O3 225003 1460 '3500 20CC 2J^J3 13 3303 "SCC '5500 23CI3 s-c sx325 "100 2 ^ 3T0 •450 242: 483 • ?3C :'S •25 2'ÛD Î.B00 u 2-2.5CC 155C ' 4"^ 1375 1350 22JX 11503 3.400 340 '050 •4Î5C (TC 150C 1000 1103 540 1550 'ı75 '5750 axc«2C 1250 44CC «00 13530 60.000 10Û3 1350 '300 '425 uoo31500 '^5 •m13JJ00 2İ0CO rooo S2C 6C 111 •30! 4,150 4150 ÎİOO 1200 1TO (IX 90C 160C •« 1950 7400 5(03 (400 5400 £» (953 5TC 3X »5X 1950 21* 495C 135! •İX T 500 ' 9X 155C 8200C 3ÂOO0 ".250 1475 335C 873 'CTO 3KB 9S3 S.90C İ30C •6.250 tax430C «3 1JH 5(03 ?3C0 9CC 'S5C 3S 3(0 ıa2550C •1-53 2.-D0 14 0O3 291 2,850 24*5ûC 5OT '^50 '2T 5M 1 ?X 2.30C 7T3 '303 •1500 •3,50C !K 433 1853 \Z1C5C 3JI İ6K 2JX 2400 6XC 3SXC 1J75 '0750 •325 29C0OO 630 7BC 1İ25 İSC 1100 370 1575 1350C 1725 1250 1350 3,900 Z40C 1425 5JX 2425 CX 2(00 2İ5C 21 7 5C 415C 2(250 İ5O0 41500 4.60C 750 1660 59C 46X 46CO0 4'X 4400 19İ5C 14250 813 1 T CO 350 7-0 4600 1325 1475 643 4İO0 (400 24500 2960 40C 58C 345ü £L3X •45X ~Z 13500 U75 145C İ3X 1500 2.000 3700 903 •53ÇÇ 3J0Ö 5.400 3 30J.OOC '•X 1Î50C 91 J33 :_js: IM S5C 23 TC "J5C 2<C3OC 1800 " T O 1200 22,503 •525 3'5C S5X 2025i3 2600 680 600 •ccc ''X 29CC (15C •scc 2.475 520 465C 4'0C !"«İ 125C 1900 Q 2CM0 ' ^ 3 SH '175 33CC 22.50C 13 TC 199C 393 1125 15,503 5230 "X 25CC SCC 1903 '23ü 17.250 57000 870 1400 490C (6X tiao 6'30C 12X 2,'ffl 5^00 '775 6,703 3" XC U75 ın11300 3(300 40 5X 523 910 3403 •TC 47IX 450C 9900 1753 3.SI (IX 1CO3 28S3 •55C 3-5C 7JCC 5J0Ü »aoc 5953 bm coc iSİ ^3 2! 303 VX l* 3750 '325 m1575 1350 58303 32X0 1350C •451 l ' I 820 *3XC 2950 »3 6J33 1550 15 M0 •7X 6355 İ'X «3 1.» 511 750C 903 1400 3-IC 32C 125C 24OX •OÎOO 1TJ0 13İ5C 165C 13X 232.5X 5603 •T0 LM '650 1653 7&T 6.903 '33OC 'OİOC ?C5 4i<3 1HC 4'X ım'3303 1835 5İO0 ' !"^ 136C 60CO 54 M I •325 105O3 IJK 280 XC 5" 1 * 'Si 5200 2JCC 311 '5X •3üt 'F5 2*75 2-5C 175C 22X 1J50 5930 2325 3 SCC 23-5 :'5C 22J33C 1550 22500 5İ0C (1303 4JXXi Î34S0 5'3 4300 5İ0C (150C 3*3 425C 18jX '123 763 3450 51 4450 •250 •375 f*3 3JS0 (250 2Z25C 1900 353 5-3 3550 •:<£ 5S3 135CC m13J0C ••25 •375 32S3 2403 21JCC 350C •425C •225 3060 5.100 [ 3KJCC i ' l 'C25 : a453 135C 3S5C IM 323 210OC " İ 5 3 23C300 2750 '3750 UK 2'3CC 1353 1503 E'OO 2CX0 230C nİX S25 7'X 1700 4X0 '350 245C 48C (İ?X 53S3 : « 2'75 1903 h U 2215X 1İ5C '4T 1100 İ'X 22503 •3000 3500 34C 1J75 14 '5C 4750 im •025 1*50 565 2T0 '15C 1SO0C 55JC 92! yoo(403 4K0 •3500 63300 2375 2300 -3OC 14-5 6.403 3(1503 •ın •n13300 3J.5OC 38 SCC ır.900 jlX •a4450 4330 9303 3,503 27tt 4 ' X 92C 16X ' ^ X 2903 T 5O3 5.503 4400 55JC 12 KASIM 1898 İİM •K3CC 5373 3CC "3.30C •3=2*303 623T125C 33133 XC 211000 6S32400Û •82-47= 1662 XC •913XC (5O3JB ? 021000 253SCO5 1338C5CC iSJ'ld' 51! 30C '460.01i '•23531 25- XC (3CC 502300 lâjOOC 22936Cf 1I9C63CC ' 353303 7B1M 2X4X0 3-56000 «OCC '48.003 '(81303 5'6.0X 610O3 20990CC 7J7200C 2^1303 tSP 303 "İİM IS6E.0CC 36303 241 OCC 168'003 5.>27000 <KM roo. 495X1 •ESOC 3O13OC 36003 •amı 177JM fiI9X 3*"XC 960 003 «aımr33'0X vscra 2536C30C 932003 •jeaao '5 OCC 1G283CC «253CC 83'OOC 89' .003 24'ÜOO '14629X0 1747003 '55 XC S34000 •Î5EOO0 ••«8.003 uaooo 11-4003 1202JC4 34'096 500 827000 56.CO3 37060003 "TCSCC 1566 XC 5T23O3 420X "Jf.OOC 232S;'42 24543 XC 13CSO0C 12913CC 5902 303 36jOÛ0 SÇT'İCC 4Î3853C 88 ? •457İ0İ " İ M •676.053 rac555!'D35 58-9SC 323! 303 ;'263X 6"X0 •jecjı -5 000 ri42ooo 254 OCC 1İ2UC0 •«3S450C •2S00C 2IS'3X T94t59" ~ÎOC •5-24 3EÎ 23C60C *-S8XC 3C30C 3ÛÛ33 •y-üoo 758-CC 5655433C 162 SCC 5.530 3CC 1303000 26.333J00 '!6'94O3 •362İV 242X0 567250 1530C 2C30Ö 14177 M 55S?'V' 353 K <2.30C 11,117* '['E5533 3694t'3: 263CC '51 ECC 1.32-.O0C 94623a 351XC 90-303 5C92C0. 1286 CCO smr7 4C30C "522 3CC 6.7ÜİBC r 7 M 25İ26M1 • 7 1 OCC 934'JXC 1286 XC 1356X0 123.XC t6.i-33O3 •559333 '»34720 TiİS 5SJ0C 22-COÇ •••13303 25İTÎ30C •ÜJÛİ 1 5a6M ırcca 50CC 23SXC 1532,303 5î'XC 5İ8130C 32*303 •eysoo 22S.05S !'eO2560 6321X0 923 OCC 5SCDO3 nuyx 2555 333 1Ü336 T 61(000 629.000 " " 0 0 3 2S0CO 3 1 4 00C (263 XC 45155C 3J3.25C '•J43 Î32O0C 237OOCB '33.000 («43CÜ fîCCC 6-5 xc 5.564 OOC '-59KIC 6.-İ330C 2'413ffl vnm46648JÎ12 57 SD1 11 C1 2E220O0 (865 M 53531 513-pCC 32-30C (J25.SC 25.672.000 •86.M 56'000 jce-scc •32.030 4C2.0CC 16C530C "i)tatı i ^ i 558; 399 2 i"3 îm(755 153' 1JC2 7^5= ' -35 3136 60 î'! SldO 'C65' 14*' 3H 330 •026 1Ş66 1S53 •5303 "74 £352 ('54 ^S3 1177 "İ6C "603 9CC '41C 332 334 *i's 2(2Ş6 '12' 2Ç;4 JOC- 1*2 3 ' - 5,733 "2' •233 S734 ;£53 'ijj *'48 •285! LJUC unli (315 ım İ.53C 5.22C •Ji' 1'52 İS29 34500 1ü2' 1!Sr 1İ13 282.313 575 "2" '$• 523S 2059 ?26 J$J 13'56 '66E 2W 3223 1751 2'92 1369 53CS 2337 3353 12'4 2 T rm C i 23438 İ2S3 42043 4jXS T" 2,5^5 55e (156 5135 44113 4332 '174c '35(4 -7" 3583 341 6"6 4417 '237 14T 589 33C4 (~' £ 22 -a İSOO 365 55' 3344 6J9C î5S 3-34 =& _;o3 k 139C 2« 2'444 3î39 ; ' • •448" '2" 3334 5,15' 3C253 6İ23 Q "a * 233-25 1589 112' - . • i - •382 343 •234 13 K 2429 522 830 956 -•.T 218 399E 1İ3C 2-5C (39 (233 "?, »M4 2'f 2 855 22«'3 '£53 'j'2 ;-ış •fscc 13356 35"! J(C 1H88 •«1* (573 Ş*86 Z'95 55E 2 "64 '13' •5638 55İ39 sr132» 44S (6a '43-3 631"- 1033 2465 •505 'coC t£32 3C5CS •'& •325 13,336 31365 38*17 »3 =C 1205 £42 4563 42:5 5485 33SJ 23C' i'X 963 2.717 '50' 2J4' 't 7 ! 5 ""3 ii6C BORSA (2. Hnse SfflisDı «•«ja3MS 1 3S2 AansJnert i N3 UcfUnoM M MBICHMIIIC IR NnüiMitâ mlSEitt M « M * > J MMaen HIMIFaa tillcm «taWi*taıa ttî fVtHf TfHrT mıttıMıl W HKMMMMA.11 19 totohnf PI Itaıto 62 ÜÜıüfli d HnMılncılıt K Acöts ös ^CT? ^£ WTeo^ " C7 ihıd 0 JHHi E9MntfT«n DIAatt 02 taMıSUZU mtt>Tstoıın r4Vr T *sp IV .tedı yit ftt NS Spû M üffeıft KMıBttvi NS IstTtUI j^î ğoJ Crv-*-- ySBrsa K I M B I T M M I Û5S Bjnw v avrow ^SSI1 - tt C*Mİ 17 ( Ü M H 17} I M B V İ MtadC» ) 1 5>moû 177 OVMi (71 D B M M M fltttstMff H Dotonlte İffi'VKM Doâa^Ywı-txkı K ECKBU T3I U EcottKifiDrr H Eâşbİ H £te WUB Nfıılnatt S3 S e GüDfc K|Rı 3 Tfflıit. i&SMb nt* a ' Cf'CTHİfiS» B EMDKMCıft • ^|BJ| (7 bflJBfSllBI •İ EnimBivı BFıttft» _ 11 FtURfttnK 1] c «BT«roı 1Sl£»tato iltliMlnMK îl fijfıtfmfütr 21 BH^Ydr 21 GtfcıFaM&r 2i J.1\ŞSLıi^ H Gnt)ünicıö Zf fiütSiiolı H ihate »!£2rt 5r'1 Î1 Itehtolifi filttlfİHB »&% 36 öflff Arc33 11T •bMn |î fl lltfîS "^ 0 &BfDnnt Slrt 4lte» -5tepanrnTtsı 4"Kav Sİ İ H U & M SUMfeM) SS üıtntfeû Sİ IMOMM 57 üSs »IM* IlamJMı tEIMmtİEnMı E ».-53'0. -4 tosalsto fi EMnPntleı BÂUı FJ MMÜMT HtnıaTMcM 'l«(«î«a "5*2 *I«M nbmıfalıM üssrCltaımıTıtaDl Stûta E BM^BV&rtl HBMBI S6 NgpşHpKing IMlnı SDMB ' B Ooatfinr« Ott HIU>IMntol. SOtta rr™ S h|hiflı N PtnMUa H pSün B Fimı B PWSB H fttÎMlıniR EtoB KtoS Rfarlk ~38 Psvf N PntTosiıt ühmOta 12MC 11 MFMHIII 15 SaBBıt Eı Urtcr 1İSlt«1»ıö:l 11 SJttb Pızvtmı US»*|B« 21SdB*Cıtı n sıbf N TfltaııSRCifî 25 M r a o l 16 •&• 27 £MNB 21 jğmPmjjı SŞansFılaM fccek M 21M İV 4*Sİ l 1 » ' H -2» m1151 H » KM • 1 * tcn0 İİH aİİM 'M im m1c.CC >3İ 12H 7M 03 MI Sİ !!•11•IV 13Sİ i » mm % t : 'Bİ "-j i » -.ca 11ş !H İİM 2M ıa1175 İ M MM 1Ü5 tıaı mm571 '11 1575 im T» ii*• E": M*5 İ15I 1751 Î2tt a 135C SM !325 m 1151 nm nm İİM I M 171 ıa571 IM im (İM I N 1251 13 N 7R ıa151 (71 1451 1251 1175 S1 I N 4.25i : * 1» 571 •SM İM m nmız İİM 11*5 IN ım 'im m142» 172 3353 5u'" M M " II25İ" 1 a451 I N İ M 21M mm! • » 211 M« 1» 15* B TM 21« ımPI M K ' j. I M 1.551 m4JM I N 118 İÜ5 ım mtâ 14*5 IIR 22 SK 13 • İM m1175 •4*5 tıa İ15I 5H 2TJ 115J 'SM S5M 121 •2» I4H Im tsm ım ın» * S4K H5911 1I7İ İİM ZM 171 «1 ıw1 SM 4451 I H I M i5n jg| I M •5» ım ımi * SEANS) 5M nm TJM İ İ 171 IM •» 1C5 Î.N ilSEM 1 1 « 1 (25 m1U5I 7 » M İ2tt •(530 *aX L« I N 4*1 ; * M '3': MI m'ÎX nm1751 2551 flM !M mm • - £ 1151 •603 SX İ M •2003 1 1 . * ıccc 3H IV IN ;COL İV ım5M 1M 2N İ M KM m11 Si mm51 171 1S75 5» "jîİ ım13» tvi ım ım 2'X SM 171 !M 2151 nm1,M !1> I1.M 1 » İ7I İ M 5« 4JM S.* CM 1,7» m 11» •51 İM 141 PI 4J5I 125 ıa ı«421 n« ım n sa ınıIM n1!"» 1!^S İİM 1175 21,000 Jog M K.M ıa2750 5500 HIM IV 'İSİ 521 a2M0 i i •31 22*51 "Cn" 22IM IV 11751 221 rmI X ı«IM »751 l m m63OÎ 350, I N 1551 Î45I 1 * 1111 2.65C 21H 2M mm 1T5 1 * âsS12751 1551 M '3 ~ 4 . E İ LM 1GS Z1R a ım1İ.M 5!M M İ M 4.M I M 117» S2.M ın m ı«1(7! 9.2» nm ira11751 1251 37.5» N 1W 1H IM Ita İ M 1351 i"3<j M m ın •«1 51» ım £r ıa 5711 921 2IM İM 52S» I M 1175 I N İM EM 11*51 147! İ.M rt 11JM 1)51 Sİ SSM 1151 15.3K 3XC I M 4» 5)1 :« 7M M «. XI 151 '253 3751 11751 ım14M !(*i 7T5İ İ M 1325 "sS 17» ""* r-b a 7 * •3 occ H 7 İ I 2 * 5 1 1 * 2 ^ 1 1 1 K İ M S« I N ım tm rm2 1 2 i mmM n SM N 1525 14TM X 72Îİ 2.275 IN 223C t(H 2M I R ÎM ızSM un 5303 « M 4251 "11 275» PI iiI M 43ü 1İ25: 14251 İM m711 ıa'51 1175 M 4M 175i »51 İ M m mİİH 7» 11M •!S 1251 I N M1M M 147» 1353 İ2T. ] HIM 71H 11 Si 5i n2.151 391. LM EC 23,751 t*3"S M ım ım nm1(25 İ M LM 2lü m mM M £303 .''S H i •SM ımitl ıa1*9 1225 İ M ıtm 1.7H •52! ' « İM S*H 1(351 1751 SH 1125 SJ5I )M 1175 M .'35i ın 11u »M 141 2451 İ İ İ KM 71M 215i 27a İİM 1525 SM 11 m Vâ 115 %S» Mm m rı1» 1S75 I N I,M LM ın!M <a mı ımIM I N Î 7 İ 57i ITt U« İK 5M .İSİ İ M İİ5I IM 1175 ım1751 İM İİM «M 117» 147! uaM 11M İt» lj« LM 15JX "£' İ M 4.M 5H 1« !3* Jjg1 &y M S 'ZL 2 1 7 » HM 2JH 14 M IM ıaS7M İ M 1İS ' 6 2 " IV "OC ;IH '3CO3 117» 232: 'X İT» IM 271 2N 5M 'Sİ 22» 12» 17 M 1125 1 * 5 1 mmM 'S 18! SM • a- ni •m ?£» 2İ2S İM 23.' i iIX 115) ımIM nm1» n» İM m'11 27» İ1I KM IM 4.19 •\K 1429 71 İM M 4551 1Î2S 1N M 4M II 5i I N SH 1,1» sa171 117» 112» ıa 1125 1,3i 2.Sİ 213K İ M M 14 SH 1275 3X0 5100 11IM 'M 115H Si 171 2,1» 333Î L5H 9,7» S2M m 1179İM 1425 İ M IM 21251 'M M 171 İİH 1G5 !!75 »1 I M 11» 1225 •3 • ımİ M 2HM 1,675 15R 11» 12K am UM l7 » 1H 1 -E » 59 îl*i 1(7» 57M M .'« 4i» <M 15 Si 7I.M 2125 ISS1525 i t l nmu. IM 14 S i KSİ «M nı ın47» 1.1i 17H ım "«it~* 'SK !M ımS7H I5K 1ZKASM1998 '251 m ımm unrMM itlT'M •aiBPi SÜIM mm ı;»Mt « M 1S7.M 1J2ÎM I1UM srm 1I47M ISIK'K 7N.M 1.0M nmm mm44M '1*ı.j. '33 "X K4K71 95K.il SIM 1IOİ.M ı r »1I17M « M 'C23O3 U1M '3503 111 M fülM 1S0M Vİ15.M SR1MH 4M iniM 1 K' 5.' 14*1 M jfİBC HIM •&m•;-3Ci StM 5t63.Xl 251 ıa 1ÜM !S1M ~K 3Cı. îBim 211M I.BLM S4HM İ.E3M :IIM aM «LM 35LM JOCOOU M.M H . B l * 1771M I.H1M -" .0. »A.73I UDM HSHM 1 j.x SS4İKM •IMM 323CC "i35C1!S 1I41M I5GM I M 137.CW.2M R M 2116M 2.HIM 36C2M 1J7ZM BM LifiM nmmtsCm ,5g57M I»1M (1«25İ 421M 1.M.M tTea 724 JF ı.jtl* 1HM ım.m 15I7U.GI PM S M IKI»» I2I4M IIJKM 1357M 1R1M :iacı 145 M IR1M mm !Ht^'m 1İ1KI7' 1J4İ.7» 2 321001 :«occ ?M 151B1SS HM 121SM 17Mf*l SIM I.17İM 16941P' ajÇM wm a.M H5ÜM eiM IEIM 4175,511 1EM BM4.M K M 1S1M it.um 771M n.Mii; 10İ730L ıaM ımm «m««1N B.M UE75S L3İM 31M C T3325.M 1577LM SIPM «M mmM M 141M 425) M S2İL*» *»84 CO5M 1H7M İJ4M '(»M EİM IT1M 14BJS S7JM «S11B.M SJS7.M W.7«7 Iİ77.M 1CI I»7M IMtM mm \mm172 M <91M 1.35! M I3l4.it I2X« 34IİM 1İ1ISH 775SJ3.MI 1J3M 1171* 11UM İ54JM X « M I4M B4M •rm I4W 114 3K (*"( 54C K an • ^ - . VM ın ım ım m1455 sinı l l ü •05 1üS ın m 2171 K".: l lı;i* »I ıaSJT *« IM 3S: H) Hİ İI5H 11214 2M ' 11554 1755 S4.M Sıil 1.171 '6İ3" 7IÎ4 ı İİH "6 2*24 (63 1 1114i !J41 Mt 1.K •Si» •.'12 11nı 9ı." KM ia 7K 1511 >1» 1571 141H j f IM 1 M 3'3" '314 L157 ım im ıaH'H 4J8 7?» -C60 651i 4114 !SK 591 1.(4» S» 45.1R IW iıjrii 1151 344 R1 1» ın m4.(17 4,435 7.SS f" 521 1X1 ux U2fl 1!B7 11E 1« im ımrz>3İ5I 171 1 1 * 121 19"' İM" 311M i » 1IM 551 157 uis 3îJ. ua 23J7İ 11 y't 3758 2J4 11W ım 1» 1,52! 1271 «11 "aİİİ 571 Ü4 £653 2557 I M 1GS t » »151 İ K .'.'S ikım 37H7 146 1121 nr a.ss im m3İ ım ijr1741 ijsi m54) 218 1111 11471 cı2131 1,511 (0! 1SJI1 w1554 L4H 147 İITI 353i iîr«,17i 11 si HBS m1117 1515 4651 İ İ İ 1İ7S 1575 !*55 1»2.M 1571 !I7! 't£ S5S ! (4K 1 Borsa iki günde 414 puan düştü, faiz yükseldi, dövize talep yoğun Kasetin bflançosu ağırEkonomi Servisi- Para \ e sermayepıyasasındakı sar- sıntı suru>or istanbuJ Men- kul Kıvmetler Borsası (İMKB)'ılkseansl984pu- ana genlerken ıkmcı seans 2103 puana çıktı Bono fa- ızı gun ıçınde ynzde 15O'ye davanırken Merkez Banka- si, pı\asa>a do\ız satarak tansı>onu düşürmeye çalı- şıyor Borsa: Korkmaz Yi- git'ın konuşmasının ardın- dan öncekı akşam televız- yonda sorulan yanıtlayan Ba^bakan Mesut Vılmaz m açiklamalan. borsayı tat- mınetmedı Yılnıaz'ın açık- lamalanna tepkı gösteren CHP Genel Başkanı Deniz Bmkal'ın hükumete deste- ğinı çekmesı pıyasanın ka- ramsarhğını arttırdı. Gensoru korkuttu Güne düşüşle başlayan borsada. bıleşik endeks ılk seansın ortalannda tepkı alımlanyla bır mıktar to- parlandı. Ancak toparlan- manın yaşandığı sıraiarda borsava CHP'nin gensoru önergesinı verdıgi haben- nın gelmesıyle, borsanın yönü tekrar aşağı oldu Bır- çok hısse senedı taban ya da t.MKB günün ilk yansında yÜ3zde 732 oranında düşerek 2000 puanın altına geriledi. tabana yakjn düzeyden ka- patırken bileşikendeks yuz- de 7.32 değer kaybıyla 1984 39 puandan seansı ta- mamladı. Korkmaz Yiğıt'm kaseti açıklamasının ardın- dan öncekı gün ve dün bi- rincı seansta toplam 533 pu- an (yüzde 21.18) değer kay- beden endeks, ıkıncı seans- ta gelen tepkı alımJanyla 2103 puana yükseldi. fkı günün sonunda borsada de- ğer kaybi yüzde 16.45 oldu Önümüzdekı günlerde yaşanacak gelışmelen önce- den tahmın etmenin olanak- sız hale geldiğini dıle getı- ren uzmanlar, borsa kulıs- lennde en çok konuşulan konulann başında, seçımin ne zaman olacağı ve seçıme kadar yenı htikümet kuru- lursa ıçınde hangı partiler bulunacağının geldiğini be- lırtıyorlar. Yatınmcılann paralannı çektıkJerinin açıkça ortada olduğunu belırten bır bor- sacı. "Tanıdıgımız büyiik V'atınmcılar borsanın iyij'e gjtmesi durumunda büe bor- sava girnıe>ecekierini sö\1ü- yoriar. Bu nedenle kısa sü- rede kendinegebnesiıu khn- se beklemesin" dedı Bono plyasasi: Bono piyasasında faız oranı yüz- de l5O'ye dayandı. En yo- ğun işlem gören 5 Mayıs 1999 vadelı bononun dün öğlen saatlerinde yıllık bı- leşık faızi yüzde 149.40 dü- zeyine tırmanırken öğleden MJnra gelen zayıf alunlar fa- ızı aşağıya çekmeye yetme- dı Yüzde 148.5-150 aralı- ğına sıkışan bono faızının kısa vadede düşmesını bek- lemediklennı dıle getıren uzmanlar, pıyasada belır- sizlık nedeniyle tedırginlı- ğın en üst düzey de olduğu- nu belirtiyorlar Merkez Bankası hem re- po ıhalesi açarak hem de dövız satarak sakmleştir- meye calışıyor Güne 454 tnlyon lıralık TL ıhtiyacıy- la başlayan para piyasasın- da Merkez yüzde 84.97 fa- izle 283 tnlyon Hra verdi. Merkez aynca repo piyasa- sında repo, haftalık vadede piyasaya para veriyor. MB'nin iki günde piyasaya 1.2 milyar dolar sattığı belirtiliyor Yaürııncı dövize yöneldiEkonomi Servisi - Para ve sermaye pı>asa!>ındakı yan- gının bu>ümesı paralann dö- \ız pıyasasmda değerlendı- nlmesıne neden oluyor. Mer- kez Bankası, dö\ izeyönelen vatırımcılar nedeniyle pi>a- saya dö\ ız satıyor. iki günlük karmaşanın Merkez Banka- sı'na 1 2 mılyardolara mal ol- dıığu kavdedılı>or Korkmaz Yığıt'ın kaseti pıyasalardaki tüm dengeleri altüst etmesı yatınmcılann "gûveniür fiman" olarak gör- düklen dövize yönelmesine neden oluyor falebin özel- lıkle yabancılardan geldığı- nı belırten uzmanlar Merkez Bankası'nın ıkı gunde 1.2 milyar dolar satış yaptığını ıfade edıyorlar. Merkez'ın 1998 >ılı orta- sında da benzer bu^ durumla karşılaştığını belırten uzman- lar o dönemde dünya borsa- lannda yaşanan mali kriz ne- deniyle yabancılann dö\ ıze yöneldığını. Merkez'ın de ta- lebı karşılamak ıçın rezen- lerınden 4 mılvar dolan sat- mak zorunda kaldığını hatır- lattılar. MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABO Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Bulgar Levası 1 Avusturva Şılım 1 Beiçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 İran Rıyalı 1 Fın Mamkası 1 Hollanda Flonnı 11ngılız Steriını 1 1 1 1 1 Humen Leyı rianda Lırası spanyol Pezetası sveç Kronu sviçre Frangı 1 Surfye Lırası 100 ftatyan üretı 1 Japon Yenı 1 Yunan Drahmısı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Urdun Dınan 1 Luksemburg Frangı 1 Nlorveç Kronu 1 Portekız Eskuefosu 1 Yenılsraıl Şekelı 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bınmı ALIŞ 293,390 173,880 184 840 24.746 8,419 45,757 51.829 56,617 154,080 486,230 432.760 2,039 36,229 211,150 17,475 2,366 189,230 959,590 8,419 39,010 1,691 78,462 340,810 DÖVİZ SATIŞ 294,810 174,720 186,050 24,843 8,472 45,982 52,126 57,479 155,030 488,770 434,930 2,056 36,606 212,510 17,668 2,382 190,090 972,230 8,472 39,273 1,705 78,603 343,840 13 KASIM 1998 EFEKTİF ALIŞ 293,040 173,670 183,420 67 8*398 45588 51İ699 52 56,408 153,690 485,650 23 428,430 2,031 36,095 210,620 2,949 17,388 2,351 975 188,060 935,790 346,470 8,314 38,866 1,670 61,606 77,481 SATIŞ 295,550 175,070 187,910 100 24,905 8,493 46,157 52,256 78 57,697 155,420 489,990 35 439,280 2064 36,745 213,040 4,423 17,779 2,397 1,035 191,290 996,730 390,700 8,578 39,422 1.726 64 766 79,586 ÇAPRAZ KURLAR 1 16873 1.5845 11867 34 797 6.4114 5 6557 51290 19016 143.41 8 0537 13873 1668.65 123,76 15509 34 797 7 5066 172.91 3 7506 1 KuveytD.: 1 Steriin: 11rlaoda L. 1ECU: 1SDR: 1SDR: ABO Dolan ilman Markı tvustralya Dolan Uusturya Şılıni lelçılu Frangı lanımarka Kronu : ransız Frangı : ın Markkası lollanda Florıni spanyol Pezetası sveç Kronu sviçre Frangı talyan Liretı Japon Yeni (anada Ooları .üksemburg Frangı lorveç Kronu 'ortekız Eskudosu S, Arabistan Riyali 3 2978 ABO Dolan 6579 ABO Dolan 1 4753 ABO Dolan 1 1663 ABD Dolan 1,3839 ABD Dolan 407,990 TL Uzmanlar, geçen hafta ya- pılan 6 aylık bono ıhalesınde yıllık bıleşik faızın yüzde 145.66 olduğunu belırterek yüksek getirinm yabancının piyasaya ılgısı tekrar arttır- dığını ka>dedıyorlar Yaban- cı yatınmcılann ıkı giindür yaşanan gelışmeler nedeniy- le paralannı dövize çevırdı- ğını belırten uzmanlar banka- lânn da açık pozisyonunu ka- patma çabalan ve halkın ta- lebi nedenıyle döv izdekı ate- şın arttığını belirtiyorlar. Uz- manlar yüksek faız polıtıtı- kası uygulayan Merkez'ın, son günlerde yaşanan gelışme- lerın ardından bankalar arası pıvasada yüzde 79 olan üst kotasyonunu yüzde 8O'm üze- rınde yenıden belırle- yebıleceğını öne sürüyorlar. SERBEST DÖVİZ CKSI »mateı Dolan IsviysF'angı = ranseF r ang VtthüPm SAatflıyai AvusüjrvaŞim •X»aM 395300 " 4 7 0 0 21-400 5*900 154(300 4TT» T50 2«0 17550 s*nş 295800 175200 212800 523350 155 7 0C 4910» 7 9300 25000 1/850 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Niçin Planlama? Türkiye'nin ekonomık sorunlarını hafifleteb mek, büyüme hızını yeterii bir düzeyde kara tutabilmek, kaynaklannı iyi kullanabilmek için t yönteme ya da sisteme gereksinimi var. Bugüı kü koşullarda dahi Türkiye için en uygun si tem, devletin yönlendırici, gerektiğinde üreti olarak görev aldığı, planlı bir ekonomidir. Türkiye, özellikle 1980'li yıllann başlanndc ıtıbaren serbest piyasa ekonomisi, hür teşet büs, liberalizm sloganlan altında kişilerin key olarak ekonomiye müdahale ettikleri, kanştrt lan garip birekonomik sistem uygulamaya ba; ladı. Bu sistemin, daha doğru bir deyişle sisterr sizliğin doğurduğu sonuçlar ortada. Düşük b büyüme hızı, süreğen enflasyon, yüksek işsiz lik oranı, derinleşen gelır dağılımı dengesizliğ 100 milyar USD'ye yaklaşan dış borç, vergi ge lirlerinın dörtte üçunden daha fazlasını faiz di ye yutan iç borç. Bu sistemin ya da sistemsiz liğin yürümeyeceğı yazıldı, söylendi. Halk des teği, kamuoyu destegı bulunamadı. Türkiye'dı "karabilecenler" dıye nitelendirebileceğimiz bı akım oluştu, bir ekol kuruldu. Bilgili olmadığı hal de bilgiç gibi gözüken, yarı bilgili, çıkarcı, gös terişçi bır akım. Bu ekolun kurucusu Özal olmasa tipi, Öza prototipini oluşturdu. Türkiye'de bürokrasi, ban- kalar, hatta bazı özel kesim, karabilecenlerir işgaline uğradı. Akademisyenlerden de bazıla- rı yan bilgili oldukları için bazıları da hinliklenn- den bu akıma destek çıktılar, bu akıma kapılan- lar oldu. Bir ülkenin uygulayacağı sistem, ülkenin ko- şullanna, amaçlanna uygun olmalıdır. Bir ülke- de serbest pazar ekonomisinin temel koşulla- rı yoksa, ışadamı yetersizliği varsa, büyük or- ganizasyonlan gerçekleştirecek, yeterii kayna- ğı ve pazan bulacak, yeni ürünler, teknolojiler gelıştirecek girişımcı eksıklığı kısıtlayıcı bir et- men ise o ülkede keyfi müdahaielertesözde bir pazar ekonomisi uygulamaya kalkarsanız, so- nuç bızdekı gibi olur. Bu, testi kınldıktan sonra yol gösterme degildir. Testi kınlmadan dayo) gös- teren oldu. Dinleyen, anlayan kaç kışi? Galiba temel sorunumuz da burada yatıyor. Gösterişli bir şekılde Cumhuriyetin yetmiş beşıncı yılını kutiadık. Atatürk'ü andık, kendi ken- dıme şunu sordum: Atatürk'ten genye ne kaldı? Atatürk'ün kur- duğu kuaımlan öldürdük, amaçlannı göz ardı ettik, göruşlennı gerı planlara ittik, partısini bi- le Atatürk'e inanmayanlara, altıokun hiçbir ge- reğini yerine getirmeyen ağzı kalabalık, boş ka- lıp politıkacılara teslim ettik. Atatürk'ten yaptığımız aşağıdaki alıntı, hâiâ gü- nümüze ışık tutacak niteliktedir: "... Türkiye'nin tatbık ettiğı devletçilik siste- mi on dokuzuncu asırdan beri sosyalızm na- zarıyecilerinin ileri sürdükleri fikırterden alına- rak tercûme edilmiş bir sistem değıldir. Bu, Türkiye'nin ihtıyaçlanndan doğmuş, Türkiye'ye has birsistemdir. Devletçiliğin bizce manası şu- dur: Fertlerin hususı teşebbüslerini ve faali- yetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlannı ve bırçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket iktısadiyatını devletin elinealmak... Bizim takipettiğimizyol, görüldüğü gibi, liberalizmden başka bir sis- temdir. " Özel kesim geleneğı olmayan ülkelerde de gö- rüldüğü gibi, ekonomide devletin yönlendırme- sini kakJırdığınızda, ekonomide kayrtdışılığın yay- gınlaşması, ekonomık yaşamda mafya ve çe- telerin ağırlığının artması, etik kurallara uyma- ya çalışan işadamlannın, girişimcilerin arka plan- lara itilmesi kaçınılmaz oluyor. Planlı ekonomi, eskimiş bir düşünce değil. Ka- rabilecenlerin öngörüleri için de tek bir doğru var mı? Hangi öngörüleri, tanılan doğru çıktı? Doğru yolda olsa idıler, Türkiye'de bu kadar eğri, yanlış, maliyeti yüksek iş yapılmazdı. Ata- türk'ün büyüklüğü, Türkiye için günümüzde de geçerliliğini koruyan öngörülerde bulunması- dır. Planlı ekonomi; ancak plana inanan, ekono- mi bilen, ülke. ve kamunun çıkariannı kollayan bir bürokrat kadro ıle yürütülen bir planlı eko- nomi. BORSA (1. MısseSeneöı 2T TaçranrrOt Î22 'î'ünsenç 256 Tezsar 23 Tn*'IUt53n Î33 T Kjtema Sn*as 33TaTsas 2lİ -Sftı'?3 244 'co^t Faciııt^ 245 TracYaCiT" .i'TSKB '•İS Tlrh Der' Co<Ln "«T«s 2$İ TîriBte "sfcsS ft(f 252 Tiçtaş 253 T ı/cas fMroJDJûlı 25" JwÇ-nerc 255 Uşafc âerâr* 259 Uzsl Uaora Sxi3Mı 260 Vacf Rnaısat Kir 2£ 1 Vspjc 262 Vanst 263 itertfc Yat-Ort 264 VnU 265 MWYAnn 2G6Mgfı^m«tolY 267 WmgKm 261 Yaştun 269 Yasş 271 ftpKmİ ötîası 273 Yap 1 öl rffcr*ftG v 273 YapKraıiYat&t SEANS) trceta En ÜHM iffl 7400 145C 3JK 1ZSB 2.593 2C5CC 3"SX 4-tt J5CC 1J25 1 3X 155C lOOt 520 •150 i"25 3650 *K 55C 1125C 3.M 35ü 30ü yoo 3İ0C •ss5SJ3 uxc95C 1200 7400 34C ? SD 1100 3 1925 1.6CC 950 24,1» ttOD 2,800 0142Î 430 17X ı; u p k 1JB a«o '30C 2,400 11İ5C 2.500 1İ250 3(330 3J53 66D3 ' T L '•25 1350 2.65C 4" 1 " 13D0 '325 3250 670 510 375C 1600 323303 5J0C î"35û 5103 •T İO3 830 JECC S60C 30C '95OC 375 •"00 1525 760 21X0 71» 2450 1250 430 j * BOLGESEL PAZAR 1. 3S3Gra 0D4 Gffîcr^l GOZALTI I ' "WÖ Semmeer* JUw w Qd' r CÜH 1' İD( Vv 39500 4«C (9LÛ00 "01 7« 36CO0 S300 3900 44.0OC "30C IM *>AZARI (SX 5930 ( 520 SCC SK (40C (TC flu iai S3 Eı ) * * 7100 2,300 ' « 5 2553 "ıyin 2.703 '0 T 5C 26503 3*3 ?p '250 1CC 2.900 520 1425 2'5C 365C 700 560 '0,750 35K J45Ü30 uoo i«25 5500 1*300 30C 513C "503 543 2C*5û "00 '675 I 1 » 320 23000 760C 2TC ' 40C (73 3(03 \M 6,703 2.025 •3S3 2900 11İ5C 2.500 '5İ53 2(503 3.80Û B900 "75 1,350 2703 480 1325 i-350 700 520 16250 3*5C 32Î30C 5J0C 2J5E 1JOO 5100 " " 5 0 830 4700 E90C 340 13 TC S75 171 1J50 7G0 T 753 7300 2550 1J50 43C 34OC SEANS 37000 (3oc 47J00 "JJ03 7M 4 3 » 4*00 500 57D SCC 36.D30 1303 4000 471X30 7000 71İ 460C 47tC 533 «30 363 12MSM18S8 Idm 167DX 1291OOC 394000 9J65J00 946.IC 14İ14JO0 424000 B95.000 1997000 51296 OOC 5670OC 487303 SJ7330C 565 K 344E.300 35 4 " OOO 960O203 1327003 5536 OOC »303 1,31fl#O3 191671723 "826300 •34JJ0 42SJ3O3 9531000 1559008 164033 10 543,00c 3,495JOC İK3O3 İ5O3OX •jX5j)0C İ252275 2528030 3.36SM 1967000 261796120 633,003 11C1S00C (85İ5B815 '87780000 4((C,136 •m 1ZM» 19,000 19S1' 20375303 2J00 •m m TIJJ» ıa» srsır 13» ın••553 2,544 19'4* 25446 3374 3369 '«32 1.2ie 1J70 27« 491 •326 20E5 3JO3 ır533 1033 3**9 32-161 8,495 2890 "S99 ^ V 16,347 SE tm "353 334 20İ5" •005 •*66 '5T "92 21289 7383 2585 1359 (24 3403 ıiaas 36,894 1731 4135 «5500 "000 ım 12KASM1988 566J0C 34 009 1 '46,000 42C00C 541X0 4664 460 S4S 55E BORSA (2. SEANS) ItatSenıi öt TıtTAMOıt ZSMbnm 23f AHknTAn TB Thütaı miübBilabs ÎW Twr»tFırtinı Hi TntnCtı IN İiMirtHıtöH »7 TSB 24!Tte ktkı ıa LM ıa 2JO0 Î 5 !• İS 1175 !19 m1JS i 060 125 iniBfö Taett f eraı 5Z 253Tıras D çln)tUtiı 257 O H Û N A zsı 3 w 5 3t WıffriBTiıf ff » 1 « * rstM 263 iar» •? Ct 9! IMffftm Si hUfiVHMTI) Zf9 T u 172 T91 Ini İ4nf C T 0 •7İTİB1 iıaı 375C im 1350 IM 511 17751 a 34C fü 1,71 1551 71 nm m ım1251 43C 1 * .E» İİM İM İ» 1JÜ 260C ».751 lö î*mLH 117İ 1471 l.B 151: İİM 365L Î15.» 1661 m !•179 75 İB L7I H75 a 1,7! 1 sa 15 njsı 7İ 1JZ (li 1JM BOLGESEL PAZAR 2 301 AsBnÇmst Ni M J M M Ç I S H ntaı Mtotavl 306 HSSıçcra KHıılrttRtmt A.TB LM I M em 7CO3 ' CT 7M 3350 E> litat İJR 7« l » 182S55 1UH 7sa aSZIM 4 « 'Sİ B 14S ımİH 1475 2Ü50 •s53C " » 3903 nmUK 2800 m 11M nıSM ım 1JS IM a İSZ.79 ıa439 y ı bian I M 7M anıa .»a 27 SM İ H IM İH 1M ım m1,05 11-T 11Rİ 375C USM NS1.B sa 115 si 34C «I1B 1M O 22 İİİ 7M IM IB5 a I N .SEANS J6.ÛX ım MM I M ısa em asa 3 t 7Jİ 7M REPO PİYASASI Emsyon 1199kafrılyc»ıTL ıraErtsr*taıaen 7900 GırtukSopajkrepcı * 8 9 i Gur*kstopa)Sizrepc%8259 • ^JiilUK ıc^/U 7uOO LAJ 32 gûrU< -epo %82 00 3630C tM 45M «M 0 7M ALTIN Cnnuy fcşal 24ayar«r 1ZKMM18U tj Trjafi 174 M S.SLM ajâ •asr 1IÎ71.M M M U.H7M II7!M nSnstm MBM L41SM 154C202 ınji 17! • rosoc *»77!» W,M mm 2C44HC0 mm155 M 12M5M »251 1.17İ.Ü USM uhmıe.M I1S.M 14BJN »7B.SH niM 0171179 amm«5303 «CM I s » » « o l ı 71» 2 1 4 4 Î 6 8 3 nm ım11 s İI47! ım 1B) İJJ71 ım m14» 2C££ 14N 513 — UB 3T9 1JB sta 11121 IM Jltl 328 SJ« ım1714 1Sİ7 7S 21 Sİ ıa2111 <2( JU7 12KMM1888 2-İC0 1BLM XHIM İM İ M 1S3SU0C MOÜC 27S6000 25ÛS0OO 34İ90 161 1» 471» C c 7.7S S80000C 32OD08; J8O5O0O 2-6OÛ0C YATIRIM FONLARI A TİPI FONLAfl (ş Ban*. HISSE fon 15 Bau IstıraK Far. 15 Baal Oejıslifci Fon mtHTıaHi ATpı Dejt}*w litetaıiATıpıKamu ImefYaLAKamaF I n t e Y a t t e î f t a l U s s t A T i p ı DegijJififi F G 3 m t ı A I j p t K a m a Fon GarsntjA T.pı OeJıştCT F Eîbank * Tıp. Orttşlm mATİpıHısaFt»! mArıpıbııııaFon IKTATİpıTSstHSdLF YKYATîJMlfalıKunjınl. F TKYAnpıMeülSeİLF •mnmMı^ıa^f yWATıpıDejışlwıFw VKB A r>|» Karma Fod Halk SiBrtatal faı VaLftfaaFos DqtwıkATİpıKınuFıır, Dışlıanlı A Tjpı DGf^lvn Fo Yaşart^ank ATTHi' DE$ışli£ft F nsns A Tıoı DefBkefi Fon CUSıjcrtaATİpıDeıstefi ZnatATıfıDeı^lBirııı Ha * 3 A Tipı /ürma For PamulcanMIİ»:3ej5«er tfülikûatöt Hfsse Seneuf F E^e For ^ KatamaATuDefı^enF OemrtanlAteSaîenF» DemırYal ATıpıDe|ıstoı lürtlaıHHıssfSmediFon Antam«^ıOeioi»Fon TeteMATi)»B»«T«ı Ata A Tipı Karn» FKI AtaATıpıHisseSenedJ KaçtHnkATİ|»D«eı;kraF KoçoaııtKmnFon KgçMNBseFon Kog MeıAul A Iştmk Kac AIİ13T1Z Stf Oni Fon Gtobal A Tipı Deiışlıen Fon torfezYaUKnuF TEB A T D«ışlıen Fon TEB A Tıct utnta Fon TEB Yat DeiBken A TFJAGSDOelOffilF HFittaıt A Tıpıtim»fon HatATİpjlletKtHiFonı Srtef AtıpıSjısto DfA A Tıpı Dç^t^KGfl Eczacıbası AT7|H Ctfışlıefi Ekspr«ATwDeiısuııF G«!ıl( * Ttpf Kamia w G«l* A Tıpı Hase Senedı Günlük D e ğ % 142^69 783728 204214 30642 32204 19*85 12273 87ÜS48 765258 1274İ2I 483719 14532 1210". 58'I 9053 5703 10458 822i 8744 18932 mm5396951 1505904 493634 2509664 308M 2278179 122426» 5452 3İS5M 57825 29823 145713 151226 644772 13716 334253 43784 111893 57SS35 20420 723407 151377 23603 5824 11025 72893" 12721 30798! 53625 20486 8643 99152 110565 137022 38923 85522 85834 52827 41857 55S5 -3İ6 1000 -4 78 -380 -399 3 7" S» 13 06 •418 -236 -15 71 1443 637 lı 38 -15 09 -123 13 80 -5 75 -447 •«31 -1133 •315 -395 5 08 -425 445 •3 75 -1 11 •903 20C -806 -6 70 906 443 •637 7 23 •200 588 215 -613 1165 -4 93 m200 1296 459 •403 •426 -462 -453 •4 48 347 -820 -«12 •516 703 -3 99 •104 120 -7 93 -16OO DuncKetADeJışKn fapisı A'ıp. CVjıjkr f Toprafe A Tipi Dejışun Tefcfen Fort-1 hrolAOetıstaFon bukATraMsseFn AlfaATİpıûeiıstoıFûnu E«HiFoıı-r YaUraFADrtıştenFijm Tacırief A TÎJH unna Fon SfrztefiA detajgefl F k Yjt Delı^ttfl Fon Gsinsılı lunıu fa EGSAT^KırraFm EGSYıt ATîyııKsnm Fon EGS S^octa A DeiEşken Fsn AMAmollffiaF fcrtston İBhşfltti F DMtoriıi.De'ştaF Rıw A Tipı De|ıslıen RmATİpıKınuFor Benta A Tıu DegoJıen Fon SfeMAfpDefönıF KKSAArmDetetenFon UeiluuiYat Afcftîk» PatUunlı A Tıpı Karma Fon Aca/ ATp* DegîjJwı Fsn BTİPİFONLAR I5 BarHı ÜM Fon 1} Banl Oeiısıen Fm l;toLr>6anctMICFtnıı 1} ajntîlhvıl ve Bw» Fofi bıteftaflk 8 Defısken Fon IntabMİı B l i n fw jktejt B TIAM^BIMO ktısjt B OcjKlcn F Gmntı B Tahv^Bono GinntıB Tıpı Lıkıt Fon Garant'BTıoıKamaFon Eslunk S Tıpı İMisİKi) EslıankBTıpıbmıFon YKBSTıfHLMFon 1HBB Tıpı Otjısl» fon rraBTatmlBonofmı niEBYabMKıymFon YKYBTıpıüMFm YKYeTanvl-BonoFonu »aM7atml«8«»F(«ı«l VakıfMı^aıFon VaWYatianolfcı*iJİFoiM VaMlAiîfiir, YakrfB Tipı Ranra fon TajarUiieTp;fe«n FaunsBTıpıTalml-Bem FMiKBTıpıüMFonu Zııaat8Titı0ejKK(r.fon ZmtBTmükıtFor Zırat Fon 4 9475 24107 42856 20604 29449 159» 27280 27135 24978 35975 31417 21183 21897 12513 8057 7468 20053 13160 185(8 12177 10368 7787 8737 7080 9055 10043 6620 33897 582(1369 918214 45"513 1940421 2399458 553121 28İİ70S 1234233 7136889 2662599 14S5623 202817 31İ3819 929162 61K613 4)79149 1974152 14S2015 33593 34466 ımm2098161 13837K «5904 29154 54ES81S 919676 198449 3211416 1B6584 2683467 2531461 2328145 -4 60 -6 90 '67 -413 2 91 İJ56 3 85 •6 64 3 76 •4 48 -627 -433 -430 -«63 519 -813 788 523 -4 99 4 2 9 4 9 5 1 6 2 8 408 6 7 6 1 0 5 4 1 0 0 2 482 1 3 4 0 46« Û22 007 062 005 • 0 0 7 021 - 3 1 2 - 0 5 7 019 - 0 4 9 019 3 2 1 3 7 3 4 7 9 019 • 0 3 6 156 031 319 118 0 5 2 - 0 0 8 - 0 3 9 019 - 0 6 7 0 2 0 0 1 9 0 1 9 0 0 7 -081 020 015 022 -.311 12 KASIM 1998 IMlBTİınTalMlBm Htlk-2 B Ti«ı Deitdıen Fon ParoukBTıpUkıtFnı PamuHBTıaOetiJteııFon EmUUaıHıTannSnoFonu EmMtmtOefBtaııfaı Em'aktatfUSFm S»owWışk»Fon SuTOfLMFtB SüreıTaMBonofomı E|eF»-l KatanaBTİpıDciı^eaF DCTiırtantBÖefıjîs DemitiBlM} TansFon-2 TûrUıınk Tıtml >« Bono Fe EtıtankBtoBten AUankBDetısıenF AUankBTıM-Bom TctsMB TıpıU»t Fon TeksHBDtMmFoo Ata S Tııml BÜm F lsmtS«TıM-8ono Koçb»n* 6 Oejskefi F (taçta'in Talnı' Baic Forı Kcç MGBJUI B UM Fon KâriaBOtîBİiKFon KiteYıtBDetoto TBBDeiBfcnF» KentoanlıBDeiışterFsr AltmntıfBOeJiiten ARefnıM YIB M K. Fyıu ^»BTıpıOetijloıFoıı Eczacı^sı B OetafcM F«ı SYB Defslen Snı GedikBTÎpıTıM^onoF FJmcılef DejKken Fsn KapıtalSrıpıbejKkenF KYatcraıBDeâıjtoı TopfalBOefgı IştoBYlSteıff AllaBTuıljMFM YılmınFBMnteıFon TıcııkıBDcîâmF Osonnlı Tıtmi-Bom F*nu Chauniı B Tıpı Utot Fon EGSBTalmİBmFm ABHAjınDetijtaRın TAIB YaLB Defnaen F MKlland Baflk B Oetıdıen Fo Dçftiîbânlı B Ofifıslıcıı Fofi Dtnstı B Tatmr-Bono Fan D a ı j l a ı * B T U ı t For SıtMa™ B Tıaı Dtj şkm F 2323726 1398762 2243224 1688548 2953497 92(31(1 3077131 10X274 25665 22202 12S2O64 1639024 1021537 19072 12615 1845476 664230 66754 1494453 3189(4 63407 603563 297163 375J5S 295397 43971 18897 458017 62386 11089 171002 21271 103749 29872 93125 45782 2 8 3 * 29691 181311 43631 102274 49681 66072 83368 21741 52664 35799 14329 35321 11093 14826 31720 34462 28512 13975 11337 21735 20551 15768 20335 1*709 14611 13020 12075 1İ5İJ •197 •483 Oil 150 030 027 017 -014 019 1İ8 061 -069 •050 •0İ6 018 021 021 331 •Oil •044 015 013 -049 019 014 -051 233 0İ6 019 078 -001 013 007 428 021 023 -0(2 Oü 013 0 67 096 -037 -030 021 318 022 017 088 -096 016 014 021 322 -059 018 01' 2.36 -006 -066 002 020 -064 020 017 •3 24
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog