Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

I KASIM1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 jmamın istîfası istanbul'da mahalledeki cami imamının, Tuncay Artun llkoğretım Okulu'nda dın dersı oğretmenlığı yaptığını yazıp, velilerin "Çocuklanmız sabahtan akşama kadar Arapça dualar ve Allah'ın 99 adını ezberiemeye çalışıyor" şeklindekı yakınmasını aktannca imam Merdan Ulu, okuldakı görevınden istifa etmiş. Istifa üzerine bu kez başka bır grup veli arayıp ımam Ulu'yu savundu ve çağdaş din eğıtımı verdiğınt söyledı. Çağdaş bır dunya görüşunu benımseyen din adamı ıçın hemert istifa etmek yenne, yerini korumak gerekmez miydi? Şeriatçılann nasıl dırendıklennı bılıyoruz! Bu arada din dersıne oğretmenı nereden bulacaklannı soranlar oldu. Dın dersını zorunlu yapan devlet, oğretmenını de bulmakla zorunlu değil mı? Ö M U R I L I K Yoksulluk sının 220 mılyon lira; sınırdışı olmak istıyorum! ÖmurE Kurum Elektronık posta: som@posta.cumhuriyetcofn.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Başbakan, "Çetelere karşı elimı güçlendırtn" demiş... "Çetelerle mucadelede elden avaktan mı düştü!" efahyol ıktıdan donemınde Prof Dr Çetın Yet- kin, AntaJya'daduzenlenen bır panel ıçın Ge- nelkurmay Başkanlığı'ndan konuşmacı ta- lebınde bulunduğunda, Harp Akademıle- rı'nın eskı komutanı emeklı orgeneral Kemal Ya- vuz'un toplantıya katılacağı bıldırıimıştı Yavuz, dık- kat çekıcı bır konuşma yapmıştı Prof Yetkın'ın ge- nel yayın yonetmenlığını ustlendığı ve Antalya'da ya yın hayatına başlayan Mudafaa-ı Hukukdergısının bu aykı sayısında Kemal Yavuz'un bu kez bır makalesı yayımlandı Abone sıstemı ıle sınıht sayıda okura ula- şan dergıdekı "Asker Gozuyle" ustbaşlıklı ve "Karan- lık ve Kutup Yıldızı" başlıklı bu makalenın daha ge- nış bır kıtlenın bılgısıne sunulmasında yarar olmalı Yavuz'un makalesını, Vazıyet'e aynen alıyoruz "Son bırkaç aydır dıkkat çekıcı olaylar, adet ve bo- yut ıtıbarıyle cıddı bır artış gostenyor Adı sanı daha once duyulmamış ınsanlar bırçok bankalar, çok sa- yıda gazete ve televızyon kanalı, haber ajanları satın Karanlık alıyorlar Kuruluş maksatlan hıçbırzaman anlaşılama- yan vakıflar kuruyor, pek buyuk rakamlarla unıversı- teler, ozel hastaneler, tunstık tesısler oluşturuyoriar Şırketler, kuruluşlar hızla el değıştırıyor Devletın dev kuruluşlan, değeıiennden çok duşuk fıyatlarla daha once vergı lıstesınde hıç adları geç- memış kışılerce satın alınıyor Bırçok şey hızla yerde- ğıştırıyor Bazı guçler çok onemlı ve cıddı nokta ve mevzılerı tutuyor, ışgal edıyor ve doyumsuzca dığer onemlı nokta ve mevkılere hucum edıyorlar Ulkede uç guç son derece bılınçlı ve etkın bır da- yanışma ıçınde Karapara, onu aklamakla gorevlı bır kısım banka ve fınans çevrelerı bu operasyonları ort- mek ve korumak uzere hızla satın alınan onemlı ke- sımı ıle medya Bu uç kollu ahtapot, yonunu, yolurru ve hedeflerını tayınde cıddı bır kararsızlık ıçındekı hukumete hukmetmeye çalışıyor Temel dayanakları yenne oturtulmamış bır demok- rası, kurallanna gore çalışmayan bır ekonomık duzen, sorumluluğunun ıdrakınde olmayan bır medya ve ka- muoyunun sonucu olarak 'mafya duzenı'ne donuş- muş bır 'lıberal ekonomı' ve kaçınılmaz bır şekılde 'so- murgeleşme' sonucunu yaratacak bır 'ozelleştırme ' Bu duruma ılave olarak, sosyal yaşamda ırtıca, he- deflerıne doğru planlı, programlı, ısrarlı veyoğun dış desteklı olarak, gozle gorulur ve yaşamda hıssedıler bır hızla ılerlemeye devam edıyor Tehlıkeye dıkkat çe- ken kışılerın munferıt seslerı saman alevı gıbı bır par- layıp hemen sonuyor Hukumetlerde vetoplumda, bu en buyuk tehlıkeye karşı, hedefler ve stratejılerı tes- pıt edılmış, teşkılatlı, programlı çalışmalar mevcut değıl Aksıne tavızler, kışıselsatılmışlıklarartaraksu- ruyor Toplumun sosyal geleceğı çok cıddı bır tehdıt altında " Devamı yarın SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yuksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Solda yenı partıye değıl yenı seçmene ıhtıyaç var Korkmaz Yiğit'in video kaseti çıktı Turkbank ıhalesınde ulkucu mafya babası Aiaattin Çakıcı ıle telefon go- ruşmesı yapan ışadamı Korkmaz Yi- ğit'in gozaltına alınması uzerıne on- ceden vıdeo kasete anlattıklan tele- vızyonlarında yayımlandı Korkmaz Yığıt bırçok kışının adını andı bız de bu adları soyadına gore alfabetık sıraya dızdık Erol Aksoy Alı Balkaner Denız Baykal, Osman Berkmen, Halit Cın- gıllı, Sema Cıngıllı, Hüsamettin Cın- doruk, Tansu Çıller, Kamuran Çör- tuk, Suleyman Demırel Yener Dinç- men, Bulent Ecevıt, Gazı Erçel, Erol Evcıl, Mehmet Karamehmet, Cefı Kamnı, Hayrı Kozakçıoğlu, Nesım Malkı, Ufuk Soylemez, Ayhan Şa- henk, Guneş Taner Osman Tuna- boylu, Mesut Yılmaz, Zorlu Korkmaz Yiğit'in açıklamaları sıra- sında ağzından çıkan kurum, kuruluş ve mekan adları ıse yıne alfabetık sı- raya gore şoyle oldu Bankalar Bırlıği, Bankekspres, Başbakanlık Özel Konutu, Demır- bank, Emlak Bankası. Etıbank, Flash TV, Fransız Merkez Bankası GençTV, Guneş Taner'ın Evı, Hazıne Istanbul Vahlığı. JİTEM, Kanal 6, Kanal E, Mer- kez Bankası, Posta, Radıkal, Türk Ticaret Bankası, Turkıye Buyuk Mıl- let Meclısı Mıllıyet Vakıfbank, Yapı Kredı Bankası Yenı Yuzyıl Polıstekı sorgusu devam eden Yığıt' ın onceden konuş- tuğu ıkı vıdeo kaset daha bu- lunduğu soylenıyor *AYDINLANMA ATEŞÎ İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 4li Karlık ve öğrencileri Milli Eğitim 7 bekliyor 45O'y< aşkın Cumhunyet okuru- un verdığı destekle bır vılı geçen ır suredır devam eden kampanya macına ulaştı ve "Kajabaşı Cum- urhet İlkoğretim Okulu" ta- ıamlandı Cayabaşı Cumhuriyet lköğretim Okulu "29 Ağustos 1997 tanhh Cumhu- lyet gazetesınde 'Haydi Ka>aba- ı'na' başlıklı vazıvla başlatılan ampan>a, 450'yı aşkın Cumhurı- et okurunun katkılany la. Ali Kar- ık oğretmene dev amlı olarak v en- zn destekle ve kampan\anın su- sklı canlı tutulmasıyla ıstenılen so- uca ulaştı ve Kayabaşı Cumhurı- et llkoğretım Okulu tamamlandı Burokratık davTanışlar(Mıllı Eğı- ım Müdurluğu'nun protokolu uç y gecıktırerek ımzalaması, \lı Kar- ık'ın yenıden surgune gondenlme- e çalışılması, Bakanlığın yapma- a karar verdığı 12 mılyar lıralık ardımın gecıkmesı) okulun >enı lers yıhndan once bıtmknesını en- elledı Şımdı de okulun ıç donarumı ıçın uzumlu sıra, kursu, yazı tahtası gı- n eşyalann Mıllı Eğıtım Mudûrlu- ıı vasıtasıyla temın edıbnesı gere- jyor Okulun açılışının bır an once > a- »ılabılmesı ve oğrencılenn kalon- erlı, tam donanımlı okulda eğıtım- enne devam edebılmelen Mıllı Eğı- ım'ın donanımı bır an once yapıl- nasına bağlı 12 Ekım- 6 Kasım arasında >ar- lım yapanlann ısımlen Devlet Kılıç (20 mılyon) Saygı 5 mılyon) Şermin Ejüpoğlu (10 iılyon), Ayşe Kulakçı (5 mılyon) >ül Ayaı (5 mılyon) Osman Av- lın (100mılyon) Hikmet Akgun 5rraKon) İlhanTekşut (5 mılyon), Lamıme Oztekin (5 mılyon) Pu- en Akçınar Lçaner (5 mılyon), racıde Ozverım (5 mılyon) Ayşe afive Kavnak (5 mılyon), Aynur Mzarkı (5 mılyon), Nurive Ak- lan (5 mılyon), Nusret Demir- »n (10 mılyon) ugune kadar toplanan para 14 ıihar 252 mihon 400 bin lıra' [arşıyaka/İzmir Cumok "1) Sevgıh Okta> Akbal ve Ali irmen e yu\anıza 'Hoşgeldiniz' lyoruz 2) Bugun saat 18 30'da 'Gunu- IÜZ Koşullannda Ataturkçuluk' anulu sovleşımız var Ege Sanat (erkezı'ndelü soyleşıye DEÜ İnkı- p Tanhı Oğretım gorevlısı Dr akkı Ujar konuşmacı olarak ka- lıyor 3) ADD Kız Oğrencı Yurdu'na ka- m ayı suresınce Cumhuriyet ga- •tesı. Karşıyaka Cumok'lar tarafin- ın bırakılacak 4) Toplantılanmız, bugunden ıtı- ıren, yıne her perşembe saat l OO'de Ege Sanat Merkezı'nde acaktır" ornova / İzmir Cumok "75 yıl coşkusunu her ferdın du- ırhlığa ve sorumluluğa donuştu- rek surdurmesını dıhyoruz Bovle anlamlı bır donemde Alı Sirmen ve Oktav Akbal ın donuş- lennı sevmçle karşılıyor ve kendı- lenne 'yuvava hoşgeldiniz' dıvoruz Doğa Yürüy üşleri 15 Kasım'âa Suluklugöl Uiusaî Park alanı gıdış donuş toplam dort saatlık bır orman ıçı vuruyuşunün yanı sıra, ıkı saat bo>unca da gol ke- nannda ateş başında pıknık yapa- cağız Her yuruyuşte bır kıtap arma- ğanımız da suruyor Yuru> uşe ka- tılan her okur, Çağdaş Yav ırüan'ndan dıledığı bır kıtabı seçıp armağan olarak alıyor Sonbahar guneşı be- denımızı, kıtaplar da ıçımızı ısıtıv or Katılım ıçın gunun her saatı tel 0.216.380 66 77 - 0 532.326 46 76 (HakanKıvat) tçel ADD 'En buyük eserim' dedığın Cum- hunyetımızı 75 yılında ulusça bu- >uk bır coşkuyla ve kıvançla kut- luvoruz Senı sonsuzluğa uğurlayı- şımızın 60 v ılında laık demokratık Turkıve Cumhunyetı'nın onurlu başı dık > urttaşlan olma ıstenç v e kararlılığımızı vurguluyor, karşı devnmcı guçlere ırkçı aynlıkçıla- ra, numaracı Cumhunvetçı venı mandacılara, Cumhunvetımızı ve ul- kemızı teslım etmeyeceğımızı bır kez daha yınelıvoruz Devrımlennın ve Kemalızmm ılklenmn onderlığınde, kurduğun Cumhunyet ve tam bağımsız Tur- kıye sonsuza dek yaşayacaktır Onu emanet ettığın Turk gençlığınde v e devnmlenne bağb Cumhunyet vurt- taşlan ıle Cumhun>et kurumlann- da bu kararlılık her zaman var ola- caktır Sev gmı her gun bıraz daha buyutujoruz Her zaman bızımle- sın Ne mutlu Turkum dıyene' Trabzon-Rize Cumok 1) Seka'nın ozelleştırme amacı ıle kapatılma karan ûzenne kurum çalışanlan ve çeşıtlı sıv ıl toplum v e ışçı orgutlen tarafindan gostenlen onurlu dırenç v e tzmıt halkının an- lamlı desteğı halkımız tarafindan hayranlıkla ızlenmıştır Alınan sonuç her turlu övgu>e layıktır Sekaçalışanlannıveîzmıt halkını kutluyor, YDD'nın ağır bır yenılgıye uğratıldığına manıyoruz 2) Sezonumuzu 14 Kasım saat 19 OO'da yemeklı bır bırlıktelıkle açıyoruz Yer KTIJ Sahıl Tesısle- n Ancak cuma gunu saat 13 00 e kadar kesın sav ının bılınmesı gere- kıyor Iletışım telefonlarımız 0.462J26 62 87 - 0.46232144 27 Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı "14 Kasım saat 16 OO'da Prof Dr Ahmet Yurur'un konuşmacı olarak katılacağı 'Çoğulcu Muzjk Kulturu' konulubır soyleşı duzen- lıyoruz Ayrıca 16 Kasım 18 00- 20 30 saatlen arasında tsa Çelik'in 'Gunun En Guzel Saati' konulu fo- toğraf sergısı vakfimızda yer alı- >or Sergı 7 Aralık'a kadar devam edecek " HAYVANLAR ISMAILGILGEÇ » v 5A6PARTILER ÇİZGİLİK KÂMtL VASARACl HARBİ SEMİH POROY AMüRK'5 oTofrt TAMÜ BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇI VALLA RE,ÇETELERE FİLAH TARİHTE BUGÜIV MUMTAZARIKAN 12 Kasım Ptt-t Paşa <anu- nfyec tf'l ehnıfh SADRAZAM PIRI MEHMET PAŞA.. f532 'D£ BU6ÛN, PlRÎ MBHMET PAŞA ÖLMUŞTU YAVUZ SUt7XN SEUM l/E K4AIU/J''SU17&N ^ÛLSYMAN Z4A4AN- LAK'HOA SADA&BTTE SUUIAJMUÇnj /STnAISULUM PET- UtNOBN BU YAH4tSAPeA2AM OCAN1A/S ARASfNPA, TURK SOYUNOAN 6ELEN ÜÇUNCU K/ŞtYOt. BtUNDIĞ Glgly OSA4AMİ./ PEVLETAOAMLAtt GEN&LUKIM P£V- şiüMEoeAi YEnşı&c*. ravuz, MISIR SEF&ZUPB SAD- K42AM YUNUS PAŞA Yl IDAM ETTfKlMCS, fSmNBUL'OA BUUJHAU PlRp PAÇA'YI GÖREVE ÇAĞIKMI^ SUL7HAI SULEYMAH'IN ıLK YtLLAfZtNDA SADAK.B7TE OlAM Pl- Hl PAfA, DAHA SOMRA EMe/CU BCHLMtçn. ÇOK YEVE- KIEKJ-I, ff'A/e BSEMEM BıR SACiRAzAMCH hANUNI,OHUN IÇJN 'PiRT PAÇA'YI AZLETMEDEN PADlŞAHUKTAia SA&tA SlZLIK V4DIMI 6ULA*PW>/M n DSDISl KAYPEDlL Prftî PAÇA'NIN Z£HİRLENE££tC ÖLOUĞU SorLEUTISı ANKARA 13. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT 1997 24 E Davalı Sıtkı Bulut Çukurova Emlak ve ReklamGuvenlık Cad No 79 5 ÇankayajAnkara Davacı Yapı ve Kredı Bankası AŞvekılıAv Dılek Karaçakır tarafindan davalı Sıtkı Bulut aleyhıne açılan ıtırazın ıptalı davasının mahkememızde yapılan yargılaması sonunda, Adı- nıza çıkartılan davetıveler PTT aracılığı ıle teblıg edılememış ve adresınız zabıtaca araştınlmasına rağmen tespıt edılememış oldugundan mahkeme karannın gazete ılanı volu ıle teblığıne karar venlmıştır Mahkememızde yapılan yargılama sonunda subut bulan davanın kıs- men kabulu ıle "Ankara 16 lcra Mudurluğu nun 1996 5174 sayılı takıp dosyasına davalı tarafindan yapılan vakı ıtırazın toplam 39 651 262 TL ıçın ıptalıne, takıbın bu mıktar uzennden devamma, ınkâr tazmınatına ver olmadığına, fazla talebın reddıne" karar venl- mış bulunduğundan, ışbu ılanın gazetede vayın tanhtnden ıtıbaren 15 gun ıçınde temyız edılmedığı takdırde karann kesınleştınleceğı ılan olunur 2^ 10/ 1998 Basın 54427 DÜZ ÇİZGİ UMİT ZtLELİ İlişkilep Yumağı Ekranda bıtmış, tukenmış, her şeyını yrtırmış bır adam vardı Sankı bır veda konuşması yapıyordu Bırazdan konuşmasını bıtırecek ve bır daha donmemek uze- re çekıp gıdecektı' Kendı deyışıyle, butun aıle duzenı, onuru ve şafo- sıyetı ıflas etmîştı Ka\t>edecek çok az şeyı kalmış- tı ve bu nedenle her şeyı anlatmaya karar vermıştı Çunku her an başına br şey gelmesınden endışe edı- yordu1 Ama o bıtmış, tukenmış adam anlattıklanyla ına- nılması guç bır deprem yarattı1 Bu ulkenın namus- lu, onurlu guçlennın elme temız toplum yolunda bır altın koz verdı Ben bır yurttaş olarak ekranda ıçten- lıkle konuşan o ınsana, Korkmaz Yiğit'e ınanıyorum Tabıı, bu ınancımda aradan 15 saat geçmesıne kar- şın en ufak bır açıklama yapmayan "Soylenenlerya- landır Işte ıspatı1 demeyen Başbakan Mesut Yılmaz, Şakan Guneş Taner ve bu hıkâyede adı geçen dı- ğer zevatın payları buyuk1 - Korkmaz Yiğit'e teşekkur etmek gerek • • • Korkmaz Yiğıt daha bır ay oncesıne kadar finahs ve medya dunyasının baş dondurucu bır hızla yuk- selen yıldızıydı Koca koca sıyasetçıler, burokratlar kapısında kuyruğa gınyordu Hele hele her devnn ada- mı "koşe tutan medya yıldızları, onlar yenı patron- ları şerefıne şampanyalar patlatıyor, "Emredın beye- fendı" dıye etrafında pervane oluyorlardı1 - Yenı patron dort koldan çok kısa surede ve de çok guçlu gelıvermıştı1 Korkmaz Yiğıt, Çakıcı kasetının ortaya çıkmasıy- la bırlıkte yukseldığınden daha buyuk bır hızla duş- tu Önunde ceketını ılıkleyenlerın tumu ortadan kay- boldu1 Darbe ustune darbe alıyordu Turkbank'ı kaybettı Yetmedı, Bank Ekspres'ı yıtırdı Yine yet- medı1 Mıllıyet çalışanlannın dırenışı sonucu gaze- teyı eskı sahıbıne lade ettı, Yenı Yuzyıl'ı çalışanlara devrettıâını açıkladı, ama bır turlu keskın spot ışık- lannın amndan kurtulamadı' - llahlar kurban mı arıyordu ne^' Son darbe çok ağır geldı Gozaltına alındı ve ke- lepçe vuruldu Galıba bu çok ağnna gıttı ve 15 gun once doldurduğu vıdeo kasetın yayımlanması em- nnı verdı Ttpkı filmlerdekı gıbı, - Hanı adam avukatına talımat venr, "başıma bırşey gelırse açıklayın" dıye.. - Aynen oyle 1 ••• Korkmaz Yiğit'in anlattıklan dehşet vencı Neresınden tutacağınızı şaşınyorsunuz Satır baş- lanyla verelım, - Merkez Bankası Başkanı Gazı Erçel, bır Fran- sız bankası satın almaya çalışan Yiğit'e "Ben senın yennde olsam Turk Ticaret Bankası ıle ılgılenırdım" dıyor' Daha da vahımı ıhalede alt sınırın ne olması gerektığını de soyluyor' - Guneş Taner maşallah Korkmaz Yiğit'in danış- manı gıbı Turkbank ınalesının her aşamasında var Hem de kaça alınacağma, aradakı farkın nasıl ode- neceğıne kadar 1 Yuzlerce mılyon dolar ıçın kamu ve ozel bankalardan nakıt ve temınat mektubu bu- lunmasına varıncaya kadar' Bıtmedı, Bakan Taner, ıhaleye gırmeye karar ve- ren Erol Aksoy'u arayıp, "Elımde senınle alakalı dos- ya var, bu ıhaleye fazla asılma" bıle dıyebılıyor 1 - Başbakan Mesut Yılmaz ıhalenın her safhasın- da devrede Öylesıne kı Gazı Erçel'ı arayıp, "Bu ço- cuğu daha fazla hırpalamayalım, 360-380.mılyon do- lara bıtırmelıyız" bıle dıyebılıyor Çocukdedığı Kork- maz Yiğıt, bahsettığı rakam yuzlerce tnfyon 1 Uste' lık hem Başbakan hem de Guneş Taner Mıllıyet ga- zetesının ve dığerlerının alınmasıyla pek ılgılı Kork- maz Yiğıt bır ara Mıllıyet'ı almaktan vazgeçer gıbı ol- duğunda Taner, "Aman ha devam" dıyor ve Yapı Kredı Bankası'ndan 100 mılyon dolar kredı sozu ve- rıyor' - Bayındır Holdıng'ın sahıbı Kamuran Çörtuk bu dehşetengız hıkâyede başrollerden bırını oynuyor! Cumhurbaşkanı Demırel e yakınlığıyla bılınen Çor- tuk'un ıhaleden once Cefi Kamhı aracılığıyla Kork- maz Yiğit'e gonderdığı mesajı Yiğit'in ağzından dın- leyelıng, "Cumhurbaşkanı yanımda, başbakan ya- nımda, Çakıcı da benım yanımda, dolayıstyla bu ıha- leye gırmemelı Korkmaz Ha gınp alsa da zaten ona bunu yar etmem Çok sıkıntı çeker" - Gayet net değıl mı?ı Daha neler var neler Başbakan ve bakan dahıl her- kesın Turkbank ıhalesınde Çakıcı faktorunu gayet lyı bıldığı gerçeğı var Bu ışe kanşan aktorler, fıguran- lar var Yayımlanan kasette 14 dakıkalık kesıntı ya- pıldığı, o bolumde çok onemlı bır devlet adamından soz edıldığı ıddıası var Ikıncı bır "pazarlık" kaseti crt^ duğu ve duruma gore yayimlanacağı ıddıalan var Ne- sım Malki cınayetmden ılgınç enstantaneler var Ama yerımız yok Son soz Bu yazı yazıhrken ılgılı çevrelerden hâlâ tık yoktu 1 Sağ partılenn çete- mafya pıslığıne bo- ğazına kadar battığını yazmaktan artık sıkıldım 1 Sol partılenn altın fırsatı yakaladıklannı, Turkıye'yı 2000Tİ yıllara taşıyamazlarsa bedelını odeyeceklerını yaz- maktan da sıkıldım1 Uzun suredıryazmadığım cum- leyle noktalamak istıyorum - Ey halkım "korkak unutkanlığından" sıyrıl artık, yoksa kefaretını odersın' Email: ertac a Superonlirie.com Faks ve mesaj (0 212) 287 42 41 B U L M A C A SEDATIAŞAYAN 1 1 8 SOLD\NS\ĞA 1/ Ege Denı- zı'nın ılkçağlar- da "Eskı Denız" anlamındakı adı 2 2/Asva'dabırûl- ke Ekmekufa- 3 ğı 3/Geleneksel Türk evlennde odalar arasında bulunan, bır yo- nu hayata, sofa- >a ya da avluya açılan mekân Gelecegı öğren- me amacıvia çe- şıtlı şeylere ba- karak anlam çı- karma 4/ Dağ- kecısı Bırbağlaç 5/Ta- raf yön Bırçok ufleme- lı çalgıda govdenın son kıânındakı nunıvı andıran genışlık 6/ Çok sayıda alıcryakarşılıkçokazsa- 3 yıda satıcının bulunduğu pı>asa 7/Işve tlkeltop lumlarda toplulugun ken- dısınden türedığı sanıla- rak kutsal savılan hayvan bıtkı ya da nesne 8/ Da- mıtıcı Borusesı 9/Tar- la sının Hububattozu Kırgızıstan'ın para bın mı YUKARIDAN AŞAĞIVA: 1/ ArmalardakuUanılan \ezafen sımgeleyen kanatlan açık bıçımde betımlenmış kanal resmı 2/Demıryolu "—-De- lon" Fransız sınema oyuncusu 3/Değışıkırkveuluslar ara- sında duşmanlık yaratm«vı amaçlayan ve bu volda kışkm- madabulunan aşınulusçjlukakımı 4/Ulaştırma Bırgos- terme sıfatı 5/ Tutun V4praldanndan çıkanlan çok zehırlı alkaloıt 6/Bır gıda madde5 ı Mevvelennde pamuğa ben zer tuyler bulunan ve sıc,k ulkelerde > etışen ağaç II Doku telı Borsadabellı mıktarjak, hısse senedını behrtmekte kul- lanılan ışlem bınmı 8/ D;nlerın ıç vuzundekı et parçalarım kazıma. temızleme ışlerr 9/Kundak, çocuk bezı Temelı taklıde dayanan sozsuz tyujL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog