Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 1998 PERŞEM 16 TELEVIZYON G UNÜN rİLMLERİ Zor Anlar 10.00 ctv Macera (Take Away) - Iki kez kalp knzi geçiren ve bu dunımu kocası dışında aileden kimsenin bilme- mesini isteyen yaşlı bır kadın, hırsızlar tarafindan ka- çîrılır. Kocası Mark, istenen fidyeyi hemen verme taraftandır. ancak polis buna yaklaşmaz. Yönetmen: Jerry Jameson. Oyuncular: Michael Tucker, Jill Ei- kenberry. Robert Widsen. Ömriimün Tek... 10.30 TRT 3 Duygusal /İ7N Sonsuz bir aşkla sevdiği adama kavuşan ve bu yz/ birlikteliğin hiç bitmemesinı isteyen bir kadı- nın öyküsü konu ediliyor. Nuri Ergün'ün yöneti- minde Fıliz Alan, Ediz Hun oynuyor. Gönül Hırsızı 11.00 Interstar Duygusal /^\ Babalan tarafindan beşik kertmesi yapılan iki VIV genç, eğitim için gittikleri Avrupa'da tanışarak bırbirlerine âşık olurlar. Yönetmen: Dr. Alyanak. Oyn: Ediz Hun, Fen Cansel, Münir Özkul, Ali Şen. Arzunun BedeH 11.25 Kanal 6 Dram I Araba satıcısı olan Muzaffer, orta halli bir aile babasıdır. Ailenin tek istediği daha rahat bir > aşamdır. Muzaffer, çok iinlü bir fabrikatör olan Er- tuğrul beyin sekreterine bir araba satar. Yönetmen: Orhan Elmas. Oyn: Tanju Gürsu, Sevda Ferdağ. Yüzbaşı Scarlett 12.00 TRT 3 Macera . (Captain Scarlett) - Napolyon'un yenilgisin- den sonra ımparatorluk sınırlan içinde düzen bo- zulur. Fransız devrimi sırasında kaçan soylular ge- ri dönmeye ve yapılanlann öcünü almaya başlarlar. Orduda yüzbaşı olan Scarlett de evine döner. Yönet- men: Thomas Carr. Oyuncular: Richard Greene, Leonora Amar, Nedrick Young (1953 ABD, 75 dk). Tatfam 15.10 Kanal D Duygusal /^\ Nışanlısının gerçek yüzünü görmek için kılık \Zs değiştiren bir kadının başından geçen olayla- rın öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönettiği filmin baş- rollerini Sadri Alışık, Hale Soygazi paylaşıyor(1973). Ben Milyoner™ 16.30 Interstar Güldürü /^\ Istanbul'da ayakkabı boyacılığı yapan Ganp'e,- \Z/ zengin bir işadamından yüklü bir miras kahr. Bunun üzerine işadamının yeğenleri ayakkabı boya- cısının peşıne düşer. Yönetmen: Sırn Gültekin. Oyun- cular: llyas Salman. Sehnaz Dilan, Suna Pekuysal. ArkadaşlıkÖldümü 16.35 TRT 1 Güldürü f^\ tnsanlann iyi nıyetlennden yararlanarak hava- \ZJ dan para kazanan iki arkadaşın öyküsü. Yönet- menliğıni Safa Önal'ın üstlendiği yapımınbaşrolle- rinde Sadri Alışık. Kartal Tibet ve Esen Püsküllü var. Hüzünlü Şarla 20.30 ctv Macera (Broken Lullaby) - Jordan McKenzie, gizli bir görev nedeniyle Avrupa'da bulunmaktadır. Bir müzik kutusu için yaptığı araştırma müşterisini bir Rus aileye kadar götürecektir. Oyuncular: Mel Har- ris. Rob Stewart. Korkunç Takip 21.10 Kanal E Gerilim /T7N (The Abduction) - Kate Findlay, hayatta iste- \Zs yebileceği her şeye sahip olmuş bir kadındır. Fa- kat eskı kocası Paul. Kate'i izlemeye başlar. Yönet- men: Larry Peerce. Oyuncular: Victoria Principal, Robert Hays. Christopfief Lavvford- ' Büyük Umutlar 21.10 Pri ma Dram (Hammers Over the Anvil) - Talihsiz bir ka- za sonucu küçük yaşta koltuk değneklerine mahkûm olan ve en büyük arzusu iyi birjokey ola- bilmek olan bir gencin öyküsü. Yön: Ann Turner. Oyn: Charlotte Rampling, Russel Crovve. thanet 21.40 Kanal 6 Macera ©(Web of Deception) - Cinayetle suçlanan ye- tenekli bir adli tıp psikiyatristinin suçsuzluğu- nu ispatlamak için verdiği mücadele anlatılıyor. Yön: Richard Colla. Oyn: Powers Boothe, Pam Davvber. 22.30 / TRT 2 / Sevgisizler Aynntı yanda Enuna'nın Savaşı 23.50 Prima Dram l (Emma's War) - Emma'nın sanatçı olan an- nesi Anne, savaş zamanında fabrikada çalış- mak zorunda kalrruştır. Bu dönemde iki kızını Avust- ralya'da bir okula göndermiştir. Yön: Clyte Jessop. Oyn: Lee Remick, Miranda Otto, Bridley Lee. Son Dövüş 00.15 atv Macera /TS (Trained To Kill) - Rick Cowan ilk bakışta sı- \2/ radan. sessiz. sıkıcı ancak zeki bir insandır. Oğ- lunu tek başına yetiştirmeye çalışmaktadır. Sakin bir hayat süren Rick'in tüm hayatı bir anda alt üst olur CIA ile olan eski ilişkisı yüzünden evini bir grup komando basar. Yönetmen: Rick Jcobson. Oyuncu- lar: Don "TheDragon" Wilson,JillianMcWhirter, John Patrick White. Kiraz ÇiçekAçıyor 00.30 interstar Dram /ÇS Kocası Almanya'ya gidip başka kadınla evle- \îs nince kötü yola düşen Kiraz'ın, karşısına Halil adında iyi yürekli bir adam çıkar. Almanya'daki ko- casıysa kötü yola düştüğünü öğrenince onu öldür- mek için Türkiye"ye döner. Yön: Yaşar Seriner. Oyn: Nur Sürer, Halil Ergün, Bülent Bilgiç. f \ /T!N /T7\ C~\ Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CüMHURtYET'TE BuGÜN dedeoğlu) 17.30 Emre Kongar'la Yarım Saat 1&30 Günün Yorumu (Hik- met Çetinkaya) 18.35 Ay- dınlanma-Tekrar (llhan Selçuk) 19.30 İyi Akşam- lar (Nazlıcan Yardım) 20.15 Sesli Kitaplar (Tuna Ege- men) 21.00 Alaturka Sev- dalar {Aylın Şengün) 22X0 EsıntılerfGülbin Erduran) 23.30 Ezgilerden Notala- ra (Erhan Tıraşın) 00.15 Gecede Fayton Sesleri (Hülya Işbilir) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Mustafa Derelı). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 Cumhurryet O7.4 06.00 Türkülerle Mertıaba (Arzu Aksakal) 08.00 Ses- NGazete(ÜmıtZileti - Mus- tafa Balbay - Altan Aşar) 09.45 Söylev (Merıç Veli- dedeoğlu) 10.05 Kadının Aynasından (Türkel Mini- baş) 12.05 Iz Bırakanlar {Sman Karahan) 14.05 "Radyoklınik (Asuman Ay- dın) 15.05 Kıtap Kurdu (Üstür Akmen-Derya Ay- yildız) 16.05 Sallanan San- 'dalye (Senem Ertekin) -17.15 Soylev (Merıç veli- tSaat 13.00'teve 18.00 J de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına girecekür. • 09.45 Söylev: Meriç Velidedeoğlu'nun hazırla- dığı "Söylev" programının 9. bölümünü 17.15'te de dinleyebilirsiniz. • 12.05 Iz Bırakanlar: Sinan Karahan'ın hazırta- yıp sunduğu programın bu haftaki bölümünde ll- han Erdost incelenıyor. • 17.30 Emre Kongar'la Yarım Saat Emre Kon- gar, "Siyaset ve yağma" konusunu ele alıyor. TRT 2 20.00 'Albüm' TV Servisî - Müzik prog- ramı "Albüm"ünbu bölü- münde Fleetwood Mac gru- bu ve şarkılanna yer verili- yor. Gülşah Banda'nın sun- duğu, yapım ve yönetimini Pürşen Ergüder'in üstlen- digi programda yer alan par- çalar şöyle: "Big Love", "Room on Fire",. "Little Lies", "Everywhere", "Save Me". NTV 21.05 'Haftalık Ekonomi' TV Servisi-CelalPir'in sunduğu "Haftalık Ekono- mi"de bu hafta, İSO Başka- m Hüsamettin Kavi, eski İSO Başkanı Memduh Ün, Koç Holding Stratejik Plan- lama Grubu Başkanı Neca- ti Arıkan ve Riiştü Sara- çoğlu'yla canlı yayında "1999'da neler olacak" üzerine söyleşi yapılıyor. atv 21.40 'Ikinci Bahar' TV Servisi - Yönetmen- liğini Uğur Yücel'in üst- lendiği dizi>l Ikinci Bahar" 3. bölümüyle ekrana geli- yor. Başrollerinde Şener Şen, Tiirkan Şoray, Set- tar Tanrıöğen, Giiven Hokna, Yasemin Çonka, Nedim Saban ve Tan Sağ- türk gibi oyunculann yer aldığı dizinin bu haftaki bö- lümünde Ali Haydar ile Ha- nım "Kadından mezeci olur mu, olmaz mı" konu- sunu tartışıyor. Ali Haydar Usta, Vak- kas'ın, adamlannı transfer etmesinin ardından yeni gar- sonlar bulur, ama bu kez de mezeci açığı vardır. Hanım, bu işe talip olur... NTV 22.30 'Sinema Koltuğu' TV Ser\1sl - "Sinema Koltuğu"nda, sinema eleş- tirmenleri Alin Taşçıyan, Tuna Erdem ve Mehmet Açar, "Sefıller" ile "Hoş- çakal Yarın" adlı fılmler üzerine bilgi veriyorlar. TRT1 23.00 'Sönmeyecek BirAteş' TV Servisi - "Sönmeye- cek Bir Ateş"te tarım İco- nusu işleniyor. Beslenme- tanm ilişkisi, Anadolu top- rağının eski durumu, tohum, sulama, tanmsal mekanizas- yon, zirai mücadele, gübre, hayvancılık, ancılık, balık- çılık, orman gibi konulann da ele alındığı programı Ya- vuz Sepetçi sunuyor. CTNE5 22.00I MTV Müzik Ödülleri töreni Milano'dan naklen Avrupa müzik OscarlanTV Servisi - CINE 5. bu yıl Mila- no'da gerçekleştirilen, Avrupa'nın en büyük müzik ödülleri şo\-u olan 1998 MTV Avrupa Müzik Ödülleri töre- nini canlı olarak venyor. 'Şifreli' ka- nalda izleyemeyenler aynı gece saat 24.00'te Show TVde banttan izleye- bilirler. Amerikalı VJ Jenny McCarthy'nin sunacağı ödül törenine çok sayıda ün- lünün katılması bekleniyor. Bu yıl. en iyi pop ve en iyi albüm adlı iki ye- ni kategorinin daha katıldığı MTV ödüllerinin en iyi erkek sanatçı dalın- da Eagle Eye Cherry, Puff Daddy, Ricky Martin, Will Smith, Robbİe Williams; en iyi kadın sanatçıda, Ma- riah Carey, Celine Dion, Janet Jack- son, Madonna, Natalie Imbruglia; en iyi şarkıda, AIl Saints '"Never Ever'', Cornershop' Brimful of As- ha ". Natalie Imbruglia "Torn", Sa- vage Garden "Truly Madly Deeply", Robbie VV'illiams "Angels" aday gösteriliyor. En iyi çıkış yapan sanat- çı, dans sanatçısı, grup, rock sanatçı- sı, rap sanatçısı, video, albüm, pop sanatçısı dallannda da ödüller sahip- lerini bulacak. Her yıl "Free Your Mind" ödü- lü ile önemli toplumsal sorunlara dik- kat çekmeyi amaçlayan MTV, ödülü hoşgörüsüzlükten ve önyargıdan uzak bir toplum için, bu ilkelerin altıaı çi- zen, bu ideallere örnek olan bir bire- ye veya kuruma veriyor. cesurbahş cgr TRT 2 22.30 Sevgisizler - Loveless / Yönet- men: Kathryn Bigelovv, Monty Montgomery/Oyuncular: Wîl- lem Dafoe, J. Don Ferguson, Marin Karrter, Robert Gordon, Tina L'Hotsky, Liz Gans, Law- rence Matarese / 1981 ABD yapımı, 84 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Yıl 1959; Daytona'daki yanşlara ka- tılmak için seyahat eden bir grup moto- sikletli, anza nedeniyle küçük bir lcasa- bada mola veriyor. Ekibin kısa süre ön- ce hapisten çıkmış liden Vance (Dafoe) 16'lık Telena'yla (Kanter) cinsel ilişki- ye gırince kızın babası hepsinden inti- kam almaya kalkıyor. Bu ilk uzunmetrajlı projesinde dostu Montgomery'den hem kameranın ar- dında hem de senaryo yazım aşamasın- da yardım gören yönetmen Bigelow'un "Sinema Büyüsü" adlı kuşakta ekra- na gelecek "Sevgisizler"ı. birçok ül- kede sinemada gösterilmeden TV aracı- lığıyla kamuoyuna ulaşmış, yıllar sonra keşfedilmiş sıradışı bir yapıt. Uzun yıllar sonra "Blue Stecl" (1990), "Point Break" (1991), "Strange Days" (1995) gibi önemli yapıtlara imza atacak Bigelow'un o günkü sinema anlayışını ortaya koyması açısından çok ilginç bir çalışma "Sevgisizler". Bigelow, tempoyu adeta ikinci bir amaç gibi görüp tüm gücüyle bir tablo çizme uğraşında. Uzun ve sessiz sahne- lerle akmaya çalışan fılmde kameranın görevinin fıgürlerle peyzajı tamamlama şeklinde bir izlenim doğuyor. Fonda, ya- n terk edilmiş benzin ıstasyonlan, soluk renkli moteller, güçlü eşcinsel eğilimler, şiddet, çıplakhkla şekillenen sahnelerde öne çıkan 1950'lerin kayıp gençliğine ce- surbırbakış var. Willem Dafoe ilk önem- li rolünün hakkını vermeye çalışıyor. TRT2 19.30 'Ve Sinema' Erol Taş'ın anısına T\ T Servisi - "Ve Sinema", geçen pazar günü yaşamını yitiren Erol Taş için hazırlanan bir bölümle ekrana geliyor. Elfin Yüksektepe'nin sunduğu programda aynca. Bahçeşehir ve Avcılar'da açılan iki yeni sinema salonu, Mersin'de yola devam edecek Avrupa Filmlen Gezici Festivali ve "100 Milyon Mayına Karşı 10 Kısa Film" adlı bölümde ise "Asker" adlı film tanıtılıyor. "Set" köşesinde ise TRT 1 'de ekrana gelen dizi film "Dostlar Pasajf'nın setine gıdılerek yönetmen ve oyuncularla yapılan söyleşi yer alıyor. atv 23.00İ 'Yol öyküleri' 'Bağışla Bizi Atam' TV Servisi - Tayfun Talipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Bam Teli", bu hafta Çorum/Kargı'nın Çeltiközü Köyü'nden sesleniyor. Çeltiközü Köyü'nde yaşayan insanlann sorunlannı ekrana getiren yapımda, Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'la yapılan röportaj da yer alıyor. F"rogramın ikinci dosyası Kapadokya'dan. Toprağa can veren Avanoslu Chez Galip'in tanıtıldığı bölümden sonra ise Tayfun Talipoğlu'nun yazdığı "Bağışla Bizi Atam" adlı metin ve görüntülerden oluşan "Atatürk Dosyası" ekrana geliyor. MEP1ANOTU EMRE KONGAR 'Konsantremi' Bozan Gariplikler Değerli okuyucum, Dr. M. Taner Küçükçele yolladığı e-postada son günlerde, özellikle telev yonda, eğitim ve kültür düzeyleri çok değişik b çok insanın aynı hatayı yaparak, "konsantrasy numbozuldu"yerine, "konsantrembozuldu"c diklerini belirtiyor ve benim bu yanlışa değinme istiyor. Bu yanlışı derhal belirtiyorum, ama artık gittik umudumu yrtirmeye başladığımı itiraf etmem ger« Kimsenin beni yada "doğnı Türkçekullanımı" k nusunda yazıp çizenleri pek dikkate aldığı yok. Aslında bu durum, televizyonlar açısından çı garip. Çünkü ben, kanal yöneticilerinin çoğunı kültürlü, bilgili ve Türkçenin doğru kullanımı kon sunda duyarlı kişiler olduklarını biliyorum. Acaba, genel olarak yapılan yanlışlan işaret edı küçük birer genelge yayınlamaları ve başta hab spikerleri olmak üzere, kanallarındaki tüm çalışa ları bu konuda uyarmaları çok mu zor? Örneğin, "temiz toplum-temizekran" kampany sını başlatan Kanal D, "Temiz Türkçe" konulu k başka kampanyaya da imzasını atamaz mt? • • • t •- Evet, gelelim garipliklere: Birinci gariplik, insanı şaşırtan bir arşiv çalışmi sı. Interstar'a koskocaman bir aferin: Türban eylemlerinde başı çeken eylemci liderle den birinin profesyonel eylemci kimliğini, YÖK protesto eylemi akşamı, ana haber bülteninde mı kemmel bir arşiv çalışması ile tüm Türkiye'ye akt; nverdi. Hep aynı tür eylem, başta hep aynı kişi. ^ Ne tesadüf değil mi? Bu arada, bu "profesyonel şeriat eylemciki" y; kalanıp götürülürken, farklı zamanlardaki farklı ola larda, arka planda duyulan çığlıkların da aynı haı çereden çıktığı bilmem dikkatinizi çekti mi? Anlaşılan sadece eylemci değil, polis onu götı rürken, TV kameralanna gösteri niteliğinde çığl atan destekçi kızımız da aynı profesyonel kişilerden ••• Serdar Turgut, izinden döndü ve Hürriyet'te köşe yazılarına başladı. Kendisi izindeyken, ben, "Serdar Turgut, A mageddonfilminigördü mü" diye sormuştum. Çüı kü bir yazısında o filmde olmayan bir sahneden sc etmişti. Şimdi de dönduğünde yazdığı 9 Kasım tarihli y; zıda, "...gazetelere bakmamaya çalışarak bir dok ba kilitledim ve kilidi de pencereden dışarıya Ma tım" diyor. Kendisi, beğendiğim hoş vezeki bıryazardır. B< nim de yakalayamadığım bir espri yapmamış İSı galiba, "kilidi" değil, "anahtarı" demek istemiş c malı. • • • Mevcut siyasal sıstemi eleştirenler, 7 Kasım 19S tarihli Milliyet'teki iki köşe yazısını mutlaka okum. lıydılar: Birini Altan Öymen yazmıştı. "217'den 138 çıi mazsa..." başlığını taşıyordu ve çıkardmast §e« ken yasalar konusunda iktidardaki koalisyoh ortat larının beceriksizliğini ya da kötü nıyetini mükerr mel bir biçimde, rakamlarla açıklıyordu. Ötekini Hasan Pulurkalemealmıştı. Pulur, "Kc nu mankeni olmak..." adlı yazısında CHP lid€ Deniz Baykal'ı "cıddiyet ve samimiyet" açılanndaı karşı konulmaz bir mantıkla eleştiriyordu. Bu "yağma düzenine" "temsili demokrasi" d< mekte direnenler, bu iki yazıyı da mutlaka okurru lıydılar diye düşünüyorum ve "böyle yazılann yaz labildiği birulkede, neden politikacılarbu denlist viyesiz" diye düşünmekten de kendimi alamıyc rum. (Bu sorumun yanıtı açık: Çünkü seçmen si: teme ağırlığını koyamıyor da ondan!) ••• Tam bu yazıyı yazarken bir dostum telefon et HBB televizyonu, benim adımı da kullanarak, (heı de eleştirel bir biçimde kullanarak) bir programını reklamını yapıyormuş. Reklamı henüz görmediğim için bir şey diyem yorum ama, bu kanalın yöneticileri, bu yaştan sor ra, beni hiç yapmadığım şeyleri yapmaya zorlarrK sınlar. Adımı korumak için mahkemelere başvurrru ya gerek bırakmadan, bu reklamdan adımı çeksir ler lütfen. Tv PROGRAMLARI « T l 06.00 Bu Toprağın Sesı 06.30 Sabah Haber- * w \ I len 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saatı L J 10.00Habef1er10.05GundenGune11.00Ha- berler 11.05 Gunden Gune 12.00 Haberler 12.10 Ufuk- lann Ötesinde 13.00 Haber 13 13.35 Küçük Kadınlar 14.30 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 15.35 Kasırga Gucu 16.00 Haberler 16.05 Inanç Oünyası 16.35 Yerli Film: Arkadaşlık Öldü mü? 17.00 Haberler 18.00 Haberler 19.05 Dızı: Bızım Mahalle 19.40 Spor 20.00 Haberler 20.45 Perde Arkası 21.30 Taugres Seramıka-Fenerbarıçe Basketbol Karşılaşma- sı 23.00 Sonmeyecek Bir Ateş 23.40 Hadı Bakalım 00.40 Günün Getirdikleri 00.10 Gece Başlarken 03.10 Yabancı Film: YağmurAltındaAşk (03124282230). _ J T \ 17.58 GAP TV'den Geçış 18.05 Dizi: Üç is- Tfir 1 tanbul 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Ve Sine- • - J ma 20.00 Albüm 20.30 Akşama Doğru (Can- lı) 21.15 Gundem Dışı (Canlı) 22.00 Gece Bültenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Yabancı Film: Sevgisizler 24.00 Belgesel: Savaşın Sırlan (0 212 259 72 75). 09^0Jugglers 10.00 UltraB 10.30 Yeıii Film: Ömrümün Tek Gecesi 12.00 Yabancı Film: Yüzbaşı Scariett 13.30 Bılımsel Deneyler ve Gözlemler 14.00 TBMM TV 19.00 Dızı: Sürgün 1950 Genç Haber 20.05 Dünya Halter Şampiyonası 21.35 Opera Öy- külen 22.25 Yabancı Film: Yüzbaşı Scariett (Tekrar). •wfj 07.00 MEB Açıkoğretim Lısesi Ders Program- 7 5 } ları 10.00 Şarkılar 10.30 Konser 11.15 Devlet ^ - ^ KorolanTSM-THM 12.00Konser 12.50AtYa- nşlan 16.10 Devlet Korolan TSM 17.00 Klıpler 18.00 Devlet Korolan 18.45 Konser 19.30 Yörelerimiz Türku- lenmız 20.00 Klıpler 21.00 THM Radyo Sanatçılan Kon- serı 22.30 Konser 23.00 THM-TSM Klıplen. 06.30 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Gunden Gune 11.00 Ha- berler 11.05 Gunden Güne 12.00 Haberler 12.05 öğrendikçe 13.00 Haber 1313.30 Yerti FBm: Kor- kusuzlar 15.00 Sızin İçin 16.00 Haber 16.05 Inanç Dünyası 16.45 Mektup Köşesı 17.00 Haber 17.05 Ço- cuk Saati ia00 Haberler 19.05 Bizım Mahalle 19.35 In- gilizce ve Almanca Haberler 19.40 Spor 20.00 Haber- ler 20.45 Perde Arkası 21.30 Yerii Film: Sevmek 23.00 Sonmeyecek Bır Ateş 23.40 Hadı Bakalım 00.40 Gu- nün Getirdikleri 01.10 Gece Başlarken 03.10 Telegün. 07.05 Yerli Film: Korkunç Arzu 08.30 Bu Sabah 10.30 Orson ile Olivia 11.00 Beybaba 12.00 Halk Oyunlan 1^05 Dört Mevsim Kadın 13.00 TSK Saati 13.30 Köyümuzde Şenlık Var 14.00 Eskı Dostlar Eskı Şarkılar 14.15 Be- reketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Gündoğusu 15.15 Ezgi Günu 16.40 Spot 16.45 Çatom MEB Protokol Dra- malan 17.00 Gıde Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçış. 07.00 Show Başhyor 08.00 Çizgı Film: Dedektif Conan 08.30 Çızgı Film: Şut ve Gol 09.00 Dızı: Dallas 10.15 Dızı: Bıtmeyen Aşk 11.30 Klıp 98 13.30 Çızgı Film: Çi- ko 14.00 Çızgı Film: Basket 14.30 Yer- li Film: Bu Devrin Kadını 16.30 Dızı: Cesur ve Güzel 17.30 Dizi: Yalan Rüz- gân ia30 Dizi: Ayşecik 19^0 Shoyv Ha- ber 20.45 Maraton 21.00 Dizi: Örüm- cek 22.15 Şans Kapıyı Çalınca 23.30 Haber Hattı 24.00 MTV Müzik ödülle- ri 02.00 Khp 98 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Melodı 08.30 Çızgı Film: Robın Hood 09.00 Çızgı Film: Galaxy Polısı 09.25 Çızgı Film: Prens Valıant 09.50 Belgesel: Sinema Dünyası 10.25 Dızı: Güç Oyunlan 11.25 Yerli Film: Arzunun Bedeli 13.00 Ha- berler 13.15 Dızı: Ana 13.50Çızgı Film: Robin Hood 14.20 Çizgı Film: Galaxy Polısı 14.45 Çizgı Film: Prens Valıant 15.15 Dizi: Acil Servıs 16.20 Dizi: Kap- tan Güç 17.00 Ara Haberler 17.15 Di- zi: Tehdit 18.15 Dizi: Day Day 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Bakış 20.00 Yerli Film: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 21.40 Yabancı Film: Ihanet 23.25 Gece Haberı 23.45 Yabancı Film: Cehennemden Dönüş 01.25 Gece Haberı 01.45 Belgesel: Filıpın- ler 02.45 Belgesel: Japonya03.45 Me- lodı (0 212 284 31 50). j^r 04.50 Kultür-Eğıtim0a20 İSÎ1 Yabancı Film: Gızli Ajan 09.55 Yabancı Film: Teh- dıt 12.00 Yabancı Film: McMartin Da- vası 14.10 Yabancı Film: Balıklar ve Rü- yâlar 15.50 Yabancı Film: Mac 17.50 Hava Atışı (Şifresiz) 18.00 Basketbol: Avrupa ligi / Efes Pilsen - Maccabi Tel Aviv (Şifresiz) 19.50 HavaAtışı 20.00 Basketbol: Avrupa ligi / Ülkerspor - CSKA Moskova (Şifresiz) 22.00 MTV Müzik Ödülleri (Naklen) 00.05 Yaban- cı Film: Oyun 02.10 Motosiktetli Bebek- ler 03.10 Film: Ayaklara Bayılınm 04^5 Kadınlar: 14 Boksör (0 212 225 55 55). 05.00 Gunaydın Kafkas- lar 07.00 Gune Başlar- ken 09,00 Haber 09.20 Lrfestyle 09.30 Haber Özetı 09.35 Eko- nomi 12.00 Gunun Içınden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Ozetı 14.35 Ekonomi 14.45 üfestyle 17.00 Haber 17.30 Haber Özeti 17.35 Dünyada Bu- gün 17.45 Lifestyle 18.05 Gece Gündüz 18.35 Kalite 19.00 Haber 1919.40 Spor- Ekonomı 20.00 Haberler 20.05 Gundem- dekiler 21.05 Haftalık Ekonomi 22.00 Haberler 22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24 Saat 23.45 Spor Gun- demı 24.00 Haber 00.05 Gece Gündüz (Tekrar) 00.30 Spor (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 Bır Numara Seç 10.30 Mega 11.00 For VVomen 11.3035 MM 11.45 Jess 13.00 Number One Top 20 14,30 Top News 15.00 Hakan 16.00 Pıren 17.30 Mega 518.00 Bır Nu- mara Seç 19.50 Haberler 20.00 Videone 20.30 Top Ten 21.15 Geveze Show 22.35 Fashıon Cafe 23.30 Mega 24.00 Videos 01.00 Yunus 01.45 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği 05.00 Trafik (0 212 288 75 75). r~ . 07.15 Belgesel EP 08.45 Dünya Mo- ,.*C-J,dası 09.00 HaberK A N A t l 09.15 Eko Start 10.00 Haberler 10.15 Pa- ra Raporu 11.40 Son Düz- lük 12.00 Haberler 12.40 Fuar Vizyon 13.00 Haber Bülteni 13.30 Spor Merke- zi 16.45 Eko Finısh 17.15 Su Dünyası 17.45 Dünya Modası 18.00 Haber Bül- tenı 19.00 Simurg 19.35 Şarlo 20.00 Haberler 20.10 Demıryolu Öyküleri 21.00 Haberler 21.10 Yabancı Film: Korkunç Takip 23^0 Haberler 23.35 Fuar Viz- yon 24.00 Haber Bülteni (0 212 282 5100). M _ J L 09.50 İMKB C I V 10.00 Ya- bancı Film: Zor Anlar 11.30 Çalışan Ka- dınlar 12.00 İMKB 12.10 Do- ğa Öyküleri 13.00 Haber 13.10 ÇıkarYol 13.30 Ikı Kişilik Dün- ya 14.00 Yaşamak İçin 14.30 Ayna Ayna 15.10 Çızgı Film 16.00 İMKB 16.10 VVİHiamTell Efsanesı 17.00 Sokak Kanu- nu 17.50 Vıetnam 19.00 Ro- benson Aılesinin Maceraları 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.30 Yabancı Film: Hüzün- lü Şarkı 22.00 Studyo C 23.10 Jackıe Adında Bır Kadın 23.50 Spor (0 212 282 36 00). _ , • _ 06J0 Altaylar 07.00 Kahval- 9 T U ! Habederi09.05Heidi09.35 * • " m 101 Dalmaçyalı 10.05 Çiz- gı Film: Süper Ordekler 10.40 Ayşe Oz- gun Talk Show 11.50 Klinik 13.00 Gün Ortaşı 13.30 101 Dalmaçyalı 14.00 Sü- per Ordekler 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Ya- nşma: Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.50 Hava Durumu 20.00 Bay Tur- nike21.40 Dizr Ikıncı Bahar 23.00 Bam Telı 24.00 Gece Haberlerı 00.15 Yaban- cı Film: Son Dövüş 02.00 Altaylar 2000 02.30 Evrenın Dıli 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Dıllerdeki Şarkılar 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 0£~ 06^0 IşDünyamız 07^)0 Sa- ğGFT bah Haberlen 08.30 Siyaset •^ Vrtrini 09.00 Huzura Doğru 09.30 Ihtiras Rüzgârlan 10OO Haberler ia30SabahınSedası1ZO0Öğ- le Haberlerı 12.30 Kasabanın Sevgılisi 13.30 Pışir Pişirebilirsen 14.00 Haberler 14.05 Nil Gün ile Yeni Bir Gün 15.00 Ha- berler 15.05 Çocuk Sineması 16.00 Ha- berler 16.05 Uzay Yolu: Yeni Kuşak 17.00 Haberler 17.30 Uç Yapraklı Yonca 18.00 Haberler 18.02 Aşk Değırmenı 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Söylemesı Kolay 21.00 Mehmetçık 22.30 Kıboş Geliyor 23.00 Tefsir 24.00 Gece Haberleri 00.30 Muhabbet Saati (0 272 652 25 60;. 06.00 Sevilen Klıpler06.30 Platın 07.00ÇalarS at 09.00 Çızgı Film: Şinnler 09.30 Çizgi Film: Uç; Kaz 10.00 Çizgi Film: Maske 10.30 Çızgi Film: S vimh Kahramanlar 12.00 Sabah Şekeıieri (Car 13.30 Sen Her Şeyi Düşünürsun 14.00 Haber 14.10 Ele Forum 15.00 Haber 15.10 Yerli Film: TatJım 17.( Haber 17.10 Dizi: Kaynanalar 18.00 Yarışma: Aıleler Y nşıyor 19.00 Ana Haber Bültenı 19.45 Günun Yorumu 19J Spor Guncemı 20.00 Yanşma: Çarkıfelek 21.00 Dizi: E vah Babam 22.10 Dızı: Unutabilsem 23.15 Uf Lafı A^ yor 00.30 Gecenin Içınden 01.00 Spor Turu 01.10 Di. Ateşten Sokaklar 02.30 Ratn 03.00Türk Halk Müziği 0& Sigaranın Zararları 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Gunaydın Türkıye 09.00 Dızı: Yangın A 1 şe 10.00 Dizi: Süper Yıldız 11.00 Yerli Rlm: Gİ nül Hırsızı 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Esrr* ralda 14.20 Dizi: Acı Günler 15.30 Çizgi Film: Uza; Haylazlar 16.00 Çizgi Film: Aslan Kral 16.30 Yei Film: Ben Milyoner Değilim 18.40 Dizi: Ferhunc Hanımlar 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 D zi: Uvey Baba 22.50 Paparazı 23.50 Gece Hattı 00.! Spor Gecesi 00.30 Yerli Film: Kiraz Çiçek Açıyor OZi Tatil Başlıyor 02.40 Zırve Deften 03.20 Mızrap 06.C Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). U B B 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (CanJı) 10.( n D D Haberler 10.15 Nâzım Usta ve Günün M •••••• nüsü 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsi (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Lıbero (Canlı) 13.00 K berler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Can 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: HayvanlarÂiemi 17.( Haberler 17.05 Tüketıcı Dosyası 17.55 Mega Hafı; 18.30 Ana Haber Bültenı 19.45 HBB Spor 20.00 Koı ser: Bülen- Serttaş 20.30 Konser: Banu 22.00 Onc On Haber22.45 Mega Hafıza23.15 Şahin Özer'le M 1 zik Dünyası 00.30 Haberler 00.45 Mega Ftespon: 01.15 2'den 4'e 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.C Türkülerimız 10.30 Yabancı Film: Arabi: tan Geceleri 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Aı karaGündeni 13.30 Banş'la Muzık 15.30 Serpıl Barlas' 18.30 Eko Sugun 19.00 Ali Baba'nın Çiftliği 19.30 Flaj Haber 20.30 Yabancı Film: Aya Yolculuk 22.00 Gerçt Kesit 23.0023. Saat 24.00 Yıldo ile (0 212 256 82 82 07.0OHerSabah10.0OAnkara'danBakış11.( Hıberler 11.15 Denge 12.00 Haberler 12.C E<onomi 1100 Haberler 13.15 Gezgın 14.00 H ^ ^ 1 4 1 5 R e n k | | H a y a t | a r •ıs.oo Haberl 15.15 Belgesel 16.00 Haberler 16.30 Ekonomi 17.00 H berler 17.15 Spor Cafe 18.00 Haberler 18.15 Spor Gu lüğu 18.45 Ajanda 19.00 Haberler 19.15 Belgesel 2O.( Ana Haber 22.00 Galen 23.00 Haberler 23.15 Yansım lar 24.00 Her Gece (D 212 285 43 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog