Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 KASIM 1998 PERŞEME 12 EKONOM / cumek(a turk.net Cumhuriyet Alünı (bm u.) meoo 18.600 18.200 18.700 18.250 4Kasım 5 6 9 10 11 D o l a r (serbest pıyasa satış) 290.200 294.800 293.300 291 r*nn ^ ~ ^ " ~ 29!fc400 290 4Kasm 5 6 9 10 11 M a r k (serbest pıyasa satış) 175.300 175.200 174,100 4Kaam 5 9 10 11 Gecelikfaizler(%) 79 79 79 79 4Kastm S 6 9 10 l t Borsada geçen hafta 3Kasım 4 9 10 BORSA toSert 90 AdriMndi SMAtaOnsfeC 005 ftftıÛMttc 3DE Andou 3dı BT/YaiT istf JSfcrs tti-Almrtj 513 ta 017*Mste (93 AMCSBTOH 321 Urûcc £* ™oL^âT' 023 Andolıünctt QM AsUuSoBti 33 MTmf CST Asais» OS M A G U a 333 iBVAnr 33< to'dcsti 3JE Ate^Jfr 636 JMnls Yâ. ût 037 AnjtfttOıt 039 ÜHU MiBmt M 2 * B S # O T İ I 00 BadanTfeti 9C (fea$ TSGS ÛT BossaTc Sar «8. &s 049 GHklkmuca &ı SoRsan C£2 3önw '"ÜFT 33 BStîrartc [N &İ53 V*MS!W ESIpnjBK 356 ftnsw'iLr. CE7 Baçeft 9 9 Bflwsr oeft »OK» 3T Ç8SSoysSv £ihKaa 9M Caw JVW 36 ^rsa 356 Çfltt *%9 Scm 3T urteDi EfiÇtovtaf 069 ĞÖÜMKB urıSe. CT DSPTOJ 377 îıd&k Qyg pfeOjflBT HD«nB»r Ü83 Omnute 34 MİrfyrMte 086 EaKtspYs? (T tcocttş "îir 38B tks^Snr Q9C EggSndi 991 §5 09c g e E n d u s t n DS3 E j t G u b t 3 9 * Ü B B f G ç r 39J S ' ^ f r t ' c C 9 f B n r f t 9 r o t 3 mmâm 1016*1 *O £ras Söfi 5*1 ' I Ef?fli3errC<iı 136 6*»* 1»&n"8*!>t 09 FdDrnn ttfl FffBflUnr^u*1 'rtFnsfîma'K "2 frgsBB* *1j T9TS V ST" 1U ^mc^ jistec 11; "myçiJafiBS i*5 3afcçi 2 ÜteîvHert: 12* 53oö-''ar 122 3rat f t Drt. 123 Ote^MİBfl 12' GümâpM. '2£ GfKşSçrâ W W6f 13HBna3?T.j$ 13C f&S 132IIKFİMB *3i phs Hdfln; ty İfcgftyt I3sftes (1- UBKS 5ffl 3700 7'00 1J17Î 33J0C 41» m5.TH I*K uoo ımmtt 40JOO 1231 m3^50 1JS5 1i00t 330 11» U0D 3.400 1ÎJ0D 9İ00 ım m3JEC m9İ0C irs 380 4TG *JDC 30K 13503 3JO0 f'OOC 3J50 3110 3O5JO0 '400 1Ü5 '51 :50C TS 3150 8600 m1İ50C 'M :•% •X •m3İO0 "X 2St 155C 41500 1450 11250 £1* KM 76C 1» sa2500 100 '«5 1İ5K •J53 I X 1X0 2T0 •J5C "30C 2» 1500 rsc5J0G saîTC 49JDJ İJOC 880 3JS ac•5M ÜO 55JKK 490; 54T 25,300 E50C 950 393 810 •T: •425 'M •8C 4450 SiOC 2SJCC «45C ^c5SC 4tfC "JOO 900 17İO0 m'"25C '300 1700 4Ü00 •JSI 25.DE 4£{B •35C il.'S 1475 M50 S t o V C f i 1900 WüGBailasA fiÜOJÛü ttTfetataS 380 a r t53C ,» [ı7|i, rw»ı» macr 145 <apaT V"tâa: 146 pCartrsjr 14TK* ttMoçHsfrç SMfljez Bddrik 1S*KM 153 Webefclifetfe 15* ftw ftna Sffşı t56tow?wt 15SKontts 13tife180<aitovM>iL) 1^ fertmrS 3nttt ;.£K*Wnr 16c uİ2wS 167 tbnnttntns HIMnTnt 189 MM 171 IMmTamoJ* 172 MtşBsBÖjB 1? UffisMvsza' "4lfe«âK n & 177 U M 17814» 580 Ua#Qmfc iSiUaÂat tt£44den^ts T Asi 1G MtâıMs W (WAY4flE İS. 1» tUv&Aı Hûbrç 1K ^EfQE Hddinç 117 ^(gt -»NöHcfcmg " 'S1 rta-*3aC- 1» OtotarCtefaBKar A. «a»1IE İ THTS '^CTTIÇ "96 'ssî3*te iflu ^Jn^ısn 3f£ 2Bl Psfldr 2Q£ Prrraş 30* p 6fraBTîT /rTr 2C PTHB 29EFraStJ aronrır 29G ^ W w t C CSSFrnasBöç 2lifeCfe 2)4 RttŞâstı 216 âisBS. & .Veösı 2f? SttsHoting ?İ9 Sa&vsar "31 îeft^^rajy* S 3fes 35 Şgkstait 23E S o s £F SîPffis 2K SamEFlBUt •2"5C 511 2453 m3J0O 95î 2Sİ0C '425C 295J0O 3253 UiOO za28J100 ' - sscİ4JC0 3200 33u T0 i n ışoc Î'S ;J5C »•t İ3J 4J5! İCS! l^C ; auro 2^5 1 3 0 0 1 4 0 0 3 J 0 0 2 B 3 0 C 1 5 2 £ 421 «2S «5 1 9 7 5 3 MJ 1 2 5 0 1 1 0 0 700 I 4 S 3 ist 2W rjrt •330 3J0 6100 5400 'MÖ3 "5J00 2jH 3.1S 10JOO 1J0C 7J33 4C30O '•Si 1400 •6,750 37JJI soat rzK 4'î 1!5£ İSB sa1*"5Û 4180 1530 5700 1i": 3 er 135. İ85L e JX ?JJ! 5409 "100 SEANS) EIOC 3200 S.400 3^5 29 M 421 IX 5^00 4200 1425 *« 1325 İ45C "0J30D 3SJU0 caT 4^5 w903 11.500 315C •Jî 7,303 1950 17JJO0 • « "JOC 4jQC 5': s«tr 9.000 1 1 90C 1425 340 360 •is 27^ •«a1950 155)0 3JBC 2Jd zrcac MOB TT5 1J25 5JO0 •S5C 185C 'iOO ••00 11"50 •a 42t ım4700 UOO 1'5OC !ia 5300 2250 uoo511 Î"İOO 1253 105)0 \9Z 31: OOC St 940 1T5 5JO0 1230 H "25 •5X0 1725 t4(C 2 S 411 2400 1.62 İJ00 1550 4JS !2Z 2400 24J00 iSt sooc ' . ' I 45J0C 440C 790 130C 53Ö «joc •a S1J0O 4403 21750 14 TC K9 4J3C 35C 720 5200 1303 9X s*c1 » 5 1 25303 l'OO 42! 533 3İ3C S90C ^C 718 •5253 "50 •J5t ıac2,700 2' "53 4i» 925 rooo 1.300 İ S S20C 3CM "S30 5 T250 SC so 43S "533 K 25Î30 '2500 rojm 135C 12.T0 22Î »JOO '5^ 3403 14(1 21 "53 "50 5T0 •125 1530 İ360 4200 1£75 1450 540 4^C 440C 135 1850 2453 1853 255J00 2J0C 'BOC "225 351 23.33C •4300 3J0O 360 U"5 V3L 5J0C ŞJMC •125 23 S3C 3.100 1.360 11750 8MO0 900 1T0 5,«C 493: 1£JX esjoo 2400 1803 9100 'TO 7ÜO0 36,00c •zc 2150 '5,11 «JOO 9 7 5 SC 1T0 ' J25 4JO0 SJX 10255 3TC 32S 530C '125 3100 1625 3103 '20 5J0C 4^0 E4CC Eı İİ00 m 31500 4 ^ 122 55J) 4JO0 m8.100 ıw ys. we3S.00C 1250 •30 1» 11500 3.453 i'25 "30 2J5C 18750 9100 '730 5J0D 560 31» sjoo 9400 rc"iTS 3BC 390 rjc 29J0C 1325C 323C 165» 3300 looo 295JO0 'Vt 'JK •475 1300 1J5D "'M 8üt İ'OC 11^ us 450 3J5C İM UOO İ.'SD '80C ıtt 1« 851 41OT 2250 •tiJOC 2J! 340JGC T0 930 " 5 0 İJOC IM 1103 IJOC H 2 5 0 i J O O 2SK 1 8 0 1 4 5 » 1 4 0 0 i J O O " 3 0 0 1 7 5 0 4 J 0 3 25» 1 7 0 0 rocc 5,1» İ8Ü 47S» 4800 860 3^)C- ?7J 5200 soc4B3 âioo 1JS 320 IM 380 720: 230 ' « n '«4.400 UOO 25510 3.350 X 18. "» a17J00 7» 15250 '253 1575 3J50 2JS0 24JC0 4JB0 •m18,'S 'J00 M0C uoo J İ M 0 1400 11503 I1400 4350 Î^OB 933 28DO0 14J0C 2J5J0C 3200 •4250 24OC 2MO0 1T0 3.T0 940C 2-TC 3.11 m1200 İ400 !250 4403 "JK 1 1 a51» ıa 2530 1T0 3J0C 290» 217; 1 » 1350 3S0 25J0 15300 4,« 410 1J75 1333C S20C !w 'a 650 UOO 1408 24500 9 M 1.00G 2J5Q 'M 5201) •"5JB 7SJBI 1500 1050 95İ " ^ "3X f30C 1400 2400 '6ÜO0 355)0 49JO3 1H0 910 4 I X 21£t 340C 540C 11» 4J0C 55)0 •250 3.400 1J25 JSOC 7JX İXfı 5J0D W İV» !2X 9.400 V. 21500 420t 2C25 5.000 I2X •4Z ' « 125 1550 X« 36X0 •1250 130 32S 900 115E 1200 1JT5 TJOO 2J50 ı"ü)0 8,400 "300 4)00 533 14» SOOC İ'OC 950 1425 340 3E '11 27*0 II. 1 » ZJ50 •5J0O 105C 1JJC ZTt.300 'M 1"25 1J25 ıa•m 1850 75« "500 11750 fS ifiS «1 Ü0C 4.700 m'•50C 115C 1500 2253 1300 stao 375M 18) tl1 » •3£ 311000 X « €.000 1200 'Ott "2 •İM 1725 1400 1550 410C 240C 1,35 UOO 1550 4J50 14O0 24J1C taoo 25J>I 5'00 «0» 44CC 7» 3JJ00 530 4809 520C 5'OOC 4.40C 4.T0 21 TO 14750 840 400C H •20 5200 1J0O 1600 61^ 4000 İ'OC 251C 3.100 42B M 1800 uoo mli'S 710 •5250 1150 m1500 a» «s4e S5 •"J)0 'joe ısa6200 Q JtXC *S30 1 İ120 58C SC 2225 4JK 7J0C 3SC ?*53C •23» 27MC0 2350 11750 2253 245)0 ' } * • 340C İ4CC 2'750 ısoT0 575 1125 Î,SI 3J5C ' T 1450 540 4750 »i1K 245C ım 255A0 1000 '800 '225 3 1 22.SDC •451 UOO 3» 1275 1"5» 5J0 9100 112 1550 S3C ıioc •js •1750 61000 m1730 5.400 4JO0 160 aw2400 ıac1*00 "00T DX 36JXC 1233 215C 15 OOC 3130C 45309 a "î M 1T0 tas tsn 5,303 10250 İM 12CE 30C M25 3'S0 1525 1400 T 200 1300 4|30 »40C 11M8M1998 143"M fMjKB 4C100 yjoc 345,30) S.40W 4T1000 " « » 10,154 JXC 196 30C 4Wû 10552*1 'J60100 548''4 568J0C W45t 548Ü0D 24J37100 IICUB '0O5J00 141990C 1T'9İOP 1"5J)OO iiat 9i 800 3is n 1159JOC 5SKj)30 111100 74133? 1131000 irSJC 586,000 ISTIfl» M11JK0 • 51 JOO sjcr 12Oİ2E îi'SJOC 11281» 2S7J00 095.000 •113 i n 21100 1S2SO0 H764JJ)e •1006JCC 3JİUOO 14«JC njoe 441J» 369100 44511)00 ı^£ 33-JOC Jffiffi mm 13Sİ000 10*,00c Ç71J0C 1488JD0 1M1J» 2T3'J0C 1'OJOC «3CC 1441000 •2SJT _ rooB 22J6âflO0 591000 smiTjn: İ53MT T I İ364J0C 2667JM '47S0O0 mx 3U5Û101 673100 1781000 1794JO0 23899! S0,«JO1 1J5J100 19KÜO0 314.00' 2965T 395900 "5XC 4307^00 üajjc 14TM 353J00 379 OOC 463JD5 13" 303 2553J0O 11000 2C32JS1 îinjoc f 54C^tt 5'3000 1JJ00 mm29,-S'JOO 1 T 6 J K 2.6B8JBD 1 5 - 8 5 1 • 4 3 3 0 mn1 3 S 5 ! » 3 «ar5.3BCL0OG ' 1 1 » 311,300 3H3K •3£9J00 tflt T _J14J0O A5f,5C 14UCC 51OKC 4291^00 498A0 2153330C 1İ3B1D4 1.41İ0OO 3 1 3 * 0 314T5B [ 2541D3 1İ399JB3 32235J05 •JS3OC 36K 6J93CC mm.•1T2.12S S7Ü0D 'JOC 59SJO9 1971 m 535JK 2T0CC 139*JOC •5İ-S30C V 3B0JX 2S0CC ısm57S2E 341C1C 4.429İ0C &m23'ICC i-'X ırıooc 13T100 "i'öSJOO 1456.000 'JEJOC 15A4JHC 855311 'J5500C 3U0C 0 «.tt2381S0 1573JB3 2J46JO0 '49*JK iroot 4! 30C 551300 '7İ5U0C J2S.51 259100 "İ0710C 369J3C" HjrjB! 1 5 * 1 1 0 0 2 S 7 5 J C C 3 3 0 0 1 1 7 5 J 0 C 5 C 1 J 9 3 9E110G 1 0 6 2 5 0 » 2 9 3 0 4 4 8 T 1 0 0 " 5 5 , 0 0 0 sxra TJ00 54'SS1 5^OÜOG 33600 1561000 2T100 31000 2,833. KT 101 335 aoc &3Jİ <S56XC 9244303 471İC0 •jjsa/ı •56İ66İC1 1231000 14JSJM0 1İB.0CO 1192JM 949JCC 23"43X 9220JCC 502^0 3241O0 1282100 228100 267100 E24000 «LHt Fljlt 5250 1235 5533 T 3C295 42" 203' 5JK 4J< •ır "424 1336 1495 "2ÜT 3"'r 536 >£4 1486 3292 92S 11539 11« , ^ '386 J50 1 T 425 Î.B4! "tî" ıx,'"} 3:552 5T2 ÎJT 919 '42 348 ••5C S S •239 US3 15J7 1"4 190: "J« 'T4 1J^ 5J35 * "T 295' "575 11* ım a1544 4821 ITî 1196S 1® 15» 1350 2392 £-23 »957 225C '012 1İ89 31î» 15 !*E "29 52(4 1226 •Cic '•"3E •İT9 1T0 245" 1629 413! 24OC IV 1536 2599 4.S26 2J?C 24U Î43-I 4755 r r«4^ 4e K 45-4 829 3J85 5S 4F4 1252 51062 4595 4TC 21* '4!9! 854 4252 363 TS 5200 1322 '64" E24 401! 582* 2£5X 1125 42S 535 389! "1!C ~H 16,64i 723 t525C 1 <T 3 •ja 15"! 1724 21462 4.S r17 T5 JOC 3,"û2 6292 G 34-r- 'T3 11482 386 1269 j'3C "958 m25.J32 '1775 M731 l'J2 1İ240 231! 25225 "563 141! • « 21TC 1887 "58 53i •;r l"96 3JSC 42P" 1 ^i 247S 546 47'î 'C 2.35c 2462 1K 2S3.1I4 2J34 1.81 1252 j. : Î43K 112! m39! '8556 1T5 3933 •'55 2534 53" 3.10C 15' •9450 60234 929 1775 5İ3 1 4J10 16JE5 '•239 1411 Iffi 9553 17» "11 3"JOC 1292 '5«0 33543 4555" •26 J50 İ S 2^3 İW İX 11655 İT3 138 124" 12" 1>88 '525 343" •nSJB3 4J4 i"« BORSA •BiM Xi Vıra^viE * KMapaMılı 0O3**öen»« _ X4 Adans Çîiwfij _> 305 ^ W j«ffl6n!c M5 flraOauGOB 0tTAialT *3tf DC6 teank W JttlFfB P3 AkS3 rri~ AJfs Morfcü [T6 Aiarttc GnrnerKj u'3 AteraoltoifA f 021 ^ M Z A 024 Va?x Sgnfüi 2eVatTaSr 327 !S C29 Atenatf Yaam 31 Asafeaı 332Macfo*uiSUZLi 033 taYatm tt H B T A B J3g Anc 339 Baûîas DC B* Artıö i42 BttcBdrlTT» MT BossaTcS»- M£ Broa MMkttmot Kitnı ^ Cİ İMWMıt.l)ll Lö SOÖSS'TÎIGD 36COiföl DE-ÇSSBCHS* (2. SEANS) Sntüı ; 'X İ2N &4CI. 97î asa420C 1325 = 00D 4 20C 148 '325 TJOOO 3800C 1İİ5C •3C 3 325C 31 " 5 ! C 32CC '25 "3X 2J50 • T OD0 İ4CC 70CC 460C 53: 60CC a-oc 96C M 1151 rocc 295C 1550C 5363 2a - 2TGCO 66OC 1B 1325 îö235C ns11 m 4a 4TC JSOC 3*50 6503 063^TASÇeftMArıa ZİSC W CHIM(MI 065 Ç T O 066 StebHMSevs 36" yTTOetar 068 Crnorias nDardana m B m M C7!D»mod â'V Oscark "S ftsş Doto 1 3Öc Dffiîsas DctF DtDc^BifUjng 383 DÛSu)ftBt 08* Öoin YaH* 4oöx 365 Easataataç C66 E a c t a V S ' jg7 ^2XtBVaQrr 10 BNfSl 399 BBSYSDTT 09iŞ 395 EgeProflTt Jiî Ew.yfcOıı 1 C;Efta 1S3Bq>esBDnSar 'C6 & â Donv Çeüı 137 Essn&nrGiHr 1 1] fflisAJutJîyyı <11 RvsFÎVBSİK. 11İRnT«a M5TGn«Barkas iiitate 119 BMTllnı 'iC udlasG/ncrBc TGoo?Y&r '25 GuWftxa* t5 GiHtSHrb *îr Höâs iZSHcnecuTııgla 19MB 131 t&Evteftr 133 hasNoldPC t y kksatFim '35 Invni 1371^0 136 fsBankas fe ım4U 3;53Ç 1SS 315 30C 58C 5i' 1725 60CC 220C •"25 1725 24CC 255C 2«3 •525 63CC 2 ? !ffi' İ T 24»] 45CC 26 OOC 511 45 JC 4«0 730 3,00C S3C 4.M İM 51 ox «tr 21 "X 14 "5C 84C 430C 723 5200 •300 '6CC fil 4M 5730 25.500 "42C sa360C 530C 7B •1753 7» '5250 155£ 350C r'i4CS3 32: •7DO3 13CC 155C 62CC İ500DC 540 030 139 T.s Bsriys IC oOC 1^) J |c BxtOS «TJOİ 1 i1 ıvborfttr 1^ şiatrrrC^W 1 44 tzKir MS bpim WA| 146Ka%r«r 147 K» i a w SUMHtfl. '55 KûTRltGİtB IM bîft^Mı TKadsı ^ŞKonrtetö '50 faras*r ji &i±u "6" K^TJÖTT B Gn^lLI ' S <an3emr *63 KrstaHöts 154 Kaa,v 3otı '65 KuWw pDfs9er îSE LxsKai% 1F IhntfsMnMB '68 UaicraTaKr 1 Uuarn,TBvjçjü( ^ WeCyaHcönç IMS 17* MmÇf '30 ManJrÇreTC î ^jgJf s T e K i 135 Uaz^ar Zan, hoorc 187 Sçîas 1R Mıbwli '99 ^e*HwJro" igC ^«ITJTT" 19" ^ÜTTÎHJÖ 1 9 2 C i r u c s s 1 3 3 G s n a r n ^ ' 3 L C r 1 9 5 Û t D s n " 1 3 7 P a r s a n ' 9 6 ° 3 $ t a v t a 2 X P s n c u n J S 2D1 P9ÖUT 2O£PIIBŞ 204 pBMlpTjTjrgr 205 faarB 2O6PrarSU 20-Pnwl*ı 205 i'cMsi 2Î9 FantT etatı 2" r8tn>Cfis 212RAKS 213 Rantfitara<i[ t's Sateı fayıöR 7-y Sanuvsaı 22CSASA 222 SeveKrte*ç 223 Sfcş 2 ^ ruttjyeŞlşeCaT 225 Şoiffîar* 225 30TÎ2S S7 S M B B 228 Sornez PsnMu 229SonmsFimnt 230 SngıHastns 3&JX30G •'250 58C 500 2225 360 25.503 27C000 ım1275C ıaf 24 bX • 5"5 ıa 'l853 TC 6l w '125 !50C 3353 4203 •n ıa540 4TC İ40C ' 3 1 !.H 2.450 2900 T S 5 255,10! ıccc •8CC 1225 353C sm•4503 59] "50C 5E0C !M •125 155C 630 111 t ' 3 5 0 •6.75C 60,000 903 2700 540C <M 1500C 69003 2.400 1803 S'OO u"M 36ECC •2SC 215C SJR 3İ0CO 45 OJ İ3İ r 925 430C 530C 1J2H 3253 ."'M İ K 721 53X 4S0C ısx m5800 900 27Ü00 380C •353 4,500 39CC 12 1^5 WS0 K0CO 3350C 135CC 1525 'sso 330C 9K ssoc m "9CC 630C 4J5C ioC 1'53 5,600 "3CC 82C 140C şı 12SI 2550C '13CC 1700 18C0 16CC 2K0CO 1225 5603 ıa2İ53 !•tîCC 111a 117ü 2000 aİ55C 4J0C 2633 •0750 5SGD 2T» 35X0 1C25 3=0C ıa285J3C ii 790 1 B 56CC 130C 900 •6SC '3505 112 220C 2350 1353 H50 •525 5,800 4*53 211 120u 21500 425t 25 OOC COT 4'00 740 2750 570 4.S m4'ço: 4350 K50C '3"5C 760 ÎSC a 46CC i"* sâ 5203 225C0 26CC 3K a33X ^TM 1S05OC M HSOC 11S 1425 •E aü16OO 86C 1575C 330C 55X 3*5CO3 "EO0 1I2SC 53C 46C 2325 4H "603 5'0 23000 1125C 25CMC ım•1"5C 1175 22503 •503 111 'TJ3 13.5CC ı«x58C 621 •55C 730 1000 4-00 •i, 50C ycc4 1 1 •250 IM 12CC 2300 23i3Ct 19S 155C •125 &M Yâ ' *":165CC ıa1325 135C l"50 rscc 5630C >z258! 490C 4.» SİOffi 2*600 !100 •6CC 560C 5350C 1'5C •J"5 13 ıa 3COX €50) s ' j M 3450 19CC 4*00 4600 3T 53 1330 İCO3 4İO0 •000 2ÎS3 '450 3,'CC im530C 450C ; £C! Eı nflısa 5 C C C sa6 3 0 C X 3 0 . 0 0 3 4 , 0 3 0 2 C 2 5 4 , 9 5 C n v m ım' 8 7 5 3 5 J C 5 6 5 0 C Î 5 . 0 O 3 "2S 550 3 İ S C 88C 13 T C 3 1 5 3 • 0 3 3 6 9 0 0 2 8 5 0 1 " 3 C C 51X 5,803 4 5 O 0 5S 3 2 5 C 5 . 8 0 0 900 • 4 5 0 a iâ2 " J X " 2 5 3 2 8 C O •475C 3350 25CC 255300 İ300 I M 1325 53CC 178 255: 79K \0L 1181 1 1 » 23"5 a 4703 isCl rOCC 32CC 5333 2-25 ım6'03 355CC 1125 •rs2111 35C£ÜC 670 11a 1800 22X '00C •4S0C 22T 1450 235C 15T 5.103 2.450 4200 ım2325 21750 4403 25503 5İ0C ux44X TC 2J53 600 4M SM «95CC 4.60C 21 COO •45CC 185Ç 7X 53CC 1350 •51 M t,a 5ca 25X0 3'I a35CC 6.TC nı1İ5GC 1211 50. .403 265C sıa39OC _32C ^253 3303 £000 0 330 000 "30Ç i]5O3 560 490 21Z »151 "SCC SC 2450C 1130C 26:30c İ M •225: ZJJ5 23X0 119 34CC 21750 2.653 'OO 683 •175 790C IX 4300 1TC. 340 4^03 "75 ıa245C 245.003 ıox•61 •225 2450 VM 145CC 4a 39C •25Î •MD: !«' 0 7 5 1 4 0 0 E'C 3 C 5 C • 2 2 5 • 3 2 K 5 9 3 0 3 *>: 2 5 5 0 £ 0 0 0 ta' 5 5 0 C 5 6 C C C 2 2 5 C 2TC î ' I ' " 3 3 6 9 3 0 35.003 •xc2 0 2 : 11.751 33 E C « 3 0 C 55£ a3 5 5 3 1,825 4 8 J 3 4 3 C 0 1 C C C C 3 SCC ISL 460C 135C 2S5C 1625 3J0C L1N 621 4900 5 I 500: UH 5SO0 A 2! SCC 3J5C 4900 4 '"C 1» ıa130c 3500 65000 33500 iic3253 883 1110 3'50 375 633C 1S50 •7000 8.0CC 56X 4450 533 l'50 5.600 8C« 90C '425 a:MC 12a 270X1 H25C 2750 •4253 2*0 260] 25CCCO S3GC ıaJOC î9X I Ş 7 a nja a29CC 460Ç •'000 580C 211 ım5.103 36 003 2'00 m 57; •l 5İCC 22K •ıa•KO •4ÛGC ıa22K ı«c 4053 2350 Si 600C •Î'S IM 2225 23750 43SC smÜO3 45553 4400 TC 2750 90 4a s.«<"30C 42CC 445C 21Ü0C 14İ0C sm:80C 700 45İC 'XC '525 M m5500 25030 Î36C cc a :400 nı•5JX 73 135CO \m45C 3353 2SX a 79 3JO3 J2C '5TC 1225 333C 5TC 3-5İJ30 T 203 0 •:sx 540 49C 21J 4.»T rooK 24500 "5C0 2K0CC 111 12 XC VBi ıa5400 215)0 2600 700 53C 'J: '9X 1003 4'03 •603 52C 450C 415C 12S m12K 2JO0 û 245 CCC ' K •65C 1 -75 345C n*•4253 «aST • T 5 165OC İ » 1375 24CC •6O30 55 OX 255C 53CC ıa•550! 663OC 153 1553 8103 •603 6TC 33 SCC 115C 200C ta33 03C 4'003 141 3500 •800 11KMN1898 jj.ni. 1; FîyatJ «â •8'or •6569000 122030 764266*20 5'531ZC C.K1B 6437003 4.374 050 29671-4 6638.XC 215190CC 1421X00 •:5T0O3 34522000 •63C2İ. 3293 OOC IO2S9O00 •233033 1544 QOC •556,000 40100! 3'584 66! 18256000 320.000 '3245000 12209 3CO •5438 3tt , I 5 1 0 0 ^nia; j [cc ıa asıooc•9561303 1907.030 2.65' CCC 13 09'23 109 OOC 5S3ÛC !.»19 1509SCO0 2454 530 ıum323 XC 451M "4SO0. )94a i7ia 5663 XC ıjna99'OOC 1307000 5^003 "«•000 3"430C 6339 OOC ı n ı2641000 5C0O0 1625.0OC 292 JOC «42! 253039C 67COJ '4134500 11 ma 'ssıooc545 OX 2136-003 21£38,Ca 53K30C 1217 a "4'"0C' 539357CO3 3509 £95 . . . 3 S ? X 24537J0C 1761003 sia'9146'CCC 1547.358 2SJ2S20C 5349.000 wn5 5 8 3 M 135 XC 2115C00C 43jraoo 7JJ?2flOB ffUM ota3T450C 211800 21430C „ ^ 1384 COO 2-47,000 'ÜS jCC îjsegoc ısta 1T&500 5saooc 916 30C E6C6J0C Ima22SS60O3 I.'4-JOO faa1287JC6 a « ı3083a !35ia •7Ü79H99 '"3«a533 34-003 11»a3J6?0CO 73,111100c •102920C 2.104 OOC 2811000 3 6,000 255JC-.5C0 0 54 XC yOTJOC 2492J)03 ıa81SJ00 62959,164 3355'CC5 146 OOC 2U21 42f« İ5İ43CC înooc 4540030 1141 a 33 459 ooc ;J77XC •1472J0C 703J10G 5C •2fif)00 •46601 •2541X1 2185J00 3 601JOO mmSS.52130C 4G00C -fiooo 511a ""56000 6,456.aCC 36,471 OCC Î3O33OX •CJT10CC E625M! 57 a '4D6JJCC >.am 1J66CCC 4"'3XC •15O3CC i!Wa74.697İJCC 10,809.003 23S3O35 6-0 000 4943 COO 4283 ECO '3144 5 » 4 6 ' 3GC 2081 OCC •2S503C 4ta •2fe003 S 356.000 9T280 153g-0C 2.Û4C 348S30C 235 31 29 JCC c J£4 OOC = 4~5.O03 "aa32OI:UJ 9635 COO •SSSCfı. i7tz,a 5336 XC 50 "3659- 4 7501064 699 30C 10J0C 35CC 48DC •100 2950 •625 3200 lıa6200 45CC Ö3CC ' ^ J O C C 4869J0C 1İ8S0OC "35 [03 312C156 •3J459XC 134 OOC •511 OCC i.wa7&000 '54000 1*51003 £ 11S 55*3 914 2 f 4 1 •ıSi " 33S 4 7 4 5 3 9 9 ' ıa"•a • 7 6 5 3 4 7 6 65 4 0 5 33 " 4 6 1 3 9 2 6 ' 5 2 5 3 - 4 0 857 1 1 5 1 4 3 3 6 6 962 6 7 1 0 2 7 - 2 1 6 2 4 ' 7 3 4 4 6 5 6 7 4 4 0 4 an3 4 9 0 5 6 4 3 " 3 4 - 965 • 4 2 3 a ım 1 7 2 6 •4İ"4 2T2 26X 25032- im•264 5 "40 1 « 2T 7517 £30" 11H 117B 2S4 m233' 4J18 26*5 I:CE 2'JC 182 2^i <]46S" ıa Hî T 1 7 1 1 2 C O 9 326 626 •m 1 7 5 7 2 2 1 9 1 3 6 3 3 9 5 4 2 2 C - 1 4 2 6 5 8 9 1 2 J 7 4 4 ' 5 3 2 2 6 4 22.861 4 2 8 3 2 5 . 1 7 4 5 J D 3 4 Z 2 S 4 4 ' 3 5 746 2 7 5 9 5?2 ua1 * 5 + 1 4 ' 4 6 ( 4 6 2 2 0 7 7 5 • 4 2 5 3 -83 3 S C 3 S 655 4 5 6 4 ' 2 9 C 5'; B7 1 1 3 1 2 3 3 7 5 2 9 5 2 385 S1I 3 4 < 5 6 4 4 ; m1 5 0 C C H7 1 3 5 0 C 1 1 S ) '«a:JK 2 5 8 1 nat3 6 1 ! 8B6 15 " 5 5 1 2 1 3 3 3 3 C 5 ' 1 3 0 3 1 S 3 7 5 ' • 5 2 0 1 0 4 2 1 5 4 5 4 7 3 2 J K 5 4» * " 7 4 B82 2 3 9 6 5 1 1 3 2 * 2 5 2 5 4 C 27B ••356 221! 22.635 ' Ü4 ıa33M 19545 2S2 582 52" 1.062 7JC0 3DX 418 t^B52C 4566 4134 •25" ve2258 30CÜ 23S-9 1354 •S5C . .T . 3T3 sje1358- 1K 365 15548 5212 •<x 2353 5"2 2641 •20' rse- 5 " 5 5 * 844 2 5 0 5 4 3 2 2 İW •• -"o 6 4 3 0 2 ' 5 9 2 6 3 2 S ' O C ' 6 C S . 5 , 6 9 4 1 1 3 3 • 9 8 3 1 4 . * 4 C * * ^ 324 M 3 4 6 8 1 3 C 2 4 5 5 4 4 6 4 " 9jr 3JS "OOO 4503 1002 2885 1522 3 ' * * ıssy " 4525 6505 Yiğit'in açıklamalan piyasadaki iyimser havayı tümüyle dağıttı Borsada patıik saüşlanEkonomi Senisi - lşadamı Korkmaz Vigit'in açıklama- lan pıyasalan kanşördı. tstan- bul Menkul Kıymetler Bor- sası (IMKB) açılır açılmaz dıbe oturdu. Binncı dakıka- da 270 puan genleyen bıleşik endeks, günü >'üzde 14 90 de- ğer kaybıyla tamamladı Korkmaz Yığıt'ın, 23 Ekım'de doldurduğu vıdeo kasetınde yaptığı açıklamalar- da Başbakan Mesut Yılmaz ve Ekonomıden Sorumlu De\ let Bakanı GüneşTaner'1 suçlaması para ve sermaye pıvasasmı kanştırdı Yiğit'm açıklamalannın ardından hü- kümet ortaklanndan Demok- rat Türkıye Partısı ve muha- lefet partılen hûkümetın ıstı- fa etmesı gerektıf ını söyler- ken pıyasalar Yılmaz'dan açıklama \ apmasmı beklıyor 10 dakikada taban Yığıt'ın açıklamalarıyla gune başla>an borsada yatı- nmcılar pamk halınde satışa geçtı Güne 2517 puandan başlayan borsa bıleşik endek- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T f si, daha ılk dakıka dolmadan 2247 puanageriledi. tlkon da- kikada bıleşik endeks 2232 puana gerilerken binncı seans sonuna kadar yaprak kıpır- damadı 120 dakıka sürense- ansta alış ve satışlar seansm kalan 110dakikasında durdu Bırçok hısse senedı "ta- ban" düzeyınden seansı ta- mamlarken hıçbır hisse de düşüşe tepkı veremedı. Ulu- sal pazardakı tüm hisseler de- ğer kaybederken birkaç hıs- se dışındaalım bıle yapılma- dı. Birinci seansta ışlem hac- mı ıse 6 4 tnlyon lira olarak çok düşük düzeyde kaldı. Ikrncı seans da düşüşle baş- ladı. Endeks açılışla bırlıkte 2077 puanın altına genler- ken birmıktartepkı alımı gel- di. 2090-2120 puan arasında dalgalanan endeks. seansı son dakıka alımlanyla 2141 pu- andan tamamladı. tkınci se- anstaki ışlem hacmı ıse 36 3 trilyon lira oldu. Işlem hacmi düşük Uzmanlar, yatınmcılann Yığıt'ın açıklamalannın ar- dından panik yaşanmasının beklendığini belirterek tek tesellilennın ışlem hacmının ılk seansta çok düşük kalma- sı olduğunu belırtıyorlar. Başbakan Yılmaz'ın ak- şam televizyondan yapacağı açıklamalannın, tüm pıyasa- iann yönünü belırleyeceğını dıle getıren uzmanlar, olum- suz haber çıkması durumun- da endeksuı düşüşünün dur- mayacagını ıddia edıyorlar. Uzmanlar, panık saüşlann tüm pıyasaya zarar verdiğını hatırlatan uzmanlar, yıne de yaunmcının dövıze veya faize donmesının sağlıkJı olacagını kaydedıyorlar. Bono faizi tırmanmaya başladı Bono Faizi Hızlı Yükseldi 145.66 13915 5Mayıs99VadelıBono 146.98 J 28Hisan99VadefBonc 3Kas«n 4Kasm 5Kasım 6Kasm 9Kasım 10Kaam 11 Kasm • Piyasada en yoğun işlem gören bonolar, açılışla birlikte yüzde 143-147 düzeyine çıktı. Bono faizi önceki gün 13O'a kadar gerilemişti. Ekonomi Senisi - Kork- maz Yiğit'in açıklamalan, borsada olduğu gıbi bono piyasasında da dengelen sarstı. Güne yüzde 132 yıl- lık bileşik faız oranından başlayan piyasada faızler yüzde 147'Iere çıktı. Uz- manlar, borsada olduğu gı- bi bono piyasasında da pa- nik satışlann yapıldığını be- lirtiyorlar. Piyasada en yoğun işlem gören 5 Mayıs 1999 ve 28 Nisan 1999 vadeli bonola- nn yıllılc bıleşik faiz oranla- n dün açıiışla birlikte yüz- de 143-147düzeyine nrman- dı. Geçen hafta Hazıne'nin açtığı ıhalede yüzde 145.66 MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSI 1ABDDo!an 1 AlmanMata 1 Avustra/ya Ootar 1 Avustuıya Şıfarn 1 Yunan Drahmısı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Yenı Israıl Şeketi 1 FransiZ Frangı 1 Fın Marttkası 1 Urdün Dınan 1 Hoilanda Flonnı 11ngtto Stertpnı 1 Sunye Lırası 11rlanda ürası 1 Ispanyol Pezetası ı numei' Leyı 11sveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 1 iran Fhyaiı 100 Itaîyan üreö 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levas 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Avnjpa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portetaz Eskûdosu 1 S Arabetan Rıyalı oövlz ALIS 293,280 173 940 184.210 24,773 8,430 45,795 51,876 56,671 154,260 486,670 432,500 2 041 36,456 210,360 17,495 2.396 189,940 960,570 341340 8,430 39,104 1,691 78 433 SAT1S 294,690 174,780 185,420 24,870 8,483 46,020 52,173 57,534 155,210 489,210 434,670 2,058 36,835 211,720 17,688 2,412 190,800 973,220 344,370 8,483 39,368 1,706 78,574 12 KASIM 1998 EFEKTİF ALIS 292,930 1İ3.73O ffl2,790 24,711 992 8,409 45,626 61,375 51,746 56,461 345,170 153,870 486,090 2,938 428,180 2,033 36,321 209,830 52 17,408 2,381 67 188,760 936,750 8,325 38.959 1,670 77,453 SATIŞ 295,430 175,130 187,270 24,932 1,034 8,504 46,195 64 523 52,303 57 753 389.230 155,600 490,430 4 406 439,020 2,066 35 36,975 212.250 78 17,799 2,427 100 192,000 997 750 8,569 39,518 1,727 79 556 ÇAPRAZ KURLAR j 1.6861 1.5893 11.849 34 740 6.4035 5.6483 51220 18987 143 22 8.0003 1.3919 1,666.05 12216 1,5445 34.740 7.4855 172.71 3.7505 1 Kuvnyt D.: 1 Sterlin: 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1SOR: ABD Dolan Alman Marki Amtralya Dolan Avosünya Şilini Belçika Frangı Danimarfca Kronu Fransız Frangı Fin Marttası Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Franoı italyan Lıretı Japon Yeni Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu PortetiıEskudosu S. Arabistan Riyali 3 3025 ABD Dolan 1 6601 ABD Doları 1 4750 ABD Doları 1 1686 ABD Dolan 1.3874 ABD Dolan 408,850 TL olan 5 Mayıs vadeli bononun yıllık bileşıgı. ıyımser ha- vanm etkısıyle önceki güne kadar yüzde 130-132 aralı- ğına kadar gerilemişti. Dün gelen satışlar, bono- nun faızmın yüzde 146.98'e çıkmasına neden oldu. 28 Nisan vadeli bononun faızı de yüzde 13O'dan yüzde 143.02'ye kadar yükseldi. Faturaağır 5 Mayıs 1999 vadeli bo- noda işlem hacminın öğle saatlennde 88 trilyon lırayı astığını belirten uzmanlar, gidışın piyasayı korkuttugu- nu kaydettıler. Bırbankacı, hacmın yüksek olmasının bankalann kısa vadeli yatı- rım araçlanna dönmesı an- lamına geldığını, bunun da faturasının ağırolacağını ıd- dıa etti. Bankacı, Merkez Banka- sı'nın piyasaya müdahale edeceğını tahmin ettığinı, ancak bu düzenlemenın Merkez'e 300-400 milyon dolara malolacağını belırtti. SERBEST DÖVİZ cfcsi Amenkar Dotan Alman Marki Isvıçre Frangı Pansız Frangı Hollanda Rornı Ingıiız Stertını SAraD Rıyalı Avusturya Şıtını 100 rtaJ üretı AIJŞ 294800 175000 211500 52050 154750 487500 77800 24750 17550 SAT1Ş 29540C 175500 213000 52450 156000 490500 79000 25000 17850 EKONOMİYEBAKI!; TANER BERKSOY Krizin Neresindeyiz Küresel knz, belırsızlik dozu yüksek, fazlasıyl değışken bır hareket deseni çizıyor. Değişkenlik v belırsizlik dünya ekonomisinde çözülme, dibe vuı ma ve dipten yükselme gibi alışılagelmiş kriz ev reterinin belirlenmesfni güçleştıriyor. Knz dıbe vur du derken, yeni bir knz odağı doğuyor ve düny, ekonomisinin dibe doğru hareketı adeta güçlene rek devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan duraklamalı, sıçrama. ve dalgalı hareket deseni krizin neresınde, hang evresinde olduğumuzu kestırmeyı güçleştiriyor. • • • Son iki hafta içinde ortaya çıkan girışımler ve ge lişmeler küresel krizin hareket desenıne bir neb- ze netlik getirebılecek nıtelikte. Hem iktisat polıti- kası yönelımlerınde hem de piyasalarda dünya öl- çeğinde dibe doğru hareketin denetım altına alı- nabileceği izlenimını veren gelışmeler var. Söz konusu gelişmeler henüz reel bır boyut ka- zanmış olmasa da, psıkolojik ortamı rahatlatmış gıbı görünüyor. Belirsizliği azaltıp rısk algılaması- nı törpüleyen bu gelişmelerın ılk etkısi finans pi- yasalannda ortaya çıktı. Mali piyasalarda daha ile- ri dozda bır düşüşün önüne geçildığı, küresel kri- zin hız kestıği, bundan sonra dibe doğru gıdişin yenni yatay hareketlere bırakacağı izlenimını do- ğurdu bu etkileşım. Duraklama eğılımı küresel krizin kendısini tü- ketmış olmasından çok, krize aktıf bıçımde mü- dahale edilmesinden ya da daha doğru bir ifade ile böyle bir müdahale yapılacağı ızlenımının doğ- muş olmasından kaynakianıyor. ••• Sürecin çıkış noktasına ABD Merkez Banka- sı'nın yaptığı faiz müdahalesini koymak gerekiyor. Ardından Ingıltere'nın, durgunluk korkusuyla ken- dı faizine müdahale etmesı geldı. Büyük ölçüde Euro sürecınde faız oranlarını uyumlaştırma gay- retinin ürünü de olsa, bazı Avrupa ülkelerinde de faizın düşürülmesı krize müdahale edildığı ve en azından daha ıleri ölçüde bir bulaşıcılık ivmesinin engelleneceğı izlenimını yaygınlaştırdı. Bu arada Japonya'da neredeyse yılan hikâye- sıne dönen bankacılık sistemine müdahale dü- zenlemesi üzerınde uzlaşma sağlanabıleceği izle- nımini veren gelişmelenn olması küresel krizin bu ucunda da sürecin denetım altına alınacağını gös- terdi. Krizin başlangıcından bu yana suskun ve pasif izleyici konumunda olan G-7 ülkelerinin daha ak- tif bir pozısyona kaydıklarını ıma eden bır tavn be- nimsemeleri küresel krize küresel ölçeklı bir mü- dahale yapılacağı izlenımıni güçlendirdi. Aynı süreçte IMF kaynaklannın güçlendirilmesı ve ömeğin Brezılya'ya bu çerçevede müdahale edi- leceğinin belırlenmesi de krize karşı müdahaleci bir yaklaşımın oluşturulduğu düşüncesinı pekiş- tirdi. ••• Kısacası, küresel fırtına ortamında piyasalann ça- resız kaldığının, küresel bağlantılann krizin bula- şıcılığını arttırdığının kabulleniiip müdahale yönü- ne dönülmesı en azından beklentılerı tersine çe- virerek olumlu bır psikolojik esinti yarattı. Olumlu esinti mali piyasalarda fırtınanın hızını kes- ti. Söz konusu piyasalardan üretim alanına yansı- yan olumsuz eğilimlerin de sonuna gelinmiş ola- bileceği, reel olumsuzluklann da bir gecikmeyle ter- sine dönebıleceği anlamına geliyor bu. Bu koşullarda küresel knzın dibe doğru hareke- tini tamamladığını ya da tamamlamak üzere oldu- ğunu, yaygın ve büyük ölçekli bır depresyonun önü- ne geçildiğını söylemek mümkün görünüyor. ••• Bu kesin bir yargı değil kuşkusuz. Küresel kri- zin geçen aylarda sergılediğı bozuk ayak dans gö- rüntusü dıbe vurulduğu değerlendırmesınin belli bir doz ıhtiyatla karşılanmasını gerekli kılıyor. Rusya'nın süregelen ödeme güçlüklerı, Brezil- ya'nın öngörülen ölçekle bir müdahale ile düze çı- kanlamayacağı izlenimi ve Çin'in patlamaya hazır bir bombaya dönüştüğü düşüncesinin hâlâ gün- demde olması, dibe vuruldu derken taze bır düş- me ivmesinin doğabıleceğı ve krizin daha da dip noktasına doğru hareketini sürdürebileceğı tedir- ginliğini canlı tutuyor. Küresel krizin neresinde olduğumuzun belırien- mesi bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Buna da değineceğim. BORSA (1. ftsseSMrf 231 TjctttKiCr 22 TsKmnc 233 T»tTiâO(g 234 Iıiıftafl 23S r &stt 236 TyÂHnYlAgT 237 Tıılteai 238 TJMWB Brtfls 239 T n e 240 TtaafOknofeic tb. 2*1 yşOa'at .44 CCS rBDflfç *i6 " f f S ı r t t ! ^ X TSKE 2*8 ^rt DonrDofon 2^3 Tjos 20 Tjfltefe T 'sjo8 25 1 "'jMs^asS^'aı 252 *^paj 253 'ıfos PsMoft 255 w™3™9Wi 266 Ihst 3 I W L M W 2TUnjeÇiTO*) 253 JşaSeanfc 259 JZB* MİBB favp 25D vaM ^raisîi •& 35* m. 263 HfkitJjl »VKM 265 Vatf ı*Am 266 vygf'Jîyııitfwjyi ffl VkrâKjğt 2SS ^aşâraft 269 VasaŞ' 2K taös i'4'JH İnctt ü«M 1T0 1300 2800 "50 U I SJOO 2J5C 25500 3100C 4.*X 1OJ50 1303 'JD3 •ıc•55C 53C 1,700 1500 4J0C noS30 13JO0 4550 39CJB3 K10C 3J0C 22J0 SjOt SM 1'25 l'OO 5J00 410 25J00 :J7S 2275 1JB 1325 21530 im 1350 0 1JZ 530 4'5İ SEANS) g _ £ ı 1525 '403 2450 1553 2533 13503 155: 2251 2350C 415C 2JS0 '409 irs İ153 55C '525 125C 195C TC X •1251 4'00 350JO0 9JO0 145C 1 » 'M •JS 5400 1103 360 21500 •200 2B25 •st H 25J0C ;5I 3J0C '525 450 3553 BÖLGESELPAZAR1. GCCAHmjusÇasne XC Cina 3C4 Gkrtnr^ JOS KASçcfts 006 kıtemecys GÖZALTI 1- 003 9J3C - T f =1GOC 7OCC ' Û7C t 520C 42 JCC 6600 4630 47000 7İB3 0 "200 PAZARI 1900 JlbS» 1325 4503 SJOO 460 900 903 .£» IÜO a2X 2"0C • *öc 3J0C •5330 1303 24500 31030 i3 ? İ S •55C "5t 3450 6*3 1525 U53 4253 820 9t 121C 45OC •a JCC UOO 3TC 2'25 5400 2TJÜ0 1J53 5000 5 aoc 4CC 2425C JOC 22X 13)0 1?] 2SD0 3230 1350 •S75 4SC (JOC l a p n ıa 7 4 0 0 1 4 5 C 1 5 5 0 2 5 0 0 1 3 5 0 0 155C 2 2 5 0 C 2 9 5 0 0 4 1 5 0 3 J 0 S 2 J S 1 4 0 S 1 5 7 5 1 1 5 0 55C • 5 2 5 2 2 5 C 3J5O "90 560 11251 4'00 350J00 !JO0 1450 S 5J0C 20J0C 1JB 5400 l'X 360 22500 1230 1B25 '525 90C 25500 1500 3J00 •525 450 İSO SEANS 45 5 X ICCOO 5-CO 49.S0C 700C c9J0C 4959 650C 52C 95C •325 41XC 8600 4İO0 49000 7000 0 '205 4J05 5^C 52C 900 900 11KMM1M i) 63 53J00 ija,3oc 3SİBC 13|Î7,3OC tZM 11K7H 2sm3B2İD0 1JS6JK îuac 'vsm6.u2j30t 2BİM0 xm336J00 'İUJ0 «.-05.823 1601000 9US) 28İS0 •mm"121321 61J91 4^1200 732J0 2333JOÎ 31UO0 ' ypm U49J43 651000 •mm421m 26,101 JW 44JH 901JOO 14'71450 56.453JCC 3270,300 31H3CC •lırt. Mjm 15J3 -,SO6 140 134 17! •4JS4 Ü32 ar30F 419 «r 1136 f<î2 1537 3235 573 15C ın4B K 5*4 11550 4166 351437 9,448 1610 1J55 52S3 20JM 104S !2* V 23,109 '» ım175! 952 26İ52 İM 3K 4(4 11 KMM1888 cooo '4000 ""186000 2000 SSOC c16000 44238 8,864 47H 48 OOC "00C 11KMM1SH 6 4 ' m 886,500 302,000 1097 000 5338 4K 900 BORSA (2. SEANS) IfeaSatdl 231 TlçY»uOr. 232T?tawre H î r * I-jbJg 234T*sfcS aSTsa 237 TfeKubai 238 TJUvmSanks 2C Ta^^kmoti Fi. 241 TotaşCtoTcm 242TOTkftK/ 244 ICfkA rdJuffiD 24E Tfsky&Csn 246 Tf3THkıt Hottno 247TSKB 249 T J » 251 TjrtSo T«*sS'Yenil 252 TOTŞ 2541»£ 256 UalTanmSırtBi 2 5 6 U ? * W * 260 Vatf FrvısaliOr 261 V*c Srana 264 VnM 265 MofYfllnn 266 VMSnnrankıJY 267 VfenKnt 268 YasÂîn 269 ftss 270 Y l * lufc **•*"* 1525 74OD 1450 1550 ıa'1500 2550 21500 29 500 4150 9500 135C 140C 1575 3150 550 1525 2250 198 790 560 11250 4100 35İ00C 9.000 3,450 1950 1900 20000 1025 5400 '360 22500 1200 3 2.025 1.S5 900 25500 1500 3300 272YSKmifaaıG.*a 1525 mnm ıa Eı 1350 8.80C 1250 1425 ;a11500 1353 2C500 27CO3 1800 1.325 1250 1450 1300 510 1400 1Ü25 1601 720 520 1025C 37OC 336.000 I M 320C '750 5603 118) 925 5,000 740C 33C 20,501 1,100 1J50 1575 950 23500 7800 2700 14a 11 Ittat 1.353 7«0 1« ıa13,'OCC 2550 21250 28J00 4100 S500 1025 1J25 'Si 3050 530 1475 1175 3750 800 560 ''250 3J00 350JJOO 5JOO 1300 1050 5800 19500 950 520C 7500 400 2'TSO 1200 13*5 (650 87C 24 OOC 8200 2.8SC 1450 473 UH Ufu 1.35C 74CC 125C um12500 2550 2Ü500 27JO0 4100 9500 1,925 155C 1000 520 ı«0 1125 assc 780 550 11250 3S5C 350,000 SJOO 3200 135 15CC 950 5200 7400 340 21500 111 1«5 160C 350 24000 aioo 2.3T 1425 430 İM BÖLGESEL PAZAR 2. SEANS 3C UanÇmertg 0G2 4AnfÂıs Ç/BfK 053 C«m 304 OorborU 005MSgrt 306 t^Rnsln CO7YspKw*f=nasalK 41000 asoc 460G 49.30C 7Û0C 1070 '200 39,50 140 430 REPO PİYASASI £m«sj'ca121Cıs3tnlyonTL Intertankfaızlen 7875-7900 Oûnlûkrepo %8696 Gunluk stopaısc repo K6050 7 ^WIİH^ rurv^ 4^7Q Hı*1 34günlûkrepo %8000 «000 8400 4500 3 0 J 0 0 3 3950C 8,400 4İ0I 0 9 0 0 ALTIN Cumhjnyı Reşi 24ayaral 2îYJCi et In taik 11KMM1888 •ı«ı '22,000 445C30C 1288.M tnooo ¥1»10246J00 275000 12S4.000 16,885,000 3525172! 1293,000 122O00C 24.611 OCC 127EJO0 73564400 6.856JCC 1382.000 13,541000 228C0OO 433,1300 2735992» 9J610OO «JOC 46 OOC 1O.306J0C '675.546 414J00 21'26400 47(9000 6,351000 1775,000 3756000 11473,400 1333 OOC '9 719 OOC '299.300 339,O5BJ07 857000 10 "0.000 145351891 147083JJO0 «J» 1350 6952 İ2T 146' UB 125K 1523 20561 27'78 3961 3279 1JB1 1267 1453 2369 515 1445 1099 1633 739 543 1S783 3833 345-25 32C3 1 » 1626 '9J93 333 1140 7407 345 2C92E 1 l'C 1886 15!" 853 21» 7530 2 "44 •411 447 IIMmiSM 41000 100c 45,751000 0 0 J 0 1S300000 1998SO00 2770001! 250000C 395" S4CC 4J7C 1) a 0 0 8700000 1900000 2795000 2760000 YATIRIM FONLARI 10 KASIM 1998 Günlük D e ğ % A TİPI FONLAR 1; Bank Hısse Fon 1; Bank. !pm Fon 1; Bank. DegBten Fon lnterbank A Tıpı Dejjısken IntertunkATıpıKarma Irte- Vat Hrsse Fon IttısatATtpıDeSışteıF Garantı A Tipı Karma Fon Garantı A Tipı Oejışken F Esbank ATipı Dejı^ken YKY A Tıpı nısse Fon YKYATıpıKanjaFon YKYATıpıTekstılSek F YKY A Tipı Mah Kuruml F YKYATıpıMetalSeM YTCY A Tîpı Gtda-lçea* S F YKYATıpıDegışkaıFon YKB A Tıpı Kama Fon HalkSırâtafeHFon Vatot Hısse Fon Dışt>ankATi(nKannaFoıı DışbankArpDeJ^enFo fiflâns A Tipı Oe^tcsten Fw CUSı^aATipıDejtışkaı ZiraafA Tîpı D«eqken Fon Halk-3ATıpı Kama Fon PamukbankA Tipı Detışken Emlakbank Hısse Senedı F Emlakbank OeSışkenF S3nwr Kamıa Fon EgeFoo-Z Kjlkınma A Tipı OeJışkCT F Demırtıaıık A öejısfcii Fon Deırnr Yat A Tipı degtsjıen Türtbank Hısse Senedı Fon Akbank A Tıpı Dejışken Fon Tekslıl A Tipı Hısse Fon Ata A Tıpı Karaıa Fon Ata A Tifi Hısse Senedı F Koçbank A T pı De|ışken F Koçbank Kama Fon foçoai'k Hıss« Fon Koç Menkul A Iştırak KocAJIıanzSııOzelFon GmlATıpıDeiışkenFon Korfezrat AKaraıaF TE6AT DeiıjtenFon TTEB ATıpıKarma Fon TEBYat OeiıskenA TEBAGSDDeJ Ozet F Kefitbank A Tıpı Karma Fon AJternatıf A Değışken HakATıpıDegıskHiFDmı Sener A tıpı BejıskEn CvakATıpjDeJtsken Eczactbası A Tıu Detışken EkspıcsATıpıDeJrekent GedıkATıpıumaFon Gedık A Tipı Hısse Senedı Ekınciter A Oef reken 1490658 869189 215492 31931 33663 20737 13543 1022274 8OOS32 1308814 581123 17130 12993 6620 10746 6554 12150 8747 9195 20316 1006570 5631853 1572759 520854 2622743 323422 2371622 1340662 10408 329153 63678 32280 159271 159830 695110 14859 343438 47012 116672 615320 23284 761889 167172 24349 6756 11557 760573 13324 322506 56214 21476 9050 109238 118444 143760 42237 89007 88161 53730 45967 6301 I0O53 •08? -0 73 •023 -046 -063 -065 -091 -186 -012 -017 004 -065 -001 •191 021 •082 106 006 -0 74 041 -062 010 -002 -014 -022 •043 -009 -0 51 -0 77 -134 -010 098 -0 93 -0 96 -0 88 016 -0 47 -0 50 •2 0O 067 -0 33 -0 07 -0 79 -0 33 •210 -0 33 -032 -026 032 018 -012 012 •112 •069 039 -082 •0 04 -0 48 0 48 •003 -019 -0 93 Kapıtal A Tıpı Dejışken F Topralı A Tıpı Defısken Tekfen Fon 1 Norol A Defısken Fon IşıkATıpıBBseFon Affa A Tıpı Defısten Fonu Evgın Fon-1 Yatınm F A Defısken Fonu TacırierA Tipı Karma Fon Strateıı A Dejışken F bYalDeiıskenFon jsmaolı Karma Fon £GS A Tıpı Karma Fon EGS Yat A Tıpı Karma Fon EGS Sıeorta A Detışkeı; Fon ABNAmKarmaF TAJBYat.ADelışkenAF Nordstem Imtas uzel F Oe>ıutan*A[)eîışkenF Denızbaıtk AKaraıaF Rna A Tipı Karma Fon Bend» A Tipı Dejışken Fon SıtetanM Tıpı Degişken F MEKSAAnpıDeJıskenFon UB ülusal Yat A Degışken Parkbank A Tıpı Karma Fon AcarATıpıDeJışkenFon B T İ P İ F O N I A R Iş Bank ükıt Fon Iş Bank Dejışken Fon IşBaıtk YabancıMK.Fonu Iş Bank Tanvıl ve Bono Fofl Irrtertan* S % f ısten Fon lırterbankBLıkrtFon Iktısat B Talml-Bono Iktısat B Defışken F Garantı B Taftvıl-Bono Garantı B Tıpı ükıt Fon Garjntı B Tıpı Karma Fon Esbank B > Oejiştoı Esbank B Tipı Kama Fon YKB B Tıpı ükıt Fon YKB 6 Tıpı Oejışfcen Fon YKB B Tahvıl Bom Fonu YKB B Yab MJfaym Fon YKY B Tipı ükıt Fon YKY B Tahvıl-Bono Fonu Vatuf Tahvıl ve Bono Fonu Vakrf Degışken Fon Vakrf Yabancı Menkul Fonu Vakıf ükıt Fon Vakıf B Tipı Karma Fon Dısbank B Tıpı Degışken F Yaşartsank 6 Tıpı Dejtşkaı Yasartank ükıt Fon Fınans B Tipı Tahvıl Bono Fmans B Tıpı Dejışken Fon Fınans BTıpt ükıt Fonu ZıraatB Tipı Defışten Fon rıraatBTıpıLıkrtF» 25995 46194 21450 30347 19302 28364 29070 26056 37492 33543 22248 22922 13417 8551 8169 22022 13914 19636 12753 10941 9375 8132 9419 8012 10082 10602 7736 11539 5796844 917844 455633 1936676 2397358 550947 2902662 3250544 7107035 2652655 1489955 201968 3306481 982258 6163590 4189492 2007543 1480020 35455 34876 U398607 2100345 1305837 981997 20267 5464269 916277 108043 Î212137 «169860 .888923 2674543 Î627189 040 033 •0 04 -028 -092 0 34 -028 -0 26 018 •016 -0 41 •0 03 -007 007 -038 -012 -012 •014 -0 55 -067 -186 -033 •0 97 131 066 0 02 0 73 -031 0 24 0 28 031 033 011 019 044 042 0 35 019 019 019 -0 34 -043 019 030 048 039 019 048 046 034 0 56 016 0 37 0 20 016 019 0 32 0 34 016 021 021 Zıraat Fon-4 HalklB Tıpı Tanvıl Booo Halk-2B Tıpı Dejışken Fon PamukB Tıpı Lıkıt Fon PamukB Tipı Dejışken Fon Emlakbank Tahvı! Bono Fonu Emlakbank Dejışken Fon EmlakbMk ükrtFor, SûmerDefıstoFon Sâmer ükrl Fon Sâmej Tanvıl Bono Fonu Ege Fon-1 KaikfnmaBTiı DemırbankB DemrTatB DemırYat.B Tan$ Fon-1 Tanş Foo-2 TûrkDankTahvılveBoMFo EtıbankSDejtata» TSKE B Tîp< Tatıvıl-Sooo F TSKBB Tipı Dejişken Fon Akbank B Dejışken F Akbank B Tahvıl-Bono TekstılB Tıpı ükıt Fon Tekstıl B Dejışkeo Fon Ata 8 Tanvıl Bono F Isvıçre Sıg Tanvıl-Bono Koçbank c Dejışken F Koçbank 'ahvıl Bono Fon Koç Menkul B ükıt Fon Kote B Dejışken Fon KoffezYatBDeJreken TEB B Dejışken Fon KentbankBDeJışkenFon /UternatıfBDe|ısken «ternatf Yab İ&K. Fonu Şeka B Tipı Dejışken Fon CVakbank B Dejışken Fon Eczacıbaşı B Dejışken Fon Ekspres B Dejışken F SYB Dejışken Fonu Gedık B Tıpı Tahvıl-Bono F Alfa B Tıpı Dejışken Fonu Alfa B Tipı M » F « ı Yatınm F B Dejışken Fon Tacırler B Dejış>n F BayındırBTipıDeJrşkenF Ostnanlı Tanvıt-Bom Fonu Osmanlı B Tipı ükıt Fon Osmanlı B Tıpı Dejreken F EGS B Tann! Bono Fon AeMAmroDeJıştenFon TAJB Yat B Dejışken F Mnjland Bank B Dejışken Fo YurtbankBDetışkenFon DenıÂank B Dejışken Fon Denırt B TahvıfBono Fon DenıztMnk B T ükıt Fon SıtebankBTıpıDeJışkenF 2328150 0 32 2377415 0 20 1411072 020 2234894 -003 1712135 027 2936773 038 921437 034 3066235 019 1027531 038 25466 019 22570 040 1254784 002 1648883 027 1023636 064 19028 048 12568 018 1837920 019 661559 020 68956 086 1495256 039 319975 043 65192 3 39 501706 018 298224 0 38 373969 001 294480 016 44128 0 50 19358 1 0 ! 455911 0 27 62153 019 10983 019 17C796 0 25 21206 0 26 103498 032 29920 038 92701 -0 0! 45395 005 28559 012 29574 0 20 180825 0 20 43224 0 50 103245 0 30 49772 0 46 66086 000 82982 019 21665 019 52431 025 35672 019 14420 -0 01 35589 0 72 11056 O!7 14779 024 31597 020 34324 0 20 28639 0 35 13926 017 11296 019 22256 0 99 20520 0 32 15871 0 39 20294 0 22 17627 0 20 14690 0 20 12971 0 29 12033 0 21 11641 0 69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog