Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kömüp gazı zehirlenmesi • İstanbul Haber Servisi • Kartal'da dün kömür »basından sızan orbonmonoksit gazından ?ehirlenen Ayfer Demirtaş (21) ile bir /aşındaki kızı Bahar Demirtaş öldü. Mimbüsçülerden yandım • İstanbul Haber Servisi - Şırinevler'de 10 giin önce trafik uygulaması yaparken ticari bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Rüştü Arkaç'ın ailesine, tstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nca 20 milyar lira yardım yapıldı. Bayan doktorun vurulması olayı B İstanbul Haber Servisi - Yaklaşık iki ay önce Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü doktorlanndan Özlem Süoğlu'na yapılan silahlı saidın ile ilgili olarak "azmettirici" suçlamasıyla hakkında dava açılan Kenan Beyaz'm yargılanmasına başlandı. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Mahir Acer tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Beyaz hakkında adam öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla TCK'nin 448. maddesi gereğince 24 ile 30 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Bingöl ve Bazığ'da deprem • KİĞI (AA)-Bingöl'ün Kığı ile Elazığ'ın Karakoçan ilçelerinde dün sabah orta ve hafif şiddette 5 yer sarsıntısı meydana geldi. tstanbul Üniversitesı Kandilli Rasathanesi yetkilileri, ilk yer sarsıntısının saat 07.20'de Kiğı'da 3.5 şiddetinde gerçekleştiğini bildirdiler. Daha sonra sırasıyla saat 07.31 'de 4.3 şiddetindeve 07.40'ta yine 4.3 şiddetinde Karakoçan'da, ardından Kiğı'dasaat 10.42'de 4.2 vesaat 10.59'da3.7 şiddetinde sarsıntılar kaydedildi. Bingöl Valisi Süleyman Kamçı, sarsıntılarda can kaybı olmadığını, köylerde bazı ahşap binalarda küçük çapta çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Kamçı, Kigı'ya 8 kişilik hasar saptama ekibi gönderildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Fıkret Öngen cezaevinde • tstanbul Haber Servisi - Emlak Bankası'nın 21 trilyon lira dolandınlmasına ilişkin hükümlü olarak 9 yıldır aranırken 2 gün önce Sanyer'de yakalanan, bankanın o dönemki Kızılay Şubesi Müdürü Fikret Öngen, hakkındakı kesinleşmiş 10 yıl 2 aylık hapis cezası nedeniyle Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu. Davanın sonuçlanmasından sonra ortadan kaybolan Öngen, cezasının infazı için 9 yıldır polis tarafından aranıyordu. Ersoy'un kitabına beraat • İstanbul Haber Servisi - Sorun yayınlan tarafindan yayımlanan ve TCY'nin 162. maddesi uyannca "Atatürk'e hakaret" iddiasıyla toplatılan "Türkiye Tıp Tarihı İçin Materyalist Notlar" adlı kıtabın yazan Dr. Tolga Ersoy ve yayıncı Sırn Öztürk. istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada beraat etti. Barakada ölüm • İstanbul Haber Servisi - Gayrettepe'de çöplerden topladığı yıyeceklerle yaşamını sürdüren Bülent Akar (35), gece sığındığı barakada dün ölü tmlundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşılan Akar'ın cesedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iit araçla Levent Camii'nin morguna gönderildi. Emniyet Müdürü Necati Bilican: Çetelerin ve mafyanın oyununu bozmaya çalışıyoruz Yiğît 4 sanık sıfabyla' gözaltmdaİstanbul Haber Servisi - Mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı ile Türkbank ihalesıyle ilgi- li yaptığı telefon konuşmalan ortaya çıkan ve fstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcıh- ğı'ntn talimatıyla önceki akşam gözaltına alı- nan işadamı KorkmazYîğit'in İstanbul Em- niyet Müdürlüğü Organıze Suçlar ve Silah Mühimmat Kacakçüık Şube Müdürlüğü'nde- ki sorgusu sürüyor. Istanbul Emniyet Mü- dürü Hasan Özdemir, Yiğit için savcılıktan 4 gün süre aldıklannı belirtti. Emniyet Ge- nel Müdürü Necati Bilican. Yiğit'in "sanık" sıfatıyla gözaltına alındığını bildirdi. Eti- Türkbank sorusturması Işadamlan: Tehdit edilmedik KEREMILGAZ Türkbank'ın satışıyla ilgili İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce (DGM) sürdürülen soruşturma kapsamında ifade- sine başvurulan çok sayıda isadamı, "teh- dh edilmediklerini" belirttiler. Soruştur- mada bugüne dek yol alınamadı. işadamı Korkmaz Yiğit ile yeraltı dün- yasının ünlü ısmi Alaattin Çakıcı arasın- da geçen konuşmalann yer aldığı bant ka- yıtlannın CHP Içel Milletvekili FikriSağ- lar tarafından kamuoyuna açıklanması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düş- müştü. Bantta Türk Ticaret Bankası iha- lesine girecek işadamlannın devre dışı bırakılmasıyla ilgili konuşmalann yeral- ması üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) soruşturma başlat- mıştı. lfade vermeye gelen işadamlan ve banka yetkililerinin hiç kimseden tehdit almadıklannı söylemeleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Aykut Cen- giz Engin'ı de zor durumda bırakıyor. Sav- cı Engin, ihaleye giren tüm işadamlan ve yöneticilerin ifadelerini aldıktan sonra son olarak Korkmaz Yiğit'in de sanık ola- rak ifadesinin, savcılıktan alınan 4 gün- lük iznin bittiği cuma günü ahnması bek- leniyor. Bugüne kadar ifade vermeye ge- len kişiler: Şükrü Karahasanoğiu: Etibank Genel Müdürü, eskı Emlakbank ve Kıbns'taki Tunca Bank Genel Müdürü. Azmi Ofhıoğhı: Vatan Hastaneleri Sa- hibi, Türkbank'a yûklü miktarda borcu ol- dugu öne sürülüyor. GürbüzTümay: tktisat Bankası Yöne- tim Kurulu Başkanı. Osman Berkmen: Çukurova Holding Yönetim Kurulu üyesi, eski Sermaye Pi- yasa Kurulu Başkanı, görevi devrettikten sonra Çukurova Holding'e geçti. FanıkSüren: Transtürk Holding Yöne- tim Kurulu Başkanı, Galatasaray Kulübü Başkanı. AM Balkaner: Yurtbank Yönetim Kuru- lu Başkanı, Korkmaz Yiğit ve Alaattin Çakıcı arasında geçen bant kayıtlannda adı sıkça geçti. N'esimMalki'nin ortağı oldu- ğu Tunca Bank'ı satın aldı. Duran Akbulut: Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı. Emin Cankurtaran: Cankurtaran Hol- ding Yönetim Kurulu Başkanı, eski Fe- nerbahçe Spor Kulübü Başkanı. DardoSabarots: Citibank İstanbul Yö- netim Kurulu Başkanı, Arjantinli. Ahmet Nazif Zorlu: Zorlu Holding Yö- netim Kurulu Başkanı, Vestel'in sahibi, Türkbank ihalesinde 10. tura kadar devam etti. Korkmaz Yiğit'in 600 milyon dolar- lık teklifini arttırmadı. 595 milyon dolar- la ihalede en iyi 2. teklifi \erdi Kamuran Çörtiik: Bayındır Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Erol Erkohen: Malki'nin ortağı. HayyamGaripoğlu: Sümerbank'ı özel- leştirmede satın aldı. Yakın zamanda Pet- rol Ofisi'ne 1 milyar 165 milyon dolarlık teklifiyle dikkatleri üzerine topladı. PO- AŞ'a en yüksek teklifi vermesine karşın Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun karşı çıkması nedeniyle alamadı. Ardından Türkbank ihalesine girdi. 2. turda çekildi. Nesim Malki'nin ortağı ol- duğu söyleniyor. 3 yıl önce Bursa'da öl- dürülen işadamı Nesim Malki'nin öldü- rülmesi olayı ile ilgili olarak polis tarafın- dan gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Aydın Belek: Türk Petrol Holding Yö- netim Kurulu Başkanı, Türkbank 'la uzun süreden beri ilgileniyordu. Nedensiz şe- kilde ihaleden çekildi. Verdiği 500 mil- yar lira kaporası yandı. İbrahim Polat: Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Adnan Polat'ın babası. Ayhan Şahenk: Doğuş Holding Yöne- tim Kurulu Başkanı, sahibi olduğu Ban- kekspres'i Korkmaz Yigit'e sattı. Banka- nın zor duruma düştüğü zaman geri alma- sı istendi. İbrahim Betil: Bankekspres kurucula- nndan. Korkmaz Yiğit'e yakrnlığı ile ta- nınıyor. Hüseyin Bayraktar: Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Erol Aksoy: tktisat Bankası ve Show TV'nin sahibi. 585 milyon dolarla Türk- bank ihalesi için en iyi 3. teklifi verdi. Son- ra geri çekildi. Mahmut Cejian: Ceylan Holding Yö- netim Kurulu Başkanı. Aydoğan Semizer: Avukat Adlan belirlenemeyen 2 Türkbank ve 2 Koçbank yetkilisi de İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Aykut Cengiz En- gin'e ifade verdi. ler'deki evinden önceki akşam gözaltına alı- nan işadamı Korkmaz Yiğit dün 11.30 sıra- lannda sağlık kontrolünden geçirilmek üze- re fstanbul Organıze Suçlar ve Silah Mühim- mat Kacakçılık Şube Müdürlüğü'nden çıka- nldı. Yiğit. şubeden çıkışı sırasında gazete- cilerin "Neden gözamna ahndınız" sorusu- nu, "tiiade vermek için" diye yanıtladı. Yiğit, "BaşbakanlıkTeftiş Kurulu müfet- tişleri ve Bankalar Birliği Yeminli Murakıp- lan'nın raporlan doğrultusunda. Şişli Nöbet- çi Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gı- >abitutuktama karan çıkanldığını duyup du>- madığı" yönündek soruv a ise "Hayır, benim böylebir konuda bilgim yok" diye yanıt ver- di." Yiğit'in şubeden çıkanlışı sırasında Çe- vik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis- ler ile görüntü almak isteyen gazeteciler ara- sında tarnşma yaşanırken bazı gazeteciler tar- taklandı. Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yiğit, 1 saat sonra şubeye geri ge- tirildi. tstanbul Organıze Suçlar ve Silah Mü- himmat Kacakçılık Şube Müdürlüğü'nde, bir Korkmaz Yiğit dün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İstanbul Organize Suçlar ve Silah Mühim- mat Kacakçılık Şube Müdürlüğü'nden çıkankİL (Fotoğraf: ALPER TURGUT) organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptiğı basın açıklama- sından sonra gazetecilerin sorulannı yanıt- layan İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Öz- demir, Yiğit'in sorgusunun yapılabilmesi için savcılıktan 4 günlük süre alındığını bil- dirdi. Özdemir, İstanbul polisinin, tüm ka- nunsuzluklann üstüne gittiğini ve gitmeye de devam edeceğini sözlerine ekledi. Almanya'ya gitmeden önce Atatürk Ha- vaalanı'nda gazetecilerin sorulannı yanıtla- yan Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican da Yiğit'in "sanık" sıfatıyla gözaltına alın- dığını vurgulayarak "Güven- Bkgüçterimiz çetelerin ve maf- yanın oynadığı oyunu bozma- ya çahşıyor" diye konuştu. Korkmaz Yiğit Hol- ding'den yapılan açıklama- da, Yiğit hakkında gıyabi tu- tuklama karan çıkanldığı ve malvarlığına el konulduğu yönündeki haberleryalanlan- dı. Açıklamada Yiğit'in Türk- bank soruşturmasıyla ilgili olarak "bügisine başvurul- mak üzere İstanbul Emnive- ti tarafindan çağnldığı" öne sürüldü. Fransa'da yakalan ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Ça- kıcı'ya her türlü yardımı yap- hğını açıklayan ve önceki ak- şam gözaltına alınan müteah- hit Yüksel Çağlar'm sorgusu da Organize Suçlar ve Silah Mühimmat Kacakçılık Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. Ha- seki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çağ- lar'ın, Çakıcı ile ilişkisi ve MaUd cinayeti hakkında sor- gulandığı bildirildi. Avcılar Belediye Meclisi Yiğit'in isteğini yerine getirdi Kuşkulu arsaya plaıı değişikliği AYŞE YILDIRIM CHP ile DSP arasında tartışma yaratan Korkmaz Yiğit'in İstanbul"daki arsası için plan değişikliği istendiği ortaya çıktı. CHP'li meclis üyelerinin "şaibeli oldugu" yönünde- ki itirazlanna karşın Yiğit'in ANAP'lı Avcı- lar Beledıyesı sınırlan içinde bulunan Tahta- kale'deki 28 bin konutluk projesiyle ilgili de- ğişiklik geçen ay Belediye Meclisi 'nde kabul edildi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bugünaçıkJaması bekienen Kodanaz Yiğit in Avcılar'daki arsası Belediye Meclisi'nde de büyük tartışmalara neden oldu. Bir yıl önce 1 /1000 'lik planı yapılan Tahtakale'deki arsa- da plan değişikliği istenmesine CHP grubu karşı çıktı. 14 Ekim'de Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmede söz alan CHP'li üye Sa- dıkKınalı,buarsanınplanlannın 1997'deya- pıldığını anımsattı. Çifte standart uygulan- dığını vurgulayan Kınalı, boş bir alanın plan değişikliği gündeme gelirken dört yıl önce planlan iptal edilen yerleşim alanı Firuzköy mahallesiyle ilgili herhangi bir çalışmanm yapılmadığmı söyledi. Bumahallehalkınınmağduredildigınıbe- lirten Kınalı, "Bu tabii düşündürücü. Orada yaşajan (Firuzkö)) bir halkın sorunlan mec- İisimizde bir çözüme ulaşmamaktadır. Ama bir \ıl evvel planı tasdik edilen Tahtakale ma- hallesinde boş alan plan tadili ile ilgili >eniden gündeme gelmiştir. Burası kimindir, Kork- mazYiğit'in \cridir. Korkmaz Yiğit'i arnk ta- nıma>ı an kalmanuşur" diye konuştu. Kınalı,Türkbank ihalesindeki tehdit ıddi- alannı da anımsatarak şöyle devam etti: "Ta- bö ki biz şöyle bir endişe>le karşı karşıya)ız. Acaba üııar komisvonu ü>elerimiz ve>a Bele- diye Başkanunız da bö\ le bir tehditk yüz yü- ze kalnuş nııdır? Çünkü ayncalıklı bir plan birilerine sunulmak istenmektedir. ^ ani kahn- mış olabilir... Biz buranın cumhuriyet sa\cılı- ğının ve İçişk'ri Bakanlığt'nın göreve gelmesi- ni beklemekteviz. Göre>« davetediyoruz, çün- kü buradabirtakım şaibeli işler olduğunu bi- Hyoruz. Saıunaktayız yanu biliyonız derken. Çünkü Korkmaz ViP'in şu ana kadar izle- diği yol v« en son Türkbank'ı bile ki Türld- ye'nin en zengin adamlan dahi çete mensup- İanflesusturuhnuştur. Böigemizdedeçetebağ- lanûlan ile ilgili birçok insan is \apmaktadır. Haluk Kırcı iş >apmaktadu-. Dahaevvel Ömer Lütfü Topal ile işte belediyemizde dönmüştür. En son Korkmaz \ igit'in de bu yeri bence eğer çıkanhrsa bu meclis şaibe alnnda kala- caknr." Meclis üyelerine verilen evrak ve bil- gı paftasının da bulunmadıgmı belirten Kına- Jı'nın, "Benburanın nerenin neşekfldedüzen- lendiğini bilemem. bu bana öğlen getirildi ve bilgi paftası yok. Burayla ilgili bu kadar şaibe \arken. oldu bitti ile bize bilgi paftasız getiril- mesini doğru bulmuyorum" diyerek plan de- ğışıklığine karşı çıktı. Ancak, değişiklik pla- nı mecliste oyçokluğuyla kabul edildi. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin'in de kamuoyuna yaptığı bir açıklamada, Kültür Bakanı İstemihan Tatay'ın,Yiğit'in söz konu- su arsasını StT alanından çıkardığını ileri sür- müştü. Ahmet Atlılarla birlikte 31 gözaltı Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi 2 ayn çeteye darbe San Avni tutuklandı İstanbul Haber Servisi - tstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, aralannda ülkücü Nuruliah Tevfîk Ağansoy'undabu- Iunduğu7kişiyiöl- dürüp 3 kişiyi de süahİayaralayanve uluslararası uyuşturucu ka- çakçısı NejatDas'ı Beyazıfta jandarmanm elinden kaçıran 2 ayn organize suç örgütüne üye 31 kişinin gözaltına alın- dığını söyledi. Özdemir, tüm dünyada "kırmızı bültenk" aranan Sergev \asijievich Sa- barianın da6Kasım'dagö- zaltına alındığını belirtti. Ağansoy iîe eski başbakan Tansu Çiller'in korumahğını yapanpolis memuru Cefal Ba- bâr'ün dearalanndabulundu- ğu 6 kişiyi öldürüp 3 kişiyi deyaraladığı bildirilen 31 ki- şiden 9'u akşam saatlerinde Cumhuriyet &vcısı MüfitBö- yükçolpan tarafın- dan sorgulandı. 5'i, tutuklanmalan iste- miyle nöbetçi mah- kemeye sevk edil- diler. Ahmet Atfaiar, Tuncay Tokyay ve Ercan Atasoy "cö- rüm işlemek ama- cıyla teşekkül oluş- turmak" ve "adanı öidür- mek" suçîanndantutuklana- rakcezaevine konuldu. Mah- keme, Fahrettin Akko>unlu ve Kayhan Kahramanoğhı'nu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Alaattin Çakıcı ile bağlan- tıîı olan Tuncay Tokym' ilk çe- tenin liderliğini yaptığı belir- tikü. Poiis memuru Akkoyun- lu'nun ise Atlılar'ı Konya'da- ki evinde sakladığı öğrenildi. "Ninja ceted*nin ise l ki- şiyi öldürdüğü, Daş'ı kaçır- dığı, MHP Okmeydanı tem- silcilifini kurşunladi|ı belir- tildi. İstanbul Haber Servisi - tnterpol tarafindan dünya- nm her yerinde yıl- lardır"kHTnıabta- ten"le aranırken İstanbul polisi ta- rafından 5 Ka- sım'da Altıno- luk'ta yakalanan "San Avni" lakaplı uyuştu- rucu kaçakçısı Avni Yaşar Musullulu (Karadurmuş). İstanbul Narkotik Şube Mü- dürlüğü'nde yapılan çapraz sorgusunun ardından dün geniş güvenlik önlemleri arasında DGM'ye sevk edil- di. Musulhılu, İstanbul DGM Savcılıgı'nca ifadesinin ahn- masının ardından çıkarüdı- gı tstanbul 3 No'lu Nöbet- çi DGM'ce tutuklanarak- Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Avni Musullulu, gazete- cilerin, "Hüseyin Kocadağ'ı tamyormusunuz" sorusunu "Tam- maz mrvTm" diye yanıtlarken "Beh- çet Cantürk'leor- takmısmız" soru- suna ise cevap vermedi. Musullulu'nun, ele geçirilen 6 ton 282 kilogram esrarla ilgili is- tanbul 2 Noiu DGM'de yar- gılandığı, bu davanın sanık- lan Ferda Seven ve Süley- man Kamberoğhı hakkın- da karar çıkınca dosyasının aynldığı ve bu yıl da hak- kında gıyabi tutuklama ka- ran çıkartılarak davanın açıl- dığı öğrenildi. San Avni bu dava kapsa- mında, "Teşekkülohıştıara- rak uyuşturucu kaçakçtnğı yapmak" suçundan TCK'nin 403/5 ve 7. mad- deleri uyannca 6 ile 15 yıl arasmda ağır hapis cezası istemiyle yargılamyor. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya ve Slovenya genişleme .sürecinde AB Kıbrıs'la görüşmeleri askıya aldı DışHaberlerServisi-Avrupa Birhği (AB) ile Kıbns Rum Kesimi arasında tam üye- lik görüşmeleri, Brüksel'de bakanlık düze- yinde resmen başlatılırken görüşmelerin dış politika ve güvenliğe ilişkin siyasal bö- lümü, Ada'nın bölünmüşlüğü nedeniyle as- kıda kaldı. Atina, AB'nin Kıbns Rum Ke- simi'ni dışlaması durumunda genişleme sürecini bloke edeceğini açıkladı. AB, Kıbns Rum Kesimi'nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan. Po- lonya ve Slovenya'yla tam üyelik görüşme- lerine başladı. Kıbns Rum Kesimi'yle görüşmelerin resmen başlatılmasının ardından düzenle- nen basın toplantısına katılan AB Dönem Başkanı Avusfurya'nın Dışişleri Bakanı VVotfgang SchüsseL "Bir aday vazgeçme- dikçe. genişleme trenini ldmse durdura- maz" dedi. Kıbns Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yan- nakis Kasulides'in, Türk tarafının göriiş- melere katıhmına kapılann açık kaldığını söylemesinin memnunluk verici olduğunu belirten Schüsseî, bu katılımın adadaki Türklere de yaran olacağını savundu. Ka- sulides çözüm için çaba harcadıklannı be- lirterek KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş'ın tutumunu değiştirmesini umduklan- nı söyledi. Kasulides, "Kıbns sorunu zor- luklar yaraüyor. Çıkmazdan Türk tarafi sonımludur. türkiye'nin çözüm için katla- da bulunması gerekir" dedi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yardım- cısı Nikos Athanasalds, Atına'nın Kıbns Rum Kesimi'ne üyelik için Kıbns sorunu- nun dayatılması koşuluna izin vermeyece- ğini belirterek böyle bir tutum oluşması durumunda Yunanistan'ın hiçbir ülkenin AB'ye üye olmasına izin vermeyeceği uya- nsında bulundu. Almanya'nnı yeni Dışiş- leri Bakanı Joschka Fischer, Türkiye'nin AB'ye giden yolunu kapatmayacaİdannı söyledi. Federal Parlamento'nun genel kurulun- da bir konuşma yapan Fischer, eski Başba- kan Hehnut Kohl hükümetini, Türkiye'nin AB üyeh'ğini engellemek istemesinden do- layı eleştirdi. Avrupa'nın dini değil. ortak değerler ve çıkarlar birliği olduğunu vur- gulayan Fischer, "Biz Türkiye'nin yolunu kapatmayacağız" dedi. İnsan haklan ko- nusunu, dış politikasının önemli bir unsu- ru olarak gören Fischer, Ankara'nın de- mokratik standartlara uyması gerektiğini belirterek u Eski hükümetin Türkiye'nin AB kapısını kapatmasuu hata olarak görü- yorum.Odönemdeki Başbakan Kohl'ün bu- nu niye yapoğmı anlayamadım. Bu büyük bir hatajdı" dedi. DUZYAZI ORHAN BtRGtT Başkan Kim? Bilinen Siirt konuşması sonunda 10 ay hapis ce- zasına çarptırılan Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, işlediği suçun zorunlu sonucu olarak düşüyor. Yasa koyucu, bu zorunluluğu bir ölçüde gü- venceye almak amacı ile son aşamayı Danıştay'ın dosya üzerinde yapacağı bir inceleme sonucu vereceği karara bağlayarak, seçimle gelen bir kimseye ayrı bir dokunulmazlık daha tanımış. Benzer bir işlem, iki yıl önceki 10 Kasım tören- lerinde yaptğı konuşma dolayısıyla, o zamanki Kay- seri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Kara- tepe'nin de başına gelmişti. Karatepe, hem ha- pis cezası aldı, hem de başkanlığı düşürüldü. Tayyip Erdoğan, karşılaştığı bütün bu hukuksa! işlemleri, ilerideki politik yaşamı için bir sıçrama yöntemi olarak kullanmakta özgür olduğu kadar, yerden göğe kadar da haklıdır. Zaten, o kendi açısından talihsiz Siirt konuşması olmasaydı, yü- reğindeki politik ihtirasla, bilinç altındaki siyasi hesaplaşmayt çoktan ölçüp tartmış olarak Fazi- let Partisi'nin lideriiği için kollan da sıvamış ola- caktı. Uzun birmaraton koşusu olaraktanımlanan si- yasetin, kulvannda koşacak kimselerde aradığı bi- rincil koşul, Ismet Inönü'nün tanımı ile her adı- rnını hesaplayarak atmaktır. Tayyip Bey, bakınız bu hesabı nasıl yanlış ya- pıyor? önce, Yargıtay aşamasından da geçmiş olan ceza hükmünün politik amaçlı olduğunu devam- lı olarak vurguluyor. Haydi bu vurgulamayı duygusal nedenlere bağ- layarak, bir ölçüde hoş görelim. Ama, hakkında verilen başkanlıktan düşürme karan için Danıştay ilamı gündeme gelince Tay- yip Erdoğan'ın "Dr. Kimble" rolüne soyunmast- na ne diyeceğiz? Şimdilerde de bir özel televizyon kanalında kim- bilir kaçıncı kez oynatılan ünlü "Kaçak" dizisin- de, eşini öldürmekle suçlanan Dr. Kimble, masu- miyetini Ispat etmek için sürekli polisten kaçar- dı. Bu kaçışı soluk soluğa izlemek için 70'li yılla- nn tek kanallı televizyon izleyicileri, filmin göste- rildiği saatlerde siyah-beyaz ekranının başında toplandıkları için, sokaklar boşahrdı. Erdoğan'ın tebligattan kaçma senaryosunun böyle bir ilgi uyandıracağı yerde, onun ilerideki si- yasi imajının, özellikle kulvar içindeki rakiplerin- ce aleyhinde kullanılacağını bilmeliyiz. Danıştay, karan tebliğ için İstanbul Valiliği'ne gön- deriyor. Ama, beklediği karan daha önceden med- ya yolu ile öğrenen başkan, Büyükşehir Beledi- yesi'ndeki makamında bulunmuyor, Ve ünlü "Kaçak" dizisinin senaryosunu anım- samış olmah ki, evinden de aynlıp, iyi saatlere kanşıyor. Daha doğrusu, geleceğin siyasi yatı- nmlan için şimdiden kollan sıvayarak, Malatya mitingi senin, MÜSlAD'cılar benim hesabı ile Zi- ya Gökalp'in şiirine kendince yeni yorumlar ge- tiriyor. - - Bütün bunlan yaparken de kendisini Büyükşe- hir Belediye Başkanı olarak tanrtıyor. Öysa İstan- bul Valisi Erol Çakır, Erdoğan'la ilgili Danıştay kararını biryardımcısı ile evinde ve eşine imzalat- mış. Böylelikle de boşalmış saydığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeni bir üyenin seçilmesi için Belediye Meclisi'ni 11 Kasım günü olağa- nüstü toplantıya çağırmış. O toplantının seçim sonucu alınıncaya kadar da başkanlığa yine FP'li bir üyeyi atamış. Aynı üye yani Müfit Gürtuna, aslında hem Be- lediye Meclisi'nin seçilmiş başkan vekili olarak, hem de kulislerde ismi yeni başkanlık için dola- şan en şanslı kişi olarak sadece hukuksal değil, politik bakımdan da güçlü bir durumda. Erdoğan da, kayıplara kanşırken sözde izinli olduğunu söyleyerek Gürtuna'yı vekil bırakıyor. Böylelikle yeni başkan vekilinin durumu iki yön- den de hukuk açısından güçlü görünüyor. Ama bugünkü Belediye Meclisi toplantısının yasal olmadığını, çünkü belediye başkanlık ma- kamında henüz kendisinin oturduğunu ileri süren Erdoğan'ın yanı sıra Fazilet lideri Recai Kutan da aynı görüşü paylaşıyor. VeTstanbul Valiliği'nin bugünkü toplantı çağn- sının tanınmaması için FP'li üyelere baskı yapılı- yor. Şayet mecliste üye çoğunluğu bulunan FP'li- ler bugünkü toplantıya gelmezlerse, İstanbul Va- liliği'nin çağnsını boykot etmiş olacaklar. Gelirlerse, parti yönetimi ile ters düşmeyi göze alacaklar. Özetle, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Tay- yip Erdoğan'ın bu bıçkın tutumunun mu, yoksa sadece yasaların değil, aklın ve sağduyunun mu egemen olduğunu bugün göreceğiz. Sam hukümetinden misilleme Suriye île denetim karşılıkh olacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve Suriye arasında geçen ay Adana'da imzalanan ve Şam'ın PKK terörüne desteğini çekme güvencesi verdigi tarihi anlaşmadaki denetim pürüzü de karşılıklılık ilkesi yürürlüğe konarak aşıldı. Türkiye, Suriye'nin verdigi güvencelerin doğruluğunun tespiti için bu ülkeye yapılacak ziyaretleri kapsayan bir denetim mekanizması öngörmüş ancak heyet başkanı, merkezlerine soracaklaruıı belirterek bu öneriye olumlu yamt verme konusunda tereddüt göstermişti. Suriye geçen günlerde Türkiye'ye bu sorunun aşılmasmı sağlayan bir öneri getirdi. Bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Suriye, tek yanlı olarak Türkiye'nin ülkesine denetim heyeti gönder- mesinin Şam'uı egemenliğinin çiğnenmesi anlamına geleceğini Ankara'ye iletti ve bir Suriye denetim heyetinin de , Türkiye'ye gönderilmesini istedi. ^ Türkiye Suriye'nin bu önerisini kabul etti. . t Türkiye-Suriye uzlaşması çerçevesinde yakmda Ankara'ya bir't askeri yetkilinin başkanlığmda denetim heyetinin gelmesi bekleniyor. Ancak Türkiye'nin Suriye'ye karşı terörü besleme gibi bir sorunu olmadığı için Şam'dan gelecek heyetin ziyareti görsel olmaktan ve Şam'ı rahatlatmaktan öteye gitmeyecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog